KELLYWORLD
fanzine webu kellyworld.cz
Made by fans
Made for fans
č. 37/duben 2014
30. 4. 2014
Autorské čtení
Patricie:
Užívá si to
i sama hlavní
aktérka
Joey v Rumunsku:
Máme řešení,
které zachrání
toulavé psy
Maite
v seriálu
In aller
Freundschaft
Maite má
novou
módní
kolekci
Angelo s rodinou koncertovali v Praze
a vydávají nové CD Welcome Home!
Reportáž z koncertu, ohlasy v tisku, recenze CD, deník z turné...
1
Obsah
Velikonoční přání od Kellyových .............................................................................................................................
3
Jan Pavel II. prohlášen za svatého. Jimmy: Když jsme nesměli zpívat We Love The Pope, táta šel přímo za papežem! .
4
Jednou větou .............................................................................................................................................................
7
Termíny akcí v měsíci dubnu ....................................................................................................................................
8
Termíny akcí připravovaných na měsíc květen ........................................................................................................
9
Téma měsíce: Angelo Kelly s rodinou: Koncert v Praze a nové CD! ......................................................................
10
Joey v Rumunsku: Máme řešení, které zachrání toulavé psy před smrtí .................................................................
21
Reportáž: Autorské čtení Patricie: Užívá si to i sama hlavní aktérka! .....................................................................
29
Joey pomáhá dětem po léčbě rakoviny vrátit se do života .......................................................................................
36
Jimmy: Při setkání se sourozenci se řeč často stočí na tátu ......................................................................................
39
Maite Kelly v seriálu In Aller Freundschaft .............................................................................................................
41
Dojatý Angelo Kelly v pořadu DAS!: Pozdrav od šéfa Drum Center Dietera Blahaka! ..........................................
68
Maite při procházce po Kölnu: „Tu jsem bydlela v osmnácti...“ ..............................................................................
77
Ohlédnutí: Kathy ve Weeneru: Tleskala jí i její nová kamarádka ............................................................................
79
Joey je patronem charitativního závodu Kölner Leselauf ........................................................................................
79
Pro Rolanda Kaisera píší Maite Kelly, Till Lindemann z Rammstein i neznámá telefonistka .................................
80
Sestry Hahnerovy: S Joeyem si před závody voláme! ..............................................................................................
80
Maite: Castingová reality show modelek dívkám říká – Dám ti bonbón, ale ten má svou cenu: kousek tvé duše ..
81
Jimmy: Ulice je jako pestrá kytice lidských květů! ..................................................................................................
89
Interview: Joey: Vždycky jsem rád dělal věci sám za sebe ......................................................................................
92
Patricia Kelly ve Volle Kanne: Žiju moc ráda ..........................................................................................................
94
Interview: Maite Kelly: Z toho busu jsem vystoupila zamilovaná ........................................................................... 102
Patricia: Dnes jsem příjemnější člověk než dříve ..................................................................................................... 106
David Ianni: Bavilo mě spojit svůj styl s Paddyho melodiemi ................................................................................. 109
Joey Kelly říká: S energií. S vášní. S Remmers ....................................................................................................... 110
Speciál: Fotospeciál o Barby Kelly ..........................................................................................................................
111
Hlášky měsíce – Reportáž: Dcerky Maite: Máma je máma a Maite Kelly je Maite Kelly! ..................................... 112
Foto měsíce ............................................................................................................................................................... 116
Video měsíce: Ruský princ ....................................................................................................................................... 117
Překlad: No One But You ......................................................................................................................................... 118
Retro .......................................................................................................................................................................... 119
Kalendář: Kelly Family v Praze 29. 4. 1997: Napotřetí jsme se dočkali .................................................................. 120
Módní tip: Maite představila novou módní kolekci .................................................................................................. 124
Fan art: Malene Liisborg Hansen: Kathy se synem Seanem .................................................................................... 155
Připravuje se: Kathy Kelly bude koncertovat v Izraeli ............................................................................................. 156
Připravuje se: Maite Itoiz píše knihu: Radí jí Bernhard Hennen a Toti de Lezea ..................................................... 158
2
Velikonoční přání od Kellyových
V dubnovém čísle fanzine KELLYWORLD zveřejňujeme velikonoční přání od jednotlivých
Kellys:
Maite Kelly s rodinou se o největších křesťanských svátcích v roce vydala do dějiště Kristových
posledních dnů pozemského života a zmrtvýchvstání. Na Bílou sobotu 19. 4. napsala na své
oficiální Facebook stránce:
„Přeju vám pěkné Velikonoce ze svatého města Jeruzaléma. PS sedím právě v Getsemanské zahradě pod
olivovníkem.“
Maite připojila fotografii, kterou najdete taktéž na její oficiální Facebook stránce na adrese
facebook.com/MaiteKelly/photos/a.10151886658914323.1073741830.47113894322/1015234570
5749323. Z důvodů ochrany autorských práv není možné tuto fotografii zde zveřejnit.
Její manžel Florent Raimond připojil na své oficiální Facebook stránce:
„Krásný výhled na Jeruzalém, Zeď nářků, židovský hřbitov, Palestinu, Davidovo město. Přeju vám pěkné
Velikonoce ze srdce Svaté země.“
Florent připojil panoramatickou fotografii, kterou najdete na jeho oficiální Facebook stránce na
facebook.com/official.FLORENTRAIMOND/photos/a.228607460633493.1073741836.1732639
92834507/281736731987232. Z důvodů ochrany autorských práv není možné tuto fotografii zde
zveřejnit.
********************************************************************************
Paddy Kelly se hlásil na Velikonoční neděli 20. 4. se slovy:
„Krásné Velikonoce!
Milí přátelé,
tváří v tvář všem těm válkám, neklidu a problémům, které vidíme ve světě či někdy i ve svých vlastních
životech, navrhuji, abychom dne z této Facebook stránky udělali místo, kde může každý napsat osobní
vzkaz, myšlenku nebo poslat modlitbu za mír.
Můj osobní vzkaz a modlitba je citát připisovaný sv. Františku z Assisi. Klidně přidejte svůj vzkaz.
Přeju vám všem požehnané Velikonoce naplněné mírem a radostí!
3
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.
Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován,
jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.“
(touto modlitbou byl inspirován text sloky kellyovské písně What's A Matter You People – pozn. red.)
********************************************************************************
Patricia Kelly se ozvala také na Velikonoční neděli 20. 4.:
„Krásné Velikonoce, bratři a sestry!!“
Jen tak narychlo bych vám chtěla poslat pár fotek z našeho velikonočního výletu do Francie, bylo to
krásné.
Bůh vám všem žehnej,
Patricia“
Patricia přiložila několik fotografií. Najdete je na adrese facebook.com/photo.php?
fbid=844631148886164. Z důvodů ochrany autorských práv není možné tyto fotografie zde
zveřejňovat.
Zdroj: facebook.com/MaiteKelly, facebook.com/official.FLORENTRAIMOND, facebook.com/PaddyKelly.official, facebook.com/PatriciaKelly.Official
4
Papež Jan Pavel II. byl prohlášen za svatého
Jimmy: Když jsme v Římě nesměli zpívat We Love
The Pope, náš táta si to namířil přímo za papežem!
Záběry z videoklipu We Love The Pope: Kellyovi v ulicích Říma
Foto: The Kelly Family
Jimmy Kelly sdílel 26. 4., den předtím, než byl papež Jan Pavel II. (1920-2005) prohlášen za
svatého, videoklip ke kellyovské písni z přelomu 70.-80. let We Love The Pope (v překladu Máme
rádi papeže, napsáno právě pro papeže Jana Pavla II. – pozn. překl.) složený z fotografií papeže od
dětství až do stáří a z autentických záběrů Kellyových vystupujících na ulici na různých místech v
Římě, a přidal následující historku:
„Milí přátelé,
vzpomínám si, jak nám policie zakázala zpívat tuhle písničku na Svatopetrském náměstí. Táta se
tak rozčílil, že chtěl hned mluvit s papežem. Evidentně nebyli schopní domluvit mu audienci, tak
se táta prostě rozběhl do paláce, kde papež žil. Policajti na něj volali, že tam nemůže takhle
napochodovat bez ohlášení, ale táta byl v ráži a utíkal dál. Dostal se velmi blízko k místu, kde
měl papež právě pobývat, ale papežská švýcarská garda (vatikánská armáda působící také jako
papežova stráž – pozn. překl.) ho zastavila svými halapartnami. Táta vždycky chtěl být prorokem a
myslím,
že v
tomto
případě
měl
pravdu.
Jan
HALLELUJAH!
Užijte si krásný víkend.
Bůh žehnej,
Jimmy“
5
Pavel
II.
bude
prohlášen
za
svatého.
Videoklip najdete na youtube.com/watch?v=6dstR9fWw-8. Není úplně jasné, co na této písni
policisty tak pohoršilo, jelikož její text papeže spíše velebí než naopak. Možná si jen nepřáli, aby
papeže pod okny kdokoli rušil, ale pravděpodobně by měl spíš radost:-)
We Love The Pope
Máme rádi papeže
Once or twice in a century
there's a man or a woman
who grasps the moment
holding clear in his mind
all the nature forces of his time
The weak are torn from side to side
fighting with each other
arguing for what we think is right
He, as a good father, loves us all
and helps us forgive and forget
and be good friends again
There's a man who preaches understanding
there's a man who wants us to be fair
there's a man whose love is never-ending
there's a man who preaches us to care
Jednou nebo dvakrát za sto let
Se objeví muž nebo žena
Člověk, který se chopí okamžiku
Má jasně v mysli
Všechny přírodní síly své doby
My slabí se zmítáme ze strany na stranu
Bojujeme jeden proti druhému
Hádáme se o to, co si myslíme, že je správné
On, jako dobrý otec, nás má všechny rád
A pomáhá nám odpustit a zapomenout
A být zase přáteli
Je tu člověk, který káže porozumění
Je tu člověk, který chce, abychom se chovali fér
Je tu člověk, jehož láska je nekonečná
Je tu člověk, který chce, abychom nebyli lhostejní
There's a man whose heart keeps on forgiving
There's a man who gives us all belief
There's a man who changes our way of living
There's a man who makes us all believe
Je tu člověk, jehož srdce odpouští
Je tu člověk, který nám dává víru
Je tu člověk, který nám změnil život
Je tu člověk, díky němuž věříme
We love the Pope, we love the Pope
'cause he's the one who gives us hope
He cares for me, he cares for you
We know his love is always true
Máme rádi papeže, máme rádi papeže
Protože nám dává naději
Záleží mu na mně, záleží mu na tobě
Víme, že nás vždycky má skutečně rád
There's a man whose heart keeps on forgiving
There's a man who gives us all belief
There's a man who changes our way of living
There's a man who makes us all believe
Je tu člověk, jehož srdce odpouští
Je tu člověk, který nám dává víru
Je tu člověk, který nám změnil život
Je tu člověk, díky němuž věříme
||: We love the Pope, we love the Pope
'cause he's the one who gives us hope
He cares for me, he cares for you
We know his love is always true :|| (4x)
||: Máme rádi papeže, máme rádi papeže
Protože nám dává naději
Záleží mu na mně, záleží mu na tobě
Víme, že nás vždycky má skutečně rád :|| (4x)
Zdroj: facebook.com/pages/Jimmy-Kelly/114648091907631
6
Jednou větou
Joey mezi školáky: „Když člověk překoná ta 'co kdyby' a 'ale'...!“
Joey Kelly absolvoval v Altenburgu přednášku z cyklu No Limits o dosahování cílů v osobním,
pracovním i sportovním životě. Na to jsme u něho zvyklí, ale méně obvyklé bylo, že přednáška byla
tentokrát určena školákům. Do haly Goldener Pflug se jich vešlo 1200 a Joey to zvládl bravurně.
Dokonce se vyjádřil: „Taková disciplína ze strany obecenstva se jen tak nevidí.“
Přednášku pro žáky zorganizoval altenburský Rotary Club a financoval ji společně s nadací
Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Altenburger Land (Nadace pro
handicapované děti a mládež regionu Altenburg). Altenburgská radnice dokonce dala k dispozici
místní halu zdarma.
Prezident Rotary Clubu Jens Woggon se po přednášce vyjádřil: „Celé to byl experiment, který se
více než vydařil. Myslím, že můžeme takto dětem a mládeži ukázat, co všechno je možné, když
člověk překoná všechna ta 'co kdyby' a 'ale'.“
Zdroj: abg-net.de
Joey Kelly jako model pro katalog Energetix
Joey Kelly se stal tváří katalogu Sport&Wellness 2013/2014 firmy Energetix. S touto firmou
vyrábějící magnetické náramky Joey již delší dobu spolupracuje. Katalog je dostupný k prolistování
na magneticenergy.energetix.tv/shop/index/blaetterkatalog/wellness2013/.
Zdroj: energetix.tv
Joey Kelly pozve vítěze soutěže HI-TEC k sobě na statek
Joey Kelly bude hostit část programu Outdoor-Tag (Outdoor dne) 30. 6. 2014. V čem bude jeho
podíl na tomto programu spočívat? Příznivci značky sportovního vybavení HI-TEC se mohou
zúčastnit následující soutěže pod heslem HI-TEC Fan trifft Ironman (Fanoušek HI-TEC se setká
s Ironmanem): natočit video se dvěma věrnostními prémiemi od HI-TEC a prokázat v něm, proč by
se právě oni měli setkat s Joeyem. Z nejlepších videí vybere odborná porota deset vítězů, kteří se s
Joeyem setkají na jeho statku. Uzávěrka soutěže je 11. 5. 2014.
Zdroj: prospekt.real.de
Připravuje se
Joey se chystá na závod v běhu do schodů Essener Treppenlauf
Joey Kelly se 24. května postaví již poněkolikáté na start závodu v běhu do schodů Essener
Wohnbau e. G. Treppenlauf. Pátý ročník se opět koná ve věžáku Westtürme v Essenu. V závodě
musí běžci absolvovat 68 výškových metrů – to činí 15 pater a 256 schodů.
Zdroj: essener-treppenhauslauf.de
Připravuje se
Joey Kelly poběží v květnu Santander-Spendenlauf
Joey Kelly se 18. 5. opět objeví na startu běžeckého závodu 5. Santander-Spendenlauf v
Mönchengladbachu. Ten pořádá Santander Consumer Bank společně s městem
Mönchengladbach. Závod odstartuje primátor města Norbert Bude ve 14:00.
Kromě pěti- a desetikilometrové běžecké trasy plus trasy Bambini zahrne závod poprvé novinku:
zvláštní kategorii závodu pod heslem Žáci běží za svou školu. Za každého přihlášeného žáka daruje
Santander Consumer Bank deset eur na dobrou věc.
Zdroj: rp-online.de
7
Termíny akcí v měsíci dubnu
Není-li uvedeno jinak, jedná se o koncert.
Angelo Kelly
14.03.2014 Essen – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
15.03.2014 Paderborn – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
03.04.2014 Dresden – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
04.04.2014 Dresden – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
05.04.2014 Praha (CZ) – Divadlo U Hasičů – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
06.04.2014 Bratislava (SK) – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
10.04.2014 Zagreb (HR) – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
11.04.2014 Ljubljana (SLO) – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
12.04.2014 Wien (AT) – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
13.04.2014 Budapest (HU) – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
24.04.2014 Augsburg – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
25.04.2014 Mannheim – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
26.04.2014 Basel (CH) – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
27.04.2014 Stuttgart – akustické turné s rodinou Welcome Home Tour 2014
Paddy Kelly
02.04.2014 Ludwigshafen – Solo&Unplugged Tour 2014
03.04.2014 London-Harpenden (UK) – Solo&Unplugged Tour 2014
04.04.2014 Dublin (IRL) – Solo&Unplugged Tour 2014
Joey Kelly
06.04.14 Hagen – přednáška z cyklu No Limits – v rámci představení nového modelu Porsche Macan
duben 2014 Altenburg – přednáška z cyklu No Limits – pro školy
11.04.14 Mauthausen – přednáška z cyklu No Limits
11.04.-18.04.14 IJsselmeer, Nordsee námořní výprava s mladými lidmi, kteří se zotavují z rakoviny
duben 2014 Dortmund – přednáška z cyklu No Limits
Patricia Kelly
01.04.2014 Oldenburg – turné autorského čtení ke knize Der Klang meines Lebens
04.04.2014 Bonn – turné autorského čtení ke knize Der Klang meines Lebens
John Kelly a Maite Itoiz (ELFENTHAL)
04.04.2014 Algorta (Getxo) – autorské čtení Toti Martínez de Lezea, Maite Itoiz hudební doprovod
Kathy Kelly
18.04. 2014 Timmendorfer Strand – charitativní akce ve prospěch UNICEF – Unterhaltung am Meer
27.04. 2014 Lugau – Godspel European Tour 2014
8
Termíny akcí připravovaných na měsíc květen
Není-li uvedeno jinak, jedná se o koncert.
Angelo Kelly
03.05.14 Oberhausen – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
08.05.14 Bielefeld – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
09.05.14 Hamburg – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
10.05.14 Kolding (DK) – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
11.05.14 Rostock – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
17.05.14 Berlin – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou – NATÁČENÍ DVD (anglická verze programu)
18.05.14 Berlin – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou – NATÁČENÍ DVD (německá verze programu)
22.05.14 Dortmund – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
23.05.14 Bremen – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
24.05.14 Hardenberg (NL) – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
25.05.14 Eschweiler – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
30.05.14 Baden-Baden – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
31.05.14 München – WELCOME HOME solo&acoustic tour 2014 s rodinou
Maite Kelly
31.05.14 Regensburg – 2 krátká vystoupení v rámci Katholikentag
Joey Kelly
03.05.14 Neuwürschnitz – 8. Oelsnitzer Lauftag – běžecký závod
14.05.14 Leipzig – přednáška z cyklu No Limits – v rámci doprovodného programu běžeckého závodu O-motion
16.05.14 Ennepetal – přednáška z cyklu No Limits
18.05.14 Mönchengladbach – 5. Santander Spendenlauf – běžecký závod
20.05.14 Leipzig – přednáška z cyklu No Limits
21.05.14 Nürnberg – přednáška z cyklu No Limits
24.05.14 Essen 5. Essener Wohnbau e. g. Treppenlauf – závod v běhu do schodů
25.05.14 Bayreuth – přednáška z cyklu No Limits
30.05.14 Dornhan – přednáška z cyklu No Limits
Patricia Kelly
09.05.14 Minden – turné autorského čtení ke knize Der Klang meines Lebens
10.05.14 Panningen (NL) – turné autorského čtení ke knize Der Klang meines Lebens
Kathy Kelly
01.05.14 Bonn – Godspel European Tour 2014
04.05.14 Oberriet – Godspel European Tour 2014
23.05.14 Lübz – Godspel European Tour 2014
24.05.14 Grabow – Godspel European Tour 2014
25.05.14 Oderaue – Godspel European Tour 2014
9
Téma měsíce
Angelo Kelly s rodinou: Koncert v Praze a nové CD!
Z Angelovy rodiny se mezitím stala šikovná rodinná kapela. Foto: angelokelly.com
Šestičlenná rodina Angela Kelly vyjela v polovině března na akustické evropské turné nazvané
WELCOME HOME. Turné je inspirované jejich současným životem v Irsku a jednou z jejich zastávek
byla 5. 4. i Praha, o den později zahráli v Bratislavě. Čtyři děti Angela a Kiry se čím dál více zapojují
do koncertního programu, tři starší ve věkovém rozpětí od osmi do třinácti let jsou dnes již zdatnými
muzikanty, kteří své rodiče doprovodí jako regulérní kapela.
Angelo se v roce 2009 rozhodl radikálně změnit rodinný životní styl. Nelíbilo se mu, kolik času tráví na
turné, daleko od rodiny, bez ženy a dětí. Koupili patrový autobus, vystěhovali se ze svého bytu, dětem
domluvili ve škole individuální plán s domácí výukou a vydali se – teď už všichni společně – na cesty
po Evropě. Žili z úspor a z toho, co Angelo vydělal pouličním muzicírováním, fungovali jako tým,
všichni se podíleli na provozu domácnosti. Na podzim 2010 se jim narodilo čtvrté dítě – syn Joseph.
V roce 2012 začal Angelo opět koncertovat v klubech a divadlech, tentokrát však do programu zapojil i
potomky, manželka Kira s ním zpívala i dříve. Děti jsou hudebně čím dál zdatnější a dnes už jsou
schopny rodiče i doprovodit jako malá kapela. Joseph zatím spíše symbolicky brnká na dětskou kytarku,
ale není pochyb, že se mu též dostává náležité pozornosti fans.
Angelo říká, že toto rozhodnutí bylo jedním z nejlepších za celý jeho život. Nyní má konečně čas
vychutnávat si přítomnost své rodiny po celý rok a nemá již pocit, že mu kvůli věčnému túrování utíká,
jak děti rostou. Rodina je tak mnohem šťastnější než dřív.
V létě 2013 se rozhodli usadit se v Irsku – vyhlédli si domeček, který společně opravují. Nadále se
budou snažit žít co nejvíce v souladu s přírodou – a hlavně všichni spolu.
„Kira a já jsme už spoustu let přemýšleli o tom, že si jednou koupíme v Irsku malou zemědělskou
usedlost. A teď vám konečně můžeme s radostí oznámit, že se náš sen vyplnil,“ oznámil Angelo na
podzim na svém oficiálním webu angelokelly.com.
„Věděli jsme, že pokud se jednou usadíme, pak to bude na místě, na kterém budeme moci žít tak
svobodně a nezávisle, jak jen to bude možné. Hledání svobody a pravdy hrálo v mém životě vždy
velkou roli. To mám nejspíš po tátovi. Toto hledání mě v životě vždy vedlo na nová místa. Od
bubnování přes zpívání a turné s kapelou k vystupování s manželkou a našimi dětmi, od života v bytě
v Německu k bydlení v obytném busu. A teď nás tento pocit svobody přivedl do Irska. Jako kdyby
nám říkal: Vítejte doma!“
10
Kompletní rozpis termínů turné:
14.03.14 (D) Essen – Stratmann Theater – 19:00
15.03.14 (D) Paderborn – Kulturwerkstatt – 19:00
16.03.14 (D) Bremerhaven – Theater am Fischereihafen – 18:00
20.03.14 (D) Fulda – Kulturkeller – 19:00
21.03.14 (D) Erfurt – DasDie Brettl – 19:00
22.03.14 (D) Nürnberg – Südpunkt – 19:00
23.03.14 (D) Markkleeberg – Lindensaal – 18:00
28.03.14 (D) Celle – CD Kasserne – 19:00
29.03.14 (D) Halle/Saale – Konzerthalle Ulrichskirche – 19:00
30.03.14 (D) Giessen – Kongresshalle Giessen – 18:00
03.04.14 (D) Dresden – Theaterkahn – 19:00
04.04.14 (D) Dresden – Theaterkahn – 19:00
05.04.14 (CZ) Praha – Divadlo U Hasičů – 19:00
06.04.14 (SK) Bratislava – Wüstenrot Theatro – 18:00
10.04.14 (HR) Zagreb – Centar za kulturu Tresnjevka – 19:00
11.04.14 (SI) Ljubljana – Španski Borci – 19:00
12.04.14 (A) Wien – VHS Paho – 19:00
13.04.14 (HU) Budapest – Angyalföldi József Attila Müvelödési Központ – 18:00
24.04.14 (D) Augsburg – Abraxas Theater – 19:00
25.04.14 (D) Mannheim – Capitol – 19:00
26.04.14 (CH) Basel – Haebse Theater – 19:00
27.04.14 (D) Stuttgart – Wilhelma Theater – 18:00
03.05.14 (D) Oberhausen – Ebertbad – 19:00
04.05.14 (D) Frankfurt - Saalbau Gallus – 18:00
08.05.14 (D) Bielefeld – Theaterlabor – 19:00
09.05.14 (D) Hamburg – St. Johannis-Harvestehude – 19:00
10.05.14 (DK) Kolding – Godset – 19:00
11.05.14 (D) Rostock – Nikolaikirche Rostock – 18:00
17.05.14 (D) Berlin – Passionskirche – 19:00 (natáčení DVD – program v angličtině)
18.05.14 (D) Berlin – Passionskirche – 18:00 (natáčení DVD – program v němčině)
22.05.14 (D) Dortmund – Domicil – 19:00
23.05.14 (D) Bremen – Kulturbahnhof Bremen Nord – 19:00
24.05.14 (NL) Hardenberg – De Voorveghter – 19:00
25.05.14 (D) Eschweiler – Talbahnhof – 18:00
30.05.14 (D) Baden-Baden – Rantastic – 19:00
31.05.14 (D) München – Das Schloss – 19:00
01.06.14 (FL) Vaduz – Vaduzer Saal – 18:00
12.06.14 (D) Lutherstadt Wittenberg – Phoenix Theater – 19:00
13.06.14 (D) Brandenburg – Theater Brandenburg – 19:00
15.06.14 (DE) Chemnitz – Zirkuszelt auf dem Sonnenberg – 18:00
14.06.14 (PL) Warszawa – Białołęcki Ośrodek Kultury (BOK) – 19:00
20.06.14 (D) Bamberg – Zirkus Giovanni – 19:00
21.06.14 (D) Flöha – Aula der Mittelschule – 19:00
22.06.14 (D) Leipzig – Pfeffermühle – 18:00
04.07.14 (D) Köln – Comedia Theater – 19:00
05.07.14 (D) Köln – Comedia Theater – 19:00
11
Pódium v Praze. Za chvíli začne koncert
Foto: Ondřej Vladyka
Angelo zahájil svůj pražský koncert novou písní Sooner Or Later o návratu k původním hodnotám
a k víře. První část této písně je českým fanouškům dobře známá jako znělka dokumentární
videosérie Welcome Home (1. 2.-15. 3. 2014 každou sobotu na Angelově oficiálním YouTube
kanálu youtube.com/user/TEN4ONE) – jen jsme možná zatím nevěděli, jak se jmenuje.
Následovala irská Carrickfergus, kterou můžeme znát i od Jimmyho – je to píseň o touze po
návratu domů, jak Angelo vysvětlil. Dodal, že poprvé v životě zažívá pocit, že se mu stýská po
domově – to předtím neznal, jeho domov byl jednoduše tam, kde právě byla jeho rodina. Nyní si
poprvé v životě pořídil s rodinou dům a považuje ho za svůj domov, tedy poznal i tento pocit. Svou
radost z „nalezení domova“ Angelo s rodinou vyjádřili i v další nové písni Home. Zpívá se v ní
„home, home's where the heart ist“ (domov je tam, kde je tvé srdce), ale Angelovi to nyní už
nestačí, „but it sure ist nice to know you have a place“ – „ale je rozhodně fajn, když víš, že máš i
domov jako místo“.
Irsko připomínali Angelo s rodinou během koncertu ještě mnohokrát – písněmi I'll Tell Me Ma
(zde si každé ze tří starších dětí zazpívalo sólový part), Black Is The Color (Of My True Love's
Hair) v interpretaci Angela, nepochybně věnovaná manželce Kiře, Star Of The County Down
taktéž v interpretaci Angela (v současnosti důvěrně známe také z Paddyho aktuálního turné
Solo&Unplugged), před pauzou zazněla irská instrumentální skladba, na kterou obě holčičky
tančily...ale jak!
Koncertní program se vůbec nesl v duchu zapojení celé rodiny. Nejstarší děti, Gabriel (12) a Helen
(11), napsaly společně svou první (nebo přinejmenším první oficiálně vydanou) písničku Wouldn't
Be The Same, kde zpívají jeden o druhém – co pro sebe navzájem znamenají. „Wouldn't be the
same without you“ – „bez tebe by to tady nebylo takové“ – to je základní myšlenka refrénu i celé
písně. Když se v písni přidají rodiče s přáním, aby jim dobrý sourozenecký vztah vydržel, málokdo
se ubrání slzám dojetí.
Dvě vlastní nové písně poprvé představila i Kira (přinejmenším jde o její první oficiálně vydané
písně). První z nich je Mary, která pojednává o tom, jak těžké někdy je být dobrým člověkem. Kira
se v této písni obrací k Panně Marii se slovy „I wanna be like you“ – „chtěla bych být jako Ty“ –
bere ji za vzor dobroty a čistoty. Kiřina další píseň Three Musketeers zpracovává velmi osobní
12
vzpomínky z jejího dětství. Rodiče se rozvedli a táta zůstal na výchovu dvou dětí sám. S bratrem
Gregorem a s tátou byli jako tři mušketýři, mezi kterými je a vždy bude silné pouto, zpívá Kira v
písni. Angelo ji doprovázel na kytaru. K novým písním představeným na koncertě patří ještě We
Can Make It o tom, jak si můžeme zkusit vytvořit lepší svět, jestliže ten okolní je zkažený. Je to
Angelova sólová píseň, druhým hlasem ho podpoří Kira v refrénu.
Kromě toho rodinka zazpívala pár tradicionálů a písní, s nimiž Angelo slavil úspěch v Kelly Family
a jichž je také autorem. I Will Be Your Bride zazpíval autor písně Angelo jako duet s tou, pro
kterou byla napsána – Angelo je už více než patnáct let věrný své pubertální lásce a pozdější
manželce Kiře. Amazing Grace a Stand By Me zazněly v podání všech, při druhé jmenované
Angelo také svou rodinnou kapelu představil. Manželka Kira s ním zpívá a hraje (klávesy, perkuse)
již od dob jeho prvních sólových projektů, dvě nejstarší děti jsou už čím dál větší profíci: Gabriel i
Helen hrají oba na několik hudebních nástrojů, zpívají sólové party a mají, jak bylo výše zmíněno,
první vlastní písničku. Sympatické je, že na pódiu byla připravená i dětská kytarka pro malého
Josepha (3), pro případ, že by se jí také chtěl chopit a přispět k rodinnému vystoupení již ve
stejném věku, jako byl jeho táta, když se poprvé postavil na pódium před diváky:-) A osmiletá
Emma se stále více osměluje a od posledního pražského vystoupení před dvěma lety udělala
obrovský pokrok: nejen že zpívá sólo mnohem odvážněji, ale také je na svůj věk zdatnou bubenicí.
Uvidíme, zda půjde v tátových stopách:-)
A když už je řeč o bicích: Angelo nezapomíná ani na dobu, kdy bicí byly jeho hlavním koncertním
nástrojem (více v tomto čísle viz str. 68) a na koncertech dokazuje, že je stále výborným
bubeníkem. Jeho napjatě očekávané bubenické sólo proměnilo v poslední čtvrtině koncertu
poklidné prostředí Divadla U Hasičů v rockový klub a přivedlo všechny přítomné do varu. Bravo,
Angelo!
Závěr obstarala píseň, která bývá vrcholem koncertů již od doby, kdy byla napsána: I Can't Help
Myself, jedno z prvních vyznání Kiře ještě v době, kdy o Angelově lásce zatím netušila. Fanoušci
tuto píseň v současnosti znají v modernějším kabátě za doprovodu pouze Angelovy kytary. Pražské
publikum by si mělo vážit toho, že tato píseň u nás zazněla – na tomto turné to opravdu nebývalo
pravidlem.
