Navštivte Golf Club Radíkov
s naší 25% slevou
Recenze a informace na straně 4
2. ČÍSLO, ROČNÍK II, BŘEZEN II, 2015
Soutěžte s GOLFPLAN
o pojištění
Více podrobností na straně 8
PRVNÍ ČESKÉ GOLFOVÉ NOVINY
CELOROČNĚ ZDARMA
Partner vydání
www.cz.pirelli.com
S velkou chutí do sezony
Amatéři i profesionálové se sešli k bilancování. Co to znamená pro hráče?
Tip a recenze:
devítka Radíkov
Golf Club Radíkov je veřejné
hřiště přístupné všem kategoriím
golfistů, ale zejména je určeno
pro začínající hráče a pro ty, kteří
se s hrou teprve seznamují.
Strana 4
Termíny 2015
v profigolfu
Chcete se podívat na ten nejlepší
golf v podání profesionálů? Máte
možnost. Přinášíme podrobný kalendář profesionálních turnajů
v republice a také u našich sousedů.
Strana 5
Kluby a hřiště
pod naší lupou
Novinky na hřištích, speciální
výhody pro hráče, tipy na turnaje
a nejrůznější doprovodné akce
v klubech – to všechno sleduje
podrobná mapa českého golfu.
Strana 7
Citát čísla
„Čím víc jsem
trénoval, tím
větší jsem měl
štěstí.“
Gary Player
Výhledy golfu pro sezonu 2015? Nejsou špatné. Ilustrační foto: Zdeněk Sluka
Hrajeme Golf
Jaro je oficiálně tady a pro golfisty
znamená začátek sezony 2015 také
bilanční počty, které každoročně
v tuto dobu předkládají profesionálové i amatéři na svých výročních
zasedáních. Co si z nich má vzít obyčejný hráč?
Netřeba propadat panice, fakta
jsou povzbudivá. Počet znormovaných hřišť, na kterých lze golf v Česku provozovat, převyšuje magickou
stovku a je z čeho vybírat. I když jam-
ky už z mnoha důvodů nepřibývají
tak kolosálním tempem jako v první
dekádě století, je tu pořád znát pokrok.
Například loni byla znormována
zcela nová místa, jako devítky v České
Lípě a v Holešově nebo východočeská
Nebeská Rybná a také velmi zajímavá šestka Kšírovka v Brně. Menší, dostupná hřiště v místech golfu dosud
nezaslíbených znamenají velký příslib
a také výzvu.
Asociace majitelů golfových hřišť
nadto zjistila zajímavý fakt, pokud
TÉMA:
Využíváte
profesionálního
trenéra?
Téma trenérů najdete na str. 2
jde o frekvenci hry, a sice růst počtu
odehraných jamek ze strany členů
klubů nebo majitelů různých karet
a předplatných. Klubový golf, podobně jako je tomu jinde, se tak může
stát tím dlouho očekávaným trendem
a tahounem i ve zdejších končinách.
Kromě toho všeho čeká na české golfisty více než 250 učících profesionálů, tedy vzdělaných nebo se
vzdělávajících trenérů, připravených
zlepšovat kvality zdejších rekreačních
hráčů. Ne každý se chce zdokonalovat
pod vedením někoho jiného, ale už ta
skutečnost, že síla a kvalita trenérské
základny rostou, je povzbudivá.
Trenéři se na golfu většinou věnují svým žákům, ale někteří nacházejí a také by stále víc nacházet měli
čas i na vlastní hru. Jsou tu pro ně
série Czech PGA Tour a také Czech
PRO-AM Teaching Tour, na kterých
se profesionálové mohou vzájemně
utkávat a jejich klienti je zase mohou spatřit v akci. I to je na začátku
nové sezony jedna z mnoha dobrých
zpráv.
Více na stranách 2, 3 a 5
Jihoafrická republika
TVOŘTE SERIÓZNÍ
GOLFOVÉ NOVINY
SPOLEČNĚ S NÁMI
• dělte se o vlastní zážitky
• informujte o svém hřišti
• zasílejte tipy a náměty
I VY JSTE ČESKÝ GOLF!
[email protected]
Tomáš Pokorný, HCP 11:
Nicole Fischer, HCP 47:
Michal Ondrášek, HCP 22:
Michaela Majerová, HCP 54:
Jsem ryzí samouk
Špatné návyky se těžko
odstraňují
Na trénink nemám čas
Požaduji odpovědnou
práci
„Trenéra nemám, jsem ryzí
samouk. Obešel jsem se
bez něj deset let. Za celou
dobu, co hraji, jsem měl
pouze dvě lekce, nebo spíše rady,
u Lukáše Lizánka, jehož postřehy mi ale
pomohly. Znám svůj švih a mám strach,
že bych s trenérem a jeho změnami přišel o celou sezonu. Ocenil bych možná
jen malé korekce bez vlivu na švih.“
„Chodím k Jakubu Kučerovi,
který tréninky dokáže vést
zajímavou a zábavnou formou.
Těším se na každou jeho hodinu, která
je zakončena analýzou, doporučením
a vysvětlením cviků na procvičování
doma. Trenér je důležitý, aby si člověk
hned od první chvíle na drivingu osvojil
správnou techniku postoje a švihu.“
„Trenéra nevyužívám,
měl jsem ho, jen když
jsem si dělal zelenou
kartu. Nemám čas na
odpovídající trénink a chodím raději
jen tak na hřiště. Aplikuji úpravy švihu
systémem pokus omyl podle časopisů
nebo videa. Ani nemám potřebu profitrenéra angažovat, necítím ve svém
golfu žádný velký problém.“
„Pravidelně chodím na tréninky s Karlem Skopovým
seniorem. Vystřídala jsem
několik trenérů v Česku i v zahraničí
a požaduji od nich precizní a odpovědnou práci, za kterou si platím. Bohužel
nejsem typ samouka, proto je důležitý
kvalitní trenér, který mi dokáže předat
své zkušenosti.“
DUBEN 2014
téma
2
BŘEZEN II. 2015
Kdo je golfový profesionál
Klasifikace trenérů
MASTER PRO
Čestný titul. Aktivní člen PGA aspoň
15 let a aspoň 6 let Head Pro, lektor vzdělávacího programu PGAC.
Plně kvalifikovaný profesionál, který
ukončil studium PGA Czech, Fakulty
tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy (minimálně trenér I. třídy),
splňuje herní výkonnost, jmenován
PGA Europe nebo PGA Czech.
HEAD PRO
Plně kvalifikovaný profesionál, který
úspěšně ukončil studium PGA Czech,
FTVS UK (minimálně trenér II. třídy),
splňuje herní výkonnost, absolvování vzdělávacího semináře Basic
a Advanced. Pouze pro plně kvalifikované profesionály PGAC s minimálně
tříletou praxí v golfovém klubu a splňující podmínky pro vedení apprentice. Dosažená kvalifikace má platnost
tři roky.
GOLFOVÝ PROFESIONÁL A
Plně kvalifikovaný profesionál, který
úspěšně ukončil studium PGA Czech,
FTVS UK (minimálně trenér II. třídy),
působnost v klubu, dosažená herní
výkonnost A.
GOLFOVÝ PROFESIONÁL B
Plně kvalifikovaný profesionál, který
úspěšně ukončil studium PGA Czech,
FTVS UK (minimálně trenér II. třídy),
působnost v klubu, dosažená herní
výkonnost B.
ASISTENT PROFESIONÁLA
Kvalifikace dosažená v rámci PGA
Czech s uznaným vzdělávacím programem.
