Ra
do
tech Group
Radotech Group s. r. o.
RENOVACE STROJNÍCH DÍLŮ
Ra
do
tech Group
RENOVACE
Komplexní naplnění smluvních požadavků zákazníků – maximální nasazení
zdrojů společnosti při realizaci oprav strojů a technologického zařízení
Kvalitu, cenu a termín realizace opravy ovlivňuje dostupnost použitelných
náhradních dílů
RENOVACE – žárový nástřik
Oprava poškozené součásti nebo skupiny součástí, které tvoří funkční celek.
Klíčovou technologickou operací je přitom žárový nástřik – progresivní nánosová technologie, kterou lze v opravárenství vrátit součásti původní geometrii a obnovit nebo výrazně zlepšit funkční vlastnosti.
Ra
do
tech Group
HLAVNÍ VÝHODY
Rychlost opravy ve srovnání s prvovýrobou dílu
Rychlost a operativnost při opravách prováděných v rámci neplánovaných
akcí, poruch a havárií výrobního zařízení
Velmi příznivý poměr ceny renovace k ceně nového dílu
Minimální materiálové náklady
Snížení nákladů na údržbu technologického zařízení
Možnost dosažení výrazně vyšší životnosti renovovaného dílu ve srovnání
s původní součástí vhodnou metodou, materiálem nebo kombinací materiálů
Možnost využití široké škály kombinací metod žárového nástřiku, navařování,
tmelení pomocí dvousložkových opravárenských hmot
Možnost realizace žárových nástřiků mobilními prostředky přímo u zákazníka
Ra
do
tech Group
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OPOTŘEBENÍ
STROJNÍCH DÍLŮ
Koroze, eroze, kavitace, opotřebení vlivem nevhodných třecích vlastností,
nízká resp. vysoká teplota a vzájemné kombinace namáhání materiálu.
Očekávání
Limity, bariéry, omezení
Zlepšení technických parametrů funkční plochy
(spolehlivost, životnost, bezporuchovost)
Zpravidla omezený čas na renovaci dílu
Ekonomická výhodnost (ceny, rychlost dodání dílu,
srovnání ceny s ohledem na dobu životnosti)
Obvykle neúplná dokumentace o součásti, stroji, aparátu
Obnovení poškozených funkčních ploch pomocí nánosové
technologie (přípravná, hlavní a dokončovací operace)
Obvykle omezený rozpočet na opravu
Snížení nákladů na pořízení nových dílů
Špatné předchozí zkušenosti s některou renovační
technologií
Garance na kvalitu opravy
Obecný nedostatek informací o renovaci nástřikem,
navařováním nebo jiným povlakováním
Ra
do
tech Group
POSTUP PŘI RENOVACI
Požadavek – Realizace – Dokumentace
Vstupní data – specifikace požadavku objednatele
Technologický postup renovace
Záznamy, dokumentace
Výkres s rozměry (tolerance, drsnost, tvrdost) nebo vzorek
Pracovní postup
Označení plochy povlaku
Kontroly vstupní, mezioperační
a výstupní
Zpráva, denní záznam, protokol
o opravě
Tloušťka vrstvy
Pracovní teplota
Pracovní tlak
Teplotní rázy
Základní materiál, typ dle značení ČN, DIN, JIS, BS, ASTM
nebo chem. složení
Látka v kontaktu s renovovaným povrchem
Komponenty v kontaktu s povrchem
(ucpávka, „O” kroužek, gufero..)
Počet požadovaných kusů
Informace o původním povlaku
Možnost tepelného namáhání dílu při renovaci
Předávací protokol
Osvědčení o jakosti
a kompletnosti
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Žárový nástřik elektrickým obloukem OSU G30/2-LD/U2
– Tryskač firmy TEMO s bórkarbidovou tryskou vybavený
odsávacím zařízením s filtrem
– Jednotka pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu ALUP
– Protihluková kabina TEMO s odsávacím systémem ILD
– Manipulační sloupový jeřáb DEMAG s nosností 1 tuna
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Žárový nástřik plamenem (kyslík + acetylén) Castodyn DS 8000 firmy Castolin
– Práškové nástřiky tzv. „studené“ (180–240 °C)
– Přetavené nástřiky (v druhém kroku s ohřevem 400–500 °C)
– Nástřiky keramických vrstev s vysokým a nízkým bodem tání
– Nástřik slitin s nízkým bodem tání (plasty)
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Práškové navařování plamenem (kyslík + acetylén) Eutalloy Super Jet firmy Castolin
– Víceúčelový systém pro přesné navařování ostrých hran
– Teplota tavení prášků je 900–1100 °C
– Při procesu návaru dochází v přechodové zóně k minimálnímu difúznímu spojení
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Navařování otvorů elektrickým obloukem v ochranné atmosféře
Zařízení ID WELD 2500 + zdroj Total Arc 5000 firmy Castolin
Zařízení umožňuje práci i v horizontální poloze. Předprogramovaná databanka přídavných materiálů a použitých programů – reprodukovatelnost opravy při sériové aplikaci.
