Poptávka pronájmu prostor pro konferenci
Vážená paní, vážený pane,
v rámci projektu OPVK Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (CZ.1.07/2.3.00/20.0138) u Vás
poptávám pronájem prostor pro organizaci mezinárodní konference Vídeňský kroužek v
Československu. Vybraný pronájem bude realizován na základě uzavřené smlouvy, platba fakturací se
splatností 21 dní.
Specifikace potřebných parametrů konferenčních prostor je následující:
- Minimálně 90 míst (max. 120) se stoly s ubrusy v tzv. „školním“ uspořádání (tzn. v řadách tak,
aby za nimi mohli účastníci sedět a psát).
- Možnost rozdělit prostor do tří stejně velkých (tzn. min 30 míst v každé) a vzájemně zvukově
izolovaných místností, v nichž by mohly probíhat paralelní sekce konference.
- Osvětlení, topení, klimatizace a zajištění každodenního úklidu.
- Internetové wi-fi připojení.
- Dostatek elektrických zásuvek pro připojení notebooků.
- Přilehlý, oddělený a dostatečně velký prostor na coffee-break.
- Minimálně 4 parkovací místa poblíž vchodu do objektu.
Termíny a hodiny pronájmu prostor:
26. 2. 2015 od 7:00 do 19:00
27. 2. 2015 od 8:00 do 19:00
28. 2. 2015 od 8:00 do 15:00
Projekt se řídí pravidly poskytovatele (ESF a MŠMT), proto Vás zároveň informujeme, že na daňové
doklady poskytnuté projektu je možnost kontroly až do roku 2025.
Své nabídky doručte nejpozději do 31. 10. 2014 do 23:59 hodin na e-mailovou adresu
[email protected], případně písemně na adresu Mgr. Martin Chalupská, Katedra filozofie FF,
Sedláčkova 19, 306 14, Plzeň s nejpozdějším datem dodání 31. 10. 2014 (i s návrhem nájemní smlouvy).
Vyhodnocení nabídek proběhne do 4. 11. 2014.
Download

Poptávka pronájmu prostor pro konferenci Vážená paní, vážený