Jún, Júl
Info – čo bolo
Fotogaléria
Výsledky
Info – čo bude
SAMSUNG MID- AM TOUR 2010
VOLVO XC60 GOLF & STYLE TROPHY
INFO – ČO BOLO
GC WELTEN, Báč 20. jún
VOLVO XC 60 GOLF & STYLE TROPHY
Štvrtý turnaj, ktorý sa konal dňa 20. júna na golfovom ihrisku Welten v Báči je turnajom, ktorým sme presne za
polovicou túry s názvom VOLVO XC 60 GOLF & STYLE TROPHY. Zároveň bol posledný, ktorý sa konal na
tomto ihrisku nakoľko zostávajúce tri turnaje pre vás agentúra Tee Time agency pripravuje na golfové ihrisko
GC Donnerskirchen v Rakúsku.
Posledný turnaj vo Weltene si prišlo zahrať vyše deväťdesiat hráčov. Tými najlepšími, ktorí si odniesli ceny sa
stali: Pavol Segéň, ktorý okrem toho, ţe vyhral doplnkovú súťaţ Longest drive muţi, získal aj prvé miesto
v kategórií A a zlepšil si HCP na 5,5. Dorota Zlochová zahrala najdlhší odpal zo ţien a cenu za nearest to pin
si odniesol Michal Kresťanko, zahral 6,08 metra k jamke.
Víťaza kategórie A uţ poznáme, druhým najlepším sa stal Juraj Šitina a ako tretí skončil Alexander Nagy.
V kategórií B sa stal najlepším hráčom Radovan Oreský, čo mu prinieslo aj zlepšenie HCP z 36 na 29. Martin
Kostič sa umiestnil ako druhý a tretím sa stal Richard Guniš. Ani víťazstvom Paľa Segéňa sa však priebeţné
celkové poradie nezmenilo. Na špičke sa stále drţí Ladislav Vida, ktorý ma náskok pred Rastislavom Antalom
o dva body.
Na spomínané ihrisko GC Donnerskirchen a zároveň na piaty turnaj s týmto názvom sa môţeme tešiť dňa 26.
augusta 2010. Uvidíme, či práve zmena ihriska prinesie aj zmenu celkového víťaza. Tešíme sa na vás.
2|TEE TIME NEWS
FOTOGALÉRIA
http://www.teetimeagency.sk/letne/letne02foto4.htm
Foto
http://www.teetimeagency.sk/letne/teetime_video0410.htm
Video
3|TEE TIME NEWS
FOTOGALÉRIA
VÍŤAZI VOLVO XC 60 GOLF & STYLE TROPHY
V kategórii A skončil ako druhý
Juraj Šitina
Kategória B:
1. miesto Radovan Oreský
2. miesto Martin Kostič
3. miesto Richard Guniš
Longest drive ţeny vyhrala
Dorota Zlochová
4|TEE TIME NEWS
VÝSLEDKY
VOLVO XC60 GOLF & STYLE TROPHY 2010
Welten - Báč 20.06.2010 A - KATEGÓRIA
Poradie
Meno
Klub
HCP pred
Kolo 1
Skóre
HCP po
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SEGÉŇ Pavol
ŠITINA Juraj
NAGY Alexander
HOLEŠ Jozef
JAŠKA Vojtech
BEŇO Ramón
VALO Matej
ZLOCHA Martin
STRNAD Anton St.
