___________________________________________________________________________
Občasník ZŠ Krčín
5/12-13
Cena 5,- Kč
Zima končí a my se s ní loučíme i na stránkách našeho časopisu reportáží z hor ze 4. třídy. Na
lyžařském výcviku byli i sedmáci! Jejich práce by se nám do našeho časopisu nevešly. Každá třída
totiž vytvořila svůj vlastní časopis. Jestli se chcete dozvědět víc, nahlédněte do jejich třídních
časopisů, které najdete ve vestibulu školy. Dělo se ale mnohem víc. Nečekejte a dejte se do listování a
možná i čtení ☺!!!
RM
4. třída na horách
Jaké to bylo? O tom už nám napsali sami účastníci!
Lyžařský pobyt
Lyžák se mi líbil, sice bych ho prodloužil a byl bych tam
déle, ale nevadilo mi to. Každý den jsme chodili lyžovat a
poslední den byl slalomový závod. Jinak jsme hráli různé
hry, chodili pekáčovat a nechyběla ani diskotéka. A jednou
večer za svitu měsíce jsme vyšli na stezku odvahy. Mezi
horší stránky lyžáku patřilo učení, ale bez něho by se
nekonal. Naštěstí byly jen tři předměty a to: čeština,
matematika a vlastivěda, z které jsme pak dostali za úkol
vymyslet divadlo. Byli jsme ve třech skupinách a podle
mého bylo každé představení moc hezké. Celkově byl
lyžák
super
bomba bezva cool a moc se těším na příští.
Napsal: Jiří Fišer, 4.A
Poslední den na lyžáku
Poslední den na lyžáku byl hezký i smutný. Hezký, protože
jsem už sjela tu velkou sjezdovku, a smutný, protože už
lyžák končí. Celý lyžák se mi moc líbil a už se těším
na příští rok.
Napsala: Sára Červinková, 4.A
Záchranná stanice pro zvířecí pacienty
11.3. proběhla ve školním klubu přednáška o zvířatech v ohrožení.
Přijel k nám pán ze Záchranné stanice Jaro Jaroměř. Vyprávěl nám o
zvířatech v ohrožení a přivezl nám ukázat 4 zvířata: užovku červenou,
puštíka, fretku a netopýra. Puštík se zamotal do rybářského vlasce a
zranil si křídlo. Užovka červená se našla, když paní otevřela skříň a
byla v ní právě užovka červená. Fretku ztratil pán ve vlaku a fretka
cestovala.
Autoři: Adam Lhotský, Patrik Chlumský 3.A
Přednáška byla okouzlující. Nejvíce mě zaujala zvířata. Bylo to od
pána Laštovice moc hezké, že jsme si mohli pohladit zvířata. Mohli
jsme si vzít hadí kůži a pohladit si ji.
Viktorie Šavelová 3.A
Keramika pro příchozí
Keramika je každý čtvrtek jednou za 14 dní. Je to od 17:00 do 19:00 hodin, ale můžete přijít kdykoliv
v tomto časovém rozmezí. Můžete si v atelieru vytvořit různé keramické výrobky a také je
naglazovat. Glazovat znamená, že keramika, která je už
vypálená, dostane ještě barevný povrch. Když si
nebude vědět rady, paní učitelky vám rády pomůžou.
Na keramice se můžete naučit pracovat na hrnčířském
kruhu. Předvede vám to zkušené keramička Petra
Bláhová. Pomůže nám si vyrobit hrníček na kruhu.
Termín, kdy Petra Bláhová přijde k nám do krčínské
školy na Keramiku pro příchozí, bude včas zveřejněn
ve vestibulu a na stránkách školy. Já chodím pravidelně
na keramiku. Vyrábím si výrobky podle období, teď
právě mě čekají ozdoby na Velikonoce, jindy si zas
vyrobím dárek pro své známé. To všechno si můžete
vyzkoušet.
Nikča Prausová
Veršování ze 2. třídy
O kytičkách
Slunce svítí,
na louce je plno kvítí.
A co dělají včely v zimě?
Spí ukryté ve svém domě.
Autoři: Šárka Sychrovská
Magdalena Čížková
Ráďa Košťálová
O žabákovi Fredovi
Byl jeden žabák,
který žil v rybníce.
Byl velmi chudý
a trápilo ho to velice.
Autoři: Karin Kudláčková
Tomáš Jakl
Lukáš Knap
O kočce Vločce
Byla jedna kočka,
jmenuje se Vločka.
Je to bílá nevěsta
jako víla nebeská.
Autoři: Kateřina Štěpánová
Tereza Barešová
Tereza Dyntarová
O včelce a medu
Zavoní-li lípa v okolí,
ať si včelka dělá cokoli,
všeho nechá, letí hned,
z lípy nejlepší je med.
Autoři. Anna Hladíková
Kateřina Zimlová
Aneta Laštovková
Zápis prvňáčků
Dne 17.1. a 18.1. 2013 se konal zápis prvňáčků. Ve vestibulu jsme na budoucí prvňáčky
čekali my, páťáci, a abychom se odlišili, oblékli jsme si školní trička. Naše práce byla
zabavit prvňáčky, a tak si skládali puzzle a kreslili. Na prvňáčky jsme se moc těšili a
doufáme, že se jim u nás líbilo.Nejvíc práce se zápisem měly paní učitelky, a proto máme pro
vás rozhovor s paní učitelkou Janou Voborníkovou.
1. Víte, kolik bude prvňáčků??
Přesný počet zatím neznáme, protože během jara se ještě bude rozhodovat o odkladu některých
předškoláčků. Víme ale, že nejméně jich bude 26 a nejvíce 30.
2. Co všechno je nutné na zápis připravit??
Hlavně příjemné a vlídné prostředí, do kterého bychom chtěli, aby se budoucí prvňáčci v září těšili.
Zápis začínáme v knihovně naší školy úvodním rozhovorem s dítětem a jeho rodiči. Potom je pro
předškoláka připraveno několik úkolů v 1. třídě.
3. Co má všechno budoucí prvňáček umět??
Povídáme si o zvířátkách, tvarech, barvách,
zjišťujeme, zda dítě dobře slyší písmeno na začátku
(konci) slova, zda zvládá pravolevou orientaci, umí
najít rozdíly na obrázcích, zvládá početní představy do
5. Pokud má dítě vadu řeči, ptáme se a hlavně
nabádáme, aby se pracovalo na jejím odstranění. Na
konci nám předškoláček něco nakreslí. Pokud je to
potřeba, upozorníme na špatné držení tužky. Zajímá
nás také, zda se budoucí žáček do školy těší. Důležité
také je, aby děti byly co nejvíce samostatné
v sebeobsluze, zvládaly malé neúspěchy a dokázaly se
odpoutat v novém prostředí od maminky nebo od
tatínka.
4. Jak vypadá práce s budoucími prvňáčky na setkáních před školou ve škole??
Během 4 jarních setkání poznají děti naši školu ještě více. Potkají se postupně se všemi paními
učitelkami z 1. stupně, „ochutnají“ všechny předměty, které je v 1. třídě čekají a podívají se přitom i
do odborných učeben: do ateliérů HV a VV, tělocvičny i počítačové učebny. Někdy si domů nesou i
domácí úkol, ale vždy si odnášejí sladkou odměnu a snad i hezký zážitek. ☺
Děkuji za rozhovor.
Habrmanová Štěpánka
Hrajeme o předbíhačky pro druhý stupeň
A je to tu zase! Hrajte s námi o předbíhačky. Tentokrát vybírejte v záplavě
čísel…
1) Kolikáté výročí slavila „Zlatá bula
sicilská” v roce 2012?
a)
150.
b)
500.
c)
800.
2) Kolikáté výročí má nová budova školy
tento rok?
a)159.
b)23.
c)13.
3) Jak dlouhé je volební období
prezidenta?
a) 10
b) 5
c) 4
4) Jak dlouho byl bývalý prezident
Václav Klaus na Hradě ?
a) 15
b) 13
c) 10
5) V jakém
roce
byly
naposled
Olympijské hry ?
a) 2012
b) 2006
c) 2008
Kikča Zimlová a Danča Šintáková
Jazykové rébusy
1. Přečti následující větu:
POZOR! Zvyšuje se šance získat předbíhačku!
Předbíhačku tentokrát můžete získat za vyluštění alespoň dvou
následujících rébusů. Lamte si hlavičky, luštěte a své odpovědi můžete
vhodit do naší „předbíhačkové“ krabice.
3. Rozlušti přísloví:
INCHIŠV ES EMÍŠĚT AN KETÁP!
2. Doplň pyramidu tak, aby byla ohraničena
písmenem K.
K
K . K
K . . K
K . . . K
K . . . . K
K . . . . . K
K . . . . . . K
Připravili žáci z volitelného předmětu cvičení z českého jazyka
Co se stane, když se náhodně vybraná slova mají stát součástí jednoho příběhu? Tak
právě tohle byl úkol na jedné hodině semináře tvůrčího psaní. Úkol pro vás. Poznáte,
kterých 10 slov to bylo?
Lék pro květinu
V jednom městě na jedné zahrádce, kde sluníčko svítilo každý den, žila jedna květina. Ta
květina byla smutná i přesto, že jí její přítel květák neustále povzbuzoval. I když ta květina měla vody
a slunce dost, stále jí něco chybělo. Na její smutek ani ta nejchytřejší sova nenašla lék. Nikdo nevěděl,
co se s květinou děje, co její zelené srdce rozesměje.
Až jednoho dne na zahrádce objevil se znenadání černý krtek v montérkách. Smutek květiny
byl náhle pryč. Vždy, když krtka uviděla, nálada se jí ihned zvedla. Rozplývala se nad jeho
čumáčkem, černou, lesklou srstí a nad jeho montérkami v barvě moře. Celé dny prostě jen mluvila o
tajemném krtkovi, až to květákovi začalo lézt na mozeček. A tak se ta zelenina košťálová vydala toho
krtka najít. Květák putoval lesy, loukami a temnými krtčinci, až narazil na krtčí městečko někde pod
Plzní. Hledal a hledal, ptal se krtků, zda toho montérkového krtka neviděli, všechno snažení však bylo
bezvýsledné. Květák byl bezmocný. Sedl si na kámen a přemýšlel, co dál. Najednou se zatřásla zem.
Květák se lekl, ale najednou zahlédl na zemi blyštivé kamínky. Byly to diamanty. Květák byl štěstím
bez sebe, protože nalezl malé diamantové naleziště. Všechny diamanty pobral a utíkal s nimi do
zlatnictví, kde za ně získal velké peníze. Za ty peníze si květák najmul detektiva, aby toho krtka
konečně našel. Uběhnul týden a květák psal květině dopis, protože měl pro ni skvělou zprávu.
,,Drahá květino, už jsem našel tvého krtka. Je ve středním věku, jsou mu 3 roky. Je svobodný a
bezdětný. Pracuje ve firmě, která se zabývá tunelováním. Chce se s tebou setkat, proto nás zítra ráno
čekej. Zdravím. Tvůj květák.''
Květina byla štěstím bez sebe. Štěstím se druhého dne nemohla dočkat. Nastal DEN D.
Květina v náhrdelníku z rosy a se závojem z jemné pavučinky a krtek v modrých montérkách a v saku.
Nemohli se na sebe vynadívat. Hned bylo jasné, že květina našla toho pravého a krtek našel tu pravou.
Za pár dní se konala veselka. Dokonce i květák si našel snoubenku, byla to brokolice z vedlejší
zahrady. Každý už věděl, že jediným lékem na květinčin splín byla láska. Všichni žili šťastně, až do
období sklizně......
Klára Hovorková
(10 zadaných slov: květina, čumáček, město, lék, firma, láska, sluníčko, srdce, květák, dopis)
Hrajeme o předbíhačky pro první stupeň
Na svůj lístek napiš tajenku!
Z
V
A
Y
G
B
L
M
T
Í
Připravily:Majda Matejsková a Káťa Halamková
Vyzkoušej si, jak bys dopadl ve hře Česko
1.Skrývačka – najdi v této větě jméno: Radši montuj
stavebnice.
2. Jaké bude další písmeno v této řadě? J D T Č P Š S
3. Kdo používá „Braillovo písmo“ ?
4. Skrývačka – najdi v této větě město : Stopa varovala lovce.
5. Které telefonní číslo vytočíš, pokud chceš k požáru přivolat
hasiče ?
6. Hádanka – Pan Malý s dětmi hrabou listí. Mají tři
hromádky za domem a sedm před domem. Kolik hromad
budou mít, až je dají všechny dohromady?
7. Tři muži se potápějí v řece, když vylezou z vody, mají jenom dva z nich mokré vlasy.
Jak je to možné?
Nikča Prausová
(správné odpovědi najdeš na poslední straně)
Hororové město……..
Snad každý z nás viděl určitě nějaký katastrofický horor. Ponurá atmosféra, zničené budovy a
hrobové ticho…..Přesně takovou atmosférou na vás dýchne ukrajinské městečko Pripjať, které se
nachází nedaleko jaderné elektrárny Černobyl, která vybuchla v dubnu roku 1986. Město bylo
postaveno pro pracovníky v jaderné elektrárně. Před dubnovou katastrofou žilo ve městě zhruba
48 000 obyvatel, jejichž věk často nepřekročil ani 30 let.
Po evakuaci všech obyvatel města můžeme dodnes vidět na prádelních šňůrách pověšené oblečení a ve
výlohách obchodů vystavené zboží.
Kdybyste v Připjaťi žili před rokem 1986, mohli byste navštívit 27 kaváren a restaurací , 3 kryté
bazény, 2 sportovní stadiony, 25 obchůdků a obchodních domů, 35 dětských hřišť a několik
panelových věžáků……
Dnes je okolí města zamořené radioktivním Cesiem, proto je vstup do města téměř zakázán. Až zhruba
za 150 let klesne úroveň radioaktivity na bezpečnou úroveň.
(plavecký bazén)
(výhled na Pripjať)
Klára Hovorková
People´s Choice Awards 2013
People’s Choice Awards je populární americká
filmová a televizní anketa vyhlášená 9.1.2013. Pro
lidi, kteří pořad neznají, je nejdůležitější podotknout,
že výherce nevybírá odborná porota, ale o výhercích
rozhodují sami lidé.Od října minulého roku mohli lidé
hlasovat prostřednictvím internetu pro svoji
nejoblíbenější Herce/Herečky nebo i nejlepší seriál.
Pojd’me se podívat, kdo vlastně získal cenu People’s
Choice Awards.
Nejoblíbenější film: The Hunger Games
Nejlepší herečka žánru komedie: Lea Michele (známá ze seriálu Glee)
Nejoblíbenější herec: Robert Downey (Iron Man)
Neojoblíbenější herečka: Jennifer Lawrence
Neojoblíbenější akční film: The Hunger Games (v tomto roce získal tento film už druhou
cenu People´s Choice Award)
Nejoblíbenější superhrdina: Robert Downey,
Další cenu si odnesl například Chris Colfer (Glee), který vyhrál v kategorii
nejoblíbenějšího televizního herce v žánru komedie.
A to nejlepší nakonec. Big Bang Theory zvolili lidé jako nejoblíbenější televizní
komedii.Výhercům gratulujeme a už se těším na další předávání cen.
Krejsová Bára
Módní Oskaři
Každým rokem se v Los Angeles udílejí filmové ceny Oskar, ne
jinak tomu bylo i letos. Největší atrakcí jsou kromě
všudypřítomných celebrit i umělecká díla za tisíce dolarů, těmi
uměleckými díly jsou večerní róby hereček………
Anna Hathaway, majitelka Oskara za nejlepší vedlejší roli, si
oblékla jednoduchou ,světle růžovou róbu, kterou doladila
náhrdelníkem. Podle mě to byla jedna z nejhezčích rób, které
jsme na Oskarech mohli vidět.
Jennifer Lawrence
získala cenu za hlavní
ženský herecký výkon a
její róba tomu
odpovídala. Opět světle
růžová, tentokrát
mohutná róba. Vše citlivě doplněno jemným psaníčkem a
náušnicemi.
Také nesmíme zapomenout na jednu z nejznámějších
hereček součastnosti……Kristen Stewart, která mimo jiné
den před udílením Oskarů obdržela Zlatou malinu. Její bílá
večerní róba byla
ušita z krajky a jemné
látky
(pravděpodobně
hedvábí).
Kristen šaty padnou, mohla by je ale doplnit o nějaký
výraznější šperk, např. prsten nebo náramek.
A závěr
tohoto článku
patří Benu Affleckovi…….Myslím si, že nemám co
vytknout. Skvěle padnoucí šedý oblek, doplněný bílou košilí. Někteří by ale možná Benovi doporučili
krátký pobyt v kadeřnictví a holičství, nicméně je to skvělá ukázka toho, jak se obléknout do
společnosti.
Doufáme, že i příští rok bude Oskar tak stylový, elegantní a vkusný, jako to
bylo tento rok.
Klára Hovorková
Twilight sága: Rozbřesk 2. část
Koho by kdy napadlo, že zrovna upíři se stanou oblíbeným tématem
děvčat i kluků, po celém světě? Myslím, že nikoho. Upíři byli vždy
představováni jako zlo. Všichni se jich báli a večer, třeba u krbu, si o
nich vyprávěli strašidelné historky, legendy a různé příběhy. Často byli
vyobrazováni jako vraždící monstra (rozdrásaná hrdla, atd..), která
neměla se svými oběťmi smilování. Docela děsivé, že? Jen při
pomyšlení na to mi naskočí husí kůže. Ale já jsem tu od toho, abych
vám tyto představy o upírech trochu upravila.
V dnešní době už upíři v příbězích nejsou tací, jací byli. Většina se
chová tak, aby se nepřišlo na to, že jsou upíři. Nechtějí, aby je lidé
zabili, třeba pověsnými dřevěnými kolíky. Skoro v každém příběhu
dnes upíři mají zvláštní schopnost (čtení a ovládání myšlenek, vidění
do budoucnosti, …). Vždy po sobě každý nepořádek řádně uklidí.
Tímto bych chtěla navázat na filmový fenomen, který přitáhl pozornost většiny dívek a žen po celém
světě.
Twilight sága se stala světoznámou knihou, ale i světoznámým filmem.
Z Belly Swanové se v předchozím díle stala novorozená upírka.
Ona a Edward Cullen, její manžel, čekali dítě. Upír a člověk spolu
čekají dítě. Trochu divná představa, nemyslíte?
Na konci dílu se děťátko narodí, zdravé a plné síly. Napůl člověk a
napůl upír. Je to holčička, kterou pojmenovali Renesmee. Je to
spojení dvou jmen. Renee, matky Belly, a Esme, nevlastní matky
Edwarda.
Edward a Bella na sebe mají konečně celou věčnost. Mohou být
doopravdy šťastní.
V závěrečném díle ale nepůjde jenom o věčnost a lásku, ale hlavně
o jejich život a životy jejich blízkých. A za vše může narození
Renesmee, protože to není druh upíra, který by byl známý. Mají
z ní strach. Cullenovi mají přátele (upíry) po celém světě, a tak je
kontaktují. Rodina se totiž rozhodla za Renesmee bojovat a postavit
se tak vládnoucímu rodu Volturiových. Nastává tak velkolepá a
rozhodující bitva, která může vše změnit, k lepšímu i k horšímu.
A jak vše dopadne? Tak na to se budete muset podívat sami:‘). Film určitě najdete na ulozto.cz.
Zajímavosti:
Film trvá 1h a 55 min. Jeho režisérem je Bill Condon.
Přístupnost je od 12 let a premiéra filmu byla 20. prosince 2012.
Další zajímavost je, že toto byl nejdražší díl Twilight ságy (75
miliónu dolarů). Věděli jste, že se první a druhá část Rozbřesku
natáčela současně? Pro herce to muselo být velice namáhávé.
Recenze:
Hodně lidí si ztěžovalo na závěrečnou bitvu. Prý tam bylo velice
málo krve. A musím s nimi souhlasit.
(: Natty Novotná :)
___________________________________________________________________________
Správné odpovědi ke hře Česko
1. Šimon
2.O jako osm
3.Slepci
4.Opava
5. 150
6. 1
dám všechny dohromady
7. jeden nemá vlasy
Vydává redakce ZŠ Krčín:
Příspěvky je možno zasílat na adresu: [email protected]
http://www.novemestonm.cz
http://www.zskrcin.cz
Download

4. třída na horách Jaké to bylo? O tom už nám napsali sami účastníci!