Použití
– Navařování vnějších a vnitřních průměrů od 30 do 400 mm do hloubky až 400 mm
– Opravy vnitřních průměrů nábojů kol, převodových skříní
– Opravy výstelek pouzder (austenit , bronzové slitiny, šedá litina)
– Opravy dosedacích ploch ventilů, čepů výložníků
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Renovace pomocí metalizační pistole TOP JET 2
– Přenosné zařízení, možnost nástřiku přímo na stavbě u zákazníka díky mobilitě
zdroje a zařízení
– Vhodné zvláště na antikorozní ochrany (tzv. šopování) nádob a ocelových konstrukcí
– Materiály pro aplikaci: zinek, zinakor, nikl, měď hliník, mosaz, bronz, molybden
– Zdrojem je kyslík + acetylen, pro podávání drátu, tlakový vzduch
– Zvýšená kvalita antikorozní ochrany – až o 70 % oproti nátěrům
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Renovace pomocí metody HVOF – vysokorychlostní plamenový nástřik
Principem je nanášení prášku pomocí energie vzniklé spalováním paliva (kerosen,
vodík, acetylén). Částice jsou „nastřeleny“ na povrch dílu.
Předností je velká přilnavost nástřiku a vysoce kvalitní a homogenní povrch s malou
drsností. Pomocí mobilních HVOF lze provádět nanášení povlaků přímo
na zabudovaných zařízeních.
Lze aplikovat mimo jiné při opravách mechanických ucpávek, papírenských válců,
při vytváření speciálních povlaků na stěnách elektrárenských kotlů, atd.
– Rychlost dopadajících částic 400–480 m/s
– Procesní tlak až 80 MPa
– Max. výkon při úrovni 9 kg termického prášku/hodinu
– Porezita povrchové vrstvy pod 1 %
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Renovace pomocí navařování – svařovací robot CLOOS
– Přesné naprogramování souřadnic svařovacího procesu
– Navařování složitých prostorových útvarů ve vertikální i horizontální poloze
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Lapování ploch
– Lapování rotačních dílů do průměrů 365 mm
– Typy materiálů určených k lapování:
uhlík, karbid křemíku, wolfram-karbid, ocel Ni-Cr, keramika
ostatní neželezné kovy
– Lapování ploch určeno zejména pro:
rotační a stacionární sedla mechanických ucpávek
distanční kroužky
části armatur
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Využití dvousložkových kompozitních materiálů
v průmyslovém servisu
– Doplňování úbytku materiálů plastickým kovem
– Ochrana zařízení keramickými povlaky
– Využití otěruvzdorných materiálů
Ra
do
tech Group
POUŽÍVANÉ METODY
Využití dvousložkových kompozitních materiálů v průmyslovém servisu
Sanace betonových částí zařízení a jejich ochrana
Ra
do
tech Group
PŘÍKLADY APLIKACÍ
Ra
do
tech Group
NÁSTŘIK HVOF 92 ks HLINÍKOVÝCH
LOPATEK VENTILÁTORU
Klient: KLIMA Prachatice
Investor: ČEZ, a. s. , el. Počerady
Realizace: 2009
Popis
– nástřik HVOF 92 ks hliníkových lopatek ventilátoru proti abrazi
– metoda HVOF
Technické údaje
– materiál nástřiku: Cr3C2– NiCr (chromkarbid)
– základní materiál: Hliníková slitina
– počet ks: 92
– počet hodin :200
– počet m²: 25
Ra
do
tech Group
NÁSTŘIK HVOF 92 ks HLINÍKOVÝCH
LOPATEK VENTILÁTORU
Klient: KLIMA Prachatice
Investor: EZ, a.s. , el. Počerady
Realizace: 2009
Ra
do
tech Group
VÝPARNÍK NÁSTŘIK PROTI ABRAZI
kotle K2 – K6
Objednatel: ČEZ, a.s. (elektrárna Prunéřov)
Realizace: 2002–2009
Nástřik proti abrazi mat. ARC 502
Celkem plocha: 900 m²
Finanční objem: 10 mil Kč
Počet hodin: 960
Ra
do
tech Group
KOMPLETNÍ RENOVACE MLECÍCH KOL – 4 ks
Investor: ČEZ, a.s. (elektrárna Prunéřov)
Realizace: 2008–2009
Provedení opravy bandáží, disku a kuželového náboje
Vyvaření zášlehů
Žíhání
Dynamické vyvážení
Finanční objem: 1,2 mil Kč
Počet hodin: 1 600
Ra
do
tech Group
NÁSTŘIK FLUIDNÍ STĚNY PROTI ABRAZI
Klient: CASTOLIN, s.r.o.