ANTALA Rastislav
FARKAŠOVSKÝ Karol
MCDERMOTT Frank
VIDA Ladislav
TARNÓCZY Peter
SLEZÁK Matej
GCCBB
GCPEG
GCW
RMG
GCW
AGC
SPAGK
LGK
FSIGC
PRGC
FSIGC
GCCBB
GCW
FSIGC
GCPEG
6,3
5,8
10
15,1
13,3
10,7
11,6
13,6
12,3
4,6
11,4
11,7
6,8
11,7
13,5
34 / 74 / (40)
29 / 81 / (32)
28 / 80 / (39)
25 / 87 / (40)
25 / 83 / (40)
25 / --- / (36)
24 / 84 / (36)
24 / 84 / (39)
24 / 85 / (36)
23 / --- / (27)
23 / --- / (34)
23 / 86 / (36)
23 / --- / (30)
22 / --- / (34)
22 / 89 / (36)
34
29
28
25
25
25
24
24
24
23
23
23
23
22
22
5,5
5,9
9,4
13,9
12,1
10,7
11,6
12,7
12,3
4,7
11,4
11,7
6,9
11,7
13,5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ĎURIK Maroš
ĎUROVČÍK Vladimír
ĎURČEK Peter
HUDEC Richard
MATTA Ladislav
MITRO Vladimír
ŠTORA Milan
BOLF Ján
KRESŤANKO Michal
ZLOCHOVÁ Paulína
FALTUS Ivan
BORGUĽA Igor
HANTÁK Rudolf
ŠTORA Branislav
NAGY Pavol
KAAN Miloš
GABOVIC Martin
KOZÁR Marián
Sokrates Golf&Country Club
SPAGK
GCW
GCPEG
GCCBB
GKT
GCCBB
GCW
GCPEG
LGK
GCW
GCW
GCW
GCCBB
FSIGC
GCW
GCW
GCPEG
11,4
16,8
17,8
17,5
11,9
12,5
17,5
12,3
9
17,3
17,6
17,2
11,8
16,7
16,4
16,9
13,7
16,5
21 / 88 / (32)
21 / 87 / (40)
21 / --- / (36)
20 / 89 / (39)
20 / 88 / (33)
20 / 90 / (33)
19 / 91 / (37)
19 / --- / (29)
19 / 91 / (26)
19 / 91 / (37)
19 / --- / (36)
19 / 92 / (36)
19 / 91 / (31)
18 / 92 / (35)
18 / 94 / (32)
18 / 91 / (36)
17 / 92 / (31)
16 / 94 / (32)
21
21
21
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
17
16
11,5
15,6
17,8
16,6
11,9
12,5
17,2
12,4
9,1
17
17,6
17,2
11,9
16,7
16,5
16,9
13,8
16,6
5|TEE TIME NEWS
VÝSLEDKY
Welten - Báč 20.6.2010 B - KATEGÓRIA
Podľa propozícii sa hráčom s HCP 37 - 54 počíta výsledok ako hráčom s HCP 36 !!!
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Meno
ORESKÝ Radovan
KOSTIČ Martin
GUNIŠ Richard
LACEK Marián
SLIMÁK Milan
SERES (JUN.) Csaba
SALAMON Csaba
TURNER Mário
KOLUŠ Štefan
MÍČEK Vladimír
JUST Peter
BOLFOVÁ Veronika
JUST Robin
KUKAN Ľubomír
POLÁKOVÁ Silvia
BERÉNYI Zoltán
ZUŠŤÁKOVÁ Karin
ČESNEK Róbert
HUDECOVÁ Klára
MAJTÁSOVÁ Katarína
KORČUŠKA Peter
FOLTÍN Igor
AMBRUS Csaba
KOŠALKO Ivan
GÓG László
DROCÁR Kamil
ZLOCHOVÁ Dorota
ROŠTÁR Martin
BALÁŢIK Marian
SOVÍK Roman
KAANOVÁ Mária
PLOIG Ivan
BIZOŇOVÁ Dagmar
KISS Imrich
ČÍŢKOVÁ Svetlana
ZACHAROVÁ Andrea
SANDOROVÁ Eleonóra
Klub
GCPEG
RMG
GKT
AGC
GRCC
GCW
St. Lorinc GC
GCW
GCW
GCW
PRGC
GCW
PRGC
SPAGK
EGPC
GCW
PRGC
AGC
GCPEG
EGPC
FSIGC
AGC
GCW
SPAGK
MGC
GCCBB
LGK
GCCBB
GCPEG
GKT
GCW
AGC
PRGC
GCW
GCPEG
PRGC
GCW
HCP pred
Kolo 1
Skóre
HCP po
36
33
31,4
24,8
20,6
24,8
35
21,6
34
33,5
20,4
32,2
23,2
19
23,5
28
22,6
28,2
26,1
26,9
22
34,2
34
27,5
34
17,6
19,4
29,5
24,7
20,3
33,9
27,2
31,1
19,2
29,9
30,8
41
50 / 97
48 / 95
46 / 96
46 / 88
45 / --44 / 90
42 / 104
42 / 88
41 / 105
41 / --41 / 88
40 / --40 / 93
39 / --39 / 93
39 / --38 / 93
38 / 100
38 / 97
38 / 98
37 / 94
37 / 108
37 / --36 / --36 / 109
36 / 96
36 / 92
35 / 104
35 / --35 / --34 / 110
34 / 102
34 / --34 / 93
34 / 105
32 / --32 / 120
50
48
46
46
45
44
42
42
41
41
41
40
40
39
39
39
38
38
38
38
