1
Obsah
Dobrý den v listopadu!
3
Soutěž žáků základních škol
4
Efektivní metody učení
5
První krůčky boháčů, citáty a přísloví
7
Rané podnikání
8
FIFA 15
9
Národní konference eTwinning
12
Bill Gates
13
Poprask
13
Přednáška o kriminalitě
15
LINUXDAYS
16
Exkurze v Hradci Králové
17
Mezinárodní šetření PISA 2012
19
Evropský den vědy
20
Informace evropské komise o míře vzdělanosti
21
Science camp Bulgaria
23
Média aneb jak mít člověka v hrsti
26
Závislost na IT
27
Zájezd do Dachau
28
Nová možnost vzdělávání – Websemináře
29
Otázka manželství
31
2
Dobrý den v listopadu!
Mgr. Zbyšek Nechanický (Ný)
Kantor
Občanská nauka, právo, maturitní projekt
Pedagogická rada vyhodnotí 12. listopadu výsledky snažení našich studentů za první
čtvrtletí, rodiče na třídních schůzkách tentýž den dostanou informace a doma to jistě bude
mít odezvu. Předpokládám, že významná část rodičů využívá informace z Bakalářů, což jim
umožňuje být průběžně v obraze. A tak to doma snad nebude velké překvapení.
Jsou za námi podzimní prázdniny prodloužené o ředitelské volno. Věřím, že zejména
maturanti doháněli vše, co dohnat potřebují (četbu, dílčí úkoly na maturitních pracích…).
Škola se připravuje na výstavu Schola Pragensis (20. – 22. 11.) v Kongresovém centru a na
dny otevřených dveří. Vše je zaměřeno na upoutání pozornosti talentovaných žáků devátých
a osmých tříd základních škol.
První DOD se uskuteční ve středu 26. listopadu. Letos bude opět mimořádně záležet
na úspěšnosti těchto dnů a schopnosti přesvědčit žáky a jejich rodiče, že studium v naší škole
je správná volba. Věřím, že k tomu přispějí i kritéria přijímacího řízení. V přihláškách se nově
objeví škola na prvním a druhém místě.
Blíží se vánoční prázdniny, lyžařský výcvikový kurz 1. ročníku, pololetí, maturitní ples
(úterý 4. února 2015), lístky na ples jsou již v prodeji (přednostně pro studenty 4. ročníku,
neodkládejte!)
Přeji hodně sil a úspěchů ve studiu.
Program na listopad a prosinec 2014:
(změna vyhrazena)
LISTOPAD 2014
6. 11. (čtvrtek)
zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí
12. 11. (středa)pedagogická porada – hodnocení 1. čtvrtletí
12. 11. (středa) schůzky rodičů
17. 11. (pondělí)
státní svátek
20. 11. (čtvrtek)
Schola Pragensis
21. 11. (pátek)
Schola Pragensis
22. 11. (sobota)
Schola Pragensis
26. 11. (středa) 1. den otevřených dveří
3
PROSINEC 2014
8. 12. (pondělí)
2. den otevřených dveří SSPŠ
19. 12. (pátek)
ukončení výuky v roce 2014
20. 12. – 4. 1. 2015
vánoční prázdniny
Mgr. Zbyšek Nechanický
Soutěž žáků základních škol
Mgr. Ivona Spurná (Sp)
Kantor
Počítačové sítě
Dne 21. října 2014 proběhl 1. ročník soutěže pro základní školy Junioři v IT. Soutěžili
jednotlivci ve dvou oblastech: analytické - logické a poznávání hardwaru.
Celkem se zúčastnilo 44 žáků základních škol, prvních pět může uplatnit bodové odpočty v
přijímacím řízení na naši školu a první tři si odnesli taktéž hezké ceny.
Všem zúčastněným děkujeme za účast, fair-play přístup a s některými se v budoucnu
budeme těšit na další setkání.
Děkuji panu řediteli, svým kolegům Ing. Kopelukové a Lukáši Bayerovi, a také našim
studentům, kteří pomáhali s realizací této soutěže.
Pořadí žáků:
(1.) ZŠ Norbertov - Kracík Jan
(2.) ZŠ a MŠ Petřiny-jih - Immer Marek
(3.) ZŠ Květnového vítězství - Dolanský Jakub
(4.-5.) ZŠ a MŠ Petřiny-jih - Hnízdo Josef
(4.-5.) ZŠ a MŠ Petřiny-jih - Tadeáš Erban
(6.) ZŠ genpor. F. Peřiny - Abdalah Jakub
(7.) ZŠ a MŠ Petřiny-jih - Gliguroski Jovan
(8.-9.) ZŠ Břečťanová - Bieley Ivan
(8.-9.) ZŠ Lupáčova - Strnad Jan
(10.) ZŠ Pod Marjánkou - Šulák Viktor
Mgr. Ivona Spurná, koordinátorka soutěže
4
EFEKTIVNÍ METODY UČENÍ – každému vyhovuje něco jiného
Mgr. Blanka Čechová (Čá)
Kantor
Tělesná výchova, biologie, fyziologie, anatomie
Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností. Efektivita učení
je základním stavebním kamenem procesu vzdělávání a stále platí, že opakování je „matka
moudrosti“. K tomu, abyste si zapamatovali co nejvíce z probírané látky je nutné, zapojit co
nejvíce smyslových orgánů – tedy zrak, sluch a vše podpořit motorikou i emocemi. Pokud se
donutíte a probrané učivo si zopakujete ještě tentýž den, zapamatujete si až 80%, druhý den
jen 60% a za tři dny už v hlavě máte jen 20% probrané látky. Aby se vám při učení dařilo,
existují různé metody ulehčující zapamatování a zvětšující rozsah paměti  .
Pro lepší zapamatování informací je výhodné využívat různé strategie, například:
1. Rozdělení do menších celků – např. pro zapamatování řady číslic si číslo rozdělíme na
menší části a ty si ztotožníme s nějakým známým číslem (může to být známý
letopočet, datum narození nějaké osoby, velikost oblečení, číslo bot, číslo domu, číslo
v názvu knihy, filmu); tyto části celého čísla třeba ještě poskládáme v nějaký příběh a
ten si zapamatujeme.
2. Vědomé opakování – snažíme se o maximální pozornost a soustředění, jde vlastně o
učení.
3. Vytvoření asociací – názorných pomůcek, situací, příběhů apod.; čím jsou asociace
„zvláštnější“, tím lépe se pamatují.
4. Kategorizace – rozdělíme položky určené k zapamatování do menších skupin, např.
podle nějaké společné vlastnosti; při vybavování si v duchu projdeme vytvořené
kategorie a jednotlivé položky se pak vybaví mnohem snadněji.
5. Technika loci – vytvoříme si v duchu důvěrně známou trasu, nejlépe vlastním bytem,
domem, chatou, a postupně do ní umísťujeme jednotlivé informace, u kterých je
důležité zachovat jejich správné pořadí. Pak si prostor projdeme v duchu ještě jednou
a uložené informace se nám již vybavují samy. Pro lepší zapamatování je výhodnější
informace na trase ukládat na spíše neobvyklá místa.
6. Mnemotechnické pomůcky – pomůcky, které usnadňují zapamatování:

5
Akronyma – slova, která se skládají z počátečních písmen jiných slov –
příklady:BraProDaLiDvěHuTaČe: opery B. Smetany v pořadí, v jakém je zkomponoval,
tj. Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička,
Tajemství, Čertova stěna. ŠOG: lidoopi – šimpanz, orangutan, gorila.




Akrostická mnemonika – založena na tom, že počáteční písmena pojmů, na něž si
máme vzpomenout, tvoří počáteční písmena jiných slov, ze kterých lze složit
zapamatovatelnou větu – příklady: I.A skupina v periodické tabulce – Helena líbala na
katedře robustního cestáře France (vodík, lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium,
francium). Římské číslice od nejnižší k nejvyšší – Ivan vedl Xavera lesní cestou do
města (I, V, X, L, C, D, M). Struny na kytaře – Eva hodila granát do atomové elektrárny
(e, h, g, d, a, e).
Logika – např. rozdíl mezi konvexním a konkávním úhlem – konkávní obsahuje část
slova káva, káva se lije do hrníčku, takže konkávní je vždy ten úhel, do kterého by
teoreticky šla nalít káva.
Spojování položek do určitého lépe zapamatovatelného celku – např. mám koupit
olej, vejce, uzeninu, brambory a pórek – lépe si to zapamatuji, když si vše představím
„provázané“ např. v podobě omelety.
Jiné oslí můstky – např. poloměr rovníku 6378 km si můžeme zapamatovat pomocí
říkanky šetři se osle, která obsahuje počáteční slabiky jednotlivých číslic obsažených v
čísle 6378.
Když se zapamatování informace spojí s nějakým emočním prožitkem (kladným nebo
záporným), dojde v mozku k aktivaci limbického systému, který má pro zapamatování
informací velký význam, zejména pro složku výbavnosti (např. si mohu vybavit, na kterém
místě jsem si informaci vštípila, jakou hudbu jsem přitom poslouchala.).
Pro lepší zapamatování nějakých informací je vhodné udělat si v nich „pořádek“, seskupit
si je do určitých celků či řetězců, používat barevné označování zvýrazňovačem, podtrhávat si
v textu důležité body apod.
Pro to, aby se nějaká informace přesunula z krátkodobé paměti do dlouhodobé, je nutný
dostatečný spánek.
Obrazová paměť je dokonalejší než slovní (pokud se podíváte na 10 různých obrázků,
zapamatujete si je mnohem snadněji než 10 slov, která slyšíte).
A ještě závěr: nespoléhejte na techniku, ale především na svoji HLAVU.
Mgr. Blanka Čechová
6
První krůčky boháčů
John Davidson ROCKEFELLER (1839 až 1937), naftařský magnát
-
první peníze si vydělá již v 11 letech, tehdy půjčí sousedovi 50 dolarů a řekne si o 7,5
procentní úrok
ve 22 letech již vlastní firmu na obchodování s obilím, masem a dalším zbožím
Ferdinand PORSCHE (1875 až 1951), geniální konstruktér
-
již jako 13letý kluk sestrojí svítící brusle, se kterými dělá dojem na děvčata
Alfred KRUPP (1812 až 1887), ocelářský magnát
-
v pouhých 14 letech, po smrti svého otce, začíná naplno pracovat v rodinné slévárně
Andrew CARNEGIE (1835 až 1919), ocelářský magnát
-
ve 13 letech, poté co odjede s chudými rodiči ze Skotska do Ameriky, pracuje jako poslíček na
telegrafním úřadě a učí se morseovku
jednoho dne není nikdo v kanceláři, on přijme naléhavou zprávu a doručí ji, díky tomu povýší
na operátora a získá tak kontakty na lidi, kteří mu pomohou k úspěchu
za pár let už vlastní akcie mnoha významných firem
Čerpáno History speciál 2014
Citáty a přísloví
„Jeden den vás lidé chválí, ale když druhý den zahrajete špatně, tak vás chtějí zabít.“
Tiémoko Konaté, fotbalista Sparty Praha
„Dnes je to přesně 24 let, co jsem dal v NHL první gól. To byly časy. Dlouhý vlasy, já rychlej, obránci
pomalý. Teď mám krátký vlasy, jsem pomalej a obránci rychlý.“
Jaromír Jágr, hokejista
„Na jedno pivo se chodí, dvě jsou málo, po třetím se neodchází.“
Přísloví
7
Rané podnikání
Nathan Němec
Student
3.C
V tomto článku bych se rád pozastavil nad “podnikáním” studentů již na střední škole. Chtěl
bych o tom vyprávět právě z toho důvodu, že sám jsem se do tohoto procesu dostal, a to v oboru
webových aplikací.
Vklouznout do tohoto světa lze velice snadno. V mém případě šlo jen o dotaz na jednoho z
učitelů na škole a to úplně na jiný projekt, než který z toho vzešel. Původně jsem se ptal na tvorbu
nových webových stránek pro naši školu. Ovšem ukázalo se, že zrovna tento konkrétní učitel shání
nový webový portál pro nejmenovaný sportovní svaz. V tomto projektu se pořádalo něco jako
konkurz a zájemců bylo více než dost. Já a můj kolega, se kterým ještě dnes tvoříme velmi dobře
fungující tým, jsme tento konkurz vyhráli. Nejspíše kvůli rozsahu našeho zájmu doopravdy pracovat
na zakázce. V ten moment jsme se zmíněným kolegou tvořili rádoby společnost.
Do tohoto našeho prvního projektu jsme se pustili opravdu střemhlav. Měli jsme ale i pár
prvních zaklopýtnutí. Museli jsme si určit rozdělení práce a způsoby komunikace. Největší problémy
se projevily až později. A to v komunikaci, protože v našem případě jsme neměli a ještě pořád
nemáme žádnou hierarchii a nikdo není podřízený ani nadřízený tomu druhému. Tím chci říci, že
tento projekt byl takovým testem a přípravou na budoucí spolupráci.
Na začátku se vám někdo může zdát, že s ním nemůže být žádný problém a celá spolupráce
bude procházka růžovým sadem a celé to bude jedna velká pohádka. V našem případě tento proces
probíhal dle mého názoru velice pokojně a spíše musím poznamenat, že s touto problematikou šlo
pracovat. Například pokud mně vadil způsob komunikace, tak jsem poznamenal, co mi vadí, následně
jsem se dozvěděl, kde tento problém vzniká a jednoduše se vyřešil.
Většinou se jedná o kompromisy. Chci ale velice zdůraznit, že tyto problémy se k zákazníkovi
nesmí v žádném případě dostat. Zákazník musí mít právě takový pocit, o kterém jsem se zmínil výše
v textu - že vaše spolupráce je prostě pohádka.
Další zajímavou věcí je to, že na začátku, když jsme s kolegou prvně začali vyhledávat zakázky,
tak jsme nemohli vůbec nic najít. Proto jsme chtěli začínat se stránkami školy. Teď v podstatě
nemusíme zakázky vyhledávat, ale zakázky si sami nacházejí nás. A jsou dokonce mnohem lépe
finančně ohodnocené.
Sám jsem měl obrovskou příležitost být na praxi v mezinárodní společnosti CA Technologies a
za dva týdny jsem si uvědomil zase obrovský obrat, jakým způsobem zákazníkovi nabízet a
distribuovat svůj produkt. Prošli jsme si mnoha poučnými situacemi a každý maličký krůček, který
uděláme jako tým, je svým způsobem obrovský skok, protože v každé chvíli máte pocit, že už je to
ideální, ale tak to bohužel nikdy není (nebo naštěstí?).
Toto byl zkrácený příběh, jakým způsobem se snažím “podnikat” a doufám, že si z toho někdo
nějaké rady do budoucna vezme a třeba někomu ušetřím i rok práce.
Nathan Němec
8
FIFA 2015
Adam Novák
Student
4.A
Všichni fotbaloví nadšenci si určitě pamatují datum 25 září 2014. Ano, přesně tak máme tu
další pokračování fotbalové hry, která vychází každý rok koncem září. Pojďme trošku do historie této
videohry. První díl fotbalové série se datuje na rok 1993, kdy vychází pod názvem FIFA International
Soccer a po dvou letech, tedy roku 1995 se začínala rozbíhat série FIFA naplno. Nechme té historie a
pojďme se rovnou podívat na již dvacátý druhý díl s názvem FIFA 15.
Novinky:
Pro většinu fanoušků českého překladu a dabingu je zcela velkým zklamáním, že hra
neobsahuje českou lokalizaci ani českou ligu, což je velká škoda. Novinek ve FIFA 15 je prostě
spousta. Pro mě nejlepší novinka je autentičnost pro mě nejlepší fotbalové ligy a tou je Barclays
Premier League. Všechny stadiony, loga, hráči míče, no prostě všechno, co k anglickému fotbalu patří.
Atmosféra je neuvěřitelná a to hned přidává k lepší hratelnosti. Další novinky, které tuto hru
radikálně změnily, jsou emoce a intenzita, dynamika zápasů, nová inteligence týmů, další nové
týmové taktiky, vylepšená grafika, ovládání hráčů a úpravy ve Fotball Ultimate Team. Každý rok se
vývojáři zaměřují na jednu ze zásadních věcí ve fotbale a to je brankáři, obrana, defenzíva a ofenzíva.
Tento rok se zaměřily na goalkeeper (brankáře). Brankáři jsou úplně jiní, předělaní a daleko lepší.
Mají lepší reakce, lépe se rozhodují. Hráč má teď více příležitostí na zakončení.