Profesionální trenér ulehčí kroky rekreačního hráče. Foto: Zdeněk Sluka
Přesně 278 členů, z toho 250 mužů a 28 žen, má
česká Profesionální golfová asociace k letošnímu
roku, po pětadvaceti letech své existence. Kdo je
to vlastně golfový profesionál?
antonín ebr
Přestupem od amatérských golfistů
se hráč může stát buď hrajícím, nebo
vyučujícím profesionálem. V prvním
případě ho živí – nebo by přinejmenším živit mělo – samotné hraní
profesionálních turnajů a inkasování
odměn, takzvaných prize money. Takových tour pro je momentálně 19,
z toho 14 mužů a 5 žen.
Kategorie hrajících neboli tour
profesionálů se rozlišují tři: první na
těch nejvyšších tour (European, U.S.
PGA, Ladies European), druhá na
Challenge Tour a Ladies European
Tour Access a třetí na ostatních tour,
přičemž tento hráč musí vykázat aspoň deset dokončených kol na profiturnajích ročně.
Zaměřme se však na druhou,
v drtivé většině využívanou možnost,
která u profesionálů kromě jiného
obnáší tříleté vzdělávání v oboru.
Oprávnění používat titul „plně
kvalifikovaný profesionál“ získává
uchazeč, který úspěšně složí zkoušku
před komisí. Skládá se z teorie výuky,
teorie techniky, sportovní nauky, nauky o hřišti, vedení obchodu, fittingu,
organizace soutěží a také z praktické
zkoušky z vyučovací hodiny spolu se
splněním příslušné herní výkonnosti
a licence trenéra II. třídy.
V české PGA nyní působí jeden
Master Pro, dále 21 Head Pro, 193 golfových profesionálů licence A a B a 44
učňů (z nich 42 studuje a dva mají nedokončené vzdělání). Při své únorové
valné hromadě PGA Czech konstatovala 14 loni ukončených členství,
z toho deset na vlastní žádost a čtyři
vyloučení.
Novými členy české PGA se stali
dva tour profesionálové, Aleš Procházka a Roman Šebrle, a deset učňů
neboli účastníků vzdělávacího systému: Marek Boroš, Petr Janouch,
Luboš Kosík, Lukáš Kounovský, Eva
Koželuhová, Štěpán Krček, Marián
Orságh, Adam Studený, Barbora Vejlupková a Jan Zatloukal.
Neznamená to, že by trenéři přestávali aktivně hrát. Naopak, systém
vzdělávání to u nich vyžaduje. Učňové musejí kromě jiného uhrát každý
rok pět turnajových kol na profesionálních akcích a soutěžích apprentice
a v průběhu tří let zahrát pět výsledků do hranice šesti úderů nad par.
Vyšší kategorie, golfový profesionál, musí každoročně vykázat aspoň
tři dokončená kola na profiturnajích
a absolvovat aspoň dva semináře PGAC.
Lektor: Vzdělání se stále podceňuje
Ve zdejších zeměpisných šířkách nepotkáte trenéra, který by ho osobně
neznal. Ba co víc, až na výjimky neexistuje tuzemský profesionál, který
by se u něj neučil. Třiašedesátiletý
Mgr. Petr Němec je ředitelem Five
Star Golf Academy, která vzdělávací
program PGA Czech zajišťuje ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
„Chci, aby se veřejnost dívala na
trenéry nejenom jako na bývalé špičkové hráče, ale jako na vysokoškolsky vzdělané odborníky,“ říká Němec
a dodává, „v cizině mi často pomohlo,
když jsem řekl, že jsem z Univerzity
Karlovy. U nás se vzdělání stále podceňuje.“
Lektor chce, aby se členové více
účastnili turnajů. „Proto je povinnou
součástí vzdělávacího programu
odehrát pět turnajů uznaných PGA
Czech v každém školním roce, to znamená patnáct akcí v průběhu studia,“
vysvětluje ředitel nové nároky.
Lidé však podle Němce nechápou rozdíl mezi licencemi profesionálů a při jejich angažování to neberou
v potaz. „Na vině je špatná komunikace a malá informovanost veřejnosti,“
v klubu. K ničemu jinému ho to neopravňuje. Je ale velmi obtížné kontrolovat, zda dodržuje amatérský status,“ říká lektor.
Profesionál, to ale není jen pouhý učitel švihu. „Naší snahou je prezentovat jeho práci komplexně. Jde
o člověka, který získává nové členy,
pomáhá s chodem klubu, greenkeepingem, organizací turnajů, shopu.
Klub by měl hledat odborníky, pak
mají větší možnost lépe fungovat,“
myslí si Němec.
(ae)
Petr Němec
Narozen: 21. dubna 1951
Petr Němec vyučuje české profesionály. Foto: Golf Dejvice
tvrdí Němec, podle kterého se profesionálové musí více prezentovat.
Který druh vysokoškolského studia musejí absolvovat a jakých herních výsledků v průběhu studia mají
profesionálové dosáhnout v závislosti
na požadované licenci? Licence A, to
je absolvovaná fakulta (II. trenérská
třída) a pět uhraných výsledků 2 nad
par a lepších. Licence B znamená
opět fakultu (II. trenérská třída) a pět
uhraných výsledků 6 nad par a lepší.
Proč ale trenéři berou srovnatelné peníze, když je mezi nimi rozdíl
ve vzdělání a výkonnosti? Záleží prý
především na jménu, místu působení
a zejména schopnosti se na trhu práce prosadit.
A pak je tu ještě cvičitel. „Vlastně
trenér III. třídy, který má pomáhat
Golf Club Praha
• Předseda vzdělávací a zkušební
komise PGA Czech
• Ředitel golfové školy Five Star Golf
Academy
• Master Professional, GP licence A,
trenér I. třídy
• Držitel Výroční ceny Evropské PGA
– Golf Professional of the Year 1998
UČEŇ – APPRENTICE
Plní povinnosti studenta tříletého
vzdělávacího programu PGA Czech.
Pohled
zpátky
Jací byli první čeští profesionálové?
Dlouho v zemi působili pouze zahraniční trenéři.
Zlom nastal, když baron František
Ringhoffer na počátku 30. let minulého století nechal v Anglii vyškolit
Františka Doležala, který pracoval
i v Olešovicích u Štiřína a v Klánovicích. Dalším českým profesionálem
byl Karel Hynek, který vyrostl v Motole, ale objevil se krátce na Líšnici.
V roce 1937 se nechal reamaterizovat.
Uzavřením hřiště v Klánovicích
v 50. letech skončilo působení tuzemských i zahraničních profesionálů
v československém golfu až do polistopadového období, kdy byla založena PGA Czech. Ta, ještě jako PGA of
Czechoslovakia, vznikla v roce 1990,
kdy v Praze byly sepsány první, provizorní stanovy. Stalo se tak osm let
po smrti průkopníka profesionální
výuky Doležala.
Zakládajícími členy byli Miloslav
Bouška, Petr Mrůzek, Miroslav Němec, Petr Němec, Jaroslav Peterka,
Karel Skopový senior, Jiří Zavázal
a jako čestný člen Hanuš Goldscheider. Prvním prezidentem PGA Czech
byl zvolen Miroslav Němec, kterého
po uplynutí volebního období vystřídal v roce 1994 Tomáš Teissing. V roce
2002 se ujal funkce Petr Nitra, jenž organizaci řídí dodnes.
V roce 1991 se již konaly úvodní
semináře, které vedli J. O. Fllyn a Jiří
Kromichal. Významným krokem bylo
v roce 2010 otevření vzdělávacího
a školicího střediska české PGA v pražských Dejvicích.
OHLÉDNUTÍ
BŘEZEN II. 2015
3
Jak rozmnožit hřiště,
jak přilákat hráče
Zdálo by se, že počtem
102 normovaných hřišť
je český golfový trh
nasycen, ale březnová
konference České
golfové federace se
s tím nespokojila.
Čeněk Lorenc
Aspoň tedy někteří její účastníci. Byl
to architekt Jiří Velden, zároveň prezident klubu z veřejné šestky na Krásném Dvoře, kdo v diskusi připomněl
závažný fakt, a sice že stavba dalších
hřišť na české půdě je na dlouho
ohrožena novým, loni schváleným
zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu.
