Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Nové verze přístrojových firmwarů, LGO,
Leica Exchange, aktivita ionosféry
Vážení přátelé,
v tomto Leica e-mailu bych Vás rád hlavně seznámil s novými verzemi přístrojových firmwarů, které vyšly pro přístroje Systému 1200, GPS900, GS09 (verze 8.50) a pro kompletní systém Viva (verze 4.00). Kromě toho, že je v těchto verzích spousta užitečných funkcí, tak v nich
Leica reaguje na první sluneční maximum v historii provozování sítí referenčních stanic, takže
byste se měli dočkat zvýšení výkonu RTK algoritmu v současné sluneční periodě zvýšené aktivity. Vyšla také nová verze Leica Geo Office 8.2. Pro systém Viva je navíc od verze 4.00 k dispozici
nová služba přenosu a sdílení měřických dat „Leica Exchange“. Přeji pěkné počtení.
Daniel Šantora
Nastupující maximum sluneční aktivity
V posledních týdnech čelíme rychle nastupujícímu maximu sluneční aktivity v rámci 11-ti
letého cyklu. Sluneční aktivita bouří ionosféru Země a rozbouřená ionosféra byla vždy největším
rušivým vlivem na GNSS měření. Špatná správa je, že v této souvislosti můžete pozorovat problémy s RTK fixací. Dobrá zpráva je, že Leica tento problém, který se vyskytl poprvé v historii
sítí referenčních stanic, okamžitě řeší. Prvními vlaštovkami jsou firmwary do aparatur Systému 1200 verze 8.50 a do Viva GNSS verze 4.00, které kromě vylepšené RTK fixace obsahují
spoustu dalších zajímavých a užitečných novinek. Velmi brzy bude následovat další nová verze
síťového softwaru Leica GNSS Spider, který je nasazen v síti CZEPOS a který bude využívat nejaktuálnější on-line IGS mapy stavu ionosféry. Od těchto nových softwarových řešení lze očekávat
výrazné vylepšení, nikoli úplné odstranění tohoto přírodního vlivu. Pokud Vás tento jev zajímá
více, čtěte následující odstavce.
V následující tabulce první hodnota SWO udává relativní počet slunečních skvrn (index NOAA),
který se v klidových obdobích pohybuje v hodnotách mezi 0-20 a v období slunečního maxima mezi 150250. V tabulce z amerického zdroje NOAA je vidět strmý nárůst sluneční aktivity zhruba od léta letošního
roku
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/RecentIndices.txt
Koncem minulého a začátkem tohoto týdne došlo k dalšímu nárůstu sluneční aktivity a
z následující tabulky je vidět, že tyto hodnoty se pohybovaly od 3. do 6. 12. mezi 140-180 oproti průměrné hodnotě 133 za listopad. Je to hodnota SunSpot number/ NOAA.
http://www.solen.info/solar/indices.html
[email protected]
www.gefos-leica.cz
1/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Ionosférické poruchy vyvolávají časově a místně rychle proměnné změny ionosférické refrakce a
zvyšují šum GNSS signálu. Potíže se projevují pochopitelně přes den a výhled je teď bohužel negativní,
neboť z tabulky je zřejmé, že během maxima v r. 1990 a 2001 bylo dosahováno hodnot vyšších než 200.
Tato situace bude trvat asi 2 roky. Problémy nejsou však každý den a každou hodinu stejné.
Principem referenční sítě je schopnost modelování různých rušivých efektů (např. ionosférické
refrakce) a tento z měření získaný model (síťové řešení) dovoluje zvětšit vzdálenost mezi body referenční
sítě až na 30-50 km. V případě krátkodobých změn vyvolaných sluneční aktivitou bude model spočtený
síťovým softwarem v daný okamžik nepřesný a navíc bude síť poskytovat data s vyšším šumem. To je
bohužel fyzikální realita, se kterou se nelze než smířit. Je to také první sluneční maximum v éře referenčních GNSS sítí.
Na straně roveru se pak software GNSS přijímače musí vypořádat s těmito méně kvalitními daty
a síťovými korekcemi a pokud možno se zafixovat na ještě přijatelné úrovni spolehlivosti řešení. Dá se
čekat buď problém s fixováním anebo s poklesem spolehlivosti řešení. Každý software se tímto problémem vyrovnává jinak, úplně optimální řešení zřejmě neexistuje.
