1
2
3
!
click
click
SKY
Instructions
EN
SKY
Brukerveiledning
NO
4
5
1
SE
8
1
Käyttöohjeet
FI
Kasutusjuhend
EE
33
1.4 bar
S I/
PL
rr
lke
Instrukcja
11
E as yWa
co
mm
e
Dutch Design
Made in China
Návod
10
CZ
EN1888
approved
1
2
SKY
f2
0P
BS 7409: 1996
BS EN 1888
!
9
DK
2
Brugsanvisning
2
sh
pu
7
Instruktioner
6
ents
a tyr e pr es
s ur
eo
12
13
14
15
26
25
27
38
37
4
!
3
1
4+5
1
2
2
1
39
2
2
UK / Ireland
Bibs and Stuff
+44-1293774924
www.bibsandstuff.com
[email protected]
1
16
17
16
18
28
30
29
41
40
Germany / Switzerland / Austria
Pamper24
+49-7664403274-17
www.pamper24.de
[email protected]
2
1
1
5
2
1
Denmark / Norway / Sweden
MogE Design AS,easywalker Skandinavia
+47-90043043
www.easywalker.no & www.easywalker.se
[email protected] & [email protected]
1
2
20
19
21
2
32
31
SKY base
33
3
2
1
1
23
22
soft -
23
24
2
1
34
1
2
+ har d
35
36
max 15 kg
89cm
max 2 kg
110cm x 66cm x 112cm
max 5 kg
1.4 bar
total max 23 kg
11.5 kg
2
1
1
click
2
2
x 66cm x 50cm
1
2
max 9 kg
Finland
Fliis Trade OY
0405242511
www.baby1.fi
[email protected]fi
Baltics
Cliffron OÜ
+372-6505957
www.cliffron@.ee
[email protected]
Poland
Baby Universe Sp.z 0.0
+48-691569797
www.easywalker.net.pl
[email protected]
carrycot
4,9 kg
1
click
The Netherlands / Head office
Belgium / Luxemburg
EasyWalker bv
P. O. Box 138
1380 AC WEESP
+31-294-230351
www.easywalker.nl
www.easywalker.be
[email protected]
80cm x 40cm x 56cm
Czech Replubik
Kocarky
321726032
www.kocarky.cz
[email protected]
Návod ke kočárku EasyWalker SKY
78
První složení kočárku EasyWalker SKY
78
78
78
78
79
79
80
80
80
Obsah balení
Rám
Rozkládání
Kola
Sedačka
Pětibodové pásy
Sluneční stříška
Madlo
Nákupní košík
81
Připevnění postýlky EasyWalker
81
82
82
Obsah balení
Připevnění přenosné postýlky k rámu
Sundávání přenosné postýlky z rámu
82
Používání kočárku EasyWalker SKY
82
83
83
83
83
83
84
84
84
Parkovací brzda
Skládání a rozkládání
Nastavení výšky rukojeti
Nastavení odpružení
Změna pozice otočných kol
Oprava/výměna duší
Pětibodové pásy
Sedačka a sluneční stříška
Kryt proti dešti
85
Používání přenosné postýlky EasyWalker
85
85
Kryt proti dešti
Síť proti komárům
85
Údržba a čištění kočárku EasyWalker SKY a přenosné
postýlky EasyWalker
86
Příslušenství
87
Záruční podmínky
CZ
77
CZ-76
Návod ke kočárku EasyWalker SKY
Gratulujeme vám ke koupi kočárku EasyWalker SKY. Kočárek EasyWalker SKY je vyroben
s důrazem na pohodlí, bezpečnost, vzhled a jednoduchost použití. Kočárek EasyWalker
SKY splňuje veškeré evropské normy pro dětské kočárky: EN1888:2003+A1: 2005+A2:
2005+A3:2005. Přenosná postýlka EasyWalker splňuje evropskou normu EN1466:2004.
Nezapomeňte vyplnit záruční informace na našich internetových stránkách a odeslat nám
je. Zajistíte si tím nejlepší služby a záruky společnosti EasyWalker.
Přejeme vám mnoho radosti při používání kočárku EasyWalker SKY.
DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případ
budoucí potřeby. Nebudete-li se držet tohoto návodu, může být ovlivněna bezpečnost
vašeho dítěte.
DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker SKY je určen pro děti od 6 měsíců věku do hmotnosti 15
kg. Přenosná postýlka EasyWalker je určena pro děti od narození do 6 měsíců věku nebo
hmotnosti 9 kg.
DŮLEŽITÉ: V nákupním košíku je možné přepravovat předměty do maximální hmotnosti
5 kg.
DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker SKY by měl být používán pouze s dodávanou sedačkou
a příslušenstvím. Používejte pouze přenosnou postýlku EasyWalker nebo příslušenství,
jejichž použití s kočárkem EasyWalker SKY schválila společnost EasyWalker.
DŮLEŽITÉ: Při ukládání nebo vyzvedávání dítěte z kočárku EasyWalker SKY mějte
kočárek vždy zajištěný parkovací brzdou.
DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker SKY je určen pouze pro přepravu jednoho dítěte. Druhé
dítě můžete přepravovat na stupínku EasyBoard nebo v kočárku EasyWalker DUO. Tyto
možnosti naleznete na internetových stránkách www.easywalker.nl nebo na konci tohoto
návodu.