37
37
37
36
36
36
36
35
35
35
34
34
34
34
34
32
32
29
27
26,4
20,8
17,3
21,6
32
19,2
31,5
31
18,4
30,2
21,6
17,9
22,3
26,5
21,8
27,2
25,3
26
21,6
33,7
33,5
27,5
34
17,6
19,4
29,5
24,7
20,3
33,9
27,2
31,1
19,2
29,9
30,8
41
6|TEE TIME NEWS
PRIEBEŢNÉ PORADIE
VOLVO XC60 GOLF & STYLE TROPHY 2010
PRIEBEŢNÉ PORADIE V CELKOVOM HODNOTENÍ - EKLEKTIK
WELTEN - BÁČ, DONNERSKIRCHEN
Jamka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
počet
10 11 12 13 14 15 16 17 18 rán
1 VIDA Ladislav
3
4
4
3
4
3
3
2
5
4
3
5
4
5
3
3
3
4
65
2 ANTALA Rastislav
4
4
5
4
3
3
3
3
5
4
4
4
3
4
3
4
3
4
67
3 KRESŤANKO Michal 4
3
4
3
3
4
4
3
5
4
4
5
3
5
3
4
2
4
67
4 SEGÉŇ Pavol
4
4
5
4
4
4
3
3
4
4
3
5
3
5
3
3
3
4
68
5 Karol
3
4
4
3
3
3
4
4
3
4
5
5
4
4
3
5
3
4
68
6 TARNÓCZY PETER
4
3
6
4
4
4
4
3
5
3
4
4
3
5
4
4
3
4
71
7 NAGY Alexander
4
3
5
4
3
4
3
4
5
4
4
5
3
5
4
4
3
4
71
8 BOLF Ján
4
4
6
4
3
5
4
4
5
3
4
4
3
5
3
4
3
5
73
9 PINTER Martin
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
3
4
3
4
73
10 SLIMÁK Milan
5
3
5
4
3
4
4
3
5
5
5
4
4
4
3
4
4
6
75
11 ŠTORA Milan
5
4
5
4
3
4
4
3
5
5
4
5
3
5
4
4
3
5
75
12 KORČUŠKA Peter
5
3
5
4
5
4
4
4
4
5
4
7
3
5
3
3
3
4
75
13 DROCÁR Kamil
3
3
6
4
4
4
4
3
5
5
4
6
3
5
4
4
4
4
75
14 BUGÁR Tibor
3
4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
3
5
5
5
3
4
76
15 ĎURIK Maroš
5
4
6
4
3
4
4
3
5
5
4
6
3
6
4
4
2
4
76
16 JAŠKA Vojtech
4
5
4
4
3
4
4
4
6
5
4
5
3
6
4
4
3
5
77
17 ORAVEC Marián
4
4
5
3
6
4
4
4
5
4
3
4
5
7
4
4
4
3
77
18 BUBÁNOVÁ Lujza
4
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
6
3
6
4
4
3
5
78
19 JUST Peter
5
4
5
4
4
4
3
4
5
4
4
6
3
6
5
4
3
5
78
20 KUKAN Ľubomír
4
3
5
4
4
5
4
3
5
5
5
5
4
5
5
4
3
5
78
21 SANDOR Arpád
4
4
6
4
4
4
5
4
6
4
4
5
4
5
4
4
3
5
79
22 FEDORKOVIČ Jozef 4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
4
5
3
5
5
4
3
6
79
23 ŠAFÁR Jozef
5
5
5
4
4
5
4
3
5
5
4
5
4
5
4
4
3
5
79
24 NEŠTICKÝ Milan
4
4
6
5
3
4
4
4
6
5
5
4
4
4
5
4
3
5
79
25 ŠTORA Branislav
4
3
6
3
4
5
4
4
6
5
5
6
3
5
5
4
3
5
80
26 EISLER Ján
5
4
5
4
4
5
7
4
4
5
5
5
3
5
3
5
3
4
80
27 GABOVIC Martin
5
4
6
4
3
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
3
4
80
FARKAŠOVSKÝ
7|TEE TIME NEWS
INFO – ČO BOLO
GC ADAMSTAL, 23. jún
AVNET GOLF & WINE
Na krásnom, aj keď veľmi náročnom golfovom ihrisku GC Adamstal v Rakúsku pripravila dňa 23. júna
agentúra Tee Time Agency ďalší turnaj s názvom AVNET GOLF & WINE, čo je jedinečná golfová túra určená
pre všetkých milovníkov golfu a dobrého vína.
Zloţitosť ihriska neodradila dokonca ani päťdesiatštvorkárov, ktorí ukázali, ţe aj na tomto ihrisku sa dá
zlepšiť svoj HCP, čo nám predviedla Zuzana Loksová, ktorá si svoj HCP zlepšila na 32.
Uţ z názvu tejto túry je všetkým známe, ţe okrem golfu k nej neodmysliteľne patrí aj ochutnávka vína, ktorá
sa konala v reštaurácií Towers. Tentokrát sa degustovali vína od spoločnosti ITAL MARKET. Okrem toho, ţe
si hráči mohli v degustačnej súťaţi vyskúšať, akí sú zdatní vinári, sme sa dozvedeli, kto sa najlepšie cez deň
popasoval s golfom.