SmartWorx I. verze 8.50 - novinky
Pod názvem SmartWorx I. se dnes skrývá polní software pro Systém 1200, GPS900 a GS09. Právě
vyšla verze 8.50.
Obecné novinky pro všechny GNSS přístroje
Nový ME firmware pro měřické jednotky (antény ATX a GX přijímače)
verze 6.110
Součástí upgradu SmartWorx I. je i firmware pro měřické jednotky (ME
– Measuring Engine), což jsou desky přijímačů. Tento nový firmware se týká pouze přijímačů
ME4, které jsou v přijímačích / anténách ATX1230+ GNSS, GX1230+ GNSS, GS09 a také v pár
posledních kusech ATX900 GG. Tato verze přináší zlepšení příjmu družic GLONASS v zarostlých
územích.
Pro starší GPS+GLONASS (GG) přijímače ATX1230 GG, GX1230 GG a ATX900 GG, kde je
měřická jednotka ME3, je nejaktuálnější verze 3.019, která se používá již delší dobu.
Pro největší kvalitu příjmu družic důrazně doporučujeme používat nejaktuálnější verze
firmwarů měřických jednotek. Pro zjištění verze měřické jednotky zapněte anténu, aby se připojila např. přes Bluetooth, a zvolte „Klávesa USER > F3 STAV > Informace o systému (Systém) >
Záložka Firmware > Měřická jednotka…“. Přes níže uvedený odkaz si můžete stáhnout kombinovaný instalační soubor pro měřické jednotky ME3 a ME4 verze 3.019 a 6.110:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/RX900CS_GS09/GS09_ATX900_ME4_v6.110/ME_3019_6110.fw
[email protected]
www.gefos-leica.cz
2/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
GNSS RTK výkon se službou MAC(MAX) s GLONASSem
Firmware verze 8.50 zahrnuje vylepšení SmartRTK technologie v sítích kombinujících GPS a GLONASS v síťové službě Master Auxiliary Concept (MAC = MAX
v síti CZEPOS). Jedná se o zlepšení přesnosti a zvýšení dispozice RTK fixace.
GNSS RTK výkon obecně
S firmwarem verze 8.50 budete mít výkon RTK fixace na podobné úrovni jako
ve Viva NetRoveru GS08 verze 4, což znamená dvě věci:
 Zvýšení pravděpodobnosti RTK fixace ve velmi zarostlých místech
 Zlepšení algoritmů RTK předpovědi zlepší přesnost fixní RTK pozice
v krátkých periodách eventuálních výpadků RTK toku korekcí.
Ukládání dodatečných informací v zakázce
Nově se do databáze zakázky ukládají tyto údaje:
 ID fyzické i virtuální referenční stanice při použití služeb VRS (PRS) a i-MAX.
 ID Master (hlavní) i Auxiliary (pomocných) stanic při použití služby MAX.
Tyto informace pocházejí z RTCM 3.x zpráv 1005, 1014 a 1032 a lze je vyexportovat pomocí formátových masek přímo z aparatur i přes LGO.
Novinky specifické pro GPS900CS a GS09
Použití Bluetooth mobilních telefonů i pro RTK referenční stanici
Sestavíte-li z GPS900 nebo GS09 RTK referenční stanici, firmware 8.50 vám nově dovolí
posílat korekce do mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth, který bude čekat na příchozí
hovory z roveru.
Novinky specifické pro referenční stanice GRX1200
Nový ME firmware verze 6.110 pro měřické jednotky přijímačů
GRX1200+ (GNSS)
ME firmware v6.110 spolu s ovládacím firmwarem v8.50 umožňuje příjem družic Galileo GIOVE a IOV. Nicméně nové IOV družice ještě
nebyly aktivovány a jejich příjem ještě nemohl být plně otestován. Pokud
chcete aktivovat příjem družic IOV, nastavte prosím GIOVE družicím (tj. E1 a E16) stav „Nezdravé“ a zbylým družicím IOV stav „zdravé“. Nedoporučuje se současný příjem GIOVE a IOV družic,
protože mohou posílat různé almanachy, které si mohou vzájemně protiřečit a tak narušit
správný příjem dat.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
3/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Novinky specifické pro totální stanice TPS1200 / TS30 / TM30
Podpora nových typů radiomodemů pro totální stanice
Firmware 8.50 na TPS1200 / TS30 podporuje nový typ Bluetooth rádií
dlouhého dosahu RH16 a TCPS29 pro komunikaci s kontrolerem CS15 vybaveným nasazovacím Bluetooth radio-modemem CTS.
