VÝPRAVA 3.1. ZŠ
Třída:
Zázračný
pohyb hmyzu- 4.-7.
mravenci
Prostředí:
Čas: Počet
2
žáků
20-60
Typ:
ML 3.1.
Samoobslužný
3.2.
SAMOSTATNÁ
NEBO V
TÝMECH
Mravenec lesní - pozorování
Pomůcky
Počítač
fotoaparáty
Přehled živé přírody zoologie
Lupy
Skládačka mravenec
Průvodce naší přírodou
mikroskop
MYŠL. MAPA
GPS- KOMPAS
1.Začneme myšlenkovou mapou. Na vnitřní straně PL máte myšlenkovou mapou, napište do ní vše, co se vám
vybaví při slově MRAVENEC
Odpověz na otázky:
1.Viděls někdy mravence s křídly? Pamatuješ si, v kterém měsíci to bylo? ( červen, samečci a královna v době páření)
2. Víš, proč mravenci chovají mšice? ( potrava, medovice)
3. Možná sis všiml, že mravenčí „chůvy“ vynášejí z mraveniště kukly. Proč? (zahřívání, vysušování, aby nechytily plíseň)
4. Mají mravenci v lese nepřátele? Které. (kanci, lidé, žáby, ještěrky, strakapoud, zpěvní ptáci, myšice)
5. Mravenec lesní je zákonem chráněný. Víš, co to znamená? (neničit)
6. Co by se stalo, kdyby v okruhu 500m od mraveniště uhynula myš? Měli by o ni mravenci zájem? ( mravenci vyžerou mršinu
až na kost)
Pište na lístky bílé barvy.
2. CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ ŘEKNEME, ŽE MRAVENEC PATŘÍ DO ŘÁDU BLANOKŘÍDLÝCH?
Tenká blanitá křídla
3. KTERÝ DALŠÍ HMYZ DO TOHOTO ŘÁDU PATŘÍ? Podívej se do přehledu.
jsou blízkými příbuznými včel, vos či čmeláků
4.VYSVĚLI POJEM MRAVENEC JE „ sociální hmyz“
Žije ve velkých koloniích, vytváří společenstva s mnoha sty jedinci.
Jejich domov – mraveniště je jedna z nejdokonaleji organizovaných pospolitostí v říši hmyzu, v mnohém připomínající i společenství
člověka. Mravenci jsou velmi výkonnými staviteli, chovateli, sběrači a lovci, kteří svojí činností ovlivňují rozsáhlá území.
5.JAK SPOLEČENSTVÍ MRAVENCŮ DĚLÍME - jakou mají funkci
D-----E
(dělnice)
K - - L- - - A (královna, samička)
S - - - C (samec)
EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO, CZ.1.07/1.1.38/02.0013
1
EXPEDICE CHŘIBY – PROJEKT EVVO
6.KDO Z NICH MÁ KŘÍDLA?
1. Dělnice - pohled shora
2. Hlava mravence
3. Larva
4. Samec
5. Zárodek
6. Samička
7. Kukly
8. Dělnice - pohled ze strany
1
7. PŘIDĚL JEDNOTLIVÁ PÍSMENA
K ČÍSLŮM.
JAKÉ SLOVO TI VYJDE?
É. Zárodek
U. Larva
L. Hlava mravence
Č. Samička
N. Samec
K. Kukly
O. Dělnice - pohled ze strany
S. Dělnice - pohled shora
2
VPIŠ VÝSLEDNÉ SLOVO: SLUNÉČKO
1
2
3
4
5
6
7
8. VYSVĚTLI VZTAH MRAVENCE A SLUNÉČEK.
POKUD NEZNÁŠ ODPOVĚĎ, VYPRACUJ TENTO ÚKOL JAKO POSLEDNÍ, VŠE SE DNES DOZVÍŠ.
