14/11
Ročník IV.
www.info-expres.cz
Náklad 20.000 ks
Příjem firemní inzerce na tel.: 608 750 072 František Souček
Inzertně-informační čtrnáctideník pro firemní reklamu a řádkovou inzerci zdarma
Příjem řádkové inzerce: SMS: 724 711 224, www.info-expres.cz
Uzávěrka příštího vydání: 8. 8. 2011
2
www.info-expres.cz
NAŠE VYSOČINA: BYSTŘICKO
OKOLÍ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM JAKO TIP NA LETNÍ VÝLET. ČÁST 1.
A máme tady léto, moji milí čtenářové, to už nám nikdo neodpáře.
Mám tu čest přivítat i nové čtenáře
na Bystřicku a Novoměstsku, kam
začaly od minulého čísla noviny
INFOEXPRES docházet všem občanům do schránky zadarmo a to
bez rozdílu, ba i Hnědočechům, o
kterých bych se však nedomníval,
že čtou. Také si, máte-li moje vyprávění v oblibě, můžete zakoupit knihu
KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU.
Kde? To se dozvíte, když si zavoláte do
o
redakce těchto novin. Telefon 608 750 072.
7
72.
A v redakci na Náměstí v Mezu - budova
d
dova
Nový svit prvním otvorem v průchodu vlevo vstoupíte do výtahu a v druhém patře je
redakce. Takže dnes se blížíme k Bystřici
nad Pernštejnem. Půjdeme na to od lesa,
tedy od Horního lesa nad Rovečným, kde je
kovová rozhledna s výhledem na Vírskou
přehradu. Je to notná štrapáce se sem dostat,
ale pro nás, mladé a svižné turisty muší
váhy to není nic ! Nahoře nás čeká odměna
v podobě rozhledu, jak už to na rozhlednách
bývá. Jinak nic, jen krásný les a ticho, to
krásné ticho lesních hvozdů. Obec Rovečné
je příjemné letovisko s dobrou hospodou a
dobrou kuchyní. Z rozhledný té spatříte na
protější straně přes jezero další rozhlednu
v Karasíně, kde je i sjezdovka, občerstvení
v bufetu a děcka se tady vyřádí v důmyslných prolézačkách. Také sem jezdí radioamatéři vysílat své tajné zprávy kamsi do nekonečna, ba i
do vesmíru. Jezero Vírské je krásné, členité a nesmí se zde
koupat. Proč? Aby tam plavci nesrali, milánkové, proto.
No, je to stejné jako v Mostištích, nesmysl. Kolik hnusu
do Vírské nádrže nateče potoky a řekou Svratkou, která
jezerem protéká! Přehrada byla vystavěna v šedesátých
letech minulého století. Hráz je vysoká.., no hodně vysoká, a jsou zde i dvě turbíny, pokud se nemýlím. Podrobněji se těchto oblastí dostaneme v dalších vydáních těchto
novin. Ve Víru jsem zaznamenal několik hospod, ba dokonce se snad hovoří o tom, že zde, v některé z nich pil
svoji poslední sklenku silák a alkoholista Franta Kocourek, když vtom ho trefil šlak. No, ale co je na tom pravdy?
Řekla mně to jedna ženská, ale věř ženském, naivní pitom-
P
Pernštejnů,
potažmo pod hrad
Pernštejn,
P
nedaleký to skvostný
historický
objekt. Na něj se z Bysh
třice dostanete kolmo, pěšky, ale i
vlakem starou tratí lemovanou říčkou Nedvědičkou na Rožnou,
Dolní Rožínku, Jabloňov,Věžnou
a Nedvědici, kde se vám bude už
zdát,
že jste dále od hradu dále, ale
z
je to omyl, vlak zastaví a vy vystoupíte
a budete stoupat výše ku
sto
hradu
hra výše, a stojí to za to, ale neznám
snad nikoho, kdo by tam už nez
Majestátný hrad Pernštejn
Pernštejn v roce 1515
byl, vždyt je to jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů u nás, ne-li v Evropě!
Král moravských hradů byl vybudován na
dlouhé ostrožně nad říčkou Nedvědičkou,
někdy před rokem 1285 jako rodové sídlo
pánů z Pernštejna, jehož členové zastávali
nejvyšší zemské úřady. Se jmény nejmocnějších Pernštejnů je spjata nejvýznamnější stavební perioda hradu na přelomu
pozdní gotiky a renesance, kdy mu byla z
fortifikačních důvodů vtištěna jedna z posledních podob přežívajícího typu hradu
těsně před tím, než nový životní styl favorizoval pro šlechtická sídla útvar arkádového zámku.
Bystřice, i okolní obce,
vznikla v období kolonizace
této oblasti pány z Medlova,
kteří později převzali přízvisko Pernštejnové. To
bylo na přelomu 12. a 13.
století. Písemná zmínka je až
z roku 1298, který je v odkazu z roku 1238, pokud je
tomu tak. Takže nelze říct,
kdy to tady bylo přesně osíd-
Král moravských hradů
leno, protože negramotnost byla tehdy velmi rozvinuta a
co se napsalo, druhdy se ztratilo v nenávratno při požárech
či jen tak, z pošetilosti. Kousek od města je obec Pivonice,
což se mně líbí, zda-li tam mají pivo? Určitě ano, ale co je
jisté, tak tam najdete zříceninu hradu Zubštejna. Obec patřila převážně k nejbližšímu zboží, tedy Zubštejnu, Pyšolci
a nakonec k Bystřici. Nejstarší zpráva o Pivonicích pochází z roku 1358. Od roku 1960 patřily Pivonice jako osada
Obec Pivonice
ko! Okolí je zde krásně rozsochaté,
pro turisty, kteří „valí na tůru“ je to
zde přímo rozkoš pobývat a pro
vášnivé bicyklisty, kteří zborceni
potem a krví, omdlí slastí, sotva
vyjedou všechny kopce s patřičným vzestupem, a že jich zde
v tomto kraji je! Motorkáři se zde
mohou pohodlně zabít a typ „mě“,
zde bude bloumat a myslet jak je
na světě krásně a na pivo. Takže
okolí Bystřice. Toto město, jak již
název patří, spadalo pod panství
Obec Vír
Vírská přehrada
Hrad Dalečín
k obci Lesoňovice, od roku 1980 jsou částí obce Bystřice
nad Pernštejnem. Vesnička Pivonice je zajímavá nejen
tím, že odtud vedou turistické cesty
ke zříceninám hradů Aušperk, Pyšlovec a Zubštejn. Najdeme zde také
kapli sv. Anny s rokokovými nástěnnými malbami a velice historicky
cennými varhny a oltářem. Vznik
stavby lze datovat do 15. století, o
čemž svědčí zbytky keramiky nalezené při celkové rekonstrukci kaple,