9
FIFA 15 vs. FIFA 14:
FIFA 2014
FIFA 2015
 grafika (trávník vypadá jako zelený,
 Vylepšena grafika (reálnější trávník,
položený beton, déšť vypadá jako
živý diváci, reálnější déšť, lepší efekty
kdyby na hráče padaly kroupy, diváci
míče, vylepšené oslavy gólů, vzhled
nebyli tolik propracovaní a chorea)
hráčů)
 zlepšená obrana oproti FIFA 13,
 Pohyb hráčů, rotace míče
zatočené střely
 Rozhodčí vylepšení
 přerušovaná hra, hráči občas běhali
 Hráč běží pro míč, ale je zde možnost
přes celé hřiště pro míč
přeskočit animaci
 při přerušení hry se čas úplně
 Při zastavení hry čas běží dál, ale po
zastavuje.
sekundách. Vypadá to reálněji
 Při modu kariéra trenér možná jenom
 Při modu FUT a kariéra trenéra je
jedna soupiska. Moc nepraktické při
možné udělat si více soupisek a před
výměně celé soupisky
utkáním libovolně měnit. Veliké plus.
 Při modu kariéra trenéra velký rozdíl
 Při modu kariéra trenéra vylepšeno
mezi nákupem a prodejem hráče.
nakup: prodej hráčů, tzn. lepší
Vždy minimálně o 10%
nabídky za hráče
Mé hodnocení:
Ve FIFA 15 je vidět velice velký pokrok oproti minulým dílům. Hned první sice malým
pozitivem je, když hru instalujete přes Origin a při 26% můžete už hru zapnout a zahrát si první zápas,
tudíž nemusíte čekat plus mínus 40 minut než se hra stáhne a nainstaluje. Když se dostanete do
menu, nepoznáte nějaký velký rozdíl oproti FIFA 14, vypadá to skoro totožně. Hned jako první jsem si
založil novou kariéru, jelikož jsem byl velice zvědaví na autentičnost anglické ligy. Hned v menu
kariéry trenéra jsem si všiml změny skauta, kteří jsou k dispozici přes celý rok, takže je můžete vysílat
po celém světě hledat talenty, či zkoumat hráče, které si chcete do budoucna koupit. Autentičnost je
vidět už v úvodní nabídce kde rozpis zápasů je totožné jako v Barclays Premier League . Výborná
novinka je, že můžete měnit rozložení hráčů na hřišti, jak chcete a nemusíte podle přednastavených
klasických formací. Můžete hráčům dávat různé úkoly například, koho mají bránit, jestli mají hrát
útočně, či zataženě.
Tak pojďme konečně už do hry! Před zápasem se nic nemění, můžete stále testovat vaše
dovednosti různý předpřipravených tréninkových misí, který se dělí na bronzová, stříbrná a zlatá,
načítají se náhodně. Po načtení nám začíná animace, na které se skoro nic nemění, je stejná jako
v předchozích dílech, akorát s vylepšenou grafikou a přidanými kameramany.
Ovládání a dynamika hráčů je výborná, triky lehce vylepšené, přidané nove animace na
rozehrávání od gólmana, rozehrávání rohových kopu a dalších. Po chvilce začínají animace trošku
nudit, působí jako stereotyp. Nejvíce co mě na novém dílu potěšilo, jsou zákroky gólmana. Nikdy
netušíte, co proti vám gólman udělá, ale zase na druhou stranu se otevřeli nové možnosti na
zakončení veliké plus pro nový díl. Když se vám podaří překonat gólmana, autentickým stadionem
začne radost fanoušků, kteří jsou předělané a už nepůsobí jako ploché textury, které se jenom
zvedají. Abych jenom nechválil, tak musím dodat, že má FIFA 15 chyb a bugů. Hráči občas se bugují
10
do sebe, gólman prochází sítí, při skluzu udělá občas hráč neuvěřitelná salta, při skončení poločasu
nebo zápasu se rozhodčí rozeběhnout doprostřed hřiště a další chybičky, které se do příštího dílu
série musí vylepšit.
Hru bych hodnotil velice kladně. I přes některé bugy, hra se oproti FIFA 14 změnila k lepšímu,
mé hodnocení je 8 z 10. Uvidíme, co nám za rok přinese další díl.
Adam Novák
11
Národní konference eTwinning
Mgr. Věra Krajčová
Kantor
Matematika, fyzika
Konference je každoročním setkáním všech, kteří se zabývají tvorbou mezinárodních
vzdělávacích projektů eTwinning v České republice. Cílem konference je podpořit výměnu
zkušeností mezi realizátory projektů eTwinning, ukázat příklady dobré praxe a také umožnit
účastníkům vyzkoušet si eTwinningové nástroje v praxi. Letos se konala v Hradci Králové 9. 10. listopadu. Této konference jsem se zúčastnila jako lektor worshopu na téma Scientix –
inspirace pro matematiku, IT a přírodní vědy.
Mojí roli bylo především předat své zkušenosti o projektu Scientix a NanOpinion.
Učitelům ze ZŠ i SŠ jsem vysvětlila základní pojmy a využití nanotechnologií a společně jsme
si vyzkoušeli pár experimentů a poté i vytvořili modely nanočástic nesoucích účinnou látku.
Učitelům jsem také poradila, kde získat výukové materiály vyvinuté v rámci různých projektů
vzniklých s podporou evropských projektů.
Projekt eTwinning je zaměřený na mezinárodní spolupráci mezi studenty. Vždy se
jedná o práci minimálně dvou týmů lépe ale většího počtu. Projekty mohou být na různá
témata a komunikace může probíhat v různých jazycích. Nejčastěji tedy v angličtině. Pro tyto
projekty je vytvořeno speciální prostředí pro komunikaci mezi týmy i studenty samostatně.
Na konferenci byly vyhlášeny nejlepší české
projekty a je pravda, že byly velmi inspirující. Věřím, že
by bylo dobré, vymyslet podobný projekt i na naší
škole. Kontakty na partnerské školy z různých států
Evropy nebude problém nalézt. Pokud by tedy nějaká
třída nebo její část měla zájem o mezinárodní
spolupráci, nebojte přijít za mnou. Něco společně
vymyslíme.
12
Mgr. Věra Krajčová
VTIPY O BILLU GATESOVI
Čerpáno z Epocha 20/2014
Bil Gates na svém ostrově chytá ryby. Chytí zlatou rybku, ale hodí ji zpátky. Rybka se vynoří:
„A co přání?“ Bill Gates odpoví: „Tak si něco přej.“
Stojí Bill Gates před zrcadlem a ptá se: „Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejbohatší?“ A
zrcadlo odpoví: „V aplikaci zrcadlo došlo ke kritické chybě. Ohlaste tento problém společnosti
Microsoft.“
BILL GATES RADÍ – CO VÁS VE ŠKOLE NENAUČÍ
Čerpáno z Epocha 20/2014
-
-
Život není fér. Zvykni si na to.
Svět se nestará o to, jak ti je. Svět jen očekává, že budeš podávat výsledky, ať je ti dobře nebo
ne.
Jestli si myslíš, že tvůj učitel ve škole byl ten nejpřísnější, počkej na šéfa v práci.
Brigáda v rychlém občerstvení je pod tvoji úroveň. Tvoji prarodiče v této činnosti však viděli
nejlepší příležitost.
Než ses narodil, tvoji rodiče nebyli tak nudní, jak se ti teď zdají. Nudnými se stali kvůli placení
tvých účtů, praní a žehlení tvého oblečení. I kvůli tomu, že tě musí poslouchat, jak jsi ten
nejlepší člověk na světě. Až založíš vlastní rodinu, budeš se na to dívat jinak. Buď proto
pokorný a děkuj rodičům, že se o tebe s láskou starají.
Ve škole sis mohl vždy opravit špatné známky. Život ti tolik šancí neposkytne.
Televize ani Facebook ti neukážou, jak funguje skutečný život. Ve skutečném životě lidé nepijí
celý den kávu, ale chodí do práce.
Buď milý ke šprtům na škole. Možná jednou budeš pro jednoho z nich pracovat.
Ing. Radko Sáblík
POPRASK - Závody v přespolním běhu
Mgr. Blanka Čechová (Čá)
Kantor
Tělesná výchova, biologie, fyziologie, anatomie
I letos se naši studenti zúčastnili tradičních podzimních závodů v přespolním běhu
družstev středních škol, započítaného do soutěží POPRASK. Pro letošní rok se změnilo místo
konání, okolí koupaliště Džbán bylo nahrazeno sportovním areálem MV ve Stromovce.
