2
2013
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
ISSN 1803-7267
MK ČR E 18760
Co bychom měli vědět
Do Ivančic
nejen za
chřestem
Cestujeme na straně 16
o spánku
21. březen
je Mezinárodním dnem
zdravého spánku
❶
❺
❹
Teplice
Praha
Homolka
Bruntál
Černý Most
Nusle
Bulovka
Ostrava
Ústí nad Orlicí
Bílovec
Plzeň
Třinec
Námestovo
Slavkov u Brna
Trstená
Ivančice
Dolný Kubín
Uherský Brod
Bánovce n. B.
Partizánske
Topoľčany
Zvolen
Bratislava
Galanta
Šaľa
❻
❷
❼
❸
Prázdninové dialýzy 2013
Cestujte s námi za zdravím a odpočinkem
Každý občas potřebuje odpočinek a pacienti s chronickým onemocněním ledvin
nejsou vyjímkou. Jejich cestování vyžaduje více plánování, ale s námi je to snadné.
Společnost B. Braun Avitum nabízí pacientům možnost prázdninové dialýzy
na všech svých pracovištích v České a Slovenské republice. Doporučíme vám
ubytování v nejbližším hotelu/penzionu, zajistíme dialyzační ošetření, během
pobytu se na nás můžete kdykoliv obrátit.
Pro další informace neváhejte kontaktovat personál dialyzačního střediska nebo
Centrum prázdninových dialýz B. Braun Avitum, tel. +420 271 091 922, e-mail:
[email protected]
Naše tipy: lázeňská města Teplice ❶, Luhačovice (Uherský Brod) ❷,
Sliač (s dialýzou ve Zvolenu) ❸, oblast Orava "region přírodních krás"
(Dolný Kubín, Námestovo, Trstená) ❹, Hrubý Jeseník (Bruntál) ❺, Plzeň ❻,
perla na Dunaji Bratislava ❼
19. Slavnosti chře
stu
17.–18. 5. 2013
Palackého náměstí
a přilehlé
prostory, Ivančice
Rádi bychom vás po
zvali na již 19. Slavnosti chřestu. Prog
ram akce naleznet
e
na internetových
stránkách www.sla
vnostichrestu.cz.
Dialyzační ošetře
ní
vám poskytneme na
našem novém he
modialyzačním st
ředisku v Ivančicí
ch:
Široká 16, 664 91
Ivančice,
telefon +420 546 213 453.
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
4
Rozhovor s Ulrikou Martínkovou,
sestrou Dialyzačního střediska B. Braun
Avitum v Plzni a čerstvou absolventkou
medicíny, o práci, předzkouškovém stresu
a rodinných povinnostech
Dnes na téma
8
Před zahájením dialyzační léčby je pro
každého pacienta nezbytné vytvoření
kvalitního cévního přístupu
Víte, že
10
Spánek je životně důležitou potřebou.
Pokud máte potíže s usínáním nebo se
často v noci budíte, měli byste dodržovat
několik základních pravidel…
Vážení čtenáři,
ve dnech, kdy připravujeme toto vydání časopisu, probíhají tradiční akce
spojené se Světovým dnem ledvin. Těší nás, že o tuto osvětovou akci je
stále vyšší zájem jak ze strany široké laické veřejnosti, tak i ze strany
příbuzných dialyzovaných pacientů, kteří se na dialyzační střediska
přicházejí seznámit s prostředím, kde se léčí jejich blízcí. Už zde Vám
můžeme prozradit, že letošní ročník Světového dne ledvin posunul laťku
zase o něco výše a naše střediska a ambulance navštívilo dvojnásobné
množství návštěvníků než v roce předchozím. Podrobnosti se dočtete
v reportáži na straně 12.
A protože světových dnů zaměřených na různá zdravotnická témata je celá
řada, připravili jsme pro Vás na straně 10 článek „Co bychom měli vědět
o spánku“, a to právě v souvislosti se Světovým dnem zdravého spánku,
který připadá na 21. března.
Také Vám s radostí oznamujeme, že plníme svůj slib z prvního letošního
čísla a přinášíme Vám křížovku ve slovenštině.
Hezké počtení Vám přeje
Vaše redakce
Cestujeme
16
Koncem loňského roku bylo v Ivančicích
otevřeno nové dialyzační středisko.
Ivančice patří mezi
nejstarší města
na Moravě a jsou
známé především
zdejším rodákem
Vladimírem
Menšíkem, chřestem
a samozřejmě vínem…
Reportáž
12
Letošní Světový den ledvin přišel
na preventivní kontrolu rekordní počet
účastníků. Každý pátý návštěvník neměl
výsledky v pořádku a byl doporučen
k dalšímu vyšetření.
Hobby20
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267
Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek,
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Tichá,
Redakce: Petra Pokorová, Ing. Helena Málková, Kristýna Tesařová,
Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA
Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
Ničí vám poctivě vypěstěnou zahrádku
krtci, hraboši,
housenky
či mšice?
Poradíme
vám, co
s nimi…
3
LIDÉ KOLEM NÁS
Lékařka
v sesterském
stejnokroji
M M
áte pocit, že vám práce přerůstá
přes hlavu a na nic nemáte
čas? Po přečtení následujícího
rozhovoru možná změníte názor. Ulrika
Martínková je čerstvou absolventkou
medicíny a zároveň zdravotní sestrou
i maminkou na plný úvazek. Školu
zvládla vystudovat při zaměstnání
a rodičovských povinnostech, jak ale
sama říká, na lékařský plášť si ještě
chvíli ráda počká. Na pozici zdravotní
sestry je totiž spokojená.
4
LIDÉ KOLEM NÁS
moje kolegyně skutečně
plně podporovaly a vždy,
když to bylo možné, si se
mnou vyměňovaly služby
tak, abych školu zvládla.
Po promoci s diplomem
Superžena? Ne, jen
máma, zdravotnice
a studentka v jednom…
Právě jste úspěšně
ukončila studium medicíny.
Bylo těžké skloubit studium
s pracovními povinnostmi
a rodinou?
Sama dodnes nevěřím tomu,
že jsem to dokázala zvládnout. Během celého studia
jsem pracovala jako zdravotní sestra, nejdříve na plný,
později na částečný úvazek,
a v prvním ročníku na vysoké
škole přišla na svět moje dcera. Chvíli mi trvalo, než se mi
podařilo všechny mé povinnosti uspořádat tak, abych je
zvládala. Některé ročníky jsem
si musela rozložit a přesouvala jsem si i termíny zkoušek.
Proto mi také studium trvalo
delší dobu než nepracujícím
spolužákům. Ačkoli to bylo
velmi náročné, jsem ráda, že
jsem to nevzdala a titul vybojovala. Po celou dobu studií mě
velmi podporovala moje rodina, především maminka, která
byla vždy připravena dceru
pohlídat, a manžel, který mě
po ukončení svých studií finančně podporoval.
Pomáhali vám v průběhu
studia kolegové? Jak
jste se vyrovnávala
s „předzkouškovým“
stresem?
Ano, musím říct, že mi všichni
kolegové i vedení dialyzačního střediska v Plzni vycházeli
maximálně vstříc a cítila jsem
jejich velkou podporu. Ačkoli pro mě vždy mělo moje
zaměstnání
před
studiem
přednost, musela jsem často nahrazovat povinné hodiny vyučování ve dnech volna
nebo po odpoledních. Zde mě
Jak dlouho již
na dialyzačním středisku
v Plzni působíte? Co vás
přivedlo právě k této
práci?
Jsem zde od května 2010.
S metodami očišťování krve jsem se setkala
na kardiochirurgické pooperační JIP, kde jsme
prováděli
kontinuální
dialýzu, a také k nám
často chodily sestřičky
z dialyzačního oddělení
provádět intermitentní
dialýzu. Protože mě tato metoda zaujala, přihlásila jsem
se na konkurz do Dialyzačního střediska B. Braun Avitum
v Plzni. Změna zaměstnání mi
trochu usnadnila i studium,
protože skloubit školu, rodinu
a náročné noční směny na pooperační JIP bylo skutečně velmi těžké.
I přesto, že jste získala
vysokoškolský diplom,
pracujete stále na pozici
sestry. Co vás k tomuto
kroku vedlo?
Možná to bude znít trochu
jako klišé, ale být zdravotní
sestrou jsem toužila už od dětství. Moje profese mě plně
naplňuje a po letech praxe je
pro mě velmi těžké této práce zanechat. Navíc jsem zatím
ani nenašla vhodnou nabídku
zaměstnání pro lékaře, takže
bych ráda zůstala na středisku
v Plzni jako zdravotní sestra
i nadále.
„Dobrý den,
sestřičko doktorko!“
Změnilo se nějak vaše
vnímání práce po absolvování
medicíny?
