AMBULANCE V PODŘIPSKÉ NEMOCNICI
CHIRURGIE:
INTERNA:
Chirurgická ambulance: 416 858 465,
pondělí až pátek 7,00 – 15,30 hod.
Endoskopické pracoviště: 416 858 431,
pondělí až pátek 7,00 – 15,30 hod.
Interní ambulance č.1: 416 858 483, od 8,00 – 15,30
hod. (číslo i pro objednání ECHO vyšetření)
Prsní: 416 858 455, pondělí a úterý od 10,30 hod.
Traumatologie: 416 858 245, úterý od 13,00 hod.
Indikační : 416 858 245, pondělí od 10,00 hod. a středa od 13,00 hod.
Cévní: 416 858 245, pátek od 10,00 hod.
Stomická: 721 650 889, pátek 12,00 – 14,00 hod.
Koloproktologická: 416 858 431,
středa od 13,00 hod.
Interní ambulance č.3: 416 858 157, (číslo i pro objednání Holterovo EKG a TK, Ergometrie)
Nepřetržitý provoz (od 17,00 – 7,00 hod. neposkytuje pohotovostní službu)
Co najdete uvnitř?
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ:
DĚTSKÉ A NOVOROZENECKÉ:
Ambulance č. 1 a č. 2 : 416 858 317, pondělí až
neděle a svátky, 24 hod. pohotovost
Ambulance č.3 (poliklinika) : 416 858 477
pondělí 7,30-17,30, úterý až pátek, 7,30 – 15,00
hod
Lékařská služba první pomoci je poskytována
v rámci služby na dětském oddělení.
Nefrologie: 416 858 136, úterý od 7,00 – 8,30
hod., středa 9,30 – 11,30 hod.
NEUROLOGIE:
LABORATOŘ (OKB):
Čtvrtek až pátek od 7,40 – 12,30 hod.
a od 14,30 – 17,30 hod.
Telefon 416 858 459
Pondělí až neděle: 24 hod. – NONSTOP, od
15,00 hod zajišťuje chod laboratoře pohotovostní služba
Pondělí až pátek: od 7,00 – 9,00 hod. odběry
krve
RADIODIAGNOSTIKA (RDG):
Specializace na
operačních sálech
2
Představujeme
koordinátora pro
klíčové zákazníky
2
Očkování proti
tuberkulóze
2
Co nám dal i vzal
rok 2013
3
Pozvánka na ples
nemocnice
3
Jak využíváme dotaci z ESF ČR na
vzdělávání
3
Přehled ambulancí 5
a kontaktů
Pondělí až pátek: od 7,00 – 15,30 hod., od 15,30 – 7,00 hod. – Pohotovost
POHOTOVOST:
Zajišťujeme 24 hodinovou pohotovostní službu - interna, dětské oddělení, chirurgie a gynekologie.
Mohlo by vás
Zajímat
• Specializace na
opračních sálech
První miminko v kraji roku 2014 se narodilo v naší porodnici v
Roudnici nad Labem
Jsme velmi šťastní, že první miminko v našem kraji v novém
roce 2014 se narodilo 1. ledna ve
3.12 hodin v naší porodnici v
Roudnici nad Labem. Miminko
se jmenuje Terezka Kropáčková,
váží 3,5 kg a měří 52 cm. Spatřujeme v tom určitou symboliku a
zadostiučinění pro naše zaměstnance, kteří svojí tvrdou a usilovnou prací mají hlavní zásluhu na
úspěšném znovuotevření porodnice a gynekologického oddělení
v Roudnici nad Labem.
Velmi také děkujeme našim pacientům za důvěru v roce uplynulém a slibujeme, že uděláme maximum, abychom ji nezklamali.