Slunéčka ničí mšice, mravenci mšice chovají, potřebují- sají jejich medovici
9. POZORUJ MRAVENCE LESNÍHO LUPOU – JAKOU MÁ BARVU
---------------------10. výběrový úkol – NENÍ POVINNÝ NAČRTNI OBRÁZEK MRAVENCE A POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI:
11.KOLIK PÁRŮ NOHOU MÁ MRAVENEC?
12.V JAKÝCH LESÍCH MŮŽE NEJČASTEJI POZOROVAT HNÍZDA MRAVENCE LESNÍHO?
NEROZHRABUJ
13.POZORUJ HNÍZDO MRAVENCE , ALE
!!!!!
Z JAKÉHO MATERIÁLU JE SESTAVENO… JEHLIČÍ……………………..
14. KDYBYS NAŠEL ROZHRÁBNUTÉ MRAVENIŠTĚ, PODÍVEJ SE, CO JE UPROSTŘED. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
MRAVENIŠTĚ NEROZHRABUJ - MRAVENEC JE CHRÁNĚNÝ!! !!
NAKRESLI MRAVENIŠTĚ pomůže ti plakát z ABC:
15. POTRAVA
pozoruj, jak mravenci- dělnice, přinášejí potravu. Sleduj lupou. Popiš, své pozorování:
1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mravenec_lesn%C3%AD
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
8
VÝPRAVA 3.1. ZŠ
Třída:
Zázračný
pohyb hmyzu- 4.-7.
mravenci
Prostředí:
Čas: Počet
2
žáků
20-60
Typ:
ML 3.1.
Samoobslužný
3.2.
SAMOSTATNÁ
NEBO V
TÝMECH
JAKÝ JE VZTAH MRAVENCE A MŠIC?
Potrava
Mravenec lesní je všežravec živící se živým i mrtvým hmyzem a jinými malými živočichy, sladkou šťávou zralých plodů,
olejnatými semeny a také výměšky ze žláz mšic a červců takzvané medovice.
Mravenčí dělnice shánějí pro svou kolonii nejrůznější potravu. Loví živý a sbírají uhynulý hmyz, hledají semena, zbytky ovoce,
nektar. Mnozí mravenci si jídelníček zčásti zajišťují i chovem mšic, které opatrují, přenášejí na nejlepší rostliny, chrání je a
olizují sladkou medovici, kterou ochočené mšice vylučují.
Kromě živočišného zemědělství ovládají i rostlinné, které spočívá v důmyslných pěstírnách hub uvnitř mravenišť. Pěstování
se věnují především tropičtí mravenci – teplé kraje osidluje ještě nesrovnatelně více druhů, nežli žije u nás. 2
16. DOKÁŽEŠ NAPSAT, JAKÝ VÝZNAM MRAVENCI MAJÍ? Likvidují mršiny.


Loví přemnožený hmyz.
Šíří semena rostlin a kultivují, zúrodňují a provzdušňují půdu, protože ji při stavbě mravenišť neustále vynášejí z
hloubky na povrch, mísí s rostlinnými zbytky a obohacují svým trusem.
Na zahradách nám spíše pomáhají, nežli škodí. Ovšem v domácnosti jsou vskutku nevítanými hosty.
Význam: Užitečný druh hmyzu hubící velké množství lesních škůdců. V poslední době se
počet mravenišť velice snížil, a proto je nutná jejich ochrana. Významně přispívají k tvorbě
a regeneraci lesní půdy a kladně ovlivňují vývin i produkci porostů.
17. VÍTE, CO JE TO PASIVNÍ DŮM? POPIŠTE STRUČNĚ PRINCIP.
Víte, že mraveniště j e právě takovým pasivním domem?
Jak to funguje?
Lesní mravenci především v chladnějších oblastech Evropy staví nadzemní části mravenišť jako energeticky úsporné domy.
