Školní časopis Základní školy Kuželov
Š
k
K
lní ro
ročník 5
číslo 1
Šk
K
lní ro
Takový obyčejný všední den ………..
Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice
Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze okrajově.
Kousek za čerpací stanicí ve Bzenci mě vítá kolona aut, která signalizuje v dálce
popojíždějící popelářské vozidlo. V Moravském Písku mají všichni řidiči
problém s dodržováním předepsané rychlosti, zřejmě je mate pouze několik
domů vyskytujících se v bezprostřední blízkosti silnice. Zaklíněný kamion pod
železničním mostem je typický pro Veselí nad Moravou, vždy mám soucit
s řidičem rychle odpouštějícím vzduch z pneumatik. Sliby se musí plnit, proto
pokaždé přes okno auta mávám při míjení Mateřské školy v Kozojídkách, kde
pracuje moje kamarádka jako vychovatelka. Hroznová Lhota je z hlediska
bezpečnosti silničního provozu velmi problematická, což dokazuje množství
různě zaparkovaných aut podél silnice, nepozorných cyklistů a chodců hlavně
z řad žáků místní základní školy. Za chvíli po zvládnutí pro mě nesympatické
pravotočivé zatáčky v Tasově následuje pohled na dnes už polorozpadlou
vinárnu U tří veverek, kde se chodil bavit ve svém mládí i můj tatínek. A tady už
začínám sledovat pole na levé i pravé straně vozovky, jestli nezastavím před
vyděšenými srnkami přebíhajícími zmateně silnici. V této krásné krajině dávám
přednost i zajícům a jiným viditelným zvířátkům, na tak málo frekventované
silnici si to můžu dovolit. První setkání s Kuželovem se projevuje silným větrem,
při kterém si hlídám složky s papíry, protože si nedokážu představit, kam až
bych pro ně musela utíkat. Brzy vstávající mladá kolegyně mě vítá
s milým úsměvem a k ní se postupně přidávají ostatní včetně pana ředitele.
Následně mi pomáhají s vyřešením přicházejících karambolů: pod stolem po
kolenou loví mé zapadlé nůžky, pomáhají najít někde zapomenutou hromádku
sešitů, připevňují shozenou nástěnku. Důležité je, že má výchovná a vzdělávací
práce není těmito nepříjemnými zážitky nijakým způsobem ovlivněna. Páťáci
před vyučováním přicházejí za mnou se svými nápady, sedmáci se dožadují
opravených sešitů a osmáci zjišťují, jestli se bude zkoušet básnička nebo druhy
zájmen. Deváťáci se ve větru, dešti, mrazu, sněhu potácí každou středu brzy
ráno do školy, aby se řádně připravili na přijímací zkoušky. A to se ještě při
pozdravu usmějí a otevřou mi dveře. Přímá práce se žáky je zakončená
výborným obědem, který můžeme nazvat jídlem domácím. Kromě toho všeho
pozitivního a nabíjejícího mě zde čeká můj stůl, moje židle, moje skříň
……. Mám zde své místo, mám se každé ráno kam vrátit. Když se tak nad
tím zamyslím, vlastně se nejedná o úplně obyčejný všední den, ale naopak
sváteční. Přeji všem, aby nejen v roce 2015 měli takové štěstí jako já.
Ivana Myšulková
Šk
K
lní ro
Prvňáčci a škola
Zahájení školního roku bylo určitě nejnáročnější a zároveň nejzajímavější pro
prvňáčky. Jaké vzpomínky se jim uchovaly z tohoto dne?
Nejvíc si pamatuju ….
Jenda Pavlík: „Jak jsme dostávali to lego a policejní bludiště v balíčku.“
Barunka Mičková: „Jak vyprávěl pan starosta.“
Nelinka Nováková: „Jak do tělocvičny nastupovali druháci.“
Kamilek Hrůza: „Jak jsme dostávali první matematiku s krtečkem a lego.“
Natálka Gunárová: „Jak jsme vybarvovali dráčky na tabuli a dostávali od pana starosty
čokolády.“
Kuba Matula: „Jak jsme dostali lego.“
Kačenka Važíková: „Jak jsme dostávali
balíčky s dárky.“
Rosťa Pavlík: „Jak jsme dostali lego a
první matematiku s krtečkem.“
Lukášek Chrenčík: „Nejvíc se mi líbilo
lego a matematika s krtečkem.“
Peťa Kostelanský: „Nejvíc si pamatuju
lego, matematiku s krtečkem a čokoládu.“
Karinka Csongárová: „Jak jsme dostávali
matematiku s krtečkem.“
Matoušek Kostelanský: „Mně se líbilo všechno!“
A co se prvňáčkům nejvíc líbí ve škole?
Jenda: „Mikuláš, čtení, matematika, tělocvik, přestávky a teď jak jsme dostali 3. díl
matematiky.“
Barunka: „Malování a vyrábění.“
Nelinka: „Vyrábění, tělocvik, přestávky.“
Kamilek: „Přestávky, tělocvik, malování, paní učitelka.“
Natálka: „Paní učitelka, malování, vyrábění, učení.“
Kuba: „Tělocvik a počítače s družinou.“
Kačenka: „Tělocvik a paní učitelka.“
Rosťa: „Tělocvik, matematika, prvouka,
psaní, výtvarka, počítače s družinou.“
Lukášek: „Tělocvik, psaní a čtení.“
Peťa: „Psaní, čtení, počítače s družinou,
výtvarka, matematika… Mně se líbí asi
všechno i přestávky.“
Karinka: „Psaní a matematika.“
Matoušek: „Přestávky, počítače, tělocvik
a malování.“
Eva Škodáková
Výstava ovoce a zeleniny
Jako každý rok se konala výstava ovoce a zeleniny v Hrubé Vrbce a naše škola a školka
přispěla svými výrobky. Mateřská škola se pochlubila krásnými obrázky dětí. Základní škola
Šk
K
lní ro
také přispěla různými výrobky. První stupeň vytvořil např. různé lepené obrázky, ovoce
a zeleninu z papíru. Druhý stupeň ukázal např. ozdobené dýně, nádherné věnce s podzimní
tématikou a mnoho dalších věcí. Výzdoba byla také obohacena velkými draky a různými
květinami. Na výstavě také samozřejmě nechyběla spousta ovoce a zeleniny od místních
pěstitelů. Opět jako vždy tam byla hromada krásných exponátů. Výstava se nám moc líbila
a určitě se budeme těšit na další.
Sylvie Oláhová, 8. třída
Exkurze ve stodole
30. září šla 4. a 5. třída na exkurzi
do stodoly v Hrubé Vrbce. Když jsme tam
přišli, bylo tam hodně různých strojů. Pan
Tomešek tam měl spoustu zápřahů za
traktor, které nám v rychlosti popsal. Pak
nám ukázal stroj, který mlel mouku a ten
jsme si mohli i vyzkoušet (i když bez
mouky). Poté přišel na řadu stroj, který
mlel a drtil mouku. My jsme také mohli
podrtit nebo pomlít. Nakonec nám ukázal
starodávný mixér a mlýnek na kávu.
Mixér byl na kliku a mlýnek samozřejmě
taky. Cestou zpátky jsme se stavili na
dětském hřišti. Mně se exkurze líbila
a ostatním určitě taky.
Monika Hrbková, 5. třída
Planetárium ve školní tělocvičně
Dne 1.10.2014 zavítalo do naší školy mobilní planetárium. Vyučování probíhalo vleže
a bylo rozděleno na 1. a 2. stupeň. Video bylo promítáno uvnitř nafukovací kopule a vypadalo
to, jako by bylo provedeno ve 3D.
Program s názvem „Původ života“ trval
kolem 60-ti minut. Na jeho konci jsme se
mohli zeptat lektora na různé otázky.
Průběh výukového programu se všem
žákům moc líbil i panu lektorovi, který byl
s naším chováním moc spokojený. Žáci
své zážitky komentovali slovy např.
paráda, skvělé, opakovat, atd. Doufám, že
někdy ještě mobilní planetárium přijede.