Vynětí půdy pro budoucí hřiště
znamená nyní platbu desítek milionů
korun ještě před zahájením stavby,
což si málokterý investor může dovolit. „Budování hřišť se tak stalo velmi
problematickým,“ upozornil Velden.
Michal Voigts, head greenkeeper
a zároveň zástupce Kunětické Hory,
térská reprezentace. Nadějí pro sport
apeloval na stavbu levných, municije také projekt Se školou na golf, jímž
pálních hřišť, o nichž se mluví už mnopodle konference prošlo zatím asi
ho let, ale takzvaná „švédská cesta“
8000 dětí.
malých areálů u měst a vesnic podle
Do akce se zapojilo 183 škol a 51
skandinávského vzoru se tu nikdy neklubů. Snahou je certifikace golfu
naplnila. Usnesení konference dalo
s jeho zařazením do školních osnov.
výboru za úkol se tím vážně zabývat.
Rozhodně jde od počátku o úspěš Golfová federanější model než
ce, na rozdíl třeba
u akce „Hraj golf,
„Stavba dalších
od Francie, nevlastzměň život“, která
ní žádné hřiště ani
v minulosti pohřišť je ohrožena
nemá ambice to
dle konstatování
změnit. A města
člena výboru Karnovým zákonem.“
samotná se do tala Čelikovského
kových projektů
„zdaleka nesplninepouští. Není tlak, není vůle.
la proklamovaný cíl. Místo celkového
Vrcholový golf má zato ambice
počtu 100 000 golfistů se získalo ve
proniknout do sportovního centra
skutečnosti jen 2194 nových hráčů.
v Nymburce, kde se připravuje reAspoň ale pomohla k tomu, aby čísla
konstrukce a rozšíření, jež by se mohpřírůstku nebyla záporná.“
lo týkat i golfového zázemí. „Je to za Federace se chtěla v dalších aktím ve stadiu úvah a diskusí s Českým
cích zaměřit na věkovou skupinu
olympijským výborem,“ uvedl pro
50+, ale po diskusním vstupu Toma
Hrajeme Golf sportovní ředitel fedeCharváta (Slapy − Svatý Jan) se dá
race Luboš Klikar. „Šlo by o golfové
čekat změna priorit. Podle Charvátréninkové centrum s prostorem pro
tovy analýzy je nejsilnější potenciál
širokou přípravu, včetně přednášek,
nových hráčů ve věkové kategorii
a to blízko Prahy.“ Letos v zimě už
30–49 let a tomu má také odpovídat
měla v Nymburce soustředění amasnažení federace i jejích klubů.
inzerce
Kluby vzniklé i zaniklé,
jeden byl vyloučen
Hrajeme golf
O přijímání nových členů České golfové federace se už nerozhoduje na
její výroční konferenci, ale je to kompetencí výkonného výboru. Pryč jsou
tedy doby, kdy kandidáti museli na
konferencích přednášet prezentační projevy a byli grilováni otázkami
z pléna, než se o nich veřejně hlasovalo. Takto konference letos pouze konstatovala přijetí šesti nových členů za
poslední rok.
Rozhodovalo se ovšem o jednom
vyloučení. Golf Resort Paradise, jeden
Pokles zájmu o hru? Počty odbavených hráčů v roce 2014 ukazují opak. Foto: Zdeněk Sluka
ze subjektů zapsaných na hřišti v Benátkách nad Jizerou, neuhradil dluhy
a nevyvíjel činnost, a ve veřejném hlasování byl vyloučen.
K poslednímu dni loňského roku
ukončily členství ve federaci tři subjekty: Atrium Golf Club Trhový Štěpánov, kde se zavřelo hřiště, Golf Club
Břežany (zahradní akademie Netvořice v okrese Benešov) a Golfový klub
zdravotně a tělesně postižených. Letos ukončil členství Forest GC Klánovice, jemuž na kraji Prahy definitivně
padla naděje na výstavbu hřiště. Celkem je nyní ve federaci 177 klubů.
Nové přidružené kluby
Golf Club Zdiměřice – Středočeský kraj
Driving range v lokalitě Zdiměřice, vedle Průhonického parku u Prahy
GK Symbióza Nebeská Rybná – Královéhradecký kraj
Veřejné hřiště v Rokytnici v Orlických horách, loni znormováno 9 jamek, par 28
Casa Serena GC (Roztěž) – Středočeský kraj
Privátní hřiště postavené u Kutné Hory v roce 2007, par 71, klub má pět členů
Panorama GC (Kácov) – Středočeský kraj
Areál na Kutnohorsku ve výstavbě, nedaleko D1, exit 50, počítá se s 27 jamkami
Carter’s Golf Club – Středočeský kraj
Klub bez hřiště, založený anglickým profesionálem Davidem Carterem
Spálená City Center Golf
Indoor v centru Prahy
Federační počty 2015
90
klubů s prokázaným vztahem
ke znormovanému hřišti
29
klubů s prokázaným vztahem
k drivingu nebo veřejnému
hřišti
6
klubů s prokázaným vztahem
k indooru
9
přidružených subjektů, které
v roce 2014 nehrály žádnou
soutěž družstev
40
přidružených subjektů, které
neprokázaly vztah s žádným
hřištěm nebo zařízením
5
přidružených subjektů nově
přijatých v roce 2015
Dvacet nových
normování hřišť
Celkem 20 normování hřišť se uskutečnilo v roce 2014. Ve větší míře se
normovalo tam, kde končila platnost
staré výměry, podle metodiky nejvýše deset let. Zbylá hřiště byla přenormována buď kvůli provedeným změnám, nebo na vlastní žádost.
Z osmnáctek se nové normování
týkalo stávajících hřišť Mladá Boleslav, Terasy Ústí nad Labem, Ropice
a Šilheřovice. Z devítek loni nově na
mapu přibyly Holešov, Nebeská Rybná a Česká Lípa a premiéru měla také
brněnská šestka Kšírovka. Pouze jedna
nová jamka se normovala ve Velkých
Karlovicích a v Mostě, dvě nové jamky
se týkaly Ještědu a tři Grosshofu.
GOLF EKIP_15.7x22.2cm_CEKCE.indd 1
3/16/15 1:38 PM
HŘIŠTĚ
4
BŘEZEN II. 2015
golf club radíkov
Počet jamek/PAR: 9/68
Hrací fee – celodenní:
pondělí až čtvrtek 400 Kč
pátek až neděle 600 Kč
Typ hřiště: klubové
Rating:
pro všechny
kategorie
Omezení hry HCP: bez omezení
Charakter hřiště: zvlněné
Rok otevření: 2007
Architekt: konzultace s Lubo- mírem Klímkem
Nadm. výška: 520 m n. m.
Kontaktní údaje
Tel.: +420 732 779 664
GPS: 49°35‘52.19“N 17°39‘42.13“E
Web: www.golf-radikov.cz
CO KOLEM NAJDETE
Renesančně-barokní historické
centrum města Hranice se zámkem
a kostelem
Aragonitové jeskyně v lázních Teplice nad Bečvou
Středověký hrad Helfštýn
Hranická propast − nejhlubší
propast v Česku a jedna z nejhlubších
evropských propastí
s
25 %
Jamka č. 3, kratší třípar do kopce. Foto: Antonín Jan Grimm
Radíkov: hřiště pro všechny
Odbočuji z dálnice
D1 zhruba v polovině
cesty mezi Olomoucí
a Ostravou a šplhám
se do kopců. Po 8 km
projedu vesnicí Radíkov
a na samém konci
je konečně hřiště.
Parkoviště pro zhruba
40 aut, malá dřevěná
klubovna s venkovní
terasou, na které
posedává pár golfistů.