Stěny orientované přesně na jih mají mnohem větší plochu, aby akumulovaly co nejvíce tepla. Zimní období přežívají strnulí
mravenci v podzemní části mraveniště, kam mráz nepronikne. Na jaře dělnice chytají první sluneční paprsky a ohřáté běží do
nitra stavby, čímž ji postupně vytápějí. ***Lesní mraveniště mravence množivého mohou mít až pět metrů širokou základnu
a tyčit se do dvoumetrové výšky, často jich stojí i více vedle sebe. Obývat je mohou i dva miliony mravenců. ***Mravenec
rezavý, kterého si pamatujeme především pro jeho schopnost bránit se pálivou kyselinou mravenčí, si mraveniště staví často
i na zahradách, nejčastěji pod kameny. Ty působí jako vytápění, vstřebávají teplo ze slunce a předávají ho dál do mraveniště.
2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mravenec_lesn%C3%AD
3
EXPEDICE CHŘIBY – PROJEKT EVVO
18.KDO MAVENCE NEJVÍCE OHROŽUJE?
Ohrožení mravenišť: 1. ZVĚŘÍ, která se v mraveništích válí a tím je ničí –
zejména divoká prasata mraveniště často rozhrabávají - zde hledají kukly a tučné larvy
Mravenci vylučují kyselinu mravenčí, která zvěř zbavuje parazitů ( kousnutí mravence nás dost štípe)
Mraveniště produkují příjemné teplo
2. LIDMI – rozhrabování marveniště, rozjíždění mravenišť
Lesní mravenci r. Formica patří mezi zvláště chráněné živočichy a je tudíž zakázáno je ničit a rozhrabávat, jen kvůli naší zvědavosti či
zcela bezdůvodně.
MRAVENC- MŠICE- SLUNÉČKO
Jak mravenci chovají mšice
Máte na zahradě spoustu užitečných slunéček, ale mšic kupodivu zůstává na rostlinách stále hodně? Možná je chrání mravenci – před slunéčky i dalším
nebezpečím. Starají se o ně, přenášejí je z rostliny na rostlinu… dojí je, občas nějakou porazí. Zemědělství totiž vynalezli mnohem dříve, nežli lidé!
Mravenci už vynalezli války, otroctví, i zemědělství. To pěkně jako my dělí na rostlinné, kdy v hloubi mravenišť pěstují houby, a živočišné. Tedy, ne všechny
druhy mravenců provozují všechna odvětví – jsou to specialisti. Chov mšic je odvětví, které často provozují i na vaší zahradě. Mšicím se pak daří, což pro
zahrádkáře zrovna výhodné není – při bližším pohledu je ale toto hospodářství přímo fascinující!
Pěkně ochočený hmyz
Mravenci si své dojnice jak se patří vycvičili – stačí jim na mšici poklepat tykadlem, aby začala okamžitě vylučovat medovici. Zdá se také, že chodidly vylučují
látky, které na mšice působí sedativně – mšice jdoucí ve stopách mravenců byly při pokusech znatelně pomalejší. Přesto někteří mravenci mšicím pro jistotu
i odstraní křídla, aby je snad nenapadlo z dobrého bydla uletět.
My máme krávy a ovce, mravenci mají trofobionty
Mravenčí „domácí zvířata“ se souhrnně nazývají trofobionti. Mšice jsou nejčastější a nejhojnější, ale podobně mohou mravenci chovat i mery, červce,
puklice, či dokonce housenky motýlů z čeledi modráskovitých, které rovněž vylučují sladké výměšky. Zdálo by se, že housenka je trochu moc velkým
chovným zvířetem, ale mravenci ji společnými silami klidně přenesou na noc do mraveniště a ráno zase ven „na pastvu“. 3
Závěr: Doplňte myšlenkovou mapu
Pište na lístky žluté barvy!!!
Odpovězte: - vraťte se i k otázkám z bodu 1. Určitě už budete znát odpovědi na všechny otázky.
