Technické
informace
MONTÁŽ - UPNUTÍ KOTOUČE DO BRUSKY
Zkontroluj pečlivě příruby a vřeteno brusky
ujisti se, že povrch přírub je čistý, bez poškození
Zajisti, aby přiruby byly rovné, obvzláště pro kotouče s tuhými upínacími otvory jako jsou keramicky pojené kotouče
Zkontroluj vřeteno brusky na nadměrné házení - celkové házení nesmí překročit 5 mikronů
Montuj kotouč mezi ručně utěsněné příruby
Použij hodinové měřidlo, gumovou nebo dřevěnou paličkou minimalizuj házení kotouče, aby bylo menší než 25 mikronů
utáhni opatrně příruby a překontroluj hodinovým měřidlem házení
Nově namontovaný kotouč nechte běžet při volných otáčkách jednu minutu
Používejte kotouč po jednom stálém namontování. Pro zajištění životnosti kotouče je doporučováno:
– Jestliže má bruská kuželové vřeteno, montujte kažký hrncovitý, miskovitý nebo talířovitý kotouč na oddělenou kleštinu nebo adapter
– Když jsou měněny kotouče je upínací jednotka odstraněna, dodržte aby byl kotouč namontován v přesnosti házení
– Když opět třeba,může být upínací jednotka nasazena zpět na vřeteno, čímž se zkrátí čas potřebný na přerovnání kotouče
OROVNÁVÁNÍ-ZAJIŠTĚNÍ KRUHOVITOSTI A SOUOSOSTI S OSOU VŘETENE
Za prvé-před vlastním oživením zamalujte povrch čela kotouče pastelkou. Nepoužívejte žádnou kapalinu založenou na inkoustu
Každý zamalovaný zbytek po pastelce ukáže neoživené plochy
Norton nabízí zařízení (Norton Brake Controlled truing Devices) pro společné orovnávání a oživování diamantových
a CBN rovných, hrncovitých kotoučů
– Vždy používejte toto zařízení za sucha
– Nastavte Dia/CBN kotouč a orovnávací kotouč tak, aby téměř dotýkaly.
– Začněte orovnávat Dia/CBN kotouč při běžných otáčkách,směr otáčení orovnávacího kotouče je stejný
– Nastavte oba kotouče tak, aby se dotýkaly
– ujistěte se, aby orovnávací kotouč byl v kontaktu s kotoučem
– Posouvejte orovnávací kotouč příčně vpřed a zpět rychlostí 10-20 mm/s
– Přísun dodržujte 0,01-0,02 na konci každého posuvu
– Na konci orovnávání musí být Dia/CBN kotouč opravdu hladký
OROVNÁVÁNÍ - OTEVŘENÍ ČELA OROVNÁVANÉHO KOTOUČE
Materiál jádra (části kotouče, které drží funkční brousicí vrstvu) nesmí nikdy přijít do styku s obrobkem při broušení.
třením vzniká nadměrné teplo. Stejně jako brusná vrstva se jádro kotouče může opotřebovat a proto se musí orovnávat.
Orovnávání se provádí:
použitím jednohrotého tvrdokovového nebo ocelového nástroje.
upněte nástroj do svěráku
přesně orovnejte materiál jádra 1.5 mm od funkční vrstvy
OROVNÁVÁNÍ BRUSNÉHO KOTOUČE PRO ZAJIŠTĚNÍ ŘEZIVOSTI KOTOUČE
Cíl: působením brousicího kamene na čelo kotouče, vytvoříme lepší řezivost kotouče
Po každém orovnání kotouče je třeba kotouč oživit. Oživení je nezbytné k získání přesné řezivosti kotouče.
tato operace se skládá z odstranění zbytků pojiva z brusných zrn a je prováděna keramickými oživovacími kameny.
Výběr oživovacího kamene závisí hlavně na typu pojiva použitého v Dia/CBN kotouči a na jeho zrnitosti.
DOPORUČENÉ OŽIVOVACÍ KAMENY
POJIVO
Pryskyřice
ZRNItOSt
OŽIVOVACÍ KAMeNY
126 a vyšší
38A 150 HVBe
107 - Zrnitost - 64
38A 220 HVBe
54 a jemnější
38A 320 HVBe
DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE
431
Download

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE