P řehled S ortimentu
2|3
obsah
O SPOLEČNOSTI EST + a.s. .......................................................................... str. 3
VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ.................................................................................. str. 4
VYSOKOTLAKÉ APLIKACE............................................................................. str. 5
LAKOVACÍ BOXY............................................................................................. str. 6
NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT........................................ str. 7
PŘÍPRAVA A DOPRAVA APLIKAČNÍCH HMOT............................................. str. 8
TLAKOVÝ VZDUCH......................................................................................... str. 9
ŽÁROVÉ STŘÍKÁNÍ....................................................................................... str. 10
OSTATNÍ SORTIMENT................................................................................... str. 11
moderní výrobní zázemí společnosti EST + a.s.
o společnosti est + a.s.
Společnost EST + a.s. je jediným výrobcem profesionální stříkací techniky v České
republice. Vývoj a výroba těchto zařízení začala již v roce 1951. Původní název
společnosti byl KOVOFINIŠ, ale v roce 1992 byla část společnosti zabývající se
vývojem a výrobou stříkací techniky oddělena a přejmenována na EST + a.s..
Výrobní program byl od počátku zaměřen na vývoj a výrobu stříkací techniky pro
aplikaci tekutých i práškových nátěrových hmot včetně dodávek souborů zařízení
pro povrchové úpravy.
V posledních letech byla vytvořena vlastní prodejní a servisní síť v rámci České
republiky a dalších evropských státech.
Certifikáty kvality CQS a IQnet nás zavazují neustále zvyšovat kvalitu všech
činností spojených s vývojem, výrobou a poskytovanými službami.
VÝROBNÍ SLUŽBY
Společnost EST + a.s. je tradičním výrobcem zařízení pro povrchové úpravy.
Charakter vyráběných zařízení vyžaduje kvalitní výrobní zázemí a zaručenou
reprodukci kvality, kterou můžeme doložit certifikátem kvality ISO 9001:2001.
Moderní strojový park nám umožňuje nabídnout výrobní kapacity i dalším
společnostem.
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Návrh řešení
Naše společnost nabízí komplexní služby návrhu řešení dle konkrétních požadavků
zákazníka. Dlouholeté zkušenosti v oblasti aplikace kapalných a práškových
nátěrových hmot nám umožní nalézt nejvhodnější řešení, které uspokojí vysokou
úrovní kvality zpracování a příslušných služeb.
kabina pro nanášení práškových
plastů
Technologické zkoušky
Současný trh nabízí nepřeberné množství různých typů nátěrových hmot.
Společnost EST + a.s. umožňuje vyzkoušení a ověření aplikace daného materiálu
v našem technologickém centru, které je k těmto účelům vybaveno.
Technologické centrum je vybaveno pracovištěm na předúpravu povrchu pomocí
mokrého odmašťovacího boxu (včetně recyklace náplně) a pneumatickým
pískovacím zařízením. Pro aplikaci mokrých nátěrových hmot je centrum vybaveno
odsávacím stříkacím boxem s bočně průjezdným manipulačním dopravníkem.
Pro ukázku aplikace lze využít kabinu pro nanášení práškových plastů spolu
s vypalovací komorovou pecí. Žárové stříkání (metalizaci) je možno prezentovat
ve speciálním modelovém pracovišti vybaveném metalizačním boxem.
SERVIS
Záruční a pozáruční servis je samozřejmou součástí obchodní politiky naší
společnosti.
metalizační box
zkušebna | technologické centrum
odmašťovací box
4|5
vzduchové stříkání
SLOVO K TECHNOLOGII
Vzduchové rozprašování nátěrové hmoty patří mezi klasické způsoby povrchových
úprav. Od doby svého vzniku se neustále vyvíjí a zdokonaluje tak, aby výsledná
kvalita povrchu byla co nejdokonalejší s minimálním dopadem na životní prostředí
a minimálními provozními náklady. Dle typu aplikace jsou k dispozici modely pro
ruční nanášení a typy pro automatizované provozy, které lze ovládat dálkově.
EST 116S
EST 116A
volba vhodné stříkací pistole a tryskové soustavy
Výběr vhodné tryskové soustavy je především závislý na vlastnostech nátěrové
hmoty. Při dnešní široké nabídce nátěrových hmot jsou tyto vlastnosti velmi
rozdílné. Důležitou roli hraje i charakter stříkaného předmětu. Proto doporučujeme
před vlastním rozhodnutím kontaktovat naše pracovníky obchodně technických
služeb, kteří Vám s výběrem odborně poradí. Aplikaci Vaší nátěrové hmoty si
můžete sami vyzkoušet v našem technologickém centru a sami se tak rozhodnout,
která trysková soustava případně stříkací pistole je pro Vaši aplikaci nejvhodnější.
Po dohodě je možné odzkoušení i v místě vlastního provozu.
RUČNÍ VZDUCHOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE
Dlouholetá tradice výroby stříkacích pistolí umožňuje nabídnout širokou škálu
modelů pro různé typy aplikací.
O blasti uplatnění:
–– truhlářská výroba
–– kovodělná výroba
–– keramický průmysl
–– autoopravárenský průmysl
EST 216S
EST 216A
A plikační materiály:
–– vodou ředitelné nátěrové hmoty
–– rozpouštědlové nátěrové hmoty
–– glazury
–– smalty
–– základové nátěrové hmoty
AUTOMATICKÉ VZDUCHOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE
Sortiment automatických pistolí nabízí ucelenou řadu vzduchových stříkacích
pistolí, které nacházejí uplatnění nejen pro nástřik kapalných nátěrových hmot,
ale i při aplikaci lepidel a speciálních laků. Díky možnosti ovládat tyto pistole na
dálku, lze tato zařízení integrovat do elektronicky řízených provozů.
O blasti uplatnění:
–– průmyslové provozy
–– dřevozpracující průmysl
EST 246A
A plikační materiály:
–– vodou ředitelné nátěrové hmoty
–– rozpouštědlové nátěrové hmoty
–– glazury
–– smalty
–– základové nátěrové hmoty
–– více komponentní laky
apliakce glazur
DSA-LM
dekoratérská automatická stříkací pistole
EST 615
automatická vzduchová stříkací pistole
vysokotlaké aplikace
SLOVO K TECHNOLOGII
Vysokotlaké aplikace je moderní a úsporná technologie nanášení nátěrových
hmot. Spočívá v dopravě aplikačního materiálu vysokým tlakem do rozprašovací
trysky, kde je při průchodu štěrbinou trysky materiál rozprášen. Technologie
vysokotlakého nanášení dovoluje aplikovat materiály s vysokou viskozitou
a umožňuje vyšší produktivitu a efektivitu práce.
METODY APLIKACE – AIRLESS a MIX
AIRLESS – bezvzduchové rozprašování – tvar paprsku je tvořen
pouze vysokým tlakem aplikovaného materiálu procházejícího
štěrbinou trysky.
MIX – kombinované rozprašování – tvar paprsku je tvořen
vysokým tlakem aplikovaného materiálu společně s přídavným
vzduchem, který formuje konečný nástřikový obrazec.
pístová pneumatická vysokotlaká zařízení VYZA VARIO
Řada vysokotlakých zařízení VYZA VARIO je tvořena jako modulární systém,
který umožňuje sestavení zařízení podle požadavku zákazníka. V nabídce je
široké spektrum kombinací čerpadel, vstupních prvků, regulačních jednotek
a výstupních zařízení jako je tlaková filtrace, odběrové ventily a odtlakovací
jednotky. Samozřejmostí je volba umístění zařízení, kde můžeme volit mezi
konzolou, stojánkem nebo vozíkem.
VYZA VARIO
pneumatické stříkací zařízení
elektrická vysokotlaká zařízení
Elektricky poháněná vysokotlaká čerpadla jsou určena pro aplikaci kapalných
nátěrových hmot v prostředí bez zdroje tlakového vzduchu. Vhodné především
pro stavební materiály (fasádní nátěry apod.).
vysokotlaké stříkací pistole – AIRLESS
Pistole pro bezvzduchové rozprašování aplikovaných materiálů. Speciální
štěrbinová tryska nanáší stejnoměrnou vrstvu materiálu s minimálním úletem
do okolí. U pistolí je možno využít širokou škálu trysek o různých velikostech.
