Porovnání výrobků
200
500
Solar-Log
Solar-Log
1000
Solar-Log
Komunikace s měniči
max. počet měničů
komunikační rozhraní
1
10
100 1)
1 x RS485 / RS422
1 x RS485 / RS422
1 x RS485, 1 x RS485 / RS422
měniče ve smíšeném provozu
max. doporučený výkon zařízení
–

50 kWp
1 MWp
max. 1000 m 1)
max. 1000 m 1)
max. 1000 m 1)
na přání, s int. anténou
na přání, s int. anténou
na přání, s int. anténou
max. délka kabelu
bluetooth 2)
–
15 kWp
řízení spotřeby 2)
–
–

centrální měnič 2)
–
–

string monitoring (nezávisle na typu měniče)



výpadek měniče



sledování výkonu podle měničů
–


stav / sledování chyb



připojení modulu čidel (osvit / 2 x tepl. / vítr)
–
–

připojení digitálního elektroměru
–


poplach přes email a SMS



lokální poplach (příp. neobsazený konektor)
–
–

předpověď objemu vyrobené energie



výpočet degradace



monitoring zařízení
Solar-Log1000
Solar-Log1000 je přístroj k monitoringu fotovoltaických
elektráren. Podporuje až 100 měničů.1).
Možnost výběru ovládání buď přímo přes dotykový
displej nebo po síti webovým prohlížečem. Instalace
softwaru není nutná.
Solar-Log1000 spolupracuje se všemi běžnými měniči a
připojuje se přes rozhraní RS485. Údaje každého měniče
se jednotlivě snímají, ukládají a hodnotí.
Vizualizace
integrovaný webový server



graf. vizualizace - lokální PC



graf. vizualizace - USB flash disk
–
–

graf. vizualizace - internet



LED - kontrolka stavu



indikace na přístroji
–
dvouřádkový bodový displej
plně grafický displej
ovládání přímo na přístroji
–
membránová klávesnice
přes dotykovou obrazovku
velký displej RS485/impulsy S0
–
/



/
Špičkové vlastnosti

n
Rozhraní
síť ethernet



USB flash disk
–
–


analogový modem / GPRS(GSM) / DSL
–
–
kontakt bez potenciálu (relé)
–
–

kontakt pro alarm (krádež)
–
–

Obsluha / konfigurace:
volitelně buď přes dotykový displej nebo PC
n
n
Všeobecné údaje
220 V / 12 V
síťové napětí / napětí přístroje
3W
3W
na stěnu
montáž
IP 20 (jen pro interiéry)
krytí
Připojení k internetovému portálu Solar-Log™ WEB



volba jazyka (DE, EN, ES, FR, IT, NL)