ANTONÍN JAN GRIMM
Ve spolupráci s Golf Clubem
Radíkov mají všichni hráči,
kteří předloží na recepci tento
kupon, nárok na 25% slevu
z daného denního fee.
Platí do konce roku 2015.
Od klubovny se otevírají první výhledy na okolní kopečky, ale skoro i na
celé hřiště. „Za ideálního počasí jsou
k vidění Hostýnské vrchy i Beskydy,“
povídá mi starší pán v klubovně při
přebírání skórkarty.
Ideál pro začátečníky
Hřiště je krátké, muži 2207 m, a ženy
Hned pod útulnou klubovnou je driving range. Foto: Antonín Jan Grimm
dokonce pod 2 kilometry. Ale pozor.
Vždy je lepší být přesný než dlouhý.
Tuto pravdu si uvědomuji hned na
první jamce. Přede mnou se na fairwayi potuluje golfová rodinka, táta,
máma, syn, a dokonce i pes. Mám
trochu času na přemýšlení, zda tento pětipar tvaru pravého doglegu
s délkou 409 metrů nevezmu atakem
rovnou na green přes neposekanou
louku. Odvaha byla po zásluze potrestána a druhou ranou pokračuji
dolů po fairwayi tak, jak se má. I o to
jde v Radíkově.
Hřiště vzniklo bez terénních úprav,
hraje se do kopce, z kopce, přes vodu,
na malé greeny. Nejen díky tomu je
místo ideální pro golfové začátečníky,
které zde nestresují delší vzdálenosti
jamek. Ale i lepší a delší golfisté zde
budou muset být dost přesní.
Výhled na hory
Zajímavou jamkou je číslo 4, par pět
měřící ze žlutých jen 387 metrů. Šance na birdie? Může být, ale nejprve
přestřelte vodu a pak si namastěte
lýtka na výstup ke greenu. Je to fakt
fuška. Odměnou kromě solidního
výsledku budou i výhledy na Lysou
horu a Radhošť.
Na hřišti dominují třípary, jsou
celkem čtyři. Většina jamek, sedm
z devíti, byla postavena na straně
silnice u klubovny, dvě poslední za
silnicí. Přímo pod klubovnou, mezi
jedničkou a pětkou, leží i driving
range o rozměrech 140 x 300 metrů.
Jako rozumná se jeví cenová
politika Radíkova. Celodenní fee za
400 Kč od pondělí do čtvrtka je jistě
akceptovatelné, od pátku do neděle
si připlatíte 200 Kč.
V klubovně se dá posedět u řízného piva, k občerstvení jsou i domácí klobásy. Hřiště má kvůli vyšší nadmořské výšce otevřeno od dubna do
listopadu.
Jen víc takových
Radíkov, to je typická venkovská přírodní devítka, aniž bych slovem venkovská chtěl nějak snižovat její význam. Jen víc podobných Radíkovů,
prostě hřišť, kde si na nic nehrají a jde
jim hlavně o golf. A že místní členové golf milují, potvrzuje i účast mužů
v 1. lize, ženy hrají 2. ligu.
„Golf Club Radíkov je veřejné hřiště přístupné všem kategoriím golfistů, ale zejména je určeno pro začínající golfisty a pro ty, kteří se s golfovou
hrou teprve seznamují,“ říká manažer
klubu Petr Roreček. „Golfisté k nám
přijíždí hlavně z Olomoucka, Hranic,
Prostějova a Přerova. Nebo dorazí
lázeňští hosté z Lázní Teplice a dost
hráčů také odbočí cestou z Brna na
Ostravu − jako vy,“ dodává Roreček.
A letos díky počasí se Radíkov
otevírá již na začátku dubna. Přijeďte
se přesvědčit, nebudete litovat.
Hřiště v blízkém okolí
Golf Resort Komárno
Komárno pod Hostýnem, 6 jamek,
ceny fee 100/150 Kč, bez omezení
HCP, rovinaté hřiště
tel.: +420 773 010 122
GPS: 49°24‘33“N 18°05‘57“E
web: www.golfburov.cz
V Radíkově je důležitá přesnost. Foto: Antonín Jan Grimm
z Radíkova 25 km
Golf Klub Holešov
Žopy u Holešova, 9 jamek
ceny fee 400/600 Kč, bez omezení
HCP, rovinaté hřiště
tel.: +420 608 163 908
GPS: 49°33‘09“N 17°61‘70“E
web: www.gkhol.cz
z Radíkova 40 km
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva 2,
9 jamek, ceny fee 400/600 Kč, bez
omezení HCP, přírodní, rovinaté hřiště
tel.: +420 731 252 094
GPS: 49°28‘00.6“N 18°10‘26.4“E
web: www.golf-roznov.cz
z Radíkova 48 km
Kalendář
5
BŘEZEN II. 2015
Nejdůležitější data profesionálů roku 2015
CZECH PGA TOUR
Termín
Turnaj
Místo
10.–12. 4.
Konopiště Cup Konopiště
15.–17. 4.
Black Bridge Cup
Černý Most
19.–21. 4.Ypsilon CupYpsilon Liberec
9.–12. 5.
Hant Trophy
Skalica (SVK)
17.–19. 5.
Austerlitz Golf Trophy
Slavkov
24.–26. 5.
Bratislava Open
Welten (SVK) 22.–24. 6.
Ostravice Cup
Ostravice 28.–30. 6.Tále CupTále (SVK)
25.–27. 7.
Haugschlag Cup
Haugschlag (AUT) 16.–20. 8.
Match Play Championship Mladá Boleslav
22.–25. 8.
Oaza Energo Stroke Play ChampionshipYpsilon Liberec 29. 8. – 1. 9.
Casa Serena CupRoztěž
3.–6. 9.
WGM Beroun Open
Beroun
Prize money (Kč)
270 000
270 000
270 000
500 000
400 000
neurčeno
neurčeno
400 000
500 000
250 000
500 000
500 000
600 000
1.–4. 10.
600 000
Surgal Clinic Grand Finale CZECH PRO-AM TEACHING TOUR
27. 4.
Beřovice
25. 5. Prague City Golf Zbraslav
21.–22. 6.
Mistrovství ČR Teaching PRO – Černý Most
20. 7.
Mladá Boleslav
14. 9.
Mstětice
5. 10. Finále – Černý Most
Kaskáda Brno
SENIOR TOUR
4. 5.
Pyšely
1. 6.
Mstětice
6. 7.
Zbraslav
10. 8. Mariánské Lázně
25. 8. Ypsilon
7. 9. Karlovy Vary
2.–3. 10.
Kaskáda a Slavkov
Mezinárodní tour v Česku
28.–31. 5.D+D Real Czech Challenge
Challenge Tour
Kunětická Hora
22.–24. 7.
Pilsen Golf Challenge
LET Access SeriesDýšina
7.–9. 8.
Pilsen Golf Masters
LETDýšina
27.–30. 8.D+D Real Czech MastersEuropean Tour
Albatross
D
iváci jsou na turnajích profesionálů vítáni. Vstupné se platí pouze na dvou vrcholných akcích, v rámci Ladies European Tour na Dýšině a na European Tour na Albatrossu. Jinak mají diváci vstup na profesionální golf v Česku zdarma.
Týká se to také Czech PGA Tour, kde hrají nejlepší domácí profesionálové v konfrontaci se zahraničními, i Czech PRO-AM
Teaching Tour, což je soutěž pro učící profesionály, kteří nacházejí čas utkávat se o volných pondělcích. Mnoho možností
spatřit skvělý golf nabízejí také turnaje v blízkém zahraničí. Opět je nutno počítat se vstupným na European Tour v Německu a Rakousku, stejně jako na Solheim Cupu, který ženy poprvé odehrají na německém hřišti. Další turnaje jsou už
dostupné zdarma – týká se to Challenge, Senior i Pro Golf Tour.
