[email protected]
Türkçe Düşünen
Unvan Doğrulama
ve Zenginleştirme
Servisi
Açık Kaynak Kodlu
% 100 Java
Veritabanı Bağımsız
Platform Bağımsız
Geocoding Desteği
Türkçe Algoritma
Yüksek Performans
Gelişmiş Raporlama
[email protected] Şirketinize Getirisi Nedir?
Finansal Fayda
√ Firma unvanlarında benzerliklerinden oluşan hataların başından önlenmesiyle prestij kaybı ve operasyonel verimsizliğin engellenmesi; gönderi ve teslimatlarda operasyonel verimlilik.
√ İade gönderileri ve yeniden nakliye maliyetlerinde azalma.
√ Dijital ve sosyal medya üzerinden yapılacak kampanya ve pazarlama projelerinde hedef şirketlere hatasız erişim.
Teknik Fayda
√ Kurumsal müşterilerin firma unvanı veya diğer firma bilgilerinin kullanılmasıyla firma bilgilerinin doğrulanması ve veri bankasında yer alan mevcut veriler ile karşılaştırma ve tekilleştirme olanağı,
√ Yüksek performanslı unvan doğrulama ve güncel veri toplama fırsatı,
√ Web servisleri sayesinde platform ve işletim sistemi bağımsız kolay entegrasyon,
√ Yapılandırılmamış verilerin parçalanması, düzeltilmesi ve doğrulanması.
√ Verilerin tekil veya topluca dosya halinde işlenebilmesi,
√ Web servisi olarak veya yerel sunucu üzerinde kullanım seçenekleri.
√ Ayrıştırılmış, düzeltilmiş ve doğrulanmış adreslerin veri tabanlarına yeniden kaydının sağlanması.
Operasyonel Fayda
√ Koordinatlama sayesinde harita uygulamalarında otomatik olarak görselleştirme olanağı.
√ Operatörler veya kullanıcılar tarafından girişi yapılan adreslerin anında düzenlenmesi ve doğru adres önerilerinde bulunularak
veri kaydının gerçekleştirilmesi.
Kısa… Kısa… [email protected]
Türkiye’de veri kaydında en fazla hata yapılan bilgiler arasında adresten
hemen sonra firma unvanları gelmektedir.
[email protected], çok kültürlü belirsiz/fonetik isim - kimlik arama ve eşleştirme
yazılımı teknolojisidir.
[email protected], yapılandırılmamış veri yığınları içindeki kayıtlarda unvan ve
isimleri parçalara ayırır, köken tespiti yapar.
Kendi veritabanında tanım bulamadığı takdirde özel bir matematiksel
algoritma ile tahmin yürütmeye çalışır.
Firma unvanı kısaltmaları ve açılımlarını da değerlendirerek büyük
veritabanları içinde yüksek doğruluk ve hatırlama faktörleriyle unvan, isim
ve kimlik arama ve eşleştirme işlemlerini etkin şekilde tamamlar.
www.paritus.com
Firma Unvanı / İsim Arama
ve Eşleştirme Yazılımı
Paritus yazılımı, çok kültürlü belirsiz/fonetik isim ve kimlik arama ve eşleştirme yazılımı teknolojisidir.
Paritus™, ileri düzey belirsiz ve fonetik eşleştirme algoritmalarıyla sistemlerin varlık kimliklerini
düzeltmelerini ve eşleştirmelerini sağlar. Kimlik eşleştirme, kişi isimlerini, şirket isimlerini, adresleri, kimlik
numaralarını, telefon ve hesap numaralarını ve başka çok kültürlü kimlik bilgilerini kullanarak yapılabilir.
“Kimlik Eşleştirme” alanında iki faktör çok önemlidir; biri, kullanılabilen doğru alt veri grubunu kullanıcının
hata toleransına göre getirmek, diğeri verinin belirsiz ve fonetik olarak eşleştirilmesi. Paritus teknolojisi,
kullanıcının arama toleransına göre optimal sayıda kaydı etkin biçimde getirip daha sonra bunları “Arama
İsmi” ile eşleştirerek Unvan/İsim eşleştirme sorununu çözer. Sistem kaynaklarını da çok etkili biçimde kullanır.
Paritus’un en gelişmiş yönlerinden biri, “arama derinliği” ya da kullanıcı tarafından belirtilen toleransa göre
akıllı kısa tuşları ve aralık oluşturma becerisidir. Bu kolaylık, fonetik, kültürel transliterasyon çeşitlilikleri,
çok kültürlü kimlikler, transkripsiyon ya da yazım hataları, rumuzlar, kısa biçimler, eksik kelimeler, fazla
kelimeler, ses ve dizi çeşitliliklerinin neden olduğu çeşitliliğe rağmen kayıtlara erişim için kullanılır.