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze originální příslušenství kočárku EasyWalker SKY. Při
výměně částí používejte pouze originální části, které dodala a/nebo schválila společnost
EasyWalker B.V. Dojde-li k přetížení, špatnému použití nebo použití neoriginálního
příslušenství nebo částí, záruka na kočárek EasyWalker SKY pozbývá platnosti.
CZ
! VAROVÁNÍ: Plastové kryty udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
! VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte dítě v kočárku EasyWalker SKY bez dozoru. Nikdy
nenechávejte děti hrát si s kočárkem EasyWalker SKY. Mohlo by dojít k jejich poranění.
! VAROVÁNÍ: Při přenášení dítěte v sedačce vždy používejte pětibodové pásy.
! VAROVÁNÍ: Při poutání dítěte do pětibodových pásů vždy používejte pás v rozkroku
v kombinaci s pásem okolo pasu.
! VAROVÁNÍ: Sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců věku.
! VAROVÁNÍ: V přenosné postýlce nepoužívejte matraci hrubší než 50 mm.
! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že jsou všechny fixační prvky správně zajištěny.
! VAROVÁNÍ: Před použitím kočárku EasyWalker SKY se ujistěte, že je sedačka a přenosná
postýlka řádně připevněna k rámu kočárku a dobře zajištěna.
! VAROVÁNÍ: Jakákoliv zátěž pověšená na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku EasyWalker
SKY.
CZ-77
První složení kočárku EasyWalker SKY
Obsah balení
Krabice s kočárkem EasyWalker SKY musí obsahovat následující položky:
1 rám s páskou na předloktí, připevněná sedačka a nákupní košík.
1 sluneční stříška.
2 zadní a 1 přední kolo s nafukovacími dušemi.
1 madlo.
1 kryt proti dešti k přikrytí sedačky se sluneční stříškou.
1 spojovací tyč pro použití s přenosnou postýlkou.
1 návod.
Pokud některá z položek chybí, neprodleně kontaktujte obchod, ve kterém jste tento
kočárek zakoupili.
! VAROVÁNÍ: Plastové kryty udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
Buďte ohleduplní k životnímu prostředí. Při likvidaci obalů třiďte odpad k recyklaci.
Rám
DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker SKY by měl být používán pouze s dodávanou sedačkou
a příslušenstvím. Používejte pouze přenosnou postýlku EasyWalker nebo příslušenství,
jejichž použití s kočárkem EasyWalker SKY schválila společnost EasyWalker.
DŮLEŽITÉ: Při skládání kočárku EasyWalker SKY by dítě nemělo být v sedačce nebo
postýlce.
TIP: Pokud se v návodu píše o levé nebo pravé straně, vždy to znamená levou nebo
pravou stranu při pohledu na kočárek EasyWalker SKY zezadu od rukojeti.
TIP: Veškeré součásti jsou vyrobeny tak, aby dobře zapadaly, takže není nutné používat
sílu. Pokud něco nefunguje, přečtěte si návod ještě jednou a postup zopakujte. Pokud
problémy přetrvávají, obraťte se na obchod, v němž jste kočárek zakoupili nebo navštivte
internetové stránky www.easywalker.nl.
TIP: Při skládání používejte kartónovou krabici jako podložku.
Skládání kočárku EasyWalker SKY je snadné. Kočárek EasyWalker SKY je dodáván s již
připevněnou sedačkou a nákupním košíkem.
Rozkládání
CZ
! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že jsou všechny fixační prvky správně zajištěny.
Vyjměte rám z krabice a postavte jej na zem před sebe. Při skládání kočárku můžete
použít kartónovou krabici jako podložku. Pokud je zajišťovací háček stále zajištěn ,
odjistěte jej a kočárek EasyWalker SKY pomocí rukojeti zvedněte (obrázek 1). Kočárek
EasyWalker SKY se sám rozloží (obrázek 2). Jakmile uslyšíte dvojité zaklapnutí, je
kočárek EasyWalker SKY správně rozložen. Ujistěte se, že je červená pojistka na pravé
straně kočárku EasyWalker SKY v zajištěné poloze (obrázek 3).
Kola
Přepněte parkovací brzdu do horní polohy (obrázek 4). Stiskněte střed zadního
kola a nasuňte jej na zadní osu rámu (obrázek 5). Poté střed uvolněte a tahem
zkontrolujte, zda kolo pevně drží ve své poloze. Stejný postup zopakujte na opačné
straně s druhým zadním kolem (obrázek 6).
CZ-78
Budete-li chtít zadní kolo sundat, stiskněte střed zadního kola a tahem jej
sundejte z rámu.
DŮLEŽITÉ: Zadní kola nelze nasadit na rám, je-li kočárek EasyWalker SKY zajištěn
parkovací brzdou.
Přední kolo se standardně připevňuje na přední vidlici. Nasadíte jej plným vysunutím
černé posuvné západky otočného kola pod podložkou na nohy a vidlici umístíte do
určeného otvoru. Nyní posuvnou západku uvolněte a vidlici řádně zatlačte (obrázek 7).
Ujistěte se, že vidlice pevně drží ve své poloze (obrázek 8).
Budete-li chtít přední vidlici a kolo sundat, úplně vysuňte černou posuvnou západku (pod
podložkou na nohy) a vidlici vytáhněte (obrázek 9).