TIPY OD SOUSEDŮ
Martin Příhoda, vítěz Czech PGA Tour 2014. Foto: Zdeněk Sluka
EUROPEAN TOUR
11.–14. 6.
Lyoness OpenDiamond CC Atzenbrugg, Rakousko
25.–28. 6.
BMW International Open GC München Eichenried, Německo
24.–27. 9.European Open
Bad Griesbach, Německo
CHALLENGE TOUR
21.–24. 5.
Kärnten Golf Open
2.–5. 7.
AEGEAN Airlines Challenge
9.–12. 7.D+D REAL Slovakia Challenge
Gödersdorf, Rakousko
Bad Griesbach, Německo
Penati Senica, Slovensko
SENIOR TOUR
19.–21. 9.
WINSTONgolf Senior OpenVorbeck, Německo
LADIES EUROPEAN TOUR
18.–20. 9.
Solheim Cup
St. Leon Rot Heidelberg, Německo
PRO GOLF TOUR
Na Solheim Cup se chystá také Němka českého původu Sandra Gal. Foto: LET
27.–29. 5.
1.–3. 6.
6.–8. 6.
14.–16. 6.
10.–12. 7.
16.–18. 7.
27.–29. 7. 10.–12. 8.
17.–19. 8.
30. 8. – 1. 9.
28.–30. 9.
Haugschlag NÖ Open
Haugschlag, Rakousko
Adamstal OpenRamsau, Rakousko
St. Pölten Pro Golf TourNeidling, Rakousko
CEEVEE Leather Open
Walldürn-Neusaß, Německo
Praforst Pro Golf Tour
Fulda, Německo
Gut Bissenmoor Classic
Bad Bramstedt, Německo
LOTOS Polish Open
Wejherowo, Polsko
Sparkassen Open
Bochum, Německo
Augsburg Classic
Bobingen-Burgwalden, Německo
Preis des Hardenberg GolfResortNortheim, Německo
Castanea Resort Tour Championship Adendorf, Německo
inzerce
Partneři
FEDERACE, zprávy
6
BŘEZEN II. 2015
Tréninkový systém ČGF v roce 2015
S výraznými novinkami
vstoupil do letošní
sezony Tréninkový
systém ČGF. Na vrcholu
jeho pyramidy je
šestičlenný Czech
Golf Team, sdružující
největší olympijské
naděje českého golfu.
Luboš Klikar
Po roce zkušeností ke dvěma Regionálním tréninkovým centrům ČGF na
pražské Zbraslavi a brněnské Kaskádě
přibyla další dvě centra, a sice v Plzni
a Kunětické Hoře. V Tréninkovém systému ČGF začaly od 1. ledna pracovat
dvě komise − Komise vrcholového
golfu a Zdravotní komise. A aby toho
všeho nebylo málo, změnila se i osoba hlavního kouče ČGF. Největší díl
odpovědnosti za výchovu českých
amatérských hráčů a výsledky reprezentace převzal sportovní ředitel ČGF
Luboš Klikar.
Po dlouhých letech se změnil
hlavní kouč ČGF. Uznávaného velš-
ského profesionála a odborníka
Keithe Williamse střídá jeho dlouholetý asistent Jiří Němeček. V žádném
případě to neznamená, že by Keith
Williams přestal pro český golf pracovat. Naopak, bude zajišťovat vzdělávání koučů pracujících v Tréninkovém
systému ČGF, individuální trenérskou
přípravu Kláry Spilkové a vedení elitního Czech Golf Teamu.
Dalšími devíti kouči v Tréninkovém systému ČGF jsou mladí čeští
profesionální trenéři pracující v Regionálních tréninkových centrech. Jiří
Němeček zvýšil svůj časový úvazek
pro ČGF na 120 dnů ročně, to znamená, že kromě vedení A-týmu Reprezentace ČR a Reprezentace ČR do
18 let bude po odborné a metodické
stránce řídit všechna čtyři Regionální tréninková centra a bude nejlepší
české hráče sledovat a doprovázet
i na významných turnajích.
Tréninkový systém ČGF je od
1. ledna 2015 složen z hráčů Národních tréninkových skupin (20 hráčů)
a Regionálních tréninkových skupin
(64 hráčů). Národní tréninkové skupiny zahrnují Czech Golf Team, A-tým
Reprezentace ČR (dříve Výkonnostní
skupina) a Reprezentaci ČR do 18 let
(dříve Rozvojová skupina). Regionální tréninkové skupiny zahrnují čtyři
Federace se více zaměří na naděje. Foto: Zdeněk Sluka
Regionální tréninková centra (RTC)
a dále mládežnický golf v regionech
(Tréninková centra mládeže a Kluby
pracující s mládeží). Složení Národních tréninkových skupin k 1. lednu
2015 je následující.
inzerce
Golf je hra, kde dobré vidění a přesnost je stěžejní, proto jsou brýle Bollé
Golf navrženy tak, aby poskytovaly optickou hranu na zeleném hřišti, ale
i písku nebo jiných nerovnostech, se kterými se při hře můžete setkat.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Zatímco Vám zorníky pomáhají zlepšovat
Vaši soustředěnost, ultra lehké, flexibilní
obruby 88TM z Nylonu zůstávají stále na
svém místě, hydrofilní materiál Thermogrip navíc pohlcuje vlhkost a brýle tak
zůstávají stále pevně fixované na tváři.
Novinka značky Bollé, exkluzivní samozabarvovací V3 golfové zorníky, jsou vybaveny vším, co při hře potřebujete.
Optickou kvalitou - Clear precision optics,
úpravou proti zamlžení na vnitřní straně
zorníků, hydrophobní a oleophobní
úpravou na vnější straně zorníků, díky níž
nedochází k usazování nečistot, potu či
vodních kapek. Dále také funkcí jemně
laděné hnědě čočky zdůrazňující jemnost
na hřišti, postupné zesvětlení a ztmavení
zorníků se plně přizpůsobí okolnímu
prostředí.
Brýle dělají vše pro to, abyste svou pozornost věnovali pouze golfovému míčku.
UNIKÁTNÍ RX PROGRAM
V laboratořích Bollé jsou za pomoci
nejmodernějších počítačových
technologií vytvářeny čočky na míru
s důrazem na snížení jejich hmotnosti a tloušťky. Výsledkem jsou
čočky v rozsahu +6 až -8. Program
tak dává možnost zákazníkům, kteří
trpí krátkozrakostí či dalekozrakostí nosit sportovní dioptrické brýle
a plně si tak vychutnat zážitek
ze hry bez omezení.
Výhradní dovozce pro ČR - Gaudo-Detail s.r.o.
K dostání ve vybrané síti optik a obchodů, pro více informací Email: [email protected]
Do Czech Golf Teamu byly zařazeny největší české olympijské naděje
na roky 2016, resp. 2020 − Klára Spilková, Vítek Novák, Šimon Zach, Hana
Ryšková, Marie Luňáčková a Matyáš
Zapletal. Czech Golf Team bude mít
v roce 2015 individuální tréninkový
a turnajový program s výraznou podporou ČGF.
Do A-týmu Reprezentace ČR byli
zařazeni Jakub Pokorný, Václav Lébl,
Nicolas Schellong, Kristýna Frýdlová,
Karolína Kohoutová a Sára Kousková.
Do Reprezentace ČR do 18 let patří
Jan Bryčka, Vojtěch Mitterwald, Jiří
Zuska, Ondřej Lisý, Filip Ráža, Jana
Melichová, Johanka Šteindlerová
a Gabriela Roberta Vítů.