Jakub Hrůza, 8. třída
Šk
K
lní ro
Výstava Reveales bodies v Brně
V úterý 7. 10. 2014 jela osmá a devátá třída (jen kdo chtěl) na výstavu „Reveales
bodies – Odhalená těla“ do Brna. Jela s námi paní učitelka Horáčková, která nás učí
přírodopis, a paní učitelka Krajčová, která nás učí matematiku. Ráno jsme se setkali u školy
a vyrazili autobusem do Velké nad Veličkou na nádraží a vlakem do Veselí nad Moravou, kde
jsme přestoupili na vlak do Brna. Cesta byla fajn a po dvou hodinách cesty jsme měli krátký
rozchod do obchodního domu Vaňkovka. Sešli jsme se a šli jen kousek na výstavu. Odložili
jsme si věci a slečna medička, která nás provázela, nám dala instrukce a pomalu vedla do
první místnosti. Bylo nám už řečeno, že jsou to části těla z lidí, kteří zemřeli. Začalo to
pozvolna kostmi a potom tam byly svaly, orgány, cévní soustava a všechno to, co se v našem
těle nachází. Udělalo se mi maličko nevolno, až když jsme si prohlíželi zárodky. Byly tam
průřezy těl, kostí, orgánů. Také jsme viděli mužské i ženské pohlavní orgány, mozek, plíce
kuřáka a nekuřáka, srdce, nejmenší a největší kosti v našem těle. Paní učitelka Horáčková
nebyla moc ráda, když deváťáci nezodpovídali otázky (my osmáci jsme se to ještě neučili),
a tak se za nás asi trošku styděla. Když jsme si všechno prohlédli, tak nám dali věci, které
jsme si odložili, a šli jsme do Vaňkovky, kde jsme měli 20 min rozchod. Většina si něco
nakoupila a já s Likou jsme se zdržely a málem jsme nestihly vlak (proto píšeme tento
článek). Dojeli jsme na nádraží do Veselí nad Moravou a přestoupili do vlaku, který jel
do Velké nad Veličkou. Tam jsme potkali pár našich kamarádů, kteří buď už vyšli základní
školu, nebo jsme je znali z Velké. Výlet se mi moc líbil a doufám, že brzy podnikneme nějaký
podobný. 
Miroslava Macková, 8. třída
Pole na podzim
V pátek 10.10. 2014 jsme poslední
hodinu vyrazili na pole na Horňáckou
farmu. První jsme spočítali, kolik tam mají
balíků a potom nás pan Kadubec zavedl na
pole. Po tom poli jsme běhali a hledali
a našli jsme např. slimáčí vajíčka,
mravence, pavouky, žížaly a hrášek.
Vedle pole rostl čirok (africká
tráva). Potom jsme šli do skladu zrní a tam
nám pan Kadubec ukázal všechny druhy
zrní.
Veronika Maňáková, 4. třída
Strašidelný rej
Ve čtvrtek 30. října proběhla ve
škole soutěž o nejlepší masku, pořádali ji
žáci 9. třídy. I když byla tato soutěž
nepovinná, zúčastnilo se jí hodně dětí
a ráno se to ve škole hemžilo různými
strašidelnými maskami. O velké přestávce
Šk
K
lní ro
přišly masky ohodnotit dívky z 9. třídy
s doprovodem paní učitelky Sečkové.
V 10:30 hodin jsme se sešli v tělocvičně,
kde se vyhlásila první tři místa z 1. a pak
z 2. stupně. Výherci získali sladkou
odměnu.
Na prvním místě z 1. stupně se
umístil Vít Hrůza ze 4. třídy.
Na prvním místě z 2. stupně skončil
Roman Prachař ze 7. třídy.
Kristýna Jurenová, 8. třída
Zajímáme se o 1. světovou válku
Výstava k vydání knihy o hrubovrbeckých legionářích
Na výstavu se šel podívat celý druhý stupeň. Když jsme došli do budovy CHKO, tak
nás uvítal pan starosta. Uvedl nás do budovy a začal nám vyprávět o tom, jaká byla 1. světová
válka a jak se válčilo. Potom nám říkal o exponátech, které se tam nacházely, např. hodinky
s poutkem nebo hodinky osazené náboji. Také nám pan starosta říkal, kdo z Hrubé Vrbky,
Malé Vrbky a Kuželova byl ve válce a kdo v ní zemřel. Nechyběla tam taky uniforma z té
doby. Ještě jsme tam viděli náboje a šrapnelovou minu nalezenou poblíž Hrubé Vrbky.
Výstava byla zajímavá a pan starosta nám k tomu hodně řekl.
Marek Srubjan, 8. třída
Muzeum ve Veselí nad Moravou
V pátek 31. října se žáci 5. třídy a 2. stupně zúčastnili výstavy s názvem „Velká válka“
ve Veselí nad Moravou. V muzeu jsme byli rozděleni do dvou skupin: první skupinu tvořila
5. a 7. třída. Ti zůstali v přízemí, kde se dozvěděli něco o 1. světové válce. Druhou skupinu
tvořila 8. a 9. třída, která se přesunula do prvního patra. První patro bylo rozděleno do tří
částí: první část tvořil starý život a kultura.
Mohli jsme zhlédnout staré nádoby a měli
tam i vystavenou vykopávku kostry.
Druhou část tvořily staré zbraně, např.
krásná malá děla. A třetí část tvořil
folklor. Měli tam vystaveny různé druhy
krojů z okolí. Na konci místnosti stál
model chaloupky.
Asi po hodině jsme se vyměnili.
My jsme šli do přízemí na „Velkou válku“
a první skupina šla do 1. patra. V přízemí
jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí
o 1. světové válce. Pak jsme dostali pracovní listy, které se týkaly toho, co nám pan Futák
vyprávěl. Potom jsme chodili po místnosti, kde měli vystavené různé uniformy a zbraně, které
byly za „Velké války“. Chodili jsme kolem vitrín, kde jsme hledali odpovědi na další otázky.
Až jsme všechno prošli, odebrali jsme se do vedlejší místnosti, kde nám pan Futák pouštěl
různé hymny z té doby. Potom jsme mohli hrát pexeso nebo skládat různé skládačky. Líbil se
mi i model zákopu, který tam byl vystavený.
Šk
K
lní ro
Nakonec jsme se rozloučili a odešli zpět do autobusu, kde už na nás čekala první
skupina a jeli jsme zpět do školy. Vrátili jsme se kolem poledne.
Výstava se mi moc líbila a hodně jsem se tam dozvěděl. Doufám, že příští rok
pojedeme znova.
Tomáš Hamala, 8. třída
Dopravní hřiště
Dne 5. listopadu jsme jeli do Veselí nad Moravou na dopravní hřiště. Z každé obce
jsme byli na jedné zastávce. Jeli jsme autobusem do Velké nad Veličkou na vlakové nádraží.
Na nádraží jsme sedli na vlak a jeli jsme do Veselí nad Moravou. Po příjezdu jsme šli do
Domu dětí a mládeže. Když jsme přišli, mohli jsme posvačit. Potom jsme šli ven a tam nám
dali instrukce. Nasadili jsme si helmy a půjčili jsme si kola. Pak jsme už začali jezdit. Mohli
jsme si vybrat, jestli budeme chodci nebo budeme jezdit na kole. Jezdili jsme asi jednu
hodinu. Když jsme šli na nádraží, mohli jsme se stavit v Kauflandu. Zde jsme měli půl hodiny
rozchod. Po zakoupení jízdenek jsme nasedli na vlak a přijeli jsme do Velké nad Veličkou.
Z Velké nad Veličkou jsme už jen jeli autobusem domů. Pro mě to byl pěkný výlet.
František Kadubec, 5. třída
Výukový program "Společně
objevujeme vodní svět"
Ve dnech 11. – 14. listopadu se
7. a 8. třída zúčastnila čtyřdenního
výukového programu na Nové Lhotě.
První den proběhl jako seznamovací,
protože jsme tam byli společně se školou
ze Slovenska a hráli jsme různé hry po
skupinkách (samozřejmě se hry týkaly
vody). Druhý den jsme se vypravili do
Uherského Hradiště, konkrétně do Modré, kde jsme šli do
takového skleněného tunelu, který je umístěný pod malým
rybníčkem. Nacházely se tam naše sladkovodní ryby a taky
vyza velká, která byla největší v rybníčku. Nechyběla ani
ukázka vodních ptáků a živočichů i sem dovlečených.
Potom jsme šli řece Moravě, kde jsme se dívali na
protipovodňo
vé hráze.
Předposlední
den jsme
strávili na
ekocentru na
Nové Lhotě,
kde jsme
prováděli ve
skupinkách
fyzikální
Šk
K
lní ro
a chemické pokusy spojené s vodou
(dostali jsme bílé pláště, které jsme si
nemohli vzít domů – což byla pro nás
škoda). Poslední den jsme vypracovávali
projekty o pokusech z minulého dne, které
jsme
potom
předvedli
ostatním
kamarádům. Jelikož Slováci odjížděli brzy
po obědě a my až později, zahráli jsme si
hru opět po skupinkách. Výukový
program jsme zakončili focením.
Mirka Macková, 8. třída
Jsme deváťáci, aneb Co dál???