Investor: ČEZ, a.s. (elektrárna Tisová)
Realizace: 1998
Nástřik proti abrazi mat. ARC 502
Celkem plocha: 8 m2
Finanční objem: 0,1 mil Kč
Počet hodin: 16
Ra
do
tech Group
NÁSTŘIK HADŮ CHLADIČE POPELA
Klient: DTZ Liberec, s.r.o.
Investor: ČEZ, a.s. (elektrárna Tisová)
Realizace: 2009
Nástřik proti abrazi mat. ARC 502
Celkem plocha: 10 m2
Finanční objem: 0,19 mil Kč
Počet hodin: 48
Ra
do
tech Group
RENOVACE PÍSTNICE
TURBOKOMPRESORU NH3
Činná plocha pro renovaci (průměr 130 mm)
Nástřik HVOF materiál NiCrBSi – 55–58 HRc
Ra
do
tech Group
RENOVACE HŘÍDELE PŘEVODOVKY
Investor: ČEZ, a. s. (ETU, EPRU)
Realizace: 2002–2006
Poškozená kuželová část hřídele převodovky ventilátorového mlýna elektrárenského kotle
Opravená hřídel / kužel a plochy pro ložisko
Návar kužele hřídele elektrickým obloukem, materiál megafil A740
Nástřik ložiskových ploch elektrickým obloukem, materiál 0,8 C
Finanční objem: 0, 57 mil Kč
Počet hodin: 375
Ra
do
tech Group
RENOVACE HŘÍDELE PŘEVODOVKY
INVESTOR: ČEZ, a. s. (ETU, EPRU)
REALIZACE: 2002–2006
Poškozená kuželová část hřídele převodovky ventilátorového mlýna
elektrárenského kotle
Opravená hřídel / kužel a plochy pro ložisko
Návar kužele hřídele elektrickým obloukem, materiál megafil A740
Nástřik ložiskových ploch elektrickým obloukem, materiál 0,8 C
Finanční objem: 0, 57 mil Kč
Počet hodin: 375
Ra
do
tech Group
RENOVACE HŘÍDELE LICÍHO BLOKU – 200 ks
Klient: ISPAT Nová Huť, a.s.
Investor: ISPAT Nová Huť, a.s.
Realizace: 2003–2004
Nástřik materiálu Cr2O3 – Oxid chromitý /keramika/
Dokončovací operace: broušení
Finanční objem: 0,3 mil Kč
Počet hodin: 220
Ra
do
tech Group
RENOVACE VLOŽEK
Pro ložiska a předlohové hřídele převodovky ventilátorového mlýna
Klient: Energetické opravny, a.s.
Investor: ČEZ, a.s. (ELE)
Realizace: 1999
Opravené vložky pro ložiska a předlohová hřídel převodovky
ventilátorového mlýna
Nástřik elektrickým obloukem, materiál AWS 420 (13 % Cr)
Dokončovací operace: broušení
Finanční objem: 0,32 mil Kč
Počet hodin: 300
Ra
do
tech Group
RENOVACE PŘEVODOVKY
VENTILÁTOROVÉHO MLÝNA – 2 ks
Klient: Energetické opravny, a.s.
Investor: ČEZ, a. s. (EPRU)
Realizace: 2008
Poškozená převodová skříň ventilátorového mlýna
Opravená převodová skříň ventilátorového mlýna – úprava patek skříně,
otvory pro vložky ložisek
Protočení průměrů na kruhovitost s dodržením rozteče děr, následná úprava
vložek s dodržením uložení soustavy vložka – otvor.
Finanční objem: 0,61 mil Kč
Počet hodin: 360
Ra
do
tech Group
RENOVACE ROTORU PODAVAČE POPÍLKU
Rotor podavače popílku po nástřiku ploch pro ucpávky
před broušením povrchu
Nástřik HVOF, materiál NiCBSi
Návar lopatek rotoru proti abrazi – Megafil A760 – 65 HRc
Ra
do
tech Group
RENOVACE ARMATUR
Klín šoupátka Js250/Jt20, opravena vyšlehaná pracovní plocha klínu
Žárový nástřik el. obloukem , drát Tafa 95 MXC
Další možnosti
– Opravy poškozených povrchů ovládacích vřeten pod ucpávkou
– Opravy těsnících sedel
– Opravy poškozených ploch kuželek
– Opravy funkčních ploch kulových ventilů – koule, sedlo
Ra
do
tech Group
Opravená plocha pod ložiskem dopravního šneku + opravená plocha šroubovice
Nástřik el. obloukem + drát OSU 60,
práškový návar šroubovice
systémem Eutalloy
RENOVACE HŘÍDELÍ V MÍSTĚ ULOŽENÍ
LOŽISEK RESP. UCPÁVEK
Poškozený povrch hřídele rotoru mísiče
taveniny PP v místě ucpávky
Opravená plocha hřídele rotoru mísiče PP
Plasmatický nástřik Cr2O3 , mikrotvrdost
2000 HV
Ra
do
tech Group
RENOVACE ELEKTROMOTORŮ
Poškozený povrch hřídele elektromotoru v místě pod ložiskem
Povrch hřídele opraven nástřikem elektrickým obloukem,
materiál podkladu NiAl povrchová vrstva drát OSU 60
Ra
do
tech Group
OCHRANA PROTI KOROZI, EROZI A KAVITACI
Poškozený povrch komory zařízení pro sekání polyetylénu
v tangenciálním vodním proudu
Charakter poškození: eroze způsobená kontaktem granulí PE a povrchu komory
Komora sekacího systému renovovaná pomocí návaru systémem Eutalloy
+ žárový nástřik vrstvy PA systémem Castodyne DS 8000
Ra
do
tech Group
OCHRANA PROTI KOROZI, EROZI A KAVITACI
Opravené oběžné kolo kalového
ponorného čerpadla FLYGT
Poškozená skříň ventilátoru
Skříň ventilátoru po opravě
Žárový nástřik PA vnější plochy
systémem Castodyn 8000
Typ poškození: koroze
Žárový nástřik PA vnitřní plochy
systémem Castodyn 8000
Ra
do
tech Group
OCHRANA PROTI KOROZI, EROZI A KAVITACI
Poškozená litinová skříň převodovky uhel- Detail opraveného povrchu převodovky
ného mlýnu
uhelného mlýnu
Typ poškození: vnější eroze
Nástřik elektrickým obloukem trubičkovým drátem Eutronic Arc 501 z vnější
i vnitřní strany skříně
Ra
do
tech Group
RENOVACE UCPÁVKOVÝCH POUZDER,
PLUNŽRŮ, PÍSTNIC
Renovované plunžry napáječky URACA
Renovovaná ucpávková pouzdra odstředivých čerpadel
Žárový nástřik elektrickým obloukem, tvrdost 60 HRc, drsnost po broušení
Ra = 0,2.10 -6 mm
Plasmatický nástřik Cr2O3 , tvrdost 65 HRc,
drsnost po broušení Ra = 0,2.10 -6 mm
Ra
do
tech Group
Poškozený povrch náboje kola
odtahového ventilátoru
RENOVACE POŠKOZENÉHO POVRCHU
Opravený povrch vnitřní plochy náboje
kola odtahového ventilátoru
Návar systémem ID WELD 2500
Detail opraveného povrchu vnitřní plochy