Duše kočárku EasyWalker SKY nafoukněte pomocí pumpy používané k huštění pneumatik
automobilů Maximální tlak v duších je 1,4 bar (obrázek 10).
TIP: V obchodě s cyklistickými potřebami můžete zakoupit redukci, abyste k nafukování
duší kočárku EasyWalker SKY mohli používat cyklopumpu.
DŮLEŽITÉ: Maximální tlak v duších je 1,4 bar.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou všechny duše kočárku EasyWalker SKY nahuštěny stejně.
Nerovnoměrně nahuštěné duše mohou mít za následek nestabilitu kočárku EasyWalker
SKY a mohou mít vliv na bezpečnost a pohodlí vašeho dítěte.
DŮLEŽITÉ: Jsou-li duše přehuštěné, mohou v horkém počasí prasknout. Berte tudíž na
vědomí zvýšenou teplotu v kufru vašeho auta nebo například skleníku.
DŮLEŽITÉ: Na ose může být mazivo. Dávejte pozor, ať se nepošpiníte a nikdy
nenechávejte děti hrát si s koly.
DŮLEŽITÉ: Nenechávejte čepičky od ventilků volně ležet. Dejte pozor, ať si je děti nestrčí
do pusy.
Sedačka
! VAROVÁNÍ: Při přenášení dítěte v sedačce vždy používejte pětibodové pásy.
! VAROVÁNÍ: Sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců věku.
Kočárek EasyWalker SKY je dodáván s již připevněnou sedačkou a nákupním košíkem.
Chcete-li sedačku sundat, odepněte suché zipy za podložkou na nohy. Poté odepněte
druky na látkových páskách na levé a pravé straně na zadní straně sedačky. Nyní
odepněte všechny druky a suché zipy po obou stranách sedačky (obrázek 11).
Chcete-li sedačku vrátit zpátky na rám, zapněte druky a suché zipy po obou stranách
sedačky. Zapněte suché zipy za podložkou na nohy. Nakonec zapněte druky na páskách
na zadní straně sedačky okolo trubek rámu, těsně nad zavěšením zadních kol. Tyto pásky
jsou součástí pásů a vašemu dítěti poskytují ještě více pohodlí a bezpečnosti.
CZ
! VAROVÁNÍ: Před použitím kočárku EasyWalker SKY se ujistěte, že jsou sedačka i
přenosná postýlka řádně připevněny k rámu kočárku a dobře zajištěny.
Pětibodové pásy
! VAROVÁNÍ: Při přenášení dítěte v sedačce vždy používejte pětibodové pásy.
! VAROVÁNÍ: Při poutání dítěte do pětibodových pásů vždy používejte pás v rozkroku
v kombinaci s pásem okolo pasu.
CZ-79
Ramenní pásy jsou u sedačky kočárku EasyWalker SKY standardně nastaveny v nejvyšší
poloze. Ramenní pásy můžete nastavit do nižší polohy, aby mohlo menší dítě pohodlně
sedět (obrázek 12). Pro nastavení do nižší polohy odepněte ramenní pásy od pásu
v rozkroku a sundejte ramenní vycpávky. V horní části opěrky zad odepněte zip. Nyní
můžete ramenní pás protáhnout přes jeden z otvorů. Ramenní pásy zapněte zpět k pásu
v rozkroku a zapněte zip v horní části opěrky zad.
Pás okolo pasu je u sedačky kočárku EasyWalker SKY standardně nastaven na nejmenší
velikost. Pás okolo pasu můžete povolit, aby mohlo větší dítě pohodlně sedět (obrázek
13). Pro povolení pásu okolo pasu vyndejte pás ze smyčky v dolní části sedačky.
Pomocí posuvných přezek můžete ramenní pásy a pásy okolo boku a pasu utáhnout nebo
povolit (obrázek 14).
TIP: Pásky na zadní straně sedačky obepínající trubky rámu těsně nad zavěšením zadních
kol jsou součástí pásů a poskytují vašemu dítěti ještě více pohodlí a bezpečnosti. Ujistěte
se, že jsou vždy zapnuté okolo rámu.
Sluneční stříška
Chcete-li připevnit sluneční stříšku, otevřete připevňovací svorky a připevněte ji k rámu
v horní části v místech s vykrojenou látkou sedačky, přesně mezi dvěma zátky na vnitřni
straně rámu (obrázek 15).
Chcete-li sluneční stříšku sundat, odepněte a uvolněte připevňovací svorku sluneční
stříšky na obou stranách rukojeti. Nyní můžete sluneční stříšku z rámu sundat.
TIP: Udělejte si dostatek místa. Před připevněním nebo sejmutím si uvolněte druky okolo
výkroje v látce sedačky.
DŮLEŽITÉ: Po připevnění opět zapněte všechny druky.
DŮLEŽITÉ: Malé dítě má velice citlivou pokožku. Nikdy nenechávejte dítě v kočárku
EasyWalker SKY na slunci bez sluneční stříšky.
Madlo
Umístěte madlo s otevřenými svorkami na rám v dolní části v místech s vykrojenou
látkou sedačky a obě svorky zaklapněte (obrázek 16+ 17). Chcete-li madlo sundat,
otevřete svorky a sundejte madlo z rámu.
