VOLEBNÍ PROGRAM
BUDOUCNOST
BEZPEČNOST
•• podpoříme vznik nových pracovních
příležitostí ve městě a okolí
•• budeme prosazovat energetické úspory
a používání šetrných technologií
•• budeme podporovat setrvání mladých
a vzdělaných lidí ve městě
•• podpoříme zavedené sportovní a kulturní akce
tak jako doposud
•• zlepšíme bezbariérovou dostupnost
sociálních a zdravotních zařízení
•• zpracujeme analýzu efektivity pro krytý bazén
•• budeme vysazovat novou zeleň a chránit stávající
•• zasadíme se o co nejrychlejší přípravu
obchvatu města
•• připravíme variantu výstavby sportovní haly
a tenisových kurtů v prostoru bývalé pily
•• zvýšíme a zkvalitníme dostupnost a rozsah
poskytovaných služeb pro seniory a matky s dětmi
ODPOVĚDNOST
•• zpřísníme kontroly v „ubytovnách“
pro nepřizpůsobivé, velmi striktně budeme
postupovat tam, kde je podezření
z nelegálního ubytování, nedanění příjmu
z pronájmu nebo zneužívání dávek na bydlení
•• zavedeme GPS sledování pohybu strážníků
ve městě
•• razantně zvýšíme kontroly v hernách,
ale i na veřejných prostranstvích
•• zavedeme systém „konkrétní strážník
pro konkrétní lokalitu”
•• vyvoláme diskuzi o omezení či úplném
zákazu heren
•• zvýšíme počet košů a opravíme lavičky
v parcích a v centru města
•• budeme pracovat na snižování počtu sociálně
vyloučených
TRANSPARENTNOST
•• zlepšíme přípravu a kontrolu při realizaci
všech investičních akcí
•• zajistíme zveřejňování veškerých smluv
na internetu
•• zvýšíme efektivitu vymáhání pohledávek
•• zvýšíme informovanost občanů o záměrech
města všemi prostředky
•• budeme maximálně čerpat prostředky z fondů EU
•• nebudeme zadlužovat město
•• zásadně zpřísníme postoj k neplatičům
a dlužníkům
•• budeme dále snižovat poplatek za odpad těm,
kteří třídí
•• podpoříme zveřejňování všech výdajových
faktur nad 150 000 Kč
•• budeme častěji organizovat dotazníková
šetření a referenda
•• zavedeme systém hodnocení a bodování kvality
a výkonu jednotlivých městských organizací a
odborů úřadu
[email protected]
www.bydzov2014.cz
www.volbybydzov.cz
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ A TOP 09
VOLBY 2014
10. - 11. října
TO PRAVÉ
PRO NOVÝ BYDŽOV
Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09
Ing. Jaroslav Zych, 53 let
Ing. Ondřej Neuman, MBA, 38 let
Pavel Dohnal, 45 let
Blanka Seidlová, 51 let
soukromý zemědělec
vedoucí odboru městského
úřadu
podnikatel v telekomunikacích
knihovnice
2
1
4
3
Václav Syřiště, 49 let
Ing. Martin Kořínek, 38 let
Tomáš Vorel, DiS., 33 let
Aleš Petr, MBA, 32 let
OSVČ
vedoucí odboru živnostenského
a sociálních věcí
předseda LTC
manažer Microsoft
8
7
6
5
Pavel Nový, 34 let
Martin Drobek, 35 let
Ing. Lenka Kořínková, 30 let
Jaroslav Hnát, 43 let
vedoucí zahradního centra
OSVČ
bankovní úředník
trenér judo
10
9
11
12
Ing. Pavlína Nožičková, 45 let
Ing. Jan Málek, 41 let
Ing. Miloš Rouha, 50 let
Mgr. Jan Kubinec, 36 let
učitelka ZŠ
referent městského úřadu
projektant
kurátor pro mládež
15
14
13
16
Miroslav Pošík, 52 let
Václav Horák, 51 let
Jiří Havlík, 30 let
Jan Vojta, 32 let
hoteliér
podnikatel
internetový poskytovatel
podnikatel v reklamě
17
18
20
19
Dagmar Kořínková, 60 let
Miroslav Štěpán, 47 let
Matěj Novotný, 22 let
dětská sestra v důchodu
OSVČ
fotbalový trenér mládeže
21
24
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Nový Bydžov
23
22
Pavel Tomeš, 36 let
Zdeněk Kořínek, 58 let
vedoucí prodejny
strojař
25
Download

Sdruzeni-nezavislych-kandidatu-a-TOP09