Ne, pro mě se nezměnilo vůbec
nic. To spíš naši pacienti jsou
zmatení z toho, jak mě mají
oslovovat – zda paní doktorko,
nebo sestřičko. Já se ale pořád
cítím více jako dialyzační sestřička. Jsem ještě nezkušená
KŘÍŽOVÝ VÝSLECH
Ulrika Martínková
sestra Dialyzačního střediska
B. Braun Avitum Plzeň
Hudba: rock
Roční období: zima
Znamení: štír
Barva: černá
Jídlo: grilované kuře
s bramborovou kaší
Nápoj: čaj
Osobnost: Florence
Nightingalová - Lékaři bez
hranic
Kniha: poslední dobou jsem
byla v obložení odborné
literatury , jinak ráda čtu
biografie
5
LIDÉ KOLEM NÁS
čerstvá lékařka, která medicínu
zažila z pohledu zdravotní sestry – pravé ruky lékaře. Velmi
se těším na nové zkušenosti
a informace, ale přiznám se, že
mám v sobě zatím i trochu strachu z odpovědnosti a náročnosti tohoto krásného povolání.
Budete se jako lékařka
i nadále věnovat dialýze,
nebo se chystáte rozšiřovat
své obzory i v jiné
zdravotnické oblasti?
Nevylučuji možnost, že se někdy
k dialýze a nefrologii vrátím, ale
ráda bych pracovala v oboru
chirurgie – nejlépe v zahraničí.
I když, člověk nikdy neví, kam
ho osud zavane .
Proběhl Světový den
ledvin. Co byste vzkázala
lidem, kteří preventivní
vyšetření nepovažují
za důležité?
Chtěla bych vyzvat všechny
lidi, kteří preventivní vyšetření
nepodstoupili, aby se zamysleli
nad všemi riziky, vzali
rozum do hrsti a učinili tak co nejdříve. Již
na studiích nám naši
učitelé vštěpovali, jak
obrovskou
důležitost
má v medicíně prevence. Analýza rizikových
faktorů, záchyt prvních příznaků narušené
funkce ledvin, kterých
si pacient nemusí všimnout, a hlavně osvěta
v oblasti prevence poruch ledvinných funkcí
byly prioritou tohoto
významného dne, kterého se já sama s nadšením zúčastnila již tře- V práci na dialyzačním středisku v Plzni
tím rokem.
si přála. A mým velkým ko Práce v dialyzačním
níčkem je také pečení dortů
středisku je jistě psychicky
na zakázku.
náročná. Jak ve volném čase
Pokud můžu, ráda bych ješrelaxujete?
tě na závěr poděkovala společVolný čas nejraději trávím pře- nosti B. Braun Avitum, která
devším se svou dcerkou, které mi umožnila práci a rozšíření
jsem se během studií nemoh- znalostí ve významné a prola věnovat tolik, kolik bych sperující společnosti. Také
bych velmi ráda poděkovala
celému kolektivu dialyzačního
střediska v Plzni a mé rodině
za podporu. Bez vás bych to
nikdy nezvládla!
Děkujeme za rozhovor.
redakce Dialogu
Nordic Walking v rámci Světového dne ledvin
V neděli 10. března 2013, v rámci Světového dne ledvin, uspořádala
Společnost dialyzovaných a transplantovaných pro pacienty, jejich blízké a ošetřující personál akci s nordic walking, tzv. „severskou chůzí“.
Procházka s holemi se konala v Praze-Bráníku na cyklostezce podél Vltavy a zúčastnilo se jí osmnáct osob.
Instruktáž správné techniky
severské chůze a korekci
techniky pohybu po celou
dobu procházky prováděla
fyzioterapeutka PhDr. Andrea Mahrová.
6
Nejprve jsme si osvojili správnou
techniku, jak hole používat, a potom
jsme se vydali na cestu podél řeky.
Během dvouhodinové procházky jsme se dvakrát zastavili a naučili se
s pomocí holí správně protáhnout všechny svaly.
Akci jsme ukončili v restauraci Port62. Občerstvení zde sponzorovala
společnost B. Braun Avitum, která také potěšila všechny účastníky balíčky s drobnými dárky.
Společnosti B. Braun Avitum velice děkujeme za sponzorský dar, kterým podpořila pohybovou aktivitu chronicky nemocných pacientů,
a za umožnění uskutečnění této akce.
PhDr. Andrea Mahrová Společnost dialyzovaných a transplantovaných
poradna
? Chodím na hemodialýzu
od prosince 2012, jsem
silný diabetik a mám onemocnění očí způsobené cukrovkou. Má dialýza závažnější
vliv na mé oči, které začínají
více slepnout? Můžu úplně
oslepnout a za jak dlouho?
Postižení očí (sítnice) a ledvin patří mezi projevy pozdních
komplikací cukrovky. Příčinou
je léta trvající cukrovka, která
poškozuje nejjemnější krevní
cévy v těle, např. právě v očích
a ledvinách, kde cévy vytvářejí jemné glomeruly – filtry,
v nichž vzniká moč filtrací
krve. Kromě cukrovky spolupůsobí na rychlost a tíži poškození
přítomnost rodinné zátěže, vysoký krevní tlak, vysoká hladina tuků či kuřáctví. Zahájením
dialýzy všechny tyto příčiny
nezmizí. Proto úbytek zraku
může pokračovat. Rozvoj slepoty nelze vyloučit, ale za jak
dlouho k tomu může dojít, nelze předpovědět. Během dialýzy
je jako prevence srážení krve
podáván heparin. To může vést
ke zvýšenému výskytu krvácení do sítnice. Proto se na dialý-
7
5 1
Poradna
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
ze snažíme diabetikům podávat
co nejnižší potřebnou dávku,
případně nahrazujeme heparin
tzv. nízkomolekulárním heparinem, který může být v malé
dávce mírně šetrnější. Sledování na oční ambulanci je nezbytné, v některých případech, tam,
kde to je možné, může oční lékař indikovat ošetření laserem,
případně operační léčbu. Oční
lékař musí rovněž vyloučit jiná
onemocnění než poškození očí
cukrovkou – například šedý
nebo zelený zákal.
? za 24 hodin je váš nefrolog
schopen spočítat, kolik přijímáte gramů bílkovin na kilogram váhy a den. Při kreatininu
380, tedy v období, kdy se připravujete na některou z metod
náhrady funkce ledvin, je doporučováno omezení bílkovin
na hodnoty kolem 0,8 až 0,6
g/kg a den. Při tomto omezení
bílkovin jsou pak doplňována ketoanaloga aminokyselin
(Ketosteril). Kondiční posilování s cílem zhubnout rozhodně
není důvodem k tomu, abyste užíval proteinové doplňky.
Mám kreatinin 380, chci
snížit svou váhu, proto
posiluji s činkami. Můžu používat sacharidovo-proteinový
koncentrát, tzv. gainer?
Bílkovinné doplňky jsou
u selhání ledvin naprosto nevhodné. Ze sběru moči
5 2
6
7
8 2
7
3
5 4 1
7
1
6
2 8
3
9
6
1
9 4 5
Vážení čtenáři, své dotazy nám zasílejte na adresu redakce:
Časopis Dialog, B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy: [email protected], [email protected]
nebo prostřednictvím internetu v poradně na www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat personálu dialyzačních středisek B. Braun Avitum.
Sudoku
5
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
řádku opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
sloupci opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí ve čtverci
Ž
3x3 opakovat dvakrát
průměrné
Cvičení by mělo být dynamické
– tedy s malou zátěží a větším
počtem opakování. Pro samotné hubnutí a zlepšení kondice
a prevence kardiovaskulárních
onemocnění má větší význam
než posilování aerobní cvičení
v nižším pásmu tepové frekvence – rychlejší chůze, nordic
walkig, jogging, plavání, jízda
na kole, v zimě běžky.
obtížné
3 1
6
1
2
6
9 3 1
7
8
1
4 3
7
2
2
2
9
6
7
5
6 2 3
4
7
DNES NA TÉMA…
A by mohl být pacient napojen na umělou ledvinu
a mohla mu být očištěna krev,
je zapotřebí krev z pacienta po
dobu trvání hemodialýzy odvádět a zase mu ji po očištění
v krevním filtru vracet. Proto
je třeba před plánovaným zahájením dialyzační léčby zajistit takový cévní přístup, který
se bude snadno pro potřeby
hemodialýzy napichovat a poskytne dostatečný krevní průtok (250–450 ml/min).
Jaké jsou druhy cévních
přístupů?
Existují tři základní skupiny
cévních přístupů:
1.Nejčastější je arteriovenózní
píštěl, označovaná i jako fistule nebo shunt (čti „šant“). Jde
o vytvořenou spojku mezi tepnou a žílou (nejčastěji v oblasti
zápěstí a předloktí).
2.Píštěl vytvořená pomocí cévní protézy vyrobené ze
syntetického materiálu a napojené mezi tepnu a žílu (opět
nejčastěji na horních končetinách).
3.Dialyzační katétry, které se
vyrábějí ze syntetických materiálů a zavádějí se přímo do
velkých žil (nejčastěji v oblasti
krku a hrudníku).
Jak se vytváří klasická arteriovenózní píštěl?
Při této cévní operaci se většinou na předloktí spojí (sešije) tepna se žílou. Jde o malý
ambulantní zákrok prováděný
v místním znecitlivění nebo
v tzv. nervovém bloku, kdy se
na krátkou dobu znecitliví celá
končetina. Výjimečně je zapotřebí celkové anestezie, v takovém případě musí být pacient
8
Cévní přístupy pro
hemodialýzu
Pro zahájení dialyzační léčby je nezbytně nutné, aby každý pacient měl vytvořen kvalitní
cévní přístup, kterým bude zaručen dostatečný přítok krve do dialyzačního přístroje. Především arteriovenózní (tepenno-žilní) píštěle vytvořené použitím
vlastních cév poskytují nejméně komplikovaný cévní přístup pro dialyzační léčbu na mnoho let a stále platí, že jsou nejvhodnějším a nejkomfortnějším
cévním přístupem jak z pohledu pacienta, tak
i sester.
na nezbytnou dobu hospitalizován. Napojením žíly na
tepnu dojde ke zvýšení průtoku krve žilou, žilní stěna díky
tomu zmohutní (označujeme
ji pak jako „zralá“ píštěl). Během několika týdnů bývá její
průběh pod kůží dobře patrný
a do zralé píštěle lze pak zavádět celkem snadno dialyzační
jehly a krevní průtok v takové
píštěli je dostatečný pro potřeby hemodialýzy. Opakovaným
napichováním se kůže nad píštělí stává méně citlivou, a tak
napojování na dialýzu není
i přes větší průměr používaných jehel tolik bolestivé.
Kdy se používá cévní protéza?
Cévní protézy se používají tehdy, když pacient nemá
dostatečně kvalitní své vlastní žíly, které by se pro tento
účel daly použít. Narozdíl od
použití vlastních žil je u cévních protéz vyšší riziko infekce
a uzávěrů cévními sraženinami
(trombózy). Proto se používají
až tehdy, nelze-li pro arteriovenózní píštěl použít vlastní
žílu.
Kdy používáme dialyzační
katétry?
Dočasné katétry používáme
na krátkou dobu (většinou
okolo jednoho měsíce) tehdy,
jestliže se jedná o akutní selhání ledvin, kdy není žádný
jiný cévní přístup k dispozici,
nebo na překlenutí doby, která je potřebná ke zrání píštěle a kdy je již nutné pacienta
dialyzovat. Tyto katétry se zavádějí v místním znecitlivění
do velkých žil na krku, méně
často do třísel. Existují i katét-
ry, které se mohou ponechat
i jako trvalý cévní přístup. Liší
se složitějším způsobem zavádění i materiálem. Říkáme jim
permanentní katétry. Jejich
nevýhodou oproti fistulím je
především vyšší riziko infekce
a s tím spojené zvýšené nároky
na hygienu. Někteří pacienti je
hůře tolerují i z estetických důvodů. Zavádění permanentních
katétrů ponecháváme pro případ, že pro trvalý cévní přístup
nelze použít ani jedné z předchozích dvou metod (arteriovenózní píštěl).
Jaké komplikace mohou mít
cévní přístupy?
Mezi významné komplikace
cév­ních přístupů patří:
zúžení cévy nebo cévní protézy – stenóza;
uzávěr cévy, cévní protézy
nebo katétru krevní sraženinou – trombóza;
infekce v místě fistule, vniknutí bakterií do krevního
oběhu z katétru – sepse;
vakovité rozšíření části píštěle – aneuryzma;
porucha prokrvení ruky
v důsledku skutečnosti, že
píštělí se odvádí velké množství krve zpět do žilního systému a do oblasti ruky (prstů) se jí dostává méně;
zatížení srdce – vyskytuje se
zřídka, a to hlavně v případě
píštělí umístěných na paži
s velikým krevním průtokem.
Jak se tyto komplikace řeší?
Existují techniky, kterými lze
opětovně rozšířit zúženou píštěl stejně tak jako zprůchodnit
její úplné uzávěry. K tomuto
účelu se používají speciální katétry, které se zavedou do pří-
slušné cévy a mohou odstranit
tromby nebo pomocí balonku
roztáhnout zúžené místo na
cévě. Tyto výkony většinou
provádějí specializovaná rentgenová pracoviště. Pokud zákrok není úspěšný nebo pokud
se jedná o rozšíření cévy (aneuryzma) nebo vysoký krevní
průtok píštělí či protézou, dají
se tyto komplikace řešit cévní
operací. Záněty se léčí antibiotiky, v některých případech
je nutný i chirurgický zákrok,
např. při odstranění infikované
cévní protézy.
Na co musí dbát pacient při
napichování cévního přístupu?
Před napichováním cévy se
příslušná končetina musí dostatečně umýt a dezinfikovat.
Proto si před vstupem na dialyzační sál končetinu s cévním
přístupem umyjte u k tomu
určeného umyvadla (větši-
nou v šatnách pacientů nebo
u vchodu do sálu). Zde je totiž
k dispozici mýdlo vhodné k tomuto účelu. Dezinfekci kůže
provede sestra těsně před napíchnutím. Napichování (neboli
punkce) se provádí přísně sterilně (s pomůckami zbavenými
veškerých
mikroorganizmů)
a po dobu dialýzy je třeba myslet na to, že poloha jehel musí
zůstat stejná. Neznamená to
ale, že byste s příslušnou končetinou nemohli hýbat vůbec,
jehly jsou fixovány ke konče-
tině náplastmi, to ale nezabrání
tomu, aby se při neopatrném
pohybu jehla nedostala mimo
cévu a vy si tak neopatrností
nezpůsobili pěknou modřinu
nebo v horším případě poškození cévy. Po ukončení dialýzy
se po odstranění jehel musí na
místa vpichů vyvíjet po určitou
dobu (10–20 minut) tlak, aby
došlo k zastavení krvácení. Stále je nutno myslet na sterilitu
(„čistotu“) a používat k tomuto
účelu pouze sterilních materiálů (např. tamponků), totéž
platí i pro náplast, kterou se na
závěr místo vpichu přelepí. Na
„odmačkávání“ vám také sestra
nasadí jednorázovou rukavici –
je to právě z důvodu hygienické ochrany vašeho cévního přístupu i z důvodu ochrany před
potřísněním od krve prstů ruky,
kterou odmačkáváte místa vpichů jehel.
Jak byste se měli o cévní přístup starat a čemu byste měli
věnovat pozornost?
Plynulý průtok krve píštělí je
zárukou toho, že píštěl bude
funkční dlouhou dobu a že
díky ní bude vaše léčba dostatečně účinná. Věnujte proto prosím pozornost zásadám
uvedeným níže.
Mgr. Michal Dušek
Péče o váš cévní přístup je naším společným úkolem. Vy sami máte největší roli, proto péči o cévní přístup nikdy
nepodceňujte. Společně se nám pak podaří udržet váš cévní přístup v dobrém stavu. Dodržujte následující zásady:
Píštěl se nesmí zaškrcovat (nelze na ní měřit krevní tlak, nosit
hodinky, řemínky, těsné rukávy), nesmí se z ní odebírat krev
a aplikovat do ní injekce a infúze.
Na končetině s píštělí byste neměli spát, píštěl musíte chránit
před údery nebo poraněním.
Neměli byste přes ni dávat popruh těžšího zavazadla.
Dodržujte zásady osobní hygieny, samozřejmostí je umytí celé
paže před dialýzou, stříhání nehtů.
Často vyměňujte prádlo, včetně ložního.
Pozor také na domácí zvířata – i poškrábání kůže vaším mazlíčkem v místě cévního přístupu může být nebezpečné, zrovna
tak i píchnutí hmyzem v oblasti cévního přístupu; pokud se
vám něco takového přihodí, vždy kontaktujte vaše dialyzační
středisko a nechte si poranění ošetřit (nečekejte do druhého
dne, až pojedete na dialýzu).
Personálu dialyzačního střediska je třeba hlásit alergické
projevy (vyrážky, svědění v místě aplikace dezinfekčního prostředku nebo náplastí) a projevy zánětu (zarudnutí, bolestivý
otok).
Doma si denně kontrolujte průchodnost píštěle (hmatný pulz/
šelest v celém průběhu píštěle) a případné pochybnosti neodkladně nahlaste personálu dialyzačního střediska.
Pokožku nad cévním přístupem promazávejte neparfémovanou mastí (vhodná je například obyčejná modrá Indulona)
nebo přípravkem předepsaným vaším lékařem.
Končetinu s cévním přístupem udržujte v teple.
Nekuřte.
Užívejte léky přesně tak, jak vám je lékař předepsal (jsou mezi
nimi i léky podporující správnou funkci cévního přístupu).
Předcházejte hypotenzi (poklesu krevního tlaku) – tzn. užívejte správně léky na korekci krevního tlaku a snažte se mezi
dialýzami nepřibírat velké váhové přírůstky.