Angelo není jen zdatným hudebníkem, ale také sympatickým vypravěčem, který na svých
koncertech nešetří humorem. Písně prokládal historkami z nového domova v Irsku, sem tam
přihodil vtipnou hlášku. Například v žertu neprojevil příliš pochopení pro Joeyovo běhání, ale hned
poznamenal: „Na lidi, s kterýma dobře vycházím, můžu dělat vtípky – takže na Joeye můžu!“ Po
jedné písni prohodil, ať za ním všichni přijedeme do Irska, a vzápětí dodal, že to zase nemyslel tak
vážně:-) Po společné písni také požádal děti, aby vyprávěly, jak doma pomáhají: Gabriel se stará,
aby bylo vždy dostatek dřeva na topení, rozdělává oheň, Angelo ho chválil, že mu hodně pomáhal
při práci na domě, a dodal: „Až bude jednou stavět vlastní dům, nebude už díky tomu dělat stejné
chyby, jaké jsem dělal já!:-)“ Helen pomáhá mámě prát a vařit, Emma taky tak. Angelo ještě
doplnil, že Emma ještě krmí psa – dostali od sousedů fenku jménem Falla (ta je taky vidět ve
videodokumentu Welcome Home – pozn. red.), velmi šikovného, chytrého pejska, jak Angelo řekl.
Tu si s sebou na turné ale nevzali – bylo by pro ni příliš stresující, kdyby musela být zavřená celé
dny v tourbusu, a tak ji nechali u souseda, tam má výběh a má se líp, než kdyby s nimi musela jezdit
po turné. „Doufáme, že nás po těch pěti měsících ještě pozná a přivítá,“ dodal s trochou obav, ale
zároveň s úsměvem Angelo. A když při Stand By Me představoval svého nejstaršího syna Gabriela,
který v tu chvíli seděl za bicími, pronesl: „Šmankote, další rok už to bude teenager!“ Gabrielovi do
třináctých narozenin chybí opravdu už jen málo týdnů.
13
Angelův český koncert neunikl také pozornosti médií. Asi nejlepší a také nejobsáhlejší článek vyšel
v časopise Sedmička (číslo 14/2014, 24. 4. 2014). Angelovi, jeho rodině, současnému životu,
tvorbě a pražskému koncertu jsou zde věnovány celé tři strany. Sedmička Angela krátce představila,
stručně shrnula historii Kelly Family a současné dění kolem jednotlivých členů, zbytek byl věnován
obšírnému rozhovoru s Angelem. René Hnilička se Angela ptal na různá témata, která fanoušky
zajimají.
Kelly Family jako kapela spolu momentálně společně nehraje už déle, ale jednotliví členové se
věnují vlastním projektům. Angelo během své sólové kariéry vyzkoušel různé projekty, ale v
současné době se vrací ke kořenům – v jeho tvorbě je patrný vliv irské folkové hudby, na pódium i
k nahrávání desek si přizval svou ženu a děti. Rodinný projekt je dle jeho slov ovšem teprve na
začátku, zkoušejí, co se z toho vyvine.
Je pravda, že Angelo hraje na devět hudebních nástrojů? Ano, ale ne na všechny stejně dobře.
Nejlépe zvládá bicí a perkuse, ke skládání písniček potřebuje kytaru a klavír. Naopak na baskytaru
umí jen základy, jak sám říká.
Své písničky píše sám, ale v poslední době se k němu přidávají už i žena a děti. Angelo žertem
poznamenává, že za nějakých deset let možná budou psát písničky jeho šikovné děti, a on jim bude
nosit kufry:-)
Kellyovské hity hraje jen v malé míře, protože jako umělec se chce posouvat dál, nechce stát na
místě a hrát pořád to samé. Přesto na koncertech pár starších písniček zahraje.
Během svého života velice často cestoval, projel kus světa. Nejdelší dobu ale strávil v Německu,
kde se také seznámil se svou budoucí manželkou. Loni se usadili v Irsku, na samotě uprostřed lesů,
a moc se jim to líbí.
Padla i otázka na Angelovy vlasy. V době největší slávy je měl až na zadek, před pár lety si je
ostříhal skoro nakrátko, ale už mu zase dorostly téměř do původní délky, jen mu oproti pubertě
trochu ztmavly.
A co děti a škola? Dvě nejstarší děti chodily dříve v Bonnu do školy, ale on jim chtěl dopřát to, co
sám zažil – cestování po Evropě, životní styl, jakým žil v dětství on sám. Říká, že mu to otevřelo
oči, poznal různé kultury, navštívil spoustu zemí. To ale vyžadovalo odhlásit děti ze školy a zavést
domácí výuku – a přesně to nyní s manželkou u dětí realizují.
Má Angelo ještě nějaké sny? Na svých 32 let toho zažil hodně – slávu, cestování po světě... Angelo
sny samozřejmě má, ale ty nesouvisí s profesním životem. Netouží už po takové slávě, jakou zažil s
Kelly Family, protože za to zaplatil příliš vysokou cenu – stálo ho to soukromí. Bylo to na jednu
stranu skvělé a vzrušující, ale nebylo příjemné chodit ven jen s bodyguardy, nemít kolem sebe
přirozené prostředí, normální lidi... Líbilo se mu hrát na ulici, bylo to autentické, úspěch, který se
pak dostavil, je potěšil, ale postupně je to poškodilo jako rodinu. Už nebyli v autobusu, kde byla
sice zima, ale byli všichni spolu, už byli každý den v jiném pětihvězdičkovém hotelu, každý sám ve
svém pokoji. A připadá mu v pořádku, že dnes musí bojovat o své publikum a snažit se, aby zvládl
uživit rodinu. Říká, že kdyby měl spoustu peněz, jeho charakteru by to neprospělo. Není tedy
bohatý? Po stránce peněz ne. Ale po jiných stránkách rozhodně ano: má rodinu, vede svobodný
život, má spoustu zkušeností, má své věrné publikum.
Co sám poslouchá za hudbu? Je to různé: jazz, vážnou hudbu, operu, například Mariu Callas.
Neposlouchá už ale tolik hudby, co dřív, naopak čte víc než dřív, zajímají ho historické romány, také
ekonomie, politika...
V České republice byl během posledních patnácti-dvaceti let opravdu často: v 90. letech zde
koncertoval s Kelly Family a sólově už také určitě aspoň desetkrát. V ČR má i dlouholeté přátele,
navštěvují je s rodinou i soukromě a dokonce jim také byli na svatbě.
14
Televize Nova natáčela přímo na koncertě a krátkou zmínku odvysílaly téhož dne Televizní noviny
(tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-5-4-2.html), kde Angelo
pochválil české pivo a pozval na rozhovor, který se bude vysílat později. Tento rozhovor se pak
objevil následující čtvrtek 10. 4. v reportáži v pořadu Prásk! Vzhledem k bulvárnějšímu vyznění
tohoto pořadu padly i otázky na manželský sex a sexuální výchovu dětí:-) Reportáž můžete
zhlédnout na prask.nova.cz/clanek/novinky/angelo-z-kelly-family-radi-jak-mit-skvely-sex-smanzelkou.html.
Pozitivně laděný článek o koncertě Angela a jeho rodiny napsal pro novinky.cz Milan Papežík
(novinky.cz/vase-zpravy/praha/3409-23877-angelo-kelly-vystoupil-s-manzelkou-a-svymictyrmi-detmi-v-prazskem-divadle-u-hasicu.html).
Velmi pozitivní článek vyšel také na tyden.cz. Citujeme: „S Angelem se v sobotu setkalo mnoho
lidí. Mezi nimi byl i moderátor barrandovských Našich zpráv René Hnilička:
'Angelo Kelly byl velmi přátelský. Na to, jak mě učil hrát na bicí, budu ještě dlouho
vzpomínat. A musím přiznat, že mě překvapil tím, jak to má v hlavě srovnané. Je to chytrý
chlápek, který poslouchá jazz, vážnou hudbu i Mariu Callas, zajímá ho historie a
politika. A líbí se mi i to, že odmítá žít jen ze svých hitů z devadesátých let. Ty na
svých současných koncertech prakticky vůbec nehraje. Naopak se snaží své fanoušky
překvapovat stále něčím novým.'“
Celý článek najdete na tyden.cz/rubriky/kelly-family-v-cechach-takhle-se-zmenil-nejmladsiclen-kapely_303444.html.
Ti, kdo na koncertě nebyli, si mohou udělat představu i z krátkého videa z prvního koncertu turné v
Essenu (14. 3., youtube.com/watch?v=1NLCUzkQAk8). České znění zde:
„Loni jsme neměli žádné koncerty, protože jsme se rozhodli odjet busem do Irska a
hledat nový domov, hledat oblast, místo, dům, kde bychom se mohli usadit, a ten jsme
našli...byl to úžasný, skvělý rok...ale je fajn být zase zpátky na turné a více se věnovat
hudbě...ale ještě se do toho musíme dostat, protože jsme teď hlavně pracovali na domku
a moc nevystupovali:–)“
„Teď jsme v Essenu na prvním koncertě turné Welcome Home...jsme natěšení...na prvním
koncertě jsme vždycky dost nervózní, aby všechno klaplo, ale mělo by to být v pohodě...
Tak, jdeme všechno chystat...“
15
„Na toto turné jsem si přivezl své nejlepší, nejcennější bicí. Vlastně jsou to jediné bicí,
které jsem si sám koupil. Bicí souprava, to je nástroj, pomocí kterého se mohu plně
vyjádřit...bez
písniček,
textů,
beze
všeho
ostatního...můžu
vyjádřit
cokoli,
co
cítím...vztek...štěstí...“ (začne bubnovat a zpívat: „'Cause I'm happy...:–)“)
„Na tomhle turné budeme zpívat nové písničky, pár písniček od dětí a od Kiry, a také
spoustu irských melodií...nedivím se, že nás rok strávený v Irsku ovlivnil v tom, že jsme
zapojili do programu spoustu irské hudby:–) A je to super, myslím, že se vám to bude
líbit:–)“
Angelo také opět zavedl facebookový „deník z turné“ – WELCOME HOME Tour Diary. Píše ho
po každém koncertě na své oficiální Facebook stránce facebook.com/pages/AngeloKelly/220529941309893 a ke každému příspěvku přikládá foto (uvádíme pouze odkaz, z důvodů
ochrany autorských práv není možné tyto fotografie zde zveřejnit). Dubnové příspěvky najdete níže
(březnové příspěvky v minulém čísle fanzine KELLYWORLD):
7. 4.
facebook.com/photo.php?fbid=795592070470341
Angelo: „Uplynulý víkend pro mě byl dost náročný. Měl jsem pořádnou chřipku, která mi
hodně ztěžovala zpívání. Ale už je mi o moc líp. Díky všem, kdo byli na koncertech.“
10. 4.
facebook.com/photo.php?fbid=797069463655935
Angelo: „Strávili jsme pár pěkných volných dní ve Vídni...a holčičky se chtěly mermomocí
podívat, kde žila Sissi. Užili jsme si to. Teď jsme na cestě do Záhřebu. V Chorvatsku
jsem už delší dobu nebyl. Těším se, že se s mnohými z vás dnes večer na koncertě
uvidíme.“
11. 4.
facebook.com/photo.php?fbid=797722160257332
Angelo: „Publikum v Záhřebu bylo nejméně početné za celé toto turné, ale jedno z
nejlepších! Užili jsme si s vámi včera spoustu legrace. Díky moc.“
16
12. 4.
facebook.com/photo.php?fbid=798085490220999
Angelo: „Další super koncert. Byli jste skvělí! Slovinsko je krásná země. Teď jsme na
cestě do Vídně.“
13. 4.
facebook.com/photo.php?fbid=798751516821063
Angelo: „Vídeň byla bombová, jako vždycky! Tady je veselá fotka, kterou jsme pořídili
ve středu v Schönbrunnu ve Vídni.“
14. 4.
facebook.com/photo.php?fbid=799259743436907
Angelo: „Díky všem, kteří byli o tomto víkendu na některém z našich koncertů! Teď
máme deset dní volna. Potřebujeme to:–)“
25. 4.
facebook.com/photo.php?fbid=806095212753360
Angelo: „Po krátké pauze jsme teď opět na turné. Velikonoce jsme si moc užili a
strávili jsme krásný čas s rodinou a přáteli.“
27. 4.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=807283812634500&id=220529941309893
Angelo: „Mannheim a Basilej byly super koncerty! Myslím, že Basilej byla dosud
nejlepším koncertem tohoto turné. Dnes hrajeme v našem oblíbeném divadle, Wilhelma
Theater ve Stuttgartu.“
28. 4.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=808119875884227&id=220529941309893
Angelo: „Prožili jsme včera ve Stuttgartu krásné chvíle. Díky. Všechno nej do nového
týdne.“
17
A co víc – Angelo s rodinou vydávají další cédéčko! Jmenuje se – dle očekávání – stejně jako turné,
Welcome Home. Angelo ho uvedl 19. 4. na své oficiální Facebook stránce slovy:
„Nové album!!!
Welcome Home je zbrusu nové studiové album Angela Kelly a jeho rodiny. Poslechněte si ukázky a
přesvědčte se sami, jak album zní. Užijte si to!“
Ukázky zveřejnil Angelo na svém oficiálním webu angelokelly.de již 17. 4. Najdete je na
angelokelly.de/index2.php/allgemein/neues-album-2/. Tamtéž také najdeme oficiální text k CD,
zveřejněný o den později:
„Welcome Home je zbrusu nové studiové album Angela Kelly a jeho rodiny.
Na celkem 12 písních z desky je zřetelně slyšet, že každý ze členů rodiny se na desce důležitým
způsobem podílel. Kira má na desce dvě neuvěřitelně krásné písně – Mary a Three Musketeers,
které sama napsala a nazpívala. Gabriel a Helen společně napsali píseň Wouldn't Be The Same, velmi
dojemnou píseň, která vám po vyslechnutí bude pořád znít v hlavě a nebudete se jí moci zbavit: –)
Na desce jsou tři tradicionály – I'll Tell Me Ma, Star of The County Down a Amazing Grace. Při
poslechu je jasné, jaký vliv má život v Irsku na Angelovu rodinu a jejich hudbu. Angelo přispěl na
album některými velmi silnými písněmi, ve kterých vyjadřuje své hledání pravdy a svou víru ve
svobodu. Welcome Home je deska pro celou rodinu, plná skvělých písní, dojemných momentů a která má
také výborný zvuk.
Nové album vychází 24. dubna. Součástí CD bude 16stránkový booklet se spoustou nádherných
fotografií a se všemi texty písní. Album bude samozřejmě k dostání na turné a také v online shopu
aeskimo.eu. Buďte jedni z prvních a objednejte si ho již nyní.“
Foto (2): angelokelly.de
18
Nové album Welcome Home je více než kdy jindy Angelovým rodinným projektem. Již na
minulém řadovém albu OFF ROAD zpívala manželka Kira a tři starší děti absolvovaly sólovou
premiéru v písni Peaceful Home, kterou pro ně a o nich napsal jejich táta, ale na této desce jsou již
plně zapojeni všichni členové rodiny, i malý Joseph má zmínku v bookletu – „background noises“,
„zvuky v pozadí“:-)
Na desce hostují další muzikanti, kteří jsou s Angelem nějakým způsobem pracovně spříznění.
Vyhledávaný studiový hudebník Matthias Krauss (spolupracoval např. i se Scorpions – pozn. red.)
je pro fanoušky dávno známým pojmem díky účinkování s Kelly Family i později s Paddym a
právě s Angelem. Zde Matthias přidal kromě svých obvyklých nástrojů – klávesy a různé typy kytar
– i akordeon a perkuse. Baskytaru obstaral Claus Fischer, který působil mj. jako sólový kytarista v
Angelově rockové kapele kolem roku 2006. Housle, banjo a mandolínu, které dodávají desce na
mnohých místech lidový zvuk, nahrál Markus Wienstroer.
Účast celé rodiny a nedávné přestěhování do Irska do prvního vlastního domu zásadním způsobem
ovlivňují charakter alba. Najdeme zde tedy typické irské písně jako I'll Tell Me Ma či Star Of The
County Down, odkazem na repertoár Angelova dětství je Amazing Grace, zlidovělá duchovní
píseň vzniknuvší před mnoha lety, kterou zpívali sourozenci Kellyovi – vlastně všechny tyto tři
písně můžeme najít ve starých koncertních setlistech Kelly Family. I'll Tell Me Ma je pro tři starší
děti a Kiru příležitostí k sólovým partům ve sloce, energická Star Of The County Down s lidovou
instrumentací vyniká autentickou interpretací Angela. Amazing Grace je v podání Angelovy rodiny
(a s doprovodem jediné akustické kytary) chorálem, kterému vévodí Angelův výrazný hlas.
Věnujme však nyní větší pozornost novým skladbám. Titulní Home jako kdyby v sobě shrnula vše,
čím se tato deska vyznačuje a co bylo zmíněno již předtím – nový domov, Irsko, muzicírující
rodina. Je to skladba v energičtějším tempu, úvod zní díky houslím a rytmice lidově až countryově.
Text vychází velmi výrazně z Angelových životních zkušeností, jak je tomu ostatně u Kellyových
zvykem, a i proto působí jejich tvorba tak sympaticky. Angelo zde vypráví příběh kellyovského
kočovného života, („Oh I've been travellin' all of my life, I never knew where I belonged, I've been
to places people only dream of...“), zamýšlí se nad tím, že dříve nevnímal domov jako konkrétní
místo, což mu chybělo, ale zároveň si nechce stěžovat na to, jakým životem žil („When you're on
the road as much as I've been, you can feel alone, you can feel so helpless, don't get me wrong, I
suerly have been blessed, but there has been one thing in life that I have missed...“). V refrénech
dochází k závěru, že domov je tam, kde jsou ti, které máme rádi, ale je rozhodně fajn vnímat domov
i jako konkrétní místo („Home, home is where the heart is, but it sure is nice to know you have a
place, home, home is where the heart is, but there's nothing like, nothing like, no, nothing like
having your own home...“) – což on už nyní prožívá, a to je také důvod, proč o tom píše.
Angelo se v textech písní Liberty, We'll Light It Up, We Can Make It a Sooner Or Later
výrazněji profiluje sociálně-kriticky a politicky. Texty vyjadřují výraznou touhu po svobodě, nejen
osobní, ale i společenské, světové. Po svobodě bez diktátu seshora (Have you ever heard of liberty,
a world without spies and centralised power (Sooner Or Later)), bez diktátu peněz (Get rid of the
central bankers, send them all back to hell (Liberty)), Angelo je skeptický vůči současnému světu
(„Everyone is after money and lust 'cause inside there's a hole and it burns (…) loneliness has been
spreading like fire“ (We Can Make It), „Now we're getting to a point where one can no longer
ignore what our rulers have done and what they're fighting for (We'll Light It Up)), ale naději vidí v
návratu k tradičním hodnotám (I'd rather listen to the founding fathers and what they stood for
(Liberty), Faith in the past was at the heart of society (Sooner Or Later)), ve víře v Boha („Give
praise to our maker and search for a life that is true (…) Trying to be God, but there's only one who
sacrificed blood of his beloved Son who soon will return to fulfil the prophecy, so let us all learn
what he has taught (Sooner Or Later)), věří, že se to dá zvládnout, když se o to člověk bude snažit
(„We can make it if we try it at all, hold on...“ (We Can Make It), „Hope will be there, we'll light it
up...“ (We'll Light It Up)). We Can Make It je pak v refrénu plná naděje a po skeptické sloce působí
velmi uklidňujícím dojmem, hodně zde dělá hudební zpracování – v refrénu Angela podpoří
19
druhým hlasem jeho žena Kira a výsledek zní velmi harmonicky, jak jsme se také mohli přesvědčit
ve videodokumentu Welcome Home, kde tato píseň zazněla. Liberty, známá jako první píseň, kde
Angela doprovázely děti na nástroje (podzimní turné 2012, Helen – baskytara, Gabriel – bicí), se
konečně dočkala vydání na albu. We'll Light It Up má – i přes irskou melodiku a lidově znějící
instrumentaci – lehce rockovější nádech, fans Bon Jovi by při této písni možná mohlo napadnout
něco o inspiraci country obdobím těchto slavných amerických rockerů (album Lost Highway, 2007
– pozn. red.), ale to jsou jen domněnky. Sooner Or Later zní z celého alba nejvíc rockově, s
elektrickými kytarami ve druhé části písně si posluchač vzpomene na zvuk desky Lost Sons (2008)
natočené s Angelovou tehdejší rockovou kapelou. Angelova nová deska však zní především irsky a
„jako Angelo a jeho rodina v roce 2014“, netřeba se příliš zabývat paralelami s něčím jiným.
Na album autorsky přispěli i ostatní členové Angelovy rodiny, jak bylo již zmíněno. Dvěma
autorskými skladbami se prezentuje jeho manželka Kira. Dlužno dodat, že písně Mary a Three
Musketeers patří zároveň i k jejím nejlepším dosavadním počinům pěveckým, Kira zde zní jako
svébytná zpěvačka, která by obstála v konkurenci stylově podobných interpretek. V písni Mary se
Kira zamýšlí nad tím, že pro normálního smrtelníka není jednoduché chovat se vždy ke všem slušně
(„Why is it so hard to be kind, embrace the ones you love, like you do every day...“), ale také nad
tím, že není snadné zůstat svůj bez ohledu na to, jak budou člověka vnímat jiní („Why is it so hard
to be true, mean every word you say without being scared what the others think...“). Obrací se k
Panně Marii jako vzoru čistoty, dobrého člověka („Mary, Holy Mary, I wanna be like you..“), prosí
o její ochranu („Pray for us, cover us gently with your love, pray for us Mother of God...“). V písni
Three Musketeers si vybavuje konkrétní prožitky z dětství stráveného s otcem a bratrem (rodiče se
rozvedli): jak si s bratrem hráli, co táta dělal... („Running with the wind in our hair, you and me,
and in the summers we would sit in our old cherry tree, were watching father do some gardening“
(…) „Brother, do you remember us playing in the rain, looking for some shelter in the park before
we'd go out again, and when the evening came, he would call us in, curled up in the old armchair...“
) S otcem a bratrem má dodnes blízké vztahy: „We were like three musketeers, a strong bond
between us forever will be (…) I will always love you and you'll always love me..“ Obě písně jsou
navíc zdařilé hudebně i textově, možná až překvapivě na někoho, kdo zatím nic nenapsal, chtělo by
se říci. Opak je však pravdou – Angelo na pražském koncertě prozradil, že příběh jejich lásky, který
vložil do svých písní jako Once In A While, I Can't Help Myself nebo I Will Be Your Bride, má i
druhou stranu: Kira také psala písně. Ale zatímco on byl úspěšným hudebníkem a z jeho písní se
staly hity, Kiřiny písně se na veřejnost nedostaly.
Když před dvěma lety nazpívaly tři Angelovy starší děti každý jednu sloku písně Peaceful Home na
album OFF ROAD, nikoho z fanoušků nejspíš nenapadlo, že na dalším CD už bude autorská
písnička dvou nejstarších z nich – Wouldn't Be The Same. Gabriel a Helen v písni zpívají o sobě
navzájem, co pro ně sourozenec znamená, a shodnou se, že „wouldn't be the same without you“ –
bez tebe by to tady nebylo takové. Protože jsou fanoušci jistě na tuto píseň a její text zvědaví,
můžeme už nyní slíbit, že se objeví v příštím čísle v rubrice Překlad:-)
A u dětí ještě chvíli zůstaneme. Píseň When You Grow Up napsal a zpívá Angelo, ale dle textu je
jasné, že se obrací ke svým potomkům. Není jasné, zda Angelo myslí konkrétně některé z dětí,
nejspíš se to týká jich všech. Je to přání rodiče, aby jeho dítě zůstalo navždy jeho dítětem: „Your
room will be there with your toys and your bear, just waiting, the fire will be on and we'll sing us a
song and talk of our life's tales, when you grow up, promise me you'll stay my little child, if only just
for a day...“ Angelo také odhaluje, jak prožíval období dospívání on (osamostatnil se velmi mladý),
a lituje, že v té době nedával tátovi o sobě příliš vědět: „Ran away with 17, just searching, I didn't
leave a note or bother to call and I hurt my dad so much...“ Pomalá, přemýšlivá píseň tvoří po
hudební stránce jakoby určitý most mezi albem OFF ROAD a novým CD Welcome Home, ale
obsahově se již vztahuje k novým tématům: první skutečný domov Angelovy rodiny, ze kterého i
děti jednou odejdou hledat své štěstí jinde. To všechno je však ještě velmi daleko...do té doby se
pojďme zaposlouchat do další desky někoho z Kellys, Welcome Home...:-)
Zdroj: facebook.com/pages/Angelo-Kelly/220529941309893, angelokelly.de, novinky.cz, tyden.cz, nova.cz, časopis Sedmička
20
Joey v Rumunsku: Máme řešení,
které zachrání toulavé psy před smrtí
Joey jednal o řešeních, která pomohou toulavým psům
Foto: stirileprotv.ro
Jak jsme vás informovali v minulém čísle fanzine KELLYWORLD, Joey Kelly
pobýval pár dní v Rumunsku, kde se zasazoval o lepší podmínky pro místní toulavé
psy a psy v útulcích. Navštívil město Dej, kam ho doprovodila prezidentka
společnosti Cellagon vyrábějící mj. i krmiva pro psy, Frauke Berner. Ta se velmi
zasazuje o lepší podmínky a záchranu života pro psy, kteří mají být nyní na základě
nového rumunského zákona utraceni, jestliže se pro ně do 14 dnů nenajde stálé místo.
Firma Cellagon, se kterou Joey dlouhá léta spolupracuje, daruje do Rumunska
měsíčně přes tunu krmiv pro psy. Joey navštívil útulek, protože chce pomoci najít
psům domovy i v zahraničí.
Setkali se také se starostou a místostarostou města Dej. Shodli se, že útulek pro psy
by měl být rozšířen, aby bylo možné zajistit lepší podmínky pro psy a „ubytovat“
více toulavých psů. Probírali také řešení, která pomohou vyhnout se utrácení
toulavých psů.
Útulek provozuje město a sdružení Pro Anima Terra. Starají se v něm o 130 psů.
Díky mezinárodní adopci bylo možné najít nový domov celkem již zhruba 60 psům,
kteří teď žijí v rodinách v Belgii, Holandsku a Německu. Joey se o to sám aktivně
zasazuje.
V tomto čísle přinášíme český přepis Joeyova vyjádření a vyjádření Frauke Berner ze
společnosti Cellagon. Video najdete na youtube.com/watch?v=cnGkcaevjhU.
21
Joey Kelly: „Rumunsko je krásná země...skvělí lidé...nádherné počasí... Moji přátelé Frauke
Berner a Frank jsou v kontaktu stímto projektem a požádali mě...protože mám moc rád
zvířata, mám statek, na kterém žije asi třicet zvířat – poníci, ovečky, psi – beru si
zvířata, která se dostala do obtížné situace, a pomáhám jim, poskytnu jim lepší život...
Takže mě jako milovníka zvířat požádali, abych tento projekt podpořil, a já jsem se o
tom celém více informoval a řekl jsem – ano, podpořím to. A přijel jsem do Rumunska,
abych to všechno viděl na vlastní oči, protože si myslím, že je důležité vidět, jak
přesně to můžu podpořit, jak přesně můžu pomáhat, a je to pro mě příležitost navštívit
Rumunsko, jsem tu posedmé nebo poosmé, už nevím, ale tuhle oblast Rumunska neznám,
znám samozřejmě Bukurešť a některé další kouty této země, byl jsem taky jednou v
Transylvánii...před mnoha lety jsem se živil hudbou a víckrát jsme hráli v Rumunsku a
bylo to krásné...díky za podporu ze strany města, ze strany starosty, ze strany celého
týmu...i krásných žen, které jsou opravdové bojovnice... Dneska se půjdeme podívat na
pejsky. Je super, že tady mohu být.“
22
Víte o problémech s toulavými psy v Rumunsku? Je jich tolik...a úřady nemohou najít
řešení...
Joey Kelly: „Ano. Před mnoha lety jsem byl v Bukurešti, a znovu před pár lety, a běhal
jsem tam...víte, já běhám maraton...trénoval jsem v Bukurešti v noci, v ulicích města...a
byla tam spousta toulavých psů, někteří z nich se mě snažili pronásledovat... Byl jsem v
mnoha zemích po celé zeměkouli, účastnil jsem se mnoha závodů, a teď jsem právě přijel
z Chile, kde mají stejný problém, kde je hodně psů bez domova, kteří žijí na ulici...to
je obecně problém... Tenhle tým má dlouhodobé řešení. Pokud vyjde spolupráce s městem,
s místními lidmi a možná také s médii, myslím, že je tady dlouhodobé řešení. Se
starostou máme teď schůzku, a říkal, že pokud se podaří z 800 toulavých psů dostat do
útulku tři čtvrtiny, bude to obrovský úspěch...“ (volně přel.). „Postaví se nový útulek, pro
zhruba 200 psů, jednáme o stavbě dalšího útulku, a samozřejmě o kastracích, aby se
nemohli dále množit. Takže řekněme, že toto by bylo dlouhodobé řešení, které jsme si
nechali projít hlavou a máme tým vysoce motivovaných lidí, kteří mají velké srdce pro
zvířata.“
23
Co se týká mezinárodních adopcí, je toto řešením?
Joey Kelly: „Ano, to také, myslím, že všechno dohromady. Psi žijí docela dlouho, ti
pouliční kratší dobu, protože nemají takový komfort...takže nejspíš kombinace všeho
dohromady. Kastrace, aby se jejich populace nezvyšovala, a adopce...máme tady německou
televizi, která tady natočí a v Německu odvysílá reportáž o tomto projektu...a pomůže
tak řešit tento problém... Možná je to cesta, jak pomoci tomuto městu. A pak si možná
některá města řeknou – to je fajn nápad. Ve spolupráci s německými organizacemi na
ochranu zvířat proběhne kastrační program, což zabrání dalšímu nárůstu populace psů, a
postaví se nový útulek, tedy bude možné odchytávat a ubytovávat další psy, poskytnout jim
přístřeší a potravu...a moji přátelé budou zodpovědní za přísun žrádla...víte, že to není
zrovna levná záležitost, je to dost drahé...takže toto je dlouhodobé řešení, není to
jediný úkol, je to všechno dohromady,“ (volně přel.), „jedno řešení, které zahrnuje více
dílčích řešení, které pomůže téhleté oblasti.“
24
Frauke Berner: „Jsme tu proto, abychom představili řešení pro ta zvířata...“ (volně přel.)
