Celotáborová hra aneb CESTA KOLEM SVĚTA
(autorka projektu : Veronika Mílová)
Jsou sice prázdniny. Čas lenošení a relaxování. Není ale odpočívání jako odpočívání.
Je velice důležité, aby se děti na táboře nenudily a aby měly co nejpestřejší program. U
menších dětí tak můžeme např. předejít uplakaným očím, neboť se jim přece jenom
zasteskne po milovaných rodičích. No a ti větší? Těm zase nezbyde čas na vyvádění
lumpáren.
Proto jsem pro letošní rok připravila celotáborovou hru nesoucí název CESTA KOLEM
SVĚTA. Tato hra je rozdělena do několika etap. Na jednotlivých místech se zastavíme a
budeme poznávat tamní život, historii, přírodu a místní obyvatele.
Naše cestování nebude ale lehké, neboť nepřátelé číhají všude ! Budou nám klást do cesty
různé překážky, zadávat náročné úkoly a aby nás zmátli co nejvíce, budou nám psát zašifrované vzkazy s nápovědou, kam se vydat dále.
Samozřejmě by nám naše putování trvalo hodně a hodně dlouho, kdybychom měli navštívit
všechna místečka na naší planetě. Která z nich tedy ale vybrat ? Je mnoho krás a tajuplných
zákoutí na naší Zemi, které se utvářely po dlouhá staletí. Já jsem však musela vybrat pouze
9 zastavení.
A která to nakonec jsou ?
1. STRAŠIDELNÁ AMAZONKA
Naše putování začneme u rovníku v Jižní Americe u jednoho z nejpozoruhodnějších
přírodních jevů na světě. U tajemné a bájné řeky Amazonky, nazývané též Río Amazonas,
Parana Tinga nebo Parana Guasu.
Tuto jedinečnou řeku obklopuje největší továrna kyslíku na Zemi, tedy ,,plíce planety“.
Amazonský tropický deštný prales ukrývá nebezpečná zvířata a zákeřné rostliny, z nichž
přibližně 90% ještě není vůbec prozkoumaných a pojmenovaných.
Ve stínu mohutných stromů se pohybují muži domorodých kmenů, kteří číhají na svou
oběť. Museli se naučit splynout s okolním prostředím, aby se z lovců nestala kořist.
2. ŽIVOT ZLATOKOPŮ NA ALJAŠCE
Druhé zastavení nás zavede na chladný sever Ameriky. Aljaška je vysněným místem všech
dobrodruhů a milovníků drsné přírody. Domovem statečných zlatokopů, zálesáků a lovců
kožešin. Jde o zemi s divokou přírodou plnou medvědů a vlků.
Naši cestu musíme však dobře naplánovat, protože v nejsevernější části Aljašky (za severním polárním kruhem) se střídají dlouhá období polární noci a polárního dne. Tak pozor,
abychom šli vůbec spát !
A kdo bude průvodcem po zdejší rozlehlé krajině ? No přeci původní obyvatelé – Eskymáci
a Indiáni.
3. BÁJNÍ KELTOVÉ
Symbolem keltské kultury zůstává Irsko s živou tradicí sahající čtyři tisíce let do minulosti.
Jeho historické památky připomínající Kelty jsou pokladem, který nemá obdoby. Jejich
dějiny, mýty a hudba se v poslední době těší rostoucímu zájmu.
Keltové si vážili přírody a jejích darů, které nadevše uctívali. Skláněli se před stromy,
prameny křišťálově čisté vody, před kameny s tajemnou magickou energií a samozřejmě, před
bylinami a jejich zázračnou léčivou mocí.
Význačnými představiteli této kultury byli druidové .Jednalo se o kněze, lékaře, vědce,
astronomy, učitele a soudce. Kvůli svým tajemným schopnostem byli v minulosti velmi často
pronásledováni.
Keltové jsou prvním etnikem, které na našem území pobývalo a které známe jménem.
Zřejmě u nás sídlily různé keltské kmeny, včetně početného kmene Bójů, který dal naší zemi
název Boiohaemum (vlast Bójů). Tento název dodnes v cizích jazycích přetrvává : Bohemie,
Böhmen, Boheme.
4. KRÁSNÁ A VĚČNÁ PAŘÍŽ !
Paříž – město kultury, krásy, slávy, romantiky, zábavy, historie a samozřejmě význačných
módních značek. Najdete zde všechno, po čem byste mohli zatoužit. Od luxusních butiků a
nákupních center, přes výtečné restaurace a hospůdky až po známé historické stavby,
proslulé pařížské uličky, kluby a divadla.
Nejznámějšími historickými památkami Paříže jsou katedrála Notre-Dame, muzeum
Louvre, Vítězný oblouk, Invalidovna a v neposlední řadě čarokrásná Eiffelova věž. Chvíli klidu
můžeme strávit při procházce po zahradách ve Versailles.