9
víte, že…
S pánek představuje pro lidský mozek a vlastně i celý
organismus základní relaxační
prvek, bez kterého bychom nemohli fungovat, a jeho nedostatek, ať už jde o délku či kvalitu,
vede dlouhodobě k ohrožení
duševní i fyzické pohody. Při
spánku se náš organismus celkově zklidní – utlumují se smysly, snižuje se tělesná teplota,
dechová i tepová frekvence.
Přirozenou dobou ke spánku je noc. Krátký denní spánek
není škodlivý, dokonce může
být i prospěšný, nesmí ale zcela
nahradit spánek v noci.
Každý člověk má individuální potřebu spánku. Zpravidla
to bývá mezi šesti až devíti hodinami. Potřeba spánku se ale
v průběhu života vyvíjí, nejvíce
v dětství. V dospělosti zůstává
přibližně stejná a ke stáru se
pak zpravidla snižuje. Novorozenci spí až dvacet hodin denně,
děti mladšího školního věku by
měly spát přibližně devět hodin,
u dětí staršího školního věku se
doba spánku postupně zkracuje
až k hodnotám blížícím se délce
spánku dospělého jednice.
Pokud spíte tak, že můžete ráno prohlásit: „Usnul jsem,
jako když mě do vody hodí,
a spal jsem tvrdě celou noc,“
tak vězte, že i v takovém případě se hloubka vašeho spánku
celou noc v pravidelných cyklech měnila. Spánek má totiž
dvě základní fáze. Jedné se
říká non-REM (non-rapid eye
movement), která se dále dělí
podle hloubky na čtyři stadia
a ze které se po ránu spontánně
budíme. Druhá fáze je pak REM
(rapid eye movement). Tato fáze
je typická rychlými očními pohyby, o kterých samozřejmě
10
Co bychom měli vědět
o spánku
21. březen je Mezinárodním dnem
zdravého spánku
Až čtyřicet procent populace v západních
zemích trpí nějakou formou poruchy spánku.
A nejedná se jen o obecně známou nespavost, ale třeba i o nadměrnou denní spavost
anebo spánkovou poruchu spojenou s apnoe
(bezdeším).
nevíme, protože tvrdě spíme,
a podle kterých je i pojmenována (REM – rapid eye movement
– rychlé pohyby očí). V této fázi
se nám zdají i skutečné sny. Sny
v non-REM fázi jsou totiž spíše
povrchní, daly by se nazvat spíše „přemýšlením“ než skutečnými sny. Znalosti střídání REM
a non-REM fází spánku využívají „chytré“ budíky (a dokonce
i aplikace některých chytrých
telefonů), které v průběhu vašeho spánku dokáží rozpoznat,
jak se u vás fáze REM a non-REM střídají, a pak vás probudí
v ten správný okamžik (v non-REM fázi) co nejblíže času,
který jste si na budíku nastavili.
Takže nezaspíte a ještě budete
vstávat svěží.
Problémy s usínáním může
mít občas každý z nás. Pokud
se ale jedná o skutečnou nespavost, objevují se tyto příznaky:
usínáte nejdříve po třiceti minutách po ulehnutí, často se
budíte, přičemž nejste schopni
opět usnout, spánek je nekvalitní a vy se během dne cítíte stále
ospalí. Nespavost je určitá obrana, nebo lépe způsob, jakým
tělo dává najevo, že něco není
v pořádku. Může být způsobena
stresem, depresí, změnou denního rytmu (včetně přechodu
na letní nebo zimní čas) nebo
třeba bolestí či nadbytkem kofeinu, alkoholu nebo nikotinu.
Pokud tedy máte potíže s nespavostí, měli byste se snažit
odstranit možné příčiny
a k tomu dodržovat následující pravidla spánkové hygieny:
Před spaním si zaveďte ně-
jaké pravidelné rituály. Například si dopřejte teplou vanu,
potom si deset minut čtěte
nebo poslouchejte klidnou
hudbu a pak jděte spát.
Ložnice by měla sloužit
pouze ke spaní. V posteli nejezte, netelefonujte a nesledujte televizi.
Ložnice by měla být tichá,
temná, vyvětraná a měli byste v ní udržovat nižší teplotu.
Pokud vám vadí okolní hluk,
použijte ušní ucpávky (dají se
běžně koupit v lékárnách nebo
zdravotnických potřebách).
Jestliže se bez výsledku pokoušíte usnout již více než třicet
minut, na dvacet minut vstaňte
a z ložnice odejděte. Třeba si
sedněte a poté zase ulehněte. To
můžete opakovat i vícekrát.
Choďte spát i vstávejte
ve stejnou dobu každý den,
a to i o víkendech.
Pokud v noci nemůžete spát,
nechoďte si během dne zdřímnout.
Přes den dbejte na dostatek
pohybu.
Pokud nic nepomáhá, lze
si vypomoci bylinným čajem
(například meduňkou lékařskou) nebo krátkodobě i léky.
Na řadu těchto léků ale vzniká
závislost, které se těžko zbavuje. Pokud jsou vaše obtíže
dlouhodobé a nic z toho, co
jsme vám poradili, nepomáhá, je čas navštívit odborníky
na spánek. Těmi jsou především neurologové, ale také
psychiatři. Pomoci vám mohou
i na specializovaných pracovištích – spánkových poradnách
a spánkových laboratořích.
Dobrou noc!
Luděk Hajský
ČARUJEME V KUCHYNI
víte, že…
Kuřecí řízky v jogurtové marinádě
4 ks stehenních kuřecích
řízků
250 g bílého smetanového jogurtu (10 % tuku)
sůl, pepř
grilovací koření
1 vejce
strouhanka na obalení
rostlinný olej
Omyté a osušené maso naklepeme. Do uzavíratelné misky
připravíme marinádu z bílého jogurtu, půl lžičky soli,
pepře, grilovacího koření a jednoho vejce. Dobře promícháme, maso do ní naložíme a necháme v lednici uležet
cca 2 hodiny. Takto naložené maso můžeme v lednici
nechat i do druhého dne. Pak ho obalíme ve strouhance
a smažíme na rostlinném oleji z obou stran.
Šťouchané brambory: Omyté a oloupané brambory (180
g/porce) nakrájíme na kousky a necháme ve vodě louhovat minimálně 2 hodiny. Vodu slijeme a v nové osolené
vodě vaříme do měkka. Vodu scedíme, brambory rozšťoucháme a přidáme do zlatova osmaženou nadrobno nakrájenou jarní cibulku a česnek. Dochutíme čerstvými zelenými bylinkami, v zimním období
můžeme použít sušený libeček, bazalku, majoránku atd.
(1 porce řízku) E 1200 kJ, B 23 g, T 16 g, S 13 g, K 378 mg, P 240 mg
Masové kuličky v rajské omáčce
320 g mletého masa
(vepřové a hovězí)
sůl, pepř
libeček, majoránka
strouhanka
sádlo
200 g cibule
hladká mouka
celý pepř, nové koření,
bobkový list, tymián
2 malé rajské protlaky
cukr
ocet
mletá skořice
(1 porce šťouchaných brambor) E 880 kJ, B 4 g, T 5 g, S 42 g, K 477 mg, P 108 mg
(4 porce)
Do mletého masa zapracujeme sůl, pepř, libeček,
majoránku a strouhanku. Tvoříme větší kuličky (vejce
do masa nedáváme), které opečeme na sádle ze všech
stran. Na rostlinném oleji zpěníme nadrobno nakrájenou
cibuli, přidáme lžíci hladké mouky a připravíme
jíšku. Promícháme s vodou, přidáme mulový uzlíček
s kořením (pepř, nové koření, bobkový list a tymián)
a 15 minut povaříme. Vyjmeme koření a cibuli v omáčce
rozmixujeme. Přidáme rajčatové protlaky, dobře
promícháme a dochutíme cukrem, octem a špetkou
mleté skořice. Masové kuličky necháme v omáčce prohřát. Podáváme s vařenými nevaječnými
těstovinami (70 g na porci).
(1 porce) E 1347 kJ, B 17 g, T 22 g, S 15 g, K 370 mg, P 166 mg
Cibulový koláč
Těsto:
400 g hladké mouky
sůl, 20 g droždí
špetka cukru
3 lžíce oleje
vlažná voda
Náplň:
2 ks (400 ml)
10% zakysané smetany
3 stroužky česneku
300 g anglické slaniny
4 malé cibule (300 g)
(4 porce)
(1 porce nevaječných těstovin) E 1111 kJ, B 7 g, T 3 g, S 53 g, K 58 mg, P 43 mg
(6 porcí = 12 ks)
Z uvedených ingrediencí připravíme těsto, zaprášíme
moukou a na teplém místě necháme vykynout. Plech
vyložíme papírem na pečení a těsto pomocí prstů a mouky vmáčkneme na celou plochu plechu. Těsto propícháme
vidličkou a potřeme smetanou smíchanou s utřeným česnekem. Na pánvi osmahneme anglickou slaninu nakrájenou na kostičky (tuk nedáváme) spolu s cibulí nakrájenou
na měsíčky. Rozprostřeme rovnoměrně na celý plát těsta
a posypeme kořením na pizzu. Pečeme v předehřáté troubě
na 190 °C cca 45–60 minut do zrůžovění spodní části těsta. Koláč je výborný i studený.
