Zachránit život – uchovat hodnoty.
Požární systémy, které mají budoucnost.
FIRE ALARM
www.schrack-seconet.com
Požární ochrana na nejvyšší úrovni.
Vyvinuto pro lidi.
Vaše bezpečí má nejvyšší cenu. My ze společnosti Schrack Seconet jsme si toto
vzali jako náš úkol. Najít systém a řešení pro člověka, které zvýší bezpečnost tak,
aby byl okolní svět bezpečnější. Naše systémy jsou na nejvyšší technologické
úrovni, mají jednoduchou obsluhu a budují důvěru.
Vývoj spolehlivých požárních systémů má u nás bohatou tradici.
Rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje, do spolupracovníků a vzájemná
spolupráce s technickými univerzitami, požárními preventisty, hasičskými
sbory a zkušebnami zajišťují, že produkty jsou vždy na nejvyšší technické úrovni.
Zároveň zaujímají přední roli v oblasti bezpečnosti osob a majetku.
100 % redundance je naším principem.
Hlavním úkolem požární ústředny je zabezpečit detekci požáru ve svém
prvopočátku. Toto by nebylo možné, pokud by jednotlivá chyba způsobila výpadek
důležité funkce. Na základě tohoto požadavku mají ústředny modulární systém
se 100 % redundantní výstavbou, která zajišťuje absolutní zabezpečení funkčnosti.
Dva na sobě naprosto nezávislé systémy, které v případě vzniku poruchy
v aktivní polovině, systém automaticky přepne na druhou funkční polovinu.
Všechny parametry a návaznosti ve vlastním elektrickém požárním systému
zůstávají neomezeny a plně funkční.
Vyrobeno v Evropě.
Schrack Seconet klade velkou váhu na kvalitu špičkových produktů.
Naše požární systémy mají nejvyšší technologickou úroveň a jsou proto vyvíjeny
a vyráběny v Rakousku a v Německu a jsou nasazovány do mnoha částí světa.
Více než 450 spolupracovníků jsou našim zákazníkům k dispozici. Naše dceřiná
společnost ve Švédsku, Polsku a Maďarsku, stejně tak representace v České Republice,
na Slovensku, v Rumunsku, Rusku, Indii a v Turecku spolu s bohatým zastoupením
firem v dalších zemích poskytují síť služeb pro naše zákazníky.
V Rakousku má Schrack Seconet zastoupení ve všech spolkových zemích. K dispozici
je centrální servisní oddělení se servisními pracovníky jak pro zákazníky, partnery
a montážní organizace, kde jsou veškeré požadavky v nejkratší možné době řešeny.
Taktéž prostřednictvím telefonní hotline linky lze zodpovědět podstatné technické
dotazy nepřetržitě 24 hodin denně. Naše specializované tréninkové centrum
ve Vídni a taktéž další mezinárodní střediska zaškolí naše zákazníky a partnery
na všechny dodávané systémy.
Modulární ústředna Integral IP MX.
Elektrická požární ústředna MXF.
Modulární, decentralizovaný systém Integral IP MX je skládán z jednotlivých
komponentů a je navrhovaný a programovaný dle individuálních požadavků.
Pro maximální zabezpečení systému jsou všechny komponenty a části systému
plně redundantní.
Každá dílčí ústředna je samostatnou jednotkou s vlastním síťovým napájením
a záložními akumulátory. Mimo požárních smyček, vstupů a výstupů mohou být
k dílčím ústřednám připojeny externí ovládací panely, obslužná pole požární
ochrany, externí tiskárny apod.
U objektů, kde je vyžadováno více požárních ústředen, lze pomocí ethernetové
sítě vytvořit i síť ústředen Integral, kdy bude propojeno až 16 dílčích ústředen.
K dispozici jsou různá rozhraní (RS485, optický kabel, DSL). Naprosto volitelná
topologie síťové kabeláže umožňuje optimální přizpůsobení se stavebním
podmínkám. Vícenásobné propojením ústředen zaručí i při přerušení některého
spoje stálé spojení ústředen mezi sebou.
Ústředny Integral IP MX lze zapojit přímo i do IT sítí v objektu a vytvořit tak
přístup pomocí intranetu resp. přes internet, což vede k další úspoře investic.
Existující komunikační trasy počítačových sítí mohou být využity pro různá
paralelní zobrazení příp. nadřazené centralizované zobrazovací zařízení, nesmí
však sloužit pro nahlašování poplachu.