TIP: Udělejte si dostatek místa. Před připevněním nebo sejmutím si uvolněte druky okolo
výkroje v látce sedačky.
DŮLEŽITÉ: Před použitím se vždy ujistěte, že je madlo pevně přichyceno k rámu.
DŮLEŽITÉ: Po připevnění opět zapněte všechny druky.
CZ
Nákupní košík
Kočárek EasyWalker SKY je dodáván s již připevněnou sedačkou a nákupním košíkem.
Chcete-li nákupní košík sundat, odepněte všechny suché zipy a druky na přední a zadní
straně nákupního košíku. Pro opětovné připevnění nákupního košíku protáhněte pásky a
suché zipy skrz přezku okolo rámu a pásky a suché zipy zapněte (obrázek 18). Přístup
k nákupnímu košíku je snadný a zajišťují jej dva zipy.
CZ-80
Připevnění postýlky EasyWalker
! VAROVÁNÍ: Plastové kryty udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
! VAROVÁNÍ: Do přenosné postýlky nedávejte matraci hrubší než 50 mm.
! VAROVÁNÍ: Před použitím kočárku EasyWalker SKY se ujistěte, že je přenosná postýlka
řádně připevněna k rámu kočárku a dobře zajištěna.
DŮLEŽITÉ: Přenosná postýlka EasyWalker je určena pro děti od narození do 6 měsíců
věku nebo hmotnosti 9 kg.
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze přenosnou postýlku EasyWalker nebo příslušenství, jejichž
použití s kočárkem EasyWalker SKY schválila společnost EasyWalker.
DŮLEŽITÉ: Při ukládání nebo vyzvedávání dítěte z kočárku EasyWalker SKY mějte
kočárek vždy zajištěný parkovací brzdou.
DŮLEŽITÉ: Při skládání přenosné postýlky EasyWalker by dítě nemělo být v postýlce.
Obsah balení
Krabice s přenosnou postýlkou EasyWalker musí obsahovat následující položky:
1 přenosná postýlka se sluneční stříškou a potahem.
1 matrace s vlněnou a bavlněnou vložkou.
1 kryt proti dešti.
1 síť proti komárům.
1 potah (prostěradlo).
1 návod.
Budete potřebovat i spojovací tyč, kterou jste obdrželi v krabici s kočárkem EasyWalker
SKY nebo QTRO.
Pokud některá z položek chybí, neprodleně kontaktujte obchod, ve kterém jste tento
kočárek zakoupili.
TIP: Při skládání používejte kartónovou krabici jako podložku.
TIP: Pokud se v návodu píše o levé nebo pravé straně, vždy to znamená levou nebo
pravou stranu při pohledu na kočárek EasyWalker SKY zezadu od rukojeti.
TIP: Veškeré součásti jsou vyrobeny tak, aby dobře zapadaly, takže není nutné používat
sílu. Pokud něco nefunguje, přečtěte si návod ještě jednou a postup zopakujte. Pokud
problémy přetrvávají, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili nebo
shlédněte instruktážní video na stránkách www.easywalker.nl.
Vraťte do přenosné postýlky vnitřní vložky a připevněte je pomocí suchých zipů. Vraťte
do přenosné postýlky matraci. Nyní si můžete zvolit, zda chcete mít nahoře vlněnou
nebo bavlněnou vrstvu. Sluneční stříšku zvednete stlačením černých knoflíků na obou
stranách sluneční stříšky a současným zvednutím stříšky nahoru. Ujistěte se, že je stříška
zvednutá nadoraz a uvolněte knoflíky. Překryjte přenosnou postýlku potahem.
CZ-81
CZ
Skládání přenosné postýlky EasyWalker je snadné (obrázek 19+20+21+22+23). Před
prvním použitím vyjměte přenosnou postýlku z krabice, sejměte z ní kryt a vyndejte
příslušenství, matraci a vnitřní vložky. Potáhněte upínací prvek na tyči (blíže k části pro
hlavu) směrem na stranu pro hlavu až dojde k zaklapnutí, vlevo i vpravo, do kovového
držáku. Potáhněte upínací prvek na tyči (blíže k části pro nohy) směrem na stranu pro
nohy až dojde k zaklapnutí, vlevo i vpravo, do kovového držáku.
Připevnění přenosné postýlky k rámu
Zajistěte kočárek EasyWalker SKY parkovací brzdou (obrázek 24). Sundejte sedačku,
sluneční stříšku a madlo z rámu (viz výše). Spojovací tyč s otevřenými svorkami umístěte
mezi trubky rámu (obrázek 25). Svorky umístěte mezi dvě čepičky a zaklapněte
levou i pravou svorku. Zvedněte přenosnou postýlku pomocí úchytů ve sluneční stříšce
a pod částí pro nohy. Zasuňte háčky (pod částí pro hlavu) za tyč v přední části rámu
nad podložkou pro nohy. Nyní potáhněte úchyt (pod částí pro nohy) směrem zpět, aby
se svorky otevřely, a současně zatlačte svorky přes spojovací tyč. Uvolněte úchyt pod
zavěšením v části pro nohy. Svorky se samy zaklapnou kolem spojovací tyče (obrázek 26).
! VAROVÁNÍ: Před použitím kočárku EasyWalker SKY se ujistěte, že je sedačka řádně
připevněna k rámu kočárku a dobře zajištěna.