K dispozici jsou i nástavce, které rozšiřují možnosti pistolí AIRLESS při aplikaci
nátěrové hmoty v hůře přístupných místech.
EST 251
vysokotlaká stříkací pistole
[AIRLESS]
vysokotlaké stříkací pistole – MIX
Pistole pro kombinované rozprašování aplikovaného materiálu. Speciální trysková
soustava tvořena hubicí a tryskou (o různých velikostech), nanáší stejnoměrnou
vrstvu aplikovaného materiálu s jemnými přechody okrajů s možností tvarování
paprsku přídavným vzduchem.
EST 256
vysokotlaká stříkací pistole
[MIX]
využití automatických pistolí při značení komunikací
EST 655
automatická vysokotlaká stříkací pistole
[AIRLESS]
EST 657
vysokotlaká stříkací pistole [MIX]
8|9
příprava a doprava aplikačních hmot
SLOVO K TECHNOLOGII
Důkladná příprava a spolehlivá doprava aplikační hmoty je důležitou součástí
její aplikace. Příprava aplikační hmoty spočívá především v jejím důkladném
rozmíchání, některé druhy vyžadují pravidelné míchání i během jejich zpracování.
K tomu jsou určena pneumatická míchadla. Míchadla jsou dodávána samostatně
nebo jsou součástí tlakových zásobníků. V případě, že je aplikováno velké
množství hmoty, je nutné řešit i její dopravu k aplikačnímu zařízení (ruční nebo
automatická stříkací pistole). Dopravu lze zajistit nízkotlakými membránovými
čerpadly, tlakovými zásobníky nebo vysokotlakými čerpadly VYZA VARIO.
ohřívače barev
PŘÍPRAVA NÁTĚROVÝCH HMOT
Nabídka zahrnuje pneumatická míchadla, která zajistí kvalitní rozmíchání aplikační
hmoty, ohřívače, filtraci a regulaci tlaku.
Pneumatická míchadla
Míchadla se dodávají v různých délkách hřídele osazených vrtulí. Zařízení je
určeno k dokonalému rozmíchání aplikační hmoty v přepravním obalu.
O hřívače nátěrové hmoty
Ohřívače umožňují ohřev aplikační hmoty na požadovanou teplotu.
FR 201
tlaková nádobka
TZ 10S
tlakový zásobník
NÍZKOTLAKÁ DOPRAVA APLIKAČNÍCH MATERIÁLŮ
K nízkotlaké dopravě aplikačních hmot lze využít modulární řadu zařízení MEG
nebo tlakové zásobníky.
Pneumatická membr ánová zařízení MEG
Základem zařízení je membránové čerpadlo, které zajišťuje plynulou dopravu
hmoty z přepravního obalu do stříkacích pistolí. Zařízení disponuje vysokou mírou
variability.
Tlakové zásobníky
Tlakové zásobníky jsou speciální nádoby, které umožňují tlakové podávání
aplikační hmoty. Zásobník může být v provedení s integrovaným pneumatickým
míchadlem nebo bez míchadla.
TZ 10M
tlakový zásobník
MEG 25V
stříkací zařízení
na nádobě
TLAKOVÁ FILTRACE
Tlaková filtrace je určena k jemné filtraci aplikačních hmot a jiných kapalin.
Osazením různé velikosti ok filtračních sít se docílí požadované jakosti filtrace.
Zařízení je v nerezovém provedení vhodné pro nízkotlaké i vysokotlaké systémy.
ODBĚROVÉ JEDNOTKY
Odběrové jednotky slouží k tlakové regulaci dopravovaných aplikačních hmot.
Omezují pulzaci materiálu dopravovaného z pístových a membránových
čerpadel.
VYSOKOTLAKÁ DOPRAVA APLIKAČNÍCH MATERIÁLŮ
K vysokotlaké dopravě aplikačních hmot a hmot podobných vlastností lze využít
pneumatická vysokotlaká čerpadla řady VYZA VARIO. Zařízení lze využít i pro
dávkování.