5. ČESKÁ NEJ, NEJ A NEJ
Co bychom to byli za lidi, kdybychom se alespoň na skok nezastavili ve své vlasti. Česká
republika je velmi rozmanitou zemí s nádhernou přírodou a oplývající bohatou minulostí. I
turisté z cizích zemí se k nám rádi vracejí a závidí nám naše skvosty, které připomínají slavné
doby, naše vítězství a význačné osobnosti našich dějin.
6. OLYMPIJSKÉ HRY V ŘECKU
Období antického Řecka dalo základ celé naší evropské kultuře a civilizaci. Starořecké
olympiády byly přehlídkami sportu, hudby a dalších umění.
Během konání olympijských her se dodržoval všeobecný posvátný mír, zvaný ekecheiria
(„zdržení se rukou od zbraní“). Na půdu Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní v ruce a v
době konání her ani ozbrojený jednotlivec. V době her byly zakázány všechny války a jiné
násilné činy. Údajně o tom byla napsána smlouva, ale text se nedochoval.
Olympijský vítěz získal respekt ve všech oblastech života. Vítězství na olympijských hrách
bylo ceněno tak vysoko jako vítězství vojevůdce ve válce. Ve svém městě byl velkolepě
uvítán. Vítěz byl často osvobozen od některých nebo i všech daní.
Dřívější sportovní disciplíny : běh, pentathlón (pětiboj – hod diskem, skok do dálky, hod
oštěpem, zápas, box), závody koňských čtyřspřeží, běh těžkooděnců, pankration, závody
dvojspřeží mulů, závody klusáků, závody koňských dvojspřeží.
Kromě sportovních aktivit se později objevily i umělecké disciplíny, např. soutěž trubačů a
hlasatelů.
7. ZÁHADNÝ EGYPT
Pod pojmem starověký Egypt si mnoho lidí představí egyptské pyramidy, egyptské písmo
nebo symboly, hieroglyfy, mumie a možná také posvátnou řeku Nil, symbol Egypta.
Nil pro Egypťany znamenal život. Pravidelně se opakující záplavy ukazovaly, kolik bude v
daném roce úrody. Starověký Egypt byl nejbohatší a nejrozvinutější stát na světě. Bohatství
získával z podmaněných států nebo výměnným obchodem s okolními zeměmi.
Egypťané znali a používali písmo od pradávna, pomocí hieroglyfů poctivě evidovali úřední
záležitosti jako jsou daňové poplatky, množství zlata a zásob v paláci a nejen tam, ale také
významné činy panovníků, vedli kalendář, učili se anatomii a provozovali lékařské řemeslo,
sledovali oblohu a hvězdy.
Egypťané nezaostávali ani v umění. Dodnes můžeme obdivovat nádherné monumentální
sochy z doby dávno minulé a to jak v muzeu tak přímo v Egyptě na původním místě, chrámy,
paláce, malby na stěnách či na papyru a jiné.
A kdo tomu všemu vládl ? Faraon je titul pro krále používaný ve starověkém Egyptě,
oficiálně však zněl král Horního a Dolního Egypta. Byl to pozemský syn boha Re, nejvyššího ze
všech bohů. Faraon byl považován za žijícího boha Hóra a také tak byl uctíván, doslova jako
bůh. Symbolem faraona byla dvojitá královská koruna, která symbolizovala Horní a Dolní
Egypt. Bílá část znamenala Horní a červená Dolní Egypt. Po smrti faraona bylo jeho tělo
balzamováno (mumifikace) a uloženo do sarkofágů. Mumifikace byl složitý proces, který
připravil faraona na posmrtný život. Faraon byl uložen do hrobky s bohatou pohřební
výbavou.
8. LETEM SVĚTEM aneb KDE JSME VŠUDE BYLI A CO UŽ VÍME
Cesta kolem světa se blíží ke konci, a proto si pojďme zopakovat vše, co jsme se během
těch několika dní dozvěděli a naučili. A že toho nebylo zrovna málo. Na nejlepší ,,pamatováky“ čekají sladké odměny !
Naše putování jsme začali na březích zrádné řeky Amazonky v Brazílii a v této zemi se také
společně rozloučíme. A pochopitelně ve velkém stylu !
9. KARNEVAL V RIU
Původ karnevalu je nejasný, ale je nejvíce pravděpodobné, že to začalo jako pohanská
slavnost ve starém Římě nebo v Řecku. Karneval se dostal do Ria de Janeira z Itálie na konci
19.stol.
Kdo by neznal karneval v Riu? Sen zažít nejslavnější karneval světa budete moci s námi.
Nechte se vtáhnout do víru samby, úžasných kostýmů, hudby a neuvěřitelné show plné
překvapení a her.
Karneval je pro obyvatele Ria hlavní událostí roku. A pro nás bude představovat nádhernou
tečku za vykonanou CESTOU KOLEM SVĚTA.
Download

Celotáborová hra aneb CESTA KOLEM SVĚTA