Hlásiče, poplachové zařízení, vstupy a výstupy, a další speciální požární systémy
jsou k ústředně připojeny pomocí kruhové linky Integral X-LINE (délka kruhů
až 3.500 m, až 250 prvků na kruh).
Ústředna BMZ Integral IP MX je dodávána v různém provedení skříní – bez nebo
s protokolovou tiskárnou, případně s plnými dveřmi nebo s dodatečně vestavným
LED ovládacím panelem.
Elektrická řídící a zpožďovací ústředna pro stabilní hasicí zařízení MXE.
Ústřednu Integral IP MX lze díky koncepci redundance a bezpečnosti použít jako
automatické řídící a zpožďovací zařízení, určené k ovládání všech typů stabilních
hasicích zařízení jako více zónový řídicí systém. Takovouto kombinovanou ústřednu
Integral IP MXF/MXE lze použít pro veškeré aplikace, a to v souladu s normami
a směrnicemi EN 12094-1 a také dle VdS 2496. Pro tyto aplikace jsou k dispozici
různé varianty skříní, ovládacích karet a LED paralelních zobrazovacích panelů.
Je vhodná a schválená pro kontrolu více než jednoho úseku SHZ a monitoring
následujících systémů SHZ:
• CO2 – vysokotlaké a nízkotlaké systémy s ohrožením života nebo bez něj
• stabilní hasicí systémy s inertními plyny a argonem s ohrožením života nebo bez něj
• skrápěcí vodní systémy
• sprinklerové hasicí zařízení
• sprinklerové systémy s vodní mlhou
• stabilní hasicí zařízení s chemickými plyny
Rozměry (všechny MX): 600 x 445 x 225 mm (VxŠxD)
Barva skříně: červená RAL 3000
Kompaktní ústředny Integral IP CX & BX.
Elektrická požární ústředna CXF.
Integral IP CXF je ekonomicky optimalizovaná pro malé systémy. Na ústřednu CXF
lze napojit až 500 prvků ve dvou kruzích. K dispozici jsou rozhraní, které umožňují
propojení do síťového propojení LAN a zároveň mají další dvě kruhové linky, dále
pak univerzální rozhraní, nebo případně rozhraní pro připojení vstupních /výstupních
modulů, příp. externí ovládací panely. (MMI BUS)
Každá ústředna je samostatnou jednotkou s vlastním napájením a akumulátory,
na kterém lze napojit vedle hlásičů a ovládání i externí ovládací panely, obslužné
pole požární ochrany (OPPO), tiskárny atd. Integral CXF lze, pokud je to
požadováno, zapojit do ethernetové sítě a vybavit pro zajištění systémové
bezpečnosti redundantním softwarem.
Ústřednu Integral IP CXF je možno dodat ve více variantách skříní –
bez, s tiskárnou, nebo jako „black box“.
Elektrická řídící a zpožďovací ústředna pro stabilní hasící zařízení
Integral IP CXE.
Systém Integral IP CX lze použít jako hasicí ústředna pro SHZ Integral IP CXE,
ale také jako kombinovaná požární/hasicí ústředna Integral IP CXF/CXE. K tomuto
použití je k dispozici skříňová varianta, která má přídavný paralelní zobrazovací LED
panel pro jeden hasební úsek s volně programovatelnými vstupy / výstupy. Takovouto
kombinovanou ústřednu Integral IP CXE lze použít pro veškeré aplikace, a to v souladu
s normami a směrnicemi EN 12094-1 a také dle VdS 2496. Ústředna je vhodná
k ovládání jednoho hasebního úseku a ke kontrole následujících hasicích zařízení:
• CO2 – vysokotlaké a nízkotlaké systémy s ohrožením života nebo bez něj
• stabilní hasicí systémy s inertními plyny a argonem s ohrožením života nebo bez něj
• skrápěcí vodní systémy
• sprinklerové hasicí zařízení
• sprinklerové systémy s vodní mlhou
• stabilní hasicí zařízení s chemickými plyny
Rozměry (všechny CX): 400 x 445 x 140 mm (VxŠxD)
Barva skříně: červená RAL 3000
Elektrická požární ústředna Integral IP BX.
Malá jednokruhová kompaktní ústředna se skládá z plastové skříně a dveří, ve kterých
je integrován obslužný panel. Vestavěná hlavní řídící jednotka s integrovaným síťovým
zdrojem obsahuje všechna potřebná rozhraní pro připojení periferních prvků
a dále nabízí také Mbit LAN rozhraní pro vzdálený přístup k ústředně.
Popis obslužných panelů je zajištěn výměnnými zásuvnými fóliemi.
Ústředna Integral IP BX má osvědčení VdS dle EN 54-2, EN 54-4 a EN 54-13
a je také použitelná při připojení na napájení 110 V síťového napětí.
Rozměry: 300 x 360 x 85 mm (VxŠxD)
Barva skříně: červená RAL 3000
Zobrazení, obsluha & přehled.
Externí panel Integral MAP.
S tiskárnou nebo bez ní pro připojení na ústředny Integral CX a MX.
Ovládací panely a texty na displeji jsou k dispozici ve 20 jazykových variantách.
Rozměry (VxŠxD): 230 x 445 x 35 mm příp. 360 x 445 x 55 mm (s tiskárnou).
Zobrazovací panel PIP.
Paralelní zobrazovací tablo PIP je určeno k zobrazování provozních stavů ústředen
EPS. Může být programováno tak, že je zobrazována pouze žádaná část střeženého
prostoru (např. jedno podlaží). Je určeno pro připojení k ústřednám Integral IP MX
a CX. Ovládací panely a texty na display jsou dodávány ve 20-ti jazykových mutacích.
Rozměry (VxŠxD): 170 x 227 x 40 mm
LED a tlačítkový panel PIC.
Pro připojení na všechny typy ústředen Integral IP. Obsahuje 32 programovatelných
LED diod a 16 programovatelných tlačítek (popisy pomocí zasouvatelných pásků).
Barvy LED (červená nebo žlutá) jakož i způsob konfigurace výstupů (permanentní
nebo blikající) je možno volně programovat. Rozměry (VxŠxD): 170 x 227 x 40 mm.
Požární panely & zobrazovací panely.
Kromě ovládacích panelů Integral IP je k dispozici i mnoho typů obslužných
panelů požární ochrany (OPPO), (ať již dle norem ÖNORM F 3031, DIN 14662,
SN054002, nebo ČSN), dále pak indikační LED panely. Detailnější informace Vám
rádi poskytneme na vyžádání.
Integral MAIL.
V případě vzniku události (např. poplach, porucha, atd.) dochází k automatickému
zasílání e-mailových zpráv jednomu nebo více příjemcům na PC, notebook nebo
mobilní zařízení.
IACmobile.
Integral software pro programování a aktivaci servisních nástrojů z mobilních
zařízení včetně funkce Push-Notifications.
Integral VirtualMAP.
Integral MAP – aplikace pro PC nebo notebook.
IAC – Integral ApplicationCenter.
Integral software pro PC nebo notebook sloužící k programování a aktivaci
servisních nástrojů.
Integral RemoteMESSAGE.
Integral software pro přenos a zobrazení událostí (např. poplach, porucha atd.)
z jedné nebo více ústředen na centrální PC nebo notebook, včetně Pop-up oken
hlášení a Integral VirtualMAP.
Zásahový řídicí systém SecoLOG IP Fire.
Požární zásahový řídicí systém SecoLOG je víceúrovňový grafický zásahový
systém, sloužící k centrálnímu zobrazení a obsluze požární signalizace. Všechna
hlášení a stavy připojeného požárního systému jsou ukládány a zobrazovány na
operátorském PC. Tím jsou veškeré připojené systémy pod permanentní kontrolou.
Řídicí systém odpovídá nejvyšším technickým požadavkům a je v souladu
s normami ÖNORM F 3003.
Požární hlásiče.
Hlásiče rodiny Integral CUBUS.
Multisenzorové hlásiče CUBUS-levelling® se permanentně, aktivně, automaticky
a dynamicky přizpůsobují okolním podmínkám. Při detekci nejsou vyhodnocovány
pouze jednotlivé parametry jako kouř, teplota či přítomnost CO, nýbrž dochází
k jejich neustálému vyhodnocování v celkovém kontextu. Hlásiče CUBUS-levelling®
neustále kontrolují své okolí. Jakmile dojde ke změně okolních podmínek, dochází
k automatické nivelaci citlivosti hlásiče.
• CMD 533X detekce kouře, tepla a plynu (CO)
• MTD 533X detekce kouře a teploty
• MTD 533X-S detekce kouře a teploty s integrovanou akustickou signalizací
• MTD 533X-SP detekce kouře a teploty s integrovanou akustickou
a hlasovou signalizací
Hlásiče je na přání zákazníka možné dodat celé řadě RAL barev.