„Máme zvířata rádi a jistě budete všichni souhlasit, že ve 21. století musíme nacházet
humánní řešení. Masové vybíjení psů nemůže být podle mého názoru nikdy řešením. Doma
máme zvířata v domě, v Německu mám velkou firmu (vyrábí psí krmivo – pozn. překl.) se
12.000 zaměstnanci, moje srdce bije pro zvířata, pro psy, a já nemůžu vidět, co se
děje těmhle tady. Al myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že se ten problém dá
řešit a vyřešit.“
25
Zástupci rumunské strany pak předali Joeyovi a Frauke certifikáty:
„Chtěli bychom vám předat tyto certifikáty jako vyjádření toho, jak si vážíme vaší
pomoci. Děkujeme vám za návštěvu a doufáme v dlouhodobou spolupráci, protože přemýšlíme
v dlouhodobém horizontu. Myslím, že se nám společně může podařit mnoho dobrých věcí.“
26
Joey při návštěvě útulku zmínil také mezinárodní adopce – pokusí se pro některé psy zajistit
domovy mezi svými přáteli v Německu a dalšími lidmi.
27
Říká, že je to teprve začátek a že lepší něco, než nic, ale věří, že se podaří zajistit lepší prostory pro
psy, aby jich nemuselo být deset v jednom velkém kotci, a že se postupně podaří dostat situaci pod
kontrolu, umístit do útulku více psů z ulice.
Foto (4): stirileprotv.ro
Zdroj: stirileprotv.ro, ro.stiri.yahoo.com, voceatransilvaniei.ro, monitorulcj.ro, wedogood.de/we-partner/41-cellagon
28
Reportáž
Autorské čtení Patricie: Užívá si to i sama hlavní aktérka!
Patricia a Denis přečetli/sehráli, jak to bylo před prvním rande
Foto: ZDF
Jak fanzine KELLYWORLD informoval v minulých číslech, Patricia Kelly vydala 26. února svou
biografii Der Klang meines Lebens – Erinnerungen an stürmische und sonnige Zeiten (Tóny
mého života – Vzpomínky na bouřlivé i slunečné časy). Nyní probíhá turné autorského čtení k této
knize, které odstartovalo 1. 4. v Oldenburgu.
Tým Patricie vypsal následující program autorských čtení (platil pro autorské čtení v BaseCampu
Bonn, na dalších autorských čteních nemusí obsahovat všechny následující body!)
Patricia bude hodně číst ze své knihy
poprvé uslyšíte také kapitoly, které v tištěné knize nejsou, tedy skutečně bonusové kapitoly,
které ještě nikdo nezná!
promítání diapozitivů s fotkami ze starých kellyovských časů
některé suvenýry, které jste mohli vidět již v traileru ke knize, budou také k vidění
kromě čtení zahraje Patricia také pár písní v akustické podobě – a kdo bude mít s sebou
hudební nástroj, může se přidat
na závěr budete mít možnost klást Patricii otázky ohledně knihy (protože těch máte jistě
spoustu)
po akci bude Patricia podepisovat knihy a CD i s osobním věnováním
kdo se bude chtít s Patricií vyfotit, bude mít možnost. Vaše fotky budou pak (pokud budete
chtít) zveřejněny na Patriciině Facebook stránce v samostatném albu
29
Patricia napsala na své oficiální Facebook stránce 1. 4. před odjezdem do Oldenburgu:
„Moji milí,
dnes mám první autorské čtení a strašně se těším, ale jsem taky trochu nervózní. Musela jsem
prostě sníst něco sladkého, ale jak víte, vyhýbám se v postním období čokoládě. Naštěstí byl u
nás na návštěvě můj bratr Paul a přivezl nám dárek: domácí med! Je totiž včelař, a...hmm,
med od něj, je výborný! A tento med mi pomáhá, abych netoužila po čokoládě.
Teď se ale těším, že se uvidím s některými z vás a budu pro vás předčítat ze své knihy.
Užijme si společně krásný večer.
Bůh vám žehnej,
Patricia“
Přiložila také foto, které najdete na facebook.com/photo.php?fbid=833739979975281. Z důvodů
ochrany autorských práv není možné zde tuto fotografii zveřejňovat.
3. dubna napsala Patricia tamtéž:
„Moji milí,
jsme zpět na cestách! Yeah! Dlouho jsem nebyla na turné, a tohle je výborný pocit. Sice jsem
trochu 'zrezivěla' po více než roční pauze, ale hlas naolejujeme a promažeme medem od Paula.
Díky vám všem za fantastický, nádherný večer v Oldenburgu, kde odstartovalo mé turné
autorského čtení. Byli jste ke mně tak hodní a díky vám měl tento večer velký úspěch.
Teď balíme (teda spíš moji chlapi balí) a odnášíme do auta všechny ty suvenýry z minulosti na
zítřejší čtení v Bonnu. Beru si s sebou tolik věcí, že mě Denis málem přizabil!: –D
Těším se a nemůžu se dočkat, až se uvidím s vámi všemi v BaseCampu, na tomto neobyčejném
místě. Bude to hustý! Ale nejdřív se ještě musím rozhodnout, které šaty si obleču. Jéjej!
Dobrou noc a Bůh vám žehnej,
Patricia“
30
Patricia přiložila také fotografie z Oldenburgu. Najdete je na její oficiální Facebook stránce na
adresách
facebook.com/photo.php?fbid=835119569837322,
facebook.com/photo.php?
fbid=835119666503979 a facebook.com/photo.php?fbid=835119766503969 . Z důvodů ochrany
autorských práv není možné tyto fotografie zde zveřejňovat.
Foto (8): youtube.com/user/Meltabcel
Fanoušci pořídili několik videonahrávek. Díky nim víme, že v Oldenburgu zazněly např. písně La
Barca de Oro, (Singing) Life, The Rose či No One But You. Při poslední jmenované si Patricia
nechala od synovce Clemonse (syn Paula, byl přítomný i na koncertě Jimmyho Kelly ve Slaném 14.
12. 2013 jako kameraman – pozn. red.) přinést mobilní telefon a volala manželovi Denisovi. Hodně
se spolu nasmáli a Patricia mu tuto píseň – napsanou původně pro něj a o něm – znovu věnovala.
Videa (Oldenburg):
youtube.com/watch?v=FWLJWlwMAX4 La Barca de Oro
youtube.com/watch?v=XRUgTane__o No One But You a telefonát Denisovi
youtube.com/watch?v=J7qfj8FWQQs (Singing) Life
youtube.com/watch?v=8pv9nyNt_Mo The Rose
31
4. 4. pokračovalo turné v BaseCampu Bonn. BaseCamp je ojedinělý hotel v Bonnu, kde je na velké
zastřešené ploše soustředěna spousta karavanů a obytných vozů, ve kterých se dá přespávat místo
noclehu v pokojích, jak tomu bývá běžné v jiných hotelích. Je to místo s neobyčejnou atmosférou a
značně připomíná kellyovské bydlení v obytném busu. Proto byl o tuto formu noclehu obrovský
zájem ze strany fans – vstupenky s ubytováním v BaseCampu nebyly jen pár minut po začátku
prodeje už k mání.
I tady to na pódiu vypadalo jako v pokoji: svícen, lampa, klavír, gauč, stojan s oblečením...a na
okraji pódia model kellyovského busu.
„Moje kniha se jmenuje Der Klang meines Lebens, tedy Tóny mého života či Jak zní můj život,
a musím říct, že dnes večer zní velmi nervózně,“ pozdravila Patricia své fanoušky. „Před každým
vystoupením cítím, jak mi buší srdce.“
Mnozí fanoušci přicestovali z velké dálky, někteří jeli i 400 km. „Kellyfanoušci jsou neuvěřitelně
věrní,“ konstatoval Thomas Lenz, lektor a Patriciin kamarád, který večerem provázel.
Patricia zazpívala po každé kapitole nějakou kellyovskou píseň odpovídající období, o kterém právě
četla. Čtení hudebně podbarvovala violoncellistka, která Patricii doprovázela i při některých
písních. Po zábavných historkách z dětství (vyražený zub při sáňkování, touha pětileté Patricie po
krásných červených střevíčcích z výlohy obchodu) následovala smutná kapitola – úmrtí mámy. „Ona
žila láskou. Strašně mi chybí,“ četla Patricia z knihy. Tuto pasáž sama podbarvovala hrou na klavír.
Za chvíli ovšem naladila své publikum na podstatně veselejší notu, když pozvala na pódium svého
manžela Denise a společně přečetli/sehráli příběh svého prvního rande (více v rubrice Video měsíce
– pozn. překl.). Na závěr si Patricia zazpívala společně s publikem First Time. Někteří fanoušci měli
s sebou kytary a přidali se.
Pro velký úspěch se bude Patriciino autorské čtení v BaseCampu na podzim opakovat, a to 19. září.
„Akce tady v BaseCampu je jedna z nejnákladnějších za celé toto turné,“ dodal Thomas Lenz. Již
nyní jsou však vstupenky s ubytováním vyprodané.
Videa (BaseCamp Bonn):
youtube.com/watch?v=mdhk07m5Ir8 First Time
youtube.com/watch?v=jFd5M-crNbo No One But You
youtube.com/watch?v=fr-C4gBvqE8 sako a šaty
(youtube.com/watch?v=MX233K2iyLM – stejné video)
youtube.com/watch?v=k404pseY7VY (Singing) Life a vyprávění o dovolené v obytném voze
youtube.com/watch?v=-W3QSsroLIQ Alle Kinder brauchen Freunde a historka o ulomeném zubu
youtube.com/watch?v=ZjCRhjVffrI La barca d'oro
32
Sako a šaty z prvního rande Denise a Patricie
Foto (2): youtube.com/channel/UCvBL2mpUEv2kO3na9Ilyz-g
Patricia vytáhla ze stojanu s oblečením staré hnědé sako a vyprávěla, že toto sako měl Denis na
sobě na jejich první schůzce. Bylo to sako od jeho jediného tehdejšího obleku, značky Hugo Boss, z
moskevského sekáče. Vešel by ses do něj ještě? zeptala se žertem manžela. Pak vytáhla dlouhé
tmavě zelené šaty s bílým límečkem a nechala Denise hádat, co jsou to za šaty. Denis odpověděl, že
ty měla na sobě na jejich prvním rande ona. Patricia se smála, že je to správně:-D Denis se jí také
zeptal, jestli by se do nich ještě dnes vešla. Patricia řekla, že určitě, a Denis se smál, že on by se do
toho saka jistě taky vešel:-) Patricia souhlasila. Ale zkoušet to nebudeme, že ne? dodala. Je to
patnáct let zpátky...a máme taky o patnáct kilo víc:-D Ale vypadala jsem fakt jako jeptiška, ne?
zažertovala.
Patricia také vyprávěla, jak by chtěla jet na dovolenou v podobném obytném voze, jakých je
BaseCamp plný, ale Denisovi se ten nápad až tolik nezamlouvá, ovšem teď má Patricia na své
straně děti, které chtějí taky a říkají, že za to budou bojovat:-)
33
Přidala též historku o tom, jak se při nedávném stěhování uhodila do obličeje a ulomila se jí část
zubu – zrovna den před tiskovou konferencí ke knize! Ale Denis, zlatíčko, si vzal volno, jak
vyprávěla – a rychle ji odvezl autem k jejímu zubaři...který se mimochodem jmenuje pan
Rosenkranz (v překladu Růženec):-) Dodala, že píseň, kterou teď zazpívá (Alle Kinder brauchen
Freunde) byla napsána pro Kellys někdy kolem roku 1980, protože je to skutečný příběh, který
prožili (příběh místního chlapce z města, kde právě nějaký čas pobývali; chlapec se s nimi spřátelil
a pak byl velmi smutný, když po nějaké době odjížděli zase pryč – pozn. překl.). Mimochodem,
verze z BaseCampu s violoncellem a v pomalejším tempu se velmi blížila originální verzi z roku
1980!
Foto (3): youtube.com/user/PatriciaKellySupport
34
Nadšená Patricia pak napsala 8. dubna na své oficiální Facebook stránce:
„Moji milí,
páteční čtení v BaseCampu bylo super! Chtěla bych vám všem poděkovat, že díky vám byl
tento večer tak krásný. Bez vás by to nešlo. Zpívali jste, tleskali, říkali jste mi po vystoupení
hezké věci, když jsme se pak sešli na scéně. Jak jsme šťastní, že máme takové fanoušky jako
vy! Mrzí nás jen, že jsme vám nemohli promítnout fotky, jak bylo plánováno, ale měli jsme
technické problémy, podobně jako s Thomasovým mikrofonem. Škoda.
Spousta z vás přišla v pěkných šatech v Kelly stylu. To bylo fakt cool. Někteří z vás měli s
sebou nástroje a hráli a zpívali k tomu. Bohužel už nedošlo na zodpovězení vašich dotazů,
protože se večer protáhl.
Už teď se těším na svá další čtení a na ty z vás, se kterými se uvidím v Panningenu a v
Torgau. Tady je videjko, jak pro mě jedna mladá dáma hrála First Time na trubku. Bylo to tak
neobyčejné a krásné. Nikdy předtím jsem nikoho neslyšela hrát moji písničku na trumpetu. Díky
za to, Julie. Jo a to video jsem natočila já sama! Ať se vám líbí.
Bůh vám žehnej,
Patricia“
Video, o kterém Patricia psala, najdete na youtube.com/watch?v=44MAXkmFaGs.
Patricia v BaseCampu také nafotila pár zajímavých fotografií. Na jedné z nich se vznáší se
slunečníkem, na další má v rukou lodní kormidlo (připomínka kellyovského bydlení na hausbótu a
na třetí kolem sebe rozestavěla věci, které tvoří improvizovaný pokojíček, v němž čte. Fotografie
najdete na facebook.com/photo.php?fbid=838123459536933, facebook.com/photo.php?
fbid=638503682870728 a facebook.com/photo.php?fbid=637765122944584. Z důvodů ochrany
autorských práv není možné tyto fotografie zde zveřejňovat.
Zdroj:
youtube.com/user/PatKellyOfficial,
facebook.com/PatriciaKelly.Official,
youtube.com/user/Meltabcel,
general-anzeiger-bonn.de,
facebook.com/JenniferZumbuschFotografie, youtube.com/channel/UCvBL2mpUEv2kO3na9Ilyz-g, youtube.com/user/PatriciaKellySupport
35
Joey pomáhá dětem po léčbě rakoviny vrátit se do života
Joey na palubě lodi 't Wapen fan Fryslan s dětmi zotavujícími se z rakoviny. Foto: RTL
Joey Kelly a organizace Menschen für Kinder (Lidé pro děti) spolupracují již léta s televizní
charitou RTL – Wir helfen Kindern (RTL – Pomáháme dětem). Nyní se všichni tři spojili pro
zajímavou akci: Joey podpořil svou přítomností „námořní“ výpravu patnácti mladých lidí. Na
dvojstěžňovém škuneru s dlouhým názvem 't Wapen fan Fryslan se vydali na týdenní výlet po
uměle vytvořeném jezeře IJsselmeer v Holandsku. Akce je součástí následné péče po léčbě
rakoviny u těchto mladých lidí a klade si za cíl ukázat jim opět kousek „normálního“ světa.
Všechny tyto děti mají za sebou mnoho let extrémní fyzické i psychické zátěže. Sounáležitost a
společné dobrodružství na lodi jim na týden umožnily nechat nemoc odplout do pozadí.
RTL přinesla krátkou videoreportáž, kterou najdete na rtl.de/cms/mein-rtl/rtl-wir-helfenkindern/aktuelles/joey-kelly-segeltoern-mit-krebskranken-kids-3a827-6f82-23-1883656.html.
České znění zde:
36
„Joey Kelly ahoj! Vyznavač extrémních sportů Joey Kelly se vydal na lodi s patnácti mladými lidmi
zotavujícími se z rakoviny, se stejným počtem ošetřovatelů a se dvěma lékaři. Užili si týdenní výlet
lodí po IJsselmeer. Jasně, napínat plachty, to je těžká práce, a Joey musí také pořádně zabrat.“
Joey: „Jsem rád, že mohu pomoci tyto děti motivovat, pomoci jim vrátit se opět do normálu a
zažít něco zajímavého, protože mají za sebou těžké období.“
37
„Organizace Menschen für Kinder je dlouholetým partnerem RTL – Wir helfen Kindern. Iniciátor
této akce Stefan Zeiger (diakon a předsedající organizace Menschen für Kinder – pozn. překl.) chce
těmto dětem opět přiblížit normální svět a dopřát jim kousek svobody a dobrodružství.“
„Společně napínat plachty, kormidlovat, sami si vařit nebo hrát karty – anebo třeba muzicírovat.
Všichni se přidají. A Joey Kelly samozřejmě také.“
Foto (vše): rtl.de
Zdroj: rtl.de
38
Jimmy: Při setkání se sourozenci se řeč často stočí na tátu
Jimmy Kelly byl 4. dubna hostem pořadu Corsogespräche rozhlasové stanice
Deutschlandfunk v Kölnu. Rozhovor vedl Martin Bregenzer.
Originální německé znění je k dispozici na deutschlandfunk.de/corsogespraechback-to-the-roots.807.de.html?dram%3Aarticle_id=282045, český překlad viz
níže:
Proč Jimmy občas vystupuje s nalíčeným monoklem na jednom oku, podobně, jako je
i vyobrazený na přebalu nejnovějšího alba Viva La Street? Jimmy vysvětluje, že už
šest let opět hraje na ulici, je to jeho skutečné povolání, je to jeho nejčastější místo k
vystupování již odmalička, ale poslední dobou vystupuje na ulici hodně, a všichni,
koho na ulici potkává, se museli potýkat s nějakou nepřízní osudu, bez ohledu na to,
jak dobře vypadají...když se s nimi člověk baví víc, zjistí to. Nalíčený monokl
symbolizuje tedy nějakou ránu od života, Jimmy se smíchem říká, že takhle chodí k
poctě lidstva, a také sebe samotného:-) Ale co to druhé oko? To je nezraněné...a díky
tomu se můžeme protloukat životem dál. To je filozofické vysvětlení, směje se
Jimmy.
Jimmy hraje opět na ulici a deska Viva La Street na to také odkazuje. Jimmy s tím
znovu začal v době, kdy se většina sourozenců vydala svou cestou a Jimmy začal
opět vystupovat na ulici. Přišlo mu to logické. Vůbec neřešil, že by se mohl živit
něčím jiným – v jeho životě byla hudba vždy tím, čím člověk musel žít. S pouličním
muzicírováním vyrostl, nikdy nechodil do školy, nevyučil se řemeslu, bylo pro něj
tedy logické, že se bude živit tím, co umí, tedy hudbou. A v té době potřeboval
peníze. Nebyl to tedy kdovíjaký romantický nápad, ale potřeba, říká Jimmy. První rok
pro něj byl psychicky náročný, hrál třeba na pěší zóně tady v Kolíně, po všech těch
úspěších Kelly Family, dvaceti milionech prodaných desek, vyprodaných stadionech
a vyprodané Lanxess Areně (v té době nesla název Kölnarena – pozn. překl.) se zase
postavit sám na ulici, bez rodiny, na stejná místa jako kdysi, opravdu nebylo
jednoduché. Ale ulice se pro něj stala v jistém slova smyslu i terapií a uvědomil si, že
není jediný, kdo se musí vypořádat s nepřízní osudu, a setkávání s lidmi na něj
působilo léčivě.
Jimmy žil určitý čas v Paříži, v židovské čtvrti, a oblíbil si tam židovskou hudbu –
klezmerovou hudbu. To je vidět i na jeho současné tvorbě. Klezmerová hudba a
lidová hudba ho vždy fascinovala, zabývá se víc životem než která jiná. Ale Jimmy
dělá také pop, dodává, nechce, aby to někdo špatně pochopil. Jsou určitá témata,
která jsou typická, kterými se autor stále zabývá, každý člověk má témata, která ho
lákají či iritují, stejně je to i u něj, říká. Fascinuje ho téma smrti, chtěl by zjistit, co
následuje po ní, a také by chtěl zjistit, co tady na tom světě pohledává (smích). A
samozřejmě ho zajímá téma lásky...ale jak říká, chtěl by nahlédnout i „za kulisy“ toho
pozemského života. Ale komponuje spíš instinktivně...prostě to přijde a je to tady. A
39
mnohá témata naopak uchopit nedokáže, a ta prostě musí nechat být. Přiznává, že je
pro něj hodně těžké psát texty. Není vystudovaným hudebníkem ani skladatelem, jeho
písně se mu zdají jednoduché. Pár akordů...a prostě hraje.
Moderátor říká, že se rozhodl vyhýbat se při rozhovoru otázkám na Kelly Family,
Jimmy se směje, že odteď už beztak nic víc neprozradí:-D Přesto na ně dojde, protože
se k Jimmyho rodině vztahují některé věci na Jimmyho albu – například píseň Go Go
Go věnovaná otci. Je tomu tedy tak, že se Jimmy potřeboval „osvobodit“ od
kellyovské minulosti, aby byl vnímán jako sólový umělec? Jimmymu se příliš
nezamlouvá to slovo „osvobodit se“, ale vnímá, že není běžné začínat po takovém
úspěchu znovu od nuly a zároveň mít pocit, že je všechno super a se vším je v
pohodě. To není samozřejmostí. Úspěch, který měli, a životní styl, kterým žili, to
obojí bylo tak fantastické, tak neobvyklé, tak dramatické, tak krásné...ale našly se i
špatné stránky, prostě žili bláznivým životem a je to nemožné překonat. Jimmy měl
čtyřicítku na dohled, když znovu začínal, jak říká. Krátce předtím se oženil, měli dítě,
další na cestě, a Jimmy opět začínal s pouličním hraním. Tuto situaci by tedy
nenazval osvobozováním se od něčeho:-) ale každopádně člověka v myšlenkách
zaměstnává minulost. V Go Go Go vede Jimmy dialog s otcem. Otec se stal centrální
postavou Jimmyho života, života celé rodiny. Sice nebyl vždy přítomen na scéně, ale
po celý život k němu vzhlíželi. A ještě i dnes, nemálo let po otcově smrti, přijde při
setkání se sourozenci řeč na tátu, vypráví Jimmy. Na tátu sourozenci dodnes hodně
myslí. A tato píseň je pro Jimmyho také něco jako terapie, jak dodal – tátovi tou písní
říká: teď už jdi...mám tě rád, umím tě nesnášet a umím tě milovat, ale teď už můžeš
odejít...je to trochu o hledání svobody, vysvětluje Jimmy.
Jimmy nyní - na rozdíl od období velké slávy v 90. letech – stojí na scéně rád. Proč
tomu tehdy bylo jinak? Jimmy vypráví, že toto období bylo pro něj jedno z
nejtěžších. Úspěch byl sice super, velmi si užíval ten průlom, ten vstup do velkého
hudebního světa, ale – jak Jimmy říká – pak se ego vznáší ve vzduchu. Ale
doopravdy si užívat hudbu, zpívání, proniknout do podstaty písně, to bylo v té době
obtížné. Člověk nemohl udělat ani pár kroků, aby ta masa lidí nezačala řvát, směje se
Jimmy. Zdálo se mu to absurdní. Hudbu si dnes dokáže užívat více, a také jiným
způsobem. Ale všechno má své výhody a nevýhody, říká Jimmy. Přesto by se mu
líbilo naplnit dnes Lanxess Arenu – což sice momentálně nemůže, ale určitě nechce
kritizovat vystupování na velkých scénách. Jen pro něj bylo těžké užít si na velké
scéně naplno hudbu – takhle to předtím myslel.
Zdroj: deutschlandfunk.de
40
Maite Kelly v seriálu In Aller Freundschaft
Maite v seriálu In aller Freundschaft
Foto: ard.de
Maite Kelly si zahrála v německém seriálu z lékařského prostředí In aller Freundschaft, a to v
639. dílu s názvem Ostern mit Tücken (Velikonoce s chybičkami). Tento díl odvysílala stanice
ARD 8. 4. 2014.
Videozáznam tohoto dílu najdete na youtube.com/watch?v=3Erbe9lX8OA, krátké shrnutí obsahu
viz níže:
Jsou Velikonoce. Primář Roland Heilmann a jeho žena, fyzioterapeutka Pia, se těší na oslavu v
kruhu rodinném, doktor Kaminski se chystá na krátkou dovolenou a sestra Arzu Ritter se také těší
na pár dnů volna. Ale když chtějí odejít z kliniky, zhroutí se před jejich očima právě příchozí
architekt Florian Pohl. Při vyšetření se ukáže, že se na služební cestě do Ugandy patrně nakazil
nějakým virem.
Florian a všichni, kdo s ním od té doby přišli do styku, musí do karantény. To se týká i jeho nejbližší
spolupracovnice, Kathariny Nowak (Maite Kelly), která právě podala výpověď, protože se chce od
Floriana držet dál: miluje ho, ale domnívá se, že by spolu nemohli být. Zatímco Pie a Rolandovi
vůbec nevadí, že je čeká pár dní pouze ve dvou, Arzu a Kaminski se musejí teprve vypořádat s tím,
že budou následující dny nedobrovolně trávit společně.
Katharina se o Floriana hodně bojí a v nestřežené chvíli vnikne do jeho pokoje, aby mu konečně
řekla, co k němu cítí. Nebezpečný virus Ebola se naštěstí nepotvrdí a architekt se pomalu zotavuje.
S Katharinou hovoří nyní již otevřeně o citech, které k sobě chovají, a o jejím dalším setrvání v
práci.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Foto (vše): ard.de
Maite také poskytla na téma seriálu a herectví rozhovor pro mdr.de:
Jak se ti líbilo natáčení In aller Freundschaft, jak tě ostatní přijali?
První natáčecí den byl zvlášť hezký, protože jsem měli spoustu času a prostoru na velké scény.
Andrea Kathrin Loewig (hraje dr. Kathrin Globisch – pozn. překl.) me opravdu skvěle podporovala
a vnesla do toho ihned určitý klid, abych se do toho mohla dostat. Ale i ostatní jsou super: detailisté,
velmi klidní, velmi profesionální. Hned také pochopili, že nechci být Maite Kelly, ale „vdechnout
život“ Katharině Nowak. Měla jsem také velkou radost, že mi režisér pak řekl, že byl z mé práce
nadšený – za to jsem byla fakt šťastná, protože on toho jinak moc nenamluví! A i když někdy něco
nevyšlo napoprvé...je super vidět profíky při práci, jak do každého dalšího opakování ještě vkládají
66
energii a chuť do práce. Jasně, někdo jako Udo Schenk a jeho role dr. Kaminského, to je
samozřejmě bomba! Už ten jeho hlas a jeho způsob hraní. I soukromě ho mám jako herce moc ráda,
je to skvělá osobnost, která na vás udělá dojem.
Jak vnímáš svou roli Kathariny Nowak?
Katharina Nowak je jiný typ než já – taky jsem si přála nebýt prostě za Maite Kelly a jen se v
seriálu jinak jmenovat. Prot taky nehraju žádnou zpěvačku, která se dostane do nemocnice, a
nedělám reklamu svým jiným projektům, ale opravdu hraju roli. Katharina je velmi přímá, hovoří
velmi jasně, to já jsem víc zasněná. Ona jako architektka nejspíš také uvažuje racionálněji než já,
umí dobře pracovat s čísly a výpočty, to není úplně můj svět. Já jsem spíš romantická. V seriálu je
scéna, kdy konečně sebere odvahu říct svému šéfovi, kterého tajně miluje, o svých pocitech. A
nejde na to nijak váhavě, nýbrž zcela jasně, přímo a otevřeně. Dlouho také čekala, než mu své
pocity odhalila, ale to nejspíš z pragmatických důvodů – k čemu by bylo přiznat, co k němu cítí,
když by z toho mohly plynout spíš problémy?
Připravovala ses nějak na tuto roli?
Měla jsem sice už zkušenosti z muzikálové scény, ale je samozřejmě velký rozdíl mezi hraním v
televizi a na jevišti – hraní před kamerou je jiné než hraní na jevišti. Existují úplně jiné výrazové
prostředky, jak přenést pocity. Můj kouč, se kterým spolupracuji i při hraní v muzikálu, mi i zde při
přípravě předal důležité rady, jak mám udržet intenzitu projevu, ale zároveň jednat tak, aby to
sedělo do televize.
Díváš se ty sama na televizní seriály?
Jasně, mám seriály ráda, jsem docela závislák!
Jak vidíš svou další hereckou budoucnost? Dovedla by sis představit, že bys hrála častěji?
Vnímám Katharinu jako roli, která mě může po stránce hereckého řemesla posunout dál. Ale přesto
je herectví pro mě velké slovo, ze kterého mám reslekt. V Německu máme tolik skvělých herců, a
proto bych se vůbec neodvážila nazývat se herečkou. Řekla bych, že herectví si mě našlo. Dokud
dostávám nabídky a mám z nich zároveň pocit, že tu roli můžu zvládnout, potud do toho půjdu. Ale
i tady při natáčení vnímám, že jsou to opravdoví profíci, kteří opravdu něco umějí. A z toho si mohu
také vzít něco pro sebe.
Před rokem jsi vydala desku Wie ich bin – co teď děláš po hudební stránce, máš něco v plánu?
Moje nejnovější deska měla úspěch, takže budeme letos nahrávat další desku! Pracuju na albu pro
děti a napsala jsem i malou knížku pro děti, o tom jsem už dlouho snila a těším se na to, až na jaře
2015 vyjde. Do té doby se chystám hrát charakterní roli v historickém muzikálu Die schwarzen
Brüder (Černí bratři).
Podle toho, co píší fanoušci a jak reagují na tvou roli v seriálu, vidíme, že i fanoušci seriálu
jako takoví se na tebe těší, i jinak jsi velmi oblíbená. Jak si vysvětluješ tyto sympatie diváků?
Snažím se vždycky zůstat upřímná. Myslím, že do všeho, co dělám a o co se snažím, přináším
určitou blízkost. Nejsem ten druh umělce, pro kterého je umění důležitější než lidé, pro které to dělá
nebo které tím chce obdarovat. Mým úmyslem je dotknout se diváků – proto dělám také tolik
rozdílných věcí. V podstatě jsou všechny formy umění – ať už malířství, fotografie, film, zpěv či
herectví – platformami pro vyprávění příběhů. Věřím, že lidé cítí, co je mým úmyslem stojícím za
tím vším, co dělám. A snažím se nebrat se mc vážně. To je pro mě určitý druh ochrany před
zpychnutím. Lidé cítí, že jsem a zůstávám pořád stejnou Maite!
Daří se ti skloubit práci a rodinu? Jak to máte s manželem zorganizované? Hodně cestuješ...
No, zase tolik na cestách nejsem – to jen tak působí. Loni jsem byla 200 dnů doma, mohla jsem se
starat o děti. Můj manžel Flo a já si rozdělíme úkoly, když musím déle pracovat, vyzvedává holky,
kromě toho nám úžasně pomáhá a podporuje nás jedna milá paní, naše „náhradní babička“.
67
Dojatý Angelo Kelly v pořadu DAS!:
Pozdrav od šéfa Drum Center Dietera Blahaka!
Foto: DAS!
