Savci
Vnitřní stavba savců
dýchají
………………………..…………..
Vzduch
jde
dutinou
nosní,
nosohltanem, ………………………..………….., průdušnicí, průduškami, průdušinkami
Savci mají tělo kryto kůží se ………………………..…………..
do plicních sklípků.
zvířata v polárních oblastech – dlouhá a ………………………..………….. srst
Významným dýchacím svalem je ………………………..………….., která odděluje
vydra, bobr – hustá………………………..…………..srst
dutinu břišní a hrudní.
Delfín dýchá také plícemi!
u ježků se chlupy přeměnily v ………………………..…………..
Srst savců je různě ………………………..………….. Podle ………………………..…………..
2
v němž žijí, se u nich někdy vytváří krycí zbarvení. Skvrny na srsti slouží k
zrakovému ………………………..…………..
Srdce savců má dvě ………………………..………….. a dvě ………………………..…………..
Krev koluje ve dvou obězích:
Srst je tvořena chlupy:
velký = tělní oběh
malý = plicní oběh
delší = ………………………..…………..
Savci mají ………………………..………….. tělesnou teplotu.
1
kratší = ………………………..…………..
Zvláštní chlupy jsou hmatové vousy v okolí ………………………..………….. Výměna
Vylučovací soustavu tvoří párové ………………………..………….., močovody,
srsti se nazývá ………………………..…………..
močový měchýř a močová trubice.
Kostru savců tvoří lebka, ………………………..………….., hrudník, žebra a končetiny.
Savci mají ………………………..………….. vyvinutou nervovou soustavu a smyslová
Všichni savci mají ………… krčních obratlů (i žirafa).
ústrojí. Řídícím ústrojím je ………………………..………….. Součástí oka savců je
………………………..………….. schopná zaostření.
Trávicí soustava se skládá z dutiny ústní, ………………………..………….., jícnu,
žaludku, tenkého a ………………………..………….. střeva a konečníku. Potravu
Savci jsou ………………………..………….. pohlaví. Mají ………………………..…………..
pomáhají rozkládat trávící žlázy – ……………………………....................................
oplození a zpravidla rodí živá mláďata, která se rodí různě …………………..………..:
Potravu rozmělňují zuby, které se dělí na:
řezáky
špičáky
třenové zuby
stoličky
holá a bezmocná mláďata – ………………………..…..……..
dobře vyvinutá – ………………………….………..………………..
Savci biomů světa
Etologie – chování zvířat
(chybný text)
BIOMY
ZÁKLADNÍ
CHARAKTERISTIKA
TYPICKÉ
ROSTLINSTVO
TYPIČTÍ SAVCI
rozdělujeme na vrozené a získané. Chování získané se vytváří během života na
lišejníky, mechy
drsné životní podmínky
TUNDRA
nízké teploty
promrzlá půda
TAJGA
chladné podnebí
největší les na světě
zakrslé dřeviny – vrby,
břízy
sobi, pižmoni
hlodavci, lumíci, zajíci
máky, pryskyřníky,
klikvy
lišky polární, tuleni
jehličnany – smrky,
borovice, modříny, na
jihu břízy
losi
rašeliniště
Věda, která studuje chování zvířat, se nazývá ekologie. Chování živočichů
základě dědičnosti. Chování vrozené se nazývá také instinktivní a je dáno při
narození jedince a je individuální.
veverky, bobři, zajíci
kuny, rysi, vlci,
medvědi
Do získaného chování řadíme:
vlci, kočky divoké, rysi,
1) chování podmíněné látkovou výměnou – způsoby vylučování moči a trusu
mírný pás
LESY
MÍRNÉHO
PÁSU
TRAVINNÉ
BIOMY
po vykácení původních lesů
monokultury
buk, dub, bříza
borovice, smrk, jedle
louky, pastviny, obdělávaná
pole
zaujímají velké plochy
vysoká tráva
mírné i teplé oblasti
řídce roztroušené
stromy
stepi, pampy, prérie, savany
medvědi
zubři
lamy, sajgy, klokani
(králíci na libovolném místě, psi na společném,…)
2) chování ochranné a obranné – př. strnutí
hraboši, křečci, sysli
zebry, antilopy, žirafy,
lvi
na místě, útěk, tváření se mrtvým,
odhození části těla, …
POLOPOUŠTĚ
A POUŠTĚ
TROPICKÉ
DEŠTNÉ
LESY
MOŘE
A OCEÁNY
nízké dešťové srážky
velké teplotní rozdíly mezi
dnem a nocí
rozšířeny kolem rovníku
velké množství srážek
vysoké průměrné teploty
největší část zemského
povrchu
velké množství rozmanitých
organismů
rostliny přizpůsobené
nedostatku vody –
kaktusy, pryžce
typická patrovitost
dřeviny, liány,
orchideje, kapradiny
3
velbloudi
pískomilové, tarbíci
fenci
antilopy lesní, prasata
pralesní
3) varování a útok
4) komfortní chování – souvisí s péči o tělo a udržováním funkcí vnějších
orgánů (př. bahenní koupele slepic, popelní kanců,…)
levharti
primáti (orangutan,
gorila)
5) rozmnožovací chování – zajištění potomstva, péče a ně a jejich ochrana, př.
námluvy, páření
mroži, tuleni, rypouši
plankton, řasy
velryby, plejtváci,
kosatky, delfíni, vorvani
6) sociální chování – způsob chování ve skupině
7) dorozumívání – nejčastěji zvuky, zrakem a pachy
Vejcorodí
Hmyzožravci
nejprimitivnější savci
Hmyzožravci jsou …………………………….. skupina. Zřejmě se z nich vyvinuly
kladou vejce pomocí kloaky
ostatní skupiny savců. Jejich hlava je protažená v …………………………….., proto
mláďata se ale živí mateřským mlékem
mají dobrý …………………………….. a hmat. Živí se …………………………….. V ústech
žijí pouze v Austrálii a na Nové Guineji
mají množství ostrých ……………………………..
zástupci: PTAKOPYSK PODIVNÝ,
JEŽURA AUSTRALSKÁ
Zástupci hmyzožravců
4
KRTEK OBECNÝ
6
▫ přizpůsobil se životu v …………………………….. (sítě chodeb)
Živorodí – vačnatci
▫ zakrnělé …………………………….., výborný čich
▫ přední nohy hrabavé se silnými ……………………………..
Austrálie, Amerika
rodí nedokonale vyvinutá mláďata
JEŽEK VÝCHODNÍ / JEŽEK ZÁPADNÍ
jejich vývin pokračuje ve vaku, kde je mléčná bradavka
samice nemají placentu
▫ ježek západní má tzv. …………………………….. (kresba kolem očí)
zástupci:
▫ v nebezpečí se svine do ……………………………..
▫ na zimu upadá do stavu strnulosti – …………………………….. (sníží se jeho
o KOALA MEDVÍDKOVITÁ
teplota, zpomalí se tep a dech)
o KLOKAN
o VAČICE OPPOSUM
5
REJSEK OBECNÝ
▫ má rychlou látkovou přeměnu – denně spotřebuje velké množství
Živorodí – placentálové
……………………………..
mláďata se vyvíjejí v těle samice
REJSEC VODNÍ
mají vyvinutou placentu, s kterou je plod spojen pupeční šňůrou
placentou je plod vyživován, zásobován kyslíkem a z jeho těla jsou
odváděny odpadní látky
BĚLOZUBKA ŠEDÁ
7
Letouni
Hlodavci
aktivně se pohybují ve vzduchu
přední končetiny přeměněny v křídla
mezi prsty, tělem a zadními končetinami tenká létací blána
orientují se pomocí echolokace = vysílají ultrazvukové signály tlamičkou a
jejich odraz zachycují sluchem
▫ přezimují v jeskynních, dutých stromech i na půdách domů
Hlodavci jsou nejpočetnější skupina savců. Jejich společným znakem je jeden
pár hlodavých zubů v každé čelisti. Zuby jim neustále dorůstají, proto je musí
obrušovat hlodáním, např. větviček. Všichni hlodavci mají velkou
rozmnožovací schopnost.