1. Kdo jsou mravenci – v ČR známe přes sto druhů mravenců, k lesním mravencům je obvykle řazeno jen šest druhů.
2. Vztahy v mraveništi – viz plakát ABC
3. Mravenci v hospodářském lese- pomáhají-likvidují mršiny,,,,
4. Potrava mravenců
5. Konec života mravenišť
6. Rozmnožování mravenců
7. Mraveniště během roku
8. Život mravence
9. Teritorium mraveniště
10. Význam a ochrana mravenců
3
http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/jak-mravenci-chovajimsice/#utm_source=self&utm_medium=clanek&utm_campaign=zahady-mraveniste
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
4
VÝPRAVA 3.1. ZŠ
Třída:
Zázračný
pohyb hmyzu- 4.-7.
mravenci
Prostředí:
Čas: Počet
2
žáků
20-60
Typ:
ML 3.1.
Samoobslužný
3.2.
SAMOSTATNÁ
NEBO V
TÝMECH
ZAJÍMAVOSTI:pro učitele
Dělnice
jedná se o neplodné modifikace samičky bez křídel žijící až 6 let. Tvoří nejpočetnější kastu v mraveništi zajišťující chod celého mravenčího státu. Dělnice
shánějí potravu, starají se o potomstvo a chrání hnízdo.
Samička (Královna)
Pohlavní jedinec délky 11 mm podobně zbarvený jako dělnice, až na hruď a zadeček který je silně lesklý. Je krátkodobě okřídlená, po páření si křídla ulomí,
aby využila křídelní svalovinu pro získání energie na založení kolonie. V říši hmyzu se jedná o jednoho z nejdéle žijících tvorů, dožívá se až dvaceti let.
Samec
Tmavě zbarvený okřídlený pohlavní jedinec veliký jako dělnice. Žije velice krátkou dobu, po páření - „svatebním letu“ - umírá.
MRAVENIŠTĚ
Mravenec lesní staví z jehličí a větviček vysoké osamělé kupy vysoké obvykle kolem 50 cm, na lesních světlinách nejčastěji ve smrkových lesích. Uprostřed
kupy bývá vždy pařez, kde oplodněná královna zakládá kolonii, která bývá osídlena, až 40 let. Oblý tvar a výška hnízda je ovlivněná mírou osvětlení
mraveniště, při nedostatku světla dosahuje hnízdo výšky až 2 m, aby zachytilo co nejvíce slunečních paprsků. Pro regulaci teploty má hnízdo svůj
klimatizační systém, který udržuje stálou teplotu pomocí otevírání a zavírání vchodů. Podzemní část mraveniště bývá dvakrát větší než část na povrchu. V
zimě se mravenci stahují hlouběji do podzemí, kde spí.
Založení kolonie a způsob života
Zvláštností tohoto druhu je, že tvoří dva odlišné typy společenství monogynní a polygynní. Přesto způsob života je shodný pro oba typy společenství.
Monogynní společenství
V hnízdě je jen jedna plodná samička, ta již nestrpí žádnou jinou královnu. Tyto mraveniště mají menší počet dělnic (velká kolonie 500 000). Po smrti
samičky kolonie vyhyne, nebo se jí podaří přijmout novou královnu.
Polygynní společenství
Mnoho plodných samiček v jednom mraveništi a proto mnohonásobně více dělnic, velké hnízdo má až přes milión obyvatel. Díky tomuto způsobu mohou
takováto společenství přežívat a rozrůstat se celá desetiletí.
Způsob života
V březnu královny kladou vajíčka, ze kterých se vylíhnou díky speciální potravě pohlavní jedinci (samci a samice). Krátce po vylíhnutí nastává doba páření
(od května až do září). Při kopulaci samička získává sperma od více samců, které uschovává v semenné schránce a dle potřeby klade oplodněná nebo
neoplodněná vajíčka po celý svůj život. Z neoplozených vajíček se líhnou dělnice nebo samičky a z oplozených vajíček samci. Velká část pohlavních jedinců
se při „svatebním letu“ stává kořistí ptáků a dalších predátorů. Oplodněná královna ztratí křídla a snaží se založit novou kolonii. Jelikož to sama nedokáže,
vleze do hnízda svého druhu, kde bývá přijata, nebo do hnízda mravence otročícího (formica fusca), kde zabije stávající slabší královnu a převezme její
místo. Takováto kolonie dočasně obsahuje dva druhy mravenců, ale postupem času ubývá původních obyvatel, kteří nakonec vymizí.