Naše škola nominovala ty nejlepší běžce a běžkyně. Hodně se přihlíželo k výsledkům
Cooperova testu. Družstvo tvořilo 5 závodníků, pořadí 4 nejlepších se počítalo. Čím nižší
součet bodů za pořadí, tím lepší umístění.
13
Chlapecké družstvo
(L.Hodboď 4.D,
L.Lojka 4.L,
F.Kollár 3.D,
F.Březina 3.L,
M.Neuman 3.L) Obsadili
celkově 6. Místo mezi 21
družstvy.
Dívčí družstvo:
( Elizabeta Cholodňaková 2.A.,
Bui Anna 2.A.,
Dominika Ponkeová 1.A.,
Kristýma Kozlíková 1.A.,
Kotsyba Oleksandra 1.L)
obsadilo 18. místo mezi 21
družstvy.
Všem moc děkujeme za podaný sportovní výkon!
Mgr. Blanka Čechová
14
Přednáška o kriminalitě mládeže
Jan Nováček
Student
1.C
Bylo chladné úterní ráno a my jsme museli vyrazit místo do školy na přednášku o
kriminalitě mládeže. Když jsem na místo dorážel, tak si říkám, nic jsem přeci neudělal, ale
když tam musím, tak to bude nejspíš před něčím prevence. Schůzku jsme měli v 8:00 před
kulturním domem kousek od trasy A zastávka Strašnická. Překvapivě všichni přišli včas, takže
kolem 8:30 jsme vešli do kulturního domu. Byla to překvapivá změna oproti venku, kde byla
zima. Až jsme měli skoro u nosu rampouchy.
Jelikož jsem čekal něco ve stylu „drogy jsou špatné, šikana je protizákonná“ atd., tak
přednáška od Josefa Klímy o tom, na co si máme dávat pozor v životě, v zaměstnání, jak to
chodí ve věznicích a mnohem víc, mi přišla více zajímavá. Bavili jsme se o únosech mladých
dívek za cílem jejich prostituce, mladých kluků, co si chtějí vydělat rychle peníze tím, že
převezou auto do jiného státu EU bez tušení, že v něm třeba vezou zavařený kokain a na
celnicích je zatknou za pašování a mnohem víc. Přednáška trvala zhruba hodinu a půl a po
skončení akce jsme se přesunuli do školy na výuku.
Jan Nováček
Přednáška o kriminalitě mládeže
Šimon Raichl
Student
1.A
Dne 21. října navštívili studenti přednášku pana Klímy o kriminalitě mládeže.
Přednáška trvala asi hodinu a konala se v Kulturním domě barikádníků na Strašnické. Pan
Klíma zde říkal různé příběhy, některé byly komické, jako že se lidi vtipně a jednoduše dostali
do vězení, ale většina z nich byla taková obyčejná, jako převoz drog, někdy i takový, že o tom
řidič ani sám nevěděl. Nebo jeden případ o chlapci, který byl dobrý student a pomohl
vymahačům dluhů. Dotyčnému nic neudělal, on ovšem si rozházel nábytek a zranil, aby
vypadalo, že ho napadli. Nakonec byli všichni zavřeni.
Šimon Raichl
15
LINUXDAYS
Martin Beránek
Lektor
Počítačové sítě
Dne 4.10 a 5.10 se konala již tradiční akce nazvaná LinuxDays. Každým rokem se sejde
na Fakultě informačních technologií ČVUT velká skupina odborníků na Linuxovou
problematiku a podělí se ve formě přednášek o svou práci. Můžete se zde setkat s lidmi
pracujícími pro velké nadnárodní firmy nebo také třeba s bývalými studenty SSPŠ.
My jsme se na akci vydali s Lukášem Bayerem, abychom načerpali nové zkušenosti,
kontakty a letáky. Pan Bayer si nasbíral úctyhodnou kolekci plakátů, letáků, cdček a dalších
krásných věcí, kterými vyzdobí svou učebnu a vy, studenti, si tak můžete zprostředkovaně
také užít atmosféru celé události. Za mě do učebny 106 přibude malý plakátek SUSE, protože
jsem přišel pozdě. Pro ty, kteří si říkali, že zajdou, ale nakonec na to nebyl čas, byl spuštěn
stream na webu akce. Doufám, že nepřítomní studenti, které jsem osobně zval, aspoň této
možnosti využili.
Všechny přednášky se odehrávaly ve čtyřech přednáškových sálech. V rámci tracků
(tématicky zaměřených přednášek na jedno dané téma) jste se mohli doslechnout o tom, jak
funguje OpenWrt (otevřený OS na vaše routery), HPC (vysoko-výkonové výpočty) a OpenWrt.
V ostatních přednáškových blocích jste se mohli dovědět jak na minimalistický hardware v
podobě Arduina, funkcích BTRFS a ZFS a v neposlední řadě také o strachu z IPv6.
Přednášky začínaly od půl desáté a
končily k šesté hodině. Každý si mohl přijít
na své. U akce byly také workshopy.
Mohli jste si zkusit složit 3D tiskárnu,
naučit se jemně s bashem a pythonem,
nakonfigurovat ZFS, malovat v InkScape a
tak dále. Pokud někdo přišel s dětmi,
mohl je uschovat v malé bastlírně, kde si
mohli postavit pípátka a posílat
morseovku. V neposlední řadě je nutné
dodat, že byla přítomna kavárna
sponzorována CZ.NIC, kde si mohl zdarma
každý dopřát kávu nebo třeba kapučíno. Doufám, že příští rok zde potkám daleko víc lidí a
snad i nějaké současné studenty SSPŠ.
Martin Beránek
16
Exkurze v elektrárně Hučák a hvězdárna v Hradci Králové
Mgr. Věra Krajčová
Kantor
Matematika, fyzika
V rámci výuky fyziky mám ráda propojení učiva s praxí a ideálně s viděním učeného
přímo na místě využití. Proto ráda organizuji pro studenty exkurze do firem a různých
odborných pracovišť v rámci celé České republiky. Tentokrát jsem se studenty zamířila do ne
příliš vzdáleného města Hradec Králové.
Toto město je podle mého názoru jedním z nejhezčích v České republice a i jedním
z nejlepších k životu. Je v něm vše, co od života můžete očekávat. Historické centrum,
zajímavá architektura, dobrá dopravní dostupnost, rozvíjející se univerzita, spousta
kulturních akcí i příjemné hospůdky. Poprvé jsem zamířila do Hradce ve 14ti letech a to na
akci Hudební mládeže. Jeden hudební zážitek za druhým. Poté o pár let později „jen“ na
prohlídku města. Dokonce jsem se sem hlásila na univerzitu! A další - projíždění městem při
cestách z Opavy do Prahy, Veletrh nápadů učitelů fyziky atd.
Proto bylo jen otázkou času, kdy se do Hradce Králové vydám se svými studenty. Bylo
náročné vybrat to nejzajímavější ze zajímavostí města. Ale fyzikální exkurze si žádala fyzikální
zážitky. A tím jistě je „Hučák“ a místní hvězdárna. Hradecká vodní elektrárna patří
k nejstarším malým vodním elektrárnám v České republice. Byla postavena v letech 1909 –
1911 na „Hučavém“ jezu a tento secesní unikát na Labi dnes patří do systému obnovitelných
zdrojů energie. V rámci exkurze jsme navštívili informační centrum ČEZ, kde jsme se
dozvěděli základní informace o obnovitelných zdrojích energie na interaktivních modelech.
Poté nás čekala prohlídka samotné elektrárny.
17
Odpoledne jsme nechali město za zády a vyjeli na nejbližší kopec na místní
hvězdárnu. Čekala nás vyčerpávající 2 hodinová exkurze po objektu. Jako první jsme se
dozvěděli něco o hvězdách a jejich velikostech a po přesunu k velkému dalekohledu i o
hvězdě nám nejbližší – Slunci. Bohužel toho dne nám počasí nepřálo, ale aspoň nám
nehrozilo poškození zraku.