▫
▫
▫
▫
NETOPÝR
▫ aktivní v noci, živí se hmyzem
▫ zákonem chráněni
VRÁPENEC
▫ blanité výrůstky na čenichu
UPÍŘI
▫ Jižní Amerika
▫ živí se krví spícího dobytka
8
KALONI
▫ tropy Asie a Afriky
▫ aktivní i ve dne, býložraví
Chudozubí
▫ pouze Střední a Jižní Amerika
▫ mají protažený čenich
▫ velmi dobrý čich
PÁSOVEC
▫ krunýř
POTKAN
Žije v městských kanálech a stokách.
10
KRYSA
Vypadá podobně jako potkan, ale je
menší, má větší uši a ocas delší než tělo. Vyskytuje se spíše na sušších místech.
U nás je potkanem vytlačována. Krysy i potkani mohou přenášet nebezpečná
onemocnění.
BOBR EVROPSKÝ
Bobr je přizpůsoben životu ve vodě, má hustou hladkou srst a zploštělý
šupinatý ocas, který používá k pohybu ve vodě.
KŘEČEK POLNÍ
SYSEL OBECNÝ
HRABOŠ POLNÍ
VEVERKA OBECNÁ
11
Zajíci
Zajíci se podobají hlodavcům, mají také hlodavé zuby.
ZAJÍC POLNÍ
Vyhrabává si mělkou prohlubeň, ve které spí. Mláďata se rodí osrstěná, vidí a
brzo běhají.
LENOCHOD
MRAVENEČNÍK
▫ rourkovitý čenich, dlouhý lepkavý jazyk
MYŠ DOMÁCÍ
Myš je rozšířena po celém světě =
kosmopolitní.
9
KRÁLÍK DIVOKÝ
Králík má na rozdíl od zajíce kratší uši. Vyhrabává si nory. Mláďata se rodí holá
a slepá.
Další kočkovité šelmy:
Šelmy
LEV
přizpůsobili se životu v různých prostředích
TYGR
přizpůsobeny k …………………………….. živé kořisti
LEVHART
o pružné svalnaté tělo
JAGUÁR
o pohybují se rychle a mrštně
GEPARD (nejrychlejší)
PUMA
o výborné ……………………………..
15
o ……………………………..
o mohutné ……………………………..
3) Lasicovití
drobnější vzrůst
1) Psovití
protáhlé štíhlé tělo, …………………………….. nohy, nezatažitelné drápy
masožravci, štvou svou kořist
v blízkosti řitního otvoru …………………………….. žlázy – v ohrožení z nich
drápy na nohou nejsou ……………………………..
vylučují silně páchnoucí výměšky
12
hlava s protáhlým čenichem
LASICE KOLČAVA, HRANOSTAJ
VLK OBECNÝ (CH)
KUNA LESNÍ – žlutá náprsenka
o předkem psa domácího
KUNA SKALNÍ – bílá náprsenka
o žije ve …………………………….
TCHOŘ TMAVÝ
LIŠKA OBECNÁ
JEZEVEC LESNÍ
o u nás nejrozšířenější
13
VYDRA ŘÍČNÍ (CH)
o žije ……………………………..
16
o loví přemnožené myši a ……………………………..
4) Medvědovití
…………………………….. šelmy – velká hlava, zavalité tělo, mohutné tlapy
2) Kočkovití
…………………………….. lovci
kulatá hlava
………………………… drápy – zatažené při chůzi
RYS OSTROVID (CH)
o
vzácně Beskydy, Jeseníky, Šumava
KOČKA DIVOKÁ (CH)
14
všežravci
MEDVĚD LEDNÍ – největší medvěd
MEDVĚD HNĚDÝ (CH)
o Beskydy, naše největší šelma
o poddruhy – brtník grizzly, kodiak
PANDA VELKÁ
o Čína, velmi vzácná, živí se ……………………………..