Návštěva Úřadu práce v Hodoníně
V polovině října navštívila naše třída Úřad práce v Hodoníně. Protože absolvujeme
poslední rok povinné školní docházky, je pro nás tato otázka aktuální. Paní výchovná
poradkyně sice s námi volbu našeho dalšího povolání rozebírá, ale přece jenom je potřeba
přehled této tématiky rozšířit. Na to jsou určené pracovnice Úřadu práce v Hodoníně, které
nás seznámily s druhy středních škol, jejich zaměřením, výsledkem loňských přijímacích
zkoušek, procenty úspěšnosti, množstvím přijatých žáků na jednotlivé střední školy,
uplatněním maturantů na trhu práce apod. Pomocí počítačového programu jsme si také mohli
zkusit, kam by měly směřovat naše další kroky. Snad i ten, kdo ještě váhal, má už ve volbě
dalšího vzdělávání jasno.
Jan Maňák, 9. třída
Naše životní cesta?
Dne 25. listopadu 2014 se v budově Základní školy Kuželov setkali rodiče a žáci
9. třídy. Toto setkání mělo formu seznámení žáků a jejich rodičů o přijímacím řízení na
střední a učňovské obory. Sešli se v hojném počtu, což znamená, že se zúčastnili všichni žáci
a jejich rodiče. První půlhodina byla věnována vyplnění a podání přihlášky ke vzdělávání.
Přednášku vedla paní učitelka Horáčková – výchovná poradkyně. Informovala nás i rodiče
o tom, jak správně vyplnit přihlášky. Protože letošní rok se některé školy zařadily do pilotního
programu jednotných přijímacích zkoušek, je možnost vyplnit přihlášku až sedmi různými
způsoby. Většinu rodičů to velmi pobavilo, protože měli pocit, že odejdou s pilotním
průkazem. V závěru přednášky jsme se dozvěděli, že vlastně o nic
nejde. Paní učitelka nebo střední škola, na kterou se budeme
hlásit, nám se vším pomůže. Spousta rodičů si oddechlo.
Následně jsme se přemístili do školní jídelny, kde na nás
čekali zástupci středních škol a učilišť, aby nás informovali, co
nám může jejich škola nabídnout. Zastoupeno bylo 7 škol, které se
jednotlivě představily. Po krátké prezentaci následovala
individuální debata s žáky a rodiči. Každý se mohl zaměřit na
informace o škole, která ho zaujala. Odcházeli jsme nabití
informacemi a poznatky, co nás na různých školách může čekat.
Myslím, že to mělo úspěch jak u žáků, tak u rodičů. Teď už záleží
na každém z nás, jakou životní cestu si vybereme.
Adam Prášek, 9. třída
Šk
K
lní ro
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka v naší škole
probíhala ve čtvrtek 4. prosince. Žáci
9. ročníku si přinesli kostýmy a před
vyučováním se připravovali na tři ústřední
postavy – Mikuláše, anděla a čerty.
Muselo se dbát na to, aby se saze či černý
krém nedostaly tam, kam nepatří,
například na dveře, zdi, parapety nebo
oblečení. Několik málo slziček ukáplo na
1. stupni, ale ochránkyně, které vznikly
z třídních učitelek, nedovolily čertům
posunout se blíže k malým žáčkům.
Vyneseni v záplatovaných pytlích byli
hlavně na 2. stupni ti, u kterých se
prokázalo, že zlobili doma nebo ve škole.
V mateřské škole se nacházeli
opravdoví hrdinové, shlukli se kolem paní
učitelek a přesně plnili Mikulášovy
příkazy, nakonec se s ním i vyfotili.
Nechyběla ani návštěva v klubu dětí
s rodiči Skřítek. Nakonec se všichni těšili
zpátky do školy, kde je čekalo teplo
a odpočinek.
Nikola Jurenová, 9. třída
Plaváčci
Plavecká výuka v tomto školním
roce
2014/2015
proběhla
ve
2. a 3. ročníku. Žáci těchto tříd už jezdili
druhým rokem, takže pro ně plavání
nebylo žádnou novinkou. Dětem se výuka
určitě líbila, jelikož měly skvělé
instruktory a mnoho pomůcek pro nácvik
plavání, což vám určitě potvrdí i ony…
Co se vám v plavání nejvíce líbilo?
Šimon Minařík: „Na plavání se mně líbilo, když jsme se sklouzali po skluzavce.“
Alena Foltýnová: „Jezdit na skluzavce, plavat znak, skákat na skokánku, hry, lovit.“
Aneta Robová: „Jak jsme skákali, jezdili na skluzavce a plavali pod vodou.“
Radek Skok: „Volné plavání a závody.“
Plaveckou výuku jsme začínali 3.10.2014 a končili jsme 12.12.2014 plaveckými závody, ve
kterých naše děti závodily i se ZŠ Louka a umístily se na hezkých místech…
Skupina A
Skupina D
1. místo – Jan Macek
1. místo – Lucie Skopalová
3. místo – Vít Srubjan
3. místo – Radek Skok
Na některé další záběry z výuky a závodů se můžete podívat na webových stránkách školy.
Šk
K
lní ro
Martina Sečková
Vánoční koncert
Poslední školní den roku 2014 byl v naší škole
vánoční koncert skupiny Countrio.
Skupinu tvořili
3 zpěváci, kteří hráli na hudební nástroje kytaru, banjo
a housle. Nejvíc se nám líbily písničky Vánoce, Vánoce
a Rolničky. Tleskali jsme s rukama nad hlavou. Na koncert se přišla podívat i mateřská škola.
Bylo to moc pěkné, že jsme začali tancovat, a pak se přidali i učitelé. Koncert se nám moc
líbil.
žáci 3. třídy
Rodičovský ples
Proběhl v pátek 16. ledna v tělocvičně školy ve velmi příjemné atmosféře. O tu se
zasloužili všichni zúčastnění, mezi nimi i žáci 9. třídy, kteří se tohoto slavnostního večera
nemohli dočkat. Už při vcházení do sálu všechny ohromila nádherná výzdoba stropu. Každý
si určitě hned uvědomil, jakou náročnou práci odvedli členové SRPŠ, pořadatelé plesu.
Vkusná byla i výzdoba stolů s přichystaným občerstvením. Přesně ve 20.00 hod. ples zahájil
pan ředitel už před zcela zaplněným sálem. Předtančení deváťáků se tentokrát skládalo ze
dvou částí. Klasickou polonézu s žáky
nacvičila paní učitelka Martina Sečková,
valčíkovou skladbu třídní učitelka Šárka
Bartošková. Velká nervozita patrná na
všech tančících byla úplně zbytečná. Vše
probíhalo, tak jak mělo: stejný počet
kroků, rovné řady, vyrovnaná záda,
jednotné otočky.
Ti šťastní z řad mládeže
i dospělých si šli vyzvednout bohatou
tombolu, na koho se štěstí neusmálo, mohl
se jít aspoň občerstvit do jídelny. Při
opakovaném předtančení už nebylo v sále téměř k hnutí, to se projevilo na bouřlivém potlesku
a ozývaly se i hlasy, že by se na bílé víly a jejich společníky podívali nově příchozí i potřetí.
K tomu ale nedošlo, protože deváťáci si teprve teď mohli oddechnout a věnovat se tomu, co
ke společenskému večeru patří.
žáci 9. třídy
Šk
K
lní ro
Dětský karneval
Konal se v pátek 23. ledna
v tělocvičně školy. Začátek byl stanovený
na 15 hodin a začal průvodem masek
z jídelny do tělocvičny. Pak následoval
pochod všech masek uvnitř tělocvičny.
K vidění byli princezny, panenky, piráti,
duchové, fotbalisté, broučci, mandelinky
atd. Z naší třídy se karnevalu zúčastnil
jeden zástupce kluků Adam a všechna
děvčata – Blanka, Denisa, Monika, Agáta
a Jitka. Programem provázel klaun Ondra,
který si na pomoc zavolal i medvěda
Bubu. Bohužel vystoupení klauna se nám
nelíbilo, protože byl nudný a museli jsme
tancovat podle něho. Vlastně se ani o
tanec nejednalo, ale spíše o tělocvičnou
rozcvičku. Nejlepší vystoupení měli
deváťáci s jejich nevšedními tanci. Je
veliká škoda, že někteří lidé odešli před
tímto vystoupením, protože deváťáci
program pořádně rozproudili. Každou
masku zde čekalo občerstvení a setkání se
svými kamarády.
Adam Rob a děvčata z 5. třídy
Státní svátky České republiky
Devátá třída pod vedením paní učitelky Myšulkové pro nás v hodinách českého jazyka
připravuje celoroční projekt s názvem Státní svátky České republiky. Projekt je koncipován
tak, že si pro nás žáci připraví zajímavé informace o tom, k jaké příležitosti byl státní svátek
vyhlášen, a poté se všichni sejdeme v tělocvičně školy a deváťáci nám tyto informace
poutavou formou předají. Jejich výklad doprovází prezentace s obrázky a videi, které ho
vhodnou formou doplňují. V následujících
článcích se můžete seznámit s tím, jak
nám byly jednotlivé státní svátky
představovány.
