Taneční škola ASTRA PRAHA
řádný člen českého svazu tanečního sportu
ing.Miroslava Brožovského
Kulturní agentura - výuka tance
v tělocvičně ZŠ Litvínovská 500
Znovu otevírá ve školním roce 2012/2013
přípravku sportovních tanců
pro děti od 6 let
Tance standardní a latinskoamerické - výuka a trénink chlapců a dívek pro taneční sport,
2x týdně vedená lekce 75 min a další tréninky dle dohody
úterý a čtvrtek
16.15-17.45
pondělí a středa
16.15-17.45
pondělí a středa
15.00-16.30
pokročilejší děti
mírně pokročilé děti
začínající děti
ing. Miroslav Brožovský, Dominika
Bergmannová, Kateřina Čákorová
Lektoři:
Rozvrh
1.Pololetí
x.= termín vynechán
1. pololetí
x.= termín vynechán
úterky
středy
čtvrtky
září
17.//24.
18.//25.
19.//26.
20.//27.
říjen
1.//8.//15.//22.//29. 2.//9.//16.//23//30. 3.//10.//17.//x.//31.
4.//11.///18.//x.
listopad
5.//12.//19.//26.
6.//13.//20.//27.
7.//14.//21.//28.
1.//8.//15.//22.//29.
prosinec
3.//10.//17.
4.//11.//18.
5.//12.//19.
6.//13.//20.
leden
7.//14.//21.
8.//15.//22.
9.//16.
10.//17.
celkem
17x
17x
15x
15x
ŠK. ROK 2012-2013
2. pololetí
2.pololetí
pondělky
leden
únor
březen
duben
květen
červen
celkem
pondělky
úterky
středy
čtvrtky
28./
29./
23.//30.
24.//31.
4.//x.//x.//25.
5.//x.//x.//26.
6.//x.//x.//27.
7.//x.//x.//28.
4.//11.//18.//25.
5.//12.//19.//26.
6.//13.//20.//x.
7.//14.//21.//x.
x.//8.//15.//22.//29.
2.//9.//16.//23//30.
3.//10.//17.//24.
4.//11.//18.//25.
6.//13.//20.//27.
7.//14.//21.//28.
x.//x.//15.//22.//29.
2.//9.//16.//23//30.
3./
4./
5./
6./
16x
17x
15x
17x
1. Cena 3000,-Kč/pololetí - zápočet
1.Pololetí=září-leden
2.Pololetí=únor-červen
Bonus 25,-Kč zpět za každý absolvovaný trénik se započítává formou slevy na další období
maximálně 30x +1-2 tréninky za pololetí navíc jsou pozornost od nás
čili pokud nepokračujete bonus se nevrací.
omluva ze školních akcí - školy v přírodě není důvodem pro vznik bonusu.
V případě úrazů a dlohodobých nemocí měsíc a více vracíme alikvotní částku v zdůvodněných případech
V případě zrušení tréninku z naší strany řešíme náhradními termíny
2. Pravidelná docházka nutná - úterý a čtvrtek (páry mohou i další trénink)
3. Při návštěvách rodičů na tréninku - přezutí s sebou
4. Rodiče vyplní přihlášku a pošlou mailem na [email protected]
5. Úrazové pojištění nesjednáváme, nejedná se o nebezpečný sport, v případě zájmu sjednejte sami
6.Platbu prosíme hotově na 1. navštívené lekci
Noví zájemci mají 14 dní na rozmyšlenou
7. Pokud přijdete na místo bez předchozí dohody - přihlášení, nemohu zaručit volné místo
8. V případě, že dítěti bude zvládnutí výuky dělat potíže je možné z naší strany doporučit ukončení kurzu.
9. Přihlášení páru není podmínkou, pokud však máte možnost, je přihlášení v páru výhodou
- sourozenci, děti z místa bydliště či spolužáci - lepší organizace tréninků, lepší výsledky.
10. Děti nesmí na tréninku žvýkat a cucat bonbóny z důvodů nebezpečí vdechnutí.
11. Přihlášením dítěte prohlašujegte, že dítě je zdravotně způsobilé k činnosti tanec, a v případě problémů
okamžitě nahlásíte zdravotní komplikace. Pokud dítě není v pořádku omluvíte jej e-mailem
Děti nikdo nenaučí tančit okamžitě. Běžně trvá asi rok než začnou zvládat základní technické návyky
a další rok než se naučí tanci v páru teprve potom je možné pomýšlet na soutěže v kategorii
dětí ( jsou i vyjímky). Systém tanečních soutěží pro děti je v ČR velmi dobře propracován
a řízen Českým svazem tanečního sportu ČSTS na úrovni registrovaných tanečních klubů - škol.
ing.Miroslav Brožovský, Novozámecká 715, 198 00 Praha 9
tel,fax: 284826566
722 941 890 a 604808515
mail: [email protected]
www.astra-praha.cz
lektor tanečního sportu na FTVS-UK-TS
Tanečník mezinárodní třídy v letech 1993-2003
absolvent a profesor konzervatoře J.Ježka
Trenér finalistů MS 2008 Junior standard
Dominika Bergmannová, finalistka Mistrovství Světa 2008 - Salou standardní tance Junior II
13 násobná mistrině ČR standard i latina, + 10 tanců
Kateřina Čákorová - Mezinárodní třída standardní tance, třída A latinské tance
12/13
Přihláška – stačí zaslat e-mailem
VS
vyplní zákonný zástupce u přihlášených do 15 let
jméno - chlapec/dívka
telefon
jméno - zákonný zástupce
telefon
Příjmení
datum narození (rodné číslo)
mobil
e-mail
Příjmení
Adresa
mobil
e-mail
výška v cm
PSČ
Přihlašujeme syna/dceru do dětského tanečního kroužku. Seznámili jsme se s podmínkami uvedenými v propozicích na 1.straně
všechny podmínky jsou nám jasné, dítě je zravotně způsobilé se účastnit tréninku.
v Praze dne:
podpis zz:
podepsání přihlášky se děje na 1. lekci, mailem posílejte celý soubor s vyplněnou přihláškou.
informace pro lektory: - zdravotní omezení, speciální informace o dítěti, avizo možných zdrav. problémů - řešení, léky
Děti
Download

Taneční škola ASTRA PRAHA