Na Bílou sobotu 19. 4. byl Angelo Kelly hostem talkshow DAS! na stanici NDR. Vysílalo se z
Hamburku, přímo z kempu na pláži na břehu Labe.
Moderátorka Bettina Tietjen se zeptala Angela, jestli už někdy viděl takovou pěknou pláž:-)
Angelo se smíchem odpověděl, že tahle je nejkrásnější, kterou kdy viděl:-)
68
Bettina začala, že Angelo příliš nechodí do televizních pořadů...vyhýbá se tomu, aby byl pořád v
televizi? Angelo říká, že s četností to nemá co dělat – spíš mu připadá, že není moc pořadů, do
kterých by rád přišel a podpořil je, není moc pořadů, které by ho obohatily, kdyby do nich přišel. Do
mnohých pořadů nemá chuť přijít, protože se mu jejich obsah po morální a etické stránce nelíbí,
distancuje se od něj. Takže si to máme vykládat tak, že jsme jeden z těch vyvolených pořadů?
usmívá se Bettina Tietjen. Angelo se směje a říká, že se tady každopádně cítí dobře.
Následuje spot z Angelova dětství a raného mládí, kdy zpíval v Kelly Family, a také z novější
historie, kdy začal vystupovat sólově a kdy projel s rodinou Evropu v obytném voze, než se poprvé
v životě usadil v Irsku.
Kde má Angelo momentálně rodinu, zatímco sám je v televizi? Jsou u přátel – momentálně probíhá
turné, během kterého mají deset dnů volno, a zítra jdou na křtiny: jejich přátelé mají dvojčata a
Angelo s Kirou jim půjdou za kmotry.
Dodržovali Kellyovi v dětství velikonoční zvyky? Ani ne – byli spíš chaotická rodina, věčně na
cestách, ani pořádně nebyli praktikující křesťané, až nyní s vlastní rodinou Angelo více dodržuje
zvyky a rituály obecně. Ale vajíčka pro děti schovávají a děti je hledají, ne? Angelo říká, že to musí
být, to už dělají pár let a je to pěkné:-)
V pozadí se zapaloval velikonoční oheň. Patří tohle také k tradicím v Irsku podobně jako v
Německu, zná to Angelo z dřívějška? Angelo říká, že neví, příliš o tom celkově neví, proto nechce
tvrdit něco, čím si není jistý. Chodí se ale s rodinou dívat na velikonoční ohně? Angelo říká, že
někdy ano, když jsou někde, kde se něco takového děje. Jaké jsou jeho děti? Angelo říká, že jsou
hudebně nadané, že se do toho více a více dostávají, a všichni dohromady jezdí na turné, děti píší
69
vlastní písničky, hrají na nástroje, zpívají, ale všechno pozvolna, nevyžaduje toho od nich příliš
mnoho najednou. A umějí se také projevovat živě, ale jsou také dobře vychované, říká pyšný otec,
vědí, kdy je vhodné se ztišit. Vzali si Kellyovi něco ze své výchovy z dětství? Je tomu tak, že se
Angelo neprojevuje příliš autoritativně, ale dětem spíše ukazuje cestu? Angelo říká, že bude mluvit
za sebe, ne za ostatní: sám má čtyři děti a na začátku vyzkoušeli různé způsoby a brzy přišli na to,
že je třeba vymezit určité hranice, protože je třeba, aby dítě vědělo, že když udělá něco špatného,
má to následky. Ale není potřeba děti bít a není dobré být nespravedlivý, to určitě ne.
Angelovi vychází příští týden deska, jmenuje se Welcome Home, tedy Vítejte doma. Souvisí to
nějak s tím, že se Angelo s rodinou poprvé pořádně usadili a mají vlastní domek? Angelo říká, že
rozhodně! Po třech letech cestování si koupili v Irsku domeček uprostřed lesa. Věděli, že pokud se
někdy usadí, pak v Irsku. A žijí v něm velmi nezávisle, soběstačně, mají vlastní studnu, dřevem z
lesa topí a také vysazují nové stromy, a do budoucna doufají ve vlastní zdroj elektrické energie. Je
to pro něho velmi idylické a velmi pěkné.
Angelo s rodinou si vybírali mezi různými specifickými regiony Irska – proč právě tam? Angelo
říká, že v Irsku jsou i velkoměsta jako Dublin nebo Cork, ale ta už nejsou taková jako dřív, ta jsou
už jako jiná velkoměsta Evropy. Ale na venkově je život pořád ještě jako dřív. Hudba a kultura tam
žije, lidé žijí tak, jak považují za správné, a nechávají ty druhé žít, jen když se stane něco opravdu
špatného, zavolají policii, ale Angelo říká, že viděl přijet policii maximálně tak čtyřikrát za celý
uplynulý rok, tak je tam bezpečno. Pro děti je to tam fajn, ne? ptá se Bettina. Super! říká Angelo.
Našel tedy Angelo v Irsku svůj skutečný domov? Angelo říká, že rozhodně ano. Celý život cestoval,
ale vždycky ho to táhlo do Irska, ovšem teď, když tam rok žijí a mají tam domeček, pocítil poprvé
stesk po domově. Tento pocit předtím nepoznal. Není to příjemný pocit, ale je dobré vědět, že jste
taky jenom člověk, směje se Angelo.
Ve videu vidíme, v jakém stavu dům byl, když ho rodina koupila. Angelo říká, že neměli tehdy
mnoho peněz a nechtěli si brát úvěr v bance, tak si nakoupil pár věcí, které by se tam podle jeho
názoru hodily. Poloha domu se mu zdála super, i vzhledem k životnímu stylu, jakým chtěli žít. A
pak prostě pracovali a pracovali...jistě že do toho také vrazili nějaké peníze, ale hlavně hodně
pracovali, a pomalu to tam začíná vypadat hezky. Co všechno dělal na domě sám? Angelo říká, že
prakticky všechno – měl k ruce sousedy, kteří mu pomáhali, a když se naučil, jak se to dělá,
pokračoval pak už sám, postupně dělali všechno možné, co bylo třeba. Angelo říká, že naučit se dá
všechno, netvrdí, že je v tom teď super dobrý, ale je to prostě jejich dům:-) Bettině se také líbí.
70
Je Angelo v Irsku známý jako ten Angelo z Kelly Family? Ne. V Irsku měli Kellyovi zpočátku také
úspěch, vystoupení v televizních pořadech, úspěchy v hitparádách, ale brzy si uvědomili, že musí
existovat země, ve které by se dalo žít v klidu, a to v době, kdy měli velké problémy s paparazzi, a
tak se rozhodli Irsko vynechat ze svých hudebních a marketingových aktivit, aby tam mohli pár let
žít. Když nebyli na turné, stáhli se do Irska.
Kellyovi měli v době největší slávy obrovské množství fanoušků. Následuje reportáž o fanynce,
která je jim již dvacet let věrná. Před dvaceti lety jim chtěla na koncertě dát vlastnoručně vyrobený
dort, ale security to nedovolila. Nyní je již ve věku trochu pokročilejším vzhledem k věkovému
průměru Kellyfans, ale to vůbec nevadí, Kellyovy má ráda stále. Podpis, který jí její oblíbenec John
dal na předloktí, si nechala následně dokonce vytetovat.
71
Jaký byl tehdy kontakt s fanoušky? Jak blízko se ke Kellyovým fans mohli dostat a naopak? Angelo
říká, že při vystupování na ulici byli s fanoušky opravdu úzce v kontaktu a bylo to přirozené, v době
velkého úspěchu to samozřejmě už možné nebylo. Osm let měl Angelo v patách vždy nějakého
bodyguarda, jak říká, a nemohl jít v hotelu ani na záchod, aniž by byl bodyguard poblíž. Dokonce
mu dole pod WC kabinkou párkrát někdo podstrčil papír s prosbou o podpis. Ale to už je bohudík
všechno pryč a dnes si Angelo užívá skvělý a příjemný kontakt s publikem, po vystoupení si na fans
udělá ještě čas, a to je fajn.
Jak Angelo zpětně hodnotí dobu kellyovské největší slávy? Pozitivně i negativně. Ze začátku byli
úspěchem nadšení, ale později to s sebou neslo i stinné stránky. Kellyovi cítili prázdnotu, nebyl to
už normální život, Angelo říká, že už žili v trochu jiném světě, ve kterém člověk netuší, kolik stojí
běžné potraviny jako chleba a mléko. A žít takhle není dlouhodobě zdravé, dodává. Je rád, že dnes
už žije jinak.
Bettina uvádí sestřih největších kellyovských hitů a poznamenává, že Angelo byl tehdy fakt
roztomilý. Angelo se směje a říká, že tehdy ano, ale dnes už ne:-) Bettina nesouhlasí – dnes přece
taky!:-)
Zpívá Angelo dnes nějaké staré kellyovské písničky? Některé ano, ale není to nic nuceného.
Publikum od něj taky nečeká, že bude hrát jen tuto tvorbu. Angelo se neutápí v minulosti, žije teď a
tady, skládá nové písničky a každé turné chce udělat trochu jiné, nové. Kdo chce poslouchat staré
písničky, má k dispozici starší cédéčka, a v tomto aranžmá a podání ty písničky také znějí nejlépe,
říká Angelo. Nemá nic proti tomu, aby na koncertě občas nějakou starší věc zahrál, ale není to nic
nuceného, opakuje.
Angelo není „jen“ zpěvák, kytarista, skladatel a textař, ale také výborný bubeník. V době největšího
kellyovského úspěchu se zamiloval do bubnování, utíkal při hraní na bicí do svého vlastního světa,
léta cvičil na bicí pět až osm hodin denně a chtěl se stát nejlepším bubeníkem na světě, říká. To
přineslo své ovoce: stal se lektorem nejrůznějších seminářů hry na bicí nástroje, hrál s mnoha
kapelami, měl ty nejlepší učitele hry na bicí, učil ho například slavný Billy Cobham, světová
jazzová špička. Vybudoval si také na bubenické scéně dobré jméno. Ale dnes už se tomu tolik
nevěnuje, našel opět cestu ke zpívání. Vzpomíná si, jak mu táta říkal v době největšího úspěchu:
Angelo, bicí jsou super, ale nezapomínej na zpívání, na svůj hlas. Ale nechal chlapce hrát v kapele
především na bicí, nenutil ho stát neustále vepředu za mikrofonem jen proto, že byl miláčkem
publika. Táta měl ale v něčem pravdu – zpěv je důležitý a je to nejpřirozenější hudební nástroj,
který může existovat, říká Angelo. Při zpěvu je člověk sám jen se svým hlasem, srdcem a pocity, a
on sám si to velmi užívá.
72
Bettina teď představí někoho, kdo ví, jak výborně Angelo hraje na bicí, a kdo Angela také docela
dobře zná a nyní by ho chtěl pozdravit:-) Angelo je napnutý:-) Na televizní obrazovce se objeví
majitel obchodu s bicími nástroji Drum Center v Kölnu, muž, který Angelovi pomáhal s vytvořením
Piano Drums, chromaticky laděné bicí soupravy na principu kláves klavíru – Dieter Blahak:
„Ahoj Angelo, tady je Dieter Blahak z Kölnu. Neviděli jsme se už aspoň dva roky. Pamatuju si
ještě přesně, jak jsi poprvé přišel ke mně do Drum Center...to ti bylo asi dvanáct a doprovázeli
tě dva bodyguardi. Se svým úžasným talentem ses brzy stal výborným bubeníkem...a já jsem měl
možnost tě při tom také trochu doprovázet. Později sis u mě koupil bicí soupravu, kterou pro mě
dělal John... (příjmení se nepodařilo rozeznat), na tu dodnes hraješ, což mě velmi těší, a také
mě těší to, že v tobě zůstal kus bubeníka. Ať se ti daří.“
73
Dojatý Angelo měl slzy v očích. Dietera zná kromě kolínských hudebníků málo lidí, říká, ale je to
mistr svého oboru, a toho si Angelo velmi cení, stejně jako toho, jak ho Dieter odmala podporoval
jako bubeníka. Pozdrav od Dietera mu udělal obrovskou radost a televize to pro něj ráda udělala.
Angelo zahrál a zazpíval píseň The River a předtím povyprávěl známou historku, jak Kellyovi
potkali Bruce Springsteena: nějak kolem roku 1984 odjížděli z Paříže do USA a odehráli pozdě
večer na ulici rozlučkový koncert pro přátele...a okolo šel Springsteen...zaposlouchal se a měl slzy v
očích...Kellyovy oslovil, ale oni netušili, s kým mluví, neměli doma televizi, takže nevěděli, jak
Springsteen vypadá...ale vždy, když pak hrál v Německu, navštěvovali jeho koncerty, každých pár
let tam koncertoval, a při jejich třetím Springsteenově koncertě, ve Westfalenhalle v polovině 90.
let, ještě než se velmi proslavili, je „Boss“ pozval do zákulisí, kde mu zahráli písničku...a on pak ve
druhé polovině koncertu vzal kytaru, poslal svou kapelu na chvíli pryč z pódia a řekl publiku, že
další píseň je pro Kelly Family. A zahrál pro Kellyovy píseň The River (Řeka), protože tenkrát také
žili na řece – na hausbótu v Kölnu... Byli nadšení. Následující rok Kellyovi – již jako velké hvězdy
– devětkrát naplnili Westfalenhalle, stejnou halu, ve které jim Springsteen věnoval svou píseň.
Bettina Angela velmi chválí – kdyby Springsteen slyšel Angelovu verzi své vlastní písně, byl by
jistě dojatý. Angelo se směje, že to raději ne:-)
74
Jak tedy Angelo vzpomíná na život „na řece“ – na hausbótu? Angelo říká, že má vlastně jen
pozitivní vzpomínky. Na začátku žili v 80. letech v Amsterdamu – bylo to super, velmi svobodné a
člověk získá pocit, že když se mu tady nebude líbit, může kdykoli někam jinam.
Ale se svou vlastní rodinou ještě na lodi nežil? Ne, to ještě ne. Ale už na to myslel, že by jednou v
budoucnu, až budou děti větší – nejmladšímu jsou tři roky a nechce ho ještě brát na vodu, že je to
nebezpečné – podnikli několikaměsíční cestu po Evropě lodí. Jestli k tomu někdy dojde, to Angelo
neví, ale líbilo by se jim to.
S rodinou žil také tři roky v obytném busu a cestovali po celé Evropě – kde všude byli? Angelo říká,
že víceméně po střední a západní Evropě, tedy až po Holandsko, země Beneluxu, Dánsko a jiným
směrem Irsko, Itálie...ale ty země nejsou tak důležité, důležitý je ten pocit svobody, prostě že se
někam rozjedou...
Nejdříve to plánovali jenom na rok, Angelo přestal jezdit na turné, vzal děti ze školy, dostali
povolení. Živili se pouličním muzicírováním...a Angelo si pochvaluje ten pocit flexibility: když se
nám tady líbí, zůstaneme tady pár týdnů. Angelo říká, že to celé pro něj byl super zážitek: hraní na
ulici člověka přenese po tom velkém úspěchu do reálného světa, postaví ho to zpátky nohama na
zem, je to po té vší slávě něco úplně jiného – někteří lidé se zastaví, jiní jdou dál, kdyby si člověk o
sobě myslel kdovíco, moc dlouho to nevydrží. A to je super zkušenost, dodává Angelo.
Čím to, že se Kira a děti stále více zapojují do muzicírování? Angelo říká, že to se prostě tak
vyvinulo, rozhodně k tomu přispělo i to cestování, protože trávili spolu více času. Děti to baví,
začaly hrát, vystupovat, psát písničky...nové CD je spíše rodinná deska, než Angelovo sólové
album.
Takže je to Kelly Family č. 2? Angelo by to přímo takhle říkat nechtěl, ale chápe, proč je lidé takto
označují.
75
Na závěr Angelo zazpíval svou píseň You Have A Place z první sólové desky I'm Ready (2006).
Foto (vše): NDR
Videozáznam pořadu v originálním německém znění najdete na:
youtube.com/watch?v=6mFgeDQFeY4 (1. část)
youtube.com/watch?v=AeG2xDRzenM (2. část)
youtube.com/watch?v=GtvWoqMCpdI (3. část)
či souhrnně na youtube.com/playlist?list=PLXG9yWIsfxP3ia43n1zXC3rVSNuiy41sm.
Zdroj: ndr.de
76
Maite při procházce po Kölnu: „Tu jsem bydlela v osmnácti...“
Maite Kelly se procházela se zástupci serveru ksta.de po Kölnu a ukazovala jim svá oblíbená místa v tomto
městě.
Maite se narodila v Berlíně, má irsko-americké kořeny, žila mj. v Německu, Irsku a v Togu. Považuje něco z
toho za svůj opravdový domov? „Jo, jasně, můj domov je Köln. To je místo, na které mám nejvíc
vzpomínek.“
Maite s manželem a dětmi žijí v Kölner Süden. „Tam si ty dvě mohou užívat nerušené dětství,“ říká Maite.
Na podzim k nim přibude třetí sourozenec, Maite je těhotná. „A moc se na naše kolínské dítě těším. Možná
to bude fanoušek karnevalu:–),“ říká Maite (karneval v období masopustu má v Kolíně velkou tradici a je
pro toto město značně typický – pozn. překl.).
Maite ukazuje místa, kde žila jako mladší. „Když mi bylo 18 nebo 19, žila jsem tady,“ ukazuje na památkově
chráněn z 30. let, s číslem popisným 6, v ulici Auf dem Rothenberg. „Podívejte támhle nahoru, tam vlevo ve
čtvrtém patře, tam jsem bydlela v takovém malém pokojíčku.“ Tři metry čtvereční, okno, místo na matraci a
kytaru. „V tom bytě tehdy žila moje sestra Patricia se svou rodinou. Ten pokojíček byl volný, a já jsem
byla ráda, že jsem se tam mohla ubytovat.“ Maite se v té době nechtěla nastěhovat na zámek Gymnich,
který Kellyovi krátce předtím koupili. „Měla jsem právě svou rebelskou fázi,“ říká. Tátovi se to samozřejmě
nelíbilo. „Ale každý víkend jsem ho navštěvovala a uplácela ho zmrzlinou. Miloval zmrzlinu a nejradši měl
jahody, jahodovou.“ Táta byl za tyto návštěvy rád. „A navíc mu po tomhle bylo jasné, že když jsem se
dokázala postavit jemu, dokážu se postavit zbytku světa.“
Jak Maite vypráví o své kolínské noční inspiraci ke psaní písniček právě v tomhle bytě? „Některé ze svých
nejlepších písní jsem napsala tady v Kölner Altstadt. To mě nějaký nápad probudil třeba ve tři v noci a
tvořila jsem.“ Jistě, sousedům se to nelíbilo a ťukali na ni přes zeď. A Maite dodává, že ty písničky nikdy
nevyšly na žádné desce. „Ale pro mě byly dobré, byly jako terapie. Texty byly na témata jako rozchod s
mým prvním klukem, dospívání, které bolí, prostě něco takového.“ Maite ještě jednou s úsměvem pohlédne
nahoru na bíle natřený štít.
Pokračuje se na Eisenmarkt. Maite cestou vypráví o nedělních mších ve francouzštině, které již víckrát
navštívili v kostele Groß Sankt Martin – její manžel koneckonců pochází z Francie. Povídá také o nedělních
odpoledních strávených s rodinou u Rýna, kde se děti mohou projíždět na dětském kole s postranními
kolečky. V průchodu k Eisenmarkt ji zaujme graffiti. Stefan Wefers zde sprejem vytvořil obraz – pohled na
Kölner Altstadt. „Skryté malé umělecké dílo,“ říká Maite. „Ale teď vám ukážu své absolutně nejoblíbenější
místo!“
77
Je to památník herce Willyho Millowitsche – jeho bronzová socha, jak sedí na lavičce. Maite si k němu
přisedne a přitulí se. „To je můj oblíbený památník,“ říká. „Millowitsch je symbolem lidové kultury.“ Ta se jí také
líbí. „A kromě toho působil srdečně, a to tento památník skvěle odráží. Podívej, když si vedle něho
takhle sedneš, je to, jako kdyby tě objímal. To mám moc ráda.“
Maite má ráda celý Eisenmarkt. „Nechápu, proč tu nejsou skoro žádní turisti. Když jsem před více než
čtyřmi lety hrála v divadle Musical Dome v muzikálu Hairspray, chodila jsem sem často na pauzu mezi
zkouškama. Kdykoli, když jsem potřebovala klid, protože ten tady určitě budeš mít. Tady nikdy nikdo
není.“
Maite s týmem ksta.de se jdou podívat ještě k sousednímu divadlu Hänneschen-Theater. „Tady je krásně,
že?“ říká Maite. Možná se jí tady tolik líbí také proto, že jí to tu připomíná Musical Dome. Tady totiž začala
její „druhá kariéra“, jak popisuje. Díky účinkování v muzikálu Hairspray se herecky zlepšila. Momentálně
zkouší dál, v létě si zahraje v historickém muzikálu Die Schwarzen Brüder (Černí bratři) na zámku
Bückeburg ve stejnojmenném dolnosaském městečku vzdáleném dvě hodiny autem od Kölnu.
Během cesty z Kölner Altstadt k Apostelnstraße vypráví Maite o dlouholetém přání naučit se lépe tancovat.
Nabídka z taneční soutěže Let's Dance z RTL jí tedy před třemi lety přišla vhod. „Můj taneční partner
Christian Polanc byl výborný učitel,“ básní Maite. Christian Polanc, původem z Ingolstadtu, je mistrem
Německa v latinskoamerických tancích a stále je tak dobrý tanečník, že přivedl Maite k vítězství v soutěži.
Trénovali v několika tanečních školách, mj. v Schulerecki v ulici Apostelnstraße 14-18. Maite ukazuje starý
vývěsní štít se stylizovaným tanečním párem, který se skví nad vchodem. „Vypadá to super, ne? Tak nějak
old school.“ Pro Maite je to zvláštní místo. „Tady jsme s Christianem měli úplně první taneční hodinu. Učil
mě cha–chu.“ A když si potřebovali udělat pauzu, šli do kavárny Törtchen Törtchen (slovo Törtchen znamená
dortík – pozn. překl.) naproti v Apostelnstraße 19.
Maite si zde objedná kromě cappuccina ještě tři croissanty. „Ty si vezmu domů, manžel a děti je milují.“
Podobně jako makronky jsou i tyto croissanty stálou součástí nedělního posezení u kávy. „Vždycky ve čtyři
odpoledne to vypukne,“ prozrazuje Maite. A v myšlenkách už je nejspíš u další takové chvilky, která patří k
jejímu domovu přinejmenším stejně jako kolínský Dóm.
Fotografie z této procházky si můžete prohlédnout na ksta.de/mein-veedel/-mein-veedel-mit-maite-kellyin-der-koelner-altstadt,16375410,26834788.html. Z důvodů ochrany autorských práv není možné tyto
fotografie zde zveřejňovat.
Zdroj: ksta.de
78
Ohlédnutí
Kathy ve Weeneru: Tleskala jí i její nová kamarádka
Ve fanzine KELLYWORLD jsme loni psali o tom, že si Kathy Kelly na dovolené na Mallorce našla novou
kamarádku, léčitelku Elfie Fust z Weeneru. Kathy v létě trpěla problémy s kyčli, nějaký čas chodila dokonce
o berlích. Elfie významně přispěla k jejímu uzdravení a obě dámy se spřátelily, pravidelně se navštěvují.
Následně si Kathy dokonce dohodla ve Weeneru koncert, který se konal 29. 3. Vyprodaný kostel
Georgskirche přivítal 600 návštěvníků. Na programu byly kromě kellyovských písní a její nové vlastní
tvorby i španělské, irské a skotské lidové písně či hit od Leonarda Cohena Hallelujah. Kathy se
doprovázela na housle, kytaru či akordeon, klávesový part obstaral její stálý koncertní parťák Andreas
Recktenwald. Vrcholem večera byl ale moment, kdy Kathy věnovala jednu z písní své kamarádce Elfie. Ta
jí pak dojatá podala bílou růži.
Foto z koncertu najdete na oz-online.de/-news/artikel/122128/Kathy-Kelly-sorgte-fuer-bewegendeMomente. Bohužel se nepodařilo spojit se se serverem oz-online.de kvůli povolení ke zveřejnění fotografií.
Zdroj: oz-online.de
********************************************************************************
Joey je patronem charitativního závodu Kölner Leselauf
Joey při představení Leselaufu v Siegburgu. Foto: Paul Kieras, Bonner General-Anzeiger
Joey Kelly je letos patronem celkově již čtvrtého ročníku závodu Kölner Leselauf (Kolínský čtenářský
závod), který pořádá nadace Run&Ride for Reading. Závod se koná 3. června na kolínském stadionu
Rhein-Energie-Stadion. Závod doplní bohatý kulturní program.
Akci představil Joey společně s moderátorkou WDR Marou Bergmann a Thomasem Eickmannem z
lehkoatletického centra Puma Rhein-Sieg, s představiteli nadace a skupinou běžců na stadionu WalterMundorf-Stadion v Siegburgu.
Startovné podpoří nadaci Stiftung Lesen, která financuje čtenářské kluby v regionu. Ty mají zvýšit šanci
dětí na vzdělání. V kolínsko-bonnském regionu existuje 27 takových klubů, z toho 11 vzniklo během roku
2013. Pořadatelé nabízejí tréninky zdarma, aby se na závod mohli připravit i nepříliš trénovaní nadšenci.
Zdroj: general-anzeiger-bonn.de
79
Pro Rolanda Kaisera píší Maite Kelly, Till
Lindemann z Rammstein i neznámá telefonistka
Maite Kelly již dříve prozradila, že napsala pár písní pro populárního zpěváka Rolanda Kaisera.
Jak k této spolupráci došlo? O tom vyprávěl Roland Kaiser v rozhovoru pro abendzeitungmuenchen.de:
„Maite mě upozornila na to, že moje texty v poslední době málo oslovovaly ženy. Ujistila mě, že
ona jako žena to dokáže posoudit lépe, než moji textaři–muži. Takže teď mám na albů šest
písní, které otextovala ona.“
Kromě Maite napsal pro Rolanda Kaisera text také Till Lindemann, frontman skupiny
Rammstein. Zdá se to být velmi zvláštní spojení – šlágr-pop Rolanda Kaisera a metal Rammstein?
Roland Kaiser vypráví, že s Tillem jsou kamarádi a jednou ho požádal, jestli by pro něj něco
nenapsal. Till mu dodal výborný text, jak říká Roland Kaiser, ale nebylo úplně jednoduché napsat k
němu vhodnou melodii.
Asi nejméně obvyklý příběh se však vztahuje k dámě, která není profesionální textařkou, nýbrž
telefonistkou, a jen tak zaslala Rolandu Kaiserovi šestnáct autorských textů. K jejímu překvapení jí
známý zpěvák následně zavolal, aby jí sdělil, že dva z těch textů použije na svém novém CD. Říká,
že materiály, které dostane, si prochází, protože by nebylo dobré odmítnout něco, s čím může mít
později velký úspěch někdo jiný.
Zdroj: abendzeitung-muenchen.de
********************************************************************************
Sestry Hahnerovy: S Joeyem si před závody voláme!
Již několikrát jsme ve fanzine KELLYWORLD psali o tom, že za běžeckými úspěchy německých
vytrvalkyň, dvojčat Anny a Lisy Hahnerových, stojí vlastně přednáška Joeye Kelly ve Fuldě v
roce 2007. Tehdy sedmnáctileté sestry se spontánně rozhodly, že také začnou s běháním. „Byly jsme
po jeho přednášce úplně zblázněné,“ vypráví Anna Hahner. „Byl naší inspirací. A protože jsme
tehdy neměly žádné běžecké boty, obuly jsme si druhý den boty, ve kterých jsme hrávaly stolní
tenis, a šly jsme běhat.“ Následoval první lidový běžecký závod, první půlmaraton – a první
společné vítězství. „Až pak jsme si našly trenéra a začaly jsme trénovat promyšleněji.“
Sestry Hahnerovy se mezitím vypracovaly mezi evropskou běžeckou špičku (osobní rekord na
maratonské trati mají 2:27:55 (Anna) a 2:30:17 (Lisa). Před závody čerpají cenné rady od svého
vzoru Joeye Kelly: „Nikdy jsme nepřestali být v kontaktu. Voláme si před každým důležitým
závodem,“ dodávají.
Zdroj: kurier.at
80
Maite: Castingová reality show modelek dívkám říká –
Dám ti bonbón, ale ten má svou cenu: kousek tvé duše
Zleva: Markus Lanz, Thomas Hayo, Maite Kelly, Heidrun von Goessel, Saskia Guddat, Michael Tsokos
Foto: zdf.de
Maite Kelly byla 17. 4. hostem pořadu Markus Lanz Show na ZDF. Toto vydání Markus Lanz
Show bylo věnováno tématu týraných a zneužívaných dětí, a také nedostatkům německého
právního systému v ochraně dětí proti této trestné činnosti. Kromě Maite přijali pozvání do studia
odborníci na tuto problematiku, soudní lékaři dr. Saskia Guddat a prof. Michael Tsokos, ale také
kreativní ředitel a porotce soutěže Germany's Next Top Model Thomas Hayo a bývalá modelka,
později televizní a rozhlasová moderátorka Heidrun von Goessel. Záznam pořadu najdete na
youtube.com/watch?v=YHPxXofrjf4 (Maite od 26:46 do 49:40), české znění zde:
81
Moderátor Markus Lanz představil Maite jejím citátem, že ji mají rády děti, protože má dětský
obličej:-) Noviny Der Spiegel ji zase nazvaly symbolem podceňovaných (stalo se tak po soutěži
Let's Dance 2011, kterou vyhrála právě oplácaná, avšak tanečně nadaná Maite, které původně
nikdo nevěřil na vítězství, ale která byla ochotná dřít – pozn. překl.). Připomněl také období
kellyovské největší slávy.
Dnes ovšem Maite přichází s jiným příběhem – bude hrát v muzikálu Die Schwarzen Brüder (Černí
bratři), který je jevištním ztvárněním knihy napsané podle skutečné události: chudí malí chlapci z
rodin horských sedláků, kteří byli prodáváni de facto do otroctví do zahraničí, kde pracovali
především jako kominíci.
Maite, jak říká Markus Lanz, radikálně prohlašuje: Naše společnost se stává stále nepřátelštější vůči
dětem jako takovým. Co ji k tomuto názoru vede? Maite uvádí různé důvody. Například se rodí
stále méně dětí. Když si v době, kdy hrála v muzikálu, vzala své děti do divadla, dočkala se
udiveného zírání: aha, ty máš děti? Vůbec se nepředpokládalo, že bych mohla mít děti, říká Maite.
Nenapadlo je, že se lidé rozmnožují, viď? podpoří ji svou hláškou Markus.