která probíhala v letech 1995 2001. Fresky pak byly restaurovány
v roce 2002. Kapli sv. Anny vzpomíná falešná Bočkova listina k roku
1220. V obci se narodili Antonín
Šťourač, komunistický to poslanec,
zavčas však popravený ve Vratislavi pak také Rudolf Šťourač, který
nadiktoval v pivonické šatlavě knihu „Z nitra svědomí“, kde popsal
své největší zločiny, Josef Kšica,
učitel hudby, sbormistr a skladatel,
Hradní Ántreé
autor např. Pivonických tanců. Krombožinec Lilibínský,
proslulý to, a vám, mým drahým čtenářům, jistě již dobře
známý osvícenec, zde v okolí bádal po zaniklém národu
Krhútů, ovšem po deseti letech zjistil, že se velmi mýlil a
svoje bádání posunul o stošedesát
kilometrů západněji. Na fotografiích vidíte Zubštejn a jeho dobývání
a výstup na Aušperk. Muž ten, který
je tam zachycen fotografickým aparátem těsně před pádem do hlubin,
jak se zdá, kryje podstatnou část výhledu na hrad. Nikoli. To je vše, co
z hradu zbylo. Nazýval se téže
Aueršperk a všechny tři jmenované
hrady postavili Pernštejnové. Ten
další, třetí zmíněný, je Pyšolec. Vystavěni tito hradové byli asi ve třináctém století. Rozsáhlý to hrad
Pyšolec byl vystavěn v raně gotickém slohu, jak svědčí jeho dochovaná zřícenina. V pramenech historických se o něm dozvídáme teprve
zmínkou k roku 1350, kdy jej Filip
mladší z Pernštejna prodal Ješkovi
z Kounic. A to tehdy byl hrad v sutinách! Jak vidno, i sutiny se dobře
prodávaly. Ale hradu onomu patřilo ovšem i bohaté panství, tedy samostatné panství. Podívejme se na chvíli do
obce Dalečín: je jednou z osad, jež vznikla na horním toku
Pyšolec - nádvoří
www.info-expres.cz
Vítochov
řeky Svratky, dnes tedy na takové horní špičce vodní nádrže Vír. Bylo to bezesporu hornické sídliště, jak tomu nasvědčuje zasvěcení kostela sv. Jakubu Většímu, patronovi
to horníků. Když se kraj feudalizoval, dostal se Dalečín do
držení pánů s křídlem v erbu, kteří se psali po Tasově
a Lomnici u Tišnova. Stal se střediskem statku, k němuž
náležela řada okolních vsí. Dalečín se poprvé připomíná r.
1349, kdy jej postoupila Klára, druhá manželka Znaty
z Tasova, zároveň s Písečným a Dětochovem (Vítocho-
Rozhledna v Rovečném
náležel s bystřickou částí
panství ke hradu Pyšolci.
Doklad o staré rychtě, jež
patřila doubravnickému
klášteru, máme k roku
1363. V roce 1385 měl v
obci zboží Adam, v l.
1409 - 1420 zde měl dvůr
Mikeš z Domanína. His-
Rozhledna v Karasíně
torickou zajímavostí jsou tragické skony tří občanů, kteří se
v Domaníně udávili při hltání
pečeně. Společně tak zemřeli na
začátku hostiny obecní hromady dne 12. 12. 1813 starý rychtář a soused Kolbábek a totéž
te pérdelíny a jděte se tam podívat sami! Ono je všude
krásně. Já nemám rád velké akce se spoustou lidí a trakcí,
tomu se rád vyhnu, raděj půjdu krajinou, kde nepotkám ni
človíčka a na konci té cesty musí být hospoda. Je třeba
dodržovat pivní režim, toho si je každý uvědomělý občan
vědom. Tak běžte na pivo a na něco dobrého k zakousnutí,
protože co sníte a vypijete, to vám už nikdo nevezme…
Napsal: Radomil Frolek
Kostel sv. Bartoloměje v Rozsochách
vem) svému manželu; v té době tu již existoval hrad, neboť připomíná se mezi odstoupeným majetkem.Kousek
od Domanína je Vítochov, také starobylá obec. Dostaneme se také ke starobylé obci Domanín, kousek to severozápadně od Bystřice. V roce 1348 patřil Domanín s celou
řadou dalších obcí k zubštejnskému panství, v roce 1358
zde potkalo během svatebního veselí 27. 5.
1818 Josefa Pečínku ze
Ždánic. (To není sranda,
lidi, to je pravda!!!)Kousek od obce je Domanín-
Obec Věchnov
Nahoře očekávají na vítěze čibrIdy
Boje na Zubštejně
ský rybník, založený v 15. Století Pernštejny. V roce 1883 se
hráz protrhla a rybník zanikl.
Na jeho místě byl dlouhá léta
les. Město Bystřice nad Pernštejnem se snažilo již od počátku 20. století o jeho obnovu, ta
se podařila až v letech 19731976. Je zde dobře: možnost
rybolovu, plovati se zde může
svobodně, občerstvení zajištěno! No a dnes to zakončíme.
Příště jdeme dál na Novoměstsko jako letní tip na výlet . Je
mně vždycky velice líto, když
nemůžu popsat všechno, ale
jsou to noviny a ne nafukovací,
plocha je omezená. Ale zvedně-
Markytánky na Zubštejně
Výstup na Aušperk
3
4
www.info-expres.cz
Kulturní a společenské akce
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
01. 06. – 30. 09.
MUZEUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Trasa A: prohlídka zámeckých pokojů,
expozic a výstav muzea. Trasa B: prohlídka expozic a výstav muzea.í
Otevřeno: Út – Ne 09.00 – 12.00 a 13.00
– 17.00 hod. o víkendech a svátcích
MUZEUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké
Meziříčí
01. 06. – 31. 08.
OTEVŘENÍ VĚŽE KOSTELA
SV. MIKULÁŠE
Otevřeno: Po – So 09.00 – 17.00 hod.
Ne
13.00 – 17.00 hod.
16. 06. – 16. 10.
KRÁSA JAPONSKÝCH LAKŮ
Výstava kolekcí japonských laků z fondu muzea, vystaveno je zhruba 40 kusů
této unikátní sbírky. MUZEUM VELKÉ
MEZIŘÍČÍ, Zámecké schody 1200/4,
594 01
22. 07. – 23. 07.
FAJT FEST – OPEN AIR FESTIVAL
Léto na Fajťáku 2011.
SKI KLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Fajtův
kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí
23. 07.
BIKE SKOK (BIKE PARK)
Bike závody v slepestylu. Léto na
Fajťáku 2011. SKI KLUB VELKÉ
MEZIŘÍČÍ, Fajtův kopec 1741
23. 07.
EXTRALIGA ČR V POŽÁRNÍM
ÚTOKU V LAVIČKÁCH
Začátek od 11.00 hod v areálu u dálnice.
23. 07. – 18. 09.