Součástí objektu hvězdárny je i nejstarší planetárium v České republice. Nejstarší, ale
možná i proto útulné a se zvláštní atmosférou, kterou v dnešních nových planetáriích a
velkých promítacích sálech nemáte šanci zažít. Unášeli jsme se v ní po noční obloze a
poslouchali poutavé vyprávění o souhvězdích na podzimní obloze, projeli se na mléčné dráze
a zažili i srážku dvou galaxií. Nahlédli jsme i do budoucnosti a minulosti vesmíru. Opravdu jen
nahlédli. Po návratu nohama na zem jsme získali ještě pár zběžných informací o planetách a
exoplanetách. Ale o těch více na přednáškách u nás ve škole, které bude přednášet Mgr. Jan
Veselý čtvrtým ročníkům.
Měla jsem snad dobrý pocit, že ne jen já jsem byla ze dne v Hradci nadšená a odnesla
jsem si spoustu nových informací, kterými třeba budu jednou oslňovat další své studenty ve
čtvrtých ročnících při povídání o hvězdách a elektrárnách.
Mgr. Věra Krajčová
18
Mezinárodní šetření PISA
Ing. Radko Sáblík (Sk)
Kantor, ředitel školy
Maturitní projekt
Šetření PISA 2012 se zúčastnilo všech 34 členských států OECD (sdružení průmyslově
nejrozvinutějších států, patří tam i Česká republika) a 31 partnerských zemí i ekonomických celků.
Patnáctiletí žáci v něm byli testováni v matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti. Do
zjišťování schopnosti řešit problémy se z pětašedesáti účastníků zapojilo 44 (28 členských států a 16
partnerů).
Žáci se podle schopnosti řešit problémy rozdělují do šesti úrovní, v úrovni 1 zvládají
nejjednodušší dovednosti, v úrovni 6 nejsložitější. Nejmenší zastoupení slabých žáků (pod druhou
úrovní) bylo zjištěno v sedmi zúčastněných asijských zemích, které se také vyznačují největším
podílem nejschopnějších žáků, tedy na páté a šesté úrovni. Těchto dvou nejvyšších úrovní dosáhlo
v Singapuru 29,3 %, v Koreji 27,6 % a v Japonsku 22,3 %. V žádné jiné zemi nepřesáhl počet takových
žáků 20%.
V České republice se na dvou nejvyšších úrovních nachází 11,9% žáků, což je srovnatelné
s průměrem OECD, který je 11,4%. V České republice se pod druhou úrovní nachází 18,4% žáků, což je
o 3% méně, než je průměr zemí OECD.
Žáci, mající nejvyšší vyhlídky uspět ve světě plném složitých přístrojů a počítačových
technologií, jsou umístěni na dvou nejvyšších úrovních schopnosti řešit problémy.
Pořadí zemí podle úrovně schopností řešit problémy:
1. Korejská republika
13. Itálie
25. Rusko
37. Kypr
2. Japonsko
14. Francie
26. Švédsko
38. Brazílie
3. Macao (Čína)
15. USA
27. Polsko
39. Malajsie
4. Singapur
16. Česká republika
28. Slovensko
40. Spojené Arabské Emiráty
5. Hongkong (Čína)
17. Rakousko
29. Španělsko
41. Bulharsko
6. Šanghaj (Čína)
18. Nizozemsko
30. Slovinsko
42. Černá Hora
7. Tchaj-wan (Čína)
19. Německo
31. Srbsko
43. Uruguay
8. Finsko
20. Irsko
32. Chorvatsko
44. Kolumbie
9. Kanada
21. Dánsko
33. Maďarsko
10. Estonsko
22. Portugalsko
34. Turecko
11. Austrálie
23. Belgie
35. Chile
12. Velká Británie
24. Norsko
36. Izrael
19
Ing.Radko Sáblík
Evropský den vědy
Mgr. Věra Krajčová
Kantor
Matematika, fyzika
Jak lépe oslavit jmeniny než skvělou přednáškou od laureáta Nobelovy ceny za fyziku?
Jen škoda, že nedorazil. Dne 8. 10. 2014 se v Kongresovém centru konal Evropský den vědy,
jehož hlavním „tahákem“ měla být účast profesora Petera Higgse a profesora Leona Chua.
Profesor Peter Higgs získal v roce 2013 Nobelovu ceny za fyziku za předpověď
existence nové elementární částice nazvané „Higgsův boson“ v roce 1964. Z experimentů
ATLAS a CMS v CERNu byl oznámen objev nového bosonu v roce 2012. 14. března 2013 vědci
z Cernu objev na základě dalších experimentů potvrdili. Vlastnosti Higgsova bosonu jsou
elektrická neutralita, bezbarvost, nulový spin, klidová energie 133krát větší než je klidová
energie protonu a velmi krátký poločas rozpadu. Profesor Higgs ale nakonec do Prahy pro
nemoc nedorazil. Shlédli jsme tedy „jen“ jeho video-přednášku o objevu „jeho“ bosonu.
Profesor Leon Chua je objevitelem principu a vynálezce nového paměťového prvku
„memristoru“, který v blízké budoucnosti nahradí současné tranzistorové paměti. Součástka
prof. Chua je zajímavá tím, že si pamatuje množství prošlého elektrického náboje a tím může
mít různou hodnotu odporu. Tato vlastnost funguje na prvcích o velikostech nanočástic.
Přednáška tohoto vědce byla velice zajímavá a pro mě velmi poučná, protože jsem o
memristorech slyšela poprvé.
20
Evropský den vědy byl pro mě první opravdu vědeckou konferencí, které jsem se
zúčastnila. Program byl v angličtině a poměrně dost náročný. Přimělo mě to k přemýšlení o
dalším mém vzdělání v technických vědách a pevně věřím, že se mi podaří opět na podobnou
konferenci vyrazit.
Mgr. Věra Krajčová
Informace evropské komise o míře vzdělanosti k roku 2012
Ing. Radko Sáblík (Sk)
Kantor, ředitel školy
Maturitní projekt
Podle výsledků této komise evropské vzdělávací systémy obecně zaostávají v poskytování
správných dovedností pro zaměstnanost, a nepracují dostatečně s podniky nebo zaměstnavateli, aby
získávání zkušeností bylo blíže k realitě pracovního prostředí. Tyto nedostatky vedou k rostoucím
obavám o evropský průmysl. Jedná se přitom o společenství půl miliardy lidí.
21
Obavy Evropské komise pramení z několika příčin:
1). Předčasné ukončování školy.
2). 73 milionů dospělých obyvatel Evropy má pouze nízkou úroveň vzdělání.
3). Až 20% z 15letých v Evropě má velké nedostatky ve čtení (porozumění textu).
4). Jen 8,9% obyvatel Evropy se účastní celoživotního vzdělávání.
Do roku 2020 bude požadovat pracovní trh o 20% více pracovníků s vyšší kvalifikací, než je
tomu doposud. Vzdělávání má být přizpůsobeno této poptávce.
Evropská komise doporučuje členským státům:
1. Reagovat na potřeby ekonomiky a zaměřit se na rostoucí nezaměstnanost mladých lidí.
2. Zvýšit efektivnost a otevřenost vzdělávání a vzdělávacích institucí a zajistit spolupráci mezi
všemi zúčastněnými stranami.
3. Zvýšit kvalitu odborných dovedností a odborné přípravy s ohledem na vývoj světového
odborného vzdělávání.
4. Podporovat odborné stáže, praxi a duální modely učení, které pomáhají při přechodu od
školního prostředí k praxi.
5. Podporovat partnerství mezi veřejnými a soukromými institucemi, aby vznikly odpovídající
učební plány (osnovy), které požaduje praxe.
6. Podporovat mobilitu studentů, například v rámci programu Erasmus nebo jiných programů.
Očekává se stále vyšší poptávka po kvalifikované pracovní síle, zejména v oblasti technologií,
vědy, inženýrství a matematiky. Prvním krokem musí být získání základních dovedností, což je
čtenářská a matematická gramotnost. Rovněž tak rozvíjení jazykové dovednosti, aby se zvýšila
mobilita pracovníků členských států EU.
