Yenilikçi, Dinamik, Güvenilir
Faaliyet Raporu
2013
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi’nin
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tarih : 30 Nisan 2014
Saat : 14:00’dan itibaren
Adres : Şirket Merkezi
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ
Genel Kurul Toplantı Gündemi
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel
Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
verilmesi,
3) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 dönemine ait
Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4) 2013 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5) 2013 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2013 dönemi
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve
izleyen yıllara ilişkin Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında
pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8) Şirketin 2013 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılmamasının
müzakeresi ve onaylanması,
9) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve
ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin
sosyal yardım amacıyla 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak
olan bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin
“Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme
esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri
gereğince, Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim
Kuruluşu ile Denetçi seçiminin onaylanması,
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim
kurulu tarafından belirlenen iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin
görev süresinin tespiti ve seçimi,
15) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının
belirlenmesi,
16) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.
ve 396 Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
17) Dilekler ve kapanış.
İçindekiler
Saygıyla Anıyoruz 2
Demisaş’ın Amacı ve Kalite Politikası 3
Sunuş 4
Yönetim Kurulu 8
Yönetim Kadrosu 9
Sermaye Yapısı ve Başlıca Göstergeler 12
İştirakler 13
Güçlü İhracat Performansı 14
2013 Yılı Faaliyetleri 18
Üretim18
Satış Faaliyetleri 20
İhracat 21
Kalite ve Verimlilik 22
İnsan Kaynakları 23
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 23
Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ile Yatırımlar
24
Bağış ve Yardımlar 25
Rasyolar 25
Sonuç 25
Şirket Bilgilendirme Politikası 28
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi 30
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 33
Yıllık Faaliyet Raporu’na İlişkin Bağımsız Denetçi
Uygunluk Raporu 44
Bağımsız Denetim Raporu 46
2013 Yılına Ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 108
İletişim
İletişim
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Demisaş,1974 yılından bu yana, dünya döküm pazarında standartları yükseltmek için çalışmaktadır
Bugün, saygınlığı ve güvenilirliği sayesinde, Avrupa otomotiv endüstrisinin tüm tanınmış markaları,
orijinal ekipman üreticileri ve birincil tedarikçileri, geniş yelpazeli fren ve emniyet parçaları da dahil
olmak üzere her cins sfero ve gri döküm ihtiyaçları için Demisaş`la işbirliği yapmaktadır.
Demisaş bunun yanı sıra Avrupa`daki soğutma endüstrisinin toplam döküm kompresör parçası
talebinin önemli bir kısmını karşılamaktadır.
Müşterilerimiz için, tasarımdan üretime, mühendislikten yönetime, en yüksek
değerleri sağlıyoruz.
Kalite ve güvenilir bir işbirliği arayanlar için..
1
2
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Saygıyla Anıyoruz
Cihan BEKTAŞ
Sami SUCU
15.03.1928 - 18.09.2002
12.05.1926 - 01.03.2009
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
3
Demisaş
Amacı
Demisaş’ın amacı; kaynakların doğru ve etkin
kullanımı ile müşterileri, çalışanları, ortakları ve
toplum için en yüksek düzeyde değer yaratmak,
ürün ve hizmet kalitesi ile sektöründe en iyi
olmak ve global pazarda başarıya ulaşmaktır.
Kalite Politikası
Demisaş’ın kalite politikası; müşteri istek
ve beklentilerini aşan niteliklerdeki ürün ve
hizmetleri, en düşük maliyetlerle üreterek
ve belirlenen terminlerde müşteriye sunarak
müşteri mutluluğu yaratmaktır.
“Kalite ve güvenilir işbirliği arayanlar için tasarımdan üretime, mühendislikten
yönetime en yüksek değerleri sağlamak.”
4
Sunuş
Ahmet Hamdi BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
5
Türkiye ekonomisi 2013 yılının üçüncü çeyreğinden sonra toparlanma eğilimini
sürdürmüş ve yıl sonunda 2012 yılına göre %4 oranında büyüme kaydetmiştir.
Değerli Ortaklarımız;
Türkiye’deki Gelişmeler;
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. ‘nin Yönetim
Kurulu adına, Yıllık Olağan Genel Kurulu’muza katılımınızdan dolayı
teşekkürlerimizi ve en derin saygılarımızı sunarız.
