P208
multi-function
baby stroller
P208
çok-fonksiyonlu
Bebek Puseti
WARNING
For the safety of your child, please read the following and keep for futurere ference:
Never leave child unattended. Always keep child in view when in stroller.
• It may be dangerous to leave your child unattended.
• Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the crotch strap in combination
with the waist belt.
• Check frequently to make sure it is secure.
• Always use a harness as soon as your child can sit unaided.
• Only the minder can operate the recline adjuster.
• This stroller is for use by one child in each seating area only.
• When folding, unfolding of adjusting before using stroller, keep child away from moving
parts.
• Always use the brakes when stroller is stopped.
• Make sure the proper time for your children sitting in the stroller is 30 minutes- 1 hour for
a time.
• This stroller is suitable for 0- 36 months.
• Do not contain more than 15 kg in each stroller seat.
• Never place more than 5 kg in the per storage basket. If weight is exceeded, hazardous
unstable conditions may exist.
• It affects the stability if you put anything on the handle bar.
• The thick of the mattress in the seat can not more than 25 mm.
• This stroller is not suitable for running or skating.
• Be sure all the lock settings are in lock situation before using the stroller.
• Complies with EN1888 :2003 + A1/A2/A3:2005.
"Siz mutlu olun yeter”
P208
UYARI
Çocuğunuzun güvenliği için lütfen açıklamaları okuyun ve belgeyi saklayın.
Asla çocuğunuzu yalnız bırakmayın. Her zaman çocuk pusette iken gözünüz üzerinde
olsun.
• Çocuğu pusette yalnız bırakmak tehlikeli olabilir.
• Düşmeden veya dışarı kaymadan oluşan ciddi yaralanmayı önlemek için. Her zaman bel
kemerini kasık kemeri ile birlikte kullanın.
• Güvenli kullanımdan emin olmak için sık sık kontrol edin.
• Çocuğunuz yardımsız oturabildiği anda her zaman emniyet kemerini kullanınız.
• Sadece bakımcı arka dayamayı çalıştırabilir.
• Puset oturma bölümü sadece bir çocuk tarafından kullanım içindir.
• Puseti katlamadan, açmadan veya kullanım için ayar yapmadan önce çocuğu hareketli
parçalardan uzak tutun.
• Her zaman puseti durdurduğunuzda frenleri kullanın.
• Pusette çocuğun en uygun oturma süresi 30dk – 1 saat arasındadır.
• Bu Puset 0-36 ay kullanım için uygundur.
• Puset koltuğuna 15 Kg fazla yük koymayın.
• Sepetliğe 5kg’dan fazla yük koymayın, eger kilo aşıldığında önlenemeyen tehlikeler
oluşabilir.
• Eger tutma barına yük takarsanız bu pusetin dengesini etkiler.
• Oturma pedinin kalınlığı 25mm fazla olmamalıdır.
• Bebek arabası iş için veya paten yapma için uygun degildir.
• Puseti kullanmadan önce bütün kilitlerin, kilitleme pozisyonunda olduğunu kontrol edin.
EN1888 :2003 + A1/A2/A3:2005 uygundur.
This item is suitable for children from 0-15kg
Bu ürün 0-15 kg arası çocukların kullanımı için uygundur
SNS DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ
A.ÖVEÇLER. 4.CADDE.1327.SOKAK NO:10/14 ÇANKAYA / ANKARA / TURKEY
TEL:0.312.472 95 45
www.massimoricco.com
For the safety of your child, please read the following warnings and assembly
instructions and keep for future reference.
Çocuğunuzun güvenliği için lütfen bu kurulum talimatlarını ve uyarıları okyunuz
ve belgeyi ilerde referans olabilmesi için saklayınız.
multi-function baby stroller
çok-fonksiyonlu bebek puseti
MAINTENANCE
parts
parçalar
To avoid risk of injury to your baby,please check and maintain the stroller
periodically.
• If fold or unfold not smoothly, check carefully and operate as the instructions
specified to avoid unwanted damage.
• When installing and using, must make sure all parts are completely.
• Clean woven fabric with brush other than washing.
• Do not store this stroller or use it in areas exposed to high or low temperature
or humidity.
• Do not use this stroller overload.
P208
press button
Katlama butonu
handle
İtme kulpu
canopy
Tente
bumper bar
Tampon bar
BAKIM
Bebeğinizin yaralanma riskini önlemek için,lütfen pusetin peryodik olarak kontrol
ve bakımını yapın.
• Eger katlamayı veya açmayı düzgünce yapamıyorsanız, talimatlarda belirtilen
kurulumu dikkatlice kontrol edin.
• Kurulum yapıp kullanmaya başladığınızda, bütün parçaların tam olduğundan
emin olun.
• Yıkama yerine dokuma kumaşı fırça ile temizleyin.
• Yüksek ve düşük sıcaklığa veya neme maruz kalan bölgelerde bu puseti
kullanmayın veya saklamayın.
• Kesinlikle aşırı yükle puseti kullanmayın
basket storage
Sepetlik
swivel lock
Kilit Mekanizması
window
Gözetim Penceresi
CAUTION
The iconograph in this manual is to better illustrate the operation means and
structure of the product. When there are some differences between the
practical and the inset, the practical is confirmed. In order to better improving
the quality, we may make some change on some parts of the structure and
appearance without informing, please understand.
seat release button
Koltuk gevşetme düğmesi
DİKKAT
Bu resimli el kılavuzu ürün yapısının işleyiş operasyonunu daha iyi göstermektedir. Eger ekli resimler ve el ile yapılanda farklılıklar var ise, el ile yapılan
doğrulanmıştır. Haber vermeden ürünün kalitesini geliştirmek için,yapı ve görünümün bazı bölümlerinde degişiklikler yapabiliriz, lütfen anlayışlı olunuz.
rear wheel
Arka Teker
front wheel
Ön Teker
2
P208
multi-function baby stroller
çok-fonksiyonlu bebek puseti
1
B
1b
2
Install front wheels
Ön teker kurulumu
2b
3
Install the seat unit
Koltuk Ünitesi kurulumu
Install front bumper bar
Ön tampon bar kurulumu
Install front wheels: insert
front wheel axle into the
front frame until you hear
a” click”.
Install rear wheels:insert
rear wheel axle into the
rear frame until a” click”.
Ön Teker Kurulumu :
Ön teker akslarını ön
gövdeye “klik” sesi
duyana kadar geçirin.
Arka teker kurulumu: Arka
teker akslarını arka
gövdeye “klik” sesi
duyana kadar geçirin.
(Resim 2a,2b)
Install rear wheels
Arka tekerlerin kurulumu
2a
Rear facing
Arka görünüm
4a-b , Resimdeki 4a-b
gibi ters çevrilebilir,
ön ve arka görünümlü
Front facing
Ön görünüm
1.Puseti paketinden
çıkartın ve açın. Baş
parmağınızla soldaki
butona basın daha sonra
Tutma barından tutarak
puseti ok yönünde “klik”
sesi duyana kadar açın.
(Resim 1b)
A
1a
4a-b, As Figure 4a-b, the
seat is reversible, front
and rear facing.
Unfold the frame
Take out the stroller from,
the package.
Press the button on the
left knuckle, then hold the
handle bar to unfold the
stroller as arrow direction,
until you hear a “click”
(Figure 1b).
5
4a
B
A
4b
İtme kolunun yüksekliğini ,
tutma barındaki butona
basarak ayarlayın,
daha sonra B yönünde
görüldüğü gibi uzatın.İtme
barı çocukların ebeveynlerin boylarının
yüksekliğinde 3pozisyonda ayarlanabilir.
“Klik” sesi duyduğunuzda
iyi bağlanmış demektir.
front swivel wheels
Ön teker mekanizmaları
A
Adjust handle height
İtme kolu yükseklik ayarı
6
B
5
7
Brake
Press the brake pedal to
set the brake.
Lift the pedal to unbrake
the stroller.
Fren : Fren pedalına fren
kurulumu için
bastırın.Pedalı kaldırarak
puseti frenini bırakın.
8
Canopy
Remove: Pull the canopy
socket slightly out of the
push bar, repeat the
same operation on the
other side (Figure 8).