•
bez nutnosti monitorace při vyšetření
•
pacient nemá změněné vědomí a
přímo během vyšetření může
pozorovat jeho průběh a endoskopický obraz, lékař s pacientem
komunikuje a vysvětluje mu nález
•
bez nutnosti sledování pacienta
po výkonu
bez bolestivosti v krku
•
bez nutnosti podávání sedativ a
premedikace
možnost jíst a pít krátce po vyšetření
•
návrat domů automobilem nepotřebuje poučený doprovod šetří čas
•
návrat do práce okamžitě po
vyšetření
• Ambulance, kontakty a
jejich otevírací doby
• Staráme se o naše partnery – zákaznický servis PNSP.
• Reprezentační ples
nemocnice v březnu
WWW.PNSP.CZ
LEDEN 2014
primář MUDr. Jan Havlík
a uroflowmetrické vyšetření, které jsou k dispozici pro naše pacientky. K nejčastějším urogynekologickým problémům patří únik
moči, sestup pánevních orgánů a
hyperaktivní močový měchýř.
Postihují až překvapivě velkou
část populace. Budeme rádi, pokud využijete služeb našeho gynekologicko-porodnického oddělení. Uděláme maximum pro vaši
spokojenost. Kontaktujte naše
ambulance viz kontakty na poslední straně.
bolest a ani nemá problémy s dávicím reflexem“
• Vyšetření žaludku
nemusí být nepříjemné
• Bezpečný přenos zdravotnických zpráv
Roudnická porodnice má důvěru
obyvatel nejen Roudnicka, ale
i širšího okolí. Dokládá to počet
narozených miminek, která se tu
od znovuotevření oddělení
v září narodila. Počet miminek v
nejbližších dnech přesáhne stovku. Je to slušný počet, i když
počet porodů pro nás není hlavní cíl, preferujeme příjemnou
atmosféru a individuální přístup
respektujicí přání matky a rodiny. Chceme, aby od nás rodičky
odcházely naprosto spokojené.
To je hlavní prioritou naší rodinné nemocnice. Před nástupem
do porodnice se sejde lékař
s budoucí maminkou, ta mu
sdělí, jak by si porod představovala a společně proberou co je
možné a co možné není .V rámci gynekologického
oddělení také zajišťujeme konzervativní a operativní léčbu
s převahou laparoskopických
výkonů (moderní operační metoda, která se provádí přes několik drobných vpichů a je velmi
šetrná k pacientům). Rád bych
zmínil urogynekologické výkony
Novinka v gastroskopii - gastroskopické vyšetření žaludku nosem
„Vyšetření touto metodou je k pacientovi mnohem šetrnější, protože pacient necítí
• Boj proti bolesti
4
Leden 2014
Interní ambulance č.2: 416 858 482, od 8,00 –
12,00 hod. a od 13,00 hod. ECHO vyšetření
Poradny:
ARO: kontakt - 416 858 178
Zprávy z nemocnice
•
•
•
pohodlí při vyšetření bez dávení
•
•
možnost rozhovoru při vyšetření
vyšetření již při první návštěvě
pacienta bez sedativ
Jediné pracoviště
transnasální gastroskopie v Ústeckém
kraji je v roudnické
nemocnici.
Představujeme koordinátora pro klíčové zákazníky
„
Chceme, aby naši partneři byli spokojeni s našimi službami“
Jako koordinátor pro klíčové
zákazníky pracuji v Podřipské
nemocnici s poliklinikou Roudnice n.L. od listopadu 2013.
Cílem je informovat lékaře o
nových službách, které nemocnice nabízí a zajistit jejich bezproblémový chod. Zajistit bezproblémovou komunikaci a
informovanost o tom co naše
rodinná nemocnice nabízí.
Jako regionální zařízení si klademe za cíl úzce spolupracovat
s regionálními lékaři a zdravotními zařízeními.
V první fázi nabízíme spolupráci na propojení s laboratoří
a ostatními diagnostickými
odděleními. Pro laboratoř zajišťujeme denní vyzvedávání,
online objednání vyšetření a
také odeslání a zpracování
výsledků. Dodáváme i spotřební materiál nutný k tomuto
vyšetření.
Lékaři mohou nově využít i
náš e-shop na stránkách
www.pnsp.cz v části „Pro partnery“, kde mohou z pohodlí
ordinace nebo domova objednat od kancelářských potřeb,
zdravotnického materiálu až po
dezinfekce a zboží jim bude
následně druhý den dodáno
přímo do ordinace. V případě
návštěvy a vyzvednutí vzorků
bude tato služba zdarma. Na
stránkách najdou i další novou
službu a to e-žádanky na sanitky a laboratorní vyšetření. Odpadá tak ruční vypisování žádanek
a
komunikace
s dispečerem se stává mnohem
jednodušší a i čas realizace
transportu se významně zkrátí.
Dále zajišťuji službu, tzv. systém MISE, zajišťující automatizované zabezpečení předávání zdravotnických a libovolných citlivých dat a zpráv po
internetu. Zajišťujeme podporu při její implementaci. Lékaři
tak mohou dostávat výsledky
z laboratoře, RDG, zdravotnické zprávy z jiných ambulancí
nebo nemocnic (propouštěcí
zprávy, doporučení) přímo do
svého počítače. Je to rychlejší,
efektivnější, odpadá přepisování výsledků a lékaři mají více
času se věnovat svým pacientům. Všem našim partnerům za
spolupráci děkujeme a těšíme
se na další v roce 2014. Uděláme maximum, aby naši partneři
byli se službami spokojeni a
naše spolupráce se úspěšně
rozvíjela.
Bc. Eva Štemberová
V případě zájmu o naše
služby nebo dotazu či připomínky mne neváhejte
kontaktovat.
Navštivte naše webové stránky
WWW.PNSP.CZ
Očkování proti
tuberkulóze
V novém roce bude v prostorách
plicní ambulance (kalmetizace)
obnoveno očkování proti tuberkulóze. Očkování bylo na několik
měsíců z legislativních důvodů
přerušeno. Očkování je určeno
jednak pro rizikové novorozence,
kdy je ze zákona povinné. V takovém případě je očkování hrazeno
z prostředků zdravotního pojištění. Rodiče budou o nutnosti očkovat novorozence informováni
buď v porodnici nebo při první
návštěvě pediatra po porodu.
Ostatní děti mohou být očkováni
na základě žádosti rodiče, vhodnost očkování posoudí plicní lékař. Očkování je možno provádět
po ukončení řádného očkování na
ostatní infekční nemoci, nejlépe
ve věku 6-12 měsíců . V takovém
případě není hrazeno pojišťovnou, cena bude od nového roku
400 Kč. Bližší informace o očkování je možné získat v plicní ambulanci tel. 416 858 260 sestra
Koubková.
Co nám rok 2013 dal i vzal
Začátek roku 2013 byl obrazem
vrcholného vyčerpání všech
zaměstnanců roudnické nemocnice. Výkonnost nemocnice
nesměla poklesnout, jinak by
nezbylo na výplaty, ale dokonce
ani na léčení pacientů. Platby od
VZP byly meziročně za stejné
výkony již třetím rokem pokaždé
mnohem nižší než v sousedních
nemocnicích. Po zařazení naší
nemocnice na seznam okamžitě
rušených nemocnic nastal
exodus lékařů za „ jistotami“
v jiných nemocnicích. Dotace
města se ustálily v posledních
třech letech na čísle nula. Ministerstvo zdravotnictví dělalo dále
mrtvého brouka a nespravedlivé
platby státně řízené VZP ponechávalo bez reakce.
VZP navrhuje počátkem roku
2013 v roudnické nemocnici
převést akutní péči na následnou, tedy LDN a o gynekologicko- porodnickém a dětském
oddělení není jejich krajský šéf
ochoten jednat vůbec. Olej do
ohně přilévá i město Roudnice
nad Labem, které uděluje nemocnici pokutu 1 mil. Kč za
uzavření gynekologicko- porodnického oddělení a žádá vrácení
městských dotací do nemocnice
z let 2007- 2009 pro jejich údajné zneužití. Lze se vůbec z této
situace dostat? Máme nějaký
podobný příklad pronásledování
soukromého subjektu v ČR?
