IP based Fingerprint Access Control
Instalační manuál
Installation
Guide
Ver. 1.2
(ver 1.2)
www.supremainc.com
www.suprema.cz
Obsah
Bezpečnostní pokyny
3
Základy rozpoznávání otisku prstu
5
Jak přiložit prst
6
Obsah balení
8
Přední strana
10
Spodní a zadní strana
11
Rozměry přístroje
12
Kabely a konektory
13
Instalace rdžáku na zeď
14
Zapojení napájení
15
Zapojení ethernetu
16
Zapojení RS485
18
Zapojení Relé
20
Zapojení digitálního vstupu
23
Výstup Wiegand
25
Výchozí nastavení síťě
26
Instalace
27
Elektrická specifikace
30
Řešení problémů
31
Údržba zařízení
32
FCC pravidla
33
Specifikace
34
2
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Bezpečnostní opatření

Níže uvedený seznam jsou informace o bezpečnosti a prevenci chyb. Přečtěte si prosím
pozorně před použitím.
Neinstalujte zařízení na přímém
slunci.
Neinstalujte zařízení poblíž silnýc
h magnetů a jejich polí.
Neinstalujte zařízení poblíž zdro
jů tepla.
Dávejte pozor, aby kapaliny, jako
je vodu, nápoje nebo chemikálie
nevnikly dovnitř přístroje.
Čistěte přístroj často odstraňte p
rach na něm.
Při čištění, Nestříkejte vodu na p
řístroj, ale otřete jej zvenku hlad
kým hadříkem nebo ručníkem.
3
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Bezpečnostní opatření

Níže uvedený seznam jsou informace o bezpečnosti a prevenci chyb. Přečtěte si prosím
pozorně před použitím.
Neupusťte zařízení.
. Nepoškozují zařízení
Nerozebírejte, neopravujte
zařízení.
Nedovolte dětem, aby dotýkat se
zařízení bez dozoru.
Nepoužívejte přístroj pro jiné úče
ly než je uvedeno.
Obraťte se na nejbližšího prodej
ce ve
jde-li o problém.
4
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Základy rozpoznávání otisků prstů

Co je čtečka otisků prstů?


Proces rozpoznávání otisků prstů




Otisk prstu je individuální vlastní biometrické informace a nemění se po celý život. Rozpoznávání
otisků prstů je technologie, která kontroluje a identifikujejednotlivé použití těchto otisků prstů,
informací. Bez rizika ztráty nebo odcizení, technologie otisků prstů se hojně používá v
bezpečnostních systémech jako náhrada za PIN nebo karty.
Otisk prstu se skládá z hřebenů a údolí. Kde hřeben je vystupující kůže prstů, zatímco údolí je
mezeda mezi dvěma hřebeny. Každý jednotlivec má odlišný otisk prstu. Tato technologie využívá
originality a jedinečnosti těchto vzorů.
Snímač otisků prstů vytváří dvourozměrný otisk pomocí různých technologií. Podle technologii
snímání, jsou zařazeny do snímače otisku prstů optické, kapacitní, nebo tepelné.
Šablona otisků prstů je soubor číselných dat představující funkce otisku prstu. Otisky prstů jsou
uloženy v paměti BioStationu a slouží k identifikaci.
Bezpečný způsob, jak chránit osobní údaje

Aby se zabránilo obavám o soukromí, Suprema neukládá otisky prstů. Je nemožné rekonstruovat
otisk prstu z šablony, která je jen číselný údaj z rysů otisků prstů.
5
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Jak přiložit prst
Čtečky od Supremy vykazují vynikající výkon bez ohledu na stav kůže a způsob umístění prstu. Nicméně,
následující tipy doporučujeme dodržet, což zajistí optimální výkon.

Vyberte prst zapsat



Doporučuje se používat ukazováček a prostředníček.
Palec, prsteníček nebo malíček je poměrně obtížné udržet ve správné poloze.
Jak podat prst nasenzor


Položte prst tak, že zcela pokrývá plochu snímače maximální plochou
Střední část otisku prstu do středu čidla.
 Lidé mají tendenci umístit horní části prstu.
 Jádro otisku prstu, je střed bříška, kde je spirála hřebenů.