paměť, micro-SD, 2 GB, nekonečný záznam dat



5 let
záruka
1)
2)
Závisí na použitém měniči a délce kabelu. (Údaje se mohou lišit podle typu zařízení.)
Další důležité údaje o připojení Bluetooth a kompatibilitě, Powermanagement a centrální měnič najdete na našich webových stránkách.
Rozsah dodávky Solar-Log1000
Příslušenství Solar-Log1000
Solar-Log1000 - základní přístroj
č. prod. 211001
č. prod. 211002 s Bluetooth
č. prod. 211005 PM
n Síťový zdroj 12 V
n Připojovací konektor pro všechny zásuvky (2 x 6 pól., 1 x 4 pól., 2 x 3 pól.)
n Návod k použití
n
n
n
n
n
n
n
n
Sériově vyráběné kabelové sady pro všechny podporované měniče
Powerline-Paket, č. prod. 220045 / 220046
Mobilfunk-Paket, č. prod. 220047
Sensor-Box, č. prod. 220060
Třífázový elektroměr, č. prod. 220035 / 220036.
RS485 Funk-Paket, č. prod. 220058
Powerline-Paket, č. prod. 220015
Příslušenství pro měnič SMA
Made in Germany.
Všechny údaje jsou bez záruky. Změny vyhrazeny.
ompatibilita: v závislosti na výrobci –
K
vhodný pro všechny běžné měniče
n
Kapacita: lze připojit až max. 100 měničů
n
řipojení: 2 rozhraní RS485 pro smíšený provoz měniče
P
a libovolné kombinace, kombinované rozhraní RS485/
RS422 pro připojení měniče, měnič typu Fronius nebo
Sunville připojitelný bez přídavného konvertoru rozhraní
plast / 22,5 x 4 x 28,5
kryt / rozměry (Š x H x V) v cm
n
n
Speciální PiggyBack RS485, č. výr. 220020 (mimo řady TL-20)
Datový modul SMA RS485, č. prod. 220053
Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstraße 9 | 72351 Geislingen - Německo
Telefon +49 (0)7428 - 9418-200
Telefax +49 (0)7428 - 9418-280
[email protected]
www.solar-log.com
oftware: webové – rozhraní – není nutné
S
instalovat žádný software
n
3W
-10 °C až +50 °C
teplota prostředí
č. prod. 250013 CZ | SDS 03.2010
spotřeba proudu
isplej: graf. zobrazení s dotykovým displejem,
D
4 stavové LED, výstup S0 pro velké displeje
n
n
P
rovoz off-line: připojení přes USB flash disk ke
snadnému přenosu dat a off-line zobrazení
n
odul čidel: možno připojit modul s čidly pro sběr dat o
M
okolním prostředí (osvit, teplota modulu/venkovní, čidlo
větru)
n
unkce poplachu: ochrana proti krádeži přes kontaktní
F
smyčku, externí poplach možný přes bezpotenciálový
kontakt
n
vidence spotřeby: n výstup S0 k optimální evidenci
E
a výpočtu spotřeby vlastního proudu
n
luetooth 2): volitelný modul bluetooth k bezdrátovému
B
připojení měničů SMA nové generace
n
olitelné řízení spotřeby 2): splňuje požadavky řízení
V
bezpečnosti sítě
Síť: automatické rozpoznávání sítě přes DHCP
Snadná instalace
n
n
řipojení měniče: přímé připojení měniče přes rozhraní
P
RS485, kombinované rozhraní RS485/RS422 nebo
volitelný modul bluetooth (možný současný provoz
RS485 a bluetooth)
řipojení k síti: standardní ethernetové rozhraní 10/100
P
Mbitů pro připojení k PC, WLAN, internetovému routeru
nebo adaptéru PowerLine
n Připojení modemu:
modem pro mobilní nebo telefonní sítě přes RS232
n
onfigurace: volitelně přes integrovaný dotykový displej
K
nebo přes webový prohlížeč na PC
n
oftware: není nutná žádná instalace softwaru
S
n
perační systémy: kompatibilní se systémy Windows,
O
Linux nebo Mac OS
CZ
Rozsáhlý monitoring zařízení
Poplach
n
Monitoring výpadků:
monitoring každého jednotlivého měniče
n
Hodnocení:
denní hlášení o objemu vyrobené energie
n
Ladění výkonu:
vyladění jednotlivých stringů a měniče
n
Způsob zasílání:
podle přání email, SMS nebo zpráva na displeji
n
Stav měniče:
zhodnocení stavu/chybového hlášení měniče
n
Parametry měniče:
proud, napětí, výkon, DC a AC 1)