Využívání informačních a komunikačních technologií při výuce:
-
-
22
v pedagogické praxi by se měly využívat ve větší míře ICT technologie
vzdělávací instituce by měly usilovat o splnění očekávání digitální generace studentů
je důležité, aby učitelé byli dobře vybaveni tak, aby mohli obejmout potenciál nových
technologií ve způsobu, který vyučují, s cílem podpořit a zapojit studenty
s využitím informačních technologií se jednotliví studenti mohou učit kdekoli, kdykoli,
flexibilně a individuálně
digitální učení a jeho nejnovější trendy umožňují zásadní změny v oblasti vzdělávání ve
světě a rozšiřování vzdělávací nabídky nad jeho tradiční formáty
jde o nové způsoby učení, zapojení, použití digitálních médií, spolupráce bottom-up
postupy, kde se objevují studenti a učitelé jako tvůrci výukového obsahu, to vše snadno
dostupné pomocí internetu
to vše vyžaduje značnou dávku počítačové gramotnosti, která je v některých členských
státech stále na nízké úrovni
Evropa bude pokračovat v růstu jen díky vyšší produktivitě a zásobování pracovního trhu
vysoce kvalifikovanými pracovníky. K dosažení tohoto cíle je proto nezbytná reforma vzdělávání a
odborné přípravy. Toto sdělení Evropské komise je určeno jako podnět pro členské země EU, jak
táhnout za jeden provaz, v souladu s vnitrostátními podmínkami každého jednotlivého státu EU
v prosazení potřebných reforem.
Ing. Radko Sáblík
Science camp Bulgaria
Michael Kalista
Student, šéfredaktor Presíku
3.L
Česká republika nám
poskytuje obrovské zázemí a
příležitosti k… no vlastně ke
všemu. Myslel jsem si, že je
tomu v Evropě zvykem a
v zemích
Evropské
unie
dvojnásob. O opaku mě
přesvědčilo Bulharsko nebo
chcete-li Bulharská republika.
Na začátku školního roku jsme byli, osloveni paní učitelkou Krajčovou, jestli bychom
čistě náhodou, neměli zájem o týdenní stáž na nějakém studentském kempu zaměřeném na
vědu a techniku v Bulharsku. No jasně, že jsme měli! Ostatně řídím se pravidlem, že kam mě
škola vezme a nestojí to moc peněz, tam jedu! A téma jako nanotechnologie či kybernetika
se, pokud máte aspoň trošku rádi technologie, neodmítají.
Paní učitelka Krajčová nám jako science ambasador, přes svého kolegu v Scientix,
zajistila neopakovatelnou příležitost zúčastnit se Science Camp Bulgaria 2014 by Center for
Creative Learning, které pravidelně pořádá vyhlášený Space Camp v Turecku kam se hlásí
studenti z celého světa. Za Space Camp se platí veliké peníze a účastníci jsou vybíraní na
základě životopisů a certifikátů, které ve svých 15 letech vlastní. A právě s takovými lidmi
jsme si měli rozšiřovat rozhled v oblasti nanotechnologií a kybernetiky. Za účast na tomto
kempu se platí cca. 11 000,- Kč. Naštěstí pro Nás nám paní učitelka zajistila v Bulharsku
sponzora a tak jediné co jsme platili, byla doprava.
23
A tak se naše skromná smíchovská reprezentace ve složení: Jakub Hovorka (3.A),
Michael Kalista (3.L), Otto Kolář (3.L), Jakub Mareš (3.A) za doprovodu pana učitele Martina
Koňaříka, sešla v úterý 7.10 a několik chvil před půlnocí vyrazila ve žlutém autobuse vstříc
evropské spolupráci. A Student Agency opět
nezklamala, bez problémů nás přes noc a přes
Brno nad ránem dovezla na Mezinárodní letiště
ve Vídni. I přes všechnu snahu a všechen
komfort ve žlutém autobuse, nám na
rakouském letišti chvíli trvalo, dostat se
z autobusové malátnosti. Řekl bych, že jsme
byli vybití kdežto pan učitel přebitý, neboť
dostal v autobuse pecku od rozbité zásuvky. Trochu nám tedy trvalo zorientovat se. Ve Vídni
jsme byli brzy, letadlo nám letělo až těsně nad ránem, obsadili jsme tedy v bezcelní zóně
sedačky a wi-fi, dokud jsme nebyli vyzváni k „nalodění se“ na palubu pravidelné linky Vídeň –
Sofie. Jak se letadlo dostalo do vzduchu a vystoupalo trošku výš, naskytl se nám příjemný
pohled na modrou oblohu, kolem nás bylo vše zalité sluncem a pod námi Evropa v mracích.
Přistáli jsme v Sofii ráno kolem osmé hodiny, pršelo, vůbec tak nějak chmurno bylo.
Na letišti si nás vyzvedli pořadatelé a dodávkou nás spolu s Bulharskými studenty
odvezli do Kjustendilu, asi 50 000 města kde se měl kemp chovat. Co na nás ovšem
zapůsobilo, byla cesta. Bulharské hlavní město je totiž, vyjma historického centra, tak nějak
nehezké. Nejde jen o paneláky, které jsou snad vyšší a ošklivější než obvykle, ale kolem
silnice se válejí odpadky, rozvaliny jsou všudy přítomné. Nejpodivnější jsou ovšem sociální
rozdíly. Není výjimkou, že vedle rozpadlého baráku před, kterým parkuje Lada Niva, stojí vila
s bazénem, z jejíž garáže vyjíždí Mercedes-AMG GT. A i lidé my přišli tak nějak nebarevní a
smutní. Možná to bylo tím, že pršelo. Možná jsem jen trošku zaujatý.
V Kjustendilu jsme byli ubytováni v čerstvě dostavěném hotelu, tak moc čerstvě, že
vlastně ještě nebyl dostavěný a místy teprve zasychal beton, výtahy nejezdily, fólie z nábytku
byly strženy při našem příjezdu. Po dostavění půjde zřejmě o nejluxusnější budovu v tomto
městě, pokud nepočítám pobočky bank nebo všudy přítomné lékárny.
Ne vážně, jestli je v Bulharsku něčeho opravdu nadbytek tak jsou to
lékárny, nevím, jestli jsou lidé tolik nemocní nebo z nich systém
nemocné dělá, ale plná „apoťéka“ každých sto metrů je dle mého
vážný problém bulharského zdravotnictví.
Samotná organizace kempu byla, ale velmi dobrá,
přihlédneme-li k tomu, že šlo o první ročník této akce. Z hotelu do
školícího centra na druhé straně města, jsme byli převáženi až
poněkud kýčovitě moderními autobusy. Přednášky se daly rozdělit do
třech kategorií:
24
1) Nanotechnologie - vedené Idil Akcey z Turecka, členka NTSE a expertka v oblasti
vzdělávání v oblasti nanotechnologií. Dozvěděli jsme
v podstatě základní věci v oblasti nanofyziky.
Bohužel, pro nás tyto přednášky neměli zas takovou
hodnotu, díky paní učitelce Krajčové, která nám už
většinu prozradila na hodinách fyziky.
2) Kybernetika - velmi zajímavé přednášky od
Emanuele Micheli italského experta, který se na svém výzkumu spolupracuje mimo
jiné i s Japonci. Přednášky se nesly v duchu hesla „Nic nevymyslíš sám, je třeba
spolupracovat!“. V několika hodinách nám nastínil problematiku humanoidních
robotů. Představili jsme si technologické i
morální problémy při vývoji. Vyzkoušeli jsme si
postavit náš vlastní „roboprojekt“, konkrétně
variaci na gamepad, pomocí úžasné stavebnice
MaKey MaKey.
3) Mezinárodní spolupráce – tato asi nejvíce
zastoupená část byla střídavě vedená vedoucími
kempu. Spousta teambuildingových her a
pokusů, které nám zdokonalili angličtinu a zbavili nás nějakých kulturních bariér a
studu.
Osobně jsem očekával trošku více fyziky, nejspíš si říkáte, že jsem blázen, ale já se
doopravdy těšil, ovšem ve výsledku jsem velmi spokojený a jsme velice vděčný paní učitelce
Krajčové a radě rodičů, že nám umožnili se na Science Camp podívat. Myslím si, že jsme si
v cizině udělali dobré jméno, ostatně byli jsme oceněni certifikáty, toto je přeložený úryvek
článku z jednoho bulharského informačního portálu topnovini.bg:
„Studenti školy evropských jazyků byli ohromeni přednáškou vědeckého týmu čtyř Čechů,
kteří jim ukázali, jak se dělají malé bublinky, které produkují kyslík, pokud jsou umístěny v
kyselině. " Bylo to velmi zajímavé, a viděl jsem, že se jedná o nový způsob, jak extrahovat
kyslík, bez poškození rostliny, " říká Anděl třída IX e.
Za vědecký tým bych nás tedy nikdy neoznačil, ale jsem rád, že jsme se líbili a to jistě
ne jenom díky nano, ale také díky dobré náladě, kterou
jsme do celého týdne vnesli na strunách kytary pana
učitele Koňaříka. Zpívali jsme s Bulhary, Turky, Řeky a Itali
a oni i my jsme si rozuměli nad anglickými evergreeny. Ale
můžu říct, že nejhezčí z pocitů je, když se stovky kilometrů
od domova krajinou nese ta naše písnička česká.
25
Média aneb jak mít člověka v hrsti
Daniel Pudil
Student
4.C
Když Johannes Gutenberg poprvé v 15. století vynalezl knihtisk, byl to obrazně řečeno
jeden z nejvýznamnějších momentů v historii médií. Média nám přenáší a šíří informace, ať
už se jedná o televizi, rozhlas, noviny nebo nejpoužívanější nové médium – internet. V dnešní
době jsme na nich doslova závislí, konkrétněji na neustálém přísunu informací, které nás
denodenně obklopují. Je jich ale tolik, že je těžké si z nich vybrat přesně ty, které nás
zajímají. A v tom nám právě pomáhají ta média. Je to ale tak správně? Je správně, že nám
média naservírují zprávy a informace jako na stříbrném podnose, ale zpracované tak, jak se
to hodí jim? Nemůžeme si pak být stoprocentně jisti, zda se k nám dostane pravdivá a
objektivní informace. Nesmíme na to ale nahlížet až tak skepticky. Je totiž jasné, že spousta
zpráv je zkreslená, to už ale k mediálnímu světu patří.
Už jsme si tedy zvykli, že nehledě na to kdy a kde jsme, média nám zkrátka sdělí, co se
kde děje. Nemáme-li po ruce internet nebo televizi, koupíme si noviny nebo si zapneme
rádio. Komunikujeme tak nepřímo se světem a svět s námi. To je důležité, být neustále
v centru dění. Zkusme si představit svět na jeden den bez jakýchkoliv médií. Jsem si skoro
jistý, že by mezi lidmi zavládl chaos a mezi některými dokonce panika. Co si počnu, když
nevím co se děje? Je to možná přehnané, ale do jisté míry jsme na médiích závislí. Dávají
nám pocit informovanosti, jsme v obraze a v neustálém kontaktu.
Na druhou stranu jsme ale až moc důvěřiví. Vše, co nám média sdělují, bereme jako
objektivní a pravdivé. Sami totiž nemáme, jak si tu pravdivou informaci získat. Pokud tedy
nepracujeme v České tiskové kanceláři, samozřejmě. Slepě tak důvěřujeme a média nás mají
v hrsti. Přehnaně řečeno jsme stádo ovcí, které mají média v hrsti a mohou s námi lehce
manipulovat a utvářet naše názory a postoje. Bude to znít pesimisticky, ale není vlastně
skoro jak se bránit. Není žádným tajemstvím, že například televizní zpravodajství si víceméně
tvoří zprávy k obrazu svému a tomu, jak to bude nejzajímavěji vypadat.
Když v televizi vidíme reportáž, kde je rozhovor s bůhvíjakým starostou nebo
tiskovým mluvčím, musíme si uvědomit, že to, co nám televize v té reportáži odvysílá, je
pouhý zlomek toho, co ten člověk ve skutečnosti řekl na kameru. Použije se zkrátka jen to, co
se hodí a je zajímavé. A pak si člověk udělá často mylný názor.
26
Nebo si představme, jak to asi chodí v bulvárních časopisech. Na titulní straně se
objeví titulek: Chci zabít svého manžela. A přitom jen v rozhovoru popisovala, jak chodí ke
kartářce a že si často vykládá sny, protože třeba naposled se jí zdálo to o manželovi. A je
z toho přetočená zpráva.
Ještě si stále myslíte, že média si s námi nehrají? A jsem si jistý, že většina lidí to ví,
jen jim to zkrátka nevadí. Zvykli si už, že takhle to v dnešním světě chodí.
Daniel Pudil
Závislost na IT
Lukáš Philipp
Student
1.L
Závislost na IT lze charakterizovat jako nadměrné používání informačních technologií,
které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní
komplikace.
Největší pozornost je věnována problémovému užívání Internetu. Terminologie však
není dosud jednotná, někteří odborníci hovoří o závislosti na Internetu, jiní o problémovém
užívání Internetu nebo poruše užívání Internetu. Ve většině případů se jedná o problémové
užívání, pojmem závislost můžeme označit ty nejtěžší případy. Závislost se projevu tím
způsobem, že člověk začne trávit stále více času užíváním těchto komunikačních technologií,
až začne zanedbávat jiné oblasti svého života například mezilidské vztahy, zaměstnání, školu
či dokonce základní životní potřeby, jako je potřeba jídla a pití. V Jižní Koreji bylo dokonce
zaznamenáno 10 případů úmrtí v internetových kavárnách.
V případě, že tyto lidé nemohou nějaký čas využívat informační technologie, lze u
nich sledovat takzvané abstinenční příznaky jako je napětí či podráždění. Čímž lze závislost
(nadměrné užívání) informačních technologií zařadit mezi duševní poruchy přesněji mezi
návykové a impulzivní poruchy především patologické hráčství.
Léčba závislosti na Internetu probíhá většinou psychoterapií. Dalo by se říci, že
existují dva základní psychoterapeutické přístupy, které se však mohou navzájem propojovat.
Jeden vychází z předpokladu, že hlavní příčiny tohoto problémového chování bývají často
spojeny s jinými problémy v životě člověka, jako jsou například problémy v partnerství,
27
snížená sebedůvěra, problémy v komunikaci s ostatními lidmi či neúspěch v zaměstnání. Za
těchto podmínek se tedy tyto potíže léčí klasickou psychoterapií zaměřenou na vyřešení
těchto problémů.
Druhý přístup se zaměřuje na užívání informačních technologiích samotných a času
na nich strávených. Nejčastěji se používají postupy monitorování času stráveného užíváním
těchto technologií, techniky časového managementu dne a práce se spouštěči tohoto
problémového chování.
Jak u prvního tak u druhého způsobu je délka léčby hodně individuální, souvisí s
vážností problémů s ní spojených. Vždy však platí, že klient bude muset pravděpodobně ještě
dlouhou dobu být na své užívání komunikačních technologií ostražitý.
Nejvíce ohrožení lidé jsou tedy ti, kteří často informační technologie užívají, jedná se
tedy o mladší věkové skupiny. V této souvislosti je hovořeno o mladistvých – středoškolácích
a vysokoškolácích, ale také o těch, kteří se užíváním informačních technologií živí, jako IT
specialisté.
Největší hrozbou je, že člověk vyhledá odborníka zřídka pouze pro problémové
užívání informačních technologií, ale že u něj vždy můžeme najít jinou duševní poruchu.
Nejčastěji se v této souvislosti udávají depresivní poruchy, úzkostné poruchy nebo
problémové užívání návykových látek. Na druhou stranu ztráta zaměstnání, rodiny nebo
prohrání velké částky peněz v důsledku problémového užívání Internetu může vést
k reaktivním úzkostným či depresivním poruchám.
Lukáš Philipp
Zájezd do Dachau
Martin Nalewajka
Student
2.D
Dne 3.10. se uskutečnil poznávací zájezd do Dachau. Dachau byl pracovní tábor, který byl
postaven na začátku 2sv. a po dobu jejího průběhu také fungoval. V tomto táboru, zemřelo spoustu
Čechů jedním z nich byl Karel Čapek.
Před zájezdem jsme měli přednášku od pana ředitele velmi poučnou a v táboře jsem často vzpomínal
na jeho slova, když jsem viděl konkrétní věc, o které hovořil.