Po roční zkušenosti s fungováním dvou Regionálních tréninkových
center Čechy a Morava na Zbraslavi
a Kaskádě byla zřízena další dvě RTC,
a to v Plzni a na Kunětické Hoře, aby
každý golfový region v ČR měl své
centrum. V každém ze čtyř RTC jsou
dvě Regionální tréninkové skupiny
po osmi členech − jedna pro hráče od
12 do 15 let, druhá pro hráče od 16
do 18 let. Na rozdíl od roku 2014 se výrazně změnila koncepce práce v RTC −
zhruba 20 jednodenních tréninků na-
PR článek
hradí pět dvoudenních kontrolních
kempů.
Mění se obsahová náplň těchto
kempů, aby hráči dostávali informace nejen o technice golfového švihu,
ale i z dalších sportovních věd, které
jsou pro jejich výkonnost důležité.
V roce 2015 je důraz položen na fitness a speciální pohybová cvičení,
výživu a pitný režim a antidoping.
Pro správné fungování Tréninkového systému ČGF a úspěšnou reprezentaci ČR bude zásadní práce dvou
nových komisí. Tou první je Zdravotní komise, jejímž cílem je získání
rychlého přístupu pro české hráče
k nejlepším lékařům a specialistům
v ČR, vytvoření a stmelení týmu odborníků z dalších sportovních věd, kteří se budou podílet na odborné náplni
kempů a soustředění ve všech patrech
Tréninkového systému ČGF a kteří
v roce 2015 vytvoří minimálně dvě metodické příručky (Speciální pohybový
rozvoj, Výživový program a doplňky).
Svazovým lékařem ČGF je od
1. ledna 2015 MUDr. Jaroslav Větvička. Do týmu jeho spolupracovníků
patří mimo jiné specialista na poranění pohybového aparátu, přední
chirurg, pediatr, rehabilitační specialista, kondiční trenér, odborník na posilování, fyzioterapeut, biomechanik,
odborník na výživové poradenství,
sportovní psycholog a další.
Druhou klíčovou komisí je Komise vrcholového golfu, zahrnující hlavního metodika, hlavního kouče, manažera reprezentace, prezidenta ČGF,
předsedu STK a sportovního ředitele
ČGF. Hlavními úkoly této komise jsou
zajišťování jednotné metodiky v Tréninkovém systému ČGF, výběr hráčů
do Národních tréninkových skupin
a nominace hráčů na vybraná týmová
mistrovství a turnaje.
Hráči a hráčky zařazení v Národních tréninkových skupinách už mají
za sebou lednové kondiční soustředění ve Sportovním centru v Nymburku, únorový kemp ve španělském
Sotogrande i březnový kemp v Lumine Golf & Beach Clubu na severu Španělska. Hráči a hráčky v Regionálních
tréninkových skupinách se poprvé
sejdou na konci března na Kaskádě,
resp. v dubnu ve zbývajících třech regionech České republiky.
Most: hole-in-one
i městský golf
Hrajeme golf
Zahájení golfové sezony na mosteckém hřišti bylo letos o první březnové
sobotě ozvláštněno golfovým úderem, na který převážná většina hráčů
čeká celý život, a přece se ho nikdy
nedočká. Dokonce valná část golfistů
se nikdy nestane ani svědkem tohoto
mimořádného sportovního úspěchu.
Magická rána znamenající jamku
zahranou na jediný úder neboli „hole-in-one“ či „eso“ se podařila na mostecké jedenáctce Ladislavu Kabíčkovi. Ten
na vzdálenost 124 metrů dopravil golfový míček (o standardním průměru
42,67 milimetru) do jamky (o průměru
pouhých 10,8 centimetru). Pravděpodobnost takového úderu je u rekreačního hráče přibližně 1 : 6,6 milionu.
Jako ocenění svého výjimečného úspěchu obdržel pan Kabíček dvě
vstupenky na Dny vína a od klubu plný
roční hrací poplatek na sezonu 2016.
Od vzniku mosteckého golfového
hřiště v roce 1993 šlo o devátou jamku
zahranou na jedinou ránu. Průměrně
tak Most čeká na tento zázračný úder
2,5 roku. Poslední dvě mostecká esa
dělil jeden rok a 13 dnů, ale bylo období, kdy se na hole-in-one čekalo
více než 5 let.
Každý, kdo dosáhne tohoto mimořádného úspěchu, je povinen zaplatit v klubovně počet lahví sektu
odpovídající číslu jamky, na níž bylo
hole-in-one dosaženo. U pana Kabíčka tedy šlo o jedenáct lahví.
Most nezahálí ani koncem měsíce.
V sobotu 28. března od 10 hodin
v centru města proběhne kvalifikační turnaj na mistrovství Evropy
v urban golfu, které se odehraje 16. května v Londýně. Hrát se
bude i ze střechy hotelu Cascade.
Devět míst v reprezentačním týmu je
určeno pro nejlepší hráče urban golfu a zbylá tři místa budou patřit třem
nejlepším z kvalifikačního turnaje. Pořadateli jsou Česká asociace extrémního golfu a město Most.
Urban golf je odnoží extrémního
golfu, který se vrací ke svým kořenům
a svá hřiště si hledá mimo trávníkové
resorty. Mezi hráči urban golfu se najdou i golfisté ze sportovních klubů.
POD LUPOU
7
BŘEZEN II. 2015
Jarní nabídka hřišť: kde čekají výhody
9
1
GOLF CLUB TEPLICE
oprava lávky na jamce č. 2, rozšíření
venkovního posezení restaurace
nové kvalitní značkové míčky na driving
range, nové dropzóny na jamkách č. 2,
9 a 16, nový provozovatel restaurace
s novou kuchyní
pobytový balíček pro 2 osoby za 3390 Kč
(ubytování na 1 noc se snídaní, neomezené fee na 2 dny, 200 míčků na driving
range, 50 minut s trenérem, vstup do
vodních lázní v Altenbergu, nebo jízda
na letní bobové dráze, nebo 1 h až pro
4 osoby ve Wellness Hrádek Letná
v Teplicích)
2
GOLF BEŘOVICE
6
ranní fee na 18 jamek s buginou za
1300 Kč (pondělí až čtvrtek do 10 h,
možnost rezervace pouze přes recepci),
nové vstupní členství pro děti a mládež
do 18 let za 1000 Kč (děti do 6 let bez
hracích poplatků, děti od 6 do 12 let
hrací poplatek 1000 Kč, děti od 12 do
18 let hrací poplatek 5000 Kč), zvýhodněné řádné členství za 15 000 Kč
s možností rozložení splátek do 5 let
(roční hrací poplatek 13 000 Kč bez
omezení hraní), nový klubový člen
obdrží při jednom z balíčků pro začátečníky startovací sadu holí zdarma
GOLF CLUB LIBOUCHEC
zkvalitnění všech greenů, rekonstrukce
odpališť, nové webové stránky
při koupi 10 fee 1 zdarma
28. 3. Otevírání sezony, 5. 4. Pomlázkový turnaj, 11. 4. Jak jsi na tom v nové
sezoně, 16. 4. HCP den, 30. 4. Čaroděj-čarodějka
od dubna pravidelné HCP čtvrtky
a neděle
YPSILON Gr LIBEREC
spojení recepce s pro-shopem, změna
provozovatele restaurace, plánované
rozšíření kapacity bugin
10
GOLF CLUB SEMILY
inovace a revitalizace nových odpališť
po celém hřišti, zkvalitnění klubového
