NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xComfort
RF SMART MANAGER
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
xComfort – možnosti použití
ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu
Vzdálené ovládání
a dohled
Osvětlení
Eaton
Bezpečnostní funkce
Žaluzie & rolety
RF xComfort
Monitoring energie
& vizualizace
Zónová regulace
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
2
Smart Manager - Použití
Vizualizace a ovládání pro smartphony, tablety a také PC
Aplikace pro APPLE a Android ke stažení z APP
Lokální ovládání (WiFi) + Vzdálený přístup (WWW)
Řízení - zónová regulace topení / chlazení
Roletový management (také astro hodiny)
Měření energií a zobrazení
Scény, makra, časové funkce
IP kamery, SMS, e-mail, webový prohlížeč
Programování je možné vzdáleně přes internet
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
3
Funkce SMART MANAGERU (porovnání s RM)
Funkce
Room Manager
Smart Manager
Zónová regulace topení / chlazení
(6)
(neomezeno)
Vizualizace stavů & ovládání
(10)
(neomezeno)
Scény
(5)
(8/místnost)**
Žaluziový management
(6)
(5/místnost)**
Makra (logické vazby)
(5)
(neomezeno)
(5)
(5/místnost)**
Zobrazení webových kamer
Monitoring energií
Management energií
*
Bezpečnost
*
Zprávy / vzdálený přístup
*) pomocí maker
(SMS)
(e-mail a SMS / web)
**) ideální pro zobrazení na displeji telefonu
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
4
Smart Manager – ovládání v domě přes WiFi
LAN
Lokální přístup
přes WiFi
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
5
Smart Manager – vzdálené ovládání odkudkoliv
WWW
Eaton
Server
LAN
3G, WLAN
Lokální přístup
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
Vzdálený přístup
6
Nové řešení pro
Konfigurace SM přes web
RF Smart Manager
CHCA-00/01 171230
Apple
iPhone & iPad
smartphone
Android:
Windows:
smartphone
tablet
PC, notebook
webový prohlížeč
tablet
Ke stažení z marketu mobilních aplikací
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
7
RF Smart Manager – Základní informace
• Integrovaný xComfort modul pro přímou
komunikaci s max. 99 RF prvky.
• Pro rozšíření počtu DB použijte ECI-LAN
jednotky. Každý ECI rozšíří komunikaci
o dalších 99 DB (max. 255 ECI v projektu).
• Nástěnná montáž & stojánek na stůl.
LAN
Micro
• Spotřeba 2 W (napáječ součástí dodávky).
USB Power
SD
+5VDC
• Komunikace TCP/IP.
• DHCP IP adresa pro snadnou instalaci.
• 5 stavových LED + 1 konfigurační tlačítko (kontrola napájení,
komunikace v síti internet - spojení s Eaton serverem, komunikace
RF, nové zprávy, kontrola baterií připojených senzorů.
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
8
RF Smart Manager – Základní informace
• SM umístit min. 0,5 m od WiFi routeru.
• Správné zobrazení stavu (status) jen v přímém dosahu SM.
Je vyžadovaná kvalita. Případně použijte ECI.
• Při zapnutí napájení se provádí butování po dobu cca. 6 min
(aplikace je po tuto dobu neaktivní).
• Konfigurace Smart Manageru vyžaduje připojení
(přímé LAN / WLAN, nebo vzdálené přes internet).
• Žádná konektivita s Home Managerem.
• APP a Vzdálený přístup ZDARMA během uvádění výrobku na trh.
• E-mail je zasílán zdarma, pro SMS je třeba založit účet u Clickatell.
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
9
Smart Manager – Zapojení
3
.
1
.
2
.
!
4
.
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
10
Smart Manager – Montáž na zeď / stůl
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
11
Smart Manager - Rozměry
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
12
Smart Manager - Konektory
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
13
Smart Manager - Popis
Výmaz hesla, restart
Zavedení nového
firmware z SD karty
(doporučujeme web)
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
14
Řešení pro rezidenční bydlení
nebo malé komerční budovy
Smart Manager
iPhone, iPad, Android
… s xComfort App
Komunikace
© 2012 Eaton Corporation.
přes
All rights
domácí
reserved.