(1 porce = 2 ks) E 2896 KJ, B 18 g, T 44 g, S 57 g, K 473 mg, P 206 mg
Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy K(draslík) P(fosfor)
11
REPORTÁŽ
Letošní Světový den ledvin
podpořila i Lucie Křížková s manželem
a devítiměsíčním synem
V plzeňském dialyzačním středisku B. Braun Avitum, zleva: Modelka a Miss
ČR 2003 Lucie Křížková (Váchová) s manželem Davidem, synem Davídke
m
a ředitelem společnosti B. Braun Avitum Martinem Kunckem
S větový den ledvin 2013
přilákal do dialyzačních
středisek a nefrologických
ambulancí B. Braun Avitum
dvakrát více lidí než v roce
2012! Již minulý ročník ukázal, že je zájem veřejnosti rok
od roku větší, ale to, co se
událo 14. března nepředpokládal nikdo.
„Již pošesté se naše pracoviště připojila ke Světovému
dni ledvin a stejně jako každý
rok i letos jsme čekali o několik málo procent vyšší účast,
ale ani ve snu nás nenapadlo,
12
že přijde dvojnásobek zájemců,“ říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních
středisek B. Braun Avitum
a dodává: „Opět se potvrdilo,
že téměř pětina lidí nemá výsledky v pořádku, a musí tedy
podstoupit podrobné nefrologické vyšetření.
U desítek pacientů pak byly
hodnoty doslova alarmující
a vyžadovaly neprodlené zahájení léčby.“
Lékaři i zdravotní sestry
zažili ve čtvrtek 14. března
takový nápor lidí, se kterým
se nikdy v minulosti
nesetkali. Na několika
pracovištích B. Braun
Avitum byla oproti
loňskému roku účast
i více než trojnásobná
a nebylo výjimkou, že
se v průběhu 30 minut
objevilo v čekárně až
80 zájemců o vyšetření. Tato slova potvrzuje i MUDr. Vladimír
Vojanec z Dialyzačního
střediska B. Braun Avitum na Bulovce: „Zájem
veřejnosti nás doslova šokoval. Museli jsme posílit směny
a společně s dalšími kolegy lékaři jsme ordinovali celý den.
Nejlépe lze ilustrovat čtvrteční
dění na našem středisku čísly.
V loňském roce jsme vyšetřili
82 lidí a letos jsem pouze já
sám vyšetřil téměř 130 zájemců. Celkem si u nás nechalo
vyšetřit ledviny 376 lidí, což
je více než čtyřnásobný meziroční nárůst.“
Překvapující pro lékaře bylo
kromě samotného množství
ické navštívilo téměř
Mobilní ambulanci v Praze na Budějov
300 zájemců o vyšetření
REPORTÁŽ
Světový
den
ledvin
14. březen 2013
Lucie Křížková podstupuje
vyšetření ledvin
Výsledky Světového dne ledvin
2013 v nefrologických pracovištích
B. Braun Avitum
Počet vyšetřených
ambulantních
pacientů
Doporučení
podrobného
vyšetření
Teplice
422
83
Ústí nad Orlicí
140
33
Plzeň
322
55
Třinec
187
35
Ostrava
268
63
Slavkov
322
15
Praha - Nusle
198
26
Praha - Bulovka
376
98
Bruntál
91
7
Uherský Brod
128
53
Praha - Homolka
132
46
Černý Most
121
51
Bílovec
121
30
Ivančice
177
17
Praha - Budějovická / mobilní ambulance
288
25
Galanta
33
17
Topolčany
87
6
Bratislava
182
32
Zvolen
226
28
Partizánske
143
20
Dolný Kubín
45
11
Námestovo
42
16
Trstená
30
7
Šala
75
29
Bánovce
152
31
Zvolen / mobilní ambulance
165
32
Topolčany / mobilní ambulance
110
28
4583
950
Dialyzační střediska /
nefrologické ambulance
Česká republika
lidí také to, odkud k nim přijeli. Někteří
z nich strávili na cestě i hodinu a půl a vůbec tedy nepatřili do jejich spádové oblasti. „Takový přístup jsme v tomto rozsahu
zaregistrovali poprvé. Již dříve se stávalo,
že k nám pár jedinců přijelo ze vzdálenějších míst republiky, ale v takto masivním
měřítku to bylo zcela jistě poprvé,“ říkají
shodně MUDr. Marie Studenovská z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích, MUDr. Petr Gorun z Dialyzačního
střediska B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí i MUDr. Roman Kantor z Dialyzačního
střediska B. Braun Avitum v Třinci.
Největší podíl na rekordním úspěchu
letošního ročníku Světového dne ledvin
mají bezesporu média, která s dostatečným předstihem informovala veřejnost
o preventivních vyšetřeních na regionální i celostátní úrovni. Všichni zájemci tak
měli dostatek času na přípravu a stovky
z nich obětovali den dovolené, aby mohli
vyšetření podstoupit. „Je vidět, že pokud
se lidé včas dozvědí o možnostech bezplatných preventivních prohlídek, rádi této
příležitosti využijí a nevadí jim na takové
vyšetření chvíli počkat. Co mě však těší
nejvíce, je nejen vysoký zájem o letošní
Světový den ledvin, ale především fakt, že
jsou lidé ochotni pro své zdraví něco aktivně udělat,“ říká na závěr MUDr. Martin
Kuncek.
redakce Dialogu
Slovensko
Celkem
13
REPORTÁŽ
„Č tyři páry, jeden pacient
z čekací listiny a jeden
altruistický dárce utvořili řetěz transplantací ledvin. Podobně jako u první řetězové
transplantace, kterou provedl IKEM loni v listopadu, to
umožnil zdravý člověk, který se rozhodl darovat jednu svoji ledvinu komukoli,
kdo ji potřebuje,“ uvedla pro
ČTK mluvčí IKEM Mgr. et
Mgr. Markéta Šenkýřová.
Transplantace ledvin je nejlepší metodou léčby chronického selhání ledvin. Pacientů s touto diagnózou v Česku
neustále přibývá a nyní jich je
přes 10 000. Nemocné ledviny
má každý desátý Čech, ale neví
o tom. Jen u 60 procent je tato
diagnóza zjištěna včas, asi 40
procent lidí, jimž selhávají ledviny, musí přivézt do nemocnice až zdravotnická záchranná služba.
Na výběr dohlédli i matematici
„Dřív jsem daroval krev, pak
jsem se přihlásil jako dárce
kostní dřeně a později jsem se
dozvěděl o možnosti pomoct
někomu nemocnému tím, že
V České republice
proběhla
druhá řetězová
transplantace ledvin
Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) provedl druhou řetězovou
transplantaci ledvin v Česku. Při deseti
operacích ve dvou dnech si vyměnilo ledvinu
pět dárců a pět příjemců.
mu daruji svoji ledvinu. A protože si myslím, že by si lidé měli
nezištně pomáhat, když mohou,
rozhodl jsem se do toho jít,“
řekl devětadvacetiletý Martin
Mašek, který únorovou řetězovou transplantaci nastartoval.
Neváhal prý vůbec, když se
dozvěděl, že zdravému člověku
stačí k životu jen jedna ledvina.
Příprava
druhé
řetězové transplantace trvala podle
přednosty Kliniky transplantač-
ní chirurgie IKEM a vedoucího
operačního týmu MUDr. Jiřího
Froňka, Ph.D., FRCS, tři měsíce.
Plánování podle něj bylo nyní
lehčí než napoprvé, protože
tým už měl zkušenosti z listopadové výměny.
„Navíc nám tentokrát pomáhali první předvýběr provést
i matematici pomocí přesných
algoritmů. Teprve na základě
jejich propočtů pak shodnost
pacientů ověřovali naši imu-
nologové, nefrologové a další lékaři. Tím jsme významně
zkrátili čas přípravy,“ popsal
postup MUDr. Froněk.
Řetězové transplantace ledvin chce IKEM provádět pokud
možno každé tři měsíce. „Počtem
dvojic nechceme lámat rekordy,
jde nám především o bezpečnost a pomoc pacientům,“ zdůraznil přednosta Kliniky nefrologie IKEM prof. MUDr. Ondřej
Viklický, CSc. Pravdou podle
něj ale je, že se ozývá stále více
nemocných a jejich příbuzných
nebo známých, kteří by chtěli
transplantaci od žijících dárců
podstoupit. „Například už teď
vyšetřujeme dalších 14 dvojic,“
doplnil.