Svatý Václav
Ve čtvrtek 25. září nám 9. třída
předvedla svoji prezentaci o svatém
Václavovi. Celá škola se hned ráno sešla
v tělocvičně. Do vystoupení se zapojila
Šk
K
lní ro
i 5. třída, dívky zpívaly píseň Září a odříkaly modlitbu ke svatému Václavovi. Potom přišla
chvíle posledního ročníku, který svou prezentaci doprovázel mluveným slovem. Promítali
hodně obrázků z života sv. Václava.
I když to byla první prezentace 9. třídy, myslím, že se vydařila a že vystihli
a zdůraznili vše, co měli.
Něco o sv. Václavovi – jeho rodiče se jmenovali Vratislav a Drahomíra, babička
Ludmila. Měl křesťanskou výchovu a byl velice vzdělaný. Václava zavraždil jeho bratr
Boleslav 28.9.935 n. l. Po smrti byl prohlášen za svatého. V současnosti patří mezi důležité
historické osoby našeho státu a stal se i patronem naší země.
Tereza Prášková, 8. třída
Den vzniku samostatného
československého státu
Dne 24. října jsme se celá škola
sešli v tělocvičně, kde se nás 9. třída opět
chystala seznámit s dalším státním
svátkem. Celá třída byla převlečena za
helloweenskou masku, protože se blížil
31. říjen.
Všechny třídy přišly do tělocvičny,
posadily se a mohlo se začít. Samozřejmě
se nám představila i děvčata z 5. třídy,
která nám na každém státním svátku zpívají, recitují nebo hrají divadlo. Na tento svátek nám
děvčata hrála divadlo, kde se převlékla za lesní zvířata. Divadlo se nazývalo Konec světa.
Nešikovné veverce upadly kaštany a zajíček si myslel, že je konec světa. Nakonec to skončilo
tak, že královna se šla podívat společně se zajíčkem k tomu stromu, kde ležely kaštany
a řekla: „Tady je pár kaštanů a ty si hned myslíš, že je konec světa? Strašpytle, běž a omluv se
zvířátkům.“ Zajíček se omluvil a pak společně vykřikly „Ať žijí zvířátka!“
Potom začala 9. třída mluvit o svátku, který se nazývá Vznik samostatného
československého státu a o T. G. Masarykovi. Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně a zemřel
14. září 1937 v Lánech. Byl to státník, politik, filozof a pedagog.
Československo bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát a Masaryk se stal
14. listopadu 1918 jeho prvním prezidentem.
Myslím, že je dobré nám říkat, co se dělo v ten den, proč vlastně je tento den
významný. Určitě si každý z nás něco zapamatoval. Mně se to moc líbilo a už se těším na
další prezentace.
Nikola Bajková, 8. třída
Lampionový průvod
V pátek 14. listopadu se v naší
škole uskutečnil lampionový průvod.
Devátá třída si připravila prezentaci
o sametové revoluci, která proběhla
17. listopadu 1989. Prezentace se konala
v tělocvičně, kde se usadili všichni rodiče
a děti,
které
se
nemohly dočkat
lampionového průvodu.
Prezentaci
doprovázel krásný zpěv dívek z páté třídy.
Zpívaly písničky Pátá, Horehronie
Šk
K
lní ro
a nakonec zarecitovaly báseň.
Deváťáci nás obeznámili s tím, co
se stalo již zmíněného 17. listopadu
dřívějšího letopočtu 1939. Tento den se
konal v Praze pohřeb studenta Jana
Opletala a ten byl spojený s národní
manifestací. Po ní došlo k popravám
a zatčení studentů a zavření všech
vysokých škol.
Také
nám
připomenuli
významného
muže,
který
byl
spoluzakladatelem protikomunistického
hnutí Občanské fórum a vůdčí osobností tzv. sametové revoluce. Samozřejmě jde o Václava
Havla, který se stal československým prezidentem a o pár let později českým prezidentem.
Po prezentaci se všichni přesunuli před školu na očekávaný lampionový průvod.
Seřadili se a vyrazili plnou parou vpřed. Do kroku všem hrály z rozhlasu písničky. Průvod se
ubíral od školy až ke kostelu, kde přešel přes silnici na druhou stranu. Lampiony krásně
svítily. Přišly jak malé děti, tak i větší děti a také žáci, kteří již naši školu opustili. Také se ho
zúčastnili rodiče a učitelé. Po průvodu se
všichni odebrali domů. Akce se zdařila.
Veronika Šilhavá, 8. třída
Vánoce a Nový rok
Tentokrát se jednalo o připomenutí
čtyř vánočních státních svátků: Štědrého
dne – 24. prosince, Božího hodu
vánočního – 25. prosince, svatého Štěpána
– 26. prosince a 1. ledna – Nového roku
a Dne vzniku samostatného českého státu.
Projekt žáků 9. ročníku opět posílilo
vystoupení žákyň 5. ročníku – recitovaly
básně s vánoční a zimní tématikou
a zpívaly píseň o adventu. Během téměř
hodinového programu byly promítány
ukázky českých animovaných pohádek,
jejichž hlavními hrdiny byl např. Křemílek
a Vochomůrka, Mach a Šebestová, Včelka
Mája, Maxipes Fík, Ferda Mravenec apod.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo
navodit atmosféru Vánoc, na které jsme se
tak všichni těšili.
Jan Prášek, 9. třída
Dramatický kroužek
Přijde Červená Karkulka k babičce a vlk nikde.
Po chvíli přijde myslivec, ale vlk stále nikde.
Šk
K
lní ro
Po dvou hodinách přispěchá udýchaný vlk
a omlouvá se: „Promiňte, ale v lese jsem
potkal Kevina Costnera a musel jsem
s ním celou noc tancovat…“
….  a jak to bylo doopravdy?
Zeptejte se na to našich „dramaťáků“,
kteří nacvičili a v několika reprízách
sehráli dětskou operku Jaroslava Uhlíře
a Zdeňka Svěráka Červená Karkulka.
Miroslava Gráfová
Jak to chodí v Krahulíčku
Jak už to tak v životě bývá, časy se mění. Také v Krahulíčku. Odejdou deváťáci
a přijdou noví prvňáci, někteří z vyšších ročníků nevydrží a odpadnou, jiní se zas odhodlají
a přidají se. A tak se z bývalých osmáků stávají zkušení mazáci – noví deváťáci – a bývalí
prvňáčci – teď už jsou to vlastně velcí druháci – vítají nově příchozí a učí je, jak to u nás
chodí. Někdo stráví v Krahulíčku rok, někdo
zůstane věrný celých devět let. Ale věřte, že
žádný rok není nikdy stejný!
Základ
činnosti
souboru
se
samozřejmě nemění. Před Vánoci cvičíme
koledy (vidět jste nás mohli v Malé i Hrubé
Vrbce) a od nového roku jsme začali
připravovat pásmo na Mladé Horňácko.
Tam se snažíme vždy co nejvíc vyniknout
a ukázat, co umíme. Letos se navíc bude
vybírat soubor, který postoupí do oblastní
soutěže ve Strážnici, a my bychom se moc
rádi dostali do užšího výběru… No a po Mladém Horňácku si ještě přibereme další pásmo
k Větráku na Horňácké slavnosti a secvičíme společné pásmo do dětského pořadu ve Velké.
O prázdninách snad zase někam vyjedeme a sezónu završíme v září na Hudeckém dni
v Hrubé Vrbce…
Tak jako každý rok nás čeká spousta práce! Ale tak jako každý rok se můžeme také
těšit na odměnu, kterou nám přinese – radost ze společně strávených chvil, hrdost na sebe
sama, hrdost na kolektiv, uspokojení z dobře odvedené práce a potěšení z toho, že jsme
dokázali přinést radost druhým. Čekají nás nové zkušenosti, nové zážitky a nové prožitky se
staro-novým kolektivem.
Pavel Gráf / foto: Stanislav Srubjan
Rozhovor s Matějem Jakubíčkem, žákem 9. ročníku
Jak dlouho chodíš do Základní školy
Kuželov?
Ze Základní školy ve Velké nad Veličkou,
kde jsem si dříve plnil povinnou školní
docházku, jsem se odhlásil 2.11.2014.
Šk
Co můžeš napsat o třídním kolektivu
žáků 9. ročníku naší školy?
Kolektiv drží pohromadě, žáci mezi sebou
spolupracují a je s nimi hodně legrace.
Ochotně mi půjčují sešity na dopsání učiva
K
lní ro
a informují mě o zadaných úkolech. Mimo
vyučování jsem s nimi v kontaktu přes
telefon a počítač.
Objevily se nějaké problémy týkající se
probíraného učiva při přechodu z jedné
školy na druhou?
Závažné problémy nenastaly, jenom
některé učivo bylo potřeba se doučit. Na to
mi ale vyučující poskytli dostatek času,
a tak jsem se postupně dostával
k tehdejšímu probíranému učivu ve všech
vyučovacích předmětech.