Cenu za najdlhší odpal z muţov si odniesol Martin Belan ml. Michaela Tomešová okrem toho, ţe vyhrala
longest drive ţeny, to natrela chlapom v nearest to pin. Zahrala k jamke 1,59 metra. Karol Kučera zahral
ihrisko na pekných sedemdesiatdva rán a patrí mu víťazstvo v kategórií A. Druhé miesto získal Roman
Lisičan a Juraj Šitina skončil ako tretí. Uţ spomínaná Zuzana Loksová si odniesla prvé miesto v kategórií B.
Na druhom mieste sa umiestnila Klára Hudecová a ako tretí skončil Alexander Lengyel.
Veríme, ţe si nenecháte ujsť další turnaj tejto túry a znova sa uvidíme pri golfe a dobrom víne.
8|TEE TIME NEWS
FOTOGALÉRIA
http://www.teetimeagency.sk/letne/letne03foto2.htm
Foto
9|TEE TIME NEWS
VÝSLEDKY
AVNET GOLF & WINE 2010
GC ADAMSTAL - 23. jún 2010 A - KATEGÓRIA
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Priezvisko a meno
KUČERA Karol
LISIČAN Roman
ŠITINA Juraj
NAGY Pavol
OČENÁŠ Branislav
VACH Jiří
VALO Matej
BORČIN Pavol
STANČEK Rastislav
ANTALA Rastislav
FARKAŠOVSKÝ Karol
TOMEŠOVÁ Michaela
KOYŠ Rastislav
ZUŠŤÁK Ivan
JAMNICKÝ Ivan
ŠTORA Branislav
JUHAS Marek
MITTER Juraj
BOBOCKÝ Ľuboš
LANČARIČ Martin
SVOBODOVA Martina
KRESŤANKO Michal
SURA Martin
TOMEŠ Peter
BELAN Michal
ŠTORA Milan
SEGÉŇ Pavol
HUDEC Richard
MARTINUS Marián
GABOVIC Martin
SOPKO Milan, st.
LISIČAN Adam
ŢIAK Martin
BOHUŠ Rudolf
ČEREŠNÍK Peter
KOZÁR Marián
Klub
GCW
FSIGC
GCPEG
FSIGC
GC Hainburg
SPAGK
SPAGK
EGC
GC Telč
PRGC
FSIGC
FSIGC
FSIGC
PRGC
EGPC
GCCBB
GC Hainburg
FSIGC
SPAGK
GCW
FSIGC
GCPEG
GC Hainburg
FSIGC
FSIGC
GCCBB
GCCBB
GCPEG
AGC
GCW
LGK
FSIGC
FSIGC
PRGC
GCPEG
GCPEG
HCP pred
Kolo 1
Skóre
HCP po
10,6
14,2
5,9
16,5
12,1
9,3
11,6
17,5
12,5
4,7
11,4
7,6
14
14,3
12
16,7
17,1
17,1
13,6
4,6
6,7
9,1
17,8
16,5
9
17,2
5,5
16,6
12,3
13,8
11,9
6,9
16,5
16,4
13,2
16,6
72 / 34
72 / 34
73 / 33
74 / 32
74 / 33
75 / 31
75 / 31
76 / 31
76 / 32
78 / 31
78 / 30
78 / 31
79 / 28
79 / 28
80 / 26
81 / 30
82 / 28
82 / 27
82 / 24
83 / 26
83 / 30
83 / 26
85 / 28
85 / 22
86 / 23
86 / 22
86 / 22
87 / 27
89 / 22
89 / 26
90 / 22
92 / 22
39 / 17
45 / 23
52 / 21
59 / 32
72
72
73
74
74
75
75
76
76
78
78
78
79
79
80
81
82
82
82
83
83
83
85
85
86
86
86
87
89
89
90
92
---------
10,6
14,2
6
16,6
12,1
9,4
11,7
17,6
12,6
4,8
11,5
7,7
14,1
14,4
12,1
16,8
17,2
17,2
13,7
4,7
6,8
9,2
17,9
16,6
9,1
17,3
5,6
16,7
12,4
13,9
12
7
16,6
16,5
13,3
16,7
10|TEE TIME NEWS
VÝSLEDKY
GC ADAMSTAL - 23. jún 2010 B - KATEGÓRIA
Podľa propozícii sa hráčom s HCP 37 - 54 počíta výsledok ako hráčom s HCP 36 !!!