DŮLEŽITÉ: Malé dítě má velice citlivou pokožku. Nikdy nenechávejte dítě v přenosné
postýlce EasyWalker na slunci bez sluneční stříšky.
Sundávání přenosné postýlky z rámu
Zajistěte kočárek EasyWalker SKY parkovací brzdou. Chcete-li sundat přenosnou postýlku
z rámu, chytněte ji za úchyty ve sluneční stříšce a pod částí pro nohy. Nyní potáhněte
úchyt (pod částí pro nohy) směrem zpět, aby se svorky pod částí pro nohy otevřely,
a současně zvedněte přenosnou postýlku za část pro nohy nahoru od spojovací tyče.
Posuňte přenosnou postýlku směrem k části pro hlavu, od tyče v přední části rámu nad
podložkou pro nohy.
TIP: Přenosná postýlka má na spodní straně čtyři černé nožky, takže ji můžete použít
jako postýlku bez podpůrného rámu.
TIP: Úchyt ve sluneční stříšce je určen pro zvednutí přenosné postýlky pouze v případě,
že je stříška úplně zvednutá. V přenosné postýlce v části pro nohy je zvláštní úchyt pro
její bezpečné přenášení.
Používání kočárku EasyWalker SKY
DŮLEŽITÉ: Vyhněte se nebezpečným situacím. Vždy používejte pásku na předloktí
připojenou k rukojeti. Jdete-li do schodů, ze schodů, po eskalátoru nebo z/do prudkého
kopce, vyndejte své dítě z kočárku EasyWalker SKY.
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte kočárek EasyWalker SKY v případě, že je některá jeho část
rozbitá, roztržená, nekompletní nebo evidentně není v pořádku.
DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker SKY není určen pro použití při běhání nebo jízdě na
kolečkových bruslích.
DŮLEŽITÉ: Na tyče mezi zadními koly nestoupejte. Je to nebezpečné a můžete kočárek
EasyWalker SKY zničit.
CZ
Parkovací brzda
DŮLEŽITÉ: Při ukládání nebo vyzvedávání dítěte z kočárku EasyWalker SKY mějte
kočárek vždy zajištěný parkovací brzdou.
Parkovací brzdu na zadní straně rámu stlačte lehce nohou směrem dolů. Ujistěte se, že
boční části brzdy zapadnou do určených zářezů na zadních kolečkách (obrázek 24) , aby
se kočárek EasyWalker SKY nemohl pohnout. Pro uvolnění brzdy kočárku EasyWalker SKY
ji zvedněte nohou směrem nahoru (obrázek 4).
CZ-82
Skládání a rozkládání
! VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že jsou všechny fixační prvky správně zajištěny.
Při skládání a rozkládání kočárku EasyWalker SKY můžete nechat sedačku a sluneční
stříšku na místě. Pokud používáte přenosnou postýlku nebo autosedačku EasyWalker,
musíte je nejprve sundat.
Má-li kočárek EasyWalker SKY přední kola vytočená do stran, potáhněte jej o kousek
zpět, aby se přední kola otočila dopředu. Zajistěte kočárek parkovací brzdou a zvedněte
sluneční stříšku nahoru. Zaklapněte červenou pojistku (na pravé straně rámu) směrem
nahoru. Zatímco stojíte za kočárkem, zmáčkněte odjišťovací páčky na obou stranách
rukojeti. Držte odjišťovací páčky zmáčknuté a zatlačte rukojeť směrem dolů (obrázek
27+28). Zahákněte zajišťovací háček na pravé straně rámu za určený kolíček (obrázek
29).
Chcete-li kočárek EasyWalker SKY rozložit, uvolněte zajišťovací háček a vytáhněte
kočárek EasyWalker SKY za rukojeť. Kočárek EasyWalker SKY se sám rozloží. Jakmile
uslyšíte dvojité zaklapnutí, je kočárek EasyWalker SKY správně rozložen. Ujistěte se, že
je červená pojistka na pravé straně kočárku EasyWalker SKY v zajištěné poloze.
TIP: Aby byl složený kočárek ještě kompaktnější, můžete sundat čtyři kola a madlo.
Nastavení výšky rukojeti
Uvolněte levou a pravou černou svorku na vnitřní straně rukojeti (nachází se těsně
pod pěnovou částí). Nastavte požadovanou výšku rukojeti a zajistěte svorky (obrázek
30).
Nastavení odpružení
Odpružení kočárku EasyWalker SKY můžete upravit utažením nebo povolením
šroubovitého knoflíku pod zavěšením zadních kol (obrázek 31). Ujistěte se, že je
nastavení odpružení stejné na obou stranách rámu.
Změna pozice otočných kol
Vysuňte černou posuvnou západku otočného kola (pod podložkou na nohy) a otočte jej o
čtvrt otáčky (obrázek 32+33). Ujistěte se, že podložka na nohy a přední vidlice do sebe
řádně zapadají. Ujistěte se, že černá posuvná západka řádně zapadá do určeného zářezu.
DŮLEŽITÉ: Na ose může být mazivo. Dávejte pozor, ať se nepošpiníte a nikdy
nenechávejte děti hrát si s koly.