Prozraď nám svůj nejoblíbenější
předmět a úspěchy, kterých jsi v něm
dosáhl.
Už od začátku mě baví matematika, rád si
hraji s čísly. Matematických soutěží jako
např. Pythagoriády a Olympiády jsem se
začal zúčastňovat od 5. ročníku a vždy
jsem se velmi dobře umístil. V okresním
kole mi například o kousíček uteklo
3. místo.
Jak probíhá tvá příprava na přijímací
zkoušky?
Chodím na pondělní a středeční ranní
přípravu na přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky. Ve volném čase
procvičuji učivo, ve kterém pociťuji nějaké
nedostatky.
Kam budou směřovat tvé kroky po
ukončení povinné školní docházky?
Obě přihlášky podám na Střední
průmyslovou školu chemickou v Brně. Po
matematice je chemie také můj oblíbený
předmět a na této škole se obě vědní
disciplíny budou neustále prolínat.
Viděl jsi, jak se paní učitelce Krajčové
při pohledu na tebe rozjasnily oči a na
její tváři se objevil nádherný úsměv?
Ano, dnes jsem totiž přišel po nemoci do
školy a pololetní písemnou práci jsem bez
přípravy napsal na jedničku.
Ivana Myšulková
Poděkování sponzorům a příznivcům školy
V minulých letech nám svou pomoc opakovaně nabídla společnost Dúbrava-AGRO
a.s., zastoupená MVDr. Martinem Mackem. Díky němu jsme byli schopni po několik let
úspěšně doplňovat materiálem a nářadím naši školní učebnu pracovních činností, kde si děti
osvojují základní dovednosti v oblasti práce se dřevem, kovem, plasty a elektřinou.
V loňském školním roce se od pana Macka podařilo získat finanční prostředky na zakoupení
sady nových elektronických per s nabíjecím adapterem k ovládání interaktivní tabule.
V letošním školním roce vyvstala nutná potřeba upgradovat softwarové vybavení našich
počítačů. Opět se nám dostalo velké pomoci ze strany společnosti Dúbrava-AGRO a.s., která
nám poskytla podstatnou část nutných finančních prostředků na zakoupení nového systému na
všechny počítače.
Další významný sponzor a podporovatel školy je spojen s materiální pomocí při
realizaci školního časopisu, ale nejen s ní. Mgr. Pavel Gráf, jakožto jeden z vedoucích
folklorního kroužku Krahulíček, pravidelně přispívá svými články do našeho školního
časopisu. Kromě těchto příspěvků má také zájem na tom, aby časopis vycházel i nadále
a z tohoto důvodu byl natolik ochotný, že nám opakovaně poskytl materiální pomoc ve formě
tonneru do tiskárny a papíru, bez kterých by časopis vycházel jen velmi obtížně.
Zde bych rád vyjádřil své velké poděkování za pomoc, kterou nám sponzoři poskytli,
za jejich náklonnost škole a ochotu podílet se na jejím chodu a na řešení jejích potíží. Rád
bych také vyjádřil přání, aby naše spolupráce pokračovala i v následujících letech – děkuji.
Šk
K
lní ro
Mezi podporovatele a příznivce školy patří pochopitelně i všichni rodiče našich žáků,
a to jak těch současných, tak i minulých (jak jsem měl osobní čest se přesvědčit). Také jim
patří mé poděkování. O jejich pomoci, jež je zprostředkována pomocí fondu SRPŠ, napsala
shrnující článek paní Markéta Srubjanová.
Martin Dosoudil
SRPŠ – finanční hospodaření ve školním roce 2013/2014
Zúčtované výdaje a příjmové položky:
5.9.2013
20.9.2013
1.10.2013
13.11.2013
5.12.2013
13.12.2013
29.1.2014
29.1.2013
5.2.2014
1.4.2014
3.4.2014
11.4.2014
2.5.2014
14.5.2014
3.6.2014
12.6.2014
20.6.2014
25.6.2014
2.7.2014
11.7.2014
firma Obada – dodatečná úhrada – doprava výlet z května 2013
výběr příspěvku rodičů na žáky
2 ks radiopřehrávač Sencor a Sony k výuce
papírové zboží a dekorační materiál k výuce
mikulášská nadílka
fotbalový míč, 3 ks basketbalový míč
autodoprava Škopík Louka
karneval – občerstvení a odměny
výtěžek školního plesu – vklad na účet
došla faktura za sběr železa
knihy do školní knihovny, vybavení dílny, oprava vzduchovek
oprava motoru
nákup cviček Krahulíček 9 párů
přednáška Afrika – Tomáš Kubeš
úhrada cestovného Krahulíček (Mladé Horňácko)
1 ks mapa Svět, 1 ks mapa Afrika
vstupné zámek Strážnice (6. a 7. třída)
doprava – výlet žáci 2. stupeň – 45 dětí – Osvětim, Vělička
výukový program dravci Jar. Oszelda
cestovné Krahulíček Velká nad Veličkou
hudební produkce skupina Countrio (L. Krobat)
došlá platba sběr železa
občerstvení dětí z Krahulíčku – zmrzlina
- 10 024 Kč
+ 14 300 Kč
- 3 680 Kč
- 4 162 Kč
- 3 354 Kč
- 1785 Kč
- 1 760 Kč
- 2 383 Kč
+ 32 635 Kč
+ 12 670 Kč
- 1 581 Kč
- 1 500 Kč
- 1 625 Kč
- 4 000 Kč
- 600 Kč
- 4 680 Kč
- 525 Kč
- 19 285 Kč
- 5 000 Kč
- 395 Kč
- 2 000 Kč
+ 9 360 Kč
- 250 Kč
Příjmy celkem: 68 965 Kč
Výdaje celkem: 68 589 Kč
Ve školním roce 2014/2015 již byly zakoupeny 2 ks koberců, sešity, software a další
pomůcky v hodnotě asi 32 000 Kč.
Markéta Srubjanová, pokladní SRPŠ
Aktivity školní družiny
V současné době je nás ve školní družině 29 dětí 1. – 3. třídy.
Naše práce je různorodá: po příchodu odpočíváme formou her, po obědě společně
tvoříme, malujeme, sportujeme v tělocvičně i venku, zpíváme, soutěžíme, sledujeme DVD
atd. Někteří z nás si mohou za souhlasu rodičů vypracovávat domácí úkoly.
Šk
K
lní ro
Září jsme začali seznámením se s řádem a plánem školní družiny, poznáváním se
navzájem. Při návštěvě Obecní knihovny nás paní Valášková seznámila s knihami a časopisy
pro děti. Vyráběli jsme a tvořili
s podzimní tématikou, venku hráli různé
hry.
Říjen jsme zaměřili na pohádku
O Rumcajsovi – četli jsme a vytvořili
koláž. Dále jsme trávili čas venku na
hřištích
a
v tělocvičně,
malovali
a vyráběli, hráli hry.
Konec listopadu a prosinec patřil
Adventu a přípravě na jarmak a Vánoce.
Vyráběli jsme vánoční ozdoby, přáníčka,
kapříky i stromečky. Na jarmak jsme
k prodeji vyrobili tradiční domečky ze sušenek, perníčkové svícínky a přáníčka. Vánoce jsme
oslavili povídáním si o tradicích a zvycích, zpíváním koled a recitací.
Po návratu z vánočních prázdnin jsme začali vyrábět sněhuláky. Sníh sice roztál
a mráz povolil, ale sněhuláci se nám povedli jak papíroví, tak z odličovacích tamponů. K nim
přibyli i inkoustoví mrazíci.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat paní Petře Prachařové, která nám ušila
a věnovala 6 polštářů. Tyto využíváme k odpočinku.
žáci školní družiny
Práce žáků naší školy
Na dalších stránkách tohoto čísla časopisu si můžete přečíst naše nejzajímavější práce
z hodin.
Popis Ladových obrázků
Popisovaný obrázek je pohlednice od Josefa Lady.
Znázorňuje starodávnou světnici v době vánoční, kdy děti
chodívaly na koledu po vesnici.
V popředí obrázku stojí chlapec oblečený
v zeleném kabátě a čepici. Na ruce má zavěšený šátek
svázaný do uzlíčku, do kterého si dává koledu. Kočička se
v teplé světnici vyhřívá a zvědavě si kluka prohlíží.
Podlahu tvoří dřevěná prkna.
Chlapec odříkává babičce a dědečkovi koledu.
Staroušci sedí na lavici. Babičku na hlavě hřeje teplý
šátek a vlňáček přes halenu. Dlouhá sukně s bílou
zástěrou jí sahá až k papučím. Dědeček kouří dýmku.
Kolem krku nosí uvázaný šátek. Je oblečený v krátkém
kabátě a šedých kalhotách. Dřeváky na nohou jsou
ozdobeny kožešinkou. Oba s úsměvem poslouchají
malého koledníčka.