V táboře jsme dostali rozchod. Když jsem se procházel táborem, tak jsem měl divný pocit občas by
člověk chtěl upustit kapičku slzy, když vidíte tu hrůzu, v čem museli žít a jak se k nim chovali. V čele
stála velká budova ve tvaru podkovy, ze které je vidí na celý tábor. Uvnitř je již v dnešní době
muzeum, kde je spousta informací, jak to tam vše fungovalo. Byli tam šaty, pracovní nářadí a věci
28
vězňů, co se dochovaly. Z oken jsou vidět ubikace vězněných lidí, ale v dnešní době jsou tam jenom
dvě, protože Američané to po příchodu nechali zbourat. Vůbec se nedivím, udělal bych to samé. Na
konci tábora čekala ta nejhorší věc, pece, kde byla spalována těla a plynová komora, na to nikdy
nezapomenu. Ten pocit se nedá popsat, když si představíte, co se tam dělo, je to zkrušující. Kolem
celého areálu je ostnatý plot a strážní věže. Také tam byla kaplička a u ní zvonice.
Po konci rozchodu jsme nasedli do autobusu a vyrazili do Mnichova. Mohly jsme navštívit
Oktoberfest, BMW muzeum, centrum. Centrum je velmi hezké, krásné budovy a mají moc dobré
sýrové preclíky. V ten den byl zrovna svátek, takže obchody byly zavřené a všude hodně lidí. Nikdy
nezapomeňte, čeho jsme schopni.
Martin Nalewajka
Nová možnost dalšího vzdělávání – Webináře
Mgr. Věra Krajčová
Kantor
Matematika, fyzika
S rozvojem internetu a hlavně rychlého připojení se otevřely nové možnosti i pro
vzdělávání. Proč ztrácet čas s dlouhou organizací semináře, vybírat vhodné místo a město
konání, aby účastníci nemuseli daleko dojíždět, pronajímat prostory pro určité množství lidí a
poté znova, pokud se účastníků přihlásí větší počet, než jsme předpokládali, zajišťovat
občerstvení apod.? Mnohem jednodušší je organizace webináře. Stačí vám vhodné
internetové prostředí a rychlý internet.
Příkladem takového prostředí je např. webex. Takový webinář si můžete představit
jako klasickou přednášku. Máte školitele, který přednáší a moderuje průběh a dále účastníky,
kteří mohou se školitelem mluvit a nebo mu psát své dotazy k tématu pomocí chatu. Dobré
je mít po ruce i technickou podporu – tedy ajťáka, který řeší problémy účastníků např. se
zvukem.
Průběh samotného webináře může být velmi různorodý. Vhodné je prezentovat
pomocí připravené prezentace a k tomu povídat, zapínat internetové odkazy, pouštět videa
či programy nainstalované ve vašem počítači. Webinář můžete vést sami nebo si předávat
slovo s druhým školitelem. Účastníci mezitím mohou klást své dotazy pomocí chatu. Úplně
ale nejlepší na tomto systému vzdělávání je, že nejste vázáni na místo. K webináři se může
připojit kdokoli třeba i z celého světa, kdo zná přístupový link. Tím se velmi snižuje finanční i
časová náročnost akce. Vezměme si, že se koná hodinový seminář na nějaké zajímavé téma
v Praze a zájem o účast má učitel z Českého Těšína. Jen pokud vezmeme jeho časové náklady
– 4,5 hodiny vlakem do Prahy a pak další 4,5 zpět, minimálně 1 hodina putování po Praze, 1
29
hodina seminář. To máme minimálně 10 + 1 hodinu. 10 hodin ztráty času a 1 účelově
naplněná hodina. Navíc za vlak utratí 680,- Kč, za MHD 68,- Kč a pravděpodobně i nějaký
účastnický poplatek. S velkou pravděpodobností tento učitel svoji účast na semináři s lítostí
odmítne.
Pokud se ale jedná o webinář? Seminář začíná ve 20:00, školitel v Praze v 19:45
otevírá přístup pro účastníky, v 19:55 se připojuje účastník z Českého Těšína z obývacího
pokoje svého bytu, poslechne si seminář a ukládá si odkazy na zajímavé materiály, ve 21:00
se loučí se skupinou, zkontroluje emaily, vypíná PC a s dobrým pocitem získaných vědomostí
si pustí svůj oblíbený seriál v televizi.
Školitel je také spokojený. Kolik jsem měl dnes účastníků? 25? 100? Na konci
webináře má v chatu spoustu kladných ohlasů. Jediné, co školiteli mohlo při školení chybět,
je pohled na účastníky a v každém okamžiku tak vyhodnocovat reakce přihlížejících na jeho
slova. Je přece jen zvláštní a nezvyklé mít dlouhý monolog na své vlastní PC.
Výběr webinářů ale i jiných online vzdělávacích kurzů najdete např. na stránkách: Kurzy vedené
European Schoolnet:
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/courses
Webináře organizované Národním podpůrným střediskem pro eTwinning:
http://www.etwinning.cz/metodicke-seminare/webinare/
Mgr. Věra Krajčová
30
Otázka manželství
Vojtěch Pavlů
Student, redaktor Presíku
3.L
Dnešním článkem na závěr bych dal svou úvahu či podčárník o tématu manželství.
Mám sice jen úzký pohled na tuto problematiku a navíc zkreslený situací v naší rodině (která
však postihne dle statistik každou druhou rodinu). Nicméně je to téma, které mi dosti dlouho
vrtá hlavou a jako většina komunikativních a výřečných lidí si naivně myslím, že mám co říci a
že své publikum si určitě najdu.
Co že vlastně manželství je? Pro většinu
Evropy je to vztah mezi mužem a ženou. Sice je
dnes dosti omílané téma i homosexuality,
nicméně, s tím mám praktických zkušeností
(bohudíky) ještě méně. Je to propojení
monogamního páru do jednoho celku, slib věrnosti
jednoho k druhému. Křesťané to mají ozvláštněné
tím, že je to slib ještě před Bohem. Nicméně, jak to
funguje?
Z pohledu bible je to pro nezasvěceného
čtenáře jen a pouze zbytečný výmysl, který
zabraňuje (bezdůvodně) bujarým orgiím bez
ohledu na pohlaví. Jenže to je, dle mého názoru,
dosti špatné pochopení. Proč bychom se měli
párovat a nedělat třeba trojce, čtveřice a tak
podobně? No, měli bychom se přesunout do Číny
okolo roku 500 před Kristem, kdy Kchung-fu-c‘
(Konfucius) svým žákům předával učení dnes
známého čínského náboženství konfucianismu. Jde
o dualitu Jin a Jang, dobro a zlo, bílá a černá,
mužský a ženský princip. Prostě řečeno, je to
dvojce, která je zakořeněna ve všech náboženstvích,
idejích a naukách a má vliv na vývoj nejen Číny.
Jaký to má ale reálný přínos v dnešním
světě? Jistě je každému známa teorie darwinismu,
kdy přežije jen nejsilnější, svůj genetický kód předá
též ten nejsilnější, všechny partnerky v okolí si
nasyslí ten nejsilnější. Pro slabšího (neznamená pro
společnost méně přínosného) jedince to nejsou zrovna příjemné vyhlídky. Jestliže aplikujeme
manželství, v ideálních podmínkách by tento problém vymizel. Navíc, manželství je založeno
31
na věrnosti, z čehož vyplývá další výhoda, zamezilo by se přenosu pohlavních chorob, což by
opět pro rovnoměrný rozvoj světa bylo velice přínosné. Dále nemanželské dítě by bylo
technicky vzato dosti vzácným úkazem. A navíc ten nejzákladnější důvod - ve dvou se to
táhne líp.
Problémem
může být pro spoustu
lidí ona „spoutanost“
dvou jedinců k sobě,
kteří často jsou odlišní,
nesdílí spolu názory,
zájmy a ani nemají
společné plány do
budoucna. Na toto
téma je velká spousta
vtipů,
čímž
nám,
mlaďochům,
dosti
znepokojují spaní. Co
když to kolo smůly
padne právě na mě?
Nebo
na
jednoho
z mých blízkých přátel?
Podržíme ho? Jeden za
všechny, všichni za
jednoho!
Škoda jen, že dnes lidé nezodpovědně vybírají své budoucí partnery, kterým slíbí „až
do konce života“, přičemž se to začne hroutit ještě před vykonáním povinnosti vůči státu zplození daňového poplatníka. Možná proto je pro stát mnohem výhodnější zálibu ve
stejném pohlaví potlačovat. Pominu-li oplácaného muže v koženém obleku tak uplém, že je
poznat, že si denně holí nohy a na kolemjdoucí muže s úsměvem kývá, čímž je dovede
doopravdy vyvést z míry. Tedy, dle statistik, 96% z nich.
Vojtěch Pavlů
32
Download

Obsah