TANEC ŽIVOTA
V KNIHÁCH JAKUBA DEMLA
Výstava se koná u příležitosti letošního
výročí 50 let od úmrtí básníka. Vernisáž se uskuteční 22. 07. v 17.30 hod v
prostorách muzea. Otevírací doba v červenci a srpnu od úterý do neděle 09.00
– 12.00, 13.00 – 17.00. Vstupné: plné
10,- Kč; poloviční 5,- Kč. MUZEUM
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Zámecké schody
1200/4, 594 01
23. 07. – 24. 07.
KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
ZÁMKU „TAJEMSTVÍ VELKÉHO
PERGAMENU“
Netradiční prohlídky, kdy běžný výklad
bude nahrazen historickým příběhem a
bude rozdělen do jednotlivých divadelních scének. Scénář bude postaven na
historické postavě spojenou s krajem Vysočina. Během vystoupení se představí
více než dvě desítky herců.
MUZEUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké
Meziříčí
23. 07. – 24. 07.
JU LONG
Prázdninový kurz cvičení s Evou Kadlecovou. TVOŘIVÉ CENTRUM OSLAVICE 18, 594 01 Velké Meziříčí
31. 07.
19. ROČNÍK LAVIČSKÉ LÁVKY
Začátek od 13.00 hod. Po celé odpoledne je připraven program pro děti.
31.07.
TRADIČNÍ JÍVOVSKÁ LÁVKA
Začátek od 13.00 hod.
NOVÉ MĚSTO NA MOR.
10.07.2011 - 22.07.2011
Začátek: 10.00 Konec: 16.00
JOSEF DOBIÁŠ
- OBRAZY JIMRAMOVA
Jimramov - Výstavní síň sv.Jana
16.07.2011 - 05.08.2011
DAGMAR ZEMÁNKOVÁ. Sněžné
- Galerie Sněžné. Výstava obrazů. Otevírací doba: So a Ne 10 - 12 a 13 - 17.
16.07.2011 - 14.08.2011
KLÁRA SMETANOVÁ:
BOŽÍ SVĚTÉLKA
Nové Město na Moravě - Komenského
nám. Výstava v domě čp. 133 na Komenského náměstí. Výstavu je možné
navštívit v sobotu a v neděli od 14 do 18
hodin.
21.07.2011 Začátek: 19.00 Konec: 22.00
IVAN HLAS
Nové Město na Moravě - Penzion U Pasáčka. Ivan Hlas je známý český písničkář a hudebník, který se proslavil především písněmi k filmu Šakalí léta.
22.07.2011 Začátek: 20.00 Konec: 02.00
ČESKOSLOVENSKÁ NOC
Nové Město na Moravě - Bar Panský
dům. Taneční večer plný československých hitů. Rum s colou za 25 Kč.
Tvořivá dílna: 8:00-12:00
Soustružení dřevěné „káči“
Předvádění řemesla: 8:00-12:00
Soustružení ze dřeva
23.07.2011 Začátek: 19.00
HUDEBNÍ VEČER
Nové Město na Moravě - Studnice - turistická chata. Hudební večer v Turistické chatě. Hraje skupina Knajpa.
30.07.2011 Začátek: 14.30
LETNÍ BUBLINOVÉ DOVÁDĚNÍ
Nové Město na Moravě - prostor za
kulturním domem (v případě nepřízně
počasí sál KD). Dětská hudebně-zábavná show Fešáka Pína a jeho kamarádů.
Čeká vás kouzelný svět bublin, soutěže,
24.07. - 05.08.2011 od 10.00 do 16.00
JOSEF URBAN
- DŘEVOŘEZBY A PLASTIKY
Jimramov - Výstavní síň sv.Jana
25.07. - 07.08.2011 od 09.00 do 16.00
LESNÍ VÝSTAVA
Křižánky - Vzdělávací centrum Křižánky
26.07.2011 Začátek: 19.00 Konec: 21.00
WEST SUSSEX COUNTY YOUTH
ORCHESTRA
Nové Město na Moravě - Kulturní dům
75-členný symfonický orchestr. (Anglie)
Koncerty pořádá o.s Lysina lenina ve
spolupráci s NKZ a The Prague Concert
Co., pod záštitou města Nového Města
na Moravě. (J. Sibelius, A. Vivaldi, M.
Ravel, A. Marquez, A. Dvořák)
29.07.2011 Začátek: 20.00 Konec: 02.00
QUEEN GREATEST HITS
Nové Město na Moravě - Bar Panský
dům. Taneční večer
30.07.2011 Začátek: 16.00
SETKÁNÍ S CHATAŘI
A CHALUPÁŘI
Křižánky - Hřiště Křižánky
Předání informačních materiálů pro chataře, prezentace informací pro chalupáře,
diskuze, vystoupení hudební skupiny,
vystoupení žáků ZŠ Křižánky, vědomostní soutěž.
30.07.2011 Začátek: 08.00 Konec: 12.00
FARMÁŘSKÝ TRH
Křižánky - před OÚ Křižánky. Trhy zaměřené na prodej farmářských produktů.
30.07.2011 Začátek: 08.00 Konec: 12.00
FARMÁŘSKÝ TRH
Nové Město na Moravě - Vratislavovo
náměstí
Program:
Farmářský trh: 8:00-12:00
„Dyndera, on loudí! Já dobře viděla, jak loudí, Musím se za něj stydět.“ Právě tahle věta
vyřčena Růženou Šlemrovou ku svému filmovému manželovi Stanislavu Neumannovi,
byla nedílnou součástí vlídného humoru Karla
Poláčka ve filmu Hostinec U kamenného stolu,
režírovaném Josefem Grussem v roce 1948. To
byl poslední film, který byl natáčen ještě bez
zásahu nastupující komunistické vlády. Růžena
Šlemrová byla dcera českého historika Bedřicha
Macha a manželka Roberta Šlemra, jednoho ze
zakladatelů hostivařských filmových ateliérů.
Narodila se v roce 1886 v Plzni, v tehdejším Rakousku-Uhersku. dcera českého historika Bedřicha Macha a manželka Roberta Šlemra, jednoho
ze zakladatelů hostivařských filmových ateliérů.
Po maturitě na střední škole a soukromém studiu
herectví u Otylie Sklenářové - Malé získala stálé
angažmá v Městském divadle na Vinohradech.
Zde se seznámila s Andulou Sedláčkovou, která společně se svým mužem Maxem Urbanem
vlastnila filmovou výrobnu Asum. V její produkci vznikla v roce 1914 komedie Noční děs,
v níž dostala Růžena Šlemrová roli záletné paní
Fialové. Nevěrné ženy a svůdnice si zahrála i v
dalších filmech němé éry Manželé paní Mileny
či Nad propastí. Možnost rozehrát svůj herecký
styl ovšem dostala Růžena Šlemrová až s nástupem zvukového filmu. Díky svému osobitému
slovnímu projevu a intonaci byla často obsazována do rolí přísných dam z vyšších kruhů. Ty se
pohoršují nad úpadkem mravů, ke kterému dochází v jejich okolí, a považují za nutné tuto neblahou situaci neustále komentovat a ironizovat.