Šk
K
lní ro
Lavice, na níž sedí, je u velkých kachlových kamen. Zelené kachle zdobí bílé pruhy
a puntíky uprostřed. Pod lavicí je naskládané dříví. Na kamnech leží miska a nad ní výše stojí
krásně malovaný džbán.
Stěnu zdobí obrázek, za který babička zastrčila větvičky. Pod ním visí malý věneček.
Strop světnice tvoří desky.
Obrázek se mi líbí, protože mi připomíná Vánoce. Tuto dobu mám ze všech svátků
nejraději.
Denisa Petříková, 7. třída
___________________________________________________________________________
Skládání básní podle zadaného rýmu
Zima
V zimě často sněží
a děti po cestě běží,
utíkají stavět sněhuláky
a my jim pomůžeme taky.
rým sdružený
rým obkročný
Vytahujeme adventní věnce
a na ně dáme červené svíčky,
před Štědrým dnem zdobíme smrky
a zvířátkům plníme krmelce
Natalia Zelenková, 7. třída
Zima
U nás na vesnici sněží,
naše malá Lucinka
dává ptáčkům semínka
a orel přistál na kostelní věži.
rým obkročný
Zima
rým sdružený
Kapra bylo dost,
nezbyla z něj ani kost.
Upadl jsem na ledu,
utíkám už k obědu.
Roman Prachař, 7. třída
Sníh
rým střídavý
Na krásný domeček,
padala zimní vločka,
doma máme ozdobený stromeček,
k obědu byla čočka.
Roman Prachař, 7. třída
rým sdružený
Jak Pepin zakřičí,
spadne ze stromů všechno jehličí
a děti za myslivcovým plotem
se vracely domů rychlým krokem.
Martina Strachotová, 7. třída
Zima
rým sdružený
Za oknem sedí rezavá kočka
a dívá se, jak se snáší vločka.
Zítra postavíme veliké sněhuláky
a spleteme si je s bílými pajduláky.
Máme malý domeček,
rým střídavý
plno dárků jsme v něm našli
a za oknem nám svítí stromeček,
je na něm spousta krásných mašlí.
Malečíková Jitka, 7. třída
Šk
K
lní ro
Popis pohádkové postavy
Ferda Mravenec
Ferdu Mravence jsem si vybrala z toho důvodu,
protože se mi moc líbí a jako malá jsem se na něj ráda
dívala. Knížku o Ferdovi čtu svému mladšímu bratrancovi
a napsal ji Ondřej Sekora.
Ferda Mravenec je vysoký a štíhlý. Jeho tělo tvoří
tři černé kuličky a zadeček je ve tvaru mandle. Nohy jsou
dlouhé a štíhlé. Na hlavě mu trčí dvě tykadla. Oči jsou
velké. Vlasy nemá. Chodí pomalu, pokud někomu zrovna
neběží na pomoc. Na rukou má bílé rukavice a na nohou
tenisky. Kolem krku mu visí červená puntíkovaná mašle.
Snaží se být vždy optimisticky naladěný chlapík. Je
nebojácný, chytrý a vynalézavý, vždy si ví rady. Svým
kamarádům se snaží pomáhat a chránit je před ostatními
zvířaty. Přírodu má velmi rád, protože v ní tráví celý život. Jeho kamarádi, Beruška a brouk
Pytlík, ho mají velice rádi.
Chtěla bych jako on pomáhat kamarádům, rodičům. Ferda Mravenec nás učí, že
bychom se ke všem měli chovat dobře a pomáhat jim.
Veronika Šilhavá, 8. třída
Rákosníček
Tuhle pohádku jsem si vybrala z toho důvodu, protože se mi moc líbí. Dívala jsem se
na ni vždy v televizi jako malá. Celou ji vytvořil Zdeněk Smetana. Měla jsem také
Rákosníčkův kostým.
Má barvu zeleno-žlutou. Jeho velký žlutý nos je kapkovitého tvaru a hlavu má
kulatou. Na jeho tělíčku se nacházejí také žluté uši, malé
oči, krátké nohy, 7 tenkých černých vlásků a krásný úsměv.
Je klidné povahy, vždy najde spoustu nápadů, je
starostlivý a dokáže vyřešit hromadu problémů. Nejvíce se
stará o svůj rybníček Brčálník a o vše kolem něj. Jeho
spousta kamarádů bydlí hlavně okolo rybníčku Brčálníku.
Chtěla bych mít také spoustu nápadů a vyřešit každé
problémy.
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost
možná ještě dál, je rybníček Brčálník a v něm bydlí skřítek
Rákosníček ……………
Sylvie Oláhová, 8. třída
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Slohová práce – popis předmětu
Popis panenky
Budu popisovat svoji panenku, kterou jsem dostala jako dárek od tety. Jmenuje se
Beky (Rebecca). Mám ji už dlouho. Je vystavená u mě ve vitrínce.
Dlouhá je asi do 30 centimetrů. Má hnědé vlasy, které jsou zapletené se žlutými mašličkami.
Na sobě má šaty, na kterých se nachází krajka. Sukýnka vypadá károvano-pruhovaně, která
Šk
K
lní ro
má barvu bílo-zelenou. Na nohou jsou ponožky a boty, barvy bílé. Vyjímají se na ní nádherné
modré oči, červená líčka a pusa, malé uši a ofina. Její ruce vypadají, jako by je vztahovala.
Výhoda je, že může i stát.
Mám ji moc ráda. Nevýhoda ale je, že se jí ponožky už pářou, takže ji mám proto už jen
vystavenou.
Blanka Futáková, 5. třída
Popis plyšáka
Budu popisovat svého plyšového tuleně, kterého jsem dostala od své kamarádky
Katky k sedmým nebo osmým narozeninám, takže ho mám tři nebo čtyři roky a své místo má
v mém pokoji na křesle.
Můj tuleň je vyrobený z plyše. Velký je asi 30 cm a široký je asi 15 cm. Má krásnou
a hebkou šedou srst. Také má čtyři ploutve, dvě černá očka, roztomilý čumáček a fousky. Je
také krásně baculatý. Hodně ráda ho strojím a oblékám, dnes jsem ho vystrojila modrou mašlí.
Tuto věc jsem si vybrala z toho důvodu, protože mám ráda roztomilé věci a to on je.
Taky proto, že se s ním ráda tulím a hlavně proto, že ta kamarádka, od které jsem ho dostala,
se odstěhovala do Louky, a když se na něj podívám, tak si na ni vzpomenu. Mám ho moc
a moc ráda.
Monika Hrbková, 5. třída
___________________________________________________________________________
Slohová práce – popis pracovního postupu
Příprava oběda
Při příležitosti mého svátku jsem se rozhodla, že pozvu na nedělní oběd své prarodiče.
Připravím si pro ně tříchodové menu. Jako první chod připravím krémovou polévku z dýně
Hokkaido. Druhým chodem bude vepřový řízek se štouchanými bramborami a dezertem
tiramisu z pomazánkového másla.
Na přípravu polévky budu potřebovat 1 velkou cibuli, 2 lžíce oleje, 0,75 l vody, dýni
Hokkaido, 1 smetanu ke šlehání, pepř a sůl (podle potřeby). Do hrnce dám olej, až se olej
rozpálí, přidám najemno nakrájenou cibuli. Když cibule zesklovatí, přidám na kostky
nakrájenou dýni, zaleju vodou a osolím. Dusím, dokud dýně nezměkne (asi 10- 15 minut). Po
změknutí dýně rozmixujeme a přilejeme smetanu, nakonec podle chuti dosolíme a dopepříme.
Na hlavní chod si připravím 500 g vepřového masa (z kýty), 2 vejce, mouku,
strouhanku, 500 g brambor. Vepřové maso nakrajím na plátky, nasolím a pokračuju tím, že
maso obalím v trojobalu (mouka, vejce, strouhanka). Obalené řízky osmažím do zlatova. Ještě
musím uvařit brambory, které oloupu a nakrájím na kostky, osolím a dám vařit. Uvařené
brambory scedím a za přidání másla rozšťouchám.
A nakonec mi zbývá jen dezert. Připravím si 2 pomazánková másla, 2 smetany ke
šlehání, kakao, 1 sáček piškotů, 250 g moučkového cukru, kávu. Do misky dám pomazánková
másla a smetanu, vše rozšlehám šlehačem a přidám cukr. Nyní si uvařím do velkého hrnku
kávu. Hluboký plech vyložím piškoty namočenými v kávě
a na to přidám vrstvu krému. Střídám vrstvy až po okraj
plechu. A je hotovo, už to dám jen vychladit do lednice.
Myslím, že se jídlo povedlo, protože všem moc
chutnalo.