Je-liprst je umístěn jako na obrázku v pravo je zachycen pouze malá plocha naprstu. Takže se
doporučuje umístit prst, jak je znázorněno na obrázku vlevo.
6
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Jak přiložit prst

Tipy pro různé podmínky otisků prstů

Technologie od Supremy jsou určeny pro snímání otisků prstů, hladce, bez ohledu na stav kůže
prstu. Avšak v případě problémů, věnujte pozornost následujícím tipům tipy.
 Je-li prst potřísněný potem nebo vodou, otřete si ruce.
 Je-li prst pokrytý prachem a nečistotami, skenování po očištění.
 Je-li prst příliš suchý, stačí na prst dýchnout.

Tipy pro registraci otisků prstů

Pro rozeznávání otisků prstů je proces registrace velmi důležitý. Při registraci otisků prstů, dbejte
na správné přiložení prstu.

V případě problémů s přijetím, jsou doporučeny následující kroky.
 Odstraňte původní otisk prstů a zapište novou šablonu.
 Zapište dvakrát stejný prst.
 Zkuste jiný prst.

Pro případ zranění, nebo nesení zavazadla, doporučujeme zapsat prst z obou rukou.
7
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Obsah balení

Základní komponenty
BioEntry Plus
Kovový držák na stěnu
Šrouby
šrouby
Klíč na zajišťovací šrouby
Software CD
3 pin, 4 pin, 5 pin, 7 pin kabely
8
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Příslušenství

Volitelné příslušenství
Secure I/O
12V adaptér
stojánek
USB čtečka pro načítání
otisků
9
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Popis přístroje

Přední strana
LED Barvy a stavy
Místo pro přikládání karty

Zelená: Autorizace úspěšná

Červená: Autorizace neúspěšná

Růžová: Při zpracování
Blikání modrá / světle modrá barva na 2sec:
Normální


LED
Kotrolní světlo


Snímač otisků prstů



Blikání červené / růžové barvy na 2sec:
Uzamčené
Blikat modrá / červená barva na 2sec: není
nastaven aktuální čas, vybití baterie zálohy
času
Blikat modrá / žlutá barva na 2sec: DHCP
Selhání
Blikat červená barva na 2 s: Chyba.
Prosím, kontaktujte svého prodejce nebo
Suprema
Blikání Žlutá barva na 2sec: Čekání vstup
Blikání Žlutá barva na 1s: Příjem IP adresu z
DHCP serveru
10
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Spodní a zadní strana

Spodní strana
Zajišťovací šroub

Zadní strana
3 pin konektor – wiegand vstup a výstup
5 pin konektor napájení a RS485
4 pin konektor – ethernet (TCP/IP)
7 pin konektor – Digitální vstup,RS232 a relé
DIP switch : RS485 terminační odpor
(Viz " RS485 " stránky pro podrobnosti)
Síťové nastavení (viz "Nastavení sítě Default" stránky pro
podrobnosti)
11
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Rozměry zařízení
50
160
160
Přední strana
40
37
150
strana
135
držák
(jednotky : mm)
12
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Kabely a konektory
Napájení and RS485
PIN
1
2
3
4
5
popis
napájení +12V
napájení GND
RS -485 GND
RS -485 TRX+
RS -485 TRX-
barva
červená
černá
šedá
modrá
žlutá
TCP/IP
PIN
popis
barva
RJ45 PIN
1
2
3
4
TX +
TX RX +
RX -
žlutá
zelená
červená
černá
6
3
2
1
Wiegand vstup/výstup (Přepínatelné)
PIN
1
2
3
popis
WIEGAND DATA0
WIEGAND DATA1
WIEGAND GND
barva
Zelená
Bílá
černá
PIN
1
2
3
4
5
6
7
popis
SW1 INPUT
SW1 GND
SW2 INPUT
SW2 GND
RELAY NORMAL CLOSE
RELAY COMMON
RELAY NORMAL OPEN
barva
Žlutá
černá
zelená
černá
oranžová
modrá
bílá
Digitálními vstupy a reléový výstupy
13
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Instalace držáku na zeď

Upevněte na zeď držák na zeď pomocí šroubů do stěny
Zahákněte BioEntry Plus do držáku

šrouby

Upevněte BioEntry Plus k držáku zajišťovacím
šroubem
šroub
klíč
14
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Zapojení napájení
UPS
(optional)
DC
Power supply
RS-485
(1) Power 12V (Red)
(2) Power GND (Black)
(3) Signal GND (Gray)
(4) TRX+ (Blue)
(5) TRX- (Yellow)
BioEntry Plus

Dporučený napájecí zdroj
± 10%, alespoň 500mA.
 V souladu se standardními IEC/EN 60950-1.
 Pokud chcete použít jeden zdroj pro více zařízení, použijte zdroj s vyšším výkonem
 Doporučujeme použít zálohovaný zdroj.
 12V
15
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Zapojení Ethernetu
HUB
16
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Zapojení Ethernetu (propojení s PC)