zázemí, výstavba komínu a pergoly,
dokončování informačního systému
a označení jamek
„5+1“ pro začátečníky (1570 Kč za hru
na 5 různých hřištích)
11
GR HODKOVIČKY
možnost hrát s drivingovými míčky na
všech tréninkových plochách
od dubna každé úterý a neděle Hodkovičky Tour, od dubna každý čtvrtek
Hezká hra
GK RÁJ – SRBSKO
v ceně fee vstup do bazénu zdarma a sleva 50 % na vstup do sportovního areálu
každý čtvrtek dětské kurzy
9
2
úprava některých odpališť, kompletní
dokončení rekonstrukce klubovny,
plánované dokončení vyasfaltovaného
parkoviště
od 2. 4. dětská školička zdarma (pro
děti od 4 let)
16
GOLF CLUB NA VRŠÍCH
15
12
v rámci řádného členství nově Východočeský golfový pas se spoustou výhod
pro všechny devítky
17
GOLF CLUB PODĚBRADY
nový bunker na jamce č. 1, nové odpaliště na jamce č. 7, odstranění roští, drenáže na lesních jamkách, rekonstrukce
restauračních prostor a vstupní haly
změna vstupních poplatků do klubu
na 24 900 Kč z původních 70 000 Kč pro
dospělé a na 19 900 Kč z původních
70 000 Kč pro seniory, vstupní poplatek
pro manželský pár za 40 000 Kč
6
3
17
11
22
20
18
5
23
24
7
21
25
13
3
GOLF CLUB LUBY
8
nově znormované hřiště
sleva 50 % na všechna fee pro juniory
a studenty
11. 4. Velikonoční turnaj, 25. 4. zahajovací Jarní cena Lubů
4
GOLF KOTLINA TEREZÍN
nové členství pro seniory na dopolední
fee za 4600 Kč (všední dny), 1 h s trenérem pro seniory za 90 Kč
13
7
GOLF RESORT BECHYNĚ
rekonstrukce odpališť na jamkách č. 3,
4a5
celodenní fee za 355 Kč (všední dny)
a 485 Kč (víkendy a svátky), pobytový
balíček pro 2 osoby za 1990 Kč (ubytování na 1 noc se snídaní, celodenní fee,
2x 50 míčků na driving range, balíček
do bagu)
4. 4. zahajovací Velikonoční turnaj
5
PILSNER GR HOŘEHLEDY
od 1. 4. akademie pro děti a mládež
resortní hotel oceněn Velkou hvězdou
cestovního ruchu (1. místo v kategorii
Golfový balíček), práce na rozšíření
hřiště na 18 jamek, zkvalitnění hracích
povrchů pro plynulejší hru, rozšíření
parkovacích míst, postupné osazování
příjezdových cest navigačními cedulemi
8
ubytovací Romantický balíček pro dvě
osoby za 5100 Kč (ubytování, neomezené
fee, tříchodová večeře přímo na 7. odpališti, dovezená golfovou buginou)
členství Premium GOLF & SPA za 1000 Kč
(pro každého, kdo si přijde zahrát 3x
a více), Velikonoční balíček pro 2 osoby
za 6200 Kč (ubytování na 2 noci, neomezený golf, 300 driving míčků, 1 e-cart)
Novinky na hřišti
Speciální výhody
Tipy na turnaj
Propagační akce
GC ČESKÝ KRUMLOV
nová odpaliště na jamkách č. 6 a 18
11. 4. zahajovací Krumlovský Skokan,
14. 4. Jihočeská senior golf tour
každé úterý a čtvrtek otevřené golfové
lekce pro ženy a dívky (90 minut lekce
za 150 Kč), od 31. 3. každé úterý a čtvrtek tréninky pro děti (13 lekcí po
75 minutách za 1300 Kč)
23
GK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
nové jezírko mezi fairwayemi na
jamkách č. 3 a 7, zvětšení a prohloubení
jezírek před greenem na jamce č. 18,
vytvoření jamky č. 19, zvětšené jezírko
u greenu jamky č. 7, zasypání některých
příčných vod, posunutí odpaliště na
jamce č. 17 o cca 50 m ke greenu, vybudování vodních překážek na veřejném
hřišti, nový putting green před klubovnou, změna provozovatele restaurace
(španělské a jihoamerické speciality)
sleva fee na veřejné devítce na 290 Kč
z původních 350 Kč (pondělí až čtvrtek)
a na 390 Kč z původních 450 Kč (pátek
až neděle), druhočlenství v GKHNV za
8900 Kč (neomezená hra na Hluboké +
10 volných vstupů na partnerská hřiště
v Rakousku), akce 1+1 rok golfu zdarma
na Hluboké (k zakoupenému členství
stejné členství na rok 2016 zdarma)
každou středu lekce s trenérem pro
začátečníky i pokročilé za 299 Kč
14
GOLF CLUB PRAHA-MOTOL
změna provozovatele restaurace,
rozšířené parkoviště, rozšířená dětská
akademie, nový golfshop
sleva 50 % na nový typ členství za
10 000 Kč z původních 20 000 Kč, roční
poplatek 8000 Kč (možnost splátek)
12. 4. Zahajovací turnaj sezony
18
GOLF RESORT OLOMOUC
4. 4. Otevírací turnaj, 11. 4. Dubnový
stableford, 26. 4. Let’s golf,
od 14. 4. tradiční HCP úterý
19
GOLF ZLONÍN
5 fee na hřiště PAR3 za 800 Kč
28. 3. Zahajovací Foursome (na hřišti
PAR3 a polní 6jamkové akademii)
od 31. 3. každé úterý a pátek jarní
golfové kurzy pro děti
20
Gr KARVINÁ-LIPINY
možnost zaškolení nováčka na veřejné
hřiště + 1 cvičná jamka za 109 Kč na hodinu (v úterý od 17 h, v sobotu od 10 h)
VALAŠSKÝ GK ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM
sleva dopoledního fee na 9 jamek pro
2 osoby na 550 Kč z původních 800 Kč
(pondělí až čtvrtek) a na 18 jamek pro
2 osoby na 950 Kč z původních 1200 Kč
(pátek až neděle)
5. 4. Velikonoční turnaj
25
GOLF RESORT AMD BRNO
5. 4. zahajovací Jarní stableford
od dubna každé úterý dětské kurzy
Nenechte si ujít
V televizi
Shell Houston Open
Přenos z turnaje PGA Tour
(2.– 5. 4. na Golf Channel)
Masters Tournament
Přenos z 1. majoru sezony
(9.–12. 4. na ČT Sport)
RBC Heritage
Přenos z turnaje PGA Tour
(16.–19. 4. na Golf Channel)
16
19
14
hra pro 3 hráče za cenu 2 fee
4
PARK GOLF cLUB
OSTRAVA-ŠILHEŘOVICE
nově znormované hřiště, 20 přebudovaných odpališť po celém hřišti, chystaná
rekonstrukce klubovny
výsadba nových stromů, nový web
4. 4. zahajovací Poděbradský texas,
26. 4. Poděbrady Tour I.
10
1
G&C CLUB PROSEČNÉ
24
12
od startu sezony projekt „Se školou
na golf“
15
22
GOLF & COuNTRY CLUB
SVOBODNÉ HAMRY
V knihovně
Golf pro každého
Velká kniha o velké hře, v níž najdete
vše k tomu, abyste se mohli postavit
na golfové hřiště a úspěšně odpálili
první míček. Obsahuje obrazovou
učebnici golfu, testy a cvičení pro
zdokonalení hry, profesionální návody a rady pro všechny druhy golfu.
Dílo Steva Newella pořídíte asi za
čtyři stovky.
Češi v akci
Venku
Amatéři
Mistrovství Španělska, ženy (Real
Club Pineda de Sevilla): 3. M. Luňáčková ve hře na jamky (15. místo ve dvoukolové kvalifikaci). Do osmifinále na
jamky postoupila Frýdlová (22. místo
v kvalifikaci na rány).
Mistrovství Španělska, muži (Sherry
Golf Jerez): v 1. kole na jamky prohráli
Zach (5. v kvalifikaci na rány) a Lébl (9.).
