PROGRAM
9. ŽÁKOVSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE 2014 (ŽEK 2014)
5. prosince 2014 (pátek)
Datum:
Místo:
Konferenční sál MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1
Garant:
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.
Organizační zajištění: Mgr. Eva Jiříková, CSc.
9. 30 – Prezence účastníků, občerstvení
10. 00 – Zahájení a uvítání hostů
– prezentace 1. části prací
NÁZEV PRÁCE
PŘÍJMENÍ, JMÉNO
ŠKOLA, ADRESA
Švédsko
Kristýna Černá,
Lada Bánoková
Lukáš Pracný
ZŠ Most, Svážná 2342,
příspěvková organizace
Zahrada jako učebna
Kateřina Vanická
Lucie Vnoučková
Marek Všetíček
Jan Cakl
ZŠ, Gen. Janouška 1006,
Praha 9
3.
Putování s křižákem
Kateřina Rohanová,
Julie Smolková
Eliška Věprovská
ZŠ a MŠ Kladno, Doberská
323
4.
Pacova hora
5.
Kunžak dříve a dnes
1.
2.
Ester Jandová
Iveta Petrů
Linda Burianová,
Markéta Geistová
Karolína Vrbová
6.
Projekt „Bezpečná cesta
do školy“
kolektivní práce žáků 4. a 5.
ročníku
7.
Víc než slova - KRMELEC
Tereza Hamplová
Lukáš Konečný
8.
Krystalografie
Emma Joachimczyková
Šimon Sukup
Základní škola Chýnov, okres
Tábor
ZŠ S.N.Wintona Kunžak,
Základní škola a Mateřská
škola Stará Ves, okres
Bruntál, příspěvková
organizace
Základní škola Břidličná, okres
Bruntál
ZŠ Zachar, Kroměříž,
příspěvková organizace,
Albertova 4062
11.30 – 12.00 – Přestávka na občerstvení
12.00 – 13.30 – Prezentace 2. části prací
12.00 – 13.30 – Prezentace 2. části prací
Lucie Hrádková
Lada Švecová
Základní škola Sira Nicholase
Wintona Kunžak
10. Ratibořské Hory
Karolína Bednářová
Lenka Kořenská
Základní škola Chýnov, okres
Tábor
11. Fair Trade
Veronika Fišerová
Natálie Anslová
Eliška Fáberová
ZŠ Most, Svážná 2342, p. o.
Kateřina Mihálová
Anna Bittnerová
Základní škola Břidličná, okres
Bruntál, Komenského 36
Barbora Opletalová
Sylva Tenková
Základní škola a Mateřská
škola Křtiny
9.
12.
Monitoring mravenišť
v okolí Kunžaku
Deváťáci a jejich EVVO
prográmky
13. Odpady a jejich třídění
13.30 – 14.00 – Předání diplomů a ukončení konference
Organizační pokyny
Prezentace jednoho příspěvku max. 15 minut + 5 minut diskuse. Prosíme o dodržení časového
limitu.
Download

Aktualizovaný Program