Paritus, unvan ve isimlerdeki birtakım çeşitlilikleri belirleme becerisine sahiptir. Örneğin:
Telaffuz
Birden Fazla Yazılış
Birleştirme
Baş Harfler
Rumuzlar
Kültürel Değişimler
Unvanlar
Niteleme Kelimeleri
Juan - Huan
Xue - Hsue
Brown - BrownSR - Brown SR
Ş.M. Aykürt
Anonim - Şirketi - Şti. - A.Ş. - AŞ
Paritus, oldukça gelişmiş fonetik arama ve eşleştirme teknolojisi, ayarlanabilen kurala
dayalı zeka ve ileri istatistikleri bulgusal örüntü tanımaya göre kullanan ileri unvan ve isim
eşleştirme ve arama algoritmalarını kullanarak eşleştirme ve arama yapar. Eşleştirme
Motoru, eşleşme skoru olan alt kimlik kaydı grubunu 0 ile 1000 arasında puanlar.
Özellikler
Son versiyonun desteklediği özellik grupları:
Tuş üretmek için akıllı, çok kültürlü ve hızlı
algoritmalar.
Değişkenleri eşleştirme ve ona göre
puanlama yapma.
İsim, kimlik kodu ve veri eşeleme puanlaması için
akıllı algoritmalar.
Kişi, kurum ve birleşik isimleri ayırt etme özelliğiyle
çok kelimeli isimleri işleme zekasına sahiptir.
Varolan veri modeli için hiçbir düzenleme gerekmez, belirsiz tuşlar için tablonun oluşturulması/
bakımı Paritus sistemi tarafından yapılır.
Alternatif isimler önerme ve etkileşimli olarak
aranan ismi değiştirme özelliği.
Tablonun bakımı için hiçbir programlama
gerekmez.
Diğer isme göre isim arama.
“Ses kelimeleri” ya da “Durdurma Kelimeleri”,
Selamlamaları, Önekleri, Sonekleri, Kısaltmaları
vs doğru biçimde tespit etmek ve ele almak için
özelleştirilebilir harici veri grubuyla desteklenen
yerleşik zeka.
SaaS ve Yerinde Hizmet Modelleriyle
[email protected]
Platform bağımsız ve web üzerinden sunulan bir yazılım (SaaS) hizmeti olan
[email protected], harici bir veritabanına ihtiyaç duymaması, web üzerinden her
türlü uygulamaya Rest Web Servisleri ile web üzerinden entegre olabilmesi gibi
özellikleriyle IT profesyonellerinin yeni bir yatırım için bütçe ayırma endişelerini
ortadan kaldırıyor.
Kurumların dönemlik gereksinimleri nedeniyle [email protected], farklı hizmet
paketleriyle profesyonellerin işini kolaylaştırırken esnek ve güncel bir hizmet
platformu sunuyor. Profesyoneller, Paritus Unvan Doğrulama ve Geocoding
çözümüne kaliteli API’ler sayesinde her yerden ve istedikleri zaman erişebiliyor
ve sistemi yüksek performansla kullanabiliyor.
Bilgilerinizin yerel ağ dışına çıkmasını arzu etmediğiniz durumlar için Paritus
Sunucu Çözümünü kullanmayı tercih edebilirsiniz. Paritus’un platform bağımsız
bir uygulama olmasından dolayı Linux, Unix ve Windows platformlarına
dakikalar içinde kurulup kullanıma hazır hale gelir.
Paritus Akıllı Arama Çözümleri Hakkında
Paritus Akıllı Arama Çözümleri, bilişim hizmetleri ve danışmanlığı alanında uzman BT Bilgi Teknolojileri’nin
liderliğinde, 2009 yılından günümüze akıllı arama teknolojilerini kullanarak kurumsal veri kalitesini hedefleyen
yazılımlar geliştirmektedir. Ana Veri Yönetimi, İş Zekası ve Veri Kalitesi alanlarındaki farklı uygulama ve platformlardaki problemleri çözmesiyle kısa sürede iş dünyasında yerini alan Paritus Akıllı Arama Çözümleri, kurumların
bilgi tabanında dağınık halde bulunan adres, unvan, ürün kodu vb. gibi daha birçok referans verisini işleyip
doğrulayan ve zenginleştiren güçlü algoritmasıyla alanında eşsizdir. Paritus Akıllı Arama Çözümleri, bulanık mantık
kullanan teknolojisi ve Türkiye şartlarına mimarisi ile Enpara.com, Garanti Bankası, Şekerbank ve BNTelekom gibi
değerli markaların öncelikle tercih ettiği teknolojiler arasında yer almaktadır. Paritus markasıyla bilgi ekonomisine
olan inancını bir kez daha ortaya koyan BT Bilgi Teknolojileri, bu alandaki faaliyetlerini, güçlü Ar-Ge ekibi ile
desteklemekte ve yenilikçi teknoloji yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.
İstanbul Merkez
Atatürk Mahallesi Ekincioğlu Sokak No. 25/1 34758 Ataşehir İstanbul
Tel. +90 (216) 339 97 71 Mail: [email protected]
New York Geliştirme Sunshine House, Sunville. SUN12 8LU. Tel. 019223 8092344 Mail: [email protected]
www.paritus.com
Edirne Ar-Ge
Trakya Ünv. Ayşekadın Kampüsü Teknoloji Araştırma Geliştirme Bölgesi Şükrüpaşa Mah. 22030 Merkez Edirne
Tel. 019223 8092344 Mail: [email protected]
Download

Türkçe Düşünen Unvan Doğrulama ve Zenginleştirme Servisi