Zabezpečení dat
n
Druh: lze nastavit varování,
poruchu a ochranu před krádeží
n
Export: ruční uložení na pevný disk nebo USB flash disk,
automatické uložení na domovskou stránku
n
Zasílání: email nebo SMS
n
n
Externí signál: spínatelný přes relé
Datový formát: CSV (jednoduchý textový soubor,
oddělení pomocí středníku)
Vnitřní indikátor: stavovou diodou LED
n
n
Import starších dat o objemu vyrobené energie:
volitelně je možný import souboru CSV jako "počáteční
stav", nebo ruční dodatek jako denní objem vyrobené
energie
n
Aktualizace: zdarma na www.solar-log.com,
aktualizovatelné automaticky nebo ručně
n
Velikost paměti: nekonečný záznam dat po dobu 20 let,
v 5 minutovém intervalu
n
Paměť: kondenzátor (Goldcap) s vyrovnávací pamětí
s 50 dny bezpečného chodu
USB-Rozhraní
Podrobné grafické znázornění
n
Zprávy: lze zobrazit vyhodnocení v podobě grafu nebo
tabulky, denní, měsíční, roční a celkový přehled
(za všechny roky), plánované hodnoty pro roční objem
vyrobené energie, výkonovou křivku a výstupní napětí
v denním přehledu
n
n
Výstupy: integrovaný 4,5" displej,
PC, PDA přes WLAN, internet
Vlastní spotřeba dle nařízení EHS: grafické znázornění
spotřeby i výroby proudu a vlastní spotřeby
s energetickou bilancí
Zobrazení na displeji
Znázornění na internetu / PC
Denní přehled:
Denní přehled:
Referenční hodnoty
osvitového čidla (zelená)
s výkonovou křivkou
(žlutá) a teplotou modulu
(červená)
Denní přehled všech
měničů, včetně výkonové
křivky měnič 1 + měnič 2
Diagnostika
Internet
n
Protokolování: stav měniče a případné poruchy
n
Objem dat: 200 událostí na měnič
n
Frekvence: 15 vteřin
n
n
Analýza závad: rozpoznání snížení výkonu nebo síťové
poruchy provozovatele elektrické sítě
n
Integrace dat: přenos hodnot on-line na libovolnou
domovskou stránku, možnost nastavení cyklů
(min. 10 min.)
n
Bezplatná domovská stránka: domovská stránka a
emailová adresa na www.solarlog-home.de
n
n
Degradace modulů: automatický výpočet
pro jednotlivé roky
n
Připojení: standardní ethernetové rozhraní 10/100 Mbitů,
rozhraní RS232 pro analogový modem nebo radiomodem
GSM / GPRS.
Aktivní hlášení: automatické odesílání zpráv o objemu
denní výroby energie přes email nebo SMS
Internetový portál pro obchodníky rozšířený portál pro
správu zákaznických zařízení, vzdálenou konfiguraci,
kontrolu přístupu
n
Připojení: USB flash disk
n
Snímání: všechna dostupná data pro off-line hodnocení
n
Načtení: update firmwaru u zařízení
bez internetu a bez PC
Připojení velkého displeje
n
Rozhraní RS-485 k paralelnímu připojení displejů od
firem Schneider Displaytechnik, Rico nebo HvG
n
S0 -Impulzní výstup: pro připojení displejů od
libovolného výrobce, volně nastavitelný impulzní faktor
n
Kompatibilní s velkým multimediálním displejem
"solarfox" www.solar-fox.de
Podporovaní výrobci
SMA
Mitsubishi
Sunways
Solutronic
Diehl Ako
KACO
Refu
Fronius
Sunville/Phoenixtec
Danfoss
Sputnik/SolarMax
Mastervolt
Kostal
Schüco
Power-One
Ingeteam
SIAC
Riello
Conergy
Converteam
AEG Power Solutions
Socomec
- a s dalšími jednáme o spolupráci
Zakrytí kabelů
Kabely vedené přímo zdí lze v obytném prostoru výhodně
zakrýt krytem.
Řízení spotřeby pro zařízení od 100 kWp
n
Solar-Log1000 je vybaven funkcí "Power Management"
n
Přímé připojení k přijímači dálkového hromadného
ovládání energetického podniku
n
Snížení výkonu všech připojených měničů
n
Přesné protokolování snížení
n
Přenos protokolu na internetový server
n
Nyní pro měniče SMA a Danfoss. Další se připravují.
Download

SDS 4Seiter_1000_CZ.indd