Manželé těchto dam pak ve valné většině byli
zakřiknutí a ušlápnutí muži „pod pantoflem“, jejichž typickým příkladem může být rada Dyndera z veselohry Hostinec U kamenného stolu. Ve
snímcích, které vznikaly v české kinematografii
po druhé světové válce, se nenašlo pro typ dam
z vyšší společnosti, které tak často zobrazovala
Růžena Šlemrová, příliš prostoru. V roce 1948
opustila ze zdravotních důvodů i vinohradské
jeviště.Později se jí podařilo ještě k filmové práci vrátit a příležitost dostala zejména ve filmech
režiséra Václava Kršky (Řeka čaruje, Stříbrný
vítr, Mikoláš Aleš, Posel úsvitu…). Poslední
filmovou roli vytvořila ve snímku Miroslava Cikána Muž v povětří. Růženou Šlemrovou nám
dodnes připomínají reprízované filmy třicátých
a čtyřicátých let jako noblesní dámu, její herecký profil měl ovšem mnohem širší záběr, dnes
již ale zapomenutý. Narodila se v Plzni do rodiny středoškolského profesora Bedřicha Macha
(1853-1925), který se uplatnil také jako historik.
Již v dětském věku ji zaujalo divadlo a zúčastnila se školních představení. Touha po herectví
ji provázela i v dalších letech a přes svůj původ
ve středostavovské rodině překvapivě dostala
požehnání i od rodičů. Po maturitě soukromě
studovala herectví u Otýlie Sklenářové-Malé a
v roce 1909 získala angažmá ve Vinohradském
30.07.2011 Začátek: 20.00
PRÁZDNINOVÉ PŮLENÍ
A LA KARIBIK
Nové Město na Moravě - Restaurace a
Penzion u Pasáčka
Večírek s míchanými nápoji, ovocnými
koktejly, muzikou a obsluhou v karibském stylu.
VELKÁ BÍTEŠ
20. 07. 2011 ve 14 hodin
PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ
O LIBANONU
s Mgr. et Mgr. Ladislavem Koubkem.
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
24. Červenec 2011
POUŤ U JAKOUBKA
Odchod pěších poutníků v 15.30 hodin
od kostela ve Velké Bíteši.
Program kina
NOVÉ MĚSTO NA MOR.
20.07.2011 Začátek: 20.00
VODA PRO SLONY
Jacob skládal závěrečné zkoušky na veterině, když se dozvěděl, že oba jeho rodiče zemřeli při autonehodě. Bez rodiny a
bez peněz Jacob netušil jak dál...Hlavní role ztvárnili Reese
Witherspoon a hvězda ságy Stmívání Robert Pattinson. Premiéra. (USA 2011, romantický příběh, české titulky, 120 min,
nevhodný do 12 let, 70 Kč).
23.07.2011 Začátek: 20.00
REKVALIFIKACE
Film mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl padesátku, přišel ne vlastní vinou o práci, a nyní ji hledá. Hrají:
V.Štancel, M. Kniažko, K. Siedlová aj. Premiéra. (ČR 2011,
komedie, 80 min, přístupný, 70 Kč).
27.07.2011 Začátek: 20.00
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
V pořadí již pátý díl mimořádně úspěšné filmové série o superhrdinech z komiksů X-Men se dějově vrací ještě před film
X-Men Origins: Wolverine a odehrává se v polovině minulého
století. V době, kdy mladý Charles Xavier (James McAvoy) a
Erik Lensherr (Michael Fassbender) byli velmi blízcí přátelé a
teprve odkrývali své jedinečné schopnosti. (USA 2011, akční
sci-fi, české titulky, 132 min, nevhodný do 12 let, 70 kč).
30.07.2011 Začátek: 17.30
ČERTOVA NEVĚSTA
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost,
obrátí se na čerta a královně se zakrátko narodí holčička. Hrají:
V.Šanda, E.Josefíková, S.Laurinová, D.Suchařípa, J.Zíma aj.
(ČR 2011, pohádka, 101 min, přístupný, 70 Kč)
31.07.2011 Začátek: 20.00
LIDICE
Režisér Petr Nikolaev přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz me-
zilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to,
jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit
tragédii. Hrají: K.Roden, Z.Fialová, R.Luknár, Z.Bydžovská,
J.Budař, S.Remundová, M.Kniažko aj. Premiéra. (ČR/Polsko
2011, válečné drama, 126 min, nevhodný do 12 let, 75 Kč).
VELKÁ BÍTEŠ
Kinematograf bratří Čadíků
24. 7. 2011 Začátek: 21.30
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ (ČR)
Režie: R. Sedláček Hrají: J. Plesl, S. Babčáková, J. Vyorálek.
Film o čtyřech živořících umělcích.
25. 7. 2011 v 21.30 ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED (ČR)
Režie: I. Pavlásková Hrají: V. Cibulková, T. Voříšková, D.
Marková. Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech
a zároveň se nenechat zmrazit.
26. 7. 2011 Začátek: 21.30
TACHO akční/drama (ČR)
Režie: M. Landa Hrají: D. Landa, O. Lounová, G. Nicolas. Život je o každém okamžiku.
27. 7. 2011 Začátek: 21.30
KAWASAKIHO RŮŽE (ČR)
Režie: J. Hřebejk Hrají: L. Vlasáková, M. Mikulčík, M. Huba.
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší.
o
o
o
Prodej motocyklu, pitbiku, skútru a ctyrkolek
o
o
Prodej náhradních dílu a doplnku
o
Kompletní servis motocyklu a ctyrkolek
Diagnostika
4 Bikers
www.4-bikers.cz
Trebícská 1298/54
Pod budovou firmy PKS
594 01 Velké Mezirící
Mobil: 724 749 779
Vyhrej 2 lístky do KINA!
Napište sms + vaše jméno, ve kterém
inzerátu je ukrytý tento symbol
na tel: 724 711 224. Z došlých odpovědí
vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží dva lístky na libovolné představení do kina
Jupiter Club Velké Meziříčí. Odpovědi zasílejte do 8. srpna 2011. Výherci z čísla
13: Ilona Bednářová, Jana Kudláčková, Kristýna Dvořáková.
Známí neznámí…
Narozena 10.11.1886 Plzeň
Zemřela 24.8.1962 Praha
dovádění, tanec a mnoho dalšího. Vstup
volný
Růžena Šlemrová
divadle, kde strávila bezmála čtyřicet let. Na
divadelním jevišti začínala Růžena Šlemrová
postavami temperamentních a výřečných dívek
(Kolega Crampton, Paličova dcera, M. D. Rettigová, Liliom, Večer tříkrálový). Na filmové plátno vstoupila velkou rolí nevěrné paní Fialové v
komedii NOČNÍ DĚS (1914), která se natáčela
částečně v prostorách Vinohradského divadla.
V průběhu dvacátých let pak hrála v dalších devíti filmech, většina z nich se ale nedochovala.
Teprve zvukový film odhalil přednosti Růženy
Šlemrové v jejím osobitém verbálním projevu
a v letech 1930-1945 dostala větší i menší příležitosti ve zhruba šedesáti filmech. Poprvé se
objevila ve vlastenecky motivované FIDLOVAČCE (1930), ve vedlejších rolích si ji můžeme všimnout také v prvních zvukových filmech
Vlasty Buriana (FUNEBRÁK, 1932; ANTON
ŠPELEC OSTROSTŘELEC, 1932). Z následující filmografie pak za zmínku stojí kvalitativně diskutabilní, ale některými odborníky
dodnes ceněné sociální drama NA SLUNEČNÍ
STRANĚ (1933). Mezitím se Růžena Šlemrová
v divadle přehrála do postav středního věku s
převážně komediálním nádechem (Fidlovačka,
Naši furianti). Výrazné psychologické portréty vytvořila počátkem 30. let v hlavních rolích
dramat Mademoiselle a Případ Terezy Málkové,
další hodnotné příležitosti dostala především v
ruské klasice (Na dně, Talenty a ctitelé, Bratři
Karamazovi). Naproti tomu ve filmu se její herecký projev zúžil do rolí paniček z vyšších společenských kruhů, které vesměs nesly společný
prvek v pyšné a hádavé povaze, zároveň to ale
byly obětavé matky hlavních hrdinů. Objevila
se v desítkách dodnes oblíbených veseloher i
dramat, jako manželé se po
jejím boku vystřídali četní
slavní herci jako například
Theodor Pištěk, František
Kreuzmann nebo Čeněk Šlégl, manželský pár vytvořila
překvapivě i s Oldřichem
Novým (ROZKOŠNÝ PŘÍBĚH, 1936). V rolích jejích
dcer a synů se pak objevily
všechny hvězdy mladé generace, připomeňme Adinu
Mandlovou (VELBLOUD
UCHEM JEHLY, 1936),
Zitu Kabátovou (LÍZIN
LET DO NEBE, 1937)
nebo Hanu Vítovou (ADAM A EVA, 1940). Z
mužských protagonistů pak můžeme připojit
Hugo Haase, kterému hrála matku v komedii
ANDULA VYHRÁLA (1938). Rok 1939 přinesl Růženě Šlemrové dvě hlavní role; zatímco
komedie ŽENY U BENZINU (1939) patří dnes
do kategorie právem opomíjených kuriozit,
kvalitní hereckou příležitost dostala v nadčasové společenské veselohře PANÍ MORÁLKA
KRÁČÍ MĚSTEM (1939). S nezmenšenou intenzitou – byť ovlivněnou těžkou protektorátní
dobou – točila i v době okupace, po delší době se
znovu objevila v několika filmech s Vlastou Burianem (KATAKOMBY, 1940; PŘEDNOSTA
STANICE), opět hrála také s
Oldřichem Novým (VALENTIN DOBROTIVÝ, 1942;
SOBOTA, 1944). Po válce
dočasně opustila Vinohradské
divadlo, v roce 1947 se sice na
jeviště vrátila, již o rok později ale musela ze zdravotních
důvodů na divadelní herectví
rezignovat definitivně. Stále
se ale objevovala ve filmu,
dobře známá je její kreace
paní radové Dynderové v
komedii HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU (1948),
menší role pak odehrála v
Krškových životopisných fil-
mech POSEL ÚSVITU (1950) nebo MLADÁ
LÉTA (1952), zaznamenat ji můžeme také v
malé úloze rekreantky ve filmu DOVOLENÁ S
ANDĚLEM (1952). Úplně naposledy se objevila v nevelké roli opět po boku Vlasty Buriana
v komedii MUŽ V POVĚTŘÍ (1956). Růžena
Šlemrová zemřela v Praze 24. srpna 1962 ve
věku 75 let. Na vrcholu divadelní slávy a v počátcích velkých rolí ve filmu získala v roce 1932
za svou práci Státní cenu. Jejím manželem byl
producent Robert Šlemr, který mimo jiné stál u
zrodu filmových ateliérů v Hostivaři.
Napsal RADOMIL FROLEK
Foto: archiv autora
www.info-expres.cz
POZOR !!!
SOUTĚŽE O CENY !!!
5
POZOR !!!
VYHRAJTE
Návod jak luštit: doplňte všechna políčka
tak,aby v jednotlivých sloupcích a řádcích
byly čísla od 1 do 9 a žádné se přitom
neopakovalo. Pošlete součet tmavších políček SMS zprávou na
číslo: 724
711 224
ve tvaru
IE 14 a součet tmavších políček + jméno.
Například tvar SMS: IE 14 2 Jan Novák
Výherci SUDOKU z čísla 13:
Alois Nečas, Stanislav Korbička, Jana
Janáková. Výhercům blahopřejeme,
získávají poukaz do firmy KOUPELNY
MIKEŠ ve Velkém Meziříčí
Tentokrát soutěžíte o 3 poukazy
do firmy KOUPELNY MIKEŠ
ve Velkém Meziříčí
Soutěž provozuje a technicky zajišťuje
INFOEXPRES. Cena SMS dle tarifu
vašeho mobilního operátora.
Dva operátoři zpracovávali na počítači mzdy zaměstnanců na
obrovském archu papíru. „Musíme se sichrovat, pane kolego,“
povídá jeden operátor druhému, ...dokončení v tajence.
VODOROVNĚ:
A. Klusem vejít; český historik a básník;
rokle. B. Iniciály zpěvačky Olmerové;
ZAČÁTEK TAJENKY; bobizační slabika. C. Prásk; dodatečné oblikace; přístroj k zajišťování povrchových trhlin
v kovech; moderní společenský tanec;
sedlina. D. Reklamní šot; klekání; kapáním se oddělit; kód letiště Hue (Vietnam);
polynéský opojný nápoj. E. Starověké
zbraně na bourání pevností; zkratka Židovské ročenky; primát; nepohyblivá
část elektrického motoru. F. Trumfy v
bridži; zkratka americké letecké společnosti; český herec; maďarský básník. G.
Větrná bouře; nepatrné množství; pádová
otázka; kanadská spojovací družice. H.
Kód letiště Lismore (Austrálie); pižmo;
podbradek; peruánská řeka. I. Předložka;
druh papouška; velký kurovitý pták; název římské tisícovky. J. Tibetský kultovní
objekt z navršených kamenu; potom; vý-
voje k lepšímu; stlaní (nářečně); nýbrž. K.
Německy „dík“; domácky Ilona; nesnáz;
jenž (zastarale); zaúpění (knižně). L. KONEC TAJENKY. M. Samčí pohlavní žlázy; samice králíka; trpělivý člověk.