Poradie
Priezvisko a meno
Klub
HCP pred
Kolo 1
Skóre
HCP po
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LOKSOVA Zuzana
HUDECOVÁ Klára
LENGYEL Alexander
ČIRIK Martin
MIKLOŠOVIČ Roman
VÁLKY Patrik
BIZOŇOVÁ Dagmar
NOVOTNÝ Michal
DIANOVÁ Dagmar
GAJDOŠ Peter
HRDINOVÁ Lucia
BUCHAMEROVÁ Jana
ŠUŠOL Juraj
SEBOK František
HOMOLA Juraj
WEBER Erik
BUCHAMER Andrej
KUBIŠOVÁ Alexandra
KRAJČI Maroš
SVOBODOVA Jadranka
ŠAFÁR Jozef
EGPC
GCPEG
PRGC
EGPC
EGPC
GKT
PRGC
PRGC
GCPEG
RMG
EGPC
LGK
GCCBB
GCPEG
GCECV
GCCH
LGK
Golf Club Hostivař
GCPEG
FSIGC
GCCBB
54
25,3
35,5
54
41
19,8
31,1
32,4
32,7
29,3
54
31,4
25,4
20,3
21
31,3
26
54
19,5
31,2
20,7
62 / --37 / 104
36 / 114
36 / --32 / --32 / --31 / --31 / --31 / --31 / 113
30 / --29 / --28 / --28 / --27 / --26 / --26 / --26 / --26 / --25 / --25 / 107
38
37
36
36
32
32
31
31
31
31
30
29
28
28
27
26
26
26
26
25
25
32
24,9
35,5
54
41
19,8
31,1
32,4
32,7
29,3
54
31,6
25,5
20,4
21,1
31,5
26,1
54
19,6
31,4
20,8
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
SANDOROVÁ Eleonóra
BELAN Martin
ORAVEC Marián
OŢVOLD Roman
CUCOR Igor
ZEMAN Igor
LADVENICA Marek
SVOBODA Igor
KOTULIAK Peter
VAŠEK Juraj
MACHCINIK Dionýz
REBROŠ Marcel
GCW
FSIGC
RMG
PRGC
GCECV
GCW
GCCBB
FSIGC
GRCC
EGC
GCW
RMG
41
25,4
18,4
27,7
24,9
23,2
24,5
20,2
22,7
20,4
19,7
33
23 / --23 / --23 / --22 / --22 / --22 / --22 / 117
21 / --20 / --19 / --19 / --17 / ---
23
23
23
22
22
22
22
21
20
19
19
17
41
25,5
18,5
27,9
25
23,3
24,6
20,3
22,8
20,5
19,8
33,2
11|TEE TIME NEWS
PRIEBEŢNÉ PORADIE
GOLF & WINE 2010
PRIEBEŢNÉ PORADIE V CELKOVOM HODNOTENÍ
Meno/Jamka
GC WELTEN-Báč
GC ADAMSTAL
celkový počet
bodov
1
KUČERA Karol
1400
2000
3400
2
ANTALA Rastislav
2000
600
2600
3
ŠITINA Juraj
900
1400
2300
4
VAŠEK Juraj
2000
LOKSOVA Zuzana
5
6
2000
8
9
10
2000
BUBÁNOVÁ Lujza
1700
1700
DOVHUN Peter
1700
1700
HUDECOVÁ Klára
1700
1700
LISIČAN Roman
1700
1700
BELAN Martin
1400
LENGYEL Alexander
7
2000
1400
1400
KORČUŠKA Peter
1200
SEBOK František
1000
ŠEBOK Ivan
1200
1400
1200
200
1200
1200
ČIRIK Martin
1200
1200
NAGY Pavol
1200
1200
HOLEŠ Jozef
1100
1100
KISS Imrich
1100
1100
MIKLOŠOVIČ Roman
1100
1100
OČENÁŠ Branislav
1100
1100
GABOVIC Martin
1000
1000
VACH Jiří
1000
1000
VÁLKY Patrik
1000
1000
BIZOŇOVÁ Dagmar
900
900
ĎUROVČÍK Vladimír
VALO Matej
900
900
900
900
12|TEE TIME NEWS
INFO – ČO BOLO
GC WELTEN, BÁČ 3. – 4. júl
SAMSUNG MID – AM TOUR 2010
V prvý prázdninový víkend v dňoch 3.- 4. júla pripravila agentúra Tee Time Agency, pod záštitou Asociácie Mid
– Age golfistov Slovenska, ďalší turnaj s názvom SAMSUNG MID - AM TOUR 2010. Tentokrát sa uskutočnil
na golfistom uţ známom íhrisku Welten v Báči. Tieto dvojdňové turnaje plné golfu stráveného s priateľmi sú
vţdy obohatené aj večerným programom.