RH16
TCPS29
Možnost výběru primárního napájecího zdroje
Pokud je k totální stanici připojen externí napájecí zdroj a zároveň interní baterie, tak
existuje nově možnost výběru, který zdroj je primární. To je důležité zejména pro dočasný i trvalý monitoring, kde je potřeba, aby baterie fungovala jako záloha, nikoli jako primární zdroj.
Vyrovnání polygonového pořadu
Od verze 8.50 je licence Vyrovnání polygonového pořadu (765559) automaticky zahrnuta v aplikaci Měření polygonového pořadu (734170).
Softwarová údržba SmartWorx I. verze 8.50
SmartWorx I. verze 8.50 má následující datum softwarové údržby:
23. 11. 2011
Prosím zkontrolujte datum softwarové údržby na vašich aparaturách:
Klávesa USER > F3 STAV > Informace o systému (Systém) > Záložka Firmware > Konec údržby.
Máte-li datum konce údržby ve vašem přístroji mladší než datum údržby této verze, pak tento
přístroj má na tuto verzi nárok. V opačném případě je potřeba zakoupit roční softwarovou údržbu. Cena
softwarové údržby je pro SmartWorx I. pro všechny přístroje stejná 7 800,- Kč. Jedná se o položky:
 6000439 Roční softwarová údržba pro TPS1200:
7 800,- Kč
 6000471 Roční softwarová údržba pro RX1250X:
7 800,- Kč
 6000580 Roční softwarová údržba pro RX1250T:
7 800,- Kč
 6000468 Roční softwarová údržba pro GX1230:
7 800,- Kč
 6000459 Roční softwarová údržba pro RX900:
7 800,- Kč
 6003789 Roční softwarová údržba pro CS09:
7 800,- Kč
Při objednávání softwarové údržby uvádějte prosím objednací číslo a sériová čísla všech příslušných komponent (RX/CS kontroleru, GX přijímače, totální stanice).
[email protected]
www.gefos-leica.cz
4/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Firmware si můžete nainstalovat sami podle tohoto návodu:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/Navod_instalace_SmartWorx.pdf
V případě nutnosti naší asistence jsou stanoveny tyto ceny:
 Za instalaci a nastavení jednoho stroje u nás:
500,- Kč
 Za 1-denní návštěvu u vás s instalací a nastavením všech vašich strojů: 5 000,- Kč
Odkazy ke stažení SmartWorx I. verze 8.50
Pro RX1250: http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/RX1250/v8.50/
Pro GX1230: http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/GX1200/v8.50/
Pro TPS1200: http://gefos-leica.cz/ftp/Totalni_stanice/Firmware/TPS1200/v8.50/
Pro TS30/TM30: http://gefos-leica.cz/ftp/Totalni_stanice/Firmware/TS30-TM30/TS30_v8.50/
Pro RX900/CS09: http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/RX900CS_GS09/v8.50/
SmartWorx Viva verze 4.00 - novinky
SmartWorx Viva je polní software přístrojů Viva GNSS, NetRover GS08, Uno
a totálních stanic Viva TS11 a TS15.
Nový ME firmware pro měřické jednotky všech GS přijímačů verze 6.110
Součástí upgradu SmartWorx Viva v4.00 je i firmware pro měřické jednotky (ME – Measuring Engine), což jsou desky přijímačů. Tento firmware se týká všech Viva GS přijímačů (GS08,
GS10, GS12, GS15, GS25). Tato verze přináší zlepšení příjmu družic GLONASS v zarostlých územích.
Pro největší kvalitu příjmu družic důrazně doporučujeme používat nejaktuálnější verze
firmwarů měřických jednotek. Pro zjištění verze měřické jednotky zapněte anténu, aby se připojila např. přes Bluetooth, a zvolte „Uživatel > O Leica Viva > Záložka GS senzor > Verze firmwaru“. Zde si můžete stáhnout instalační soubor pro měřické jednotky verze 6.110:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/Viva_GNSS/Viva_v4.01/ME4_6110.fw
GNSS RTK výkon se službou MAC(MAX) s GLONASSem
Firmware verze 4.00 zahrnuje vylepšení SmartRTK technologie v sítích kombinujících GPS a GLONASS v síťové službě Master Auxiliary Concept (MAC = MAX
v síti CZEPOS). Jedná se o zlepšení přesnosti a zvýšení dispozice RTK fixace.