SVISLE:
1. Stará ruská jednotka délky; velký chrt
(zastarale). 2. Plavat; kanadský podnikatel českého původu. 3. Chemická značka
lutecia; defekty; protipohyb v boxu. 4.
Japonská báseň; šašek; kolem (knižně).
5. Sulfáty; silná černá káva; obec u Komárna. 6. Staré srbské jednotky objemu;
Roman Šebrle. 7. Poučka; plod dubu;
zasklené otvory ve zdi. 8. Erbenovy
iniciály; dravý pták; letecká a námořní
záchranná služba (angl. zkr.). 9. Rumunské sídlo; náčiní na odstraňování hlíny s
pluhu. 10. Německý filozof; kosmetický
přípravek. 11. Domácky Ida; potřeštěnec. 12. Anglicky „mýdlo“; velikáni. 13.
Dlouhá cesta; voliéra. 14. Asociace českého snowboardingu (zkr.); peněženky;
indický chléb. 15. Egyptský bůh stvořitel;
malé americké prase; povrchní obdivovatel všeho modního. 16. Randál; pouťové
atrakce. 17. Očnice; přechylování podstatných jmen; vykrmování. 18. Zkratka
filipínské tiskové agentury; africký stepní
rys; jubilejní. 19. Francouzská řeka; tyrani; mužské jméno hebrejského původu.
20. Město na pomezí jižních Čech a jižní
Moravy; živočišné tuky. 21. Někdejší stříbrné mince; kdo obrábí kámen.
Pomůcka: ASR; HUI; Lenk; LSY; uta.
Správné znění tajenky z čísla 12: Vyhledej si v mém žaludku pěkné místečko,
protože za chvíli tam bude pěkná tlačenice. Ze správných odpovědí došlých
do redakce jsme vylosovali tři výherce:
Marta Šmídová, Vlasta Sýsová, Jan
Čech. Vyhrávají dárkový poukaz. Srdečně gratulujeme! Vyluštěnou tajenku
z tohoto čísla včetně svého jména zasílejte formou SMS na telefonní číslo:
724 711 224 a to nejpozději do pondělí
8. srpna 2011.
Poukázky si vyzvedněte v redakci na adrese Náměstí 13/15, Vel. Meziříčí
(GALERIE NOVÝ SVIT), po předchozí domluvě na tel: 608 750 072.
SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ
6
www.info-expres.cz
Příjem bezplatné soukromé řádkové inzerce: SMS - 724 711 224 a www.info-expres.cz
NEMOVITOSTI - PRODEJ
Prodám pozemky p. č. 2359 - stavební parcela cca 230m2 a
zahrada p. č. 2360 cca 150m2. Tel.: 723565274
KOUPÍM BYT, DŮM, CHALUPU
na Vysočině Rychlá platba
tel: 608 444 424
Prodám panelový byt 1+1 v Křižanově, U Školy, 3.NP., momentálně pronajmutý, cena 500.000,-Kč. Tel.: 777899644
NEMOVITOSTI - PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu nově zrekonstruované byty v klidném
prostředí blízko centra Velkého Meziříčí. Tel.: 603966737
AUTO-MOTO - PRODEJ
Prodám s Octavia 81 kw tdi r. v. 2001 TK 2013. Tel.:
604850798
Prodám Suzuki Gs 500E,r.v.92, pěkný zachovalý stav. Mms
na vyžádání zašlu! Cena dohodou. I výměna za Simson Enduro
12v s doplatkem. Tel.: 736237001
Prodám litá kola s pneumatikami 185 na 65 R14 na Renault 2
ks pneu nová a 2ks 80 procent, cena 5000,-Kč. Tel.: 774658899
Škoda Octavia 1.6mpi,r.v1998, tažné zařízení, plná výbava bez
klima. Cena 47tis. Tel.: 603707320
Prodám zimní pláště i s diskama o rozměru 165/70 R14 4 ks
Tel č:605501233
Prodám Felicii 1,9 D GLX r.v.1996 v dobrém stavu. Nové
zimní pneu. Eko daň již zaplacena. Tel.: 739228752
Prodám plošinový vozíky na bantamech kola 16*4, rozměr
plošiny 200x100cm. Cena 4 500,-Kč. Tel.: 604171964
Prodám Ford Escort,r.v.1993, 1.3 benzín, 5dv, červená barva,
nutno zaplatit eko daň 5000Kč, cena 6000 Kč. Tel.: 737462323
Prodám skútr Keeway focus, barva modrá, rok výroby 2005,
najeto 6500, výborný stav, garážovaný, cena dohodou, při rychlém jednání sleva. Tel.: 776148930
Prodám skútr JIALING, rok výroby 2005, nehavarovaný,
objem motoru 124,6ccm, startér elektrický a mechanický, s
plnou výbavou kufrs opěrkou pro spolujezdce a alarm. Najeto
4000 Km. Pravidelný autorizovaný servis. Cena dohodou. Tel.:
790231413
Prodám moped Babeta Corado dvourychlostní ve velmi pěkném stavu cena 6900,-Kč. Tel.: 606430569
Prodám Enduro 50 Aprilia. Cena 5000,-Kč. Tel.: 731219013
Prodám litá kola s pneumatikami na Renault 185/65/R14 2ks
nová 2ks 80 procent, cena 5000,-Kč. Tel.: 606723319
Prodám Felicii 1,9 GLX r.v. 1996 v dobrém stavu. Nové zimní
pneu. Eko daň již zaplacena. Povinné ručení jen do 2.000,-Kč.
Tel.: 739228752
AUTO-MOTO - KOUPĚ
Koupím – eventuelně zajistím likvidaci Fiat F-126p maluch i
bouraný na předek. Tel.: 608060072
Koupím jakékoliv osobní automobil na stavu nezáleží. Tel.:
606161389
povlečením v modré barvě se zvířátky. Tel.: 776560520
SLUŽBY
Kdo dojíždí z Vel. Meziříčí do Žďáru mezi 5.30 až 8hodinou. Prosím ozvěte se mi, můžu Vám přispět na benzín. Tel.:
790231413
Hledám spolujezdce ráno okolo sedmé hodiny z Velkého Meziříčí do Třebíče. Tel.: 790231414
ZAMĚSTNÁNÍ
Prodám funkční koňské obraceče a shrnovače. Dále prodám
vzduchosuché dubové řezivo. Tel.: 736433772
Prodám ovce 4ks, 1ks-500,-Kč. 5jehňat 1ks-1500,-Kč. Tel.:
604112330
ZVÍŘECTVO
Prodám hrdličky z domácího chovu. Různé barvy. Více info na
telefonu: 776825363
SEZNÁMENÍ
NÁBYTEK PRODEJ/KOUPĚ
Daruji dvojlůžko z ložnice bez madrací. Tel.: 604850798
Prodám konferenční stolek v dobrém stavu za 599,-Kč. Pokud
budete mít zájem, napište, pošlu Vám více fotek na email. K
prohlédnutí ve Velkém Meziříčí. Tel.: 777949912
VŠE PRO DĚTI
Prodám golfový kočárek Moon Buggy Fit s nánožníkem a
slunečníkem. Původní cena 4590,- Kč. Nová cena 2100,-Kč.