Sokl USB.
Pro zapojení hlásičů řady CUBUS do Integral X-LINE se provádí pomocí 6-pólové
svorkovnice. Zajištění hlásiče je provedeno bajonetovým uzávěrem, pro propojení
dalších prvků slouží další 4-pólová svorkovnice, instalace pomocí zasunutí do svorek
v soklu. USB 501 je k dispozici ve více verzích pro standardní montáž na omítku,
pro sádrokartonové stropy a pro použití do vlhkých prostor.
Nástavec s hlásičem do vzduchotechniky LKM 531.
Pro použití v prostorách s vysokou rychlostí vzduchu a silnou koncentrací dýmu,
například v potrubí klimatizace a odvětrávání. LKM 531 se skládá z průhledné
plastové schránky, kde je vestavěný opticko-kouřový hlásič. Nástavec lze používat
v potrubí s rozměry od 15 cm do 1 m, v případě kruhového potrubí o průměru
20 cm do 1 m, s rychlostí vzduchu od 1 do 20 m/s. LED poplachu na hlásiči je
z venku dobře viditelná.
Tlačítkové hlásiče MCP 545X a MCP 535X.
Tlačítkové hlásiče typu A a typu B dle EN 54-11 slouží k manuálnímu spouštění
a aktivaci stabilního hasicího zařízení, aktivaci hašení plynem, případně jako stoptlačítko. Jsou určeny pro zapojení na Integral X-LINE. Hlásiče jsou k dispozici
v různých provedeních, s různými popisy i krytím.
Linkové moduly Integral X-LINE.
Kruhová siréna BX-SOL je adresovatelné akustické poplachové zařízení, připojitelné
na kruhové vedení. Druh tónu je nastavitelný přímo z ústředny, hlasitost je nastavitelná
pomocí DIP přepínačů.
Kruhový maják BX-FOL je adresovatelné optické poplachové zařízení, připojitelné
na kruhové vedení. Četnost záblesků a jejich intenzita jsou nastavitelné pomocí
DIP přepínačů.
Soklová nebo základnová siréna BX-SBL pro akustickou signalizaci požárního
poplachu ve vnitřních prostorech (typ A dle EN 54-3) je přizpůsobená pro montáž
do soklu USB 501. Druh tónu je nastavitelný přímo z ústředny, hlasitost je nastavitelná
pomocí DIP přepínačů.
Soklová siréna BX-API pro instalaci do soklu USB 501 k lokálnímu poplachu před
požárem. Při aktivaci hlásiče se spustí paralelně vedle vyhlášení poplachu i akustický
zvukový poplach.
Dveřní magnet BX-MDH s integrovaným permanentním magnetem (bez nutnosti
externího napájení), slouží k tomu, aby dveře zůstaly v klidovém stavu otevřené
a v případě události došlo k jejich uzavření.
Vstupní/výstupní moduly.
BX-OI3 obsahuje jeden reléový výstup s programovatelnou funkcí Fail-Safe, dva
kontrolované vstupy modulu jsou určeny pro připojení bezpotenciálových kontaktů,
třetí optočlenem oddělený vstup je určen pro monitorování externího zdroje napětí.
Modul je přednostně používán k připojení speciálních hlásičů na kruhovou linku.
BX-O2I4 obsahuje dva reléové výstupy, které mohou být v pulzním režimu,
se zatížitelností až 2 A a pro napětí až 230 V a čtyři vstupy pro připojení
bezpotenciálových kontaktů.
BX-O1 obsahuje jeden bezpotenciálový reléový výstup se zatížitelností až 2 A a pro
napětí až 230 V (max. 60 W). V případě ztráty napětí na kruhové lince je možné relé
překlopit do „Fail-safe“ stavu bezpečné polohy.
BX-IOM je určen k ovládání monitorovaných spotřebičů, které je nutno přes modul
externě napájet (např. sirény). Modul má jeden zkratově odolný monitorovaný výstup,
jeden galvanicky oddělený vstup a zabudovaný zkratový izolátor (např. sirény, atd.)
BX-IM4 obsahuje 4 vstupy pro napojení monitorovaných nebo nemonitorovaných
stavů bezpotenciálových kontaktů se schopností rozlišení spínacího režimu od 330 ms.
BX-I2 obsahuje jeden primární vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů.
Dále modul obsahuje napěťový vstup, který může být použitý podle požadavků
pro monitorování napěťových signálů nebo např. externích zdrojů napětí.