Po prvom odohranom dni bolo pre golfistov pripravené príjemné posedenie a chutné jedlá v reštaurácií Upside
Down Steak & Whisky House v Bratislave. Keďţe sa body spočítavajú za obidva dni, hráči nás opustili
v skorších večerných hodinách, nakoľko potrebovali nabrať síl do ďalšieho dňa. Okrem víťazov jednotlivých
kategórií sa najskôr vyhodnotili doplnkové súťaţe. Najdlhší odpal z muţov zahral Matej Habodász. Ani jedna
z najmladších účastníčok Martinka Karovičová sa nedala zahanbiť a odpálila najďalej zo ţien. Michal
Kresťanko zahral najbliţšie k jamke a to 3,19 metra. Nominácie hráčov na vytvorenie slovenskej
reprezentácie, ktorí sa zúčastnia aj vrcholných podujatí, kde budú reprezentovať Slovensko sa určia
v kategórii - Reprezentácia MID - AGE. Favoritom a aj víťazom tohto turnaja sa stal Rastislav Antala. Branko
Staník sa umiestnil na druhom mieste a Ladislav Vida skončil ako tretí najlepší. Okrem cien, ktoré získali, si
odniesli aj zlepšenie HCP, čo je pre golfitov tou najväčšou zásluhou. Potenciálni reprezentanti, ktorí však ešte
musia na svojom HCP popracovať sú v kategórií MID - AGE. Na prvom mieste sa umiestnil Dušan Magula.
Richard Hudec si odniesol miesto druhé a ako tretí skončil Maroš Krajči. Tí, ktorým chýba ešte nejaký ten rok,
hoci HCP na to majú, je kategória s názvom Prípravka, v ktorej sa víťazom stal Matej Valo. Na druhom mieste
skončil Matej Slezák a Tomáš Sloboda skončil ako tretí. Víťazi okrem iného získali aj mobilný telefón od
generálneho partnera Samsung, SAMSUNG OMNIA.
Najbliţšie sa na spoločný golfový víkend môţeme tešiť v dňoch 20.- 21. augusta na Kunětickej Hore.
13|TEE TIME NEWS
FOTOGALÉRIA
14|TEE TIME NEWS
FOTOGALÉRIA
http://www.teetimeagency.sk/letne/letne01foto2.html
Foto
15|TEE TIME NEWS
FOTOGALÉRIA
VÍŤAZI SAMSUNG MID - AM TOUR 2010
Kategória reprezentácia MID - AGE:
1. miesto Rastislav Antala ,
2. miesto Branko Staník
3. miesto Ladislav Vida
Kategória MID - AGE:
1.miesto Dušan Magula
2. miesto Richard Hudec
3. miesto Maroš Krajči
Kategória Prípravka:
1. miesto Matej Valo
2. miesto Matej Slezák
3. miesto Tomáš Sloboda
16|TEE TIME NEWS
VÝSLEDKY
SAMSUNG MID - AM TOUR 2010
03. - 04.júl 2010
GC WELTEN, Báč
Kategória Reprezentácia HCP 0-15
Poradie
Meno
Klub
HCP
pred
Kolo 1
Kolo 2
Score
HCP
po
5
75 / 37
79 / 35
154
4,8
1
ANTALA Rastislav
PRGC
2
STANÍK Branko
GC Hainburg
6,1
79 / 37
76 / 38
155
5,5
3
VIDA Ladislav
GCW
7,1
77 / 38
78 / 37
155
6,5
4
TARABA Igor
GCPEG
7,6
84 / 33
74 / 42
158
6,5
5
VALÍČEK Ladislav
GCCBB
6,3
80 / 35
79 / 36
159
6,3
6
HAVLÍK Dušan
GCPEG
8,2
79 / 38
80 / 36
159
7,8
7
PASTOREK Vladimír, ml. LGK
7
82 / 33
80 / 35
162
7,1
8
JURKO Peter
LGK
5,2
81 / 32
82 / 31
163
5,4
9
ŠITINA Juraj
GCPEG
6
85 / 33
79 / 35
164
6,1
10
SCHIN Peter
FSIGC
11,1
79 / 41
88 / 33
167
10,2
11
MITRO Vladimír
GKT
12,6
86 / 36
88 / 34
174
12,6
12
SEGÉŇ Ján
GCCH
11
86 / 35
89 / 31
175
11,1
13
ŢEŇUCH Michal
GKT
11,8
89 / 32
87 / 34
176
11,9
14
ZLOCHA Martin
LGK
12,7
87 / 36
90 / 32
177
12,8
15
HORANSKÝ Martin
LGK
12,4
86 / 35
92 / 30
178
12,5
16
SOPKO Milan, st.
LGK
12
81 / 40
97 / 23
178
11,1
17
LEŠČIŠINOVÁ Ivica
GCPEG
10
85 / 35
94 / 26
179
10,1
18
TARNÓCZY Peter
FSIGC
10,7
88 / 33
92 / 31
180
10,9
19
ŠIMKOVÁ Petra
FSIGC
12,1
97 / 27
84 / 38
181
11,6
20
BUBÁNOVÁ Simona
GCPEG
12,5
92 / 31
90 / 35
182
12,6
21
KOKOŠ Valér
RMG
11,2
95 / 28
90 / 32
185
11,4
22
FEDORKOVIČ Jozef
GCW
15
90 / 36
96 / 30
186
15,1
23
KRESŤANKO Michal
GCPEG
9,4
105 / 18
83 / 36
188
9,5
24
STRNAD Anton St.