Fotky zašlu na požádání. Tel.: 773110045
Prodám golfový kočár Hauck ministar, aretovací kola, oddělávací madlo, pratelný potah, nákupní košík, barva černočervená,
cena 480,-Kč. Tel.: 776560520
Prodám povlečení včetně peřinek do postýlky, nebesa, v modré barvě s obrázky zvířátek. Můžu zaslat foto. Levně. Tel.:
776560520
Prodám cestovní postýlku s průlezem, molitanová matrace
navíc zdarma. 750,- Kč dále krosničku pro miminko 0-9 kg na
břicho. Cena 700,- Kč. Tel.: 604355085
Prodám dětskou postýlku ve výborném stavu i se zdravotní
dětskou matrací, letní i zimní strana, po jednom dítěti, možno i
nebesa s tyčí v modré barvě se zvířátky, mantinely, přikrývky s
tovární výroby cena 8 500,-Kč ,litinová vodorovná kotoučová
bruska průměr 430 mm výr.Jesan Jesenik cena 10 000,-Kč ,
hřídel k cirkulárce délka 56cm použitou výr.KDR cena 1000,Kč a vybavení truhlářské dílny. Tel.: 604171964
Prodám plastové nádrže v kovové kleci - 1000l (jednou použité), dovoz možný. Cena 1500,-/ks. Tel.: 731 233 640
Prodám ždímačku značky FRYMETA za 500 Kč. Volat večer
732908611
Prodám svářečku BESTERKA 1300, plně funkční, málo
používaná, 220V, regulace výkonu, cena 1890,-Kč. Tel.:
604563285
Prodám mrazák Gorenje 6 šuflíků ve výborném stavu cena
2500,-Kč. Tel.: 774658899
Prodám zavařovací sklenice šroubovací á 5,-Kč. Ovčí vlnu
tence spředenou. Tel.: 728680591
Prodám vozík na autogen (velké lahve) velká kola. Dobrý stav.
Cena dohodou. Tel.: 739228752
STAVBA
Prodám Kabel cyky 1.5 měď. Tel.: 604850798
Prodám plechová (ocelová) vrata š.240 v.200. Levně. Tel.:
723678495
Prodám malířské čerpadlo na stříkání EBEN - stříkací centrum
VAGNER. Tel.: 605501233
Prodám novou zbylou zámkovou dlažbu na paletách ve tvaru I.
Výška 6cm, 27m čtverečních. Cena 145Kč/m. Tel.: 725120973
Prodám hurdy, patky, betonový překlad, traverzy a bílé glazované obkladačky (150x150x6-na 3m). Ceny dohodou. Tel.:
732204624
Prodám plechová (ocelová) vrata, š2,2/v2m. Dvoukřídlá. Tel.:
723678495
Hledám přítele na dny všední i sváteční, na slunce i do nepohody. 45/164. Tel.sms 732617246
Rozvedený lesník, 52/182, 70kg, hledá přítelkyni pro trvalý
vztah. Záliby: vše o přírodě, historie, cestování, kolo. Menší
tělesná vada není překážkou. Tel.: 723787879
Nesmělý kluk 28/182, hledá hodnou dívku na vážné seznámení. Tel.: 733287859
RŮZNÉ - PRODEJ
Prodám dvoják dřevěný, masivní, 4m vysoký. Tel.: 723678495
Prodám stolní dlabačku KDR typ VD-16 motor 1,1kw cena
8 000,-Kč , cirkulárku s kolébkou motor 4KW na 380V asi
Tesaøství
Zdenìk Hedbávný
Døevostavby
Roubenky
Vídeò 102
603 842 604
e-mail: [email protected]
INFOEXPRES – Inzertně-informační čtrnáctideník pro firemní reklamu a řádkovou inzerci zdarma  Vydavatel: František Souček, Jabloňov 123, 594 01 Velké Meziříčí,
tel.: 608 750 072, e-mail: [email protected], www.info-expres.cz,  Grafika a sazba: Marcel Láník, tel.: 724 711 224, e-mail: [email protected], Registrační číslo: MK ČR
E18437  Náklad 20.000 ks. Vzhledem k novinovému zpracování není barevná odchylka vadou a vydavatel ji nemá možnost ovlivnit. Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
Redakce INFOEXPRESU písemné podklady nearchivuje a nezasílá zpět. Vydavatel podle zákona není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam, není zodpovědný za případné způsobené škody nebo jiné právní újmy. Redakce
si vyhrazuje právo sama graficky ztvárnit předlohy pro tisk v případě, že zákazník nedodá vlastní zpracování na přenosném médiu, nebo jiný, redakcí schválený podklad. Grafické zpracování inzerátů je majetkem vydavatele. U předloh dodaných na
přenosném médiu je povinností zákazníka konzultovat rozměr i technické parametry s redakcí. Vzhledem k novinovému zpracování inzerátů není mírná barevná odchylka vadou a vydavatel ji nemá možnost ovlivnit. Všechny příspěvky jsou placenou inzercí.
7
www.info-expres.cz
HISTORIE
Pro čtenáře Infoexpresu
píše Radomil Frolek
Tak moji milí čtenářové, léto je v plném proudu a tak vám
nabídnu pro tyto chvíle malé rozptýlení. Předně si kupte moji
knihu KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU. Kde? To si přečtete v upoutávce v našich novinách. No a pro ty, kteří ji už
mají, a nejen těm, dám něco k dobrému na této straně. Televize Nova vyvolává masovou hysterii o jakémsi žaludečním
viru, či jaké potvoře. Chápu, je potřeba šířit senzace. Ovšem
proč se toto děje? Kvůli přílišné hygieně. Téměř sterilní.
Dnešní děti jsou nejen zparchantělí nabubřelci bez duše (ne
všechny, ty vaše určitě ne) ovlivnění americkou pakulturou,
ale jsou také zhýčkaní hygienou a nezdravou stravou. Televizní reklama ukazuje, jak nafintěná maminka myje podlahu
luxusním mopem se stoprocentně účinnou chemikálií, která
zničí vše živé. Ať prospěšné či škodlivé. A děti churaví, protože nemají přirozené protilátky vůči bacilům-potvorákům.