Prasklou duši spravíte stejně, jako byste spravovali duši u jízdního kola. Je také možné
vyměnit vnitřní duši. Chcete-li sundat vnější plášť, musíte použít páčky pro výměnu
cyklistické duše.
DŮLEŽITÉ: Na ose může být mazivo. Dávejte pozor, ať se nepošpiníte a nikdy
nenechávejte děti hrát si s koly.
DŮLEŽITÉ: Nenechávejte čepičky od ventilků volně ležet. Dejte pozor, ať si je děti nestrčí
do pusy.
CZ-83
CZ
Oprava/výměna duší
Pětibodové pásy
! VAROVÁNÍ: Při přenášení dítěte v sedačce vždy používejte pětibodové pásy.
! VAROVÁNÍ: Při poutání dítěte do pětibodových pásů vždy používejte pás v rozkroku
v kombinaci s pásem okolo pasu.
Posaďte dítě do sedačky. Ramenní pás zapněte k pásu v rozkroku a zasuňte obě zapínací
části pásu v rozkroku do zapínací části pásu okolo pasu (obrázek 34). Pětibodové pásy
jsou nyní zapnuty. Chcete-li své dítě ze sedačky vytáhnout, musíte pětibodové pásy
odepnout.
DŮLEŽITÉ: Při ukládání nebo vyzvedávání dítěte z kočárku EasyWalker SKY mějte
kočárek vždy zajištěný parkovací brzdou.
DŮLEŽITÉ: Je důležité, pro pohodlí a bezpečnost vašeho dítěte, aby byly ramenní pásy,
pás v rozkroku a pás okolo pasu ve správné pozici a nebyly příliš utažené nebo volné.
Sedačka a sluneční stříška
! VAROVÁNÍ: Před použitím kočárku EasyWalker SKY se ujistěte, že je sedačka řádně
připevněna k rámu kočárku a dobře zajištěna.
DŮLEŽITÉ: Při ukládání nebo vyzvedávání dítěte z kočárku EasyWalker SKY mějte
kočárek vždy zajištěný parkovací brzdou.
DŮLEŽITÉ: Před použitím se vždy ujistěte, že je madlo pevně přichyceno k rámu.
Kočárek EasyWalker SKY má čtyři nastavitelné polohy sedačky. Používáte-li sedačku
poprvé, všechny zipy na stranách sedačky budou zapnuté a stejně tak budou zavřené
i svorky vzadu nad sedačkou. Tato poloha je nejvertikálnější. Polohu sedačky můžete
nastavit uvolněním nebo zavřením svorek na obou stranách nad sedačkou (obrázek 35).
Polohu sedačky můžete dále změnit úplným odepnutím nebo zapnutím zipů na stranách
sedačky (obrázek 36+37).
DŮLEŽITÉ: Vždy odepínejte nebo zapínejte stejné zipy na obou stranách sedačky.
TIP: Pro pohodlí vašeho dítěte podepřete opěrku sedačky rukou při odepínání nebo
zapínání zipů.
TIP: Ujistěte se, že jsou zipy vždy buď úplně rozepnuté, nebo úplně zapnuté.
Pod sluneční stříškou je integrovaná UV clona s ochranným UPF faktorem 10. Pod
sluneční stříškou je připevněna dvěma knoflíky. Chcete-li své dítě ochránit před sluncem,
odepněte knoflíky a clonu rozložte ven (obrázek 38).
Kryt proti dešti
CZ
Kočárek EasyWalker SKY je standardně vybaven krytem proti dešti k přikrytí sedačky
se sluneční stříškou. Umístěte kryt proti dešti tak, aby švy byly na přední a zadní straně
sluneční stříšky a široký černý okraj ve výšce spodní strany podložky na nohy. Kryt proti
dešti připevněte suchými zipy (obrázek 39).
TIP: Kryt proti dešti má reflexní švy, aby vás ostatní účastníci silničního provozu viděli za
tmy a špatného počasí.
DŮLEŽITÉ: Kryt proti dešti má na stranách větrací otvory. Ty zajišťují cirkulaci čerstvého
vzduchu, takže je neblokujte.
DŮLEŽITÉ: Nenechávejte své dítě zbytečně sedět pod krytem proti dešti. Zajistěte, aby
vašemu dítěti nebylo příliš horko.
CZ-84
Používání přenosné postýlky EasyWalker
DŮLEŽITÉ: Vyhněte se nebezpečným situacím. Vždy používejte pásku na předloktí
připojenou k rukojeti. Jdete-li do schodů, ze schodů, po eskalátoru nebo z/do prudkého
kopce, vyndejte své dítě z přenosné postýlky EasyWalker.
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte přenosnou postýlku EasyWalker v případě, že je některá její
část rozbitá, roztržená, nekompletní nebo evidentně není v pořádku.
DŮLEŽITÉ: Přenosná postýlka EasyWalker není určena pro použití při běhání nebo jízdě
na kolečkových bruslích.
DŮLEŽITÉ: Malé dítě má velice citlivou pokožku. Nikdy nenechávejte dítě v kočárku
EasyWalker SKY na slunci bez sluneční stříšky.
DŮLEŽITÉ: Přenosná postýlka EasyWalker neplní funkci autosedačky. Své dítě v autě
přepravujte ve schválené autosedačce nebo v přenosné postýlce připevněné schváleným
auto adaptérem.