PMG 60
pneumatické míchadlo
odběrová jednotka
PM 504m
pneumatické míchadlo
vysokotlaký filtr
využití tlakových zásobníků a vysokotlakého čerpadla
tlakový vzduch
SLOVO K TECHNOLOGII
Většina zařízení z nabídky EST + a.s. je závislá na zdroji tlakového vzduchu, který
musí být k zařízení dopraven a připojen. K výrobě tlakového vzduchu se zpravidla
používají kompresory. Pro většinu aplikací je důležité, aby tlakový vzduch byl
zbaven veškerých nečistot, které mohou být kapalného charakteru nebo v podobě
pevných částic. Má-li vzduch splňovat požadované parametry, jsou do rozvodů
vzduchu vkládány čističe a odlučovače mechanických a kapalných nečistot. Pro
dopravu a propojení se používají různé typy hadic a hadicových koncovek, které
zajistí rychlé a bezpečné připojení.
ATTACK 102
kompresor
KOMPRESORY
V nabídce je ucelená řada kompresorů, která zajistí dodávku tlakového vzduchu
pro většinu aplikací.
FILTRY A ČISTIČE TLAKOVÉHO VZDUCHU
Filtry jsou zařazovány do rozvodu tlakového vzduchu nebo na vstup do zařízení,
kde zabezpečí tlakový vzduch zbavený kapalných a mechanických nečistot. Filtry
se dodávají v různých kombinacích a připojovacích rozměrech. Sušičky vzduchu
snižují vlhkost tlakového vzduchu tam, kde je požadavek na nízké množství obsahu
vody v dodávaném tlakovém vzduchu.
CORSAIR 402
kompresor
REGULÁTORY TLAKOVÉHO VZDUCHU
Regulátory umožňují nastavení požadovaného tlaku vzduchu, který vstupuje
do zařízení. Regulátory s filtrem zajišťují regulaci a zároveň filtraci tlakového
vzduchu.
PŘIMAZÁVAČE TLAKOVÉHO VZDUCHU
Přimazávače se používají tam, kde je nutné, aby tlakový vzduch zajišťoval mazání
částí zařízení (např. pneumatické motory).
HADICE A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Propojení zdroje tlakového vzduchu a koncového zařízení zajišťují propojovací
hadice a koncovky. Široká paleta spojek a rychlospojek umožní propojení
libovolného zdroje vzduchu se zařízením. Podle potřeb aplikací jsou dodávány
hadice v různých průměrech a materiálových provedeních.
VKM 592-100
kompresor
sušičky vzduchu
přívod NH a tlakového vzduchu do stříkací kabiny | modul filtrace tlakového vzduchu
regulátory a přimazávače
hadice pro rozvod vzduchu a nátěrových hmot
6|7
lakovací boxy
SLOVO K TECHNOLOGII
Nanášení kapalných nátěrových hmot je dnes úzce spojeno s přísnými
hygienickými předpisy. Aby tyto předpisy mohly být dodrženy, jsou pro aplikaci
kapalných nátěrových hmot používány stříkací boxy nebo stěny, které zajišťují na
pracovišti hygienu.
odsávací stěna
LAKOVACÍ BOXY A STĚNY
Tato zařízení jsou využívána při nástřiku různých typů předmětů. Při aplikaci na
předměty menších rozměrů jsou spíše využívány stříkací boxy, které mohou být
vybaveny pracovním stolem. Stříkací box disponuje bočnicemi, které slouží jednak
k ochraně okolního prostředí před ulétlým aplikačním materiálem, tak přispívají
k lepšímu proudění odsávaného vzduchu. Odsávací stěny jsou vhodné při aplikaci
rozměrnějších předmětů, jako jsou například rámy euro oken apod..
Zařízení disponují filtrační stěnou s účinným suchým filtračním systémem se třemi
stupni filtrace.
V ýhody:
–– snadná údržba
–– účinná filtrace
–– tichý chod
odsávací box
VYTVRZOVACÍ A SUŠÍCÍ PECE
Komorové vytvrzovací a sušící pece slouží jednak k předpřípravě předmětů, tak
i k finálnímu vysoušení či vypalování kapalných, ale především pak práškových
nátěrových hmot. K ohřevu vzduchu lze využít plyn nebo elektrickou energii.
Konstrukční řešení zajišťuje minimální energetické ztráty, vysokou rovnoměrnost
teploty a nucenou cirkulaci vzduchu ventilátorem.