5
EXPEDICE CHŘIBY – PROJEKT EVVO
POTRAVA
Jedna mšice vyprodukuje za den 0,5 - 0,8 mg medovice. Jedno společenství mravenců obhospodařuje tolik mšic, že za jednu sezónu může získat až 500 kg
medovice, což znamená až 75 kg čistého cukru!
Mšice sají rostlinné šťávy tak pilně, že všechny přijaté cukry nestihnou strávit. Ze zadečku je pak vylučují v podobě sladké husté medovice. Je výživná a
dobrá. Mravenci proto začali mšice „dojit“ již desítky milionů let před neolitem, kdy na svět přišli první lidští zemědělci. Medovice může tvořit až polovinu
mravenčího jídelníčku, některé druhy jsou již na chovu mšic zcela závislé. S prostým honěním a olizováním mšic se však nespokojí.
Svá chovná zvířata chrání před predátory – ani dravé slunéčko nemá proti několika mravencům šanci a na mšici si musí nechat zajít chuť.
Mšice také přenášejí na místa, kde je dostatek potravy, vybírají pro ně nejlepší rostliny a jejich nejšťavnatější části a přímo na ně je věší.
Když se celá mravenčí kolonie stěhuje, svoje mšice si odnáší s sebou.
Některé druhy mravenců dokonce opatrují vajíčka mšic přes zimu v mraveništi a starají se i o larvy mšic - na jaře je vynesou na nejlepší a nejšťavnatější
rostliny, přenášejí je sem a tam, čistí je.
VÝZNAM
V přírodních ekosystémech mají mravenci velmi důležitou úlohu:



Likvidují mršiny.
Loví přemnožený hmyz.
Šíří semena rostlin a kultivují, zúrodňují a provzdušňují půdu, protože ji při stavbě mravenišť neustále vynášejí z hloubky na povrch, mísí s
rostlinnými zbytky a obohacují svým trusem.
Na zahradách nám spíše pomáhají, nežli škodí. Ovšem v domácnosti jsou vskutku nevítanými hosty.
Výhružný postoj má varovat vetřelce, mravenec lesní se při něm vztyčí s široce rozevřenými kusadly.
K podrodu lesních mravenců Formica patří několik dalších druhů evropských mravenců. Všechny hrají významnou úlohu v lesních ekosystémech, jednak jako
predátoři, kteří regulují stavy některých hmyzích druhů, jednak jako důležitá složka potravy ptáků a jiných živočichů.
Mravenci využívají pro své potřeby mšice, jejichž výměšky (medovice) jsou pro ně sladkou pochoutkou a významným doplňkem potravy. Zato jim mravenci
poskytují ochranu před nepřáteli. Méně známá je skutečnost, že v hnízdech mnoha druhů mravenců žije asi tisíc druhů různých brouků, přes osmdesát
druhů ploštic a housenky asi třiceti druhů motýlů, pavouci, pakobylky a různí roztoči. Někteří živočichové se na parazitování v mraveništích natolik
specializovali, že by bez nich nemohli přežít.
Mravenci tedy umějí spoustu věcí. Nedokážou však žít osaměle. I v nejlepších podmínkách jedinec umírá. Dva mravenci žijí déle, ale k normálnímu životu
potřebuje mravenec společnost alespoň deseti jiných mravenců. Proč, to zatím nevíme, stejně jako neznáme spoustu jiných zajímavostí z jejich života.4
4
http://oko.yin.cz/12/mravenec-lesni/
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
6
VÝPRAVA 3.1. ZŠ
Třída:
Zázračný
pohyb hmyzu- 4.-7.
mravenci
Prostředí:
Čas: Počet
2
žáků
20-60
Typ:
ML 3.1.