Türkiye ekonomisi 2013 yılının üçüncü çeyreğinden sonra
toparlanma eğilimini sürdürmüş ve yıl sonunda 2012 yılına göre
%4 oranında büyüme kaydetmiştir.
Öncelikle, 2013 yılında Dünya ve Türkiye ekonomisinde
neler yaşandığı hakkında kısaca bahsetmek ve 2014 yılı için
beklentilerimizi aktarmak istiyorum.
Sanayi üretimi endeksi Ağustos ayındaki düşüşten sonra Eylül
ayında hızlı bir yükseliş kaydetmiştir. Sanayi üretimi Eylül ayında
bir önceki aya göre %5,8 oranında artarak yaklaşık son 7 yılın en
hızlı artışını sergilemiştir. Aralık ayındaki %0,46’lık artışla yıllık TÜFE
2013 yılında %7,4 düzeyinde gerçekleşmiş ve TCMB’nin yılsonu
tahmini olan %6,8’in üzerinde kalmıştır. Ara malları ithalatının
toplam ithalat içindeki payı da gerilemiştir.
Dünyadaki Gelişmeler;
ABD Merkez Bankası Fed, Senatodaki bütçe görüşmelerinde
2013 yılından itibaren varlık alımlarını azaltmaya başladığını bildirdi.
Çin’de 2013 te ekonomik kalkınma hızı ile bölge ülkelerinin
ekonomilerinin gelişmesini sağladı. AB ülkelerinde toparlanma cılız
kaldı.
2013 yılında Dünya Ekonomisi krizin etkileri ile savaştı. ABD’de
varlık alımlarını azaltmaya başlayan Fed ile senatodaki bütçe
görüşmeleri 2013 yılında hem ABD ekonomisinin hem de küresel
piyasaların gündemini belirlerken Çin, 2013’te ekonomik kalkınma
hızı ve bu alanda giderek artan gücüyle yine bölge ülkelerinin
ekonomik aktivitesini domine etti. IMF’nin 2014 yılında öngördüğü
10 Asya ülkesi içinde %7,2 ile en fazla Çinin büyüyeceğini, %5,5 ile
Endonezya’nın daha sonra ise %5,2 ile Tayland’ın takip edeceğini
öngördü..
2013 yılında Euro Bölgesi’nin daha iyiye gitmeye başladığı fakat
hala tamamen iyi durumda olmadığı görüldü. Ayrıca 2014 yılının,
AB için yüksek işsizlik ve kamu borcu gibi sorunların üstesinden
gelmeye çalışacağı zor bir yıl olacağı; bazı ülkelerde işsizliğin
yüksek seviyelerde seyretmesinin daha popülist hükümetlerin başa
geçmesi sonucunu doğurabileceği ve bunun da AB içerisinde başka
krizler ortaya çıkarabileceği söylenebilir. Dünyanın en büyük iki
ekonomisi ABD ve AB arasında 8 Temmuz 2014’de müzakereleri
başlayacağı duyurulan serbest ticaret anlaşmasının (STA), AB
ekonomisine 134, ABD ekonomisine ise 157 milyar dolar katkı
sağlaması bekleniyor. 2014 yılı için ABD ekonomisine ilişkin
beklentiler daha iyimser bir görünüm sergilerken, Euro Alanı’nda
toparlanmanın yavaş gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 2,5
puan azalarak 75 düzeyinde gerçekleşmiştir. Endeksteki azalış,
büyük ölçüde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin
beklentilerindeki bozulmadan kaynaklanmıştır
TCMB, 2014 yılına dair para ve kur politikasını açıklamıştır.
Para politikası ve likidite yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik
uygulamaların sürdürüleceği bildirilmiştir. Bu çerçevede TCMB,
2014 yılında da likidite yönetimi, faiz koridoru ve zorunlu karşılık
uygulaması gibi araçları kullanmaya devam edecektir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti verilerine göre,
2014 yılı sonu TÜFE beklentisi, %6,50-6,99 aralığında oldu; 2014
yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi 2,24 lira; BİST Repo
ve Ters - Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı beklentisi
%7,42 ; vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan Devlet
İç Borçlanma Senetleri’nin 12 ay sonrası ikincil piyasa bileşik faiz
oranı beklentisi %9,76 olarak açıklandı. 2014 yılı cari işlemler açığı
beklentisi 55,8 milyar dolar; 2015 yılı cari işlemler açığı beklentisi
ise 58,5 milyar dolar; 2014 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
büyüme beklentisi ise %3,2 oldu.
Son dönemde Türkiye’deki gelişmelere paralel risk algısının
artması, diğer gelişmekte olan ülkelerin aksine, Türk Lirası’ndaki
değer kaybının sürmesine neden olmuştur.
6
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Sunuş
Otomotiv Sektöründeki Gelişmeler;
Üretim, Satış, Ciro
Türkiye ihracatının lideri otomotivde 2013 yılında bir önceki
yıla göre toplam pazar yüzde 9,2 artarak 893.124 adet, üretim
yüzde 4,9 artarak 1.125.534 adet oldu. İhracat değeri yüzde 11,6
oranında artarak 21 milyar 563 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Şirketimiz, bu yıl içinde piyasanın taleplerine uygun toplam 58.211
ton üretim gerçekleştirmiştir. Toplam 57.231 ton satış ile 152,5
milyon TL ciro sağlanmıştır. 2012 yılına göre ise ciromuzda %9,5
satış tonajımızda ise %5 artış sağlanmıştır. Geçen yıla göre son
derece başarılı geçen bu yılda faaliyet karımızda ciddi anlamda bir
artış meydana gelerek 9,4 milyon TL olmuştur.
Otomotiv sektörünü yıl içinde en çok kurdaki hızlı iniş çıkışlar
etkiledi. Kurun daha stabil ve dengeli gitmesi sektör açısından
önemlidir. Otomotiv sektörü için zaten olumsuz tahminlerle
başladığımız 2014 yılında sektör için yılın ilk gününde gelen ÖTV
artışının da eklenmesiyle daha olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.
Bu sürpriz artış sonrasında, sektördeki tüm markaların 2014 yılı
için belirledikleri hedef ve stratejileri yeniden revize etmeleri
gerekecektir. ÖTV artışının, döviz kurundaki yükselme ve taşıt
kredileriyle ilgili yasal düzenlemelerle birlikte düşünüldüğünde
pazarı daraltacağı mevcut şartlar altında fiyatlarda önemli artışlar da
görülebileceği söylenebilir. Buna göre 2014 model araçlara en az
%15 kur zammı yansıyacaktır.
Beyaz Eşya Sektöründeki Gelişmeler;
2013 yılında gelişmekte olan ülkelerde beyaz eşya sektörünün
büyümesi Avrupa gibi olgun ekonomilere göre daha fazla
olmuştur. Türk beyaz eşya sektörünün geçen yılki ihracatı önceki
yıla göre yüzde 1 artarak 3 milyar 466 milyon 73 bin dolar oldu.
Türkiye’de 2012 yılında 6 milyon 455 bin 318 adet olan beyaz
eşya satışı, 2013’te %6 artarak 6 milyon 830 bin 775 adede
yükseldi. Bu dönemde, iç pazardaki satışı %7 artan buzdolabı, 2
milyon 3 bin 68 adetle en fazla satılan ürün oldu.
Kapasite Kullanımı
2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu üretimle kapasite kullanım
oranı %73 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırımların etkisi, kendini
göstermeye başlamış, 2012 yılında oluşan kapasite kullanım düzeyi
üzerindeki sabit giderlerimizin karlılığa olumsuz etkisi, 2013 yılında
giderilmeye başlanmıştır.
AR-GE
Önceliğimiz AR-GE, inovasyon ve yeni pazar geliştirme potansiyeli
ile farklılaşabileceğimiz, hızlı büyüyen ve katma değeri yüksek
işlere yatırım yapmaktır. Bu amaçla, 2013 yılında da hız verdiğimiz
en önemli faaliyetlerden biri Araştırma ve Geliştirme çalışmaları
olmuştur. Bu çalışmalara ait projeler, iş koşulları, müşteri ve
teknolojik açıdan değerlendirilmiş ve inovatif projeler olmaları
öncelikli olarak ele alınmıştır. 2014 yılında, bazı geri dönüşümlerin
ergitme prosesinde kullanılması ile ilgili projeler de planlanmaktadır.
Ayrıca üniversitelerdeki bilgi birikiminin dökümhanede kullanılması
için çalışmalar yapılmaktadır.
TPM ve Yalın Yönetim
Şirketimizle İlgili Gelişmeler;
Pazardaki Büyüme
2013 yılı özellikle ana pazarımız olan Avrupa ekonomisi için zor
ve belirsiz¬liklerle dolu bir yıl olarak geçti. Şirketimiz için önemli
bir pazar olan Av¬rupa ve Türkiye otomotiv sanayisinde, satış ve
üretim rakamlarındaki düşüş endişe verici göründü. Ancak birçok
yeni sektör ve pazarda projelerimizin devreye girişi sayesinde,
pazardaki daralmayı karşılayıp az da olsa büyümenin gerçekleştiği
bir yıl yaşadık.
Üretim ve hizmet süreçlerinde verimliliğin artırılmasını hedefleyen
TPM (Toplam Üretken Bakım) uygulamalarında hayata geçirdiği
başarılı çalışmalar neticesinde 2013 yılında TPM Mükemmellik
Ödülünü alan firmamız, şimdi de Yalın üretim yolculuğuna
başlamıştır. Yalın Üretim ile iş süreçlerinde optimum verimlilik
sağlamayı, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı, katma
değer yaratan faaliyetleri ayrıştırmayı, tüm sistemi senkronize
etmeyi ve müşterilerimiz için mükemmel değer oluşturmayı
hedefliyoruz.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
7
Demisaş müşteri odaklı çözümler yaratmak üzere gerçekleştirdiği yatırımlar ve
farklı sektörlere girmek için yürüttüğü çalışmalarla ürün ve müşteri portföyünü
her geçen gün arttırıp pazar payını genişleterek bir adım daha öne çıkacaktır.
Talaşlı İmalat
Bilecik Vezirhan beldesinde mevcut fabrikanın bulunduğu alanda
bulunan talaşlı imalat atölyesinde ilk etap talaşlı imalat tezgahları
devreye alınmıştır. Müşterilerine daha fazla katma değer sağlamayı
amaç edinmiş olan Şirketimiz, talaşlı imalat yatırımı ile dökümü
yapılan parçaların bir kısmının işlenmiş olarak müşteriye sevk
edilmesine başlamıştır. 2013 yılı içerisinde de teklifleri verilen
işlemeli parçaların da devreye girmesiyle tezgah alımları devam
edecektir. CNC tezgahlarında kullanılan son sistemler ile kalite,
kontrol ve verimlilik ön plana çıktığından dolayı yaşanan kayıplar
%80 oranında azalacaktır. Şirketimiz, talaşlı imalat yatırımıyla
sadece yurtiçi pazarın değil Avrupa pazarının da en çok tercih
edilen döküm firması olma hedefindedir. Planlanan yatırımlar
tamamlandığında yıllık döküm miktarının yaklaşık %30’unu işlemeyi
öngörmektedir.
2014 Yılı İçin Tahmin ve Vizyon
Gün geçtikçe artan rekabet karşısında maliyetlerini azaltarak
karlılığını arttırmak çabasında olan firmamız, 2014 yılı ekonomik
görünümünün daha olumlu geçeceğini düşünerek, müşteri odaklı
çözümler yaratmak üzere gerçekleştirdiği yatırımlar ve farklı
sektörlere girmek için yürüttüğü çalışmalarla ürün ve müşteri
portföyünü her geçen gün arttırıp pazar payını genişleterek bir
adım daha öne çıkacak; gücüne güç katmaya devam edecektir.
Önümüzdeki yıldan itibaren yüzümüzü daha da güldürecek
seviyelere ulaşacaktır.
Bu toplantımızla birlikte, her zaman yanımızda yer alıp desteklerini
esirgemeyen hissedarlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize,
yöneticilerimize ve çalışanlarımıza Yönetim Kurulu adına kalpten
teşekkürlerimi sunuyor, gelecek yıl daha başarılı sonuçlarla karşınıza
çıkabilmeyi temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ahmet Hamdi BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
%9,5
2013 yılında toplam 152,5 milyon TL
ciro sağlanmıştır. 2012 yılına göre ise
ciromuzda %9,5 satış tonajımızda ise %5
artış sağlanmıştır.