WiFi síť nebo internet
15
Řešení pro velké domy / komerční budovy
Komunikace SMART MANAGERU v síti ethernet s použitím RF ECI-LAN modulů
xComfort
LAN
Router
ECI
ECI
LAN
ECI
ECI
ECI
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
16
iPhone aplikace pro SMART MANAGER
– úvodní obrazovka
-
obrazovka pro připojení
se objeví vždy při startu
aplikace, nebo také když
byl uživatel odhlášen
-
je možné zvolit demoverzi
pro vyzkoušení funkcí –
Dům na zkoušku
-
Aplikace xComfort
Smart Home na APP
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
17
iPhone aplikace pro SMART MANAGER
– výběr konkrétního Manageru
-
zde se provádí výběr
Smart Manageru, ke
kterému se připojuji
-
uživatel jich může mít pro
jednu aplikaci na telefonu
více (např. jeden na chatě,
jeden doma a jeden v práci)
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
18
iPhone aplikace pro SMART MANAGER
– logovací obrazovka
-
zde zadává uživatel
logovací informace
-
připojení ke Smart
Manageru lokálně v
domě pomocí WiFi,
nebo z venku přes https
(Eaton server)
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
19
iPhone aplikace pro SMART MANAGER
– hlavní menu
-
zde provádí uživatel
přepínání mezi
jednotlivými místnostmi
a aplikacemi
-
počet místností není
omezen
-
ovládání je samozřejmě
v češtině
… může však být i v
dalších jazycích
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
20
Výběr funkcí v rámci jednotlivých místností
Možnosti ovládání v místnosti (například budova, nebo místnost)
- funkce dostupné pro konkrétní místnost nebo část budovy
IP Kamery
Makra
Scény
Topení &
Chlazení
Vizualizace
& Ovládání
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
Energie
21
Zónová regulace dané místnosti - iPhone
-
ovládání topení a chlazení
v jednotlivých zónách
-
zónová regulace
-
centrální požadavek na topení
-
snadné nastavení teplot a časů
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
22
Zónová regulace dané místnosti – iPad / iPod
- nastavení topení a chlazení (jednoduché nastavení profilů)
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
23
Funkce scén - iPhone
- z této obrazovky je možné
vyvolat přednastavené akce,
např.: světelné scény
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
24
Historie hodnot senzorů – např. vytápění
zobrazení hodnot z historie
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
25
Monitoring spotřeby – iPhone, iPod
-
přehledné zobrazení spotřeby, či výroby energie
-
různé možnosti grafického zobrazení
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
26
Monitoring spotřeby – iPhone / iPod
-
průběh spotřeby v reálném času
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
27
Monitoring spotřeby – iPad / iPod
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
28
Stavy & Ovládání funkcí v místnosti
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
29
Stavy & Ovládání funkcí v místnosti - iPhone
• vybraný aktor konkrétní zóny lze jednoduše ovládat
• zobrazení hodnot všech senzorů v dané zóně
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
30
Stavy & Ovládání funkcí v místnosti - iPad
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
31
Zobrazení kamer - iPhone
• Kompatibilita s IP CCTV
• V prvním kroku integrovány
kamery: Axis, Panasonic,
Mobotix, Sercomm
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
32
Zobrazení kamer - iPad
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
33
Přístup z webového prohlížeče
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
34
Vzdálený přístup a servis
Výhody:
• jednodušší zprovoznění systému
• zvyšuje bezpečnost
• usnadňuje vzdálenou aktualizaci sw
• umožňuje vzdálenou podporu & údržbu
Služby:
• vzdálený přístup je zabezpečený heslem
• možnost programování vzdáleně přes internet!
• vzdálený upgrade firmware Smart Manageru
• vzdálená podpora
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
35
Obchodní informace
Smart Manager:
• Typ CHCA-00/01 Obj. č. 171230
• Eaton brutto cena 9990 Kč
Vzdálený přístup:
• Prvních 12 měsíců zdarma
Eaton
• Pak servisní poplatek cca 2 EUR za měsíc dle
aktuální nabídky funkcí
Server
Tablety a telefony Apps:
• Aplikace Eaton xComfort - Smart Home
ke stažení zdarma (až do konce roku 2013,
pak možný poplatek)
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
36
Přehled řídicích jednotek xComfort
Funkce
Malá řídicí jednotka
Zobrazení dat
Zónová regulace
SMS u varianty s BT
Room Manager
Řídicí jednotka TCP/IP
Zónová regulace
Kamery
SMS, e-mail, www
Smart Manager
pro smartphony
a tablety
Centrální řídicí jednotka
Zobrazení dat
Kotelny, solár, TUV,
MaR, zónová regulace
GSM-SMS modem
Home Manager
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
Cena
37
Smart Manager – konfigurace a nastavení
RF konfigurace pomocí sw MRF 2.19 CZ a vyšší
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
-
nakreslit spojení se
zařízeními a vyexportovat
datové body
-
na Smart Manager lze
připojit 99 bodů pomocí RF
a pak 99 bodů přes
ethernet z každého
jednoho ECI-LAN
(tedy až 25.000 DB)
38
Smart Manager – konfigurace a nastavení
Konfigurace datových bodů v internetovém prohlížeči:
Jednoduché kroky:
1. Import datových bodů & definice zařízení (například vytápění)
2. Definování zón (například Obývák) & zařízení pro zóny
3. Umožnit žádané funkce & funkce pro zařízení (například aktor Topení)
4. Případně vytvořit makra
=> Stránky mobilní aplikace se pak vytvoří automaticky!
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
39
© 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
40
Download

Smart Home prezentace 2