Máme nějakou šanci domoci se
spravedlnosti?
velmi kvalitní lékaři.
Týmy lékařů jsou významně
posíleny, seznamte se:
Kroupa, Oktábec, Havlík,
Hnuta, Koudela, Horák, Margaris, Kučírek jsou mistři svých
oborů.
Viglašová, Doležal, Hudák,
Smejkal, Amrillaeva, Franková
se pod vedením starších kolegů
připravují k atestacím.
Nemocnici tvoří její vybavení,
které máme mimochodem na
úrovni stejně velké nemocnice
v SRN, což politici při svých
hrách s občany málem přehlédli, ale hlavně odborně i morálně kvalitní zdravotníci. Vzdělané sestřičky, schopní lékaři,
obětavý pomocný personál
jsou tím nejvzácnějším, co naše
nemocnice nabízí.
Proč si myslíme, že roky 2012
a 2013 se už nebudou opakovat? Protože nová úhradová
vyhláška pro rok 2014, tak jak
je připravena ministerstvem
zdravotnictví, sníží existující
rozdíl mezi platbami naší a
sousedním nemocnicím, vidíme šanci, aby došlo k alespoň
částečnému narovnání podmínek ve zdravotnictví. Nová
multioborová JIP má už stavební povolení a vyroste
v sousedství nových operačních sálů jen a jen díky práci
našich 400 zaměstnanců.
Děkujeme všem našim zaměstnancům a přejeme jim i
občanům Roudnice nad Labem a Podřipska co nejlepší
nový rok 2014.
Využijte možnost objednání
na vyšetření a do odborných
poraden online prostřednictvím stránek nemocnice
www.PNSP.cz
Specializace na operačních sálech
Nové operační sály nabízejí
našim lékařům možnosti
využití nejmodernějších operačních metod současné
chirurgie. Cévní chirurg
MUDr. Horák operuje za
použití moderních nástrojů
varixy, ale také např. končetinové tepny. MUDr. Margaris
operuje za pomoci optických
kabelů, harmonického skalpelu a ergonomických nástrojů miniinvazivně apendixy, žlučníky a kýly včetně
těch bráničních. MUDr.
Oktábec využívá moderní
šicí stroje na střevní spojky
při operacích tlustého střeva.
Primář Krajník využívá optických kabelů, ergonomických nástrojů, fréz, pump a
vrtaček na operace zlomenin
většiny kostí a poranění menisků, chrupavek a zkřížených vazů kolen.
MUDr. Rámešová denně
využívá spojení non stop
provozu operačních sálů, CT,
SONO, RTG a laboratoře při
ošetřování pacientů v chirurgické ambulanci. Stanovení
správné diagnosy je rozhodující pro následné správné
ambulantní ošetření, hospitalizaci nebo operační řešení.
Její šikovné ruce navíc odstraňují ambulantně kožní
znamínka a pomáhají vyhledávat prsní nádory.
V náročném multioborovém
provozu se k atestacím připravují mladší lékaři: MUDr.
Doležal, MUDr. Hudák a
MUDr.
Smejkal.
To vše není možné bez spolupráce ARO, interny, pediatrie, gynekologie, porodnice,
OKB a RTG oddělení ve 24
hodinovém provozu. Je dobře pro naše pacienty, že tyto
služby můžeme v Roudnici
nad Labem nabízet.
Uvedení lékaři vedou odborné poradny v rámci chirurgic-
kého oddělení v přízemí polikliniky (naproti chirurgické ambulanci- čekárna č. 2) a lze se k
nim objednat i na internetových
stránkách nemocnice na přesný
den i hodinu. Všichni udělají
maximum, aby naši pacienti
dostali tu nejlepší péči
Jak využíváme dotaci z ESF ČR na vzdělávání
V roce 2013 jsme obdrželi dotaci na vzdělávání s názvem
„Odborné vzdělávání klíčem
k úspěchu PNsP, s.r.o.“, reg,
č.CZ.1.04/1.1.02/94.00566.