Kateřina Kadubcová, 9. třída
Šk
K
lní ro
Slohová práce – vypravování
Zážitek z prázdnin
O prázdninách jsme jeli do Chorvatska k moři.
Když jsme přijeli do Chorvatska, tak jsme hledali ubytování. Našli jsme ho docela
brzy. Jak jsme se ubytovali, tak jsme se šli projít po pláži. Pláž byla kamenná. Jak jsme se
procházeli, tak jsme našli nějaké mušle. Druhý
den jsme se šli koupat. Moře bylo hodně slané.
Jezdila tam velká rybářská loď. Byly tam
i menší lodě. Hodně lidí tam chytalo ryby. Dva
dny se tam zvedly i vlny. Taky jsme se hodně
potápěli. Jeden den jsme zažili velkou bouřku
a vypadla i elektřina. Když jsme byli na pláži,
tak mi rodiče řekli: „Zkus najít nějaké mušle!“
Skoro všechny mušle posbíral táta. Přišel
poslední den dovolené.
Dovolená se vydařila a máme krásné
vzpomínky.
Jitka Pavlincová, 5. třída
Zážitek z prázdnin
Letošní prázdniny jsem strávila v Praze.
Ráno jsme šli do ZOO, která se
jmenovala Troja. Nejprve jsme viděli slony,
žirafy, medvědy. Strašně se mi líbilo, když jsem
medvědům házela řízek, ale radši bych ho
snědla. Řekla jsem: „Mami, už pojďme.“ Tak
jsme šli dále, následovala podzemní skluzavka.
Líbilo se mi, že byla hodně prudká. Pak jsme se
dozvěděli, že tam je i divadélko, které se
jmenovalo Romaneo. Hráli v něm herci
z Kouzelné školky. Michal si mě vybral a zahrála jsem si na papírový saxofon.
Výlet se mi líbil, ale byla jsem unavená, a tak jsem šla spát.
Denisa Halacová, 5. třída
___________________________________________________________________________
Hrátky se slovy
V hodinách českého jazyka dostali žáci 8. a 9. třídy za úkol vymyslet věty, ve které
budou všechna slova začínat na stejné písmeno. Vzešly z toho docela zajímavé příběhy.
an profesor Pijáček potřebuje pít, protože pití podporuje profesorovo přemýšlení.
Pepík psal pracovní papír pro pana profesora Pijáčka.
Pavla prý potřebuje pít polovinu pití, protože pití potřebuje pro přemýšlení.
Pavlův pes překousal Pavlin provaz, protože pes potřebuje překousávat předměty.
Pavel polil prostírání, protože Pavlovi proklouzlo pití.
Piraňa potřebuje potravu pro podporu plavání.
Tomáš Hamala, Martin Němeček, 8. třída
P
Šk
K
lní ro
an Petr Pavlát pobil poblíž Penny pár parchantů, protože pár parchantů prodávalo
poničené peníze, proto pan Pavel povolal policii.
Marek Srubjan, Jakub Hrůza, 8. třída
P
N
P
S
V
ás nikdy nikdo nemůže naštvat, neboť naši nadřízení nejsou nikdy normální.
Veronika Šilhavá, Miroslava Macková, Kristýna Jurenová, 8. třída
an Petr Prachař praštil pana Pavla Petruchu, protože pes pana Pavla Petruchy pokousal
psa pana Petra Prachaře.
Veronika Šilhavá, Miroslava Macková, Kristýna Jurenová, 8. třída
estra Sára Slováčková se sešla se starší sestrou Sylvou Slováčkovou, smluvily si
schůzku se Slováčky se symbolem srnek, schůzka setrvávala snad sedm set sekund.
Sehnaly servis se symbolem srnců. Servírka servírovala srnčí steaky se syslem spolu se
sladkým salátem.
Tereze Prášková, Sylva Oláhová, Věra Veselá, 8. třída
ysmátý Viktor vaří ve varně vyznačené velkým V. Vyvařuje ve velké vaně vrchovatě
vyplněné vařící vodou. Voda vylučovala výpary. Viktor výpary vdechoval. Vyběhl
ven vedlejším vchodem, vyčerpal vodu vodojemem, vpadl ve vytunelovanou
vývařovnu. Ve vývařovně vychutnával výborně vydestilovanou vodku. Vyjel ven ve vozíku
vyplněném vylahvovanou vodkou.
Jan Prášek, Adam Prášek, Daniel Podzámský, 9. třída
ucka loupe loupák, Lenka lyžuje, Lika lomcuje Lenčiným a Lucčiným lýtkem. Lea
láme lom, láká líného lýkožrouta lízat lepivé lýko.
Martin Srubjan, Filip Sťahel, Matěj Jakubíček, 9. třída
___________________________________________________________________________
L
Práce žáků 4. třídy
Domov
Domov je maminka,
táta a peřinka,
pod kterou lehnu,
ani se nehnu.
Když přijdu ze školy
ztrápená, zmučená,
vždycky mi pomůže
ta moje peřina.
Tereza Hamalová, 4. třída
Proč mám ráda svoje rodiče?
Mám ráda svoje rodiče, protože se o mě vždy starají, platí mi obědy nebo jezdíme
někam o prázdninách. Vždycky dělají srandu! Dávají mi lásku a péči. I když se na mě zlobí,
tak já vím, že mě tím vychovávají. Mám krásný život i domov, protože se o mě starají, jsem
jim za to vděčná.
Monika Prášková, 4. třída
Šk
K
lní ro
Jací byli pravěcí lidé?
Pravěcí lidé byli první lidé na Zemi, lovili například mamuty. Z kůže si dělali oblečení
a maso jedli syrové, dokud neobjevili oheň. Pak si maso upekli. Mamuty lovili například tak,
že vykopali hlubokou jámu a zakryli ji listím. Kosti od mamuta házeli do hrobu.
Vít Hrůza, 4. třída
Souhrn olympiád a soutěží, do kterých se naši žáci za 1. pololetí
školního roku 2014/2015 zapojili
Matematické soutěže v letošním školním roce
Rok uplynul jako voda a máme tu opět vyhodnocení školního kola matematické
olympiády.
Letos se zúčastnili i žáci 5. ročníku a potvrdili, že jsou mezi nimi velmi šikovné děti.
Kategorie Z5:
1. místo – Monika Hrbková,
2. místo – Jitka Pavlincová,
3. místo – Blanka Futáková.
Mimochodem, chlapci, který z vás dokáže pozvednout rukavici, a dokáže tak, že je stejně
šikovný, jako jeho spolužačky?
Kategorie Z8:
1. místo – Tomáš Hamala
V této kategorii zatím nemá konkurenci – ani tady se nenašel
žádný odvážlivec, který by jej připravil o prvenství.
Kategorie Z9:
1. místo – Matěj Jakubíček
Tento mladý muž se stal posilou matematiků, škoda, že jen na krátkou dobu .
Všem řešitelům blahopřejeme a přejeme jim hodně odvahy při zdolávání dalších
matematických hádanek. A my ostatní nezoufejme – naštěstí matematické soutěže v letošním
školním roce teprve začínají, a tak se společně budeme těšit na Matematického klokana
a Pythagoriádu.
Marcela Krajčová
Dějepisná olympiáda
V listopadu se na naší škole opět uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Tato
soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Téma tohoto ročníku znělo „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“ a bylo zaměřeno především
na významné bitvy našich i světových dějin. Mezi nejlepší řešitele patřili tito žáci:
1. Jan Prášek – 9. třída – postup do okresního kola
2. Marek Srubjan – 8. třída
3. Matěj Jakubíček – 9. třída.
Jan Prášek se zúčastnil také okresního kola ve Strážnici. I když nebyl na stupních vítězů,
dosáhl skvělého umístění a naši školu tak výborně reprezentoval.
Šárka Bartošková
Šk
K
lní ro
Soutěž v anglickém jazyce
Dne 26.1.2015 se také uskutečnilo školní
kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích. Kategorie I.A je určena pro žáky
6. a 7. ročníků ZŠ, kategorie II.A pro žáky
8. a 9. ročníků. Hodnotí se především schopnost
žáků dorozumět se v anglickém jazyce. Vítězové
jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat na
okresním kole v Hodoníně.
Kategorie I.A:
1. Roman Prachař – 7. třída – postup do okresního kola
2. František Gregor – 7. třída
3. Patrik Orsák – 7. třída
Kategorie II.A:
1. Daniel Podzemský – 9. třída – postup do okresního kola
2. Kateřina Kadubcová – 9. třída
3. Miroslava Macková – 8. třída
Šárka Bartošková
Zeměpisná olympiáda
Školní kolo zeměpisné olympiády se na naší škole uskutečnilo 19. ledna 2015.
K jejímu řešení se přihlásilo celkem 5 odvážných bojovníků (1 sedmák a 4 deváťáci).