8
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu
Ahmet Hamdi BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Adı Soyadı
Görevi
Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi
Ahmet Hamdi BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
30.05.2013-2016 ilk Olağan Genel Kurul
Sarkuysan A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi
Hayrettin ÇAYCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
30.05.2013-2016 ilk Olağan Genel Kurul
Maksut URUN
Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013-2016 ilk Olağan Genel Kurul
Doğan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013-2016 ilk Olağan Genel Kurul
Fuat SUCU
Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013-2016 ilk Olağan Genel Kurul
Mithat URAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013-2014 ilk Olağan Genel Kurul
Nur İrem NUHOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013-2014 ilk Olağan Genel Kurul
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
9
Yönetim Kadrosu
Hakan YAŞAR
Genel Müdür
Hakan YAŞAR
Genel Müdür
ODTÜ Metalurji Mühendisliği
Gürolhan YAŞAR
Üretim ve Mühendislik Direktörü
ODTÜ Metalurji Mühendisliği
Emre GİRAY
İş Geliştirme ve Satış Direktörü
ODTÜ İİBF İşletme Bölümü
Tahir ERSOYU
Kalite ve Çevre Direktörü
ODTÜ Metalurji Mühendisliği
H. Cem AKSULU
Bilgi Teknolojileri Koordinatörü
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü
Dikran ZENGİNKUZUCU
Satış Müdürü
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Hüseyin KONANÇ
Muhasebe Müdürü
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü, S.M.M.M.
İsmail BAŞ
İnsan Kaynakları Müdürü
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Mahmut Yılmaz KARAKIŞ
Finans ve Bütçe Müdürü
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Yavuz SAYIN
Talaşlı İmalat Müdürü
İTÜ Makine Mühendisliği
Nihal Çetinkaya AKIN
Yönetim Sistemleri Müdürü
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalürji Müh
Yakup ÖZBEK
Bakım Müdürü
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
Emre EROL
Üretim Müdürü
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Müh
İsmail BÜYÜKGÜL
Mühendislik Müdürü
İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Erdinç KARADENİZ
İş Geliştirme ve Ar-Ge Müdürü
İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Av.Güneş KANIK
Yönetim Kurulu Raportörü
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Ahmet Cezmi ŞEKUL
Hukuk Müşaviri
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
10
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
11
Güvenilir
35 yıldır uzun vadeli
işbirliklerimizle yüksek kalite
standartlarını belirliyoruz.
12
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Sermaye Yapısı ve
Başlıca Göstergeler
Sermaye Yapısı
Pik döküm parça imali için 1974 yılında 0,80 TL sermaye ile
kurulan firmamız, 1976 yılında üretime başlamış, Sarkuysan
A.Ş.’nin ileriki yıllarda ortaklık yapısında yer almasıyla birlikte yeni
yatırımlarla teknik alt yapısını güçlendirmiştir. Yapılan araştırmalar
ve yatırımlar sonucu, bugün modern teknoloji ile donatılmış,
otomasyona ağırlık veren bir üretim tekniği ile ülkemizde ve dünya
pazarlarında hizmet vermektedir.
Şirketimizin 31.12.2013 itibariyle kayıtlı sermayesi 80 milyon TL
olup, ödenmiş sermayesi 35 milyon TL’dir. Ödenmiş sermayemizi
temsil eden hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılıdır.
Şirketimiz sermayesinin %10’undan fazlasına sahip tek ortağımız
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, 35 milyon
TL’lik ödenmiş sermayemiz içindeki pay miktarı 15.555.174,15
TL’dir (%44,44).
Şirketimiz, sermaye piyasası hükümlerine tabi olup, 1997 yılında
hisselerinin %16,67’si rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla halka
arz edilmiş ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.
Kuruluştan İtibaren Sermaye Artırımları (TL)
Önceki Sermaye
Yıllar
Tutarı
Bedelli
1974
Kuruluş
1
1975
1
14
1977
15
5
1977
20
10
1979
30
15
1980
45
45
1984
90
135
1987
360
108
1988
576
576
1991
1,440
27,360
1993
32,400
16,200
1993
48,600
0
1994
56,750
43,250
1996
100,000
0
1997
300,000
100,000
1997
749,809 EP
1998
600,000
350,000 TK
2004
2,000,000
2012
28,000,000
2012
31 Aralık 2013 itibariyle MKK A.Ş. verilerine göre halka açıklık
oranımız %99,9 olarak görülmektedir.