BX-MDI8 pro připojení 8 primárních vstupů, na které je volitelně možno připojit
konvenční hlásiče nebo bezpotenciálové kontakty.
BX-REL4 obsahuje 4 relé s bezpotenciálním přepínacím kontaktem s funkcí Fail-Safe.
BX-AIM je určen k připojení konvenční linky s kolektivní adresací na Integral X-LINE
kruhovou linku, případně jako odbočný modul pro střežení v EX prostředí.
Modul má jeden kontrolovaný vstup, výstup pro paralelní indikátor a zabudovaný
zkratový izolátor.
BX-ESL slouží jako kontrola sepnutí u sprinklerů a při blokovacích zařízeních.
Modul obsahuje optickou závoru, která měří pohyb aktivačního čepu.
Speciální detektory.
Nasávací systém AirSCREEN ASD 535.
Vysoce citlivý aktivní nasávací systém s hlásiči nejnovější generace rozpoznává sám
i ty nejmenší doutnavé požáry a jeho použití je prakticky ve všech aplikacích.
Systém se skládá z jedné anebo ze dvou nezávislých nasávacích potrubí s nasávacími
otvory a vždy jednoho vysoko citlivého opticko-kouřového detektoru ke každému
vedení. Prostřednictvím kontroly proudu vzduchu je každé nasávací potrubí neustále
kontrolované – porucha nasávání, znečistění nasávacích otvorů. Zobrazovací a ovládací
panel vyhodnocovací jednotky ukazuje koncentraci nasávaného kouře i další hodnoty
poplachu, poruchy a stavy. Nárůst koncentrace kouře je rozpoznaný velmi rychle.
Pomocí bezpotenciálových relé nebo přímou signalizací přes kruhové vedení lze
vyhodnotit tři předpoplachy a jeden hlavní poplach.
Vysoce citlivý detektor kouře SSD 535, vyvinutý speciálně pro AirSCREEN ASD 535, je
výsledkem mnoha výzkumných prací. High-Power LED kombinovaný s měřící komorou
LVSC (Large Volume Smoke Chamber) produkuje nejvyšší použitelnou citlivost při
dostatečném aerodynamickém odporu a nejvyšší odolnost proti znečištění.
Hlásič SSD 535 je k dispozici ve třech verzích/stupních citlivosti:
• pro standardní použití střežených prostorů
(stupeň poplachové citlivosti 0,5 %/m až 10 %/m)
• pro speciální použití střežených prostorů
(stupeň poplachové citlivosti 0,1 %/m až 10 %/m)
• použití pro objektové střežení, např.: IT technologie, počítačové sály, spínací skříně –
čisté prostory (stupeň poplachové citlivosti 0,02 %/m až 10 %/m)
Ve vyhodnocovací jednotce ASD 535 jsou celkem 4 pozice pro použití karet –
reléové, paměťové, rozhraní.
Modul XLM 35 slouží pro napojení přes kruhové vedení Integral X-LINE pro
napojení na ústřednu. Jednoduché ovládání a konfigurace lze provádět přímo
z ústředny BMZ Integral IP.
Reléový přípojný modul RIM 35 umožňuje přenášet tři předpoplachy, dále pak
stavy „kouřový detektor znečištěn“, „zanesení potrubí“ a řadu dalších stavů.
Reléové nastavení a programování se provádí přes SW prostředí „ASD Config“.
Paměťové moduly SIM 35 a SMM 535 slouží k ukládání provozních dat –
připojení přes RS 485 Bus. Program „ASD Config“ umožňujeme vizualizaci
a obsluhu jednotky pomocí PC.
Vlastnosti:
• 1 nebo 2 nasávací potrubí s oddělenou kontrolou nasávaného vzduchu
• EN 54-20 třída A, B, a C
• VdS- schválený sw „ASD PipeFlow“ umožňuje efektivní a asymetrické
nastavení sacího vedení
• Citlivost od 0,002 do 10 %/m nastavitelná
• díky podtlaku nasávaných částic není citlivý vůči znečištění (patentováno)
• funkce auto-nastavení („Auto-learning“)
• velké výkony nasávání (> 400 Pa podtlak)
• nízká hlučnost, dosažení parametrů dle ISO 11690-1
• plná integrace do požárního systému Integral IP
• perfektní detekce kouře a to díky technologii HD-Sensor (High Dynamic Technology)
Speciální detektory.