V ýhody:
–– volba energetického zdroje
–– tichý chod
–– rovnoměrné rozložení teploty
H lavní využití:
–– ohřev předmětů
–– slinování práškových plastů
–– vysoušení předmětů
stolový odsávací box
dvojice stolových stříkacích boxů a stříkací box s aplikační technikou
plynová vypalovací pec
nanášení pr áškových plastů
SLOVO K TECHNOLOGII
Princip této technologie povrchové úpravy spočívá v nanesení vrstvy prášku
(obvykle na bázi pryskyřice), který se zahřátím na tavící teplotu roztaví a přilne
k povrchu předmětu. Po vychladnutí vzniká souvislá vrstva, jejíž vlastnosti jsou
závislé na typu použitého prášku. Pro různé aplikace je k dispozici široký sortiment
práškových barev.
KABINY pro aplikaci práškových plastů
Pro nanášení práškových plastů, se používají zvlášť pro tento účel zkonstruované
kabiny, které jsou navrženy tak, aby zajistily snadné nanesení prášku na výrobek
a umožnily recyklaci ulétlého prášku. Kabiny disponují dvojitým filtračním systémem,
který dovoluje zpětné vracení odsátého vzduchu do prostoru lakovny se splněním
všech hygienických předpisů. Kabiny lze doplňovat různým příslušenstvím, které
dále rozšiřuje jejich možnosti.
APLIKAČNÍ TECHNIKA – systém TRIBO
Systém TRIBO je dostupným řešením pro aplikaci práškových plastů. Konstrukční
řešení spočívá v elektrokinetickém nabití práškového materiálu při průchodu
nabíjecí trubicí aplikační pistole. Nabitý prášek je tak přitahován na uzemněný
předmět a vytvoří rovnoměrnou vrstvu.
E3 0001
kabina pro nanášení práškových plastů
P istole pro nanášení pr áškových plastů
Pistole pro aplikaci práškových plastů jsou konstruovány pro ruční i automatickou
aplikaci, kde prášek je dodáván z nádobky umístěné na pistoli, nebo pomocí
podávacího čerpadla ze zásobníku. K dispozici je i zásobník umístěný v prostoru
kabiny, který umožňuje recyklaci materiálu.
V ýhody
–– jednoduchá a spolehlivá konstrukce
–– minimální nároky na obsluhu a údržbu
–– vynikající výsledky na členitých výrobcích
–– snadná a rychlá změna odstínu
–– vysoká účinnost nanášení (včetně dutin)
–– možnost recyklace prášku
–– umožňuje provádění oprav již nastříkaného výrobku
–– široké spektrum nástavců (nabíjecích trubic)
EKP M+Z1
ruční stříkací pistole se zásobníkem
[systém TRIBO]
PRSTEN 03
ruční stříkací pistole s podáváním prášku
[systém TRIBO]
automatizovaná linka pro aplikaci práškových plastů
volitelné nástavce k práškovým stříkacím
pistolím [systém TRIBO]
10 | 11
žárové stříkání
SLOVO K TECHNOLOGII
Žárové stříkání (tzv. metalizace nebo šopování) je technologie povrchové úpravy
předmětů vrháním drobných částeček roztaveného kovu na vhodně zdrsněný
povrch. Technologie je vhodná pro antikorozní ochranu objemných dílů (mostní
konstrukce, stožáry vysokého napětí apod.). Žárové stříkání lze použít i pro
renovaci ložiskových loží a hřídelů apod. Vhodná je i pro dekorativní účely.
Lightjet 2001
univerzální metalizační pistole
(Acetylen nebo Propan-Butan)
METALIZAČNÍ PISTOLE
Pro žárové stříkání se používají speciální pistole, které aplikovaný kov roztaví směsí
plynů kyslík – acetylen nebo kyslík – propan-butan a proudem vzduchu vrhají na
aplikovaný předmět. Aplikovaný kov je do pistole dodáván ve formě drátu.