Pro připojení BioEntry Plus s počítačem přímo spojit obě zařízení s přímým CAT-5 kabelu.
Vzhledem k tomu, BioEntry Plus podporuje auto MDI / MDIX funkce, není nutné použít
křížený kabel.
17
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Zapojení RS485
18
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Zapojení RS485 se Secure I/O


Maximální počet přístrojů
Maximální počet zařízení na RS485 smyčky jsou dvě (2) zařízení ( BioStation nebo BioEntry
Plus) a čtyři (4) Secure I / O
19
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Připojení relé - při poruše otevřeno
BioEntry Plus
(7) Normally Open / N.O. (White)
(6) Common (Blue)
(5) Normally Closed / N.C. (Orange)
-
+
+
Deadbolt /
Door strike
-
DC
Power supply
20
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Připojení relé – Běžné zapojení
BioEntry Plus
(7) Normally Open / N.O. (White)
(6) Common (Blue)
(5) Normally Closed / N.C. (Orange)
-
+
+
Deadbolt /
Door strike
-
DC
Power supply
21
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Připojení relé - Automatické dveře
RTE Switch
Presence
Detector
BioEntry Plus
Automatic
Door
Door
Controller
(7) Normally Open / N.O. (White)
(6) Common (Blue)
(5) Normally Closed / N.C. (Orange)
22
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Připojení digitálních vstupů (RTE, čidlo zavření
dveří )
BioEntry Plus
(4) SW1 GND (Black)
(3) SW1 Input (Green)
(2) SW0 GND (Black)
(1) SW0 Input (Yellow)
Door Status
Request To
Exit
23
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Připojení digitálních vstupů (alarm, nouzové sw)
BioEntry Plus
(4) SW1 GND (Black)
(3) SW1 Input (Green)
(2) SW0 GND (Black)
(1) SW0 Input (Yellow)
Switch #1
Switch #0
24
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Wiegand vstup / výstup

Wiegand vstup

Wiegand výstup
25
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Výchozí nastavení sítě

V případě zapomenutí nastavení sítě BioEntry Plus (TCP / IP nebo RS-485 nastavení) při
instalaci nebo používání BioEntry Plus, může uživatel inicializovat nastavení sítě ( TCP / IP
nebo RS-485 nastavení) pomocí DIP SW nainstalovaný na zadním panelu z BioEntry Plus.
Podívejte se prosím na čísla v dole.
Jak inicializovat Nastavení sítě

1. Vypněte BioEntry Plus napájení.
1

2. Prosím přesuňte, DIP SW # 2 na "ON " ( Viz obr. 1))

3. Po zapnutí napájení BioEntry Plus, může uživatel
měnit TCP / IP nebo RS-485 nastavení, jak chce
uživatel.
 Výchozí nastavení sítě
- TCP/IP Address : 192.168.0.1
- nezaškrtnuto “použít server”
- RS-485 : PC Connection, 115200bps

4. Upravte TCP / IP nebo RS-485 nastavení a uložte ji.

4. Prosím přesuňte , DIP SW # 2 na " OFF" ( Viz obr. 2)

5. Po obnovení napájení BioEntry Plus, zkontrolujte
upravený TCP / IP nebo RS-485 nastavení.
2
1
O
N
2
O
N
<obr.1>
1
2
1
O
N
2
O
N
<obr.2>
26
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Instalace Stand Alone
Senzor dveří
zámek
Exit Button
BioEntry Plus
LAN
PC
Načítací stanice
27
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Instalace se Secure I/O
RS485
Dveřní senzor
zámek
Exit Button
Secure I/O
BioEntry Plus
LAN
PC
Načítací stanice
28
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Instalace síťová
Dveřní zóna 1 (Anti passback)
RS485
BioStation
RS485
BioEntry Plus
BioEntry Plus
Secure I/O
LAN
PC Server Načítací stanice
PC Client
BioStation
Secure I/O
BioEntry Plus
Exit Button
RS485
Dveřní zóna 2 (Anti passback)
PC Client
29
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Elektrická specifikace
Min.
Typ.
Max.
Notes
10.8
12
13.2
Používejte regulované DC adaptér pouze
Napájení
Napětí (V)
Proud (mA)
-
250
Switch vstup
VIH (V)
-
TBD
-
VIL (V)
-
TBD
Pull-up odpor (Ω)
-
4.7k
-
VOH (V)
-
5
-
VOL (V)
-
0.8
-
Pull-up odpor (Ω)
-
4.7k
-
Switching kapacita (A)
-
-
1
0.3
Switching napájní
(odporové)
-
-
30W
37.5VA
DC
AC
Switching napájení (V)
-
-
110
125
DC
AC
Vstupní porty jsou zakončené s 4.7K odpory
TTL/Wiegand Výstup
Výstupy porty jsou s otevřeným kolektorem typu, vytáhl se 4.7K
odpory uvnitř
Relé
30V DC
125V AC
30
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Řešení problémů