Samoobslužný
3.2.
SAMOSTATNÁ
NEBO V
TÝMECH
VÍTE, CO JE TO PASIVNÍ DŮM? POPIŠTE.
Kdo první vymyslel pasivní dům? ***Někteří mravenci si staví jen rozsáhlý podzemní systém chodbiček a komůrek. Dokonalejší jsou podzemní mraveniště,
na než navazuje nadzemní stavba ze zeminy a rostlinného materiálu. Vzhledem k velikosti mravenců se jedná o skutečné mrakodrapy. Jsou to důmyslné
stavby, do jejichž nitra přivádí vzduch labyrint chodeb. Když stěny příliš vysychají, dělnice hloubí chodbičky do podzemí a přivádějí tak vlhký vzduch, nebo si
v dlouhých řetězech podávají z úst do úst vodu a kropí stěny. Vnitřek stavby také ošetřují dezinfekční látkou, která zabraňuje růstu plísní a bakterií. Materiál
také stálým přemisťováním na povrch a zpět provzdušňují.
Lesní mravenci především v chladnějších oblastech Evropy staví nadzemní části mravenišť jako energeticky úsporné domy. Stěny orientované přesně na jih
mají mnohem větší plochu, aby akumulovaly co nejvíce tepla. Zimní období přežívají strnulí mravenci v podzemní části mraveniště, kam mráz nepronikne.
Na jaře dělnice chytají první sluneční paprsky a ohřáté běží do nitra stavby, čímž ji postupně vytápějí.***Lesní mraveniště mravence množivého mohou mít
až pět metrů širokou základnu a tyčit se do dvoumetrové výšky, často jich stojí i více vedle sebe. Obývat je mohou i dva miliony mravenců. ***Mravenec
rezavý, kterého si pamatujeme především pro jeho schopnost bránit se pálivou kyselinou mravenčí, si mraveniště staví často i na zahradách, nejčastěji pod
kameny. Ty působí jako vytápění, vstřebávají teplo ze slunce a předávají ho dál do mraveniště. ****Lesní mravenci, kteří si staví obří mraveniště, mohou na
jednom místě žít desítky let. Když stará královna zemře, její království zdědí jedna z nástupnic. ***Budoucí královny a samci se líhnou obvykle jednou do
roka. Když dospějí, samičky se v letu spáří vždy s několika samci a jejich pohlavní buňky si uloží v těle. **Mladé královny mohou založit nové hnízdo. Prvních
pár dělnic vychovávají samy, o další se již postarají ony a kolonie se rychle rozrůstá. Nebo si nová královna ze starého hnízda vezme družinu dělnic a nové
mraveniště zakládají spolu. Některé královny se místo toho vloudí do mraveniště cizího druhu a vydávají vůně, které přimějí tamní dělnice, aby se o ně
staraly. Časem podvodná královna původní panovnici z mraveniště odstraní.
Mravenčí války
Ve válkách proti konkurenčním druhům mravenců jsou tito drobní tvorové schopni používat složité taktiky boje. U tropických mravenců bylo dokonce
vypozorováno, že dovedou společnými silami svalit na nepřátelské mraveniště kámen. Pokud jsou ale kolegové, na než útočí, slabší než oni sami, zajmou je
jako svoje otroky. Ti se začlení do nového mraveniště a pracují s ostatními dělnicemi. 5
5
http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/zahady-mraveniste/#utm_source=self&utm_medium=clanek&utm_campaign=zimnispanek-krecka-a-sysla-spaci-preziji-diky-zasobe-zrni-a-tuku
7
EXPEDICE CHŘIBY – PROJEKT EVVO
Anotace:
Pojďme společně pozorovat pohyb hmyzu. Všichni jej dobře známe. Vybereme si například mravence. Jako východisko nám bude
sloužit EKO základna Aku- Aku . Program seznamuje děti se životem mravenců, jejich pomocníků i nepřátel, a také s prostředím, ve
kterém žijí. Děti se dozví nové informace o životě v mraveništi, poznají, z jakých částí sestává mravenčí tělo, dozví se jak se spolu
dorozumívají mravenci.