FSIGC
12
77 / 37
85 / 36
---
11,7
25
FALAT František
FSIGC
14,3
93 / 32
scr
---
14,4
26
PETRÁŠ Ján
GCPEG
13,9
92 / 32
scr
---
14
27
ČEREŠNÍK Peter
GCPEG
13,4
scr
83 / 40
---
12,2
28
GEREK Ľuboš
LGK
11,7
scr
85 / 37
---
11,4
17|TEE TIME NEWS
VÝSLEDKY
Kategória Mid - Age HCP 15,1 - 36
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Meno
MAGULA Dušan
HUDEC Richard
KRAJČI Maroš
BRUDŇÁK Slavomír
HOLČÍK Ľubomír
HABODÁSZ Matej
KOKOŠOVÁ Iveta
JUST Peter
ZLOCHOVÁ Dorota
ČÍŢEK Miroslav
BARTÓK Michal
MAGULA Ľubomír
MITTER Juraj
KORČUŠKA Peter
HOLEČKOVÁ Naďa
DŢUNKO Vlastimil
SCHERHAUFER David
KOŠALKO Ivan
MATYŠÁK Peter
MAJTÁSOVÁ Katarína
BALOGH Vladimír
ČÍŢKOVÁ Svetlana
KOVÁČOVÁ Silvia
KRÁĽ Tibor
MOKRIČKA Ondrej
SOPÚCH Vladimír
PLANDOROVÁ Jozefína
BALÁŢIK Marian
DIANOVÁ Dagmar
FALTUSOVÁ Eleonóra
FOLTÍN Igor
PLOIG Ivan
FALTUS Ivan
RECHTORÍK Igor
Klub
GCPEG
GCPEG
GCPEG
ŢRGK
SPAGK
RMG
RMG
PRGC
LGK
GCPEG
EGPC
GCCBB
FSIGC
FSIGC
LGK
GRCC
SPAGK
SPAGK
FSIGC
EGPC
LGK
GCPEG
RMG
RMG
GCPEG
AGC
SPAGK
GCPEG
GCPEG
GCW
AGC
AGC
GCW
SPAGK
HCP
pred
19,3
15,8
19,7
16,7
16,8
19,1
16,3
18,5
19,4
18,2
21,3
19,3
17,3
21,6
17
18,6
19,5
27,7
28,2
26,1
22,2
29,3
31,2
21,2
31,5
32,9
33,4
24,7
32,7
25,2
33,9
27,2
17,8
15,4
Kolo 1
Kolo 2
Score
29 / 79 / (48)
24 / 84 / (39)
26 / 84 / (44)
23 / --- / (38)
17 / 94 / (31)
17 / 93 / (35)
19 / 92 / (33)
18 / 95 / (34)
20 / 88 / (39)
18 / --- / (34)
19 / 90 / (39)
16 / --- / (33)
13 / 100 / (26)
15 / 95 / (35)
16 / 95 / (31)
17 / --- / (33)
13 / 101 / (27)
14 / --- / (39)
15 / 95 / (43)
13 / 99 / (37)
10 / --- / (27)
13 / 103 / (40)
8 / --- / (32)
13 / 100 / (31)
10 / 105 / (36)
9 / --- / (35)
4 / 112 / (31)
24 / --- / (38)
25 / 88 / (39)
23 / 88 / (37)
19 / 89 / (34)
24 / 88 / (38)
23 / --- / (39)
21 / 87 / (37)
21 / --- / (37)
17 / 92 / (34)
18 / 98 / (32)
16 / 94 / (34)
16 / 96 / (32)
18 / 93 / (33)
16 / 95 / (36)
15 / 93 / (32)
14 / 96 / (30)
17 / 98 / (31)
14 / 101 / (37)
13 / 99 / (35)
13 / --- / (33)
15 / 94 / (37)
11 / --- / (35)
15 / 98 / (44)
8 / --- / (25)
9 / 108 / (34)
6 / --- / (32)
3 / 114 / (29)
14 / --- / (33)
13 / 101 / (42)
scr
scr
scr
scr
scr
53
49
49
42
41
40
40
39
37
36
35
32
31
31
31
31
30
28
28
26
25
24
23
21
19
15
7
14
-------------
scr
12 / --- / (35)
14 / 97 / (47)
16 / 98 / (40)
17 / --- / (33)
17 / --- / (29)
HCP
po
14,8
14
16,6
16,1
16,3
18
16
18,1
18,2
18,3
20,1
19,3
17,4
21,6
17,2
18,7
19,7
25,8
25
25,7
21,9
27,3
27,2
21,4
31,5
32,9
33,6
24,7
29,7
25,2
28,4
25,4
17,8
15,5
18|TEE TIME NEWS
VÝSLEDKY
Kategória Prípravka HCP 0 - 36