Otisk prstu nelze číst dobře, nebo to trvá příliš dlouho.




Prst je vložen ale systém hlásí chybu.




Zkontrolujte oprávnění uživatele a APB nastavení.
Administrátor zkontroluje stav otisků prstů v zařízení.
Pokud se zobrazí hláška „neobsazené ID“ uživatel není načten.
Autorizován ale dveře se neotevřou.




Zkontrolujte, zda Otisk prstu prst nebo senzor potřísněné potem, vodou nebo prachem
Opakovat Po setření prstem a snímače suchým ručníkem.
Je-li prst příliš suchý, nebo poraněný použijte jiný prst.
Zkontrolujte, zda je nastaven Čas při nastavení Časový zámek.
Zkontrolujtev menu položku řízený v menu dveří.
V případě použití DS, zkontrolujte nastavení relé u události DS.
Zařízení je nestabilní.

V případě, že zařízení je nestabilní z jakéhokoli důvodu, proveďte reset zařízení.
31
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Čištění zařízení



Otřít povrch stroje suchým ručníkem nebo hadříkem.
V případě, že jsou prach nebo nečistoty na snímači v BioEntry Plus, otřete povrch suchým
ručníkem.
Upozorňujeme, že pokud se snímač čistí saponátem, benzen nebo ředidlem, je povrch
poškozen a otisky prstů nelze zadat.
32
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
FCC Pravidla

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem zodpovědným za
shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, pokud je baterie zaměněna za nesprávný typ

Použité baterie likvidujte podle pokynů

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě
podmínky: ( 1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a ( 2) toto zařízení
musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí
činnost.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limitem digitální zařízení třídy
B, podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly
přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto
zařízení generuje, uživatele a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud
není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení
rádiových komunikací. Nicméně, není tam žádný guaranteee, že k rušení nedojde
při konkrétní instalaci, a pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli,
aby se pokusil rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření
1.
Změňte orientaci / umístění přijímací antény.
2.
Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
3.
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu rozdíl od toho, na které je
připojen přijímač.
4.
Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika

Pozor
Varování
Informace pro uživatele
33
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
Specifikace
Položka
Specifikace
CPU
400MHz DSP
Senzor snímání
500dpi Optický / Kapacitní sensor
Kapacita uživatelů
5000 uživatelů (10,000 templates)
Kapacita logu
50,000 událostí
Rychlost snímání
Méně než 1 s.
Provozní režim
Otisk prstu, RF karta,
Síťové rozhraní
TCP/IP, RS485
Vnitřní relé
El. zámek, EM zámek, automatické dveře
TTL I/O
2vstupy pro výstup spínač a senzor otevření dveří
Wiegand vstup/výstup
1 Port ( Wiegand vstup nebo výstup Wiegand se používá v závislosti na konfiguraci ).
Zvuk a rozhraní
Multi- barevnými LED diodami a multi- tón bzučáku
Jmenovité napětí
DC 12V (Min. 500mA)
(Při sdílení moci se zařízením, jako je elektrický zámek dveří, je dostatek energie
potřebné s ohledem na požadavky na výkon na připojeném zařízení. )
Možnost využití karty
125kHz EM card (EM4100)
125kHz HID Proximity Card
13.56MHz Mifare Card
Rozměry
50 x 160 x 37 mm (Šířka x Výška x Hloubka)
Certifikace
KCC, CE, FCC
34
ⒸCopyright 2007 Suprema Inc.
www.suprema.cz
Suprema Inc.
16F Tel.
Parkview
Office Tower,
Bundang-gu,
support:
+420Jeongja-dong,
733 611 909
Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea
EmailE-mail
support:
[email protected]
: [email protected]
Website : www.supremainc.com
Functions and specifications of the product are subject to changes without notice due to quality
enhancement or function update. For any inquiry on the product, please contact Suprema Inc.
Download

Manuál - Biometrie