Před samotnou realizací budou žáci poučeni o tom, jak se mají chovat v přírodě, základní podmínkou úspěšného pozorování je klid,
ticho, soustředění.
Organizace práce: v týmech, dvojicích, jednotlivci
Typ programu: samobslužný program využívá informační tabule umístěné v blízkosti základny, počítače, literaturu, mikroskopy, LUPY.
Realizace:
Nevěřili byste, jak zajímaví jsou lesní mravenci. Podíváme se na mraveniště v terénu, k dispozici máme i model mraveniště, abychom
nemuseli mraveniště rozhrabávat. Žáci se seznámí s vývojem mravenců, organizací mraveniště a významem mravenců pro ekosystém.
Poznají různé druhy mravenců, v popředí našeho zájmu bude Mravenec lesní. Dozví mj.se nové poznatky o koloniích, které mravenci
zakládají.
Nové informace budou zprostředkovány praktickým pozorováním v terénu, ale žáci budou další informace vyhledávat i v knihách nebo
v počítači.
CÍLE PROGRAMU:6
1)









Environmentální
Mravenec lesní je mimořádně užitečný druh hmyzu hubící velké množství lesních škůdců. V poslední době se počet mravenišť velice
snížil a proto je nutná jejich ochrana.
2) CÍLE
Program směřuje
k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka životního prostředí,
k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i jednotlivce,
k uvědomění si ekonomických vlivů na životní prostředí
k aktivní účasti na ochraně životního prostředí
k poskytnutí základních pojmů a znalostí z oblasti životního prostředí a ekologie
k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí
K lepší komunikaci o problémech životního prostředí
Řešení problémů a diskuse, prezentace názorů, zaujímání postojů
K utváření lepších mezilidských vztahů mezi spolužáky, práce v týmu
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:
Environmentální výchova
TÉMATICKÉ OKRUHY:
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí







Krátkodobé měřitelné výsledky programu:
Žáci základních škol
objasní význam mravenců pro ekosystém a pro člověka,
vysvětlí hierarchii společenstva mravenců, jejich kolonií
vyjmenuje a popíše predátory mravenců,
popíše vývojová stadia blanokřídlého hmyzu
rozliší druhy blanokřídlého hmyzu podle poznávacích znaků
využívá mikroskop pro pozorování detailů hmyzího těla,
argumentuje ve prospěch ochrany blanokřídlého hmyzu .Zpracují ve skupině jakýkoliv mediální výstup
ZAŘAZENÍ DO RVP:
1.Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Lidské aktivity a jejich vliv životního prostředí- rozbíjení mravenišť...
Člověk a příroda
2.Učivo:
Okolní krajina
6
Vzor osnovy www.Lipka.cz, koordinováno s ŠVP ZŠ ZBOROVICE a TP ZŚ ŽELECHOVICE
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
8
VÝPRAVA 3.1. ZŠ
Třída:
Zázračný
pohyb hmyzu- 4.-7.
mravenci
Prostředí:
Čas: Počet
2
žáků
20-60
Typ:
ML 3.1.
Samoobslužný
3.2.
SAMOSTATNÁ
NEBO V
TÝMECH
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
Péče o zdraví, zdravá výživa
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla
Vývoj, vývin a systém živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
Projevy chování živočichů
Organismy a prostředí
Ochrana přírody a životního prostředí
Praktické metody poznávání přírody
Vztah příroda a společnost
4. Kompetence:
K řešení problémů
Komunikativní
K učení
Výstupy: myšlenkové mapy, fotografie, plakáty k ochraně mravence
pomůcka pro nižší ročníky – život v mraveništi
9
Download

Zázračný pohyb hmyzu - Expedice Chřiby