Kryt proti dešti
Přenosná postýlka EasyWalker je standardně vybavena krytem proti dešti. Umístěte kryt
proti dešti tak, aby švy byly na přední a zadní straně sluneční stříšky a větrací otvor u
otvoru postýlky. Strany připevněte suchými zipy a druky. Elastická část na spodní straně
obepíná spodní hranu přenosné postýlky (obrázek 40).
TIP: Kryt proti dešti má reflexní švy, aby vás ostatní účastníci silničního provozu viděli za
tmy a špatného počasí.
DŮLEŽITÉ: Kryt proti dešti má v přední části větrací otvor, které je možné zavřít pomocí
suchého zipu. Otvor můžete otevřít a zajistit knoflíkem a elastickým očkem.
DŮLEŽITÉ: Nenechávejte své dítě zbytečně sedět pod krytem proti dešti. Zajistěte, aby
vašemu dítěti nebylo příliš horko.
Síť proti komárům
Přenosná postýlka EasyWalker je standardně vybavena sítí proti komárům. Síť proti
komárům umístěte přes přenosnou postýlku tak, aby k ní byla dobře připojená (obrázek
41).
DŮLEŽITÉ: Kočárek EasyWalker SKY je určen pouze pro přepravu jednoho dítěte. Druhé
dítě můžete přepravovat na stupínku EasyBoard nebo v kočárku EasyWalker DUO. Tyto
možnosti naleznete na internetových stránkách www.easywalker.nl nebo na konci tohoto
návodu.
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze originální příslušenství kočárku EasyWalker SKY. Při
výměně částí používejte pouze originální části, které dodala a/nebo schválila společnost
EasyWalker B.V. Dojde-li k přetížení, špatnému použití nebo použití neoriginálního
příslušenství nebo částí, záruka na kočárek EasyWalker SKY pozbývá platnosti.
DŮLEŽITÉ: Vždy dávejte pozor na otevřený oheň a jiné zdroje tepla v blízkosti kočárku
EasyWalker SKY a vašeho dítěte.
Kočárek EasyWalker SKY a přenosná postýlka EasyWalker jsou vyrobeny s důrazem na
pohodlí, bezpečnost, vzhled a jednoduchost použití. Kočárek EasyWalker SKY a přenosná
postýlka EasyWalker splňují evropské bezpečnostní normy. Montáž i použití je důkladně
vysvětleno v návodu.
CZ-85
CZ
Údržba a čištění kočárku EasyWalker SKY a přenosné
postýlky EasyWalker
Pokud budete řádně dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu k použití, náš produkt
vám bude dobře sloužit mnoho let. Přesto se doporučuje kočárek EasyWalker SKY a
přenosnou postýlku EasyWalker pravidelně kontrolovat. Doporučuje se nechat si kočárek
EasyWalker SKY jednou za dva roky prohlédnout v obchodě, kde jste jej zakoupili.
Budete-li kdykoliv mít nějaké pochybnosti o stavu jedné nebo více součástí, kontaktujte
obchod, kde jste produkt zakoupili. V obchodě zhodnotí stav kočárku EasyWalker SKY
a přenosné postýlky EasyWalker a provedou jednoduché opravy. Budou-li na produktu
závažnější vady, majitel obchodu bude vždy kontaktovat výrobce.
DŮLEŽITÉ: Doklad o koupi a návod k použití dobře uschovejte.
DŮLEŽITÉ: Sériové číslo kočárku EasyWalker SKY umistěno na vnitřni straně trubice v niž
je připojeno levé zadni kolo Sériové číslo vložek a dalších látkových částí naleznete na
příslušných štítcích. Sériové číslo přenosné postýlky EasyWalker naleznete na štítku látky.
Kočárek EasyWalker SKY pravidelně čistěte. Používejte k tomu vlhký hadr a v případě
potřeby jemně koncentrovaný čisticí roztok. Držák otočného kola a osy zadních kol
se pravidelně špiní. Kola pravidelně sundávejte z držáku nebo osy a vyčistěte vlažnou
vodou. Všechny části důkladně vysušte a osy před opětovným nasazením kol lehce
namažte olejem nebo silikonovým sprejem. Pěnu na rukojeti chraňte před odíráním a
ostrými předměty. Kočárek EasyWalker SKY nevystavujte extrémním teplotám.
Látky použité na kočárku EasyWalker SKY a přenosné postýlce EasyWalker jsou
odnímatelné a lze je prát v pračce. Nikdy látky nebělte, chemicky nečistěte a neperte
při teplotě přesahující 30°C a nikdy je nesušte v sušičce. Před praním vždy sundejte
připevňovací prvky, pěnu a plastové nebo kovové součásti. U každé části se řiďte štítkem
s informacemi o praní. Kočárek EasyWalker SKY není odolný proti slané vodě, takže jej
nepoužívejte v moři. Za deštivého počasí vždy používejte kryt proti dešti na sedačku
se sluneční stříškou nebo na přenosnou postýlku. Jsou-li kočárek EasyWalker SKY a
přenosná postýlka EasyWalker SKY mokré kvůli čištění nebo dešti, neskládejte jej, ale
nechte jej uschnout rozložený v dobře větrané místnosti. Tím předejdete tvorbě plísní.
V důsledku působení počasí a používání může u částí kočárku EasyWalker SKY a přenosné
postýlky EasyWalker dojít k mírnému opotřebení nebo změně barvy. K tomu dochází i při
běžném používání.
TIP: Abyste zabránili tvorbě rozdílů mezi barvami jednotlivých částí, doporučuje se prát
části stejné barvy společně.
Příslušenství
CZ
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze originální příslušenství kočárku EasyWalker SKY. Při
výměně částí používejte pouze originální části, které dodala a/nebo schválila společnost
EasyWalker B.V. Dojde-li k přetížení, špatnému použití nebo použití neoriginálního
příslušenství nebo částí, záruka na kočárek EasyWalker SKY pozbývá platnosti.
! VAROVÁNÍ: Jakákoliv zátěž pověšená na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku EasyWalker
SKY.
Kočárek EasyWalker SKY a přenosná postýlka EasyWalker jsou vyrobeny s důrazem na
pohodlí, bezpečnost, vzhled a jednoduchost použití. Kočárek EasyWalker SKY a přenosná
postýlka EasyWalker jsou standardně dodávány s nejdůležitějším příslušenstvím.
Společnost EasyWalker kromě standardní sady nabízí i širokou škálu příslušenství.
Naleznete je na internetových stránkách www.easywalker.nl.
CZ-86
Přehled dostupného příslušenství kočárku EasyWalker SKY:
Přenosná postýlka EasyWalker
Maxi-Cosi Cabrio adaptér EasyWalker
Taška EasyWalker
Nánožník EasyWalker
Držák lahve EasyWalker
Slunečník EasyWalker
UV síť proti komárům EasyWalker
Cestovní taška EasyWalker
Stupínek EasyBoard
BeSafe iZi Sleep adaptér EasyWalker
Pimp your Pram sada EasyWalker
Mini pumpa EasyWalker
Záruční podmínky
Společnost EasyWalker ze své pozice výrobce poskytuje záruku na kočárky EasyWalker
SKY a přenosné postýlky EasyWalker touto společností vyrobené za následujících
podmínek:
Záruka začíná dnem uvedeným na dokladu o koupi a platí po dobu dvou let. To je
v souladu se specifikací výrobce (dovozce) s ohledem na správné používání produktu,
případně na to, co lze považovat za normální používání. Záruka na ráfky, vnější pláště,
vnitřní duše, pěnu, paprsky kola, vložky a příslušenství se vztahuje pouze na konstrukční
vady a/nebo vady materiálu. Pokud zjistíte vadu, vraťte se do obchodu, kde jste produkt
zakoupili. Pokud vám v obchodě s problémem nemohou pomoci, zašlou produkt zpět
výrobci s jasným popisem problému a kopií dokladu o koupi s vyznačeným datem
nákupu. Výměnu nebo vrácení zboží nelze požadovat. Doba opravy umožňuje prodloužení
záruční doby. Společnost EasyWalker není zodpovědná za žádné škody, které se netýkají
produktu vyrobeného společností EasyWalker.
V takovém případě bude rozhodnutí o tom, zda se na daný případ vztahuje záruka či
nikoliv, záležet na servisním oddělení výrobce. Výše zmíněné záruční podmínky doplňují
zákonná práva. Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a není přenosná.
DŮLEŽITÉ: Doklad o koupi a návod k použití dobře uschovejte.
DŮLEŽITÉ: Sériové číslo kočárku EasyWalker SKY je umistěno na vnitřni strane trubice v
niž je připojeno levé zadni koloSériové číslo vložek a dalších látkových částí naleznete na
příslušných štítcích. Sériové číslo přenosné postýlky EasyWalker naleznete na štítku látky.
CZ-87
CZ
Záruka se neposkytuje v těchto případech:
Produkt byl výrobci/dovozci zaslán bez kopie originálu dokladu o koupi.
Vady byly způsobeny nesprávným používáním nebo manipulací, které se lišily
od pokynů uvedených v návodu nebo které nelze považovat za rozumné při
používání produktu.
Opravy produktu provedla třetí strana bez předchozího souhlasu výrobce.
Vada byla způsobena v důsledku zanedbání.
Vada vznikla v důsledku nehody.
Produkt vykazuje známky běžného opotřebení, které lze při běžném používání
očekávat.
Vada souvisí se ztrátou části produktu.
Vadu způsobilo příslušenství jiné značky.
Situace jakkoliv nesplňuje výše zmíněné záruční podmínky.
Máte-li jakékoliv dotazy, zeptejte se prosím v obchodě, kde jste kočárek EasyWalker SKY
a přenosnou postýlku EasyWalker zakoupili. Mějte k dispozici následující nezbytnosti:
Type kočárku EasyWalker a sériové číslo rámu a vložek.
Doklad o koupi
Abychom mohli kočárek EasyWalker SKY a přenosnou postýlku EasyWalker vylepšovat,
rádi bychom slyšeli váš názor. Vaše připomínky se mohou týkat vzhledu, použití,
materiálů a návodu. Zašlete nám je na adresu [email protected]
Přejeme vám mnoho radosti při používání kočárku EasyWalker SKY.
EasyWalker bv
CZ
Tento návod byl sestaven s maximální péčí. Nemůžeme však poskytovat jakékoliv záruky
týkající se kompletnosti a správnosti zde uvedených informací.
CZ-88
Download

SKY_foldingpage_Book1 Cyaan