Od člověka se očekává, že bude chodit na noční směny, to každému přijde normální, pokračuje
Maite. Lidé, kteří děti nemají, často nemívají pochopení pro ty, kdo je mají, a kdo je má, musí často
dělat, jako kdyby je neměl, aby zvládl držet se společností krok a aby se raději nikdo nedověděl, že
je má...a to je bludný kruh, člověk se vzdává své přirozenosti, někteří lidé vnímají děti i jako
finanční zátěž. Nebo je označují jako budoucí daňové poplatníky, přikyvuje Markus. A něco
takového ho vytáčí, jen když to slyší. Jacípak daňoví poplatníci, to jsou prostě děti a tečka, rozčiluje
se upřímně do kamery Markus (sám je také otcem – pozn. překl.). Děti, které přinášejí svým
rodičům spoustu radosti.
82
Kellyových bylo doma dvanáct. Jaké hodnoty jim rodiče při výchově vštěpovali a jakými slovy?
Tak třeba se nesměli mezi sebou mlátit. Táta jinak trávil hodně času tím, že je od sebe odtrhával:-),
tudíž jim pochopitelně zakázal se spolu prát. A nesměli se navzájem tahat za vlasy. No jistě, směje
se Markus Lanz, vy jste byli vlasatá rodinka:-) Táta sice uměl praštit do stolu a zařvat KLID!, ale
nikdy je nebil. Pro něho byly děti něčím svatým. Měl hodně irské způsoby, usmívá se Maite. A cítili
jsme se u něho bezpeční. Měli jasná pravidla, ale nikdy nebyl vůči nim agresivní. A jaké hodnoty
jim tedy rodiče předali? Tak třeba nelhat a nekrást – don't lie, don't steal. Táta říkával, že kdo lže,
ten i krade. A při této výchově nebyl pak problém nechat některé dítě obcházet s kloboukem při
pouličním hraním – nikdo si nikdy nedovolil do toho klobouku sáhnout a „ulít“ si trochu peněz sám
pro sebe. Neříkej mi, že si Joey nikdy nic neulil, chechtá se Markus Lanz, který se s Joeyem velmi
spřátelil při společné výpravě na jižní pól. Joey je výjimka!, rozesměje se v nadsázce také Maite.
Táta vždycky říkal, že Joey, Jimmy a Patricia jsou rat pack – povedená nerozlučná partička, děti
ulice. Tohle vem, nikdy nevíš, co bude zítra, usmívá se Maite teď již hodně v nadsázce. Ale nelhat
bylo zlaté pravidlo i v časech největší slávy, a proto se jim dalo důvěřovat. A nyní...Maite a její
manžel si nelžou, mají k sobě důvěru. A to jsou ty pravé hodnoty. Jsou toto hodnoty, které Maite
chce předávat svým dětem? Maite říká, že ano.
83
Třetí dítě je na cestě...Maite se culí, že už je možná trochu vidět bříško:-) Říká, že to je manželova
práce:-) Markus se směje – a tys nemusela nic dělat? Maite: Já jsem prostě byla při tom...a on byl
taky při tom! Já jsem to prostě dovolila:-D Co Maite přebírá z tátovy výchovy pro výchovu svých
dětí? Lásku k pravdě, smysl pro autenticitu a nadšení, Smysl pro realitu. Táta měl i své chyby, a ty
jsem doufám nezopakovala, směje se Maite. Jaké třeba? Maite začne poněkud odjinud, že ona je
intenzivní člověk, že nechápe, jak to s ní její manžel vydrží:-D Hodně mluví, má pořád nějaké
nápady, je umělecky založená. V tom je podobná tátovi – ten oplýval nadšením, snažil se neustále
vidět věci pozitivně a přimět k tomu i ostatní. Možná to bylo někdy příliš idealistické vidění světa,
ale její manžel je „naštěstí“ racionální a věcný, diplomatický Francouz. Má dobré vlastnosti, které
já nemám, konstatuje Maite. Například? Například umí naslouchat, plácne Maite a všichni se
rozesmějí. Její manžel je u nich doma zodpovědný za „data, fakta, čísla“. Ona je zodpovědná za
„obsah, dynamiku a vizi“, jak říká. Jestlipak toto všechno Florent ví? Nechává Maite, aby tomu
věřila, že on to ví:-D
Už jednou přišla řeč na téma vlasy...Maite říká, že ty jí naštěstí od kellyovských dob trochu
prořídly:-D Markus ji chválí, jak krásně vypadá. Opatrně začne, že Kellyovi byli vždy podezíráni,
že v těch vlasech mají podnájemníky... Jo takhle, vši? vypálí na plnou pusu Maite. Tak se to dá říct
taky, usmívá se Markus. Klidně to řekněme otevřeně, časopisy to tehdy psaly pořád dokola, říká
Maite. Je ale zajímavé, že za celý život nikdy vši neměla, ani v časech největší kellyovské slávy, ale
jen co její starší dítě nastoupilo do školy, musí rodina tento problém řešit. Každého půl roku hlásí
učitelky, že jsou ve škole vši. Takže tzv. spořádaní občané přenesli vši na moje (kellyovské) děti! A
ne naopak! rozčiluje se naoko Maite. Takže vši chytly ve škole? Tam Kellyovi nikdy nechodili, že?
směje se Markus Lanz. Maite vypráví, že dokonce zavřeli plyšáky na 48 hodin do mrazničky, aby si
byli jistí, že je od vší pokoj. Takže Maite válčí s problémem jménem vši, se stejnou dynamikou,
jakou oplýval její táta – ale řvaní na ně neplatí, směje se Maite.
84
Markus Lanz vypráví, že je velkým fanouškem Rolanda Kaisera, že jeho hudbu poslouchá mj. při
běhání (před pár lety běžel s Joeyem v Kölnu i maratonský závod – pozn. překl.) a když už nemůže,
znovu ho to nastartuje. A právě pro tohoto interpreta psala Maite texty (více viz str. 80). Vypráví, že
s jeho hudbou také vyrůstali, Roland Kaiser v bílém obleku a s písní Santa Maria, či Dieter Thomas
Heck...a Maite říká, že do Kaisera byla trošku zblázněná:-) Z těch písniček cítí nostalgii. Byla v
Berlíně na jeho koncertě a říká, že to byla největší show, kterou v poslední době viděla, přestože
tento pán zpívá snad už čtyřicet let. Poslala mu pak písňový text...jak se jmenuje? To Maite zatím
prozradit nesmí, CD vychází až v květnu. A pak jí Kaiser volal: Maite? Mně se to líbí! Moc toho
nenamluví, říká Maite, ale jde k věci. A Kaiser pokračoval: Můžeš mi klidně ještě nějaké poslat!
Můžem se sejít? Maite nestačila koukat. A tak se sešli, Maite mu poslala ještě nějaké texty...a pak
byla na dovolené v Římě, a najednou telefonát: Maite?! Je to hodně dobrý! Pošli mi další! A tak
Maite poslala celkem pět textů a myslela si, že tím to končí...ale v noci je vzbudil telefonát... Maite
to předvádí slovy i gesty a Markus se směje, že teď už chápe, co myslela pod pojmem, že je
intenzivní člověk:-D Manžel se otočil v posteli a řekl – to je Roland... A Maite začala do telefonu:
Rolande, mám ještě jednu písničku, jmenuje se... A Roland Kaiser: Dám ti ten prostor, Maite,
protože vím, že mi dodáš něco kvalitního.
85
Markus vzpomíná na příběhy, které se odehrávaly v jižním Tyrolsku, v severoitalském regionu, kde
se o několik desítek let později sám narodil: děti chudých sedláků byly prodávány do Německa do
rodin bohatších sedláků, kde pracovaly téměř jako otroci. Tobias Moretti o tom natočil působivý
film Schwabenkinder (Děti Švábska).
Podobné příběhy se odehrávaly ve Švýcarsku, odkud byly tyto děti prodávány do Milána, aby tam
vymetaly komíny – a to často za plného provozu komína, při otevřeném ohni a v kouři, protože
řemeslný provoz musel běžet dál, ať už to byl pekař, či kovář. Tyto děti byly posílány čistit komíny
a často na to doplatily životem. Poslední dítě bylo ilegálně prodáno do zahraničí ještě v roce 1953,
říká Maite.
Dodává, že má i německé předky, a odsud pochází její vážnější stránka osobnosti. Proto pro ni bylo
tak důležité tento příběh vyprávět – aby těm dětem, i když už je to déle, propůjčila hlas, aby se to
všichni dověděli. Tyto děti nám mají co říct, a to i dnes, abychom před takovými věcmi nestrkali
hlavu do písku.
A tak se Maite ptá, jak jsou Němci – sebe také může částečně považovat za Němku – historicky
ovlivněni tímto způsobem jednání, tímto zavíráním očí před problémy. Je to přece pohodlnější, že?
Ptá se, nakolik jsou Němci historicky tímto ovlivněni, že to v nich dodnes tak nějak je, že zavírají
oči před tím, co se děje špatného.
Maite ale říká, že na tomto muzikálu je skvělé, že díky všímavosti některých lidí, kteří před tím
přece jen nezavírali oči, se mohou tito malí otroci osvobodit. Markus připomíná, že rodiny těchto
dětí je prodávaly do otroctví proto, že byli tak chudí, že skoro neměli jinou možnost. Maite ovšem
konstatuje, že pro takové jednání, které je de facto týráním dětí, neexistuje žádná výmluva či
omluva. Každý si hledá výmluvy, ale neexistuje žádná výmluva či omluva pro týrání, zneužívání a
vykořisťování dětí. Sklízí obrovský potlesk.
86
Dívá se Maite na reality show hledající novou německou topmodelku, Germany's Next Top Model?
Ehm... Když se na to podívám, mám z toho deprese, že jsem tlustá, směje se Maite. Manžel se na to
třeba dívá, protože už rok pracuje jako model a sbírá úspěchy.
Tvůj manžel dělá modela? netušil Markus Lanz. Jojo, mám krásného muže, směje se Maite. A víte,
na co se mě všichni vždycky ptají, když ho vidí? To je TVŮJ manžel?! Takhle nestydatě se ptají!
vypráví Maite. Jako kdyby ona, plnoštíhlá dáma, nemohla mít štíhlého šarmantního muže, který si
přivydělává jako model.
Na Germany's Next Top Model se Maite tedy nedívá, ale jednou se na to chtěla její starší dcerka
Agnes (8 let) dívat – že kamarádky se na to taky dívají. Maite tedy řekla – OK, podíváme se na to
spolu. A pak jí Maite vysvětlovala, že takhle úplně přesně to v byznysu nechodí, že tohle je
romantická verze skutečnosti.
Některé momenty ji jako matku vytáčejí k nepříčetnosti. Které? Tak například tam byla
fotosession...člověk je v rukou fotografa, zkouší se různé věci. Někdy se experimentuje do té míry,
že z toho vylezou fotky, na kterých člověk vypadá divně. Ale jsou určité hranice, které tvoří určitou
ochranu...které Maite vždy požívala. Ví, o čem mluví, byla přece slavná už jako dítě a zažila to. A
vyšla z toho se zdravou psychikou, protože byla pod touto ochranou, odsud posud. A v některých
momentech Maite v tomto pořadu tohle „odsud posud“ nevidí...a apeluje s úsměvem na dalšího z
hostů, Thomase Haya, aby to změnili.
Thomas Hayo říká, že tahle debata se rozvine často. Je to skutečná realita? Jistě že úplně ne – za
prvé je to televizní show a za druhé, kamera není přítomná 24 hodin denně. Ale koná se během toho
spousta akcí, které mají co dělat s realitou modelek, a on, Thomas, se u toho snaží co nejvíc být,
spolupracovníci spoléhají na jeho profesní zkušenosti. On sám nemá až tolik vliv na konečnou
podobu pořadu, která jde do vysílání, ale často se cítí být kritizován lidmi, kteří do toho až tolik
nevidí, jak říká.
Maite se ale nelíbí, že se natáčí (a pak jdou do vysílání) i hádky soutěžících – jsou to přece mladá
děvčata ve věku, který je stále ještě značně ovlivněn hormony – a že při focení jsou zobrazovány i z
úhlů, u kterých si člověk říká: je tohle vážně zapotřebí? Vždyť je jim šestnáct!
Thomas Hayo namítá, že toto je téma k obecnější diskusi o reality show, netýká se jen mladých
modelek. Beztak se v šoubyznysu všechno dokumentuje, ať už na scéně, nebo v soukromí, říká
87
Thomas, ale mně se to taky nelíbí, že člověk o každém všechno ví a jiní lidé zase o něm, dodává.
Thomas říká, že v této soutěži mohou dívky měsíce získávat zkušenosti od lidí jako je on, Wolfgang
Joop, Heidi Klum, zkušenosti, které by jinak nezískali. Mají šanci setkat se se zajímavými lidmi,
naučit se základy neobvyklých povolání, dostat se do zajímavých situací. Vydávají se na fascinující
cestu, básní Thomas Hayo.
Ale co mně vadí, nenechá se odbýt Maite – že tato soutěž dětem říká: Dám ti bonbón, ale ten má
svou cenu...kousek tvé duše. A za těmito castingovými show se táhne zástup mladých lidí, kteří po
účasti v nich potřebovali psychologickou pomoc. Maite říká, že na tomto musí organizátoři ještě
zapracovat, není možné, aby se toto stávalo.
Thomas se obhajuje, že pro něho je velmi důležité, aby byl dívkám nablízku, kdyby cokoli
potřebovaly, jak před vysíláním, tak během něj a po něm. Každá z nich dostane jeho email a
telefonní číslo, kde se mohou poradit. A která bude chtít v modelingu pokračovat, tu rád podpoří.
Jestli je v pořádku udělat televizní pořad z toho, že člověka většinu dne sledují kamery, to už je pro
něj jiné téma.
Maite říká, že ona se snažila vysvětlit dceři, že to, co vidí v televizi, je jen část toho, co v módním
byznysu probíhá. Není z toho na první pohled jasné, že člověka skoro čtyřiadvacet hodin denně točí
kamery, že nutně musí být daleko od rodiny.
Thomas říká, že to vše je součástí šoubyznysu. Maite říká, že ona má jinou zkušenost – pohybuje se
v šoubyznysu od dětství, a zažila to jinak. Vždy bylo určité odsud posud. Thomas namítá, že to je
jiné prostředí, jiné odvětví šoubyznysu. Kdo chce prorazit v modelingu, přijede v 16-17 letech do
New Yorku...a pak často prožívá tvrdou realitu, má ho na starosti agentura, ale spoustu věcí musí
zvládnout sám. Pro někoho to může být povolání snů, ale je to zároveň povolání, které toho člověku
hodně bere – je náročné i psychicky, člověk musí nejen zvládnout žít v cizím městě sám a daleko od
rodiny v mladém věku, ale také vyrovnat se se vším tím odmítáním, napoprvé práci určitě nesežene
a obejde spoustu castingů.
Maite říká, že ví, o čem Thomas mluví, protože se sama setkává se šoubyznysem velmi zblízka, ale
nepřijde jí v pořádku ten tlak. Když dívka v pořadu Germany's Next Top Model fotí ve výškách
někde na jeřábu a z té dvacetimetrové výšky se pozvrací dolů, protože špatně snáší práci ve
výškách, a přesto to celé podstoupí, protože jí dali najevo, že pokud odmítne, další focení jí už
nikdo nenabídne – to je psychologický nátlak, a to není v pořádku, člověk by si měl zachovat svou
svobodnou vůli a svobodnou duši, prohlásí Maite a vyslouží si obrovský potlesk.
Markus Lanz dodává, že pak je na nás rodičích, jak zvládneme dětem vysvětlit a zprostředkovat jiné
hodnoty než peníze a sláva – to totiž samo o sobě hodnotou není, i když z toho tahle branže žije.
Foto (vše): zdf.de
Zdroj: ZDF
88
Jimmy: Ulice je jako pestrá kytice lidských květů!
Od prosince netrpělivě čekáme na zveřejnění videoklipu k písni New York z aktuálního alba
Jimmyho Kelly a kapely The Street Orchestra – Viva La Street. Klip se natáčel na koncertě ve
Slaném, proto se čeští fanoušci těší tím víc. Jimmy v posledních pár týdnech podněcuje zvědavost
fans ještě tím více, že zveřejňuje na své oficiální Facebook stránce různé odkazy související s
městem New York, jako například 5. dubna:
„Milí přátelé,
ulice je pro mě jako 'pestrá kytice lidských květů'. Tady je kytice NEW YORKU! Tenhle mladý
fotograf chodí ulicemi New Yorku, vždycky někoho vyfotí a požádá ho o krátký komentář. Mně
se ten nápad moc líbí, doufám, že vám se také bude líbit. Užijte si víkend.
Bůh žehnej,
Jimmy
P. S. Kdo Jimmyho včera neslyšel v DEUTSCHLANDFUNK v rozhovoru Corso –Gesp räch (více
viz str. 39 – pozn. red.), může si to poslechnout zde: deutschlandfunk.de/corsogespraech-backto-the-roots.807.de.html?dram%3Aarticle_id=282045. Užijte si to!“
Jimmy zároveň zveřejnil odkaz na tento zajímavý web: humansofnewyork.com. Některé
komentáře jsou opravdu silné:
„Jednoho dne přišel k našim dveřím šíleně vypadající bezdomovec...a my jsme ty dveře před ním
málem zavřeli, ale máma ho uviděla a zavolala: Hej Eugene! Věděla, jak se jmenuje! Pak začala
lítat po kuchyni a cpát všechno možné jídlo do plastové misky, a tu mu přinesla. Když odešel, ptali
jsme se jí, proč mu dala tolik jídla. Řekla nám: Nikdy nevíte, jakou bude mít Ježíš podobu, až se
nám ukáže. To říkala vždycky...to byla věc náboženství. Ale víte, co se pak stalo? O dva měsíce
později se tentýž chlápek objevil u dveří, hladce oholený a v obleku. A přinesl mámě obálku s
penězi. 'Paní Rosa mi vždycky věřila', řekl. Nikdy na to nezapomenu! Jmenoval se Eugene.“
(humansofnewyork.com/post/81772911178/one-day-a-crazy-looking-homeless-guy-came-to-the)
„Když se mi narodila dcerka, můj dědeček umíral ve stejné nemocnici na rakovinu. Řekli mi, že mu
ukázali její fotku na telefonu, a on se rozplakal. Chtěli mu ji druhý den přinést ukázat, ale toho dne
odpoledne zemřel.“
(humansofnewyork.com/post/81604947177/when-my-daughter-was-born-my-grandfather-was)
„Poznání, že mi nebylo souzeno být učitelem, přišlo až s totálním vyčerpáním.“
(humansofnewyork.com/post/81682245919/the-wisdom-that-i-wasnt-meant-to-be-a-teacher)
89
„Pamatuješ si, kdy ses v životě cítil nejvíc smutný?“
„Když se táta s mámou rozešli.“
„Proč se rozešli?“
„Protože na sebe pořád jen řvali.“
(humansofnewyork.com/post/81506381469/do-you-remember-the-time-you-felt-most-sad)
„Co vás teď momentálně nejvíc trápí?“
„Stolování s mou dcerou.“
„Stolování s vaší dcerou?“
„Má poruchu příjmu potravy. Takže se vyhýbá každé situaci, kdy by měla jíst s rodinou...“
(humansofnewyork.com/post/81425286103/whats-your-greatest-struggle-right-now-dining)
„Co si nejvíc kladete za vinu?“
„Že mě moji rodiče mají za kreténa.“
(humansofnewyork.com/post/81247856417/what-do-you-feel-most-guilty-about-being-a)
„Pamatujete si, čeho jste se v životě nejvíc bála?“
„Když jsem si pomyslela, že budu muset svého syna vychovávat sama. Jeho otec a já jsme spolu
nevycházeli.“
„Takže jste to nakonec urovnali?“
„Ne. Ten strach zmizel, když jsem zjistila, že to sama zvládnu.“
(humansofnewyork.com/post/81495040192/do-you-remember-the-most-frightened-youve-ever)
„Vdávala jsem se až po padesátce. Myslím, že to konečně vyšlo, protože jsem už přestala doufat, že
se to podaří.“
„Jak to myslíte?“
„Než jsem to vzdala, strašně jsem na to tlačila, hned jsem si měřila každého muže, kterého jsem
potkala, a uvažovala jsem o něm jako o potenciálním manželovi. Není přirozené začínat vztah
úvahami v tak dlouhodobém horizontu. Když jsem poznala svého manžela, nepřemýšlela jsem dál
než o daném odpoledni.“
(humansofnewyork.com/post/81702821255/i-didnt-get-married-until-i-was-50-i-think-it)
„Můj šéf je fakt k*k*t...“
„To bych asi neměl psát...?“
„Napište to.“
(humansofnewyork.com/post/80679651247/my-boss-is-being-a-real-putz-i-probably)
9. 4. se Jimmy hlásil s dalším vzkazem vztahujícím se k New Yorku, tentokrát plným nadsázky a –
ač se to nemusí na první pohled zdát – též plným obdivu ke svému oblíbenci Bruci Springsteenovi:
„Jak všichni víme, Copenhagen je součástí New Yorku...a Bruce se mě pořád snaží napodobovat.
Než jsem šel na záchod, řekl jsem mu, aby nechal mou kytaru být. Když jsem se vrátil, musel
jsem to natočit, protože ji nechtěl pustit z ruky. Díkybohu není Bruce pouliční muzikant, jinak
bych neměl práci... : ) Bruuuuuuuu–uuuuce!“
90
Přiložil úžasné video, které možná někteří fanoušci znají: Bruce Springsteena hrajícího v roce
1988 na ulici! Video najdete na youtube.com/watch?v=EQzpefkdPl0.
A již 26. března Jimmy napsal tamtéž o svém oblíbeném graffiti výtvarníkovi:
„Jeden z mých nejoblíbenějších pouličních umělců všech dob je Banksy. Tohle je jedna z jeho
nejnovějších prací v ulicích New Yorku. Nemám slov.
Bůh žehnej,
Jimmy“
Jimmy přiložil foto Banksyho práce – připomínky mrakodrapů „Dvojčat“, sídla Světového
obchodního centra, které byly zničeny při teroristickém útoku 11. září 2001. Jeden z nich zdobí
oranžová květina.
Foto
najdete
na
facebook.com/114648091907631/photos/pb.114648091907631.2207520000.1396864989./689200911119010. Z důvodů ochrany autorských práv není možné toto
foto zde zveřejnit.
Zdroj: facebook.com/pages/Jimmy-Kelly/114648091907631
91
Interview
Joey: Vždycky jsem rád dělal věci sám za sebe
Joey Kelly byl 20. 4. hostem pořadu Paternoster na rádiu WDR. Natáčení se
odehrává skutečně ve starém paternosteru, výtahu, který mají v budově WDR v
Kölnu. Záznam rozhovoru ke stažení najdete na ardmediathek.de/wdr-2/wdr-2paternoster?documentId=20897612, české znění zde:
Joey vypráví, jak byli někdy na přelomu 70.-80. let s Kelly Family byli pozváni do
WDR, když hráli vedle před kolínským Dómem, a malého Joeye (ročník 1972)
zajímal při návštěvě studia tenhle výtah víc než cokoli jiného:-)
Moderátorka Heike Knispel představila Joeye jako hudebníka, vyznavače extrémních
sportů a podnikatele. Tak o něm píše Wikipedie. Ale vyznavač extrémních sportů
zabírá dnes nejvíc času a prostoru, ne? Joey říká, že by se raději nazval vyznavačem
vytrvalostních sportů – extrémní sporty, to zní tak nerozumně. Jistě, spousta věcí,
které dělá, jsou extrémní, protože jsou prostě na hraně, všechno, kde se jednu nebo
dvě noci nespí, zavání extrémem a není dobré pro zdraví. Moderátorka připomíná
některé jeho extrémní výkony – ultramaraton v Gobi, ultramaraton v Death Valley,
výprava k jižnímu pólu, ironmanské závody...je to ještě rozumné? Joey říká, že
fyzicky je to možná na hranici možností, ale cesta k tomu je zdravá, Joey trénuje
zdravě. A pokud je člověk fyzicky i psychicky v pořádku a umí si rozložit síly, může
se odvážit i do oblastí, kde je extrémně horko či extrémně zima. Co Joeye motivuje?
Prostě ho to baví, baví ho zdolávat výzvy. A až všechny pouště proběhne a zdolá oba
póly, dostane se do bodu, kdy už ho to bavit nebude? Joey říká, že neví. Možná se
někdy dostaví pocit, že už ho to neláká. Ale spíš mu to připadá nekonečné. Připomíná
Rüdigera Nehberga, 80 let mladého, jak říká, a ve skvělé kondici, člověka, který
pomohl spoustě lidí, a zároveň odborníka v oblasti přežití. Takže se to zdá být
nekonečné...
Joey chodil po kellyovských koncertech ještě běhat a tvrdí, že kdyby v té době
aktivně nesportoval, Kelly Family by nepřežil. Jak to myslí? Nebyl jen hudebníkem,
ale i obchodním ředitelem rodinné firmy, podnikatelem, managerem. Kdyby neměl
dost disciplíny, vytrvalosti a schopnosti dotahovat věci do konce – tedy vlastností,
které člověk nutně potřebuje i k tomu, aby dokončil ultramaraton – nemohl by
zvládat tu obchodní složku svého povolání. Ale hudbu ano – nechce tím naznačit, že
by byl hudebně slabší než jeho sourozenci.
Jaká hudba mu dnes dělá radost? Líbí se mu třeba píseň od Xaviera Naidoo – Dieser
Weg (Tahle cesta). Xavier má podle něj dobrý hlas a prostě se mu to líbí. Navíc to
sedí ke sportovní tématice, ne? ptá se moderátorka. Joey souhlasí.
92
Vždy byl na cestách se sourozenci. Jakou roli pro něj dnes hraje fakt, že dnes si dělá
nezávisle to své? Joey říká, že byl vždy od přírody člověkem, který rád dělá věci sám
za sebe a jde svou cestou. Táta mu někdy říkal, že od rodiny utíká, ale Joey to tak
necítil a nedělal. Ale myslí si, že by mohl být i dobrým šéfem týmu, nemá s tím
problém. S rodinou to byly super časy, 30 let po celé Evropě v malém busu, hraní na
ulici. Měli také velké štěstí, že slavili hudební úspěch, který už se málokomu dnes
podaří. Bylo to jak horská dráha, úplně zezdola na samý vrchol, prostě hustý, říká
Joey.
Je otcova přísnost důvodem, proč Joey umí být sám vůči sobě přísný a
disciplinovaný? Joey říká, že on to dělá dobrovolně, nikdo ho do toho nenutí. Čerpá z
momentů štěstí, když dorazí do cíle, ať už je to jakýkoli závod: Gobi, Atacama,
Libyan Challenge... V cíli nečeká nikdo, dokonce ani tisk. Je to prostě cíl, který si
člověk vytyčil a pracuje na něm, trénuje pro něj, a pak je na něj hrdý. Jsou to krásné
momenty. Táta uměl být přísný, Joey na to dřív nadával, ale dnes tátu obdivuje, jak to
všechno zvládl – máma brzy umřela a táta je musel všechny vychovat sám, a to v
době před tím velkým úspěchem, v době, kdy na tom byli finančně moc špatně. Joey
říká, že svému tátovi nesahá ani po kotníky.
Joey má rodinu, má ženu a tři děti. Jak moc je pro něj v soukromí důležité být
seriózní, spolehlivý a nezávislý? Joey říká, že žít svobodně, být zdravý, spokojený a
svobodný, to je pro něj nejdůležitější. Říká, že my v Evropě máme to štěstí, že si o
tomhle můžeme značně rozhodovat sami. Když se vrátí z nějakých závodů nebo
dobrodružné výpravy, vnímá nejsilněji, jak se má v Německu dobře, jak je možné
tady žít zdravě, spokojeně, bezpečně. Proto se tedy usadil v Německu? Německo má
rád, nastěhoval se do blízkosti Siegburgu, protože odsud pochází jeho žena, bydlí s
nimi také jejich rodiče. V Porýní se mu líbilo vždycky a teď ho to táhlo zpět. Navíc se
mu líbí, že je to zhruba uprostřed Evropy, člověk je za pár hodin v Paříži i v Berlíně,
v Miláně, v Kodani. V Německu se cítí dobře.
Pobude Joey rád doma, nebo ho to zase brzy táhne pryč, cítí neklid? Joey říká, že
jeho den má určitou strukturu, plán, pracuje hodně a rád, vyvalovat se o dovolené na
pláži není jeho hobby, to by si neužil, odpočine si radši aktivně. Ale dělá to všechno
dobrovolně, nemá managera, který by ho dirigoval, a dělá všechno na vlastní pěst.
Ale jen tak si klidně posedět doma...šlo by? Joey říká, že neví, možná jo, ale možná
ne:-D Ale takhle mu nic nechybí. Doma ale samozřejmě také tráví čas, jde třeba
pracovat na zahradu, seká trávu, stará se o stromy...v pohybu můžu taky odpočívat,
říká.
Fotodokumentaci z natáčení rozhovoru v paternosteru WDR najdete online na adrese
wdr2.de/unterhaltung/paternoster/joeykelly110_imageNo-3.html.
Z
důvodů
ochrany autorských práv není možné tyto fotografie zde zveřejnit.
Zdroj: WDR, ardmediathek.de
93
Patricia Kelly ve Volle Kanne: Žiju moc ráda
Foto: zdf.de
Patricia Kelly byla 10. 4. hostem pořadu Volle Kanne na ZDF. Povídal si s ní moderátor Ingo
Nommsen. Záznam najdete na youtube.com/watch?v=ImIW_zke-qI, české znění přinášíme zde:
Chybí Patricii sourozenci? Někdy ano. Někdy má pocit – tyjo, kde všichni jsou, musím jim zavolat!
Ingo říká, že při vyslovení pojmu Kelly Family ho hned napadají jejich melodie, protože je člověk
roky poslouchal z rádia. Promítá obrázky ze starých časů – Patricia je vlevo s kytarou. Ingo se ptá
na známou historku, jak ostatní nechtěli brát pětiletou Patricii s sebou na vystoupení, že je ještě
malá...a Patricia vypráví, že když se naučila všechny písničky zazpívat a zahrát na kytaru, jak táta
žertem požadoval, vzít ji museli:-) Ingo přiznává, že v době největší slávy Kellyových neměl jako
pracovník v médiích neměl s kolegy často nic lepšího na práci, než si dělat z Kellyových legraci:-)
„Ta zavšivená banda má nový singl“ a podobné věty padaly tehdy z jejich úst:-) Dnes už si ovšem
nic takového nemyslí a Kellyovým se veřejně omlouvá. Patricia mu odpouští:-)
94
Patricia má doma televizor, ale nemá ho napojený na televizní kanály. Proč se takto rozhodla?