GNSS RTK výkon obecně
 Zvýšení pravděpodobnosti RTK fixace ve velmi zarostlých místech
 Zlepšení algoritmů RTK předpovědi zlepší přesnost fixní RTK pozice
v krátkých periodách eventuálních výpadků RTK toku korekcí.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
5/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Leica Exchange
Leica Exchange je nová služba od firmy Leica Geosystems, která umožňuje
zabezpečený přenos dat mezi přístroji Viva a kanceláří. Podrobnosti uvádím v
poslední kapitole.
Promítnutí 3D dat do obrázku z totální stanice
Na displej totální stanice nebo kontroleru bylo již
dříve možno promítnout obrázek z širokoúhlé kamery
totální stanice Viva TS11/TS15. Nyní je nově možné do
tohoto obrázku promítnout měřené nebo importované
body, linie a plochy.
Zrychlení přenosu video-sekvencí z totální stanice do kontroleru
V případě kombinace totální stanice TS11 I / TS15 I se širokoúhlou kamerou a CS kontroleru
(one-man systém) lze přenášet video-stream z kamery totální stanice na displej kontroleru. Toto bylo doposud možné ve frekvenci 3 Hz. Nyní je toto možné ve frekvenci 10 Hz díky novým
Bluetooth rádiím CTS (nasazovací radio-cap na kontroler CS15) a RH16 (nasazovací radiodržadlo na totální stanici). Tato úplně nová komunikační zařízení lze použít v systému Viva právě
od verze 4.00.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
6/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Panoramatické fotomozaiky
Od verze 4.00 lze z totální stanice vybavené širokoúhlou kamerou nastavit a spustit pořízení
panoramatické fotomozaiky.
Šablony pro skici
Již delší dobu můžete ve SmartWorx Viva malovat vlastní skici a ty pak databázově
připojovat k měřeným bodům. Od verze 4.00 můžete nově importovat vlastní šablony, které představují výchozí stav pro vaše skici, tj. můžou např. představovat
hlavičkový papír vaší firmy s logem a kontakty nebo formuláře určené k vyplnění apod.
Kontextové menu, vícenásobný výběr objektů a liniové nástroje
v mapě
V mapovém okně SmartWorx Viva lze nově provozovat navíc tyto
tři funkce:
Kontextové menu:
Přidržením stylusu na bodě v mapovém okně se zobrazí kontextové menu s různými funkcemi, které se týkají vybraného objektu.
Vícenásobný výběr:
Pomocí ikony v nástrojové liště, znázorňující čárkovaný obdélník,
lze najednou vybrat více objektů pro editaci pomocí kontextového
menu.
Nástroje pro tvorbu liniových prvků:
V mapovém okně lze nově aktivovat nástroje, pomocí kterých lze interaktivně tvořit liniové prvky (linie, uzavřené plochy) buďto měřením nových bodů, nebo klikáním v mapě na již dříve měřené body.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
7/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Zobrazení sítě digitálního modelu terénu (DMT)
Pro ty z vás, kteří máte modul pro vytyčování DMT, je zde nová užitečná možnost zobrazení
trojúhelníkové sítě DMT. Tím máte vizuální kontrolu, v jakém místě DMT (v jakém trojúhelníku,
na jaké hraně) se právě nacházíte.
Možnost převracení kvadrantu CAD souborů
Ve SmartWorx Viva dávno existuje možnost zobrazování CAD
vektorové kresby v mapovém okně. Lze to provést buďto výběrem podkladové DXF mapy v zakázce nebo importem DXF souboru přímo do zakázky. Od verze 4.00 máte nově možnost převracet znaménka souřadnic (kvadranty) takto používaných vektorových podkladů. Toto nastavení je velmi důležité pro naši zemi,
kde se souřadnice v CAD systémech převrací z prvního do třetího
kvadrantu, aby sever v mapě mířil nahoru.
Vysoká dynamika sledování hranolu totální stanicí
Při měření one-man systémem na kratší vzdálenosti
od totální stanice lze nastavit zvýšenou dynamiku pohybu dalekohledu pomocí servomotorů. Tím se výrazně urychluje měření a redukuje pravděpodobnost
ztráty sledování hranolu.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
8/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
xRTK
xRTK je nový typ GNSS pozice, který co do přesnosti stojí mezi
plnohodnotnou nejpřesnější RTK pozicí a DGPS (submetrovou)
pozicí. xRTK je vhodné hlavně do extrémně zakrytých míst, kde
se již RTK inicializuje jen ztěžka a kde zároveň potřebujeme pozici lepší než DGPS. xRTK se aktivuje speciálním nastavením a lze
ho aktivovat pouze při použití high-end přijímačů Viva GS10,
GS12, GS15 a GS25, nikoli tedy s GS08. xRTK má i svůj specifický
symbol GNSS pozice, viz tabulka níže:
Symbol GNSS pozice
Přesnost
Navigační
1–5m
DGPS (pouze kódy)
30 cm – 1 m
xRTK
10 – 30 cm
RTK
1 – 5 cm
RTK base stanice s odlehčenými přijímači GS08 / GS12
Doposud bylo možné sestavit RTK base stanici (vlastní mobilní referenční stanici) pouze s přijímači GS10, GS15 a GS25. Od verze v4.00 je možné sestavit base stanici i s odlehčenými přijímači
GS08 nebo GS12. V této sestavě je přijímač spojen Y-kabelem přímo s radio- nebo GSM modemem a externí baterií podobně, jako se base stanice dříve realizovala s GPS900/GS09. Base se
konfiguruje a spouští pomocí CS Viva kontroleru, který na tuto operaci musí být vybaven speciální licencí:
 792349 CS10/GS08 licence pro RTK referenční stanici
 792350 CS/GS12 licence pro RTK referenční stanici
Po spuštění reference již není kontroleru pro base dále zapotřebí a můžete s ním pokračovat
v práci třeba s GNSS roverem. Sestava vypadá následovně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
[email protected]
www.gefos-leica.cz
9/16
GS08/GS12 přijímač
Výškový hák
GRT146 trn
Trojnožka
Anténa modemu
Stativ
GHT58 držák modemu
Modem v GFU krytu
CS polní kontroler
GEB211/GEB212 baterie
SD karta
CF karta
GEB171 externí baterie
GEV205 Y-kabel
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
RTK reference v této sestavě může vysílat korekce pouze ve formátu RTCM v3. Na referenci
nelze v této sestavě ukládat data pro post-processing. Anténa GS08/GS12 musí být vybavena
novým firmwarem v6.110. Jako GSM modem může být využit na referenci pouze typ GFU24
(Siemens MC75).
Nové radiomodemy CGR nasazovací na CS kontrolery
Příjem RTK korekcí přes radiomodemy byl doposud možný pouze s přijímači
GS10 nebo GS15. S novými radiomodemy, které se nasazují přímo na CS kontrolery podobně jako třeba L1 přijímače GS05/GS06, lze přijímat korekce přes rádio v kombinaci s odlehčenými přijímači GS08 nebo GS12. Tyto radiomodemy
jsou prezentovány novými položkami:
 789635 CGR15 radiomodem nasazovací na kontroler CS15
 789634 CGR10 radiomodem nasazovací na kontroler CS10
Dále je potřeba anténa:
 790505 GAT21 radioanténa k radiomodemům CGR10/CGR15
Tyto radiomodemy jsou pouze přijímací, nelze tedy s nimi realizovat RTK base
stanici.
Nový high-end přijímač Viva GS25
GS25 je úplně nový přijímač, který poskytuje největší flexibilitu a maximální spolehlivost v nejnáročnějších aplikacích. GS25 má integrovaný web-server, integrovaný displej s malou klávesnicí a možnost ovládání pomocí SmartWorx Viva od verze 4.00. Ovládání webovým serverem nebo kontrolerem se SmartWorx Viva je identické jako u přijímačů GS10 a GS15. Celkové uspořádání a velké množství komunikačních portů činí tento přijímač vhodným pro speciální aplikace
(např. do měřických vozů) jako součást vyššího integrálního systému, ale lze ho také dát třeba
do batůžku a používat jako běžný batůžkový rover.
GS25 – zadní panel s množstvím komunikačních portů a
dokem pro integraci komunikačního modemu
GS25 – přední panel s displejem, klávesnicí a doky pro baterii,
SD kartu a mini-USB port
[email protected]
www.gefos-leica.cz
10/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Automatický výběr formátu korekcí v RTK průvodci
Při nastavování příjmu RTK korekcí v průvodci lze nyní vybrat automatické rozpoznávání formátu korekcí z informací v NTRIP protokolu ze sítí referenčních stanic.
Zobrazení souřadnic přímo do měřické obrazovky
Přímo do měřické obrazovky v aplikaci Měření lze nakonfigurovat zobrazení aktuálních souřadnic. Lze zobrazit místní pravoúhlé souřadnice
(tj. např. S-JTSK) nebo WGS84 (tj. např. ETRS89 v rámci ETRF2000). Dříve byly aktuální souřadnice zobrazitelné pouze přes funkci Aktuální
pozice. Lze to nastavit pomocí Uživatel > Pracovní nastavení… > Moje
měřická obraz. > Konfg…
Manuální výběr GSM operátora
Ve SmartWorx Viva od v4.00 lze při použití modemu Telit UMTS (tj.
např. integrovaného modemu v CS kontroleru) vypnout automatický
výběr operátora a zafixovat komunikaci pouze na jednoho konkrétního
operátora. To je vhodné zejména blízko hranic, kde se může stát, že
zahraniční operátor, přes který nechcete kvůli vysoké ceně za roaming
komunikovat, má silnější signál. Lze to provést pomocí Přístroj > Spojení… > Ostatní spojení > kurzor na CS internet > Ctrl > záložka Pokročilé.
Toto nastavení se vrátí po restartu do původního stavu. Aby toto nastavení zůstalo i po vypnutí, je nutno zasáhnou do AT příkazů
k modemu, v případě zájmu nás kontaktujte.
Více kódů k jednomu bodu
Na měřickou obrazovku lze nyní kromě položky „Kód“ zobrazit i položku „Informace o kódu“, do
které lze zadat např. druhý kód bodu, pokud to vyžaduje následné zpracování např. v CAD systémech.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
11/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Další vylepšení
SmartWorx Viva v4.00 obsahuje spoustu dalších vylepšení, mezi nimi rozšíření možností exportu
do DXF a LandXML a vylepšení v Road aplikacích (RoadRunner ve variantách Road, Rail a Tunnel). Čtěte více zde:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/Viva_GNSS/Viva_v4.01/SmartWorx Viva Release Notes v4_00_en.pdf
Softwarová údržba SmartWorx Viva verze 4.00
SmartWorx Viva verze 4.00 má následující datum softwarové údržby:
1. 11. 2011
Prosím zkontrolujte datum softwarové údržby na vašich aparaturách:
Uživatel > O Leica Viva > záložka SmartWorx Viva > Konec údržby.
Máte-li datum konce údržby ve vašem přístroji mladší než datum údržby této verze, pak tento
přístroj má na tuto verzi nárok. V opačném případě je potřeba zakoupit roční softwarovou údržbu. Cena
softwarové údržby pro SmartWorxViva se liší podle jednotlivých přístrojů. Jedná se o položky:












6003732 Roční softwarová údržba pro Viva GNSS (GS10/15/25+CS+SmartWorx Viva):
14 190,- Kč
6004782 Roční softwarová údržba pro Viva GNSS (GS12+CS+SmartWorx Viva):
12 020,- Kč
6004779 Roční softwarová údržba pro Viva NetRover (GS08+CS+SmartWorx Viva):
11 590,- Kč
6004785 Roční softwarová údržba pro Viva Uno (GS05/06+CS+SmartWorx Viva):
11 590,- Kč
6004864 Roční softwarová údržba pro Viva TS11 + SmWx.Viva:
12 020,- Kč
6004941 Roční softwarová údržba pro Viva TS11 + GS12/15 + SmWx.Viva (SmartStation):
12 020,- Kč
6004944 Roční softwarová údržba pro Viva TS15 + SmartWorx Viva:
12 020,- Kč
6004947 Roční softwarová údržba pro Viva TS15 + GS12/15 + SmWx.Viva (SmartStation):
12 020,- Kč
6004950 Roční softwarová údržba pro Viva TS15 + CS10/15 + SmWx.Viva (one-man systém): 22 860,- Kč
6004953 Roční softwarová údržba pro Viva TS15 + CS10/15 + GS12/15 + Sm.Viva(SmartPole):22 860,- Kč
6005690 Roční softwarová údržba pro Viva TS12 + CS10 + SmWx.Viva (one-man systém):
12 020,- Kč
6003741 Roční softwarová údržba pro Viva CS10/CS15 + SmartWorx Viva (pouze kontroler): 11 590,- Kč
Při objednávání softwarové údržby uvádějte prosím objednací číslo a sériová čísla všech příslušných komponent (CS kontroleru, GS přijímače, TS totální stanice).
Firmware si můžete nainstalovat sami podle tohoto návodu:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/Viva_GNSS/Navod_instalace_SmartWorx_Viva.pdf
V případě nutnosti naší asistence jsou stanoveny tyto ceny:
 Za instalaci a nastavení jednoho stroje u nás:
500,- Kč
 Za 1-denní návštěvu u vás s instalací a nastavením všech vašich strojů: 5 000,- Kč
Odkazy ke stažení SmartWorx Viva verze 4.01
Pro CS a GS: http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Firmware/Viva_GNSS/Viva_v4.01/
Pro TS: http://gefos-leica.cz/ftp/Totalni_stanice/Firmware/Viva_TS11-TS15/Viva_TS_v4.01/
[email protected]
www.gefos-leica.cz
12/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Leica Geo Office (LGO) verze 8.2
Nová verze LGO obsahuje následující vylepšení:
Off-line aktivace a přenos licencí
Pro aktivaci nové licence nebo pro přenos stávajících licencí na jiný počítač lze nově využít i off-line způsob bez nutnosti on-line internetového spojení. Během off-line procesu se tvoří
tři typy souborů (Startovací, Požadavek a Odpověď), které se zpracovávají ve vašem účtu portálu Leica myWorld (http://myWorld.leica-geosystems.com) nebo s naší asistencí přes náš účet.
Další nové funkce
 Podpora informací ke kódům v návaznosti na SmartWorx Viva v4.00
 Podpora nové podtřídy „Phase xRTK“ v návaznosti na zavedení xRTK pozice ve Viva GNSS v4.00
 Podpora panoramatických scén pořízených v totálních stanicích TS11 I / TS15 I
vybavených širokoúhlou kamerou a SmartWorxem Viva od v4.00
 Podpora nových GNSS přijímačů GS25, GR25 a GM10
 Nové proměnné pro tvorbu výstupních masek ve Formátovém manažeru:
o Informace o kódu
o Nové proměnné pro RoadRunner
Softwarová údržba Leica Geo Office verze 8.2
Leica Geo Office verze 8.2 má následující datum softwarové údržby:
26. 10. 2011
Prosím zkontrolujte datum softwarové údržby vašeho software:
Od LGO verze 8.0: Nápověda > O programu… > Maintenance End
Do LGO verze 7.01: Nápověda > O programu… > Zakoupeno > záložka Údržba
Máte-li datum konce údržby ve vašem softwaru mladší než datum údržby této verze, pak tento
počítač má na tuto verzi nárok. V opačném případě je potřeba zakoupit roční softwarovou údržbu. Cena
[email protected]
www.gefos-leica.cz
13/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
softwarové údržby pro LGO se liší podle vašich licenčních modulů a na cenu údržby je nutné udělat individuální nabídku.
Odkaz ke stažení Leica Geo Office verze 8.2
http://gefos-leica.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/LGO_8.2/
Leica Exchange
Úvodní informace
Leica Exchange je nová softwarová služba Leica Geosystems, která umožňuje
posílat a přijímat soubory a objekty (zakázky, souřadnicové systémy, kódové listiny
atd.) mezi vámi a vašimi kolegy. Leica Exchange je server spravovaný firmou Leica
Geosystems, ke kterému můžete přistupovat pomocí:
 Vašeho účtu na webu myWorld
 Přístroje v terénu pomocí SmartWorx Viva od verze 4.00
 Počítače s programem Leica Exchange Office (LEO)
Výhody Leica Exchange
 Výsledky vaší práce (zakázky, textové protokoly, fotografie, náčrty apod.) můžete
ihned z terénu poslat na server Leica Exchange.
 Ze serveru Leica Exchange si můžete v terénu stahovat potřebná data (seznamy
souřadnic pro vytyčování, podkladové vektorové kresby, digitální modely terénu
apod.).
 Jeden účet může sdílet více uživatelů.
 Data může sdílet kdokoli, komu dáte přístup k vašemu účtu, a to odkudkoli – z terénu, z jakékoli kanceláře, prostě odevšud, kde máte internetové připojení.
 Leica Exchange je postaven na nejmodernější IT infrastruktuře s nejvyšší mírou
zabezpečení.
 Leica Exchange vám umožní změnit vaše pracovní postupy a tyto změny povedou
ke zvýšení produktivity.
Co budete k provozování Leica Exchange potřebovat
Položky uvedené v tomto odstavci jsou uvedeny bez cen, protože ceny ještě nebyly stanoveny.
Budete potřebovat jeden z následujících ročních účtů:
 5303934 Leica Exchange Standard (2 GB) – roční účet
 5303935 Leica Exchange Standard (2 GB) – roční účet s transferem přes myWorld
 5303936 Leica Exchange Professional (5 GB) – roční účet
 5303937 Leica Exchange Professional (5 GB) – roční účet s transferem přes myWorld
Výše uvedené účty jsou platné buďto 1 rok nebo do vyčerpání kvóty uvedené v GB. Kvóta se čerpá s objemem všech dat, která natahujete na server. Stahováním dat se kvóta nečerpá.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
14/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Po vyčerpání kvóty lze aktivovat další roční účet, i kdyby ještě neuplynula roční doba od založení
účtu.
Aktivace Exchange v přístrojích
V přístrojích se SmartWorx Viva od verze 4.00 lze možnost používání Leica Exchange aktivovat jednorázovým poplatkem:
 788309 SmartWorx Viva Exchange aktivace v TS totální stanici
 788310 SmartWorx Viva Exchange aktivace v CS kontroleru
Podmínkou je již máte aktivován jeden ze čtyř výše uvedených Exchange ročních účtů.
Leica Exchange Office (LEO)
LEO je PC software, kterým se lze z počítače připojit k vašemu účtu Leica Exchange a natahovat a stahovat data. Získává se jednorázovým nákupem pro každý počítač. Jedná se o položku:
 788313 Leica Exchange Office aktivace
Bez tohoto programu se můžete obejít, pokud máte jeden z účtů s možností transferu
přes myWorld.
Vyzkoušejte si zdarma Leica Exchange
Pozn.: připravujeme i českou verzi myWorld.
Přihlaste se na myWorld
V internetovém prohlížeči otevřete stránku http://myworld.leica-geosystems.com a přihlaste se. Pokud nemáte účet na myWorld, klikněte na odkaz „Registrovat nyní…“ a držte se
instrukcí. K úspěšnému dokončení registrace budete potřebovat typ a výrobní číslo alespoň jednoho za vašich přístrojů.
Vytvořte si účet Leica Exchange na vyzkoušení
V myWorldu klikněte na odkaz „myTrustedServices“ a dále stiskněte tlačítko „Trial Subscribtion“. Vyberte Leica Exchange Trial (180 days) a odsouhlaste. Řiďte se instrukcemi, měli
byste v rámci účtu vytvořit minimálně jednoho uživatele se jménem a heslem se kterým se můžete ke službě přihlašovat a následně posílat a stahovat data.
Přihlášení k Leica Exchange přes myWorld
Chcete-li se přihlásit k Exchange přes myWorld, zvolte myTrustedServices > myExchange
a přihlaste se jménem a heslem jednoho z uživatelů vašeho účtu.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
15/16
Leica e-mail 16/2011
20. 12. 2011 Nové verze firmwarů a LGO, Leica Exchange, aktivita ionosféry
Leica Exchange Office
Stáhněte si Leica Exchange office na odzkoušení. Jsou dvě možnosti:
myWorld: myDownloads > Services > Exchange > Software > Stáhněte software a nainstalujte ho ve variantě Trial – 180 dní na odzkoušení.
Software si můžete stáhnout také z našeho FTP:
http://gefos-leica.cz/ftp/PC_Software/Leica_Exchange_Office/Leica.Exchange.Office_en.exe
Po nainstalování a spuštění LEO budete vyzváni k přihlášení.
Použití Leica Exchange v přístroji se SmartWorx Viva
Pokud máte přístroj s polním programem SmartWorx Viva verze minimálně 4.00, zvolte „Uživatel > Nástroje a utility… >
Leica Exchange“. Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a
hesla. Objeví se sada nástrojů, pomocí kterých budete schopni
odesílat / stahovat data na / ze serveru.
Závěr
Pevně doufáme, že jsou zde uvedené informace pro Vás užitečné.
V případě dotazů nebo požadavků nás kdykoli kontaktujte.
Také bychom Vám rádi popřáli klidné Vánoce a úspěšný nový rok!
Za GeoTeam zastoupení Leica Geosystems firmy GEFOS a.s. přeje hezké Vánoce
Daniel Šantora
Tel.: 283 842 620, 284 007 034
Mob.: 724 031 261
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.gefos-leica.cz
16/16
Download

Aktivita ionosféry, nové verze firmwarů a LGO, Leica