Při řetězové transplantaci se
provádějí obě operace, odběr
i transplantace ledviny, téměř
současně. Oba týmy pracují jako
tým jeden, časový harmonogram na sále příjemce je pevně
vázán na průběh operace dárce. Doba, kdy se orgán nalézá
mimo tělo, je jen velmi krátká,
v tomto případě v řádu několika
desítek minut. Nový orgán pak
většinou funguje okamžitě.
čtk, red
Pro osvětu transplantací od žijících dárců děláme, co se dá
j eden z párů zapojených
do řetězové transplantace byl vybrán v Dialyzačním
středisku B. Braun Avitum
Uherský Brod. Zdravotnické
noviny proto oslovily jeho
vedoucí lékařku MUDr. Markétu Kratochvilovou, aby
měli možnost nahlédnout do
problematiky párových vý14
měn i pohledem „zdola“, tedy
z terénu.
Nebýt elánu vašeho
a vašich kolegyň i kolegů
v regionech, nebylo by ani
výkonů typu řetězových
transplantací. V čem je
pro vás největší motivace,
když uvážíme, že se
úspěšnou identifikací dárce
a příjemce v podstatě
připravíte o klienta dialýzy
– a „smetanu“ v podobě
mediální slávy stejně slízne
někdo jiný, tedy pracoviště,
které rekordní výkon
provede?
Mojí hlavní motivací je naděje pacienta na kvalitnější
REPORTÁŽ
akce ke Světovému dni ledvin,
otevíráme naše střediska široké
veřejnosti, nabízíme jí zdarma
preventivní vyšetření a konzultace. Naší velkou snahou je také
úspěšné příběhy zveřejňovat
v médiích a zvyšovat tak povědomí o prevenci i léčbě onemocnění ledvin u co nejširší veřejnosti. Obecně si však myslím,
že osvěta stále dostatečná není.
Sesterský tým Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Uherský Brod
život. Především pak zlepšení prognózy a délky přežití
v případě úspěšného provedení transplantace. U pacientů
s nutností náhrady funkce ledvin je transplantace od žijícího
dárce jednoznačně tou nejlepší
možností. Jsem velmi ráda, že
je možné provádět i v České republice párovou výměnu u pacientů, u kterých není shoda
v krevní skupině s jejich příbuznými či emotivně spřízněnými dárci. Počty pacientů tím
sice klesají, ale to by rozhodně
nemělo zpomalit prosazování
nových postupů a kvalitu lékařské péče.
Předpokládám, že identifikace
páru, který se zúčastnil
aktuální řetězové výměny,
nebyl ani prvním, ani jediným
počinem vašeho pracoviště
na poli úspěšného zařazování
pacientů do transplantačního
programu.
Dva další naši pacienti se svými
dárci na tento typ transplantace
čekají. Jeden pár bude pravděpodobně zařazen do následující
párové výměny v IKEM a dalšího pacienta čeká tento výkon
preemptivně, to znamená, že
zhorší-li se renální parametry
natolik, že bude potřeba náhrada funkce ledvin, bude také zařazen do párové transplantace.
Za poslední rok jsme mimo jiné
z našeho střediska B. Braun
Avitum Uherský Brod zařadili
na čekací listinu čtyři pacienty
– a tři z nich již v Centru kardiovaskulární a transplantační
chirurgie v Brně podstoupili
úspěšnou transplantaci. To je
další obrovský úspěch, který
nás moc těší.
Naší snahou je pacienty odeslat
preemptivně, tedy před zahájením chronické dialyzační léčby.
Samozřejmě nabízíme tento
typ transplantace i pacientům
v dialyzačním programu. Pacient, který se únorové párové
výměny účastnil, byl již několik
let dialyzovaný.
Nakolik je dnes ještě obtížné
hovořit s pacienty, resp.
jejich zdravými blízkými,
o možnosti transplantace
orgánu od žijícího dárce?
Pokročila osvěta dostatečně,
resp. dělají pro ni dost např.
plátci zdravotní péče či
ministerstvo zdravotnictví?
Myslím si, že hlavní problém
není jen transplantace od živého dárce, ale bohužel i od dár-
ce kadaverózního... O možnosti
transplantace ledviny od žijícího dárce hovoříme včas se všemi pacienty, u kterých se blíží
nutnost náhrady funkce ledvin,
aby měli dostatek času popřemýšlet a probrat vše s blízkými.
Hlavním problémem je, že většinou starší pacienti nechtějí
ani pomyslet, že by přijali ledvinu od svého příbuzného či
blízkého. Kromě toho nechtějí
své sourozence či životní partnery nijakým způsobem ohrožovat a stává se, že tuto variantu odmítnou ještě předtím, než
se jich přímo zeptají. Naprosto
odlišné je to v případě rodičů,
kteří jsou ochotni udělat cokoli
pro své děti – byť by už byly
třeba i dospělé.
V rámci dialyzačních středisek
B. Braun Avitum osvětu šíříme
nejen u našich pacientů, ale
jsme také partnery komunitního webu ledviny.cz, kde naši
lékaři odpovídají na dotazy.
Každý rok navíc po celé republice masivně podporujeme
Vaše pracoviště je součástí
řetězce obdobných zařízení
fungujících pod značkou
B. Braun Avitum. Jak vám
a vašim pacientům pomáhá
spojení s partnerem z oblasti
zdravotnického průmyslu?
Do začátku minulého roku jsem
pracovala ve státních zdravotnických zařízeních. Nefrologickému oboru jsem se učila pět let
na Klinice nefrologie 1. LF UK
a VFN v Praze. Ze zkušeností
získaných tam čerpám dodnes.
Poté jsem pracovala v Nemocnici TGM v Hodoníně, kde jsem
se věnovala spíše obecné interně, ale i nefrologii. Obecně
fungování zdravotnického zařízení pod zkušenou a úspěšnou
firmou je, podle mého názoru,
méně svazující, co se týče omezení a limitů. Jsem ráda, že zde
mohu vykonávat práci nefrologa s velkou podporou, což je
hlavní výhodou především pro
pacienty.
převzato ze
Zdravotnických novin 6,
příloha Lékařské listy plus, 2013,
se souhlasem redakce
Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Uherském Brodě
má od února 2013 novou vedoucí lékařku MUDr. Markétu
Kratochvilovou. Přejeme jí a celému týmu příjemnou spolupráci
a mnoho spokojených pacientů.
15
CESTUJEME
Ivančice
Na konci loňského roku bylo
otevřeno zcela nové hemodialyzační
středisko v Ivančicích. Je to dobrá
zpráva nejen pro místní pacienty,
ale také pro ty rekreační, kteří se
vydají do této oblasti za poznáním.
Město Ivančice a jeho okolí,
známé především zdejším rodákem
Vladimírem Menšíkem, chřestem
a samozřejmě vínem, mají svým
návštěvníkům co nabídnout!
M ěsto Ivančice leží v okrese Brno-venkov, 20 kilometrů jihozápadně od Brna,
při soutoku řek Jihlavy, Oslavy
a Rokytné. Ve městě žije asi devět tisíc obyvatel.
16
Ivančice byly založeny
počátkem 13. století a patří
mezi nejstarší města na Moravě. Největší rozkvět zažily
v 16. století díky českobratrským biskupům. Pro Ivančice
Románský kostel sv. Petra a Pavla z poloviny 12. století
byl nejvýznamnějším z nich
biskup Jan Blahoslav, který zde
během svého působení od roku
1558 do své smrti v roce 1571
vydal několik humanitních děl
(Musica, Gramatika česká, Filipika proti misomusům, překlad Nového zákona). Ivančice
se díky tomu tehdy staly centrem moravské vzdělanosti.
Město se nacházelo na strategickém místě a procházely
tudy obchodní cesty. To ale
bohužel přineslo i několik pohrom. Tu největší zažily Ivančice v roce 1304, kdy je napadl
oddíl Kumánů, což byli divo-
cí bojovníci ve službách vojska Albrechta Habsburského.
Všichni obyvatelé města byli
tehdy upáleni v kostele, kde
hledali úkryt před nájezdníky.
Ivančice jsou dnes známé také
díky několika významným
osobnostem z oblasti kultury
a umění. Mezi ty nejslavnější
patří malíř Alfons Mucha a herec Vladimír Menšík. Oba dnes
mají v Ivančicích své stálé expozice. Dalším, už pro některé
méně známým, je Beneš Method Kulda (1820–1903), první
sběratel a vydavatel moravských národních pohádek.
CESTUJEME
Vladimír Menšík
Představovat Vladimíra Menšíka není třeba, tohoto skvělého
herce známe asi všichni. Narodil se v Ivančicích 9. října 1929
v domku v Rybářské ulici. Byl
především filmovým a televizním hercem, v divadle hrál
málo. Národní umělec, lidový
vypravěč a bavič, moderátor
– tak ho popisují encyklopedie. Určitě i vy máte stále rádi
filmy jako Limonádový Joe,
Bílá paní, Světáci, Pane, vy jste
vdova nebo Jak utopit doktora
Mráčka.
V roce 1999 při výročí jeho
nedožitých sedmdesátých narozenin byla v Ivančicích otevřena stálá expozice. Ta je v současné době umístěna v nových
prostorách historické budovy
Staré radnice. V expozici naleznete Menšíkovy osobní věci, fotografie ze života i filmů a různé dokumenty.
Alfons Mucha
Druhým známým ivančickým
rodákem je malíř a designér
Alfons Mucha. Narodil se zde
24. 7. 1860 (zemřel 14. 7. 1939
v Praze). Po studiu na gym-
náziu v Brně bohužel neuspěl
u přijímacích zkoušek na pražské Akademii výtvarných umění, a tak krátce pracoval jako
písař u ivančického soudu.
Alfons Mucha
V této době patřil také k ochotnickému divadlu, kde mimo
jiné maloval kulisy a pozvánky.
V roce 1885 Alfons Mucha odešel na akademii do Mnichova
a o dva roky později do Paříže.
Známým se stal téměř přes
noc díky divadelnímu plakátu Gismonda (1894–1895),
který si u něj objednala francouzská herečka Sarah Bernhardtová. S ní uzavřel exkluzivní smlouvu a kromě
plakátů pro ni navrhoval třeba
také kostýmy, šperky a kulisy. Jeho životním dílem je ale
cyklus Slovanská epopej, na
kte­rém pracoval osmnáct let.
Samostatné muzeum Alfonse Muchy naleznete v centru
Prahy v Kaunickém paláci.
V Ivančicích ale můžete navštívit stálou výstavu, která
zachycuje jeho vztah k rodnému městu. Najdete zde dokumentární fotografie, kopie
dokumentů, Muchovy osobní
věci, dopisy s přáteli z Ivančic,
jsou zde jeho prvotiny a obrazy z mládí, např. titulní stránka desek obecní matriky města. Další část je věnována jeho
fotografické práci a malířské
i grafické tvorbě, prohlédnout
si zde můžete také skici k obrazům z cyklu Slovanská epopej. Slovanskou epopej nyní můžete obdivovat ve Veletržním paláci v pražských Holešovicích.
Místní památky
Budete-li chtít navštívit místní
památky, můžete začít u nejcennější z nich – románského
kostela sv. Petra a Pavla z poloviny 12. století, který stojí v Řeznovicích, místní čás-
Informace
pro dialyzované
pacienty
Pro více informací
můžete kontaktovat
Centrum rekreačních dialýz:
B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20,
CZ-148 00 Praha 4,
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923, e-mail:
prazdninovadialyza.cz@
bbraun.com
Adresa hemodialyzačního
střediska v Ivančicích:
B. Braun Avitum s.r.o.,
hemodialyzační středisko,
Nemocnice Ivančice
Široká 16
664 91 Ivančice
[email protected]
tel. +420 546 213 453.
Informace v článku
pocházejí z těchto zdrojů:
www.turistika.cz
www.ivancice.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki
kic-ivancice.webnode.cz
Foto: Městský úřad Ivančice
do Bratislavy...
Stará radnice
Radnice (Dům pánů z Lipé)
Ivančická věž
17
CESTUJEME
ti Ivančic. Jedná se původně
o románskou rotundu. Kostel
patří mezi nejvzácnější sakrální
památky na Moravě. Dominuje mu osmiboká věž s jehlancovo-kuželovou střechou nad
jádrem kostela. Uvnitř byly odhaleny vzácné nástěnné malby
z doby okolo roku 1450.
Na náměstí naleznete gotický kostel s hranolovou věží,
barokní mariánské sousoší
z roku 1726 a kašnu se soškou
sv. Floriána. Z historických
domů vynikají radnice (Dům
pánů z Lipé) a renesanční budova Památníku A. Muchy.
Významnou památkou je
také rozsáhlý židovský hřbitov v Mřenkové ulici. Spolu
s pražským a kolínským patří
mezi nejstarší židovské hřbitovy v České republice. Nejstarší
náhrobní kámen má na sobě
uveden rok 1552.
Dále můžete navštívit zajímavou technickou památku
– železniční viadukt nad řekou
Jihlavou. Jedná se o jednu část
původního viaduktu, který byl
uveden do provozu v srpnu roku
1870. Celý viadukt byl dlouhý
373 metrů a jeho výstavba stála
Poutní kaple sv. Jakuba
18
755 tisíc zlatých. Na jeho výrobu bylo spotřebováno 1 200 tun
svářkového železa.
Současnost
Mezi významné akce, které se
každoročně konají v Ivančicích, lze určitě řadit dvoudenní
květnové Slavnosti chřestu.
Letošní ročník se bude konat
17.–19. května.
Ivančice bývaly kdysi velkou pěstírnou chřestu, bohužel
v dnešní době je již na slav-
nosti chřest dovážen. Součástí
slavností je trh, kde si chřest
můžete koupit. Pochází přímo z pole, a je tedy skutečně
čerstvý. Místní restaurace nabízejí během slavností degustační menu z chřestu, na náměstí si můžete poslechnout
několik hudebních vystoupení
nebo ochutnat moravské víno.
Celý program slavností najdete na internetových stránkách:
www.slavnostichrestu.cz.
Ivančice kromě místních památek, známých rodáků a slavností chřestů ale nabízejí i další
lákadla. V okolí města najdete
nádhernou přírodu s lesy a rybníky. Nedaleko můžete navštívit například přírodní rezervaci
Budkovické slepencové stráně.
Opačným směrem se zase můžete vydat do Dolních Kounic
za vínem. Nebo si udělejte procházku k rozhledně Vladimíra
židovský hřbitov
Menšíka v obci Hlína (5,7 kilometrů z Ivančic po modré turistické značce).
Přeji pěkné cestovatelské
zážitky na jižní Moravě!
Ing. Helena Málková
Centrum prázdninových dialýz
Kašna se soškou sv. Floriána
PRE LEPŠIU NÁLADU
(tajnička 1–8)
slovenské príslovie
Súťažná krížovka
Vážení čitatelia,
v našom časopise sme si pre vás
okrem iného pripravili aj drobné
súťažné spestrenie v podobe krížovky o ceny. Ak máte súťažného
ducha, tak neváhajte a lúštite!
Pre piatich z vás, ktorí nám včas
zašlú správne znenie súťažnej
tajničky, sú pripravené zaujímavé
ceny.
Uzávierka tohto kola súťaže je
11. 5. 2013
Ako súťažiť?
Vylúštite súťažnú tajničku a jej
správne znenie odovzdajte
personálu dialyzačných stredísk
B. Braun Avitum alebo ho zašlite
poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
(na obálku napíšte heslo „Súťaž“).
Prípadne nám správne znenie tajničky zašlite e-mailom na adresu
[email protected] alebo
[email protected] (do predmetu e-mailu napíšte „Súťaž“).
Prosím, neposielajte odpovede
na súťaž po uzávierke, nebudete
zaradení do zlosovania.
Pravidlá súťaže nájdete na stránke www.bbraun-avitum.cz.
Ceny pre výhercov:
športový batoh, fleece deka, revitalizačný gél Softalind, reflexný
pásik s blikačkou, ceruzka, blok,
ľadvinka (antistresová pomôcka)
Z technických dôvodov zasielame
výhry len na území ČR a SR. Prosím, pri vyplňovaní svojho mena
používajte diakritiku; neradi by
sme Vaše meno skomolili, ak sa
objavíte na výhernej listine.
19
HOBBY
S e škůdci se na zahradě
setkáváme každoročně.
Není ale vždy třeba proti nim
volit chemii, mnohdy je lze
zahnat přírodními prostředky,
které neškodí životnímu prostředí.
Stanovit konkrétní onemocnění rostlin je velmi těžké
a napadené rostliny je obvykle
nutné zničit. Mezi časté přenašeče patří mšice, soustřeďte se
tedy na jejich výskyt. Z houbových chorob jsou nejčastější
padlí, rzi a plísně.
Živočišných škůdců je celá
řada, od hmyzu v různých
vývojových stadiích přes plže
až po hlodavce a další savce.
Abyste se jich zbavili, nemusíte hned sahat po chemii. Existuje množství biologických
preparátů a škůdci se dají likvidovat také vysazením jejich
přirozených predátorů. Můžete
vysadit rostliny, jejichž pach
škůdce odpuzuje, nebo vyzkoušet některý z „babských“
receptů.
Krtek obecný
Žije několik decimetrů pod
zemí na loukách a zahradách,
kde buduje četné chodby.
20
Nepříjemní škůdci
na zahradě.
Jak na ně?
Čím škodí: Černý savec vlastně není škodlivý, protože se
živí množstvím nepříjemného
hmyzu, zanechává za sebou
však nevzhledné kopečky zeminy a při pochozu se země
na podvrtaném pozemku propadá.