Hisse senedimizin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kapanış değeri
1,12 TL / lot olmuştur.
2013 Yılı Hisse Senedi Performansı (TL/lot)
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Sermaye Artırımı
Bedelsiz
0
0
0
0
0
0
135
YDF
108
YDF
288
YDF
3,600
YDF
0
8,150
GS
0
200,000
YDF
200,000
YDF
300,191
26,000,000
5,578,996
1,421,004
YDF
ÖEDF
ÖEDF
OY
Artış Tutarı
1
14
5
10
15
45
270
216
864
30,960
16,200
8,150
43,250
200,000
300,000
749,809
650,191
26,000,000
5,578,996
1,421,004
Artırım Sonrası
Sermaye
1
15
20
30
45
90
360
576
1,440
32,400
48,600
56,750
100,000
300,000
600,000
1,349,809
2,000,000
28,000,000
33,578,996
35,000,000
EP: Emisyon Primi GS: Gayrimenkul Satış Kârı TK: Temettü Karşılığı YDF: Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu ÖEDF: Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
13
Başlıca Göstergeler
Birim
2009
2010
2011
2012
2013
Kayıtlı Sermaye
TL
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
Ödenmiş Sermaye
TL
28,000,000
28,000,000
28,000,000
35,000,000
35,000,000
Sermaye Artırımı
Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu)
Piyasa Değeri (Dönem Sonu)
%
-
-
-
7,000,000
0
TL/Lot
1.36
2.29
1.21
1.22
1.12
TL
38,080,000
64,120,000
33,880,000
42,700,000
39,200,000
Kapasite (Dönem Sonu)
Ton
54,621
80,000
80,000
80,000
80,000
Üretim Miktarı
Ton
56,526
64,306
59,428
54,463
58,211
KKO (Yıllık Ortalama)
%
103
80
74
68
73
Toplam Satış Miktarı
Ton
56,230
65,282
60,183
54,380
57,231
Yurtiçi Satış Miktarı
Ton
21,479
27,242
29,574
28,182
30,278
Yurtdışı Satış Miktarı
Ton
38,040
128,779,977
30,609
149,496,774
26,198
139,215,695
26,953
152,503,990
544
553
545
622
Satış Hasılatı - Net
TL
34,752
111,985,911
Personel Mevcudu (Dönem sonu)
Kişi
526
İhracat Tutarı (CIF )
Bin EURO
35,717
40,465
38,297
41,820
33,545
Dönem Kârı / (Zararı)
TL
4,780,016
4,987,780
2,573,096
(5,313,086)
439,068
Net Dönem Kârı / (Zararı)
TL
3,761,077
3,643,378
1,768,526
(4,676,052)
624,310
144,0 milyon TL
70,2 milyon TL
152,5 milyon TL
Toplam Varlıklar
Özkaynaklar
Satış Hasılatı - Net
57,2 bin ton
30,3 bin ton
27,0 bin ton
Toplam Satışlar
Yurt İçi Satışlar
Yurt Dışı Satışlar
İştirakler
Sektörümüz mensubu firmalarla ortak olarak sektörün ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulmuş bulunan KUMSAN Döküm Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1.200.000 TL’lik ödenmiş sermayesi
içerisindeki Şirketimizin payı 32.460 TL’dir.
Ak Enerji A.Ş. firmasından, elektrik enerjisi satın alımına yönelik
olarak, 2002 yılında ortaklık statüsü içinde olmak amacıyla 0,50 TL
tutarında hisse alınmıştır.
14
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Güçlü İhracat Performansı
İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı
İtalya
Fransa
Almanya
Slovakya
Polonya
Tunus
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
Diğer
%37
%27
%7
%7
%6
%5
%5
%2
%2
%47,1
26,953 ton ile toplam
satışların %47,1’ini
oluşturan yurt dışı
satışlarda İtalya %37 pay
ile en önemli ihracat pazarı
olmuştur.
İhracat (CIF - bin Euro)
40.465
35.717
38.297
33.028
33.545
33,5 milyon Euro
Demisaş’ın yurt dışı
satışları 2013 yılında
33,5 milyon Euro olarak
kaydedilmiştir.
