LISTOPAD 2011
NOVINY
NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE
OTVÍRÁME
ORTOPEDICKOU
AMBULANCI
NA ŽĎÁRSKÉ
POLIKLINICE
Ročně se v novoměstské
porodnici narodí na osm set dětí.
Nejčastější jména chlapců: Tomáš, Jakub a Adam
Nejčastější jména děvčat: Tereza, Eliška a Adéla
Startují předporodní kurzy
Maminky mají k dispozici také laktační infolinku
Novou službu pro budoucí
maminky připravili od začátku listopadu porodní asistentky a lékaři z porodního
oddělení novoměstské nemocnice. Zdarma začínají fungovat předporodní kurzy pro nastávající maminky.
„Uvědomujeme si, že těhotenství a porod je v životě ženy
období, se kterým je spojeno
mnoho neznámých, provází je
spousta otázek a často hraje svou
roli i strach z neznámého. Proto naše porodní asistentky připravily tyto kurzy určené nejen
maminkám, ale i nastávajícím
otcům,“ říká primář novoměstské porodnice Jiří Hrdina.
Předporodní kurzy budou
probíhat formou přednášek a
diskuzí s těhotnými ženami a
povedou je porodní asistentky.
„Cílem námi pořádaných kurzů je seznámit maminky s průběhem těhotenství, teoreticky
i prakticky je připravit na porod a
informovat o období šestinedělí,“
vysvětluje doktorka Marcela Stará z porodního oddělení.
A co všechno se maminky dozvědí? Porodní asistentky jim popíší průběh těhotenství, dají nahlédnout do jednotlivých trimestrů a
vysvětlí, co je v jednotlivých obdobích čeká, jaké možné problémy
očekávat a jak se s nimi vypořádat.
Další oblastí, které se kurzy věnu-
jí, je samotný porod. „Ten s sebou
nese bolest a my se naučíme jak s ní
pracovat. Nacvičíme dýchání, úlevové polohy, využití masáží, rehabilitačních pomůcek nebo správné
tlačení při vlastním porodu,“ vysvětluje porodní asistentka Iva Lelkesová. Posledním tématem přednášek je období šestinedělí. Zde
se maminky dozví vše potřebné
o hormonálních změnách, které je čekají v tomto období. Řeč
bude o péči o novorozence,
o nejčastějších úskalích, jež s sebou
přináší kojení. Maminky se také
osobně seznámí se zkušenými laktačními poradkyněmi novorozeneckého oddělení.
Pokračování na str. 2
Každý čtvrtek mají nyní pacienti ze Žďárska možnost
navštívit ortopedickou ambulanci, ve které jim s problémy poradí primář novoměstské ortopedie Jaromír
Chroustovský. Jde vlastně
o endoprotetickou konzultační ambulanci.
„Ambulantní hodiny na
žďárské poliklinice jsou určeny lidem, kteří se chystají
na endoprotetickou operaci
a potřebují informace o zákroku, o jeho průběhu a také
o následné rekonvalescenci.
Chceme pacientům ze Žďáru
a okolí nabídnout komfortní
služby a ušetřit čas, který by
potřebovali na dojezd do
Města,“ vysvětluje důvod
vzniku ambulance primář
Chroustovský. Ambulance
bude fungovat každý čtvrtek na žďárské poliklinice od
13.00 do 15.30. Provoz bude
zahájen 10. listopadu.
OBSAH:
Rehabilitace se přestěhovala
do nového
… str. 3
Rozhovor s primářem interny MUDr. F. Kazdou … str. 4
Meč připomíná minulost
- kapitoly z historie … str. 5
Bezplatná telefonní linka
pro dárce krve
… str. 6
5 + 5 otázek pro vrchní sestru chirurgie
… str. 7
NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE
EDITORIAL
Startují předporodní kurzy
Pokračování ze str. 1
Kurzy jsou bezplatné
Vážení čtenáři,
od vydání prvního červencového čísla našich novin
již uplynul nějaký čas, který
přinesl některé změny v dění
naší nemocnice. I toto další vydání, a v letošním roce
poslední, přináší spoustu informací. Jak jistě víte, nový
pavilon interních oborů již
plně nabízí své služby a to
včetně našeho rehabilitačního centra. Nastávající maminky (ale také tatínci) se
mohou těšit na pravidelné
předporodní kurzy, ve kterých naše porodní asistentky
a lékaři připraví maminky
na porod a odpoví všechny
otázky související s těhotenstvím, porodem, šestinedělím
a kojením. Opět probíhají
rekonstrukční práce, nyní
připravujeme prostory pro
oddělení dlouhodobě nemocných, které bude plně v areálu nemocnice již od konce letošního roku Necháváme vás
také nahlédnout do zákulisí
naší centrální sterilizace. Pohled do historie nemocnice
je tentokrát spojen s místem,
které budí respekt, bohužel
ne vždy se historie pojí s radostnými událostmi.
Připomínám, že tyto noviny
jsou určeny především pro
vás a my uvítáme jakékoliv
vaše nápady ,připomínky a
podněty. Na těchto stránkách
na vaše přání můžeme poskytnout informace o všem,
co vás zajímá z medicínské
oblasti.
Pěkný zbytek letošního roku
přeje
JUDr. Věra Palečková
ředitelka
str. 2
Teoretické předporodní kurzy jsou samozřejmě bezplatné a
konají se vždy každé první pondělí v měsíci a to od 1. listopadu.
Na závěr kurzu si maminky prohlédnou porodní sály. Tato prohlídka je možná i individuálně
po telefonické domluvě.
Proč vlastně předporodní
kurzy oddělení připravilo? Na
porodní sály přicházejí rodičovské páry s nejširší škálou
očekávání a přání. Vyžadují od
personálu náklonnost a lidskou
spoluúčast. Někteří upřednostňují technický přístup, urychlení porodu a zmírnění bolestí.
Jiní potřebují tělesný kontakt a
povzbuzení. Někteří vyžadují
péči lékaře, jiní péči porodní
asistentky.
„My se snažíme vždy o individuální přístup ke každé rodičce. Respektujeme jejich potřeby,
intimitu a zajišťujeme odborný
dohled nad průběhem porodu.
První kontakt porodní asistentky pracující na porodním sále
s budoucí rodičkou probíhá již
v předporodních kurzech, kde
těhotné nebo celé rodičovské
páry získávají řadu důležitých
informací. A na nás je, aby v
nich nevyvolaly strach a pocity
napětí, ale aby vznikal již v této
době začátek dobré spolupráce,“
vysvětluje Marcela Stará.
Častým problémem, o němž
mluví budoucí maminky, je
strach z případných problémů
při kojení dítěte. Právě pro tyto
případy funguje na novoroze-
NONSTOP LAKTAČNÍ
INFOLINKA:
tel.: 566 801 373, 377
Informace o předporodních
kurzech:
tel.: 566 801 327
[email protected]
[email protected]
neckém oddělení nonstop laktační infolinku. Čtyřiadvacet
hodin denně včetně víkendů a
svátků mohou maminky, které
mají jakýkoliv problém s kojením své ratolesti, volat na telefonní linku, kde jim zkušené
laktační poradkyně pomohou
radou. „Maminkám poradíme,
vysvětlíme správný postup a
možná řešení. Pokud je problém komplikovanější, mohou
k nám maminky kdykoliv přijet
přímo na oddělení. Vždy je tady
laktační poradkyně, která odborně a ráda poradí a pomůže,“
říká staniční sestra Miroslava
Musilová z novorozeneckého
oddělení.
Připravujeme
plavání těhotných
Kromě těchto kurzů jedná primář porodního oddělení
společně s vedením nemocnice
o možnosti pořádat v rehabilitačním bazénu v areálu nemocnice
plavání těhotných.
„Protože bazén byl postaven
také z evropských dotací, zatím
se v něm nemohou podobné komerční aktivity konat. Snažíme se
domluvit výjimku z pravidel. Vše
je na dobré cestě a tak doufám, že
to nebude dlouho trvat a zahájíme u nás v rehabilitačním centru
plavání pro těhotné,“ říká ředitelka nemocnice Věra Palečková.
NAPIŠTE NÁM
Nikdy nevím, jak mám vlastně
oslovovat zdravotní sestry v nemocnici. Existuje nějaká norma
či doporučení?
Žádná norma na oslovování zdravotních sester samozřejmě neexistuje. Asi nejčastěji pacienti využívají
oslovení „sestřičko“ či „sestři“, někdy také „sestro“. Všechna oslovení
naše zdravotní sestry akceptují, pochopitelně je jim milejší příjemné a
jakoby domácí oslovení „sestřičko“
a „sestři“. Pokud vám ale přijde
oslovení příliš soukromé a familierní, nic nepokazíte ani zmiňovaným
„sestro“.
Je v nemocnici možné připojení
na internet přes WIFI?
Ano, pacienti i návštěvníci mají
možnost WIFI připojení k základním internetovým službám.
Je to součást doplňkových služeb
nemocnice. Tato služba funguje
v naší nemocnici od roku 2010,
kdy byla spuštěna na prvních odděleních. Pokrytí bylo postupně
zvyšováno a koncem tohoto roku
budou mít možnost připojení
všichni pacienti. Připojení k internetu je zdarma, přístupová hesla
jsou k mání na recepci v pavilonu
chirurgie. Rychlost připojení je
8-10 Mbit/s a služby jsou pro naši
organizaci poskytovány, v rámci
sítě kraje ROWANET, organizací
CESNET.
CHCETE SE NA NĚCO
ZEPTAT?
CO VÁS ZAJÍMÁ, CO SE
VÁM LÍBÍ?
CO BY BYLO PODLE VÁS
DOBRÉ ZMĚNIT?
Napište nám.
Nemocnice
Nové Město na Moravě, p.o.
sekretariát ředitelky
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
sekretariá[email protected]
www.nnm.cz
LISTOPAD 2011
Rehabilitace se přestěhovala do nového
V novém pavilonu interny funguje nejmodernější rehabilitační centrum v kraji
Jedno z nejmodernějších rehabilitačních center na Vysočině funguje od minulého týdne v novém
pavilonu interních oborů novoměstské nemocnice.
Komfortní moderní prostředí a prostorové a technické vybavení povede ke zvýšení kapacity
a tím také zkrácení objednací
doby.
„Zvýší se počet ošetřených
pacientů, zkrátí se objednací
doby na jednotlivé procedury,
protože už při tvorbě projektu rehabilitačního centra jsme
kladli důraz na komplexnost,
bezbariérovost a dostupnost,“
popisuje klady nové rehabilitace
její primářka Eva Pavlosková.
Část rehabilitačního centra,
jeho vodoléčebný sál s rehabilitačním bazénem, je provozována
již dva roky.
Pacientům nyní rehabilitace
poskytuje větší soukromí v nových moderně vybavených individuálních cvičebnách. Oddělení elektroléčby je dovybaveno
novými elektroléčebnými přístroji, které dosud rehabilitace
neměla k dispozici.
Součástí nového centra je také
pracoviště ergoterapie, které je určeno například pacientům s cévním onemocněním mozku, nebo
pacientům po úrazech. Na ergoterapeutickém pracovišti se budou pacienti učit běžným denním
činnostem a po nácviku těchto
činností, jako je například použití
koupelny, či jen obyčejné uvaření
čaje nebo ohřátí obědu, se budou
moci lépe o sebe postarat. Ti méně
hendikepovaní se budou moci začlenit i do pracovního procesu.
Obrovskou výhodou nového rehabilitačního centra je
jeho absolutní bezbariérovost
a dostupnost. Celé oddělení rehabilitace je dostupné ze všech
ostatních oddělení nemocnice
„suchou nohou“ krytým podzemním koridorem.
„Návaznost na lůžková oddělení umožní urychlení rehabilitační péče v tom, že pacient při
propuštění z lůžka domů bude
plynule v léčbě pokračovat. Odpadne tak doba nezbytná k ambulantnímu vyšetření a následnému naordinování procedur,“
vysvětlila primářka Pavlosková.
Přestěhování
rehabilitace
(dříve byla v pavilonu neurologie) souvisí s dokončením celkové rekonstrukce pavilonu interních oborů. V pavilonu jsou tak
nyní všechny ambulance interny
a neurologie, lůžková oddělení
interny a neurologie, společná
jednotka intenzivní péče a rehabilitační centrum s vodoléčebným sálem a bazénem.
Kde nás najdete:
Suterén pavilonu interních oborů, vchod z boku budovy od nemocniční kotelny.
Kontakty:
Ambulance primáře
566 801 451
Evidence
566 801 454
Rehabilitační bazén
566 801 455
Elektroléčba
566 801 452
Cvičebny
566 801 453, 457, 458 a 459
KRÁTCE Z NEMOCNICE
Sestra Jana Kalinová ve finále
soutěže „Nej sestřička 2011“
Jana Kalinová z centrálních operačních sálů vzorně reprezentovala novoměstskou nemocnici
v sobotu 22. října v Náchodě ve
finálovém klání soutěže o titul
„Nej sestřička 2011“. V soutěži
konané pod záštitou ministra
zdravotnictví byla vybrána nejlepší zdravotní sestra z pohledu
odborného i lidského. Soutěžily
zde zdravotní sestry z České i
Slovenské republiky.
Přestože Jana Kalinová na titul
nedosáhla, děkujeme za skvělou
reprezentaci nemocnice a za její
obětavou práci, kterou každý den
odvádí na operačních sálech.
www.nnm.cz
Prestižní ocenění
pro primáře ARO
Cenu Josefa Hlávky za vědeckou
literaturu získala kniha autorů
Daniela Nalose a Dušana Macha
„Periferní nervové blokády pro
klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění“. Ceny Josefa Hlávky uděluje Nadace Český literární
fond a jsou nejvyšším oceněním
v oblasti vědecké literatury. Kniha
vznikla jako výsledek práce anesteziologicko-resuscitačního oddělení
novoměstské nemocnice v oblasti
regionální anestézie, kde pracuje jeden z autorů MUDr. Dušan
Mach. Druhým autorem je Daniel
Nalos, primář ARO v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem.
Ples nemocnice
a MEDINU bude 17. února
Tak jako minulý rok i tuto zimu
v rámci plesové sezóny pořádají
novoměstská nemocnice společně s firmou MEDIN společenský ples. Konat se bude v domě
kultury 17. února 2012. K tanci
bude hrát stejně jako na minulém plesu Pavel Helan Band,
taneční vystoupení si připravila
skupina SMYK. Vrcholem večera bude kromě bohaté tomboly
také vystoupení světového iluzionisty Roberta Foxe. Podívejte
se na malou ochutnávku z jeho
kouzel na www.robertfox.cz.
Prodej vstupenek bude zahájen
v prosinci.
str. 3
NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE
Od pacientů slyším samé kladné reakce
Rozhovor s primářem interního oddělení MUDr. Františkem Kazdou
Od září funguje interna v nově
zrekonstruovaném pavilonu. Jak
jste se zabydleli v novém?
Stěhování oddělení za nepřetržitého provozu je vždy složitý a
namáhavý proces, zvláště pokud je
nutno podávat stoprocentní výkon
ihned po nastěhování do nového,
byť podstatně lepšího prostoru.
Změna prostředí nutně vede ke
skokové změně stereotypů, která
je dána změnou půdorysu chodeb,
rozložení pacientských pokojů a
tím i změnou organizace práce.
Mohu říci, že po měsíci provozu
jsme však již v nových prostorách
„zabydleni“.
Jak jste spokojeni s novým
prostředím interního pavilonu?
Většina zaměstnanců interny pamatuje starou internu před
rekonstrukcí, projektovanou a
postavenou v 50. letech minulého
století. V porovnání s dřívějším
stavem došlo k podstatnému zvýšení komfortu, jak pro pacienty,
tak pro zaměstnance. Velmi dobře
jsou vybaveny pokoje pro pacienty,
nadstandardně prostorově i přístrojově je vybavena JIP.
Tedy celkově spokojenost,
jak se stavbou, tak s vybavením.
Samozřejmě ještě probíhá dovybavování například aktivními
antidekubitovými
matracemi
(matrace proti proleženinám) a
podobně.
a přesunula do 3. patra jednotka
intenzivní péče, zcela se změnilo
přízemí pavilonu s neurologickými
a interními ambulancemi.
A reakce pacientů? Až na
počáteční dezorientaci v nových
prostorách jsem zatím zaregistroval u našich pacientů samé
kladné reakce.
MUDr. FRANTIŠEK KAZDA
ŽIVOTOPIS
MUDr. František Kazda
V letech 1980-1986 vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno.
Na interním oddělení novoměstské nemocnice pracuje od
roku 1988.
Atestace: Vnitřní lékařství
I. st. - 1990, Vnitřní lékařství
II. st. -1995, Gastroenterologie
a hepatologie – 2003.
Jaké změny čekaly v novém
pavilonu na pacienty a jaké máte
první reakce lidí?
Novinkou je, že v pavilonu
interny je neurologické oddělení.
Snížil se také počet interních oddělení ze čtyř na tři, snížil se tak počet
interních lůžek. Naopak se zvětšila
V poslední době se vám podařilo zajistit nemalou finanční
částku na nový přístroj. Kdo na
něj přispěl, o jaký přístroj jde a
komu bude sloužit?
Zatím se podařilo získat 500
tisíc korun jako účelovou dotaci od
města Žďár nad Sázavou, 100 tisíc
jako grant od firmy Amgen, 100
tisíc od firmy ŽĎAS a 50 tisíc dalo
město Nové Město na Moravě.
Chtěli bychom již v letošním
roce zakoupit přístroj pro telemonitoring EKG pacientů, kteří
jsou u nás hospitalizováni na
standardních odděleních interního pavilonu. Jedná se o malá
zařízení - detektory EKG, která
nosí pacienti zavěšeny na krku.
Tyto detektory EKG jsou bezdrátově spojeny s centrálním monitorem na jednotce intenzivní
péče a popisovacími jednotkami
na všech třech interních odděleních. Pacient se tedy může bez
omezení pohybovat po oddělení
i chodbách pavilonu a je mu monitorováno EKG.
Toto zařízení nám umožní
kontinuálně sledovat a vyhodnocovat EKG současně až u 16 pacientů, okamžitě zjistit a tím i léčit
arytmie, jak ve smyslu tachykardií,
tak i bradykardií. Záznam je nahráván a lze ho i zpětně vyhodnocovat
a později diagnostikovat i méně
závažné arytmie. Používáním přístroje urychlíme a zpřesníme diagnostiku pacientů se srdečními
arytmiemi.
Jak ovlivnilo novoměstskou
internu uzavření interního oddělení v Nemocnici sv. Zdislavy?
V souvislosti s uzavřením interního oddělení v Nemocnici
sv. Zdislavy se spádové území
novoměstské interny, tedy oblast
Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem, od 1. října rozšířilo o část
regionu Velké Bíteše a Velkého Meziříčí. Lůžková kapacita našeho interního oddělení se přitom rekonstrukcí snížila asi o dvacet lůžek.
Již před zvětšením spádové oblasti
jsme byli oddělení s vysokým počtem akutně přijatých pacientů,
vysokým využitím lůžek a relativně
krátkou ošetřovací dobou. Tato situace může v určitých okamžicích
vést k nedostatku volných lůžek na
interním oddělení. Proto počítáme
pro pacienty s hraničními diagnózami i s využitím volných lůžek na
ostatních odděleních.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INTERNY
str. 4
www.nnm.cz
LISTOPAD 2011
Meč připomíná minulost
Kapitoly z historie novoměstské nemocnice
Johana Korbářová a Zuzana
Brandejsová. Že vám ta dvě
jména nic neříkají? Možná
buďte rádi a doufejte, že to nejsou ani vaše příbuzné.
Jde totiž o dvě vražedkyně
novorozeňat, jež byly v první
polovině osmnáctého století
popraveny na místě nazývaném
„Na stínadle“.
Ženy byly popraveny v letech
1720 a 1721, byly jim setnuty
hlavy a navíc bylo jejich srdce
propíchnuto dřevěným kůlem.
Na to byly obě nebožky zahrabány do země na místě popravy.
A právě na tomto místě, zhruba
tam, kde je dnes nemocniční
kotelna, byly jejich pozůstatky
objeveny v létě roku 1939 při
zemních pracích při stavbě novoměstské nemocnice. Kromě
lidských ostatků zde také byly
nalezeny zbytky dřevěných kůlů
s kovovým ostřím, mosazný křížek, kožené boty či plechový medailonek.
Staré novoměstské popraviště od roku 1928, kdy se Nové
Město chystalo na návštěvu
prezidenta T. G. Masaryka, připomíná pozůstatek starobylých
božích muk s kopií popravčího
meče. V současnosti stojí tento
památník v parčíku před samoobsluhou pod nemocnicí. Tam
však není jeho původní místo.
Boží muka ještě bez repliky po-
Vážení čtenáři,
PAMÁTNÍK S KOPII MEČE najdete před samoobsluhou pod
nemocnicí.
pravčího meče stávala na konci Žďárské ulice, po levé straně
u rozcestí cest k Radňovicím a
Vlachovicím. Původně byl na
nich údajně dvouramenný kříž.
Teprve později, až se kříž rozpadl a měl přijet prezident, ozdobila boží muka kopie meče. Památník s mečem se po válce dočkal
opravy a stál u dolní brány nemocnice. Odtud se posunul před
jednotu na začátku devadesátých
let minulého století.
Pokud jde o originál popravčího meče, kterým byly sťaty
Korbářová a Brandejsová, ten je
uložený v depozitáři novoměstského Horáckého muzea.
ORIGINÁL POPRAVČÍHO MEČE je uložený v Horáckém muzeu.
Ortopedie se podílí na vývoji implantátů ve firmě MEDIN
Jakou cestu za sebou mají lékařské implantáty a nástroje před tím, než se dostanou
k pacientovi? Každý produkt i
jeho polotovar projde rukama
několika lidí a jeho výroba trvá
v případě nástrojů od desítek
minut po několik hodin. Probíhá právě pár metrů od novoměstské nemocnice - ve firmě
MEDIN, nástupci bývalého
státního podniku Chirana.
Ačkoli je pro řadu lidí MEDIN synonymem pro „skalpely
a pinzety“, skutečnost je ta, že
významnou část portfolia dnes
tvoří implantáty pro traumatologii a ortopedii.
Traumatologické implantáty jsou dnes jedněmi z nosných
produktů společnosti. Jedná se
převážně o dlahy a tzv. hřeby,
www.nnm.cz
SLOUPEK
NEMOCNIČNÍHO
KAPLANA
které končí v těle pacienta. Hřebování je moderním operačním
způsobem zpevnění zlomenin,
při kterém operatér do kosti zavede titanový nebo ocelový implantát (hřeb).
„Výhodou je hlavně snížení
rizika poškození svalové hmoty
během implantace a také minimalizace vzniku infekce. To je
dáno hlavně umístěním hřebu
přímo v kostní dutině. Hřebování
se používá především u jednoduchých zlomenin, u tříštivých se
operace řeší převážně dlahováním.“ popisuje Pavel Michal, vedoucí vývoje traumatologie.
Pro rozvoj firmy je dnes
zcela klíčová spolupráce s odbornými lékaři. Jedněmi z těch,
kteří se podílí na vývoji nových
produktů a předávají společnos-
ti cenné poznatky z praxe, jsou
primář ortopedického oddělení
novoměstské nemocnice Jaromír
Chroustovský a chirurg Dobroslav Novák.
Další významnou skupinou
ve výrobním portfoliu tvoří ortopedické implantáty. Například
umělé kolenní a kyčelní klouby,
zápěstí a palce ruky i nohy, vyrábí MEDIN ve spolupráci se svojí
dceřinou firmou MEDIN Orthopaedics, která sídlí v Praze.
Stomatologické a chirurgické nástroje, na kterých podnik
před více než 60 lety vyrostl,
dnes tvoří přibližně třicet procent celkových tržeb firmy. Jedná se o desítky tisíc výrobků,
které končí v privátních ambulancích i nemocnicích v Česku i
zahraničí.
jedna tříletá holčička odpověděla na otázku, co nejraději dělá,
poněkud překvapivě: ´komunikuju!´. Slyšel jsem to na vlastní uši. Vlastně mě to překvapit
nemělo, vždyť žijeme v komunikační společnosti. Komunikace se vyučuje ve školách a je
předpokladem úspěchu v mnoha oblastech života, pomáhající
profese nevyjímaje.
Ano, jsem pro. Je dobré spolu
mluvit. Ale když je něčeho hodně, tak hrozí, že ´... se s vaničkou vylije i dítě´. Že se už bude
jenom mluvit. To jest že slova
nahradí žitou pravdu. Nebo
že tam, kde mluvit nemáme,
budeme úplně vedle. To jest, že
neuneseme ticho!
Toto si uvědomuji v nemocnici.
V nemocničním pokoji, u lůžka. V situacích, kdy se mluvit
nedá nebo kdy to není na místě.
Třeba u pacientů na jednotkách
intenzivní péče, u pacientů s pokročilou demencí, při umírání.
V takových chvílích by ´komunikační společnost ve mně´ tolik
chtěla promluvit! A začne se
ošívat, když jí nechci dát slovo.
Zvedá mě ze židle a nutí k odchodu – co bys tu dělal, když nemůžeš nic říct! … Znáte to také?
Nemocní mi pomáhají uvědomit si cenu mlčení. Důležitost
ticha a ztišení. Význam doteku
nebo úsměvu. To, že tichá modlitba je někdy ten nejdůležitější
hlas. To, že pro druhého člověka
tu nejsme nutně jen prostřednictvím slov, ale hlavně prostřednictvím svého bytí. A to si
ze slov nic nedělá!
Vojtěch Hrouda
evangelický farář a nemocniční
kaplan novoměstské nemocnice
Tel: 732228001, e-mail:
[email protected]
str. 5
NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE
Klasický skalpel nenajdete
O čistotu nástrojů se v nemocnici stará centrální sterilizace
Desetitisíce nástrojů ročně použijí lékaři nemocnice při operacích
a zákrocích v ambulancích. Drtivá většina z nich jsou nástroje
používané vícekrát a musí proto
projít důkladnou sterilizací tak,
aby čisté a dezinfikované mohly
sloužit na operačních sálech.
Jako každá nemocnice má
tedy i novoměstská centrální sterilizaci, která má za úkol postarat
se o to, aby všechny používané
nástroje byly bezpečně sterilní.
„Provádíme sterilizaci všech pomůcek a nástrojů k opakovanému
použití pro klinická pracoviště
v nemocnici. Největší díl nástrojů
je samozřejmě pro operační sály,
pro které jsou nástroje připravovány takzvaným kontejnerovým
systémem. Kromě toho poskytu-
Takto vypadají jednotlivé kontejnery, které putují na operační sály.
jeme služby sterilizace pro externí
zákazníky,“ říká Irena Svobodová,
která sterilizaci novoměstské nemocnice řídí.
Jak kontejnerová metoda vypadá a funguje? Na každý druh
operace existuje přesný obsah sterilizačního kontejneru, ve kterém
jsou připraveny nástroje pro daný
zákrok. „Den předem podle sestaveného operačního programu
připravíme jednotlivé kontejnery.
Ty potom putují na sál, kde je sestry jenom otevřou a operace může
začít,“ vysvětluje Svobodová. Obsah kontejneru je sestavený podle
požadavků lékařů a instrumentářky z operačních sálů. Samozřejmě
se může měnit podle toho, jak se
objevují nové techniky a nástroje.
Na složitější operace je připraveno
kontejnerů víc, kromě toho zde jsou
k dispozici ještě samostatné sterilní
nástroje. Pro mimořádné operace,
například po úrazech, jsou kontejnery sterilních nástrojů připraveny
ve skladu.
Jen pro zajímavost. Víte že
klasické skalpely se již nepoužívají? Sterilizují se pouze násadky, hroty skalpelů jsou jenom na
jedno použití, operatér dostane
nový ostrý skalpel, který se po
zákroku likviduje.
Po operaci putují všechny nástroje z kontejneru do dekontaminační nádoby s dezinfekčním
SADY CHIRURGICKÝCH NÁSTROJŮ po vyjmutí z mycí linky.
roztokem, poté do speciální mycí
linky ne nepodobné klasickým
kuchyňským myčkám a teprve
potom do sterilizačního zařízení.
Ty jsou v nemocnici tři. Dva pro
parní sterilizaci a jeden pro sterilizaci formaldehydovou.
Veškerý proces sterilizace je
elektronicky evidován a hlídán,
takže i po letech se dá v počítači
dohledat, který kontejner byl na
sále při konkrétní operaci a kdy a
jak byly nástroje v něm sterilizovány. Samozřejmostí je sledování
požadavků legislativy, které se
promítají do jednotlivých postupů
a tím se zvyšuje kvalita a bezpečnost další zdravotnické péče.
CO VŠECHNO SE
STERILIZUJE?
- nástroje z nerezavějící oceli
i z umělých hmot, keramiky,
skla, titanu, lehkých kovů
- obvazový materiál, gáza
- prádlo pro operatéry a sestry
Za rok 2010 bylo sterilizováno
- přes 16 tisíc kontejnerů, které obsahují i desítky jednotlivých nástrojů
- více jak 57 tisíc jednotlivých
nástrojů
- 3700 prádlových kontejnerů
pro operační týmy
Pro dárce krve zřídí nemocnice bezplatnou linku
Snaha vyjít vstříc dobrovolným dárcům krve. Právě ta
vedla vedení transfúzního
oddělení novoměstské nemocnice ke kroku zřídit právě pro
dárce krve bezplatnou telefonní linku.
„Objednávání dárců se řídí
aktuální potřebou krve v nemocnici a ta se každým dnem
může měnit. Proto i objednávání dárců se musí dost často
tomuto uzpůsobit a je nutno
opakovaně telefonicky s dárci
upřesňovat termíny dalších odběrů,“ vysvětluje Dana Vašková,
vrchní laborantka transfúzní
služby. Linka bude sloužit jednak pro stávající dárce krve,
mohou se na ni ale obracet i
noví zájemci o dárcovství krve.
str. 6
Ročně se v novoměstské nemocnici uskuteční zhruba tři a
půl tisíce odběrů krve. „Máme
štěstí, že v našem regionu je tak
spolehlivá dárcovská základna,
která většinou pokryje potřeby
krve v naší nemocnici. Jsou však
situace, například autonehody,
velké operační zákroky či komplikované porody, kdy je najednou
velká potřeba jedné krevní skupiny a pak musíme opakovaně komunikovat s dárci krve, kteří jsou
naštěstí velmi ochotní pomoci.
Zřízení bezplatné telefonní linky
tak považujeme za nutnost, která
alespoň částečně zvýší pohodlí a
spokojenost našich dárců,“ dodala Marcela Daňková, zástupkyně
primářky Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby.
Bezplatné volání pro dárce bude samozřejmě moci využít také
rekordní dárce Josef Rouš, který v naší nemocnici absolvoval již
150 odběrů krve.
Bezplatná linka bude v provozu zhruba od poloviny listopadu
a to ve všední dny od šesti hodin
do půl třetí. V této chvíli čekáme
na přidělení bezplatného čísla,
které poté ihned zveřejníme na
webových stránkách nemocnice
www.nnm.cz.
www.nnm.cz
LISTOPAD 2011
5 + 5 otázek pro …
… vrchní sestru chirurgického oddělení Marii Křenkovou
1. Jak jsem se k práci vrchní
sestry dostala?
Jako zdravotní sestra pracuji již od roku 1972, přičemž od
roku 1983 jsem pracovala jako
staniční sestra. Z titulu této funkce jsem v roce 1993 asi půl roku
zastupovala nemocnou kolegyni
– tehdejší vrchní sestru. Když pak
ta ve funkci vrchní sestry skončila, byla jsem oslovena tehdejším
vedením, abych se přihlásila do
konkurzu. Byl to tedy v podstatě
přirozený vývoj.
2. Jak se práce zdravotní sestry
změnila během let, kdy ji dělám?
Určitě přibylo hodně administrativních úkonů. Na druhé
straně ale přibylo mnoho jednorázových pomůcek, které zdravotním sestrám práci usnadňují. Co
se však nezměnilo, je skutečnost,
že na prvním místě je vždy péče
o pacienta. A to je určitě dobře.
3. Co je na práci zdravotní sestry
nejhezčí a co naopak nejhorší?
Nejhezčí je, když se podaří
navrátit pacientovi sílu do života
a zdraví. A nejhorší je, když víme,
že pacientovi už pomoci nemůžeme. Ale i tyto momenty k této
práci patří a je třeba být připraven i na ty horší konce, jakkoli
mohou být smutné.
4. Jaký zážitek z práce si nejvíc
pamatuji, co mě poznamenalo
na celý život?
Za ta léta těch zážitků bylo
mnoho a je pravda, že některé
v paměti opravdu utkví. Když
jsem například jako mladá začínající sestra viděla poprvé pacientku po amputaci obou nohou,
MARIE KŘENKOVÁ se svou vnučkou.
poznamenalo mě to. Daleko víc
mě pak ale poznamenalo, když
jsem viděla, s jakým optimismem a nadějí tato pacientka
opouštěla nemocnici, jak se dokázala postavit ne zrovna příjemné realitě. Od takových pacientů se člověk má skutečně co
učit. Některé pacienty tedy mám
před očima ještě po dvaceti letech. Vybavuje si mi například i
situace, kdy dovezli na standardní oddělení děvče s prasklou
slezinou, bez tepu, a nakonec po
naší péči a díky své vitalitě odešla jako zcela zdravý člověk.
5. Co bych dělala, kdybych nebyla zdravotní sestrou? Jaké jsem
měla plány jako malá holka?
Vždy jsem chtěla pracovat
ve zdravotnictví. Jiné plány jsem
snad ani neměla.
6. Jaká je moje nejoblíbenější
kniha a na jaký film se ráda podívám i poněkolikáté?
Ráda se podívám například
na film Vesničko má středisková. V tom filmu je obsažen laskavý, někdy až dojemný humor.
Mezi knihami nemám žádnou,
ke které bych se pravidelně vracela, tedy až na pohádky, které
teď čtu své vnučce.
7. Jak si představuji svoji dovolenou snů?
Nejsem zrovna typ cestovatele. Nejlépe je mi doma, a to
ideálně s vnučkou, která přijede
na prázdniny.
8. Které místo v Česku mám nejraději?
Jednoznačně je to domov
zde na Vysočině.
9. Můj největší sportovní výkon
v životě?
V podstatě jsem nikdy aktivně nesportovala, takže jsem ani
nepodala žádný zásadní sportovní výkon. Ke štěstí mi vždy
postačila procházka, či kratší vyjížďka na kole.
10. Jak často ode mě chtějí známí
radu z oboru zdravotnictví?
Jelikož žiji na malé vesnici,
kde všichni vědí o mém povolání, mohu říct, že se na radu chodí sousedé a známí velmi často.
Je-li to v mých silách, vždy všem
ráda pomohu.
Vyšel unikátní historický kalendář
Jste novoměstský patriot? Nevíte, co koupit jako zajímavý
vánoční dárek? Novoměstská
nemocnice nabízí unikátní historický kalendář na rok 2012.
Stolní kalendář s dvaapadesáti starými fotografiemi vznikl
u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného interního pavilonu.
Staré dobové fotografie ukazují, jak vypadala nemocnice
kdysi a nabízejí tak možnost srovwww.nnm.cz
nání s jejím dnešním obrazem.
Pozornost jistě vzbudí například
snímky z prvních týdnů stavby
nemocnice, fotografie uměleckých vitráží v nemocniční kapli
či vyhlášený snímek partyzánů
z druhé světové války. Použité
fotografie pocházejí z archivu nemocnice a ze soukromých archivů sběratelů a současných i bývalých zaměstnanců nemocnice.
Historický kalendář stojí
90 korun a je k dostání na recepci chirurgického pavilonu
v nemocnici, ale také v novoměstském informačním centru naproti městskému úřadu,
v Horáckém muzeu a v některých knihkupectvích.
str. 7
NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE
LISTOPAD 2011
PLÁNEK AREÁLU NEMOCNICE
1
PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ
2
RADIODIAGNOSTIKA
3
PAVILON INFEKČNÍ
4
PAVILON INTERNÍCH OBORŮ
5
Recepce/Informace, Chirurgie, JIP chirurgie, Urologie,
Ortopedie, Chirurgické ambulance, Urologická ambulance, Ortopedická ambulance, Patologie, ORL ambulance, Oční ambulance, Lůžkový fond očního a ORL
oddělení, LDN, ARO
Radiologie - rentgen, ultrazvuk, CT, Mamograf,
Zaměstnanecká jídelna
Infekční oddělení, infekční ambulance
Interní oddělení, JIP interního oddělení, Interní ambulance, Hemodialýza, Neurologické oddělení, Neurologické ambulance, Rehabilitace a bazén
PAVILON DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
Dětská neurologická ambulance,
Dětské oddělení, Dětské ambulance, JIP dětské oddělení
6
TRANSFÚZNÍ STANICE
7
PAVILON č. 7
TRN ambulance, Oční laserové pracoviště, Kožní
ambulance
Gynekologické lůžkové oddělení, Porodní sály a porodní oddělení, Gynekologické operační sály, Novorozenecké oddělení, Gynekologické ambulance, Kožní
kosmetologická a lymfologická ambulance
9
PAVILON VSTUPNÍ
10
ZDRAVOTNÍ ŠKOLA
11
BUDOVA ŘEDITELSTVÍ NEMOCNICE
12
PAVILON OPERAČNÍCH SÁLU
13
BUDOVA LÉKÁRNY
14
BUDOVA DOPRAVY
Transfuzní oddělení, Hematologická laboratoř
Poznámka: pacienti kožního oddělení jsou hospitalizování v rámci společného lůžkového fondu, informace žádejte na recepci nemocnice.
str. 8
8
PAVILON GYNEKOLOGICKÝ
Hlavní vrátnice, Lékárna-výdejna, Diabetologie, Nukleární medicína - gamakamera, OKLT - biochemie, mikrobiologie a bakteriologie
Oddělení onkologie, Ředitelství nemocnice, Pokladna
Centrální sterilizace, Centrální operační sály Gastroenterologická ambulance,
Ústavní lékárna, Sklad zdravotnického materiálu, Archiv, Klinická logopedie, Endokrinologická ambulance,
Protetika, Kalmetizace, Lékařská knihovna, Hospicové
hnutí Vysočina
Lékařská služba první pomoci, Dopravní zdravotní
služba, Ambulance funkční diagnostiky, Psychiatrická
ambulance, Metabolická ambulance, Antikoagulační
ambulance, Stanoviště ZZS KV
Noviny novoměstské nemocnice, vydává Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
www.nnm.cz
Download

otevřít PDF - Nemocnice Nové Město na Moravě