A plikované materiály:
–– hliník
–– zinek
–– zinakor [slitina zinku (cca 80%) a hliníku]
–– stříbro
–– měď
–– molybden
O blasti použití:
–– povrchová úprava objemných předmětů (mosty, stožáry vysokého napětí)
–– renovace loží a hřídelů
–– dekorace předmětů
–– autoopravárenství (ochrana exponovaných dílů podvozků, výfuků)
PD 1
speciální metalizační pistole
(Propan-Butan)
V ýhody technologie:
–– mobilita – práce lze provádět kdekoliv v terénu
–– možnost aplikace různých materiálů na bázi kovů
–– dlouhá životnost ochranného nástřiku
–– aplikace na výrobky není omezena jejich rozměry (mosty, stožáry)
–– vhodná předúprava pro duplexní nástřik
KURZ ŽÁROVÉHO STŘÍKÁNÍ plamenem
Metalizační pistoli smí obsluhovat pouze proškolený pracovník s platným
osvědčením dle ČSN EN ISO 14918. Společnost EST + a.s. je jedinou organizací,
která tyto školení na území České a Slovenské republiky organizuje a provádí.
AD3M
metalizační pistole
(Acetylen)
Progr am školení:
–– teoretická část (princip žárového stříkání, vybavení pracoviště,
bezpečnost a hygiena)
–– praktická část (seznámení s obsluhou a údržbou metalizační pistole)
–– písemná a ústní zkouška
–– zkouška praktické dovednosti
–– předání osvědčení
metalizace výfukového potrubí
osvědčení kurzu žárového stříkání
ostatní sortiment
VOJENSKÝ PROGRAM
Vojenský program zahrnuje řadu zařízení určených pro dekontaminaci a čištění
zamořených osob, vozidel apod. Výrobky jsou koncipovány pro různé druhy
aplikace a je možné využít různé zdroje pohonu.
dekontaminační přístroj a odmořovací souprava
Dekontaminační přístroj a odmořovací souprava jsou zařízení určená k aplikaci
všech běžných i speciálních odmořovacích prostředků (např. OR 3, DS 2 apod.)
z konzerv nebo různých nádob na zamořené povrchy biologickými a vojensky
používanými látkami v zamořených oblastech.
Pistole jsou konstruovány pro použití v různých podmínkách a s různými zdroji
pohonů. Zdrojem může být stlačený plyn (kompresor či plynové bombičky) nebo
elektřina. Sortiment též zahrnuje zařízení pro čištění, desinfekci a dekontaminaci
pěnou.
DP 2
dekontaminační
přístroj
O blast použití:
–– bojová technika
–– vojenské prostory
–– průmyslové provozy
–– polní zdravotnická zařízení
OČISTA POVRCHŮ PĚNOU
Pro efektivní odstraňování nečistot lze použít pěnogenerátory. Ty jsou navrženy
k aplikaci pěnotvorných prostředků, na malé i velké plochy.
V ýhody čištění pěnou:
–– jednoduchost zařízení – snadná mechanizace práce
–– delší kontakt čistícího roztoku s vertikálními povrchy – efektivita procesu
–– malé množství spotřebovaných chemikálií při aplikaci – úspornost prostředků
–– malé objemy odpadu – nízké náklady na likvidaci
–– omezené promáčení povrchů pěnou – šetrnost k nasákavým podkladům
PZ 9SU
pěnogenerátor
[vojenská verze]
O blast použití:
–– potravinářský průmysl
–– autoopravárenský průmysl
–– průmyslové provozy
OTÁČKOVÁ RELÉ
Otáčková relé jsou regulační prvky pro asynchronní motory a dovolují ovládat
směr a velikost otáček.
Z ařízení jsou určena:
–– k dálkovému ovládání směru a otáček motorů
–– k řízenému brždění elektrických asynchronních motorů protiproudem
–– k hlídání otáček nezávisle pro oba směry otáčení
Zařízení nevyžadují napájecí zdroj a jsou schopna spínat proud do 2A.
aplikace pěn | dekontaminace osob
PZ 18SU
pěnogenerátor
ALNICO
otáčkové relé
OS3
odmořovací
souprava
si vyhrazuje právo na změnu a neúplnost uvedených informací.
© 2012 EST + a.s.
Společnost EST + a.s.
w w w . e s t p l u s . c z
Distributor
+420 569 726 094
+420 569 721 869
Fax
+420 569 726 096
E-mail
[email protected]
04 2012/4
Telefon
Sázavou
rev:
nad
K00.001 CZ
EST + a.s.
Podolí 1237
CZ–584 01 L edeč
Download

PŘEHLED SORTIMENTU