VY_32_INOVACE_D06_8­ČJ­Šť­26.notebook
September 07, 2012
Přívlastek shodný a neshodný
Přívlastek shodný a neshodný
Chladné počasí nám znepříjemnilo výlet do Prahy. Chladné počasí nám znepříjemnilo výlet do Prahy
Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
počasí znepříjemnilo PK shodný
nám Chladné PedDr. Blanka Šťastná, 2012
výlet PK neshodný
do Prahy
VY_32_INOVACE_D06_8 – ČJ – Šť – 26 Označte přívlastky. Určete jejich druh. Přívlastky shodné nahraďte neshodnými a naopak.
Označte přívlastky. Určete jejich druh. Přívlastky shodné nahraďte neshodnými a naopak.
Šumavská příroda je nádherná.
Šumavská příroda je nádherná.
Příroda na Šumavě je nádherná.
V obchodě prodávají i francouzské sýry.
V obchodě prodávají i francouzské sýry.
V obchodě prodávají i sýry z Francie.
Tatínek udělal novou psí boudu..
Tatínek udělal novou psí boudu..
Tatínek udělal novou boudu pro psa.
Pravidelně sleduji televizní přenosy z hokejových utkání.
Pravidelně sleduji televizní přenosy z hokejových utkání.
Pravidelně sleduji televizní přenosy z utkání v hokeji.
Označte přívlastky. Určete jejich druh. Přívlastky shodné nahraďte neshodnými a naopak.
Vojenského cvičení se zúčastnili i vojáci Francie.
Použité zdroje: francouzští vojáci
Obyvatelé Krkonoš založili sdružení na záchranu lesů.
krkonošští obyvatelé
Hokejisté z Pardubic budou hrát v první lize.
pardubičtí hokejisté
•
HOŠNOVÁ, Eva. Český jazyk 8 pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN ­ pedagogické nakladatelství, 2009, 167 s. ISBN 978­807­2354­252.
•
Slide 2 [cit. 2012­03­01], Estec, Dostupný pod licencí Creative Commosn na www: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_old_town_tower_view.jpg?uselang=cs
•
Slide 3, 4 [cit. 2012­03­01], James Teterenko, Dostupný pod licencí Creative Commosn na www: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:NorstromIginlaLangkow.jpg?uselang=cs
•
Slide 3, 4 [cit. 2012­03­01], Aktron, Dostupný pod licencí Creative Commosn na www: http://cs.wikipedia.org/
wiki/Soubor:Borov%C3%A1_Lada,_Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5,_jez%C3%ADrko.JPG
•
Slide 3, 4 [cit. 2012­03­01], dostupný na www: http://www.maggi.cz/getattachment/c6dd96fa­
e0a8­46d4­9aec­24583ab09f4c/Syr.aspx
•
Slide 3, 4 [cit. 2012­03­01], dostupný na www:http://nd01.jxs.cz/575/391/552086ed20_41015876_o2.jpg
Obchodníci v Tunisku těží z cestovního ruchu.
tuniští obchodníci
Anotace: Materiál je určen k procvičení a upevnění učiva o přívlastku shodném a neshodném. 1
Download

Přívlastek shodný a neshodný Přívlastek shodný a