V této olympiádě žáci prokazují nejenom své zeměpisné znalosti, ale i to, jak umí
pracovat s atlasem a aplikovat své vědomosti v praktické části olympiády. Letošním
ústředním tématem byla „Voda“.
Úspěšnými řešiteli olympiády se stali Roman Prachař ze 7. třídy a Jan Prášek
z 9. třídy. Oba dva dosáhli bezmála 80%
správných odpovědí a souhlasili s tím, že
naši školu budou reprezentovat na
okresním kole zeměpisné olympiády,
která se koná v polovině února letošního
roku.
Doufám, že i vy jim, stejně jako já,
budete držet palce.
Další olympiádou, kterou mám na
starost, je olympiáda biologická. Ta se letos uskuteční až po uzávěrce příspěvků do tohoto
čísla časopisu, takže o jejím průběhu vás budu informovat až v čísle dalším.
Petra Horáčková
Dobrá knížka – to je moje ...
Pravidelné čtení rozvíjí myšlení i představivost, proto velmi oceňujeme, že je na naší
škole tolik čtenářů. Velmi si vážíme spolupráce s obecní knihovou v Kuželově, jejíž
knihovnice paní Valášková vychází našim čtenářům maximálně vstříc. Pořádá pro naše žáky
čtenářské besedy a literární soutěže, zapojuje naše prvňáčky do akce Kniha pro prvňáčka
a pomáhá s programem ve čtenářském klubu, který vznikl na žádost dětí ze 4. třídy.
Šk
K
lní ro
Velmi nás těší, že děti rády čtou,
proto se pro vás – naši milí knihomolové –
chystá na duben Noc s Andersenem. Tento
projekt se již tradičně pořádá v naší
republice od roku 2001 a klade si za cíl
přiblížit a hlavně ukázat dětem
v nevšedním světle svět literatury. Velmi
si ceníme toho, že i žáci naší školy mohou
být do tohoto celoevropského projektu
knihoven zapojeni. Pod taktovkou paní
Valáškové tak budeme mít možnost
společně prožít usínání v zázračném světě, ve světě pohádek a neskutečných příběhů. Už se na
to moc těšíme M. Gráfová a I. Myšulková
Miroslava Gráfová
Co přejí žáci 4. a 5. ročníku své třídě:
Naší třídě přeji do nového roku
2015 štěstí, zdraví, ať nikdo
neonemocní. Ať se máme všichni
rádi a jsme dobří kamarádi.
Tereza Tomešková, 4. třída
Do nového roku 2015 přeji naší třídě a paní
učitelce štěstí, zdraví a pohodu. Ať si všichni
pomáháme a dobře se máme. Paní učitelce
více radosti a méně starostí. A pro spolužáky
ze spousty jedniček ještě více radosti.
Monika Prášková, 4. třída
Štěstí, zdraví, hodně zdaru,
hlavně hodně kamarádů.
Chovejme se k sobě pěkně,
tak jak k nám ta naše země.
Poprosit a poděkovat a rodičům radost dělat.
Veronika Maňáková, 4. třída
Do nového roku přeju naší třídě
hodně úspěchů, štěstíčka a hlavně
toho zdravíčka! V roce 2015 ať vás
potká všechno nejlepší. A už se
konečně přestaňme lámat. Od
muziky lehkým krokem a do
nového roku šťastným skokem!
Denisa Halacová, 5. třída
Do nového roku přeji naší třídě,
abychom my holky byly stále
dobré kamarádky, celé třídě
hezké známky, aby každého
zasáhlo štěstí.
Agáta Minaříková, 5. třída
Šk
Do nového roku přeji naší třídě
vše nejlepší, hodně zdraví.
Přeji, ať jsou všichni méně
dolámaní a vše zlé ať je mine.
Hodně pohody a radosti.
Jaroslav Tichý, 5. třída
K
lní ro
Co přejí žáci 4. a 5. ročníku své škole:
Naší škole přeji hodně štěstí,
zdraví a všem žákům hezké
známky. Panu řediteli, paní
učitelkám a panu učiteli samé
chytré a usměvavé žáky.
Natálie Pecnová, 4. třída
Přeji paní učitelkám, ať se jim všechno splní a panu
učiteli, ať je po celý rok šťastný. A panu řediteli ať
má málo starostí a hodně štěstí.
Tereza Tomešková, 4. třída
Všem přeji vše nejlepší a hodně štěstí v novém roce 2015. Ať se vše
daří. Také všem přeji, aby měli radost z toho, že se něco nové naučili
nebo že se jim povedlo. Taky všem vyučujícím přeji vše nejlepší
a hodně zdraví, pohody a radosti ze svých žáků.
Michaela Kučerová, 4. třída
Do nového roku přeji naší
škole, aby byli všichni zdraví,
hodně štěstí a pohody, všem
aby se ve škole dařilo.
Jitka Pavlincová, 5. třída
Paní učitelkám přeju, aby je děti nezlobily
a byly hodné a hlavně naší paní učitelce.
Přeju také panu řediteli, panu učiteli
a paní kuchařkám, aby byli šťastní
a zdraví, aby se tu prvňáčkům líbilo,
deváťáci aby si užili poslední rok s námi.
Tereza Hamalová, 4. třída
Do nového roku přeji naší škole, aby
byla na tom finančně dobře.
Ostatním učitelům i panu řediteli
hodně zdraví, štěstí, a aby měli
s námi trochu strpení, vždyť někteří
jsme ještě děti. Ať tu stojí ještě po
několik generací.
Blanka Futáková, 5. třída
Ať pod dohledem pana ředitele
a s pomocí paní učitelek a pana učitele
jen vzkvétá. Aby sem chodilo stále více
dětí. Také aby to s námi učitelský sbor
vydržel. A abych nezapomněla na to
hlavní – ať jsou všichni učitelé
s panem ředitelem v čele zdraví.
Monika Hrbková, 5. třída
Ivana Myšulková, Miroslava Gráfová
Šk
K
lní ro
Matematické hrátky
1. Rébusy s římskými číslicemi
Poznáte skrývající se slovo?
2. Rovnostranný trojúhelník
3. Začerněním 5-ti čtverců rozdělte
obraz na pět stejných částí.
Dokážete spočítat všechny malé i velké
trojúhelníky ukryté v tomto rovnostranném
trojúhelníku?
4. Složením pláště získáme jednu z krychlí
A – E. Poznáte, která to je?
5. Doplňte mřížku tak, aby v každém
sloupci, řadě i v obou úhlopříčkách
bylo pět různých postaviček.
Zábavné luštění 
Marcela Krajčová
Šk
K
lní ro
Křížovky sestavené žáky 5. třídy
zdrobněle sýr
zdrobněle dům
citoslovce mrsknutí
patřící škole
……, který, čí? - tázací zájmeno
1.
2.
3.
4.
5.
x
6.
7.
8.
9.
10.
slova po b, f, l, m, p, s, v, z
a, b, c, d, e, … soubor všech písmen
časně
vlk na měsíc …….. (minulý čas)
samec od kozy
x
věc podobná buzole
první písmeno abecedy
činnost ve mlýně
domácky Eliška
krmná …… (pěstuje se na poli)
pohyb udělaný sekyrou
shromáždění sena, trávy
budova, kde se mele
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Tajenka: _____________________________________________________
Blanka Futáková
domácí mazlíček
dravý velký pták
zelenina (okopanina)
lidé žijící na severním pólu
kniha: Letopisy ……..
africký nebo indický
místo, kde v Bílých Karpatech rostou orchideje
hospodářské zvíře
slova po b, f, l, m, p, s, v, z
první písmeno abecedy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tajenka: _____________________________________________________
Agáta Minaříková
Šk
K
lní ro
1.
2.
3.
4.
5.
druh sovy
zvíře od slova lýko
slovo nadřazené ke gorile
věc na zjišťování kil
velké vozidlo vozí lidi
x
zvíře, které má 8 nohou
pravidla pro žáky - školní ………
píše se s ní na tabuli
maminka rodičů je naše ………
čtvrtý měsíc
roční období po podzimu
spodní končetina na těle
ženský protějšek býka
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tajenka: _____________________________________________________
Jitka Pavlincová
zvíře, které má 8 nohou
zahradní pomůcka
zvíře žijící v džungli
ženské jméno na T
každý si myslí, že žijí v Indii
výrobek od krávy
je ve vyjmenovaných slovech po S
rychlé zvíře (býložravec z Afriky)
školní pomůcka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tajenka: _____________________________________________________
Denisa Halacová
Ročník 5, číslo 1, školní rok 2014/2015
Na přípravě článků se podíleli všichni učitelé a žáci školy
Výroba a tisk: ZŠ Kuželov
Děkujeme za spolupráci: Mgr. Pavel Gráf, Markéta Srubjanová, Stanislav Srubjan
Počet výtisků: 96 kusů
Šk
K
lní ro
Download

1. číslo