Profesionálové
Ladies European Tour (Chaj-kchou,
Čína): 29. Spilková +4 (75-74-71-76).
projekt „Jdu na golf“ za 990 Kč (3 hole
+ 3 míčky + 2 lekce s trenérem)
4. 4. Turnaj zahájení sezony
21
GOLF RESORT TELČ
redesign jamky č. 1, plánování nové cesty na jamce č. 14, nové sekačky roughů
double fee za 1490 Kč (2 celodenní fee
včetně oběda a tréninkových míčů),
celodenní fee (za 1 cenu neomezený
počet odehraných jamek), projekt
Ambasador (negolfista v doprovodu
golfisty hraje a trénuje zdarma), MINI
turnaje (příležitost uspořádat si vlastní
turnaj na míru)
Vydavatel: Hrajemegolf.cz, s. r. o.,
Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1
IČO: 02837137, ev. č.: MK ČR E 21621
Ročník II, vydání č. 2.
• Vyšlo 23. 3. 2015 v nákladu 10 000 ks
• distribuce zdarma na hřiště a pro partnery
• vychází ve dvoutýdenním cyklu
Redakce: +420 417 535 788
Inzerce: +420 602 229 376
Redakce: Čeněk Lorenc, Tereza Blažková,
Antonín Ebr, Jiří Nikodým, Pavel Skořepa,
Zdeněk Sluka
Obchod a marketing: Antonín J. Grimm
Grafika: Renata Nováková
Korektura: Lucie Horčíková
Své připomínky či případné náměty,
reakce a názory na vydání nám můžete
zaslat na adresu [email protected]
KOMENTÁŘE
8
BŘEZEN II. 2015
Primář, obvoďák
a zřízenec
MŮJ SOUD
Antonín Ebr
autor je golfovým
publicistou
G
olf je stále rozdělen na profesionální a amatérský, takže se nabízí vzpomínka na dobu, kdy trenéři
neměli povolen vstup do klubovny,
protože na ně amatéři, kdysi ti praví golfoví hráči, pohlíželi skrz prsty.
Dnes je situace jiná. Členy profesionálních golfových asociací nikdo
odnikud nevyhazuje a oni jsou i díky
nadprůměrným výdělkům na vrcholu golfové společnosti.
A to je také častým námětem debat hráčů. Odpovídají výdělky profesionálních trenérů jejich vzdělání,
zkušenostem, náročnosti povolání
a poptávce? Nejsou třeba trenéři
jednou z brzd dalšího rozvoje golfu
v Česku?
Podívejme se na problematiku
objektivně a bez emocí. Trenéři inkasují za hodinovou lekci zhruba 600 až
1000 korun. Samozřejmě že o klienty
Předváděcí
akce žijí
Pohled
zvenčí
musí bojovat, a nemají tudíž zaručenou stálou výši měsíčního výdělku.
Záleží především na jméně, místě
působení a schopnosti prosadit se na
trhu práce.
Srovnejme to například s hodinovou mzdou vybraných zdravotnických profesí. Primář v nemocnici
si přijde na 450 korun za hodinu,
praktický lékař bere zhruba 270 korun, zřízenec na výplatní pásce najde
70 korun za hodinu práce. Bez prémií, odměn a dalších výhod.
Profesionál s nejvyšším golfovým
a vysokoškolským vzděláním a zkušenostmi může být brán jako primář
v nemocnici a tomu může odpovídat
jeho honorář. Zkušený trenér s průměrným vzděláním může být jako
praktický lékař. Student úvodního
ročníku či cvičitel, který absolvoval
kurz a má dvojmístný handicap, by
měl být chápán jako zřízenec rozvážející pacienty. Nic víc, nic míň.
Jsou tedy golfoví učitelé příliš
drazí? Platí, že nejsme tak bohatí,
abychom si mohli kupovat levné trenéry? Těžká odpověď. Na každý pád
vybírejte pečlivě, nenechte se okrádat nedouky a plaťte za kvalitu!
Čeněk Lorenc
V
době, kdy golf bojuje o každou
duši ochotnou zaplatit za green
fee nebo lekci, by se u výročního
zasedání profesionálních trenérů
a hráčů čekalo jako hlavní téma, jak
a čím přilákat další golfisty do náruče
téměř tří stovek učitelů hry.
Nestalo se. Valná hromada české
PGA se v nevolebním roce zabývala
zásadními tématy typu, zda trenér
může nosit při lekcích šortky nebo
kdo má nárok být volen do výkonného výboru.
Navíc se do oficiálního (!) programu jednání dostaly dvě prezentace
služeb a zboží. Ta první představovala
profesionálům letovisko na Kapverdských ostrovech a údajné výhody
tamního investování pro přítomné
i jejich klienty.
Kdo by si snad myslel, že předváděcí akce jsou na ústupu, vyvedlo
by ho takové odpoledne v hotýlku
v Dolních Počernicích z omylu.
inzerce
Tip pro čtenáře
Mark Frost – Zápas
Americký spisovatel Mark Frost svým
nepřekonatelným stylem dává znovu
ožít příběhu památné čtyřhry, nejslavnějšího soukromého zápasu, jaký
se kdy v golfu hrál. Děj postavený na
autentických vzpomínkách hlavních
aktérů se prolíná s líčením jejich pestrých
a pohnutých životních
osudů a s nádhernými
popisy Cypress Pointu,
klasického hřiště slavného projektanta Alistera
MacKenzieho.
Píše se rok 1956: Eddie Lowery, bývalý nosič
holí brilantního Francise
Ouimeta (o jeho osudu
pojednává Frostova kniha Golfový sen), nyní bohatý obchodník s auty
a zapálený příznivec
ZVOLTE PIRELLI A ZÍSKEJTE KONTROLU
amatérského golfu, se chlubí svému
bohatému příteli Georgi Colemanovi,
že jeho dva obchodní zástupci – americký amatérský šampion Harvie Ward
a vycházející hvězda Ken Venturi – jsou
schopni porazit kterékoli dva golfisty
na světě. Coleman se Loweryho ptá, jak
to chce dokázat. „Přiveď
mi zítra ráno na hřiště
dva nejlepší golfisty,“ odpoví Lowery, „a uvidíme.“
A Coleman se opravdu
dostaví – s Benem Hoganem a Byronem Nelsonem, dvěma nejzářivějšími ikonami ve světě
profesionálního golfu.
Zápas (The Match).
Vydalo nakladatelství Jota
v roce 2014. 304 stran.
Cena na www.jota.cz:
278 Kč.
Soutěžte s GOLFPLAN
o pojištění Birdie
P ZERO™ SOFT
„Uslyšel jsem fore, tak jsem si zakryl hlavu. Dostal jsem to do
kotníku. Teď mám v bagu dvě nové hole, a to francouzské.
Od GOLFPLAN jsem dostal slušné odškodnění, a jestli
to bude mít trvalé následky, GOLFPLAN mě v tom nenechá.“
P ZERO™ MC
Golfista M. E., Karlovy Vary
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaké výše dosahuje úrazové pojištění Golfplan
ve variantě Birdie?
RŮZNÉ PNEUMATIKY, STEJNÁ TECHNOLOGIE.
VYBRÁNO FORMULÍ 1 A NEJLEPŠÍMI VÝROBCI AUTOMOBILŮ.
NÁSLEDUJTE JEJICH PŘÍKLADU.
a) 500 000 Kč
b) 1 000 000 Kč
c) 1 500 000 Kč
www.golfplan.cz
Správnou odpověď zasílejte na [email protected]
Soutěž platí do 10. 4. 2015, výherce bude následně vylosován.
SÍLA POD KONTROLOU
Logo F1 FORMULA 1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX a související ochranné známky jsou obchodními známkami společnosti Formula One Licensing B.V., a Formula One group.
Všechna práva vyhrazena.
Vítěz soutěže o pojištění z minulého čísla Hrajeme Golf:
Marek Sklenář, Telnice
Gratulujeme!
157x222_Vert_McLaren CZ.indd 1
13.3.2015 11:53:53
Download

Stáhnout PDF - Hrajeme golf.cz