Jako dítě spadl mně chleba s máslem na zem, odfoukl jsem
PIVA
Mužům zde dělaly společnost vybrané dámy
později nazývat Jedovou chýší, je několik pověstí. Jedna
vypráví, že se tak stalo za vlády oblíbeného českého krále
Václava IV., který v přestrojení chodil mezi prostý lid, aby
se na vlastní oči přesvědčil, dodržují-li obchodníci ceny a
jak jsou lidé spokojeni s vládou šlechticů. Ti se oblíbeného
panovníka snažili stůj co stůj odstranit a ve Vídni, kam ho
odvlekli do zajetí, se ho dokonce snažili otrávit jedem
podaným v nápoji. Vše ale
dobře dopadlo, pominemeli že krále pak až do konce
života týrala palčivá žízeň.
Ze zajetí mu pomohla ža-
Smutný to pohled
lářníkova dcerka a král pak
začal pátrat po svých vrazích.
Na toulkách po Praze jednou
došel do krčmy Na Vinici,
jako vždy doprovázen katem v
rudém plášti a velkým černým
Číšník Evžen, v pozadí pražská čtyřka
psem. Král v krčmě nečekaně
přistihl oba nájemné lotry, ktehlínu a snědl ho a nic se mně nestalo, ani když jsem se potom
ří mu ve Vídni podali otrávený nápoj, a na místě jim oplatil:
napil vody z potoka, do kterého kousek výš sraly krávy…
poručil, aby jim kat v nestřeženém okamžiku dal do pohárů
Televizní reklama upoutává nejen na chemikálie ničící mis vínem prudký jed. Oba lotři na místě zemřeli a od té doby
kroby, ale také na chemikálie ničící osobnost, estetické císe krčmě začalo říkat Jedová chýše.“ Chvíli nechme hovořit
tění, vkus i charakter.
i Jaroslava Wimmera: „Podle
Tedy na podřadná piva.
některých zpráv naši předkoA jsme u toho. Pivo.
vé v hospodě křepčili již ve 13.
Letní vedro nás přímo
století jako v nejbližší vesnicnutí k pití pivečka, ne?
ké hospodě za nynějším KarAle ano, jen nerozumlovým náměstím. Podle staré
ní občané takto nečiní.
pověsti o každé půlnoci do
Dnes vám povím něco
ní chodil z Židovského měso jedné hospodě, o kteta strašit legendární Golem,
ré jsem si kdysi myslel,
stvořený rukama slovutného
že je to jen literární či
rabiho Lowa. Podle nezarufilmová fikce. A že to
čených zpráv mu prý dělalo
byla slavná hospoda.
nesmírné potěšení, když mohl
Jedová chýše. Kdo
Vacátko a Josef Vaňásek
nezná, nemá všech
pět pohromadě. Jen
si vzpomeňte na Sequensův seriál Hříšní lidé města pražského, kde se druhdy
návštěvníky krčmy vyděsit a
právě v Jedové chýši odehrávaly zásadní scény. Pěnička a
rozehnat je do všech koutů
Paraplíčko, ano! Ona slavná rvačka mezi kasařem Mlíkem a
staré Prahy. Pořádek musel
Pěničkou. Ovšem toto byla ateliérová stavba. Jak to vevnitř
zjednat sám rabí Low, ale
skutečně vypadalo, o tom nejsou záznamy. Ale domnívám
hledat v této pověsti reálné
se, že tehdejší filmový architekt Karel Černý měl určitě
jádro není na místě. Golem
zaručené informace, jak to tak vypadalo, vždyt se to realichodil do Jedové chýše už
zovalo od roku 1968, asi byl v té době ještě nějaký zdejší
v roce 1326, zatímco jeho
host naživu. Tak: Kdeže byla ona hospoda? Stála v místě,
stvořitel se narodil až okolo
kterému se říká Apolinář, tedy v Apolinářské ulici č.p. 446,
roku 1512. Jedová chýše od
v blízkosti nemocničního komplexu u Sv. Apolináře a stejstředověku neměla dobrou
nojmenného kostela. Byla zde už od třináctého století, zanikpověst a její odlehlost a
la v roce 1933. Jak vznikl její název se dočteme v knihách
tajuplnost způsobily, že se
Krombožince Lilibínského st.: „O tom, proč se krčma začala
tu scházely nekalé živly. Po
buďme upřímní, většinou to byla pohostinská vystoupení nejrůznějších taškářů a všelijakých lotříků. Krčma se v polovině 19. století stala oblíbeným hnízdem německých buršáků. Jejich opilecké
rejdy a neplechy spojené s divokými orgiemi z ní
udělaly sprostou dupárnu a vykřičenou hospodu.
Vůdčí osobnost české psychiatrie profesor Heveroch chtěl v minulém století Jedovou chýši koupit
a na jejím místě vybudovat soukromé sanatorium.
Přátelé ho varovali, že krčma je prokletá. Nedal
si říci a za půl roku po její koupi nečekaně zemřel.“ No a jak to bylo s těmi hříšnými lidmi? Na
fotografii vidíme Jaroslava Marvana jako filmového radu Vacátka, jehož předlohou byl skutečný
policejní rada Josef Vaňásek. V té zlaté éře chodili sem i kumštýři jako malíř Panuška, Jaroslav
Hašek, Emil Artur Longen, Zdeněk Matěj Kuděj
a mnoho dalších známých osobností. Co se zde čepovalo?
To mně nějak uniklo. Ale putyka to byla, to vám řeknu! No
a příště, bude-li jaké příště, vám zase něco pěkného povím.
Ale nakonec vás někam pozvu. Pro milovníky dobrého Bluegrassu (pro ty, kteří neví co to je, tak je to styl hudby podobný country) připravili v CHLUMKU u Měřína na 6.8.2011
od 18ti hodin. Je to již třetí ročník tohoto Chlumeckého
festbálu a odehrává se se za jakéhokoli počasí, protože oni
tam ví, jak na to. Občerstvení (pivečko nevyjímaje),
výstava fotek pana Prchala
z Polné a pár stánků s ledasčím zajímavým se tam
taky najde. Po ukončení první, tedy koncertní části bude
hrát brtnická country kapela
DOSTAVNÍK. A co vlastně
Hašek a Kuděj
Kasař Mlíko a Paraplíčko
zkáze Golema se v Jedové chýši usídlila různá strašidla. Prý
bylo slyšet tajemné klepání na
dveře, za kterými nikdo nestál,
z kamen se ozýval líbezný zpěv,
v pokojích samy od sebe poskakovaly židle, v uzavřených pokojích byly slyšet bouřlivé hádky, ale když se do nich personál
podíval, nikdo v nich nebyl. Zajímavé ale je, všechny tyto jevy
působily i na zvířata. Psi vyli,
kočky ježily srst a podobně. Ale
diváky čeká? Je to kapela DIRECT z Luk nad Jihlavou, písecký KVINTETt, skvělý ROLL´s BOY´s a rakousko-česká
kapela NEW RIVER TRAIN a možná příjde i kouzelník.
Tak tam jeďte, nezapomeňte je to první sobotu v srpnu!
NEW RIVER TRAIN
8
www.info-expres.cz
Download

7 www.info-expres.cz