Projekt se zaměřuje na vzdělávání lékařského personálu, sestry a
ostatní nelékařský personál, management, hospodářskotechnické pracovníky a technické pracovníky. Celkem 101
osob. V období od června do
prosince roku 2013 se naši zaměstnanci díky tomuto projektu
již zúčastnili mnoha seminářů,
kurzů, konferencí a kongresů.
Za oddělení chirurgie to byly
„3. Česko-Saské dny – Zlomeniny pilonu tibie“, za oddělení
gynekologicko-porodnické seminář „Fetální srdce a dopplerovské vyšetření“, za oddělení ARO
seminář „Analgezie a anestezie
Jedny z nejmodernějších
operačních sálů v kraji jsou
v roudnické nemocnici.
Navštivte naše odborné
poradny - kontakty pro
objednání na zadní straně
novin.
Lístky je možno zakoupit v sekretariátu PNSP.
2
Že naděje umírá poslední, o
tom nás přesvědčí další pokračování tohoto neopakovatelného příběhu.
31. 1. 2013 doporučuje Senát
ČR na své 30. schůzi, aby VZP
uzavřela s roudnickou nemocnicí dlouhodobé smlouvy na chirurgii, internu, gynekologickoporodnické a dětské oddělení.
Dva týdny po rozhodnutí Senátu uzavírá VZP písemné dlouhodobé smlouvy na všechna
čtyři akutní oddělení naší nemocnice.
V srpnu 2013 se ujímá práce
nový ředitel nemocnice Tomáš
Krajník. V kritické ekonomické
situaci plní roli krizového manažera.
V září 2013 se v nově otevřené
porodnici rodí první miminko
roku 2013 a jmenuje se snad
symbolicky Adam.
Tím ale příběh záchrany roudnické nemocnice teprve začíná.Soud rozhoduje o nesmyslnosti vracení městské dotace
z let 2007- 2009, starosta města
ruší pokutu 1 mil. Kč za uzavření gynekologie a porodnice.
Nemocnice si stále udržuje výkonnost z roku 2011, tedy referenčního období pro platby
VZP. Nejen, že lékaři, sestry,
sanitáři, kuchařky, švadleny,
skladní, údržbáři, řidiči, zahradník, úředníci … pracují bez
oddechu, ale přicházejí i noví a
WWW.PNSP.CZ
LEDEN 2014
v porodnictví AORA 2013“.
Těchto seminářů se zúčastnili
lékaři. Dalších seminářů se
zúčastnily sestry. Za oddělení
gynekologicko-porod nické
„Odborná stáž v urodynamice
na urologické ambulanci“ a
„XXIX. Neonatologické dny“,
za endoskopické oddělení „5.
kongres gastroenterologické
společnosti“, za RDG
„Nozokomiální nákazy“, za
chirurgické oddělení konference „Perioperační péče – Intenzivní medicína“. Dalším podpořeným seminářem byl
„Prevence a kontrola krevního
řečiště a i.v. vstupů“, kterého
se zúčastnilo 15 sester z jednotlivých oddělení nemocnice
a
byl
pořádán
ve
výukových prostorách nemocnice, které byly již v minulosti
vybaveny díky ESF ČR. Podřipská nemocnice s poliklinikou
Roudnice n.L., s.r.o. získala tuto
finanční podporu na období od
6/2013
–
5/2015.
V následujících měsících budeme postupně informovat o
dalších podpořených aktivitách
z této dotace. Informace o projektu jsou dostupné na stránkách
www.esfcr.cz
nebo
www.pnsp.cz. Tento projekt
navazuje na úspěšné minulé
projekty, kdy jsme díky ESF ČR
a prostřednictvím OPLZZ a
státního rozpočtu ČR mohli
vzdělávat naše zaměstnance a
zvyšovat tak jejich odborné dovednosti a znalosti.
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. děkuje za přidělení této dotace.
Download

Leden 2014 - Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad