NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY a ZAMĚSTNANCE
I listopad 2013
I
www.geis-group.cz
„Srdce systému“
oficiálne otvorené
Geis nasazuje
­novou aplikaci
Německo, Polsko, východní Evropa:
Geis rozvíjí
svou síť
2 | editorial
Od těchto předpokladů se bude nyní odvíjet další
rozvoj těchto poboček, jejich vozových parků
a logis­
tických aktivit. Dosavadním zákazníkům
Logwinu můžeme slíbit, že budeme dále realizovat
a rozvíjet všechny dosud poskytované služby k jejich nejvyšší spokojenosti.
Nově v Polsku. To samé platí i pro naše nové
angažmá v Polsku. Tuto zemi jsme měli v hledáčku
už dlouho. A to nejen kvůli její optimální geografické poloze – navazuje na naše silné regiony,
Německo, Českou republiku a Slovensko, ale i proto, že na Polsko nahlížíme jako na důležitý rostoucí
trh v rámci Evropy.
Bývalá dceřiná společnost Quehenbergeru splňuje se
svými sedmi pobočkami a podílem v polské kooperaci pro přepravu kusového zboží PSD přesně naše
představy o kompaktní, silné společnosti. Tuto nově
získanou síť teď budeme krok za krokem dále rozvíjet.
Milé čtenářky, milí čtenáři
1. července tohoto roku se skupina Geis rozrostla
o více než 500 nových kolegů a kolegyň a o 17 nových poboček. Převzetím společnosti Logwin jsme
získali na jihu Německa tři pobočky, v Gochsheimu,
Norimberku a Ludwigsburgu, spolu s dalšími deseti
provozy a 405 zaměstnanci. Další akvizicí v Polsku
jsme ke skupině Geis připojili dceřinou společnost
Spolupráce ve východní Evropě. Kromě této
akvizice došlo i na spolupráci s Quehenberger
Logistics. Do budoucna budeme nabízet společná
řešení pro přepravy kusových a paletových zásilek, a to od Německa a Rakouska až po Rusko. Ve
střední a východní Evropě tak získáme předpoklady
pro inovativní zásobovací a distribuční koncepce,
které jsou obzvlášť zajímavé pro naše mezinárodní
zákazníky. Spojíme naše silné stránky a využijeme
tak potenciálu, který nabízí východní Evropa.
Silná evropská skupina
Quehengerger Logistics s 88 zaměstnanci na sedmi
pobočkách. Na tomto místě bychom chtěli srdečně
přivítat všechny naše nové zaměstnance!
Všechny další informace o aktuálním dění a dalších
novinkách se dozvíte jako obvykle v Transferu.
Přejeme Vám příjemné počtení!
Optimální posila. Nově získané pobočky jak
v Německu, tak i v Polsku, mají pro skupinu Geis
optimální přínos. Bývalé pobočky Logwinu nyní
vystupují na trhu pod názvem Geis Transport und
Logistik GmbH. Zatímco pobočky v Norimberku a Gochsheimu u Schweinfurtu navazují na náš
dosavadní region ve Francích, získáním pobočky
v Ludwigsburgu u Stuttgartu jsme rozšířili naše aktivity o další velké území.
Srdečně, Vaši
Samozřejmostí je, že nové pobočky velmi dobře
doplňují skupinu nejen z hlediska operativy, ale
zároveň optimálně navazují na dosavadní produktové portfolio Road Services a Logistics Services.
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis
majitelé a jednatelé skupiny Geis
OBSAH | 3
04
HLAVNÍ TÉMA
04 Silnější v Německu
06 Nová síť v Polsku
07 Spolupráce ve východní Evropě
ROAD SERVICES
08 „Srdce systému“ oficiálne otvorené
09 20 let úspěšným ­speditérem
09 Nový partner pro Turecko
08
LOGISTICS Services
10 Rozšíření ­logistiky pro ­výrobu dveří
10 Petobel se spoléhá na logistiky skupiny Geis
11 RFID urychluje ­odbavení oblečení
Air + Sea Services
12 Spolupracujeme ve prospěch klienta
12 Z Indie za 120 hodin
13 Nadměrný import z Izraele
13 Geis podporuje mladé dobrovolníky
13
Z Místa
14 Geis pracuje pro ALZU
14 Geis nasazuje novou aplikaci
RŮZNÉ
15 Vzdělávání s podporou ESF
15 Pracujeme pro Mistry
15 Dobrá práce pro dobrou věc
14
Vydavatel
Hans Geis GmbH + Co KG Mezinárodní zasílatelství
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
Tel.: +49 9771 603-0, Fax: +49 9771 603-109
www.geis-group.com
Odpovědnost
vedení firem skupiny Geis
Redakce / nakladatelství
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan, Katharina Jedlitschka
Denise Wernick, Sandro Saretz (grafika)
Rellinger Straße 64a, 20257 Hamburg
Tel.: +49 40 853133-0, Fax +49 40 853133-22
E-Mail: [email protected]
4 | HLAVNÍ TÉMA
Geis cíleně
rozvíjí
svou síť
Silnější v Německu, nová síť poboček v Polsku a partnerství ve východní Evropě. V posledních měsících
rozšířila skupina Geis národní i mezinárodní síť svých poboček. Cílem skupiny je pokračovat v růstu jak
na regionálním, tak i mezinárodním trhu.
Silnější v Německu
K 1. červenci tohoto roku převzala skupina Geis
od Logwin Solutions Deutschland GmbH tři pobočky: v Norimberku, Gochsheimu u Schweinfurtu
a Ludwigsburgu. Získala tak 405 nových zaměstnanců, kteří na deseti provozech realizují přepravní
a logistické zakázky a v předchozím roce dosáhli
obratu zhruba 105 miliónů eur.
Dobře fungující jednotka. „S těmito třemi pobočkami jsme rozšířili naše regionální zastoupení.
Jsou ziskové a mají dlouhodobé vztahy s renomovanými zákazníky,“ říkají jednatelé skupiny Geis
Joachim Fink a Dr. Johannes Söllner. „Kromě toho
tvoří dobře fungující jednotku. O to se budeme
opírat i v budoucnu, což dokazuje i nový jednotný název společnosti Geis Transport und Logistik
GmbH.“
Geis Transport
und Logistik GmbH
Počet zaměstnanců: 405
Obrat v roce 2012:
cca 105 miliónů eur
Pobočky: Gochsheim,
Nürnberg, Ludwigsburg
Počet provozů: 10
Celková plocha: 97.000 m²
Plocha pro logistiku
a překládku: 61.500 m²
Vozový park:
50 vlastních kamionů
Vedením společnosti byli pověřeni Klaus Stäblein
a Erik Lassen. Oba již mnoho let řídí osudy významných společností Geisu v podnikatelských
produktech Road Services a Logistics Services.
Nepřetržité investice. Skupina Geis investovala do nových poboček hned v prvních měsících
po akvizici, a to jak do stávajících logistických projektů, tak i do vozového parku. Investovalo se do
nemovitostí, paletových vozíků, tahačů i návěsů.
Kamiony již jezdí pod logem Geisu. „Nálada mezi
novými zaměstnanci je vesměs pozitivní,“ říkají
Klaus Stäblein a Erik Lassen. „Pracujeme s velmi
motivovanými týmy!“ —
HLAVNÍ TÉMA | 5
Nové pobočky
v přehledu
Gochsheim – přeprava, logistika a další
Z franckého Gochsheimu u Schweinfurtu řídí Geis
Transport und Logistik GmbH pět dalších provozů.
Pod vedením Helmuta Blankeho odbavuje centrální regionální pobočka v Gochsheimu především
přepravní zakázky produktu Road Services. Nabízí
národní a celoevropské přepravy jak dílčích a celovozových zásilek, tak i liniové a sběrné přepravy. Kromě toho pobočka jako regionální spedice realizuje
zásobovací logistiku pro podniky z automobilového
průmyslu.
Provoz Schweinfurt Hafenstraße
Na Schweinfurter Mainhafen provozuje Geis
Transport und Logistik GmbH dodavatelský sklad
o rozloze 5.400 metrů čtverečních. Skladová,
distribuční a zásobovací logistika, služby s přidanou
hodnotou – to je spektrum služeb, které zde
poskytují.
Provoz Schweinfurt Röntgenstraße
Tato pobočka se plně věnuje managementu obalů.
V hale o rozloze 5.500 metrů čtverečních zde
skladují a spravují speciální prázdné přepravní obaly,
kterými zásobují výrobní linky dodavatelů automobilového průmyslu.
Provoz Knetzgau
Zhruba 25 kilometrů východně od Gochsheimu leží
pobočka Knetzgau. Tady Geis realizuje on-site
logistiku pro výrobce nealkoholických nápojů.
Rovnou z výroby putují nápoje přes Geis jako dílčí
nebo celovozové zásilky přímo do obchodů.
Norimberk: překladiště a regálový sklad
pod jednou střechou
Z Ipsheimerské ulice na západě Norimberku realizuje Geis Transport und Logistik celoevropské
přepravy kusových, dílčích a celovozových zásilek.
Navíc nabízí skladovací služby v regálovém skladě
o celkové kapacitě 5.800 paletových míst. Portfolio
doplňuje jak zásobovací a distribuční logistika just-in-time (JIT) a just-in-sequence (JIS), tak i služby
spojené s celním odbavením. Klíčovými sektory jsou
zdravotnictví, automobilový průmysl a spotřební
elektronika. Hlavní pobočku a dva pod ní spadající
provozy řídí Werner Schelter.
Provoz Norimberk Edisonstraße
Smluvní logistika s full servisem – to je
motto druhé pobočky na západě
Norimberku. On-site a offsite
logistika, balení, expedice
a služby celní deklarace patří
k místnímu portfoliu.
Provoz Amberg
Silniční přepravy do celé
Evropy nabízí Geis Transport
und Logistik GmbH na pobočce
v Ambergu – včetně JIT a JIS
zásobovací a distribuční logistiky
a KEP služeb.
Ludwigsburg: individuální
přepravní a logistická řešení
Vedoucí poboček (zleva): Peter Reinhold, Helmut Blanke
a ­Werner Schelter
Gochsheim je jednou ze tří
­poboček společnosti Geis
­Transport und Logistik GmbH
Přeprava i logistika jsou na pobočce v Ludwigsburgu
jako doma. Pod vedením Petera Reinholda zde nabízejí svým zákazníkům kompletní spektrum služeb
- jak národní a mezinárodní distribuční a zásobovací
logistiku, tak i skladovou a inhouse logistiku včetně outsourcingových projektů. Kromě toho nabízí
místní tým v oblasti mediální logistiky noční distribuci novin a časopisů. Pobočka disponuje skladovou
plochou o rozloze 5.100 metrů čtverečních a 32 odbavovacími branami. —
© iStock/Thinkstock
Provozy Schwebheim
Na ploše o rozloze 28.000 metrů čtverečních
nabízejí obě schwebheimské pobočky, které spolu
téměř sousedí, jak skladovou, tak i zásobovací
a distribuční logistiku. Kromě toho tady zaměstnanci zušlechťují výrobky pro dodavatele automobilového průmyslu a nabízejí další služby s přidanou
hodnotou sahající od kontroly kvality přes montáže
až po balení produktů.
Nové provozovny rozšiřují síť
skupiny Geis v jižním Německu
6 | HLAVNÍ TÉMA
Ve skladu o rozloze
6000 m² v Tychy
­převzal Geis PL mimo
jiné i logistiku nebezpečného zboží
Nová síť v Polsku
Ke stejnému datu, k 1. červenci 2013, převzala skupina Geis polskou dceřinou společnost Quehenberger
Logistics. Díky této akvizici má nyní Geis v Polsku síť sedmi poboček s 88 zaměstnanci.
P
oté, co jsme dobudovali celostátní síť poboček v České republice a na Slovensku, je
zvýšená angažovanost v Polsku logickým
vyústěním naší východoevropské strategie,“ říkají majitelé a jednatelé holdingu Geis Hans-Georg
Geis a Wolfgang Geis. „Koneckonců, právě Česká
republika a Slovensko jsou s Polskem úzce ekonomicky spjaty. To platí zejména v oblasti dopravy a logistiky.“ Skupina Geis byla dosud v Polsku
zastoupena dvěma pobočkami Geis Cargo International Poland Ltd. a zaměřovala se především na
leteckou na námořní přepravu.
Úzké propojení polské společnosti s národními
společnostmi v České republice a na Slovensku
se odráží i ve vedení společnosti: novým jednatelem se stal Michal Martinovič, který ve stejné
pozici působí již řadu let v Geis CZ a Geis SK.
Jednatelem pro oblast financí byl jmenován Luboš
Scheinost, který nese odpovědnost též za finance
v Geis CZ. Kontinuita je zajištěna Adamem Kwiatkowskim, který pracoval v dosavadním polském
vedení společnosti Quehenberger. Jako další jednatel je v Geis PL zodpovědný za provozní záležitosti.
© scibak/istockphoto
Spedice a logistika. Díky nové společ-
Zielona Góra
Wrocław
Tychy
nosti Geis PL Sp. z o.o. Geis nyní výrazně rozšířil nabídku služeb. Svým
zákazníkům nabízí jak národní
a mezinárodní Road Services kusových zásilek i sběrné linky, tak
i Logistics Services. Geis PL má
Warszawa
Terespol k dispozici terminál o rozloze
Małaszewicze
6.000 metrů čtverečních se sídlem
v Tychy na jihu země. Dalších
šest poboček najdete ve městech Małaszewicze, Korczowa /
Młyny,
Terespol,
Varšava,
Młyny
Wrocław a Zielona Góra.
Celostátní pokrytí. Po akvizici
převzala skupina Geis i účast v polské kooperaci pro přepravu kusových
zásilek PSD - Polski System Dystrybucji. Geis PL
tak díky PSD získal celostátní pokrytí pro přepravu kusových zásilek.
Adam Kwiatkowski,
jednatel a provozní
ředitel Geis PL
Cíl: full servis. Nový tým nyní usilovně pracuje
na integraci do skupiny Geis: přizpůsobuje se hardware i software, nově se přesměrovávají přepravy.
V následujícím kroku plánuje Geis expandovat
v oblasti přepravy a logistiky. „Integraci do skupiny
Geis chceme dokončit v příštím roce,“ říká Michal
Martinovič. „Naším cílem je poskytovat zákazníkům na polském trhu stejné služby a ve stejně vysoké kvalitě jako v zemích, kde se již skupina Geis
etablovala.“ —
© iStock/Thinkstock
HLAVNÍ TÉMA | 7
Současně s převzetím polské dceřiné společnosti Quehenbergeru se obě
společnosti dohodly, že zintenzívní svou strategickou spolupráci v oblasti
mezinárodních přeprav kusových zásilek. Společně s rakouským poskytovatelem logistických služeb bude Geis nabízet do budoucna komplexní řešení
pro zásobovací a distribuční logistiku v centrální a východní Evropě.
Oblast spolupráce sahá od Německa a Rakouska
až po Rusko. Rakouský Quehenberger Logistics
se bude soustředit na jihovýchodní Evropu včetně
Rumunska a Bulharska, stejně tak i na Rusko, Ukrajinu, Moldávii a Bělorusko. Skupina Geis pokryje
Německo, Českou republiku, Slovensko a Polsko.
Joachim Fink
Joachim Fink, jednatel skupiny Geis (vlevo) a Christian Fürstaller,
generální ředitel a spolumajitel společnosti Quehenberger
Dále zcela nezávisle. Spolupráce v oblasti přeprav kusových zásilek ve střední a východní Evropě představuje strategické pole, které chtějí oba
partneři společně rozvíjet. Partnerství však zůstává
omezeno v tomto rozsahu: obě společnosti si zachovají stávající partnery v jižní, západní a severní
Evropě. Kromě toho zůstávají aktivní a nezávislí
v oblasti řízení přeprav a smluvní logistiky. —
Standardizace ve společné síti. Vzniklá spolupráce, společně provozovaná síť poboček pro přepravu kusových zásilek v 15 zemích, se vyznačuje
standardizací produktů, procesů a doprovodných
informačních technologií. „Na tomto základě jsou
oba partneři schopni provádět jakýkoliv druh zásobování a distribuce,“ objasňuje spolumajitel a generální ředitel Quehenbergeru Christian Fürstaller.
Jednatel Geisu Joachim Fink doplňuje: „Inovativní
koncepce, které již implementujeme na vyspělých
trzích, můžeme v budoucnu nabídnout kdekoliv ve
střední a východní Evropě našim mezinárodním zákazníkům z průmyslu a obchodu.“
© Quehenberger
„Ve východní
­Evropě vidíme
velký poteciál
růstu. Spojením
silných stránek
našich společností
chceme tento
potenciál využít.“
© Quehenberger
Spolupráce ve východní Evropě
8 | Road Services
Hostia mali možnosť vidieť v prevádzke aj reťazovú dráhu pre triedenie
paletových zásielok (na fotografii)
Slávnostné preberanie symbolického kľúča. Na fotografii, zľava: riaditeľ pobočky
Rastislav Petrík, Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis
„Srdce systému“ oficiálne otvorené
Skupina Geis predstavila verejnosti svoju novú
centrálu na Slovensku. Koncom júna tohto
roka prebehlo oficiálne slávnostné otvorenie
logistického areálu vo Zvolene. Terminál
slúži nielen ako HUB pre kusové a paletové
zásielky, ale aj ako prekladisko pre balíky
a nahrádza tak doterajšie prekladisko v 20
kilometrov vzdialenej Banskej Bystrici.
Skupina Geis privítala na slávnostnom otvorení približne 300 hostí.
Medzi inými aj čestných hostí, primátora Zvolena, Miroslava Kuse­
ina a Reinharda Wiemera, charge d´affer Nemeckého veľvyslanectva
na Slovensku.
Slávnosť zahájil Wolfgang Geis. Vo svojom prejave pripomenul doterajšie investície, ktoré Geis vložil do kvalitného rozvoja
svojej slovenskej prepravnej siete. Ocenil aj ústretový prístup mesta Zvolen pri výstavbe centrály, keď povedal: „Som rád, že náš prvý
vlastný terminál na Slovensku otvárame práve vo Zvolene. Je to hi­
storický míľnik na ceste k ďalšiemu rozvoju a pomôže nám ešte lepšie
zaisťovať kvalitné služby pre našich zákazníkov.“ Nové prekladisko
je vôbec prvou vlastnou nehnuteľnosťou skupiny Geis na Slovensku.
Podľa odborníkov sa radí svojou technológiou a priestorom k najmodernejším logistickým areálom v krajine.
V rámci slávnostného aktu predali majitelia holdingu Hans-Georg
Geis a Wolfgang Geis novému riaditeľovi pobočky Rastislavovi Petríkovi symbolický kľúč k logistickému terminálu.
Počas slávnosti, ktorá bola koncipovaná ako skutočný slovenský jarmok, vrátane miestnych špecialít, vystúpil folklórny súbor Dratvárik
zo Slovenskej Ľupče. —
Deti z folklórneho súboru Dratvárik
prežiarili svojim vystúpením atmosféru slávnosti
9
20
let úspěšným
­speditérem
Přesně 20 let jezdí holding Geis na pobočce v Bad Neustadtu pro Daimler AG. S touto automobilkou
spolupracuje Geis také v Norimberku. Dosavadní úspěšná spolupráce bude dále pokračovat na obou
pobočkách. Smlouva byla prodloužena na dalších pět let.
O
d airbagů až po žhavící svíčky –
v průměru až 80 procent všech
komponentů vozidel dnes dodávají
externí dodavatelé. Skupina Geis jako regio­
nální speditér realizuje spolehlivé a časované
přepravy dílů od dodavatelů z daných oblastí
do výrobních závodů automobilky.
následuje překládka na terminálech v Bad
Neustadtu a Norimberku. Předtím, než se
sběrné zásilky až do hmotnosti 2,5 tuny vypraví na cestu do výrobních závodů, musí se
zde zkonsolidovat. Výjimku tvoří napřímo
doručované dílčí zásilky (tzv. milkruny) a celovozové zásilky.
Geis v rámci svého regionu pokrývá více než
500 dodavatelů Daimleru. Den následující
po dni vystavení objednávky Geis vyzvedává zásilky u dodavatelů. Poté zpravidla
Jakou cestou a kdy se díly do výrobních
závodů doručí, určují přesně určená časová
okna. Ta jsou velmi úzká, stanovená na
pouhých 60 minut.
Geis v Bad Neustadtu a Norimberku tímto
způsobem zaváží potřebnými komponenty
14 poboček Daimleru, různé externí sklady
a přidružené provozovny výroby. Spedice
tak denně přepraví více než 1.000 tun zásilek.
„Vážíme si toho, že nám Daimler nepřetržitě
důvěřuje již 20 let,“ říká Klaus Stäblein, jednatel společnosti Hans Geis GmbH + Co
KG. „A uděláme vše proto, aby naši zákazníci byli i v příštích letech maximálně spokojeni a aby naše vzájemné velmi dobré vztahy
pokračovaly další desetiletí.“ —
Nový partner pro Turecko
Geis CZ otevírá přímou pravidelnou linku s Tureckem.
Jeho přepravním partnerem je nyní turecká přepravní společnost Balnak.
Od září letošního roku otevřel Geis CZ novou přímou linku do Turecka ve spolupráci se společností Balnak, členem skupiny Borusan
Lojistik Group (BLG), která je největším speditérem v Turecku. Exportní linka je nastavena s pravidelnými odjezdy každé úterý a pátek,
přepravní lhůta od vyclení v ČR do celního skladu v Turecku - nebo
opačným směrem – je zpravidla 4-5 dnů. Turecko se svým perspektivním a rostoucím trhem je oblastí, na kterou se nyní zaměřuje celá
Evropská unie včetně řady českých firem. Spoluprací se spolehlivým
Auto společnosti Balnak dopravuje zboží do centrálního překladiště Geis CZ
v Modleticích.
partnerem, kterým Balnak bezesporu je, dokáže Geis CZ poskytnout
svým klientům velmi dobrý a bezproblémový způsob přepravy jejich
zboží tam i zpět. —
10 | logistics services
Pouhý rok od zahájení projektu
rozšířili skupina Geis a JELD-WEN
Door Solutions společnou spolupráci:
Geis je nyní odpovědný i za realizaci
logistických služeb ve výrobním závodě
v Oettingenu (Bavorsko).
Sklad JELD-WENu je druhou nejvyšší budovou v Oettingenu
Rozšíření
­logistiky pro
­výrobu dveří
J
ELD-WEN Door Solutions patří k americkému holdingu JELD-WEN, který je největším
globálním dodavatelem oken a dveří. Od minulého roku provozuje Geis v Erlangenu-Eltersdorfu
národní distribuční centrum JELD-WENu pro oblast trhu Do it yourself. Od května realizují zaměstnanci Geisu také vnitropodnikovou distribuční logistiku přímo v jednom z největších německých závodů
JELD-WENu, a to ve třech krocích.
Oettingenský závod JELD-WENu je vidět zdaleka: jeho sklad je tu po věži místního kostela druhou
nejvyšší budovou. Výroba byla v závodě zahájena
přesně před 40 lety, od té doby tu JELD-WEN vyrobil více než 20 miliónů interiérových dveří. Aktuální
roční objem výroby je těsně pod hranicí 1.000.000
kusů dveří. V Oettingenu vznikají nejen vysoce kvalitní interiérové dveře, ale i celá řada technických
dveří, například protipožárních, bezpečnostních či
protihlukových dveří.
První úkolem zdejších zaměstnanců Geisu
je odebrání hotových dveří z výrobních linek pomocí
vysokozdvižných vozíků s přední vidlicí a jejich uložení do regálového skladu. Na základě objednávek od
zákazníků či jiného závodu JELD-WENu pak dveře
kompletují na palety a balí je. Pokud to objednávka
vyžaduje, vybírají a přibalují ke dveřím i odpovídající
zárubně. Ty pocházejí ze závodu Mittweida (Sasko)
a odtud je do Oettingenu přepravuje Geis přes sklad
v Erlangen-Eltersdorfu. Nakonec zaměstnanci Geisu
připraví zásilky k přepravě do Německa a Švýcarska.
„Jsem velmi rád, že teď můžeme podpořit J­ ELD-WEN
i při vnitropodnikové distribuční logistice,“ říká Götz
Gaudlitz, oblastní ředitel Geis Industrie Service
GmbH. „Spolupráce běží na jedničku.“ —
Petobel se spoléhá na
logistiky skupiny Geis
Na stránkách Petobel.de najdete vše, co je spojeno s domácími zvířaty.
Logistické odbavení zajišťuje skupina Geis.
Petobel (www.petobel.de) spustil v polovině září internetový obchod se sortimentem
čítajícím zhruba 6.000 položek, který se má
v nadcházejících měsících rozrůst až na cca
10.000. Logistiku pro tento inovativní e-shop, který nabízí vše od výživy až po příslušenství k chovu domácích zvířat, realizují
odborníci ze skupiny Geis ve skladu Niedersachsen-Olm nedaleko Mohuče. Tuto pobočku využívá Geis již pro zákazníka Granini. Zařízení splňuje přísné hygienické normy
a je certifikováno pro logistiku potravin.
Pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků Petobelu zajišťuje Geis vedení skladu,
rychlé zpracování zakázek ještě v den přijetí
objednávky, balení a přípravu pro expedici
zboží. Logistici tu navíc nainstalovali regály a IT rozhraní, investovali také do balící
technologie. Při první dodávce zboží Geis
nejprve zkompletuje všechna kmenová data,
jako je velikost a hmotnost zboží včetně
EANu. V aktuálním procesu eviduje Geis
data jako je minimální trvanlivost a číslo šarže odpovídajícího zboží. Výhodou nákupu
na www.petobel.de je nejen intuitivní proces
objednávky a korektní ceny, ale i bezpečné
a rychlé doručení plynoucí z dlouholetých
logistických zkušeností skupiny Geis.
„Jsme rádi, že jsme díky Petobelu získali
zákazníka z řad profesionálně řízených internetových obchodů,“ říká Dr. Johannes
Söllner, jednatel holdingu Geis. „Jsem si
jistý, že ačkoliv je tento obor pro nás nový,
zvládneme všechny nástrahy k všeobecné
spokojenosti.“ —
logistics services | 11
RFID urychluje
­odbavení oblečení
Rychle se střídající kolekce a změny trendů určují módní
business. Rychlost je na místě. To platí zejména
v dodavatelském řetězci. Pro mezinárodní módní značku
Drykorn využívá nyní Geis technologii RFID, čímž urychlil
příjem a výdej zboží.
U
ž od května 2011 řídí Geis v logistickém
centru Kürnach u Würzburgu skladovou
logistiku pro Drykorn. Každou sezónu vyskladní a zabalí na 140.000 položek. Pro módní značku zaměstnanci Geisu realizují příjem zboží, kontrolují kvalitu, řídí sklad, zajišťují různé typy obalů,
opatřují výrobky cenovkami pro řetězce módních
obchodů a vyskladňují zboží.
Zboží společnosti Drykorn
putuje po válečkovém dopravníku přes čtečku RFID
Také při výdeji zboží pracuje Geis nyní ještě rychleji
a se stoprocentní kvalitou: zaměstnanci Geisu projedou zkompletované zásilky jednoduše čtečkou RFID
a během okamžiku jim IT systém nahlásí, jestli byla
zakázka provedena správně. Drykorn využívá systém
RFID nejen při skladování, ale i během celého supply-chainu. Etikety Drykornu se k oblečení připojují
už ve výrobě a doprovázejí zboží přes sklad až do
obchodů. Konečně - musí tam být tak rychle, aby
v regálech ležela vždy ta nejaktuálnější móda. —
© Drykorn
Od konce července mohl Geis díky nové bráně RFID
Geis zrychlit především příjem zboží. Zaměstnanci
nejprve (jako dosud) vybalí krabice z kontejnerů. Výrobky Drykornu pak putují po válečkovém dopravníku přes čtečku RFID. Každá jednotlivá položka
je opatřena odpovídající etiketou, proto je okamžitě
zřejmé, jaké zboží v jakých velikostech, modelech
a barvách krabice obsahuje – a to bez jejího otevření.
12 | Air + Sea Services
Spolupracujeme ve
prospěch klienta
Geis Parcel CZ zahájil v roce 2008 spolupráci s firmou
Baby Direkt, která je provozovatelem maloobchodních
­prodejen Funbaby a internetového obchodu. V současné
době zajišťuje skupina Geis pro tohoto klienta daleko
více služeb, než jen distribuci balíků.
Společnost Baby Direkt působí v České a Slovenské
republice od roku 1992. Nabízí kompletní sortiment
pro děti a pohodlí rodičů. Vyrábí vlastní značku ZOPA
a dováží kvalitní sortiment mnoha světových značek.
V České republice je oficiálním distributorem firem
CAM (Itálie) a RÖMER (Německo).
„Baby Direkt je na českém trhu velmi úspěšný. Jsem
rád, že se vzájemná spolupráce daří rozvíjet, a dokážeme vycházet vstříc potřebám klienta,“ říká Tomáš Kriš­
pín, vedoucí obchodu pro balíkové přepravy z pobočky
Brno, který před pěti lety stál u zahájení spolupráce.
„Postupně jsme rozšířili spolupráci s Baby Direct
o paletové přepravy, celovozové přepravy, bufferové
skladování a manipulace, a od roku 2009 i o námořní
přepravu kontejnerů,“ dodává Tomáš Krišpín.
Jak tedy celková spolupráce vypadá?
Geis CZ Air+Sea doveze zboží v kontejnerech ze zámoří. Zboží dopraví do centrály Baby Direktu v Modřicích u Brna.
V případě, že je třeba uskladnit část
zboží mimo areál, nebo zajistit další úkony, jako balení, etiketování nebo kompletaci, poskytnou logistici Geisu skladovou plochu v nejbližší pobočce. Zboží je zde potom
podle potřeb klienta připraveno
a expedováno, nebo převezeno
na sklad Baby Direktu.
„Zajišťujeme distribuci zboží
z centrály Baby Direktu do
obchodů nebo koncovým zákazníkům v rámci CZ i SK.
Každý den přistavujeme do
Modřic dopravní techniku
a svážíme zboží (ať se již jedná
o balíky, nebo palety) do přepravního systému Geis. V loňském
roce jsme zahájili i vzájemnou
spolupráci na novém internet­
ovém obchodě www.funbaby.
cz. Zde jsme jedním z hlavních
přepravců konečným příjemcům,“ vyčísluje Tomáš Krišpín.
Servis je doplněn o zpětné pře­
pravy, například v případě reklamací
zboží, které je dopravováno zpět do Modřic. „V logistice jsme vsadili na Geis. A zdá se, že to byla dobrá volba,“ říká Jiří Fiala, jednatel společnosti Baby Direkt. —
Z Indie za 120 hodin
Geis CZ Air+Sea s.r.o. zajišťuje pro společnost Schaeffler leteckou přepravu zásilek z Indie. Jedná se o materiál, který se dále
zpracovává v závodech společnosti v České republice a na Slovensku.
N
©Ryan McVay/Thinkstock
adnárodní společnost Schaeffler
Group, která zahrnuje značky INA,
LuK a FAG, vyvíjí a vyrábí přesné
produkty určené pro všechno, co se pohybuje
– ať už ve strojích, zařízeních a automobilech,
nebo v letecké a kosmonautické technice. Je
jedním z největších německých i evropských
průmyslových podniků v rodinném vlastnictví. Působí ve více než 50 zemích a na 180
místech po celém světě.
V České republice patří do skupiny firma
Schaeffler CZ, na Slovensku potom Schaeffler Slovensko, INA Skalica a INA Kysuce.
„Se společností Schaeffler spolupracujeme již
více než rok. Doručujeme termínované zásilky z Indie přímo do zpracovatelských závodů,
nejčastěji do výrobního závodu INA Skalica
a INA Kysuca,“ uvádí David Knobloch, prokurista Geis CZ Air+Sea.
Geis zajišťuje celý logistický řetězec: vyzvednutí v indických výrobních závodech, přepravu
na letiště Bombaj nebo Nové Dillí, leteckou
přepravu do Prahy, celní odbavení a distribuci
do zpracovatelských závodů v České republice
nebo na Slovensku. „Na realizaci těchto přeprav spolupracujeme se sesterskou společností
Geis CZ, která zajišťuje distribuci zásilek z letiště Václava Havla v Praze přímo do závodů,“
vysvětluje David Knobloch. Na přesném termínu dodání závisí mnohdy i chod výrobních
linek. Proto musí být bezpodmínečně dodržen. „Urgentní zásilky dodáváme nejdéle pátý
den, respektive 120 hodin po vyzvednutí v Indii, u méně urgentních zásilek je to 156 hodin.
Díky zkušenosti a obětavosti našich lidí se nám
vždy podařilo požadovanou dobu doručení
dodržet.“ Výhled do budoucna je optimistický.
David Knobloch věří, že se podaří spolupráci
rozšířit o námořní přepravy. —
© Minewolf
Air + Sea Services | 13
Nadměrný import
z Izraele
Geis nedávno zorganizoval přepravu tří speciálních obrněných
vozidel o celkové hmotnosti kolem 100 tun z Izraele do
Německa. Zákazníkem byl výrobce vojenských vozidel, která
slouží k odstraňování min.
P
ro tohoto zákazníka jsme již letecky nebo po
moři odbavili několik standardních zásilek a
exportních projektů do Kábulu a Mogadishu.
Toto byl však první klientův import z Izraele,“ říká
Daniel Panic, ředitel pobočky SDV Geis ve Villingen-Schwenningenu, který na projekt dohlížel společně s Torstenem Salewskim z obchodního oddělení.
Na konci srpna, po dvouměsíčních přípravách,
byla zahájena přeprava převzetím nákladu v Ein Yahavu v Izraeli. SDV Geis zorganizoval jeřáb, který
přeložil 30ti tunová obrněná pásová vozidla na dojednaný podvalník. Následně je přepravil do přístavu
Geis podporuje mladé dobrovolníky
Skupina Geis podpořila začátkem října akci České rady dětí a mládeže „72 hodin
– Ruku na to!“, projekt neziskových dětských a mládežnických organizací, který
probíhá souběžně v několika státech Evropy. Jeho smyslem je zapojit do dobrovolnictví co nejvíce mladých lidí.
Skupiny, které se do projektu přihlásí, splní ve stanoveném termínu (72 hodin)
svůj závazek – od úklidu veřejných prostranství až třeba po pomoc seniorům.
Tato zřejmě největší dobrovolnická akce se těší zájmu rádií i televizních kamer.
Jedním z jejích patronů je například česká režisérka Alice Nelis. Skupina Geis
zajišťuje pro tento projekt již druhým rokem přepravní služby. —
v Aschdodu, kde tato tři XXL „odminovací“ vozidla,
včetně kabin a nástaveb, rozdělili na tři kontejnery
flat racks, dva 40stopé open top kontejnery a další dva
standardní kontejnery. Odtud pak po moři putovala
do Hamburku, kde převzal jejich vykládku a následnou přepravu na podvalníku a po železnici SDV Geis
Villingen-Schwenningen v úzké spolupráci se Svenem
Boysenem, vedoucím gateway v Hamburku.
Měsíc po zahájení přepravy dorazila obrněná vozidla
podle plánu k zákazníkovi v jižním Německu, kde je
zkontrolují, provedou údržbu a připraví je pro další
misi.
Krátký časový rámec a dopravní cesty, kterými se
podvalníky a jeřáb dostávaly přes poušť a po polních
cestách až do pohraniční oblasti s Jordánskem, dělaly
z přepravy opravdový oříšek. Nicméně, navzdory obtížným podmínkám a všem nástrahám tým SDV Geis
z Villingen-Schwenningenu ukázal při této zakázce
své know-how. —
14 | Z Místa
Geis pracuje pro ALZU
V srpnu letošního roku zahájil Geis Parcel CZ spolupráci s internetovým obchodem Alza.cz, který patří mezi
leadry českého i slovenského internetového trhu.
Alza obchoduje převážně s výpočetní technikou
a elektronikou. Historie společnosti se píše
od roku 1994, kdy fungovala ještě pod hlavičkou fyzické osoby, významné postavení
na trhu si začala budovat od roku 1998. Jejím maskotem je – všeobecně známý – zelený
mimozemšťan ALZA. Významná část zásilek
z internetového obchodu směřuje k fyzickým
osobám, ale nakupují zde i mnohé firmy. Proto jsou
požadavky na kvalitu servisu vysoké a jsou kladeny i na
profesionalitu firem, které doručují objednané zboží.
zásilky dostupný na internetu. Odesílatel i příjemci mají k dispozici řadu telefonických, e-mailových
nebo SMS avíz.
V případě zásilek, které putují na soukromou
a­ dresu, odešle ALZA příjemci v den expedice ­e-mail
a Geis i SMS s informací o zásilce. Pokud se ­jedná
o zásilku na dobírku, potom obsahuje informace i výši doběrečného. V den doručení navíc řidič
kontaktuje příjemce telefonicky a informuje ho
­
o přesnějším času doručení.
Geis splňuje v plné míře požadavky Alzy jak
v oblasti provozní, tak v oblasti poskytování informací. Přeprava standardně zahrnuje vyzvednutí
zásilek přímo u odesílatele a doručení následující
pracovní den na území celé České republiky, opakované doručení v případě, že příjemce není zastižen,
možnost sledovat přepravu zásilky v reálném čase
na internetu či smartphonu, nebo doklad o doručení
Zelený mimozemšťan
Alza, maskot společnosti,
je prostě nezaměnitelný
Přepravní služby, zejména pro internetové obchody, nejsou již jen o přepravě jako takové, ale
stále více o informacích. To vyžaduje průběžné
investice do nových technologií. „Prognózy pro českou a slovenskou logistiku se shodují na tom, že oblast B2C, čili doručování zásilek na soukromé adresy,
bude i nadále rostoucím trhem,“ podtrhuje Daniel
Knaisl, jednatel společnosti. —
Geis nasazuje novou aplikaci
Česko-slovenská část skupiny Geis
nasazuje nejmodernější hardwarové
a softwarové vybavení, které opět
zvyšuje kvalitu služeb.
P
řed nástupem letošní sezóny nasadil
Geis na tisícovce nových scannerů
Motorola MC9596 nový software.
Tyto scannery, které jsou přes rozhraní GPRS
nebo WiFi neustále on-line připojeny do
systémů Geis, umožní sledovat polohu všech
1000 doručovacích vozidel v České republice a na Slovensku i pomocí GPS. Díky tomu
­mohou dispečeři Geis v reálném čase optimalizovat rozvozy i svozy.
Nový scanner má zároveň zabudovaný foto­
aparát. V případě jakéhokoliv poškození zásilky
pořídí doručující řidič fotodokumentaci přímo
na místě. Snímky se automaticky uloží do IT
systému Geis a jsou k dispozici i odesílateli.
Zjednoduší se tak vyřízení případné reklamace.
Scanner funguje i jako telefon. Telefonní číslo příjemce se řidiči automaticky nabídne přímo ve scanneru, z něhož zároveň vy-
Nové scannery zvýší kvalitu přepravních služeb
Nové scannery zvýší kvalitu přepravních služeb
řídí hovor. Čas volání, doba hovoru i případné
neúspěšné pokusy o spojení jsou zaznamenány.
Doložení pokusu o kontaktování příjemce je
tak nyní jasně prokazatelné.
dříve vyřizovat telefonicky. Nyní jsou odesílány řidiči přímo do scanneru. Scanner navíc
řidiče upomíná v případě termínovaných časových doručení nebo svozů.
Nové scannery přijímají v průběhu celého dne
instrukce dispečinku. Nové objednávky svozů
nebo změny dispozic k zásilce musel dispečer
Investice do nových technologií je jednou
z možností zvyšování kvality poskytovaných
služeb. A o to jde skupině Geis v první řadě. —
RŮZNÉ | 15
Vzdělávání
s podporou ESF
Projekt vzdělávání s názvem „Odborný růst pro každého zaměstnance
společnosti Geis CZ“ získal dotaci z Evropského sociálního fondu.
P
ro Geis CZ je to v pořadí již druhá
dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. „Nový
projekt se zaměřuje na podporu zaměstnanců v každém období jejich pracovního
života, primárně mladých lidí do 25 let, kteří pracují ve firmě krátce, nebo naopak lidí
nad 50 let, kteří jsou po praktické stránce
velice zkušení, ale nemají prostor vstřebávat
novinky z oboru,“ vysvětluje Martina Vyčichlová, manažerka projektu. Další skupinu tvoří zaměstnanci, kteří se vrací do pracovního procesu po mateřské/rodičovské
dovolené a lidé pracující na nižších pozicích.
ti dopravy, logistiky a navazujících oborů.
„Zařazujeme například odborné vzdělávání řidičů a skladových manipulantů, které
bude připravené přesně na míru našim potřebám,“ dodává M. Vyčichlová.
Projekt potrvá dva roky, během nichž bude
postupně vyškoleno 348 zaměstnanců firmy
v celé republice. Realizaci projektu zajišťuje
personální oddělení skupiny. Mimo Martiny Vyčichlové, manažerky projektu, se na
zdárném průběhu vzdělávání bude podílet
Iveta Tyšerová a Štěpánka Lohrová. —
Vzdělávací program je orientovaný na získání aktuálních odborných znalostí z oblas-
Pracujeme pro Mistry
Skupina Geis spolupracuje od dubna letošního roku s plzeňským fotbalovým klubem
FC Viktoria, díky jehož výkonům se v posledních letech Plzeň stala městem fotbalu.
Mnozí fanoušci FC Viktoria Plzeň ze všech
koutů České republiky či Slovenska se
v dubnu letošního roku dočkali spuštění internetového obchodu svého klubu, jehož výhradním dopravcem je Geis Parcel CZ.
Nyní netrpělivě očekávají bílé auto
s logem Geis. Vědí, že jim veze věci, které si zde objednali. Ať už se jedná o klasické
sportovní a fanouškovské zboží v barvách
klubu, nebo aktuálně nejžádanější exkluzivní
kolekci Ligy mistrů, mohou se spolehnout,
že obdrží zásilku následující pracovní den po
vyexpedování.
Na stadionu FC Viktorie Plzeň ve Štruncových sadech i na tréninkovém areálu klubu
prezentuje Geis svoje barvy. V této fotbalové sezóně se objeví informace o skupině i na
webech klubu a v klubovém časopise. —
Sympatizanti a podporovatelé sbírky z řad
českých umělců a významných osobností
vystupovali ve žlutém stanu na Václavském
náměstí V Praze
Dobrá práce pro
dobrou věc
V minulém čísle Transferu jsme vás informovali o tradiční spolupráci skupiny
Geis s Ligou proti rakovině Praha při
zajištění celonárodní sbírky „Český den
proti rakovině“ (dříve „Květinový den“).
Ta byla v letošním roce opravdu úspěšná.
Na kontě Ligy se sešlo téměř 15 milionů
korun.
Od roku 2007 celou sbírku organizačně
zajišťuje agentura Arcadia Praha. Její pracovníci připravují veškeré podklady, zajišťují výrobu žlutých kvítků, triček a letáků,
a také připravují zásilky pro dobrovolníky. Společně pak organizujeme distribuci
zásilek. Zveřejňujeme část dopisu, který
obdrželo vedení společnosti Geis od koordinátorky akce, paní Jany Kolářové.
„Děkujeme vám za skvělou spolupráci
při dopravě balíků k našim dobrovolníkům, prodejcům žlutých kvítků, a také
za organizaci zpětné přepravy. Chtěla
bych vyjádřit velkou spokojenost s vašimi
službami. Hlavně chci ocenit maximální
vstřícnost a ochotu vašich pracovníků,
kteří distribuci a komunikaci zajišťovali.
Těšíme se, že naše úspěšná spolupráce
bude pokračovat i v příštím roce.
Ještě jednou DĚKUJEME!
Za organizátory Českého dne proti rakovině pro Ligu proti rakovině Praha
S pozdravem
Jana Kolářová
Arcadia Praha
www.geis-group.com
Your Logistics Architects –
Naše služby. Váš úspěch.
Download

Geis rozvíjí svou síť