Ön tampon barı kurulumu:
Ön tampon barı gövdeye
kurulumunu yapın. A “klik”
sesi duyana kadar, doğru
montaj şekli (Resim 3)
4
3
4
Install the seat unit
Install the seat into the
frame, until you hear a”
click”.
8
7
Oturma Ünitesi Kurulumu:
Koltuğu gövdeye “klik”
sesi duyana kadar
kurulumunu yapın.
Tente
Kaldırmak: Tente yuvasını
itme çubuğunu dışına
hafifce çekin,
Aynı işlemi diger taraf
4
içinde yapın. (Resim 8)
3
P208
multi-function baby stroller
çok-fonksiyonlu bebek puseti
-
As Figure 10a-b show,
when the seat is in the
flat position, it is better to
release the latitudinal
fibulae at the backside of
seat and fasten the two
longitudinal fibulaes,
Which ensures baby in
the most comfortable
sleeping position.
8a, Adjust the canopy
The canopy can be
adjusted as arrow show,
to suit for different
requirements.
8a, Tente ayarı;
-
Tente degişik isteğe göre
şekildeki ok yönünde
ayarlanabilir.
9
8a
-
9
-
-
9a
-
9b
10
10
5
Swivel lock
To fix the direction of
front wheels, pull the lock
upwards on both front
wheels. To turn its
direction, press the swivel
lock downwards.
Kilit Mekanizmasını ön
tekerlerin yönünde
tutturun, her iki ön
tekerleri yukarı yönde
kilitlerini çekin. Yönünü
degiştirmek için kilit
mekanizmasını aşağı
yönde bastırın.
6
Install front bumper bar
Install the bumper bar into
the frame. A” click”
indicates the correct
assembly (Figure 3).
Adjust handle height
Press the top button on
the handle bar, then
stretch it as arrow B
show. The handle has
3-position adjustments, to
suit for children parent in
different heights. A “click”
means fix well.
Adjust safety belt
As arrow A, B and C show,
adjust the belt length, to
meet different child’s
height.
Emniyet Kemer ayarı
A, B ve C görüldüğü gibi,
kemer uzunluğunu
çocuğun boyuna göre
ayarlayın.
Loosen the safety belt
Press the button at both
sides, and pull out the two
clips, then the safety belt
will be released (Figure
9a).
Emniyet kemeri gevşetme;
Yan kısımlardaki
düğmelere basın ve 2
kancayı çekerek çıkartın,
daha sonra
emniyet kemeri serbest
kalacaktır. (Resim 9 a)
Fasten the safety belt
Bring two clips together
and plug them into the
socket until you hear a
click.
Emniyet kemeri bağlama;
2 kancayı bir araya getirin
ve bir “klik” sesi duyana
kadar yuvaya takın.
Seat adjustment: press
the seat adjust button and
raise or press down to the
wanted position. A “click”
means fix well.
The seat is adjustable in 3
positions.
Koltuk Ayarı:
Koltuk ayar düğmesine
basın ve yukarı veya aşağı
bastırarak istenilen
pozisyona getirin. Bir
“klik” duyduğunuzda iyi
tutturulmuş demektir.
Koltuk 3 pozisyonda
ayarlanabilir.
10a
Resim 10a-b’de
görüldüğü gibi koltuk düz
pozisyonda iken koltuğun
arka kısımdaki enlemesine tokaları gevşetmek
daha iyi olur ve bebeğin
en konforlu uyku
pozisyonu için 2
uzunlamasına tokaları
bağlayın.
10b
11
Folding button
Katlama
İlk önce ikinci kilidi
düşürün ve 2 katlama
düğmelerine basın,daha
sonra
C yönünde katlayın.
Secondary lock
11a
Folding
Depress the secondary
lock first, and press the
two folding buttons, then
fold the stroller as arrow
C.
11b
Remove rear wheels:
press the button and pull
out the rear wheels.
Remove front wheels:
press the button and drag
out the wheels.
Folding button
Arka tekerlerin sökülmesi:
Düğmeye basıp arka
tekerleri yerinden çekin.
Ön tekerlerin sökülmesi:
Düğmeye basıp ön
tekerleri dışarı çekin.
Folding button
11c
11d
6
Download

Kullanma Kılavuzu