náboje kola odtahového ventilátoru
Ra
do
tech Group
Poškozené otvory převodové skříně pro
uložení valivých ložisek
RENOVACE PLOCHY VNITŘNÍCH OTVORŮ
NAVAŘOVÁNÍM
Detail opravené plochy otvoru pro uložení
ložiska
Nepřípustná ovalita otvorů, nepřípustná
Návar systémem ID WELD 2500
radiální vůle vůči vnějšímu kroužku ložiska
Ra
do
tech Group
RENOVACE PÁNVÍ A KLUZNÝCH LOŽISEK
Opravené kluzné ložisko pomaloběžného rotoru průměr 800 mm
Žárový nástřik systémem Castodyn Ds 8000
Ra
do
tech Group
Poškozené hrany výtlačného ventilu pístového kompresoru
RENOVACE HRAN NAVAŘOVÁNÍM
Detail návaru poškozené hrany výtlačného
ventilu pístového kompresoru
– před obráběním
Návar proveden systémem
Eutalloy Super Jet
Ra
do
tech Group
Detail poškozené třecí plochy závěrného
kroužku měniče sít extruzní linky
RENOVACE KOMBINACÍ MATERIÁLŮ
S RŮZNÝM SLOŽENÍM
Opravený kroužek měniče sít
Žárový nástřik elektrickým obloukem, těleso kroužku austenit ocel / materiál třecí
plochy bronzová slitina
Ra
do
tech Group
UKÁZKY APLIKACE NÁSTŘIKU PROTI ABRAZI
Ra
do
tech Group
SPECIÁLNÍ APLIKACE
Opravy – renovace speciálních ucpávek (vlnovcová ucpávka odstředivky SHARPLESS)
– Renovace (výměny uhlíků)
– Laserové svařování Ti vlnovce s uhlíkem
– Laserové svařování Ti vlnovce s vnitřním resp. vnějším kroužkem
Titanový vlnovec po výměně uhlíkového
kroužku
Nový vnitřní kroužek
skroužení titanového plechu, svaření, obrobení
Opravená ucpávka
po laserovém svaření vnějšího, vnitřního
kroužku a vlnovce
ovalita po obrábění 0,03 mm
Ra
do
tech Group
SPECIÁLNÍ APLIKACE
Oprava NT a VT elementů šroubových kompresorů ATLAS COPCO ZR5
Povlakování šroubových elementů PTFE
disperzí
po opravě čepů pod ložisky a ucpávkami
Povlak PTFE
na vnitřní ploše tělesa kompresoru
Oprava hřídelových čepů pod ložisky
a ucpávkami
žárový nástřik el. obloukem, drát OSU 60
Ra
do
tech Group
SPECIÁLNÍ APLIKACE
Oprava NT a VT elementů šroubových kompresorů ATLAS COPCO ZR5
Montáž rotoru do tělesa kompresoru
montáž zahrnuje mj. instalaci nových ložisek, nových lab. ucpávek, načasování
polohy, těsnostní test
Těsnostní zkouška elementu
NT a VT element šroubového kompresoru
ATLAS COPCO po opravě
Ra
do
tech Group
PŘÍKLADY APLIKACÍ PRO ENERGETICKÝ
A TEPLÁRENSKÝ PRŮMYSL
Ra
do
tech Group
RENOVACE HŘÍDELE TLUKADLOVÉHO MLÝNA
Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o. (elektrárna T700)
Realizace: 2000–2009
Plochy pro ložiska a ucpávky po renovaci
Nástřik elektrickým obloukem – uhlíková samokalitelná ocel 0,8 C
Ra
do
tech Group
RENOVACE FLUIDNÍCH TRYSEK – 1 800 ks
Investor: UNITED ENERGY, a. s.
Realizace: 2004–2009
Nástřik metodou HVOF (vysokorychlostní nástřik)
Materiál Cr3C2/Ni Cr
Ra
do
tech Group
REFERENCE
ČEZ a.s.
Frol, a.s.
Koramo a.s.
Lafarge Cement a.s.
MUS a.s.
NOWACO Czech Republic s.r.o.
Unipetrol RPA s.r.o.
United Energy a.s.
Ra
do
tech Group
Radotech Group s.r.o.
Mezidolí 1549/20b
736 01 Havířov-Město
telefon: 00420 730 141 449
e-mail: [email protected]
web: www.radotech.cz
Download

Renovace strojních dílů a zařízení