Co s ním: Krtek je chráněný,
takže ho v žádném případě
nesmíte zabít. Údajně pomáhá
vysazování pryžce křížmolistého (Euphorbia lathyris), který
krtka odpuzuje. Fungují i větrné odháněče (v zemi zapíchnuté železné tyče s nasazenými
PET lahvemi), do blízkosti nor
se umisťují elektronická zvuková a vibrační zařízení, jejich
účinky jsou sporné. Existují
i pasti na odchyt živých zvířat
(vyhněte se jejich kontaminaci
lidským pachem, jinak budou
neúčinné).
Plži
K nejčastějším zahradním škůd­
cům patří slimáček síťkovaný,
slimáček polní, plzák hnědý,
plzák obecný, plzák žlutopruhý,
plzák žíhaný a novodobě plzák
španělský.
Čím škodí: Především ve vlhčích letech dokážou napáchat
značnou škodu na zelenině
i okrasných rostlinách – živí se
jejich pletivem. Když rostlinu
nezkonzumují celou, zanechají
na ní zbytky slizu.
Co s nimi: Vyplatí se živočichy
sbírat (hlavně večer), hubit je
posypem solí nebo utopením,
nastražovat jim průmyslově vyráběné pasti nebo pasti
s pivem. Účinní predátoři jsou
kachny a slepice. Při velkém
přemnožení lze využít moluscosidy (pesticidy k hubení
měkkýšů) anebo další finty.
Hraboš polní
U nás velmi hojný hlodavec,
dlouhý kolem 10 cm, žije obvykle v koloniích. Samice mívají až
pět vrhů do roka. Vždy jednou
za několik let dojde k jeho kalamitnímu přemnožení.
Čím škodí: Ohryzává starší
stromy na kmenu, mladší stromy až po kořenový systém.
Škodí obvykle v zahradách
a sadech poblíž polností. Nepohrdne ani zeleninou.
Co s ním: Pravidelně sady čistěte, sekejte trávu, odstraňujte
plevele. Pomáhá vysazování
aromatických rostlin, jako je
afrikán, řebčík či česnek, jejichž pach hraboše odpuzuje.
Chemická ochrana se používá
jen při přemnožení - rodenticidy, granulované látky, se vkládají přímo do nor.
Mšice
Drobný hmyz žije ve velkých
koloniích obvykle na spodních
stranách listů.
Čím škodí: Mšice vysávají šťávu z mnoha rostlin, ty jsou
potom zkroucené, žloutnou
a nové výhonky uvadají.
Co s nimi: Při větším výskytu
postřikujte chemickými pří­p­
HOBBY
ravky Mospilan, Pirimor, Durs­
ban apod. Je nutné je střídat,
mšice jsou často vůči nim
odolné. Zbavit se jich lze i pomocí žlutých lepových desek,
které se zavěsí k napadeným
rostlinám. Biologickou cestou
je možné s nimi bojovat nasazením slunéčka sedmitečného nebo vosiček Aphidius
colemani, které mšice požerou.
Pomáhá i výluh z nedopalků
cigaret. Mšice odpuzuje vůně
afrikánů.
Čím škodí: Napadají především
brukvovitou zeleninu a ničí
vzcházející rostliny žírem.
Co s nimi: Osvědčil se vápenný
prach. Pálené vápno se pokropí
vodou a nechá se rozpadnout.
Vzniklým prachem poprašte
napadené rostliny. Z chemických postřiků se používá např.
Karate, Actellic, Decis a další.
Dřepčíci
Malí brouci s nohama uzpůsobenýma ke skákání přezimují
ve starém listí a trávě.
Housenky
Larvy motýlů, především běláska zelného, řepného a různých můr.
Osmisměrka
„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou... TAJENKA" John Ruskin
Čím škodí: Listy zelenin jsou
poškozeny děrovaným žírem,
v horším případě holožírem.
Co s nimi: Nejlépe housenky
sesbírejte, napadené výhony
odstraňte. Přirozenými predátory jsou hmyzožraví zpěvní
ptáci. Z biologických přípravků funguje např. Biobit XL,
z chemických postřiků se používají přípravky s obsahem
pyrethrinu.
Svilušky
Druhově početná skupina drobných roztočů, častá je například
sviluška chmelová, stromová či
ovocná.
Čím škodí: Na spodní straně
listů plodové zeleniny a okrasných rostlin budují drobné pavučinky, listy žloutnou, hnědnou, odumírají.
Co s nimi: Zkuste přirozené
nepřátele svilušek – dravé roztoče Biolagens PP, Spidal, Spidex, případně chemii: Cascade
5EC, Omite 30W a další. Důležitým preventivním opatřením
je správné kompostování, záparné teploty škůdce zlikvidují.
Převzato z
Návod: Luštěte ve všech osmi
směrech a ze zbylých písmenek
čtěte po řádcích tajenku.
ADVENT, AEROMECHANIKA,
AKOLYT, AKUMULÁTOR,
AVIKULTURA, BARIÉRY, BEZTAK,
BICYKL, BOEING, BRNKAT,
BRONTOSAURUS, BRUS, CELULA,
CITO, COUSIN, DECI, DOSPAT,
EMOCE, EROTICKÝ, GANG,
GANGSTER, HABR, HOOVER,
CHLAPÍK, CHVATNÝ, IRENA,
JIŽNÍ DAKOTA, KARDIA, KAZETA,
KINOBOX, KLOKAN, KOCÁBA,
KORYTO, KOUTI, KYSLÍK, LAČNIT,
LOOK, MANTRY, MCXXIV,
MINOLTA, MORDA, NAIVKA,
NARO, NARVAL, NESOUHLAS,
OHOZ, OTOMAR, PAVIÁNI,
POETIC, PRORYV, PROVAZ,
PRVOUKA, REAKCE, ROZNĚT,
SEVERNÍ DAKOTA, SOUŠ,
SOUTH CAROLINA, STANISLAV,
ŠTIPCE, TEHRAN, TITL, TRET,
TRUSKA, TUKOMĚR, UMÝT,
UPÍR, UPOZORNĚNÍ, ÚTKOVÉ,
UŽIVITI, VÄNERN, VARI, ZINA,
ZINKOVÁNÍ.
Řešení z minulého čísla:
Kapka lásky je víc než vodopád
zlata.
21
PRO LEPŠÍ NÁLADU
„Láska je oštěp, jímž můžeme
mnohokrát hodit,...”
(tajenka 1–4)
indiánské přísloví
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Soutěžní křížovka
Vážení čtenáři,
v našem časopise jsme si pro vás
kromě jiného přichystali také
drobné soutěžní zpestření ve formě křížovky o ceny.
Máte-li soutěžního ducha, pak
neváhejte a luštěte! Pro pět z vás,
kteří nám včas zašlou správné
znění soutěžní tajenky, jsou přichystány zajímavé ceny.
Uzávěrka tohoto kola soutěže je
11. 5. 2013
Jak soutěžit?
Vyluštěte soutěžní tajenku a její
správné znění odevzdejte personálu
dialyzačních středisek B. Braun Avitum nebo zašlete poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
(na obálku při­pište heslo „Soutěž“).
Případně nám správné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu [email protected] nebo
[email protected] (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“).
Neposílejte
prosím
odpovědi
na soutěž po uzávěrce, nebudete
zařazeni do slosování. Z technických důvodů zasíláme výhry pouze na území ČR a SR. Používejte
prosím diakritiku při vyplňování
svého jména; neradi bychom Vaše
jméno komolili, až se objevíte
na výherní listině.
Pravidla soutěže naleznete na:
www.bbraun-avitum.cz
Ceny pro výherce:
sportovní batoh, fleece deka,
Softalind revitalizační gel, reflexní pásek s blikačkou, tužka, blok,
ledvinka (antistressové mačkátko)
Výherci z minulého čísla:
Radka Darebná, Olga Nepodalová,
Vladimír Řáha, Pavla Harmaniaková, Zdenka Cibulová
Řešení z minulého čísla:
Sen je sklad zatoulaných věcí.
Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech, a nedozví
se tak o metodách, které se díky novým poznatkům a technologiím neustále vyvíjejí.
Skupina B. Braun proto vytvořila projekt pod názvem Lepší péče. Na stránkách
www.lepsipece.cz tak můžete sdílet rozhovory s lékaři a zkušenosti pacientů týkající se
různých oblastí léčby.
Endoprotéza
Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA,
přednosta Ortopedické kliniky UK 2. LF
a FN Motol,
o artróze a náhradách kolenního kloubu
Klouby
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.,
Klinika úrazové chirurgie FN Brno,
o artroskopických operacích
ledviny
MUDr. Vladimír Vojanec,
primář dialyzačního střediska B. Braun
Avitum Bulovka, o prevenci
a příznacích onemocnění ledvin
Inkontinence
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.,
primář Gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Jihlava,
o úniku moči
Podvýživa
garant projektu
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.,
Klinika gerontologická a metabolická FN
a 1. LF UK Hradec Králové,
o podvýživě
Laparoskopie
www.bbraun.cz
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.,
přednosta chirurgické kliniky FN Hradec Králové,
o náročnosti a výhodách laparoskopických
operací
www.lepsipece.cz
Download

Co bychom měli vědět