Poradie
Meno
Klub
HCP
pred
Kolo 1
Kolo 2
Score
HCP
po
1
VALO Matej
SPAGK
10,8
34 / 75 / (44) 24 / 88 / (34)
58
9,2
2
SLEZÁK Matej
GCPEG
13,7
30 / 81 / (44) 21 / 89 / (32)
51
11,4
3
SLOBODA Tomáš
PRGC
9,9
18 / 90 / (28) 29 / 79 / (40)
47
9,2
4
FARKAŠOVSKÝ Karol
FSIGC
11,8
27 / 85 / (38) 20 / 93 / (30)
47
11,3
5
NAGY Pavol
FSIGC
16,7
21 / 89 / (38) 22 / 87 / (39)
43
15,2
6
ZLOCHOVÁ Paulína
LGK
17,1
19 / --- / (37) 19 / --- / (36)
38
16,8
7
TUMA Filip
GCRX
16,3
20 / 88 / (38) 18 / --- / (35)
38
15,7
8
SERES (JUN.) Csaba
GCW
21,6
13 / 97 / (36) 19 / 90 / (43)
32
18,8
9
UHER Ivan
GCW
23,7
11 / 101 / (34) 17 / 94 / (41)
28
21,7
Kategória Mimosúťaţná
Poradie
Meno
Klub
HCP
pred
Kolo 1
Kolo 2
Score
HCP
po
1
KAROVIČOVÁ Martina
GCPEG
20,9
42 / 88
35 / ---
77
18,5
2
HUDECOVÁ Klára
GCPEG
24,9
35 / 99
39 / 95
74
23,7
3
ASTALOŠ Nikola
GCW
46
34 / ---
39 / ---
73
43
4
KOPKÁŠ Peter
FSIGC
38
36 / 116
37 / 112
73
37
5
KOŠALKOVÁ Viera
PRGC
40
30 / ---
41 / ---
71
35,5
6
PETRÁŠOVÁ Petra
GCPEG
11,5
0 / ---
26 / 95
---
11,6
7
VAĽO Peter
RMG
48
scr
41 / ---
---
43
8
CVIK Michal
AGC
54
scr
scr
---
54
19|TEE TIME NEWS
PRIEBEŢNÉ PORADIE
SAMSUNG MID-AM TOUR 2010
Priebeţné výsledky - REPREZENTÁCIA MID-AGE
Meno
GC Austerlitz
GC Welten
1.kolo
2.kolo
1.kolo
2.kolo
CELKOM
SKÓRE
NOMINÁCIA NA
REPREZENTÁCIU
SR MID-AGE
1
ANTALA Rastislav
2250
2300
2750
1700
9000
nominácia
2
STANÍK Branko
1650
1350
1700
2300
7000
nominácia
3
HAVLÍK Dušan
1125
2750
1500
1375
6750
nominácia
4
ŠITINA Juraj
1850
1450
850
1600
5750
nominácia
5
VALÍČEK Ladislav
1400
985
1375
1500
5260
nominácia
6
MUCHA Anton
2700
2000
4700
nominácia
7
VIDA Ladislav
8
STRNAD Anton St.
9
TARABA Igor
10
JURKO Peter
590
11
LEŠČIŠINOVÁ Ivica
12
PASTOREK Vladimír, ml.
13
2250
1950
4200
nominácia
2000
820
4080
nominácia
945
2800
3745
nominácia
740
1185
1135
3650
nominácia
745
1550
920
0
3215
0
490
1090
1300
2880
KRESŤANKO Michal
1200
570
0
995
2765
14
HORANSKÝ Martin
840
1125
710
0
2675
15
BABIC Ľubomír
700
1050
16
SCHIN Peter
17
SEGÉŇ Ján
620
18
ZLOCHA Martin
19
SOPKO Milan, st.
20
ČEREŠNÍk Peter
21
ŠIMKOVÁ Petra
20
21
22
STRNAD Anton ml
885
0
23
MITRO Vladimír
24
GEREK Ľuboš
25
ŢEŇUCH Michal
26
TARNÓCZY Peter
1000
260
1750
1600
100
1700
600
200
50
1470
410
695
150
0
1255
0
0
1250
0
1250
0
1040
1040
0
900
941
885
740
0
0
100
840
790
790
50
660
710
100
0
100
20|TEE TIME NEWS
KALENDÁR TURNAJOV NA AUGUST 2010
20. – 21. august - GC Kunětická Hora
26. august – GC Donnerskirchen
21|TEE TIME NEWS
Download

Snímek 1 - teetimeagency.sk