Vyrostla tak a líbilo se jí to. Manžel pak aspoň nesedí celý večer před televizí, nepřepíná a nekouká
na kdovíco, ale baví se se mnou, směje se Patricia. S manželem mají dvě děti, 10 a 12 let. Přibude
další? ptá se Ingo. Patricia říká, že přání by bylo, ale zůstávají u těch dvou. A kluci samozřejmě vědí
o tom, čemu se máma dělala jako člen Kelly Family...ve škole jim spolužáci říkají, že viděli jejich
mámu na YouTube a na Facebooku a že je to zajímavé:-)
Další reportáž se má týkat odtažení auta. Kdy tě naposledy někdo odtáhl? ptá se Ingo. Myslíš auto?
odpovídá otázkou Patricia. Na nic jiného bych se neodvážil ptát, culí se Ingo. Patricia říká, že to zas
není tak dávno...a proč se to stalo? Teď musím něco přiznat zase já, vypráví Patricia – zaparkovala
jsem na místě vyhrazeném tělesně postiženým, chtěla jsem jen rychle vyběhnout a zase zpátky, ale
bylo pozdě. Ingo dodává, že jemu také jednou odtáhli auto.
Patricia nedávno vydala svou biografii. Dočteme se v ní o velkém úspěchu, slavných hitech,
vážných zdravotních problémech...jak vnímala svůj život Patricia? Jako „jednou jsi dole, jednou
nahoře“? Ano, tak nějak. Ale byl to moc krásný život, říká Patricia. Televizní tým jí přichystal
dobroty k snídani – dokonce jí přinesli speciální smoothie, čerstvý ovocný a zeleninový nápoj.
Podělí se Patricia o recept na něco takového? To se vezme bio špenát, banán a zaleje se to vodou...a
rozmixuje se to, říká Patricia. A jestli to teď vypiju, tak se mi setře všechna rtěnka, tak radši ne,
směje se Patricia. Ingo ale chce vidět, jak to bude vypadat, až bude mít Patricia zelenou pusu:-D
Patricia se tedy napije:-) Jak to vypadalo, najdete v rubrice Foto měsíce (str. 116).
95
Následuje reportáž z autorského čtení v Bonnu v BaseCampu. Patricia fanouškům vyprávěla různé
historky ze svého života a zazpívala pár písní, mj. slavnou First Time.
„Tyhle šaty jsem si nechávala speciálně šít, také jsem si je sama navrhla, jsem na ně pyšná.
(ukazuje na světle hnědé sametové šaty) Tohle je starý kostým s ručně malovanými tarotovými
kartami...nádhera, a ještě ručně malované...takové kousky jsme na scéně nosili často...“
V BaseCampu mohli fanoušci přenocovat v obytných vozech – podobně jako kdysi Kellyovi. Jaké
to bylo v buse v počtu deseti lidí?
„Spávali jsme pod širým nebem...pod milióny nádherných hvězdiček...a měli jsme umělohmotnou
celtu...když pršelo, rychle jsme ji přehodili, a hned bylo útulno...bylo to super.“
96
Fanoušci vyprávějí, co se jim na Kellyovým líbí: hudba, rodinná soudržnost, atmosféra, kterou
vyzařují. Vyprávějí, jak chodili na koncerty. Dnes už nejsou hysteričtí, ale mají radost, že mohou
být své oblíbenkyni tak blízko. Patricia hraje na klavír a předčítá z knihy, z kapitoly, jak se od
mámy, která umírala, naučila něco o odchodu ze života.
Pak ale naladí fanoušky na veselejší notu – s manželem Denisem sehrají, jak ji před patnácti lety
zval poprvé na rande (více viz rubrika Video měsíce – pozn. překl.).
97
Pro Patricii je hudba obohacením života, je to něco nádherného, říká. Kde se s manželem poznali?
Na večírku na zámku Gymnich. Rodina se Patricii neustále snažila „udat“ nějakému muži, protože
Patricia chtěla jít do kláštera, a rodině se to příliš nezamlouvalo. Její ruský manžel dnes hovoří
velmi slušně německy, všímá si Ingo. A co synové, věnují se také hudbě? Ano, hrají na klavír a na
djembe, rádi zpívají, ale všechno jen jako zálibu. Rodina žila dlouho v Belgii, momentálně žijí ve
Vestfálsku, kde také děti chodí do školy, ale Patricia je předtím vyučovala sama...proč se pro to
rozhodla? Ze staré kellyovské tradice? Patricia říká, že ano, líbilo se jí, že nemusela chodit do
školy:-D a chtěla jim dát dobré vzdělání a ze začátku se jí to moc líbilo, trávili spolu hodně času,
dvakrát týdně k nim docházela i soukromá učitelka, ale postupně se jí zdálo, že tolik látky nemůže
sama zvládnout, a chtěla chlapcům také dopřát více sociálního kontaktu. Poslala je tedy do školy.
Jak po stránce sociálního kontaktu vnímala sama své dětství? Nechodila do školy...vystačili se
sourozenci mezi sebou? Patricia se směje a říká, že si vystačili, všude sourozenci, opravdu neměla
problém se sociálním kontaktem, všude jezdili spolu velkým busem, to přece ani jinak nešlo než
všichni spolu, říká Patricia. A byla to legrace. Říká, že měla úžasné dětství, a je vděčná rodičům za
vše, co jí předali. Snaží se to hezké také sama dál předávat svým dětem, ale není to vždy lehké, je
jiná doba a není to stejné.
Patricia přišla o mámu jako dvanáctiletá. Bylo to ještě před obdobím největší kellyovské slávy.
Hrozilo, že se rodina zhroutí? ptá se Ingo. Patricia by to přímo takhle nenazvala, ale byla to
každopádně obrovská rána, ztráta jednoho z rodičů v tak nízkém věku je vždy obrovská rána, a
ztráta matky ještě víc, říká Patricia. Bylo to hodně rychlé – za rok od diagnózy rakoviny prsu matka
zemřela. Patricia říká, že máma byla hluboce věřící a dodávala jim naději a sílu, může to znít šíleně,
ale zemřela s pocitem velké naděje, a řekla jim, aby zpívali dál, aby zůstali spolu, a tak se také stalo.
Patricia mnohé kellyovské hity také sama napsala. Každý z nich psal písničky, táta to podporoval a
vyžadoval, a každý z nich směl něco napsat. Ingovi se při čtení knihy zdálo, že Kellyovi si vždycky
na vrcholu svého úspěchu sbalili kufry a odcestovali někam jinam. Měli úspěch v Paříži, a najednou
se rozjeli do Ameriky. Proč se toto tak často dělo? Patricia vypráví, že to byla prostě určitá tátova
vlastnost...chtěl žít velmi svobodně, měl takového svobodného irského ducha. Ingo doplňuje, že
tomu odpovídá i fakt, že si její otec založil v Německu soukromou vydavatelskou firmu. Patricia
potvrzuje, že táta byl prostě takový tvrdohlavec, najednou mu bylo v něčem pomyslně příliš těsno a
úzko – a musel zase jinam, pryč, odcestovat. Prostě svobodná duše. Nenechal se ničím svázat.
98
Patricia měla s tátou také problémy, že? Patricia potvrzuje, že spolu rok a půl příliš nevycházeli.
Tátu měla moc ráda, zbožňovala ho. Ale najednou se zamilovala – a najednou byl někdo jiný ten
nej:-))) Došlo k roztržce s tátou...ale mělo to tak být, říká Patricia, to bylo v pořádku.
Jak to měli s tátou ti ostatní? To se musíte zeptat jich, říká Patricia...já něco řeknu, a Joey mi zítra
zavolá a vynadá mi – co jsi to tam kecala, Patricie?:-D
A směli si někoho vzít na palubu lodi nebo do busu? Patricia říká, že samozřejmě ano – pořád měli
nějaké návštěvy, střídali se u nich kamarádi.
Ingo připomíná také to, že fanoušci obléhali bus do té míry, že se nedalo odjet. Patricia vypráví, že
nejen to – někteří fanoušci také plavali k hausbótu a jedna slečna se dokonce schovala na záchodě, a
Kellyovi se jí lekli a ona jich. Neustále se k nim snažili přelézat fanoušci, i na zámku. Proto měli
také tolik bodyguardů – deset nejbližších bodyguardů, kteří s rodinou i žili, střídali se na dvou či
třech směnách. Bylo to bohužel v té době nutné. A na turné bylo 50-60 securiťáků. To muselo stát
spoustu peněz, ne? ptá se Ingo. Patricia potvrzuje, že to bylo opravdu nákladné.
Dalo se za těchto okolností svobodně žít? Samozřejmě nedalo, ani náhodou. Byla to šílená doba,
nebyl to můj svět, říká Patricia. Jsem ráda, že teď můžu sedět vedle tebe a popíjet smoothie:-), říká
Ingovi.
Následovala reportáž o britské královské rodině. Je Patricia jako Irka fanouškem britské královské
rodiny, nebo naopak? (Irové v historii dlouhá léta trpěli pod britskou nadvládou a museli bojovat o
samostatnost – pozn. překl.) Jde to, říká Patricia. A ti mladí jsou sympatický pár.
Patricia má také velkou radost, že je Maite opět těhotná, věděla o tom samozřejmě:-)
Z diváckých dotazů: Do studia zavolala paní, která bydlí na pěší zóně, kde Kellyovi pravidelně
hrávali, a vídala je tam i při zimních mrazech, nic je neodradilo a papa proti tomu také nic neřekl...?
Patricia říká, že to je tím, že lidé se při jejich hraní zastavovali a zůstávali stát – Kellys tedy přece
nemohli najednou odejít:-) Byli prostě příliš dobří:-D a publikum bylo super:-)
Patricia poznává fotku – tohle je z Bonnu. Měli na sobě aspoň termoprádlo? ptá se Ingo. Hedvábné
prádlo jsme měli, říká Patricia. Nebylo zrovna nejlevnější. A Patricia ho pro všechny kupovala:-)
99
Patricia byla dlouhou dobu managerkou kapely, také se starala o kostýmy. Různě se to střídalo,
každý dělal pro rodinu a pro kapelu ledacos a má to tu výhodu, že každý z nich nyní mnoho věcí
umí.
Pro Patricii je velmi důležitá její víra. Byla pro ni velmi důležitá také v období, kdy Patricia
onemocněla předstupněm rakoviny prsu. Přiznává, že to byl šok, nečekala to, upřímně řečeno,
přestože její máma na stejnou nemoc zemřela, ale Patricia si nepřipouštěla, že by mohla onemocnět
i ona. Při preventivní prohlídce padla tato diagnóza, Patricia přišla o pravý prs a nosí silikonovou
protézu. Naštěstí je jí teď už dobře.
V takové situaci proletí člověku hlavou tisíce myšlenek, že? ptá se Ingo. Loučí se člověk třeba také
se životem? Myslí na to, co všechno by měl na tomto světě ještě zařídit? Patricia říká, že tato
myšlenka jí také prolétla hlavou, člověk v takové situaci myslí na smrt. Ale se životem se neloučila,
žije moc ráda a vždycky doufala, že to dobře dopadne, že bude bojovat, její víra jí v těchto chvílích
velmi pomáhala. Chodila každý den na mši, to jí dávalo velkou sílu. Ale velmi jí pomáhalo také
okolí – manžel, děti, sourozenci, přátelé. To je velmi důležité.
Doma má obrázek Ježíše, který našla v sedmi letech ve starém domě ve Španělsku, a ten ji provází
celý život. Je s podivem, že se během toho všeho stěhování nikdy neztratil, říká Patricia. Víra u ní
patří k běžnému dennímu provozu. Rodiče byli také silně věřící, ale rodina nechodila příliš do
kostela. Ale víra, která byla doma vždy přítomná, ji velmi ovlivnila. Víra ji provázela vždy,
některým lidem se stane, že ztratí víru, když procházejí něčím těžkým. Patricia děkuje Bohu, že se jí
to nestalo, že u ní to bylo naopak.
100
Foto (vše): zdf.de
Dalším hostem ve studiu byla sestra Raphaela Händler, řádová sestra, misionářka, která působí již
téměř čtyřicet let jako lékařka v africké Tanzánii. Pro Patricii je sestra Raphaela po určité stránce
vzorem – Patricia obdivuje její vnitřní sílu a fakt, že tak dlouho pracuje pro druhé. Patricia jako
mladá sama chtěla jít do kláštera, než osud rozhodl jinak, a ptala se někdy sama sebe, jestli by na
toto měla sílu. Sestru Raphaelu velmi obdivuje.
Na své oficiální Facebook stránce pak Patricia na Velký pátek 18. 4. nadšeně napsala:
„Moji milí,
prožila jsem krásné setkání se sestrou Raphaelou, velmi silnou a zbožnou ženou. Je pro mě
skutečnou inspirací. Dala mi svou knihu, kterou budu na dovolené číst. Na oplátku jsem jí
samozřejmě také dala svou knihu.
Dnes jedu s rodinou na pár dní do kláštera ve Francii. Přeju vám všem požehnané velikonoční
svátky a hezký závěr svatého týdne.
Bůh vám žehnej,
Patricia“
Zdroj: zdf.de, facebook.com/PatriciaKelly.Official
101
Interview
Maite Kelly: Z toho busu jsem vystoupila zamilovaná
Maite Kelly byla 13. 4. hostem rádiového pořadu Tietjen talkt na stanici NDR. Záznam
pořadu najdete na ndr.de/ndr2/programm/sendungen/tietjen_talkt/tietjen1459.html,
české znění zde:
Moderátorka Bettina Tietjen představila Maite jako člověka, který vyvolává dobrou náladu
už při pouhém pohledu na něj:-) Říká, že od Maite létají na pódiu či na tanečním parketu
jiskry a člověk může přijít blíž, ale možná radši ne moc blízko, protože by se také mohl
spálit:-) Obě se smějí:-)
Bettina říká, že pro Maite je neděle dnem pro rodinu, tohle je pro ně „svaté“. Jak tedy tráví
neděli? Maite odpovídá, že začínají velkou rodinnou snídaní – v tomto přejímají zvyky
Florentovy francouzské rodiny, v neděli bývá vydatná snídaně s francouzskými croissanty,
kdyby tomu tak nebylo, budou děti remcat:-) vědí, jak je toto pro rodinu důležité. Přes den si
hrají a večer se jde na mši, Maite říká, že chodí na fajn mši pro mládež v Kölnu, kde je
kostel přímo propojen s kavárnou, a tam mohou děti zajít, když už mají dlouhou chvíli.
Rodina se spolu modlí – Maite říká, že k tomu děti nikdo nenutí, ale tak nějak jim to už
připadá normální, někdy se Maite stane, že jim zapomene udělat na dobrou noc křížek na
čelo, a dcerky jí to připomenou:-) Děti cítí sílu gest, činů. Maite říká, že by nemohla tolik
prožívat svou víru, kdyby ji nenaplnila gesty, činy. A děti to samovolně přebírají, vidí to a
přebírají to. Někdy nemají chuť se modlit, když se právě modlí rodiče – OK, tak si půjdou
hrát. Obrací se Maite k Bohu během celého dne? Já do něj pořád něco hučím, do chudáka
Boha:-D, směje se Maite. Ale může si za to sám, když mě stvořil ukecanou:-D Roky jsem se
snažila změnit se, a nešlo to. Snažila jsem se utéct sama sobě – nepovedlo se:-D
Odkud pochází Maitino prostřední jméno Star? Když ji máma poprvé uviděla, řekla, že
vypadá jako hvězdička. Táta nechápal proč – Maite měla černé vlasy a jak sama říká, trčely
nahoru jako účes Robbieho Williamse:-D a lidé ji považovali za ošklivé miminko, ale máma
řekla, že září jako hvězdička. Jak si pamatuje na mámu? Pamatuje si její hlas. A tu
obrovskou nepodmíněnou lásku, kterou dodnes cítí.
Bettina si neumí představit, jak to táta zvládal sám se 12 dětmi. Maite souhlasí, že po smrti
mámy to byl zlomený člověk. Ale rodina to zvládla. Měli se rádi a měli nějakou společnou
vizi. Chtělo se Maite vždycky jít na ulici zpívat, i když bylo třeba špatné počasí? Maite
vysvětluje, že to už měli pódium, a to bylo super, to bylo jejich hřiště. A ta hudba...všechno
to bylo spontánní, co dělat nechtěli, to dělat nemuseli, a bylo jich hodně, ten tlak zvenčí
nespočíval na jednom člověku...a vstoupit na pódium znamenalo být o krok blíž kontaktu s
lidmi. Byla pro ně důležitá otevřenost vůči světu. Kdyby nezpívali, neměli by tolik kontakt s
lidmi, říká Maite. Publikum je drželo nad vodou v té době.
Kdo byl pro Maite idolem? Maite říká, že rozhodující moment byl, když našla doma kazetu
Björk – debutové album této zpěvačky, a to byl Maitin vstup do světa populární hudby. Z
tohoto alba skutečně cítila sílu hudby, a proto je pro ni dodnes napůl svaté:-)
Jak prožívala Maite období největší slávy? Nestouplo jí to do hlavy? Maite říká, že ne,
102
protože táta to vymyslel moc dobře – nebyli moc v kontaktu s tiskem a s médii obecně.
Maite říká, že sama málokdy dávala rozhovory (to platilo pravděpodobně spíše pro ty
mladší členy kapely, Maite bylo tehdy zhruba patnáct let – pozn. překl.), neproducírovali se
po červeném koberci, to nebyl jejich svět. Bylo jí jasné, že toto není celý život. Ale to fajn a
člověk se z toho po řemeslné stránce může hodně naučit. A přistupovali ke své práci
skutečně z lásky k hudbě a poezii. Když se člověk podívá na jednotlivé Kellyovy, říká
Maite, jsou všichni spojení s hudbou velmi upřímným způsobem. A to souvisí s naší
výchovou, říká Maite. Irský člověk je v jádru trochu alternativní, dodává. A je za to vděčná,
že se na červený koberec dostala až nyní, když je dospělá a umí rozlišovat dobré od zlého.
Je vděčná, že je táta držel dál od toho pozlátka šoubyznysu.
Posílali jí zamilovaní fanoušci také dopisy, tak jako jejím bratrům je posílaly zamilované
fanynky? Maite říká, že ne:-D Bettina Tietjen si dělá legraci, že takové dopisy táta nejspíš
taky filtroval:-))) Maite vypráví, že táta se jim snažil umožnit co nejvíc normální dětství.
Bettina Tietjen se domnívá, že je tyto společné zážitky musely velmi spojit. Nakolik je
Maite dnes v kontaktu se sourozenci? Maite říká, že se sourozenci je čile v kontaktu, ale
tématem hovoru obvykle nejsou časy největší slávy – baví se spíše o současnosti, o dětech,
o tom, co pěkného prožívají... A je ráda za to, že si všichni uchovali nadšení pro současnost,
zvídavost, co se mohou ještě naučit a předávat dál. A to je nejspíš také důvod, proč Maite
dnes cítí uspokojení ze své práce a dokáže v něm být úspěšná. Říká, že irská ctnost je
dokázat být vděčný.
Jak Maite prožívala ústup Kelly Family ze slávy? Od přírody je velmi zvídavý člověk, takže
uvažovala, co bude dělat dál, a strávila nějaký čas v Africe se svým dnešním manželem
(tehdy spolu začínali chodit – pozn. překl.) jako dobrovolnice. Líbilo se jí žít „úplně
normálním“ životem. Pracovala pro místní společenství, pro církev. Říká, že naplněný život
nemusí být nutně úspěšný život. Mnoho úspěšných lidí si připadá vnitřně prázdných.
Maite se též dostala na muzikálová divadelní prkna, hrála korpulentní, avšak výborně
tančící středoškolačku Tracy Turnblad v muzikálu Hairspray. Byla to skvělá role, Maite říká,
že ji každé představení mohla pořádně prožívat. Ale byla to zároveň role, která člověku bere
hodně sil, bohudík to hrála jako mladší, říká:-) Pak jí účast v Let's Dance připadala fyzicky
jednodušší, dodává. Že vyhraje, si opravdu nemyslela. Říkala si jen, že by chtěla dále
rozvíjet tanec, protože ho potřebuje pro své povolání – ve své profesi potřebuje
mnohostranné nadání: zpěv, herectví, tanec, vyprávění příběhů. Tak se může dotknout lidí,
dostat se k nim blíž.
Maite nemá a nikdy neměla postavu modelky. Myslí si, že díky tomu dodala mnohým
ženám odvahu? Ztvárnila roli v muzikálu, vyhrála taneční soutěž...to jsou věci, které se
obvykle daří štíhlým dámám. Maite říká, že vnímání sebe sama nikdy neredukovala jen na
svou postavu. Soustředila se vždy spíše na svůj talent a nedělala si tolik starosti, jaké tělo k
němu musí mít.
Co by Maite poradila do každodenního života? Maite říká, že Němky – sama se k nim, jak
říká, také může počítat, protože Kellyovi mají německé předky – uvažují při oblékání takto:
Co bych si oblékla, abych v tom byla co nejméně nápadná? Naproti tomu Francouzky – a od
těch se Maite učí – uvažují takto: Co bych si oblékla, abych se cítila krásná? A spousta žen
103
ještě uvažuje takto: Co bych si oblékla, abych vypadala štíhlejší? A toto už je špatný směr
uvažování: taková žena půjde ven a v hlavě jí pojede ten strach – snad vypadám štíhlá... Pak
jí lidé budou tím víc koukat na břicho. Pokud si žena řekne – chci se cítit krásná, pak to i
vyzařuje. Bettina se ptá: já se oblékám tak, abych se cítila krásná, ale zároveň se cítím
tlustá, co mám dělat? Maite se směje: Tak budeš muset zhubnout, když se necítíš dobře:-D
Herec a producent Moritz A. Sachs nabídl Maite roli v muzikálu Die Schwarzen Brüder
(Černí bratři). A je to zrovna ten Moritz A. Sachs, kterého Maite porazila ve finále Let's
Dance. Román Die Schwarzen Brüder patří ke klasickým literárním kusům pro mládež, nyní
byl adaptován do podoby muzikálu a bude se uvádět na zámku Schloss Bückeburg (open
air). Budou tam krásné kulisy, osmdesátimetrová scéna... Režisér muzikálu řekl Moritzovi,
že by si v roli paní Rossi dokázal představit Maite. Moritz se podivil, protože Maite zná
jako pozitivní osůbku, paní Rossi je přitom hrubá žena, která kvůli těžkému životu ztratila
jemné způsoby. Pro Maite je důležité vyprávět tento příběh, je to pro ni zase trochu jiná
výzva. Nebude to kdovíjaký fyzický výkon, ani by to nešlo, Maite je těhotná, a její řeč těla
může být trochu hrubší. Bude to pro ni tedy náročnější spíš psychicky než fyzicky. Je také
zvyklá na svých sólo koncertech bavit publikum dvě hodiny sama, tady bude na scéně třicet
lidí. Až bude hrát, bude v sedmém měsíci těhotenství. V těhotenství se cítí velmi dobře, říká,
že má sil, že by mohla stromy vytrhávat:-) A jeviště nevnímá jako nebezpečné pro těhotnou
ženu, protože na místě bude vždy zdravotník a za scénou sanitka, jak tomu bývá. Musejí být
připravení na vše. Maite říká, že bude ale všechno v pořádku: dodává, že mnoho zpěvaček, i
operních pěvkyň, nahrává svá CD v těhotenství, protože znějí ještě lépe:-)
Maite se angažuje pro organizaci bojující proti rakovině Deutsche Krebshilfe e. V. Souvisí
to s úmrtím její mámy na rakovinu? Jistě. Ale Maite se zamýšlí i v širších souvislostech:
rakovina je třetí nejčastější civilizační chorobou na světě a výzkum její léčby šel v
posledních dvaceti či pětadvaceti letech hodně dopředu. Její máma by dnes měla jiné šance,
než měla tehdy. A Maite tehdy věděla, že když má někdo rakovinu, umře na ni. Dnes už
tomu tak není, díky vědě a výzkumu jsou nové možnosti léčby a Maite je pyšná na to, že
Deutsche Krebshilfe brzy oslaví již čtyřicet let své činnosti. Tři a půl roku je vyslankyní této
organizace a tato práce ji těší, je ráda, že se může obracet k veřejnosti ve věcech prevence.
Prevence je dostupná, říká Maite. Bettina míní, že jako mediálně známá osobnost může být
Maite pro mnohé mladé ženy vzorem; některé mají strach nebo se jim nechce na
prohlídku...ale jednoho dne budou muset. Maite říká, že lidé mají sklon to odkládat nebo
mají strach; ona sama má z mamografie vždy strach z výsledku, ale ten pocit, že člověk
vyjde ven a ví, že nemá rakovinu, je k nezaplacení. Je trochu zvláštní pocit, vidět se na
obrovských billboardech, kdyby jí hned ze začátku řekli, že její fotka bude takhle viset po
Německu v téhle velikosti, neví, zda by na to našla odvahu. Ale člověk to musí překousnout,
říká - pokud má její popularita posloužit k tomu, aby motivovala lidi k prohlídkám, pak to
má smysl a měla by do toho jít.
Jaké je pro Maite ideální místo pro dovolenou? To je trochu složitější, vybírají takové místo,
aby při tom brali ohledy i na své dvě děti. Mají rádi třeba Korsiku, protože tam není příliš
mnoho Němců – Maite je má jinak ráda, ale na dovolené nechce, aby ji všichni poznávali, a
na Korsice jsou většinou Francouzi. A vždy, když ji někdo pozná, ptají se: Jste paní Kelly? A
když odpoví ano, slyší: Vypadáte ve skutečnosti mnohem štíhleji než v televizi! Nebo:
Vypadá jako Maite Kelly! Ale je o moc hubenější než ta v televizi! Maite se tomu směje.
104
Kdy Maite naposledy opravovala pneumatiku jízdního kola? Minulý týden! Umí to? No,
přinejmenším zvládne nahodit řetěz. Dcerce spadl řetěz a Maite jí ho nahazovala zpátky.
Dcerka byla nadšená, že to máma umí. Ale zalepit píchlou pneumatiku nebo něco
takového...to dělá Florent.
Platí Maite raději hotově, nebo kartou? Maite se směje, že záleží na tom, jestli to smí vidět
manžel:-D o extrémně drahých botách se nemusí dovědět:-D Klasická hláška mužů: tyhle
máš nové? A klasická ženská odpověď: Néé, ty už mám dlouho! V rodině si to rozdělili:
Florent je zodpovědný za data, fakta, čísla, Maite za „obsah, dynamiku a vizi“, jak říká.
Potřebuje Maite při zubním ošetření znecitlivující injekci? Maite říká, že ano. A úplně
nejradši by byla, kdyby někdo vynalezl vrtačku, která by nevydávala ten příšerný zvuk. Ale
bez injekce by to u ní také nešlo.
Odvážila by se Maite plavat s delfíny? Říká, že ano, že o něčem takovém snila v dětství. Ale
neplánuje nějak konkrétně, kdy si to splnit – jen říká, že zatím se jí splnilo mnoho snů.
Dokonce se jí splnily i věci, o kterých se ani neodvážila snít. Ale věří, že se jí vyplní i tohle.
Nedávno měla možnost delfína hladit, pořád plaval za ní, a líbilo se jí to. Ale člověk je
nesmí podceňovat, říká Maite, jsou to velká silná zvířata a opatrnost je rozhodně na místě.
Otázka, kterou teď Maite dostává ze všech stran: Čeká holku, nebo kluka? Maite všem na
tuto otázku odpovídá, že to určitě bude človíček:-) Ještě se to ani neukázalo, a oni jsou
otevření obojímu. Ale Maite dodává, že kdyby to byl kluk, bude manžel skákat tři metry
vysoko:-D Protože to nemá doma jednoduché – tři ženské v domě:-D, nedávno se
rozhodovali mezi návštěvou Playmobillandu a Disneylandu. Můžete hádat třikrát, co jsme si
odhlasovali, směje se Maite. Jak často se manžel dostane ke slovu? směje se Bettina. Maite
říká, že docela často, protože doma mluví daleko častěji, než když jsou na cestách. A Maite
je doma také jiná...cítí se doma velmi dobře, protože se regeneruje od sebe samotné:-D Ale
Agnes je velmi ukecaná po mně, směje se Maite, a umí uhodit hřebíček na hlavičku. Josie je
spíš po tátovi. S dětmi se Maite baví německy, Florent francouzsky, a dětem se daří
oddělovat tyto dva jazyky. Anglicky ale rozumějí taky, protože Maite s Florentem se spolu
baví anglicky – naše tajná řeč, když nechceme, aby holky věděly vše, culí se Maite.
Jak se s manželem poznali? Dobrý kamarád Kellyových, farář, ho vzal s sebou na koncert.
Maite říká, že se zásadně nelíčí dlouho před koncertem, maximálně hodinu dopředu, aby
líčení vydrželo v dobrém stavu. A takhle – nenalíčenou a s rozcuchanými vlasy – ji poprvé
viděl její budoucí manžel. A oči mu lezly z důlků! Maite si pomyslela – buď je sjetej, nebo
za mnou stojí Claudia Schiffer. A pak se po koncertě jejich kamarád farář i jeho společník
svezli s Kellyovými tourbusem...a Maite dodává, že z toho busu vystoupila zamilovaná:-)
O Svatém týdnu před Velikonocemi pojede Maite s rodinou do Izraele, podniknou rodinnou
pouť – to ještě nikdy nedělali. Děti se už moc těší, Agnes to zná z přípravy ke sv. příjimání,
a Maite si užije rozjímavý, ale radostný čas, jak říká.
Zdroj: ndr.de
105
Patricia: Dnes jsem příjemnější člověk než dříve
Foto: SWR
Patricia Kelly byla 16. 4. hostem pořadu Landesschau na regionální televizní stanici SWR
Baden-Württemberg. Videozáznam pořadu najdete na youtube.com/watch?v=cSeuwCrnj90,
české znění si můžete přečíst zde:
Moderátorka vypráví, jak Kellyovi dostali právě ve Stuttgartu, odkud se pořad vysílá, první
smlouvu na desku, když je objevil vyhledávač talentů, jak zpívali na ulici. Jaké vzpomínky má
Patricia na Stuttgart? Má mnoho dobrých vzpomínek: zde skutečně dostali první smlouvu na desku
a ona sama zde dostala první pusu od kluka, jak vypráví:-) Od koho? To Patricia neprozradí.
Pamatuje si sice dodnes, kdo to byl, ale nejsou spolu už v kontaktu a...to by prostě už nebylo
takové, usmívá se. Říká se, že v tomto regionu nejsou lidé zrovna štědří – jaké tu měli Kellyovi
výdělky? Patricia říká, že naopak – lidé byli vůči nim velkorysí, proto tu tak dlouho zůstali: tři nebo
čtyři roky. A město jim dokonce vyčlenilo místo pro parkování busu. Byla to pro Patricii
každopádně moc pěkná doba. Po vydání desky se život Kellyových ovšem velmi změnil. Patricia
vypráví, že tehdy nebylo třicet televizních kanálů jako dnes – byly dejme tomu tři, a sotva se
objevili v televizi, ve významných televizních pořadech, do roka byli známí po celé Evropě.
106
Patricia napsala biografii, přestože je jí teprve přes čtyřicet. Lidé jí říkají, jestli není na psaní pamětí
ještě moc mladá, ale ona říká, že to dělala pro své syny a také toho prostě hodně zažila. Chtěla by
něco po sobě zanechat synům, říká. Byla svědkem dvou dopravních nehod, při kterých se vážně
zranil či dokonce zahynul člověk, a tehdy si uvědomila, jak rychle se lidský život může změnit či
vyhasnout. Manžel na ní také naléhal, a tak se nakonec pustila do psaní knihy. Předčítá z ní
chlapcům? Ano, každý den kousek, při usínání. Momentálně čte stále ještě kapitoly o svém dětství,
to jim připadá velmi zajímavé. Některé kapitoly v budoucnu přeskočí, protože si myslí, že bude
lepší, když se chlapci některé dramatičtější věci dozvědí až později.
Následuje televizní spot o období největší kellyovské slávy a o tom, co dělají jednotliví členové
dnes. Jaké to bylo dříve, když ještě žili a vystupovali všichni spolu? Byl někdo za hvězdu, nebo...?
Patricia říká, že někteří členové byli víc vidět, Angelo a Paddy byli miláčky velmi mladých
fanynek. Ale každý měl své místo a Patricii se líbilo, že každý mohl jít dopředu se svou písní, každý
z nich také skládal, a ti, kdo na pódiu možná tolik vidět nebyli, měli svou důležitou úlohu v
rodinném byznysu, úplně každý z nich měl své úkoly v rodinném životě a v rodinném podnikání,
Patricia sama byla velmi aktivní v oblasti managementu.
107
Patricia byla takzvané „sendvičové“ dítě, prostřední, šestá z dvanácti potomků svého otce, začne
moderátorka. To jsem si nevybrala, rozesměje se Patricia. Jak je to se sourozenci dnes? Telefonují
si, vídají se? Ano! odpovídá Patricia. Včera byl u ní na návštěvě Paul a předevčírem telefonovala s
Kathy. S většinou sourozenců je čile v kontaktu, také si dobře rozumějí. S některými sourozenci se
člověk moc neshodne, říká Patricia, ale i to je v pořádku, při 12 lidech není jednoduché vycházet
skvěle se všemi. Rodinná soudržnost je ale silná, a to je pro ni velmi důležité. Velké rodinné oslavy
se konají, ale ne příliš často, protože žijí na dvou kontinentech v pěti zemích, ale občas ano.
Patricia psala hodně o dětství. Říká, že bylo velmi krásné, bylo jako sen, když to tak zpětně vnímá a
když to srovná s ostatními dětmi. Její dětství byl velký dar od rodičů, za který je moc vděčná. Ale
krátce před třicítkou dala rodině sbohem a hledala vlastní cestu – stejně by to člověk musel jednou
udělat, říká moderátorka. Jak by Patricia popsala dnešní Patricii Kelly? Je uvolněnější, užívá si
tento věk, má více zkušeností, zažila chvíle „nahoře“ i „dole“ a je za to vděčná, připadá si také jako
příjemnější člověk než dřív – to byla vystresovaná a příliš perfekcionistická, nedokázala oddělovat
práci od soukromí. Dnes má vyváženější život. Má dva syny – deset a dvanáct let. Její manžel
pracuje jako IT manager, ale umí také velmi dobře hrát na klavír a po večerech jí hrává Beethovena
nebo Čajkovského. Manžel ji velmi podporuje, ale profesně mají každý svůj svět.
Foto (vše): swr.de
Blíží se Velikonoce (rozhovor odvysílán 16. 4. – pozn. překl.), je tento svátek pro Patricii důležitý?
Jistě, protože je věřící, víra je pro ni velmi důležitá. Zítra plánují jet do Francie a strávit tam pár dní
v klášteře. Ale ne k bratrovi Paddymu – ten mezitím z kláštera odešel a také už se i stihl oženit,
uvádí Patricia na správnou míru předchozí informaci ze spotu o tom, co dělají sourozenci.
Zdroj: swr.de
108
David Ianni: Bavilo mě spojit svůj styl s Paddyho melodiemi
Na koncertě Paddyho Kelly v Linzi 24. 3. 2013 vystoupil jako host lucemburský klavírista a
skladatel David Ianni...a všem přítomným jistě zůstala v paměti jeho interpretace Paddyho písně
Thanking Blessed Mary, kterou David upravil do podoby klavírní instrumentální skladby. V tomto
duchu vznikaly další úpravy Paddyho písní – Rain Of Roses, Hope... Ale nepředbíhejme.
V dubnu 2014 zveřejnil katolický server kath.net interview, ve kterém věřící křesťan David Ianni
vypráví v něm o vztahu hudby a své víry i o tom, jak se dostal k Paddyho hudbě.
„Klid, který hledám v modlitbách, mi pomáhá komponovat,“ říká David Ianni. Inspiraci nachází „v
kostele, při nedělních návštěvách mše s rodinou a v osobní modlitbě, protože to vše me vždy
znovu nasměruje k tomu podstatnému v životě,“ ale také v přírodě.
„Moje víra a moje hudba patří k sobě. Bylo by neupřímné chtít skrývat své katolické vyznání.
Proč také? Cítím, že mě Bůh obdaroval mnohými věcmi a chtěl bych mu – jako hudebník – za
to poděkovat samozřejmě také hudební formou...“ Tolik David Ianni.
Součástí jeho sedmidílného mariánského cyklu skladeb Prayers of Silence je také jeho interpretace
Paddyho písně Thanking Blessed Mary. Jak se interpret klasické hudby, který svou vlastní tvorbu
řadí k soudobé vážné hudbě, dostane k takové skladbě?
„Paddy Kelly, který je brilantním hudebníkem, na mě udělal velký dojem v roce 2003 svým
albem In Exile, kterým podal svědectví o své víře. Po několika setkání s ním uzrál ve mně v
roce 2012 nápad zaranžovat některou z jeho písní pro klavír. Tvořilo se to skoro samo a velmi
mě bavilo spojovat svůj styl a své hudební nápady a motivy s Paddyho melodiemi. Vznikla z toho
dokonce trilogie! Ale pouze jednu z jejích částí jsem zahrnul do svého cyklu Prayers of
Silence. Celý cyklus bude zveřejněn později.“
Na své oficiální Facebook stránce David Ianni 15. 4. napsal:
„Tuto nádhernou věc jsem vytvořil přesně před rokem a tuto neděli vám ji zahraju. Je velmi
pravděpodobné, že jsem jediný klavírista na světě, který hraje během jednoho koncertu
skladby od tak nesourodých skladatelů: Skrjabin, Kelly a Ianni.“
Přiložil foto titulní strany pravděpodobně notového záznamu skladby. Je na něm napsáno: „Paddy
Kelly, David Ianni: HOPE, op. 106. Věnováno Joelle a Paddymu při příležitosti jejich svatby.“
Foto můžete vidět na facebook.com/photo.php?fbid=622443837839692. Z důvodů ochrany
autorských práv není možné toto foto zde zveřejnit.
David Ianni připojil také pozvánku na svůj koncert konaný na Velikonoční neděli 20. 4. v
německém Waldkirchen.
Zdroj: kath.net, facebook.com/davidianniofficial
109
Joey Kelly říká: S energií. S vášní. S Remmers
Joey Kelly spolupracuje od nynějška se stavební firmou Remmers. Společně
vytvořili kampaň, kterou najdete na webu remmers.de.
Joey v ní říká:
„Abych mohl být nejlepší, potřebuji nejlepšího partnera a nejlepší
materiál. U svých nemovitostí se již léta stoprocentně spoléhám na
firmu
Remmers.
podlahovin!“
Prémiová
kvalita
ochrany
staveb,
dřeva
a
Joey dále vypráví o tom, jak opravoval svůj statek:
„Když jsem před osmi lety získal památkově chráněnou nemovitost Hof
Lohmarhohn, bylo mi jasné, že tady na mě čeká spousta práce. Ten
dům přece jenom stojí od roku 1512. Od opravy fasády a utěsnění
sklepa přes izolaci podezdívky až po ošetření dřeva sázím na
produkty firmy Remmers. Protože kvalita se vyplatí. Dnes statek září
novým leskem.“
Firma Remmers si společně s Joeyem připravili i soutěž:
Stačí se přihlásit, Remmers poštou zašle originální firemní tričko, uchazeč se v něm
co nejoriginálnějším způsobem vyfotí na libovolném staveništi a zašle do konce srpna
emailem na [email protected] Joey pomůže vybrat 15 nejlepších fotografií a
výherci se mohou těšit na lístky zdarma na podzimní terénní automobilový závod TV
Total Stock Car Crash Challenge (Joey se ho pravidelně každoročně účastní jako
závodník – pozn. překl.) včetně setkání s Joeyem ve VIP lóži.
Zdroj: joeykelly.remmers.de
110
Speciál
Zvláštní samostatná rubrika je věnovaná Barby Kelly – jedná se o fotospeciál, ve kterém
zveřejňujeme její nejhezčí fotografie.
Barby není více než deset let koncertně činná, je však samozřejmě součástí rodiny Kellyových a
mnozí fanoušci si oblíbili právě ji. I proto fans tolik potěšilo, když se objevila jako host na
posledních dvou koncertech turné Stille Nacht 2012.
Foto: Facebook.com
111
Hlášky měsíce – Reportáž
Dcerky Maite: Máma je máma a Maite Kelly je Maite Kelly!
S Maite Kelly natáčel v dubnu na různých místech pořad Brisant (ARD Das Erste, DasErste.de).
Padla v něm i veselá hláška o tom, jak její dcerky Agnes (7) a Josephine (6) vnímají „civilní“
mámu a Maite, která vystupuje v televizi. Ale nepředbíhejme – reportáž můžete vidět na
youtube.com/watch?v=-hqCRVq3heo, zde je české znění:
„Maite Kelly nemá ráda nemocnice, ale pro Sachsenklinik (jméno fiktivní nemocnice v seriálu In
aller Freundschaft – pozn. překl.) udělala výjimku. Hraje zde zaměstnankyni, která má starost o
vážně nemocného šéfa, do nějž je tajně zamilovaná...a pro tuto roli se naučila spoustu textu.“
„Moc mě to bavilo, natáčecí studio je samo o sobě zajímavé, vypadá to tu jako ve skutečné
nemocnici. Člověk si tady taky tak připadá, všichni se tváří, jako že je to realita, takže se
do toho rychle dostanete.“
„Na tento díl seriálu se nejspíš budou dívat i obě její holčičky (6 a 7 let). Jsou pyšné na svou mámu
Maite Kelly, která v 'civilu' nosí jméno svého manžela – Raimond.“
„Nedávno říkala moje dcera – v televizi je zase Maite Kelly: –D To bylo, jako kdyby o mně
mluvily ve třetí osobě:–D Dokud o sobě nemluvím ve třetí osobě já sama, je to ještě v
pořádku:–D Ale děti v tom mají jasno...máma je máma a Maite Kelly je Maite Kelly: –D“
112
Poté, co pro Maite Kelly v Lipsku padla poslední klapka, setkali jsme se s Maite Raimond
soukromě v Kölnu, který si vybrala za svůj domov. V kavárně jejich farnosti tráví s rodinou hodně
času. Křesťanská víra hraje v jejím životě velkou roli.
„Kdy jsem naposledy měla pocit, že vnímám Boží působení? To bylo hrozně roztomilé...to byl den,
kdy...no, byla jsem na trhu...a nebylo mi moc dobře, měla jsem rýmu a...prostě jsou dny, kdy si
žena nepřipadá krásná...a vedle mě si stoupl pán...takový milý starší pán...a začal: Víte, paní
Kelly...v přirozené podobě vypadáte mnohem líp. Ale nemyslel to nijak...že by mě chtěl balit nebo
obtěžovat...řekl to fakt upřímně...a já jsem na něj jen zazírala: DÍKY: –D Zvedl mi náladu na
celý zbytek týdne:–D“
113
„Na Velikonoce chce Maite vyrábět v muzeu čokolády něco dobrého pro své blízké.“ (lije do
formiček dvojrozměrné čokoládové modely kolínského Dómu)
„Výborné! Provozuju čokoládovou terapii:–D“
„Ale že se to musí konat zrovna v postním období...“
„Je tolik způsobů, jak se postít. A loni jsme se celá rodina opravdu rozhodli vzdát se během
tohoto období čokolády...ehm, přešli jsme na jiné sladkosti: –D A moje děti to vydržely snáz než
já:-D Ale zvládly to super a pak, o Velikonocích, jsme si čokoládu pořádně dopřáli: –D Takto se
člověk naučí vážit si toho.“
„Na letošní Velikonoce se ale vybavila dostatečně. Velikonoční beránek v jejím podání vypadá sice
trochu zvláštně, ale je vyrobený se spoustou lásky.“
114
Maite (směrem k cukrářce): „A rovnou se domluvme na další tvoření...“
Cukrářka: „S čokoládou je ti vždycky líp. Vždycky!“
Maite: „Jsem ráda, že s touhle filozofií nejsem sama!“
Foto (vše): Brisant, ARD Das Erste, DasErste.de
********************************************************************************
Těhotná Maite také pro promiflash.de prozradila, co si myslí její mladší dcerka o budoucím
nejmladším sourozenci:
„Josi teď pořád říká: 'Konečně budu mít někoho, s kým můžu vymýšlet fórky proti starší ségře:–
D' Už chystá nějakou lumpárnu:–)“
A o úvahách o třetím dítěti říká Maite s humorem a prostořekostí sobě vlastními:
„Oba jsme se takto rozhodli, bylo to jednomyslné. Já jsem se toho účastnila, manžel se toho
účastnil a...:–D Dokonce koupil těhotenský test a samozřejmě měl radost, pochopitelně. Přece jsme
na tom pracovali:–D“
Zdroj: promiflash.tv, ARD Das Erste
115
Foto měsíce
Označení Foto měsíce si tentokrát zaslouží dvě fotografie. První je z pořadu Volle Kanne
vysílaného 10. 4. na ZDF, kdy moderátor Ingo Nommsen chtěl, aby se Patricia přímo před
kamerami napila zeleného nápoje typu smoothie:
Foto: ZDF
Druhá pochází z videoreportáže (youtube.com/watch?v=AOMaqlUUA60) ze zákulisí módní
přehlídky Maite Kelly pro BonPrix (více viz str. 124), kde Maite Kelly při přípravách předvedla
tento bláznivý škleb:
Foto: youtube.com/user/BonPrix
116
Video měsíce
Video měsíce dubna bylo natočeno při druhé zastávce autorského čtení Patricie Kelly ke knize Der
Klang meines Lebens v BaseCampu Bonn 4. 4. Video se jmenuje Der russische Prinz (Ruský
princ), což je také část názvu jedné z kapitol Patriciiny knihy.
Patricia v BaseCampu pozvala na pódium svého manžela Denise. Společně přečetli/sehráli dialog z
knihy, jak Denis chtěl Patricii pozvat na první rande: do telefonu navrhl, aby se sešli v jeho bytě.
Taková nabídka Patricii velmi pohoršila, protože si pod tím představila, že mu jde jen o to, aby ji
dostal do postele. Vyčinila mu, že je slušně vychovaná irská dívka a nechodí s cizími muži do jejich
bytů. Naštěstí ho předtím jen špatně pochopila – v Rusku, odkud Denis pochází, je běžné, že se lidé
scházejí v bytě jednoho z nich, protože večeřet v restauracích je drahé a ne každý si to může
dovolit, jak následně zjistila. Navrhla tedy neutrální řešení – jít do kavárny na čaj...a hned během
prvního večera stráveného ve dvou se do svého budoucího manžela zamilovala:-)
Foto: youtube.com/user/PatriciaKellySupport
117
Překlad
V tomto čísle fanzine KELLYWORLD zmiňujeme na více místech píseň No One But You. Tato skladba od
Patricie Kelly (album La Patata, 2002) je věnovaná jejímu manželovi Denisovi. Vyjadřuje nejen její lásku k
němu, ale v první sloce se dovíme také něco o začátku jejich vztahu: Patricia naznačuje v písni a obšírněji
popisuje ve své nové knize Der Klang meines Lebens, jak jí při prvním setkání nebyl Denis úplně sympatický,
působil na ni jako arogantní nesamostatný mladíček. Jak velmi se mýlila, poznala naštěstí ještě téhož večera...
Píseň odráží i některé další věci z jejich soužití: Po třech měsících vztahu se Patricia nastěhovala k Denisovi,
vyměnila tak honosný kellyovský zámek Gymnich za jeho malý byt. Peněz nejspíš moc neměli: Patricia sice dále
koncertovala s Kelly Family, ale Denis teprve studoval na univerzitě. Ale v jeho náručí byl „hotel Hilton“ všude,
jak Patricia zpívá...
Proč se Patricia rozhodla pro tento radikální krok po tak krátké známosti? Po třech měsících vztahu přišel Denis
požádat jejího otce o její ruku. Následovala vyhrocená debata obou mužů, během které Patricii ruply nervy.
Rozhodla se odstěhovat se ke kamarádce, nebydlet už nadále s tátou. Denis měl však lepší nápad: mohla by se
nastěhovat k němu. A tak se také bez ohledu na tátův hlasitě projevovaný nesouhlas stalo. Ale táta to nejspíš zas
tak vážně nemyslel, jestliže vzápětí po jejich odjezdu řekl: „Výborně! Maite, přines mi kafe...“:-) Nejspíš si jen
chtěl prověřit, jestli Denis o Patricii opravdu stojí, a ve skutečnosti mu spadl velký kámen ze srdce – před
známostí s Denisem chtěla Patricia vstoupit do kláštera. (dle knihy Der Klang meines Lebens, 2014)
No One But You
I remember now the evening how I met you
How wrong I was to judge someone so quick
Oh our love has grown so deep it even scares me
It's so extreme living out this gift
Jen tebe...
Vybavuju si ten večer, kdy jsem tě poznala
Jak moc jsem se mýlila, když jsem někoho tak rychle odsoudila
Naše láska se tak prohloubila, že z toho mám až strach
Je to tak silné, prožívat takový dar
I just wanna be with you all the time
I just wanna love with you day and night
Chci s tebou být pořád
Chci tě milovat dnem i nocí
No one but you I love as a fool
I wanted to say you're just so cool
There's no one like you you're my dream come true
You've brightened my days I thank God for you
Peace and love are not just simple words
But believe me I know what pain and doubts are too
We might have to sleep under a bridge in hard times
But in your arm anywhere is Hotel Hilton
Jen tebe miluju jako blázen
Chtěla jsem tím říct – jsi prostě úžasný
Není nikdo jako ty, jsi můj splněný sen
Rozjasnil jsi mé dny, děkuju Bohu za tebe
Láska a mír nejsou jen slova
Ale věř mi, že znám i bolest a pochyby
I kdybychom spali pod mostem, kdyby se nám nedařilo dobře
V tvém náručí je všude hotel Hilton
I just wanna live with you for the rest of my life
I just wanna love with you day and night
Chci s tebou strávit zbytek života
Chci tě milovat dnem i nocí
No one but you I love as a fool
I wanted to say you're just so cool
There's no one like you you're my dream come true
You've brightened my days I thank God for you
Jen tebe miluju jako blázen
Chtěla jsem tím říct – jsi prostě úžasný
Není nikdo jako ty, jsi můj splněný sen
Rozjasnil jsi mé dny, děkuju Bohu za tebe
(Dada...yeah, yeah)
(Dada...yeah, yeah)
I just wanna be with you all the time
I just wanna love with you all night long
Chci s tebou být pořád
Chci se s tebou milovat celou noc
No one but you I love as a fool
I wanted to say you're just so cool
There's no one like you you're my dream come true
You've brightened my days I thank God for you
Jen tebe miluju jako blázen
Chtěla jsem tím říct – jsi prostě úžasný
Není nikdo jako ty, jsi můj splněný sen
Rozjasnil jsi mé dny, děkuju Bohu za tebe
Oh I thank God for you
Yeah yeah yeah
Děkuju Bohu za tebe
Yeah yeah yeah
118
Retro
Na podzim 2012 jsme otevřeli rubriku nazvanou Retro.
Jedná se o jakýsi „archiv“, budou se zde objevovat příspěvky z dětství Kellyových či z dob největší
slávy, tedy všechno, co už odnesl čas a netýká se nejnovějšího dění kolem Kellyových. Můžete se
tedy těšit na opravdu „retro“ záběry, články či výroky.
Některým by se možná zasmáli i sami Kellyovi, některé naopak budou nutit k zamyšlení, možná si
zavzpomínáte, kolik vám bylo let a co jste právě prožívali, když se ten či onen záběr objevil v
novinách nebo v televizi. Možná zde také najdete něco, co jste o skupině ještě nevěděli, ale přesto je
to tak staré, že to někdo jiný možná už ví, a zároveň ne tak převratně důležité v historii kapely, že se
o tom fanoušci v hovorech běžně nezmiňují:-)
Foto: Facebook.com
119
Kalendář
Kelly Family v Praze 29. 4. 1997: Napotřetí jsme se dočkali
Záběry z pražského koncertu 29. 4. 1997: Every Baby. Prosím omluvte zhoršenou kvalitu obrazu
Foto: TV Nova
29. 4. 1997 se v Praze ve Sportovní hale na Výstavišti (dnešní Tipsport Arena Praha) konal
první z pěti českých koncertů Kelly Family v tom roce (29. 4. Praha – Sportovní hala na Výstavišti,
6. 5. Ostrava – Palác kultury a sportu Ostrava-Vítkovice, 30. 8. Praha – Strahov, 5. 11. Ostrava –
Palác kultury a sportu Ostrava-Vítkovice, 6. 11. Ostrava – Palác kultury a sportu OstravaVítkovice).
Jarní koncert na Výstavišti však měl být koncertem zimním – Kellyovi původně ohlásili příjezd na
8. ledna téhož roku. Koncert byl následně odložen na 6. 3. (shodou okolností 34. narozeniny
Kathy) a pak ještě jednou na 29. 4., kdy Kellyovi již skutečně vystoupili. Změny termínů se dle
vyjádření Kellyových konaly kvůli chřipce – stačilo, aby onemocněl jeden z nich, a za chvíli se
nakazili jeden od druhého všichni.
Téměř přesně po roce (25.-26. 4. 1996 u nás Kellyovi absolvovali autogramiádu, převzali double
platinovou desku za album Over The Hump, navštívili pražské památky a natáčeli pro televizi
Nova – fanzine KELLYWORLD této jejich návštěvě věnoval rubriku Kalendář v čísle 04/2013 –
pozn. red.) se tak Kellys vrátili do Prahy a odehráli první regulérní halový koncert u nás – celkově
druhý koncert v České republice po pouličním vystoupení na Staroměstském náměstí 14. 10. 1995
(viz rubrika Kalendář fanzine KELLYWORLD v čísle 10/2012 – pozn. red.).
Kelly Family měli Českou republiku ve velké oblibě a pravidelně se sem vraceli. Na podzim 1997
nahráli v Paláci kultury a sportu Ostrava-Vítkovice (dnešní multifunkční hala ČEZ Arena Ostrava)
dokonce své dvojdílné DVD vydané později pod názvem Growin' Up (viz rubrika Kalendář
fanzine KELLYWORLD v čísle 11/2012 – pozn. red.).
Tipsport Arena Praha
Foto: tipsportarena-praha.cz
120
Historie Sportovní haly na Výstavišti v Praze-Holešovicích je poměrně dlouhá. V roce 1907 byl
postaven Strojnický palác v pražské Stromovce, kde se konaly výstavy a veletrhy. Tato tradice se
konala i za první republiky pod názvem Pražské vzorkové veletrhy, jež měly velký mezinárodní
význam a konaly se každý rok. Po skončení druhé světové války v květnu 1945 se veletrhy konaly
ještě v letech 1946 a 1947, poté byly přestěhovány do Brna. Usnesením vlády z roku 1952 k rozvoji
tělesné výchovy a sportu nově ustanovenému Státnímu výboru pro tělovýchovu a sport bylo
uloženo zajistit projektovou a rozpočtovou dokumentaci a připravenost úprav Strojnického paláce
na Starém Výstavišti v Praze, kde se také započalo s výstavbou a přestavbou.
Poprvé byla sportovní hala ČSTV otevřena 7. března 1962 pro lední revue československého
krasobruslařského souboru. Dne 14. března 1962 již probíhalo v hale Mistrovství světa v
krasobruslení. Poté již ve Sportovní hale probíhala hokejová utkání Sparty, která hrála 1. ligu a v
hale byla již nastěhována. Hlediště má kapacitu 14 080 míst k sezení.
Hala během let nesla různé další názvy – Paegas Arena, T-Mobile Arena, Aréna HC Sparta
Praha, Tesla Arena, v současnosti se nazývá Tipsport Arena. Hala je dodnes sídlem hokejového
klubu Sparta Praha.
Zámek Štiřín. Foto: stredoceske-zamky.cz
Kellyovi se tenkrát ubytovali na zámku Štiřín nedaleko Prahy. Štiřín je barokním zámkem, ke
kterému patří i zámecký park v anglickém stylu.
Jméno Štiřína, dnes části obce Kamenice, je doloženo od roku 1395 ve jméně Chvala ze Štiřína,
jméno obce se pak vyskytuje řadu století v podobě Stiřín, později též Stiřím, Štiřím. Na místě
dnešního zámku byla počátkem 15. stol. vystavěna tvrz, kde roku 1562 nocoval král Maxmilián při
své první panovnické cestě do Prahy. Po třicetileté válce došlo k přestavbě na zámek se zahradou.
V roce 1981 se zde na zámku natáčela filmová verze povídky V zámku a podzámčí na motivy
Boženy Němcové.
Ze zámku Štiřín je v současnosti hotel, zámek je také oblíbeným místem pro svatby. Z části
zámeckého parku vzniklo v 90. letech 20. století známé 9jamkové golfové hřiště.
121
Zámek Štiřín. Foto: stredoceske-zamky.cz
Zámek Štiřín. Foto: stredoceske-zamky.cz
O štiřínském pobytu kolovaly mezi fanoušky historky (zřejmě proto, že to tehdy napsalo několik
časopisů), že tehdy 15letému Angelovi odnesli z pokoje televizi, aby nemohl sledovat programy pro
dospělé, na které byl ještě příliš mladý:-) A že Kellys hrají White Christmas klidně po celý rok? To
je podle slov Johna prý takový irský fór. Kamarádí i s rockery – s Brucem Springsteenem, s
Lindou Perry z tehdejších Non 4 Blondes, obdivují Stevena Tylera z Aerosmith. A čeho se
Kellys bojí? Své ochranky. To je jen pár věcí, které uvedli v rozhovorech pro časopisy pro mládež.
Jako vždy při návštěvě ČR si s nimi hodně povídala především Tereza Pergnerová, která v té době
moderovala hitparádu Eso. V té dosahovali Kellys pravidelně velkých úspěchů.
122
Dost bylo však statistik a historických faktů. Pojďme se podívat, co si pro nás Kellyovi na tento
koncertní večer vlastně připravili. Zde je setlist koncertu:
01. When The Boys Come Into Town
02. Staying Alive
03. Key To My Heart
04. You Belong To Me
05. Break Free
06. Roses Of Red
07. Cover The Road
08. Ares Qui
09. Thunder
10. Hey Diddle Diddle
11. Proud Mary
12. An Angel
13. Why Why Why
14. Baby Smile
15. Nothing Like Home
16. Every Baby
17. Good Neighbour
18. Wearing Of The Green
19. Papa Cool
20. First Time
21. Fell In Love With An Alien
22. Drum solo
23. The Wolf
24. Na Na Na
25. White Christmas
26. One More Freaking Dollar
27. We Will Rock You
28. Take My Hand
29. We Are The World
30. Swing Low
31. I Can't Help Myself
Vstupenka na koncert Kelly Family ve Sportovní hale
Foto: The Kelly Family/Ondřej Vladyka
Krátkou ukázku, jak to ve Sportovní hale na koncertě vypadalo, najdete na youtube.com/watch?
v=4Bh4OwrB-gw (Every Baby). Omluvte prosím zhoršenou kvalitu videozáznamu.
Zdroj: stirin.cz, tipsportarena-praha.cz, ikf-forum.cz, Bravo, Popcorn, Čágo belo šílenci, čas. ANO, TV Nova, cs.wikipedia.org/wiki/Štiřín,
cs.wikipedia.org/wiki/Tipsport_arena_(Praha)
123
Módní tip
Maite představila novou módní kolekci
10. dubna představila Maite Kelly na módní přehlídce v Börsensaal
der Handelskammer v Hamburgu svou celkem již čtvrtou módní
kolekci s názvem Maite Kelly ♥ BonPrix pro zásilkový obchod s
oblečením BonPrix. Přehlídku si nenechala ujít spousta mediálně
známých osobností, např. módní odborník Rolfe Scheider, herečka
Natascha Ochsenknecht, modelka Gita Saxx, moderátorka Anna
Heesch či herečka Caroline Beil.
Maite pózovala přítomným fotografům a vtáhla na červený koberec i
Florenta: „Manžel by měl být taky na fotkách!“ Florent jí položil
ruce na bříško a culil se do kamery.
Maite měla na sobě v den přehlídky outfit ze své nové kolekce
nazvaný Paříž: „Sukně je velice praktická, nemačká se a hlavně
dělá super křivky. Člověk pod tím ani nemusí nosit stahovací
prádlo.“
Maite sama se večer po přehlídce vyjádřila na své oficiální Facebook
stránce:
„Mám takovou radost... Druhá módní přehlídka pro BonPrix byla
ještě úžasnější než ta první.“ (konaná přibližně před rokem – pozn. překl.)
Florent zveřejnil také pár fotek z přehlídky. Najdete je na adrese
facebook.com/official.FLORENTRAIMOND/posts/278472635646975.
Z důvodů ochrany autorských práv není možné tyto fotografie zde
zveřejňovat.
Kolekce je tedy od 10. 4. k dostání online na bonprix.de či po
objednání z katalogu BonPrix. Zahrnuje čtyři styly inspirované
různými městy, zeměmi a kontinenty: Paříží, Japonskem, New
Yorkem či Afrikou. Obrázky hovoří za vše – podívejte se sami!
Na adrese bonprix.cz/kategorie/1824/kolekce-maite-kelly/ můžete
kliknout na jednotlivé kousky oblečení z Maitiny kolekce a budete
přesměrováni na stránku, kde si můžete dané oblečení objednat.
Foto: bonprix.de
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Foto (vše): bonprix.de
133
Módní přehlídce samozřejmě věnovala pozornost média. KIYAfashionTV natočila příspěvek, ze
kterého přinášíme v českém znění to nejdůležitější. Video najdete na youtube.com/watch?
v=mqM9krzzFZA.
Šéfka PR oddělení BonPrix Brigitte Sely o Maite: „Maite je pro nás ta pravá. Je lidská, je
normální, je matkou, má děti, i profesně si vede dobře – to všechno patří do dnešního života,
to všechno patří k BonPrix.“
Maite: „Téma naší nové kolekce je cesta kolem světa. Chtěli jsme samozřejmě vytvořit také
něco na léto, protože nejkrásnější období léta je dovolená. A tak chceme všem ženám, které
se chystají na dovolenou do nejrůznějších koutů světa, dodat také odpovídající módu, nositelnou
módu. Tady jsou džíny, které jsem navrhovala, dva roky jsme je s BonPrix promýšleli. Jsou to
perfektní džíny pro korpulentnější dámy, pro které je nejtěžší dobře to vymyslet - nesmějí sahat
příliš vysoko, ale ani příliš nízko, a zároveň by měly dělat sexy figuru a zároveň neškrtit...
Takže jsou čistě z elastanu. A mysleli jsme na New York...na ten vzhled...takové čisté tvary... A
tak jsem chtěla udělat sportovní kolekci, která se neaufträgt, nýbrž je celý z bavlny, trochu
color blocking (spojení více barev v rámci jednoho kusu oblečení, často zdánlivě nesourodých a
často na velkých barevných plochách – pozn. překl.)...“
Maite: „Při každé přehlídce se člověk něco naučí...pro BonPrix pracuju pět let, z toho tři roky
navrhuju vlastní kolekce, vždycky se snažím myslet na ženy, které to budou nosit, a nejen na
to, co chci já.“
134
To, jak Maite přizvala na svou módní přehlídku modelky i z řad zákaznic, uvidíte ve videu na
rtlnord.de/nachrichten/maite-kelly-castet-models.html. České znění zde:
„Maite Kelly a BonPrix hledali také dvě modelky z řad zákaznic, které by předváděly na Maitině
módní přehlídce. Podmínka – plnější tvary, sebevědomá dáma, která své křivky neskrývá. Na
nezájem o účast si opravdu nemohli stěžovat. Ucházely se stovky dam z celého Německa, které
mají určité charisma i bez obvyklých modelkovských 90-60-90 – prostě jako sama Maite.“
Maite: „Wow! Tahle má super energii.“
Brigitte Sely, BonPrix: „A skvělé držení těla.“
Maite: „American Dream Girl.“
(o pozdější vítězce Joleen)
Maite: „Já nevypadám jako modelka, jsem 161centimetrový trpajzlík, a myslím, že jsem nejlepším
důkazem toho, že móda je pro všechny ženy. Každá žena má právo nosit oblečení, ve kterém
bude vypadat dobře.“
„Nakonec je přesvědčily dvě dámy ze severního Německa: Daniela, 32, dvojnásobná máma, a
Joleen, 21, zdravotní sestra na dětském oddělení. Tu překvapil štáb výhrou přímo na jejím
pracovišti.“
Redaktorka: „Blahopřejeme, Joleen, vyhrála jsi, budeš předvádět pro Maite Kelly!“
Joleen: „Strašně se těším! Ještě mi to úplně nedošlo. Těším se!“
135
Pro Joleen to nebude úplně nové – první zkušenost s modelingem prožila už před dvěma lety.
Joleen: „Každý mi říkal jenom – máš krásný obličej, máš krásný obličej...a já jsem jim řekla –
jestli vám jde jen o můj obličej, tak to ne. Já mám ráda celé své tělo...a ten krásný obličej je
součástí plnoštíhlého těla. Ale tady to jde...tak jsem si řekla, že do toho půjdu...“
136
„Pro Danielu je to absolutní premiéra – svět modelingu a módní molo jsou pro ni neprobádanou
krajinou. Přesto se obě těší, až vymění uniformu a běžné oblečení za to, co budou předvádět.“
Daniela: „Člověk musí najít, co se mu na něm samém nejvíc líbí, a to pak umět hezky
zdůraznit.“
„O to se snaží i nová Maitina kolekce pro hamburský zásilkový obchod s oblečením BonPrix –
Maites Fashionreise (Maitina módní cesta kolem světa). Různými styly, od elegantního po
sportovní, se dvojnásobná máma Maite snaží potěšit každou ženu, protože většina z nich dělá jednu
zásadní chybu, jak říká Maite.“
137
„Většina žen dělá tu chybu, že se postaví před skříň s oblečením a řeknou si – co bych si
jenom oblékla, abych byla pokud možno co nejméně nápadná? Už to je dost negativní výchozí
bod – a takový je pak také výsledek.“
„A přitom se žádná žena nemusí schovávat, o tom je Maite také přesvědčená. To platí i pro Joleen a
Danielu, přestože ty dvě jsou dnes jediné přítomné modelky, které se tomu nevěnují profesionálně.“
138
Maite: „Joleen už má zkušenosti, to je poznat, a je si v tom jistá. To je také poznat. Ale že si
bude TAK jistá, to jsem nečekala. Ona je úplně...naprosto pochopila, co chceme dnes večer
vyzařovat... A Daniela je pro mě velkým překvapením...také vyzařuje přesně to, co chceme, a i
když je to pro ni úplně poprvé, není to na ní poznat.“
„Pár posledních rad jí Maite přece jen předá.“
Maite (předvádí): „Budeš pohybovat jenom takhle boky, jo?“
139
Maite: „Ráda přiložím ruku k dílu, ale nejsem žádný šílenec, co by pořád chtěl všechno
kontrolovat. Pro mě je důležité, jak jsou všechny motivované, a pak už člověk musí nechat 'děti'
být a dělat, jak umějí...“
„Pro Danielu je to ale po první zkoušce pořád ještě těžké.“
Daniela: „Jo, já bych brečela a smála se a všechno najednou. Jsem nějaká rozrušená.“
„Pochopitelně – protože přehlídka se blíží. Ještě nalíčit, upravit...ale není tak lehké se uklidnit,
protože už se scházejí první mediálně známí hosté.“
140
„Neexistuje jeden ideál krásy, všichni muži nechtějí jen vyhublé slečny, a tak dnes předvádějí
Maitinu módu „královny křivek“. Nikdo se za své tělo nestydí.“
141
„Po přehlídce z nich pomalu opadne nervozita a nastupuje už jen čistá euforie.“
Daniela: „Ani to nebolelo:–D, bylo to super, bylo to neuvěřitelné.“
Joleen: „Celý den byl super, nedokážu říct, co bylo nej. Seznámila jsem se s dalšíma holkama,
seznámila jsem se s Maite, přehlídka byla super, hadříky taky...všechno bylo super.“
142
Maite: „Můžeš mi zase pár takových modelek sehnat, až zase budeme něco takového dělat...ale
jen když budou tak dobré jako tyhle dvě:–D Laťka je nastavená fakt vysoko!“
Joleen: „My klidně zas přijdem!“
Foto (vše): RTL Nord
„Ale nejdřív bude Maite muset navrhnout novou kolekci:-) Joleen a Daniela by do toho každopádně
šly znovu.“
143
Video ze zákulisí zveřejnil přímo oficiální YouTube kanál youtube.com/user/bonprix. Video
najdete na youtube.com/watch?v=AOMaqlUUA60, český překlad zde:
Herečka Caroline Beil označila Maite za „pozitivní, silnou, vtipnou, něžnou, emocionální ženu“.
Tanečnice Melissa Ortiz-Gomez (proti ní a jejímu tanečnímu partnerovi Moritzi A. Sachsovi vyhráli
Maite s Melissiným tehdejším životním partnerem Christianem Polancem finále taneční soutěž Let's
Dance – pozn. překl.) očekávala „velmi ženskou, pestrou kolekci, hodně sukní, volánků, kytek“ –
prostě takovou, jaká je sama Maite:-)
144
Maite sama říká o své kolekci, že je sexy a nositelná.
145
Vítězky soutěže – amatérské modelky Daniela (vl.) a Joleen se velmi těšily na přehlídku i na Maite
samotnou.
Maite říká, že přehlídka je pokaždé lepší a lepší – pokud nespadnou kulisy:-)
146
Pochválila také modelky.
147
Vítězka Daniela se vyjádřila, že se jí to moc líbilo a klidně by to odteď dělala každý den:-)
Pochválil je i módní odborník Rolfe Scheider, který řekl, že nebylo vůbec poznat, že mezi
modelkami byly i začátečnice, a pak uviděl jejich rozzářené obličeje a řekl si, že tohle tedy musely
být vítězky soutěže:-)
Foto (10): youtube.com/user/bonprix
Joleen se o Maite později ještě vyjádřila pro RTL Nord:
„Je velmi otevřená a je to strašně milý člověk. Moc sympatická. A hned si s námi povídala, hned
nás zdravila, zlíbala, a tohle a tamto a... Celý ten den byl fakt fajn.“
148
Po přehlídce poskytla Maite rozhovor také pro Kurvenrausch TV (volně přel. jako Opojení plnými
tvary). Video najdete na youtube.com/watch?v=LkC3m2AJtlo, české znění zde:
Foto: youtube.com/user/KurvenrauschTV
Na otázku, jak se Maite líbila módní přehlídka, Maite odpovídá, že je ráda, že to všechno dobře
proběhlo, nespadly kulisy... Velmi pochválila modelky. Říká, že nechtěla typické „veselé a sladké“
modelky. Také nechtěla mít na módní přehlídce tanečníky, kouřové efekty, aby to podle jejích slov
neodvádělo pozornost od oblečení samotného. Chtěla jen vyjádřit, že její oblečení může mluvit
samo za sebe. Produkuje nositelnou módu, žádnou haute couture, její oblečení ale vypadá dobře a
modelky v něm vypadaly elegantně a zároveň moderně. Džíny, které se tady předváděly, promýšlela
dva roky, než přišla na střih skvěle padnoucí ve všech velikostech. Chtěla navrhnout základní
kousky šatníku, protože právě ve větších velikostech je problém sehnat „základní“ součásti
oblečení, které by vypadaly aspoň trochu dobře, které by třeba ještě navíc působily cool. A jsou
vyrobeny z bavlny, viskózy, nositelných materiálů. Maitin oblíbený kousek je sukně s pruhy ve
spodní části, kterou má právě na sobě...tenká, vyrobená z viskózy.
Čím se vyznačuje její kolekce? Je sexy a nositelná:-)
Jak Maite vidí situaci v módním světě po stránce velkých velikostí? Oproti USA a Velké Británii je
to slabé. Redaktorka dodává, že se Němci stále oblékají dost do tmavých barev. Maite říká, že to, že
navrhuje módu pro svou velikost, ještě neznamená, že by měla něco proti štíhlým lidem, všechny
její kamarádky jsou štíhlé a velmi sympatické, její štíhlý manžel dokonce dělá modela a pro svou
postavu nic moc nedělá, v jednom kuse se cpe a zůstává štíhlý, prostě to tak má geneticky dané.
Ona nemá tedy nic proti štíhlým lidem, chce prostě jen navrhovat módu, která ji baví.
Co Maite při navrhování oblečení inspiruje? Určitý pocit svobody. Snaží se zachovat určitou
uvolněnost, volnost – k čemu je, že máte na sobě sexy šaty, když se v nich nemůžete ani
nadechnout? Je důležité, abychom se v našem oblečení cítili dobře.
149
Foto: youtube.com/user/KurvenrauschTV
Co je pro Maite krása? Maite říká, že žena potřebuje kousek nevinnosti. Je to přirozené. Kdyby
chyběla, bylo by to něco nepřirozeného, jako maska. Není to naivita, ale prostě nevinnost. Něco
nezkaženého, nefalšovaného. Kousek idealisty. Žádný superman, ale prostě idealista...i když je to
silná žena. Dobré úmysly. A to všechno je vidět v obličeji. Jsou lidé, kteří jsou posedlí krásou a
dělají pro ni šílené věci, říká Maite.
Jaký kousek oblečení musí Maite na jaře mít? Z její vlastní kolekce je to zmíněná sukně, kterou má
dnes na sobě. V pase na gumu, aby se dobře oblékala, dlouhá kousek pod kolena, elastická.
Co by Maite vzkázala divákům?
Foto: youtube.com/user/KurvenrauschTV
„Fanoušci Kurvenrausch TV, jsme zase o kus dál, ještě není všechno hotovo, ale přijde den,
kdy už nebudeme hledat své oblečení v oddělení nadměrných velikostí, ale v normálních
obchodech...tomuto držím palce... Užijte si to:–)“
Zdroj: youtube.com/user/KurvenrauschTV
150
Při příležitosti své módní přehlídky poskytla těhotná Maite ještě interview pro pořad Coffee Break
televize promiflash.tv (youtube.com/watch?v=3JVDXs4-0MY):
„Baby boom u Maite Kelly! Třetí potomek je na cestě a celá rodina je naprosto nadšená. Tak, milá
Maite, co to bude?“
„Myslím, že to bude človíček:–))) Ne, ještě se to neukázalo a my jsme otevření obojímu a
těšíme se. Naše děti mu/jí říkají hvězdička...takže se těšíme na hvězdičku...a prostě jsme
otevření obojímu.“
„Roztomilé! Takže miminko je už teď členem rodiny. Ale teď upřímně, Maite...kdyby bylo čistě na
tobě, měla by to být zase ženská posila?:-)“
„Přišlo by mi hrozné ještě si vymýšlet, co chceme. Každé dítě je člověk, a početí dítěte
ovlivňuje tolik věcí... A chtít ještě říkat, že bych si přála třeba kluka...to není naše filozofie.
Je tolik ženských, které si přejí dítě, a ono to nevychází. A ještě si vymýšlet, co bych
chtěla...ne, to se mi nelíbí.“
151
„Maite a její manžel Florent se tedy nechají překvapit a těší se na svého třetího potomka. A Maite
má chutě na některé potraviny, jak jsme mohli vidět...“
„Óóó, okurky! Jak jste to mohli vědět? Po čokoládě teď vůbec netoužím, ani po chipsech, ale
okurky... Můžu si je otevřít?:–D“ (směrem ke kameramanovi) „Otevřeš mi je? Kameraman je moc
hodný... Jsou výborné, díky! Perfektní!“
„Maite, nemáš zač...a ještě jednou gratulujeme!“
Foto (4): Coffee Break, promiflash.tv
152
Tématu třetího potomka se věnoval i rozhovor při stejné příležitosti pro server gala.de:
Máte dvě děti a třetí je na cestě, navrhujete oblečení, pracujete stále na hudebních a
televizních projektech...jaký je váš tajný recept, když se dostanete do stresu?
Spousta lidí říká: Ty máš tolik práce... Ale já obdivuju třeba pekařku odvedle, která vstává ve
čtyři ráno, pracuje osm hodin, a také má děti – a také to všechno zvládne. Nepracuju víc ani míň
než jiné ženy, jen se mých osm hodin možná odehrává spíše na veřejnosti. A můj tajný recept
proti stresu: Vždy se velmi dobře připravuji. To znamená, že nedělám práci za pochodu, udělám
ji radši příliš brzy, než na poslední chvíli. Spousta lidí dělá tu chybu, že práci odkládají a vrší
před sebou, já si ji prostě udělám. Vím už teď například, co musíme propříště vylepšit – ale to
samozřejmě nebudu prozrazovat. Je důležité vyžadovat od týmu ne dokonalost, ale motivaci.
Očekávám, že do toho všichni dají své srdce, protože já do toho taky dávám své srdce.
Je často těžké najít pěkné oblečení ve velkých velikostech. Jak jste spokojená s výběrem
těhotenské módy?
To je jednoduché. Jediné, co jsem si pro období těhotenství zvlášť koupila, jsou kalhoty. Břicho
mám prostě o trochu větší než obvykle, a tak si koupím pár kalhot, které neškrtí. Je spousta
skvělých šatů, které jsou vhodně střižené, ale zároveň to nejsou těhotenské šaty, a vypadají
úplně super. Už teď mám jedny večerní šaty, o kterých vím, že si je budu moci obléknout.
Chtěla byste navrhovat i těhotenskou módu?
To mi zatím nepřišlo na mysl. Myslím, že momentálně je důležité navrhovat oblečení ve
velkých velikostech nebo, lépe řečeno, pro všechny velikosti. Takové oblečení, které je
dostupné, nositelné a cool. Už to je rozsáhlá mezera na trhu, kterou bych chtěla vyplnit. Na trhu
je takového oblečení málo, a to mě tak naštvalo, že jsem řekla, že s tím něco udělám.
Spolupracuji už pět let s BonPrix a získala jsem si důvěru kolegů, protože poznali, že mám
určitý vkus a vím, co je důležité. Typickou chybou je například, že všechny dlouhé šaty jsou bez
rukávů a všechny šaty s rukávy jsou příliš krátké – já navrhuju šaty s rukávy a ve vhodné délce.
Pro mě činí velký rozdíl maličkosti. Myslíme vždy na ženu, která to bude nosit. Proto máme
každý rok více a více fanoušků, kteří čekají na novou kolekci, a první den bývá vyprodaná.
Na co musí člověk dbát, když se chce oblékat tak, aby skryl nedostatky?
Mně se nelíbí ten způsob přemýšlení – skrývání nedostatků. Radši přemýšlím takhle: V čem se
budu cítit dobře a budu vypadat hezky? Člověk přece nestojí celý den jen před zrcadlem – sedí,
chodí, možná také dobíhá tramvaj. Moji zákazníci poznali, že dbáme na to, aby bylo oblečení
nositelné. Pro nás plnoštíhlé dámy se sotva dají sehnat základní kousky oblečení. Tomu se
snažím pomoct, a zároveň to zkombinovat s moderními vzory. Je to takové malé poslání: Pro
dnešní večer je pro mě důležité, abychom měli molo pro módní přehlídku a aby si lidi
nepomysleli: Jo, to je ta milá veselá tlusťoška odvedle. Všechny ženy, se všemi velikostmi, jsou
elegantní, náročné, inteligentní, silné a pozitivní dámy. Nabízíme barevnou módu, ale to není
hra na schovávanou. Vnáším barvy do svého života, protože si to zasloužím. Neschovávám se
za barvami, ale přiznávám barvu.
Vyžadují vaše dvě dcery nějaké oblečení, které navrhovala máma?
Chodíme rády společně nakupovat, ale nejsem jejich stylistka – jsem jejich máma. Nenutím je
oblékat se podle toho, jak bych si to představovala já. Smějí si vybrat samy, co si obléknou.
Moje starší dcera má úplně jiný vkus než já, a ten by také měla sama rozvíjet. Ale nedávno mi
řekla – mami, ty se tím přece živíš. Poradila bys mi? Když to takhle chce, udělám to ráda. Ve
153
škole pak sklidila úspěch a řekla mi: Mami, můžeš mi radit častěji. Ale pro mě je důležité, aby
si s tím děti směly nejdříve pohrát samy. Puntíky a kostky dohromady – mně se líbí, když v
tomhle děti mají svobodu. Ale když vidím například Mickey Mouse nebo Hello Kitty, řeknu –
nezlobte se na mě, ale nechtěla bych, aby z vás byl reklamní plakát.
Přály by si vaše dcery další sestřičku, nebo spíš bratříčka?
To se u nás doma neřeší. Momentálně mu/jí říkáme hvězdička a holky jsou zrovna tak otevřené
obojímu jako můj manžel a já. Jsme vděční za život, který je na cestě, a přijmeme človíčka,
který k nám přijde, s otevřenou náručí. Může se toho tolik stát, u spousty žen to nevyjde vůbec.
A říkat ještě – přála bych si spíš kluka nebo přála bych si spíš holku – to by bylo nevděčné, to je
„problém“, který je už luxus. Moje máma to brala úplně skvěle. Říkala: Přijmu každé dítě
takové, jaké bude, ať už bude zdravé nebo nemocné, velké nebo malé, chlapec nebo děvče. Je to
člověk – přijmu ho takového, jaký bude.
Vyrůstala jste ve velké rodině. Plánujete sama také velkou rodinu?
Ne. Moje dvě děti přišly na svět císařským řezem – byly v pozici zadní týlní (se směrem
pohledu na břicho matky – pozn. překl.). Proto je určitý limit počtu dětí, aby nedošlo k
poškození zdraví. V takových případech se nedoporučuje mít více než čtyři děti. Jsem vděčná
za každé dítě, které mám či budu mít. Je to pro mě opravdu zázrak. Pro mě je důležité psát se
svým partnerem vlastní příběh. Ale v Německu je rodina se třemi dětmi už považovaná za
velkou, jak se zdá, takže asi tedy velkou rodinu mám.
V létě budete stát na scéně v muzikálu Die Schwarzen Brüder (Černí bratři). Jak se zkouší
v těhotenství?
Když jsem těhotná, mám energie za tři, mohla bych stromy kácet:-) V každém těhotenství jsem
proto stála až do osmého měsíce na scéně. Ale samozřejmě se chovám velmi obezřetně –
nejsem žádný workoholik. Role, kterou mám, není skákací role se spoustou zpívání. Je to
vážná, hrubá ženská, historická postava. Nemusím při tom vypadat fyzicky perfektně, je to
mnohem více výzva po duševní stránce. Jsme tým třiceti lidí, já jsem zvyklá spíš koncertovat
sama, a to pak spočívá všechno na mých bedrech. Takže tento rok tomu bude jinak. Vím, co si
moje tělo může dovolit, a co ne.
V roce 2011 jste vyhrála soutěž Let's Dance a o rok později jste seděla v porotě. Díváte se
na letošní ročník? Máte už favorita?
Před třemi lety jsem řekla Alexandru Klawsovi (vítěz historicky první řady Deutschland sucht
den Superstar (Německo hledá SuperStar) – pozn. překl.), že by do toho měl jít. Umí dobře
pracovat se svým tělem a zvykl si učit se něco nového. Má přece také muzikálové zkušenosti, je
disciplinovaný a ví, co se požaduje. Teď poběží třetí díl, kde mají kandidáti už jen čtyři až pět
týdnů na zkoušení. Teprve teď se tedy ukáže, kdo se umí s tím tlakem vypořádat, a o to
koneckonců jde. Každopádně je to napínavé.
Zdroj: live-pr.com, ok-magazin.de, facebook.com/MaiteKelly, facebook.com/official.FLORENTRAIMOND, gala.de, promiflash.tv, RTL Nord
154
Fan art
Do rubriky Fan Art opět přispěla fan Malene Liisborg Hansen z Dánska. Zdá se, že tato
spolupráce bude trvalejší:-) To ale neznamená, že i jiní fans nemohou v této rubrice dostat
prostor...naopak!
Jako druhý obrázek od Malene (první byl v lednovém čísle) zveřejňujeme kresbu Kathy Kelly se
synem Seanem (nar. 1992). Předlohou byla jedna z prvních veřejně známých fotografií Seana.
Foto: Malene Liisborg Hansen
155
Připravuje se
Kathy Kelly bude koncertovat v Izraeli
Kathy Kelly bude na přelomu roku vystupovat v Izraeli. Odehraje tam dva koncerty, které jsou
součástí programu zájezdu pořádaného regensburskou cestovní kanceláří Charisma-Reisen.
15. 4. Kathy pyšně napsala na své oficiální Facebook stránce a svém oficiálním Facebook profilu:
„S radostí vám mohu sdělit, že na přelomu roku navštívím Svatou zemi. Bude to novoroční
zájezd, který ve svém programu zahrne dva moje koncerty. Tady je program, a brzy vám budu
moci dát odkaz pro
vás všechny, kdo budete mít zájem o tuto úžasnou příležitost navštívit
Svatou zemi. Pro mě je to splněný sen, že tam budu moci poprvé zazpívat.“
Kathy přiložila odkaz na podrobný program zájezdu:
Silvestr v Betlémě
Osmidenní poznávací a kulturní
zájezd do Svaté země
29. 12. 2014-5. 1. 2015
Speciálně pro tento zájezd (v ceně):
dva skvělé koncerty Kathy
Kelly (Kelly Family) v
Betlémě a Jeruzalémě!
čtyři celodenní výlety do
Palestiny a Izraele
silvestrovský večer s večeří
v beduinském stanu
začátek nového roku před
chrámem Narození Páně
Oslavte Vánoce doma a Silvestra ve
Svaté zemi!
Zveme vás na místa, kde je
nádherná
krajina,
na
místa
historického významu, do kolébky
tří monoteistických náboženství
světa, a také k pohostinným,
laskavým lidem, kteří se i přes svůj
často velmi těžký život nezapomněli
smát.
Tento zájezd pro vás bude v mnoha
směrech nezapomenutelný. V Izraeli
a v Palestině uvidíte mnoho
krásných a působivích věcí, a možná
vás některé zážitky přimějí i k
zamyšlení.
156
Program cesty:
1. den: Odlet z Düsseldorfu nebo z Frankfurtu do Tel Avivu, příjezd autobusem do
Betléma.
2. den: Okružní jízda Betlém/Hebron a okolí
3. den (Silvestr): Okružní jízda městem Betlémem, silvestrovský večer s večeří v
restauraci v podobě beduinského stanu, přivítání začátku nového roku před chrámem
Narození Páně.
4. den: Dopoledne volné, večer novoroční koncert Kathy Kelly
5. den: dva celodenní výlety (nepovinné)
a) Galilea, Nazareth – Svatá místa u Genezarethského (Galilejského) jezera,
nebo
b) Oáza míru Neve Shalom – Tel Aviv – Jaffa
6. den: Celodenní výlet: klášter sv. Jiřího – Jericho – Mrtvé moře
7. den: Okružní jízda Jeruzalémem
Koncert Kathy Kelly v kostele Vykupitele v Jeruzalémě
8. den: Návrat, krátká zastávka v Jeruzalémě (Zeď nářků)
Profesionální, německy mluvící vedení zájezdu, klimatizované cestovní busy
Ubytování (ve dvojlůžkových pokojích, polopenze):
Hostinec německé školy Talitha Kumi v Beit Jala u Betléma nebo v hotelu Paradise v
Betlémě
Cena (při včasném objednání!)
1245 eur: ubytování v hostinci Talitha Kumi a let s Air Berlin z Düsseldorfu
1295 eur: ubytování v hotelu Paradise v Betlémě a let s Lutfhansou z
Frankfurtu
Uzávěrka objednávek (kvůli omezeným možnostem rezervace míst v letadle):
30. 6. 2014 pro let s Air Berlin z Düsseldorfu
29. 9. 2014 pro let s Lufthansou z Frankfurtu
Pořadatel zájezdu (podrobný program zájezdu k dostání u):
Charisma-Reisen GmbH
Ligastr. 41 a, 93049 Regensburg
Tel.: +49941/32649, fax: +49941379344
Email: [email protected]
http://www.charismareisen.de/
Skupinové zájezdy na vyžádání.
Zdroj: charismareisen.de, facebook.com/kathy.a.kelly.9, facebook.com/KathyAnneKelly
157
Připravuje se
Maite Itoiz píše knihu: Radí jí Bernhard Hennen a Toti de Lezea
Téměř v každém čísle fanzine KELLYWORLD přinášíme pár průběžných postřehů o tom, jak
vzniká kniha, kterou píše Maite Itoiz. Na této knize, jejíž příběh Maite začala vymýšlet už v
dětství, se má zakládat nový připravovaný projekt Pillars Of Light ansámblu rock opery
ELFENTHAL, který Maite spolu s manželem Johnem Kellym založili a vedou.
Pomoc s psaním přislíbili Maite spisovatelé, s nimiž se Maite přátelí, velmi je obdivuje a podporuje
je svou hudbou na jejich turné autorského čtení: německý autor fantasy bestsellerů Bernhard
Hennen a španělská spisovatelka Toti Martínez de Lezea.
Maite informuje fanoušky pravidelně prostřednictvím oficiální Facebook stránky kapely. Již 22.
března Maite napsala:
„V nejbližších dnech znovu nahraju 'The Chant of the Seven Ladies' na YouTube a řeknu
vám o tom něco nového, co vám vezme slova.
Jo a nevím, jestli se ta kniha, co píšu, dá zařadit pod epickou fantasy
: –S“
The Chant of the Seven Ladies je velmi zajímavá skladba související s dějem připravované knihy,
ve kterém tuto skladbu zpívá sedm žen, jak název napovídá. Maite ji zveřejnila v říjnu na
youtube.com/watch?v=nUQ5xqSRbUw a video k této skladbě se stalo Videem měsíce října
fanzine KELLYWORLD (více se dočtete v čísle 10/2013). Ve videu je každému tónu, který
slyšíme, přiřazen určitý barevný odstín na základě jejich frekvencí (Maite vše podrobně vysvětlila
pod videem) a výsledek je opravdu velmi neobyčejný.
18. března Maite pokračovala:
„Překládám prolog své knihy do angličtiny. Doufám, že to zůstane jako prolog, pokud Hennen nebo
nějaký jiný expert na epickou fantasy nebudou vyžadovat lepší začátek... Uvidíme.“
16. dubna pak Maite psala dál:
„Právě teď píšu...a pomalu se dostávám k jedné napínavé části příběhu: –) Ještě ani přesně
nevím, jak to celé pojmu, až to všechno začne, ale rozhodně to bude něco velkého. Fakt
doufám, že se mi podaří přenést na papír všechny ty obrazy, které mám v hlavě...“
A 30. dubna, o filipojakubské noci, keltském svátku Beltaine či na „čarodějnice“, jak kdo chce,
Maite chvíli před půlnocí napsala:
„Fajn, ta neobyčejná hodina neobyčejné noci Beltaine je skoro tady, právě teď se chystám
otevřít soubory své rozepsané knihy a nechat prsty psát to, co přinese magická inspirace
seshora. Psaní v takových situacích učiní ten příběh ještě více neobyčejným a 'reálným'...“
Zdroj: facebook.com/pages/ELFENTHAL/119870238095658, youtube.com/user/JohnandMaite
158
Dosud vyšlo:
č. 1 – 04/2011
č. 2 – 05/2011
č. 3 – 06/2011
č. 6 – 09/2011
č. 7 – 10/2011
č. 8 – 11/2011
č. 11 – 02/2012
č. 12 – 03/2012
č. 13 – 04/2012
č. 14 – 05/2012
č. 15 – 06/2012
č. 16 – 07/2012
č. 17 – 08/2012
č. 18 – 09/2012
č. 19 – 10/2012
č. 20 – 11/2012
159
č. 4 – 07/2011
č. 9 – 12/2011
č. 5 – 08/2011
č. 10 – 01/2012
č. 21 – 12/2012
č. 22 – 01/2013
č. 23 – 02/2013
č. 24 – 03/2013
č. 25 – 04/2013
č. 26 – 05/2013
č. 27 – 06/2013
č. 28 – 07/2013
č. 29 – 08/2013
č. 30 – 09/2013
č. 31 – 10/2013
č. 32 – 11/2013
č. 33 – 12/2013
č. 36 – 03/2014
č. 37 – 04/2014
160
č. 34 – 01/2014
č. 35 – 02/2014
KELLYWORLD – fanzine webu kellyworld.cz
Made by fans
Made for fans
č. 37/duben 2014
Vychází vždy poslední den v měsíci
© kellyworld.cz
Foto na titulní straně: angelokelly.com
Foto na zadní obálce: angelokelly.com
Kontakt do redakce: [email protected]
Web: http://kellyworld.cz
Facebook: www.facebook.com/groups/160919060644129 (Kellyworld.cz)
Twitter: http://twitter.com/KellyworldCz
Fanzine KELLYWORLD je součástí KELLYWORLD.CZ – českého internetového projektu o
všech členech The Kelly Family.
161
162
Download

fanzine KELLYWORLD 04/2014