17
Ploutvonožci
Chobotnatci
(chybný text)
Chobotnatci jsou ………………
……………………………..
……….. suchozemští savci. Jedinými zástupci
příbuzní rybám, dokonale se přizpůsobili životu ve vodě
jsou …………………………….. Charakteristickým znakem slonů je dlouhý, svalnatý a
torpédovitý tvar těla
pružný ……………………………..
……….. Vznikl prodloužením ………………
…………………………….. a
dlouhá hustá srst
spojením s horním pyskem. Kly slona vznikly přeměněnou ………………
……………………………..
končetiny ve tvaru ploutví
Sloupovité
oupovité nohy mají na chodidlech pružné ……………………………..
……………… ……….. Sloní žijí ve
býložravci
stádech a živí se ………………
……………………………..
……….. potravou. Sloni jsou ………………
……………………………..
v době rozmnožování vytváří kolonie
SLON AFRICKÝ
LACHTAN, MROŽ, TULEŇ, RYPOUŠ
▫ větší
18
▫ velké uši
Kytovci
▫ …..... prstovité výběžky na chobotu
největší živočichové
SLON INDICKÝ
žijí v moři
▫ menší ……………………………..
……….. uši
kůže s krátkou srstí
▫ …..... prstovitý výběžek
velká vrstva podkožního tuku
▫ hrboly na hlavě
20
přední končetiny přeměněny v ploutve
svislá ocasní ploutev
Lichokopytníci
dorozumívají se pomocí elektromagnetických vln
PLEJTVÁK OBROVSKÝ – 30 m, živí se dravě
Lichokopytníci jsou velcí býložravci. Prsty mají zakončeny ………………
……………………………..
Nejčastěji mají ……………………
……………..
……….. prst nebo tři prsty. Váhu těla nese vždy
……………………………..
……….. prst. Jsou to dobří a rychlí ……………………
……………………………..
19
VELRYBA GRÓNSKÁ, VORVAŇ, DELFÍN OBECNÝ → všichni jsou chráněni
KŮŇ DOMÁCÍ – vznikl zdomácněním divoce žijících koní
ZEBRA, NOSOROŽEC, TAPÍR, OSEL
Sudokopytníci
Primáti
Přestože jsou sudokopytníci velmi rozmanití, mají jeden společný znak –
(chybný text)
Primáti jsou většinou přizpůsobeni životu na zemi. Žijí v oblastech tropů a
hmotnost těla opírají o …….………. prsty (třetí a ……………………………..). Ostatní
prsty na končetinách …………………………….. . Prsty jsou zakončeny rohovitými
subtropů. Jejich končetiny jsou velmi pohyblivé a palec se může postavit proti
ostatním prstům. Nehty na prstech se u většiny
…………………………….. Sudokopytníci se živí většinou býložravě. Řadíme je do
přeměnily v drápy. Primáti mají velmi dobrý
dvou skupin: nepřežvýkavci a ……………………………..
hmat, který jim umožňuje dokonalé prostorové
vidění. K dorozumívání jim slouží komické svaly.
Mozek mají ze všech savců nejméně vyvinutý.
1) Nepřežvýkavci
Často žijí v organizovaných tlupách. Samice rodí
Mají …………………………….. žaludek a úplný chrup s mohutnými ………………………..
22
PRASE DIVOKÉ
HROCH, VELBLOUD, LAMA
většinou jedno mládě, o které se krátce stará.
1) Poloopice
Většinou žijí nočním způsobem života. Podobají se hlodavcům. Mají protažený
2) Přežvýkavci
čenich (dobrý čich), malé oči, malý mozek a často drápy.