Lineární hlásič SPC-E se skládá z vysílací a přijímací jednotky. Pracuje na principu
vyhodnocování útlumu vyzařovaného infračerveného paprsku. Hlásič je zvlášť
spolehlivý při permanentních změnách okolní teploty, případně vlhkosti vzduchu.
Snadná je jak jeho montáž, tak i nastavení pracovních parametrů. Zvláště se vyznačuje
svojí nízkou spotřebou a kompaktním krytem. Intenzita IR paprsku je automaticky
korigována a citlivost lze nastavit ve 3 úrovních.
Lineární kouřový hlásič ILIA je používá pro detekci kouře v oblastech
se ztíženými podmínkami okolního prostředí (průmysl, haly, kostely atd.).
Systém je k dispozici v provedení vysílač/přijímač nebo vysílač/zrcadlo. Připojení
na ústřednu požární signalizace je provedeno prostřednictvím kontrolní jednotky,
na které lze provádět veškerá nastavení a testovací a údržbářské práce. Pro použití
v oblastech s obzvláště vysokou koncentrací prachu jsou oba systémy k dispozici
také v provedení ILIA DUST.
Lineární hlásič ECO se skládá z kombinované jednotky, kdy vysílací a přijímací část
jsou integrovány v jednom modulu. Infračervený paprsek, který je vyslán z vysílače,
je odražen pasivní odraznou plochou zpět k přijímači a vyhodnocen. Hlásič je díky
své redukci potřebné kabeláže obzvlášť využíván v historických objektech, muzeích,
hotelech apod.
Multisenzorový hlásič MMD 130 Ex-i je vhodný pro instalace do Ex-prostředí
pro zóny 1 a 2. Hlásič může být nakonfigurován jako kouřový nebo jako teplotní,
a to pro třídy: A1, A1S, A2, A2S, ale také B a BS. Nastavení hlásiče se provádí
pomocí DIP-přepínače.
Plamenný hlásič pro Ex-prostředí je dodáván v pouzdrech testovaných pro
EX prostředí, a to jak v provedení UV, IR, tak i v kombinované variantě IR/UV.
Hlásiče jsou vhodné pro použití do vnějšího prostředí a díky vlastní optické
kontrole detekují i zakrytý plamen a kouř. Všechna provedení hlásiče jsou odolná
proti slunečnímu svitu, větší plameny jsou zjistitelné i na velké vzdálenosti.
Všechny hlásiče mají certifikát ATEX 100a resp. VdS.
HeatSCREEN MHD 535 je lineární teplotní hlásič, vhodný pro detekci požáru
v agresivním prostředí, kde není možné osazení konvenčními požárními hlásiči
(např. vysoká vlhkost, extrémní teploty, agresivní plyny, vysoká prašnost atd.).
Teplotní kabel MHD 535 má široké spektrum použití: silniční tunely, napájecí
kabelové a výkonové šachty nebo zdvojené stropy stejně jako studené sklady,
dopravníky a výrobní systémy, rafinerie, plynové a topné okruhy, systémy spalování
a zdroje likvidace odpadků, podzemní vedení a nakládací rampy atd.
Lineární teplotní hlásič ADW 511 s termo-maximálním a termo-diferenciálním
vyhodnocením. Kompresor vyhodnocovací jednotky vytváří ve snímací trubici
v pravidelných intervalech přesně definovaný přetlak. Poplach je vyvolán na základě
změny tlaku vzduchu ve snímací trubici, způsobené zvýšením okolní teploty.
Díky svému robustnímu provedení je systém vhodný zvláště pro použití
v extrémních podmínkách (tunely, Ex-prostředí, průmyslové použití atd.).
Požární ochrana po celém světě.
Technické změny vyhrazeny!
Česká republika. • CZ-100 00 Praha 10, V Úžlabině 1490/70 • Tel.: +420-2-74782284 • [email protected]
Sídlo Rakousko: A-1120 Vídeň, Eibesbrunnergasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • [email protected] • www.schrack-seconet.com
Reprezentace v:
CZ
Partnerské firmy v:
H
ARM
IND
AZ
BG
PL
BIH
RO
BY
FIRE ALARM
RUS
S
CH
CY
SK
D
TR
DK
E
EST
ET
F
GE
GR
HR
I
IL
KS
KSA KWT
KZ
L
LT
LV
MK
N
NL
P
PK
RB
RL
SLO
SRB
TM
UA
UAE
UZ
© Schrack Productions - B-PR-598CS - V 4.0 - 01.2014
SCHRACK SECONET AG
Download

Zachránit život – uchovat hodnoty.