Jejich …………………………….. se skládá
LEMUR, KOMBA
ze čtyř částí. Potrava se nejprve
2) Opice
…………………………….. v bachoru a je
Jsou nejpočetnější skupinou primátů. Jsou aktivní v létě. Hlavními znaky jsou
částečně rozložena činností bakterií
větší mozek, prodloužený čenich, oči směřující do boku a jeden pár mléčných
a prvoků. Z čepce je potrava
21
…………………………….. do dutiny ústní, kde je znovu …………………………….. Poté se
dostává do …………………………….. a slezu.
bradavek na zádech. Téměř všechny mají nehty. Podle tvaru nosu je dělíme do
dvou skupin:
a) opice ploskonosé široká nosní přepážka mezi nosními otvory MALPA, CHÁPAN VŘEŠŤAN
b) opice úzkonosé úzký nos MAKAK, KOČKODAN, PAVIÁN, GUARÉZA
TUR DOMÁCÍ, OVCE, KOZA – samci mají ……………………………..
SRNEC OBECNÝ, JELEN LESNÍ – samci mají …………………………….. (shazují se)
3) Lidoopi
DANĚK, MUFLON, LOS – u nás uměle vysazovány
Jsou největší a mají nejlépe vyvinutý mozek. Mají dlouhý ocas a řídkou srst.
ZUBR, ANTILOPA, ŽIRAFA
ŠIMPANZ – Afrika, GORILA – Amerika, ORANGUTAN – JV Asie
POUŽITÉ ZDROJE
Vaněčková, I. – Skýbová, J. – Markvartová, D. – Hejda, T.: Přírodopis 8 učebnice pro
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Nakladatelství Fraus 2006.
ZDROJE OBRÁZKŮ
1
http://znamky.szesro.cz/text/O%C5%BDP/O%C5%BDP%20druhy%20biotop%C5%AF/
Ra%C5%A1elini%C5%A1t%C4%9B,%20p%C3%ADsky,%20sk%C3%A1ly/kr%C3%A1l%C
3%ADk.divok%C3%BD.bmp (1. 9. 2012)
2 http://wildwhales.org/wp-content/themes/wildwhales/images/commondolphin_popup.jpg (1. 9. 2012)
3 http://leccos.com/pics/pic/opossum.jpg (1. 9. 2012)
4 http://leccos.com/pics/pic/ptakopysk.jpg (1. 9. 2012)
5 http://www.animalpictures1.com/data/media/82/Kangaroo-17.jpg (1. 9. 2012)
6 http://znamky.szesro.cz/text/O%C5%BDP/O%C5%BDP%20druhy%20biotop%C5%AF
/Zahrady,%20m%C4%9Bsta,%20parky%20a%20obory/je%C5%BEek.z%C3%A1padn%C
3%AD.bmp (1. 9. 2012)
7 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_006.jpg (1. 9. 2012)
8 http://www.rspb.org.uk/community/cfs-filesystemfile.ashx/__key/communityserverblogs-components-weblogfiles/00-00-01-88-34/6735.Pip-Bat-Chris-Shields_2800_rspb_2D00_images.com_2900_.jpg (1. 9. 2012)
9 http://static.ddmcdn.com/gif/willow/sloth-info0.gif (1. 9. 2012)
10 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_025.jpg (1. 9. 2012)
11 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_022.jpg (1. 9. 2012)
12 http://media-2.web.britannica.com/eb-media/89/81289-004-7BCF55CC.jpg
(1. 9. 2012)
13 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_043.jpg (1. 9. 2012)
14 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdx5sPHQinX17gCXPv0Mfw6u6HTZ3_
ZAiOY91EOlROjBk8t7LDOnY5xmk7 (1. 9. 2012)
15 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_034.jpg (1. 9. 2012)
16 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_053.jpg (1. 9. 2012)
17 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto05/foto_045.jpg (1. 9. 2012)
18 http://images.wikia.com/wikiwalrus/images/6/6b/Elephant_Seals.gif (1. 9. 2012)
19 http://kytovci.wz.cz/images/plejtvakobrovsky.gif (1. 9. 2012)
20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/African_elephant
_%28PSF%29.png (1. 9. 2012)
21 http://img.blesk.cz/static/old_abc/imgdb/original/phpm2OIYa.jpg (1. 9. 2012)
22 http://media.web.britannica.com/eb-media/96/76396-004-5FB6F28E.jpg (1. 9. 2012)
Download

Vnitřní stavba savců