09
10
11
12
13
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
15
16
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
17
Yenilikçi
Piyasanın ihtiyaçlarını hızla tespit
ediyor, müşterilerimize özel
kapsamlı çözümler üretiyoruz.
18
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri
Üretim
Demisaş, üretim faaliyetlerini Bilecik Vezirhan’da bulunan 130.277
m2 arazi üzerine kurulmuş, 74.957 m2 kapalı alana sahip tesislerinde
sürdürmektedir.
Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar
• Pompa gövdeleri
• Valf gövdeleri
Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, su
sistemleri, demiryolu ve inşaat sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler
için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır:
Demiryolu Sektörü İçin Döküm Parçalar
• Ray Bağlantı Parçaları
İnşaat Sektörü İçin Döküm Parçalar
• İskele Bağlantı Parçaları
Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm
Parçalar
• Fren diskleri
• Fren kampanaları
• Volanlar
• Egzost manifoldları
• Kasnaklar
• Çeşitli braketler
• Fren emniyet parçaları
Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik
altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da
üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmıştır. Şöyle ki; 1998 yılında
739 ton olan sfero döküm üretimi, 2013 yılında 18.438 ton ile
toplam üretime göre %32 olarak gerçekleşmiştir.
Ağır Vasıta Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm
Parçalar
• Kompresör gövdeleri
• Fren emniyet parçaları
Demisaş, teknolojik gelişmeler, artan pazar payı ve yönetim
stratejileri sayesinde 1990’lı yılların başlarında 10.000 ton olan
kapasitesini yaptığı yatırımlarla 80.000 ton civarına çıkarmıştır. 2013
yılında gerçekleştirmiş olduğu 58.211 tonluk üretimle kapasite
kullanım oranı %73 olmuştur.
(Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite
değişebilmektedir).
Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar
• Hermetik pistonlu kompresör parçaları
• Scroll kompresör parçaları
Su Sistemi Sektörü İçin Döküm Parçalar
• Pompa gövdeleri
Üretim (ton)
Gri
Sfero
Vermiküler
58.211
10
18.438
38.502
52
24.151
11
39.210
563
54.463
15.908
42.395
8
21.911
37.501
19.025
09
59.428
35.268
64.306
56.526
12
13
%6,9
Toplam üretim 2012
yılına göre %6,9 oranında
artış gösterirken
sfero üretiminin payı
%32 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
19
Demisaş’ın Bilecik’te kurulu döküm tesisinde üç adet Disamatic üretim hattı
vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu üç üretim hattı; otomatik kum
hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama gibi en son
teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır.
Demisaş Fabrika Üretim Hatları
HAT 2
ERGİTME
KALIPLAMA
DÖKÜM
TEMİZLEME
KUM HAZIRLAMA
MAÇA
LABORATUAR
ÜRÜN YELPAZESİ
HAT 4
HAT 5
1 Endüksiyon Ocağı (6 t/s)
1 Endüksiyon Ocağı
2 Endüksiyon Ocağı (6 t/s)
(5,5 t/s)
(4800 KW)
(2 x 5000 KW)
(4000 KW)
1 Kupol (24 t/s)
1 Tutma Ocağı (60 t)
1 Tutma Ocağı (60 t)
1 Disamatik 230B
1 Disamatik 2013 MK5/B
1 Disamatik 2070 MK2/A
400 Kalıp/Saat
300 Kalıp/Saat
240 Kalıp/Saat
650*535*180/300
650*535*180/300
950*700*200/560
Otomatik Döküm Ocağı
Otomatik Döküm Ocağı
Otomatik Döküm Ocağı
(6t)
(6t)
(8t)
1 Tamburlu Tem. Mak.
1 Tamburlu Tem. Mak.
1 Sürekli Tem. Mak.
(1.3 m3)
(1.3 m3)
Mikser (60 t/s)
Mikser (60 t/s)
PLC Kontrollü Kum. Haz.
Moldability Kum Kontrol
SMS Kum Kontrol
(100 t/s)
PLC Kontrollü Kum Haz.
SMS Kum Kontrol
(120 t/s)
6 Maça Mak. (12 lt, 20 lt, 4 adet 25 lt)
2 Spektrometre, Karbon-Kükürt Analiz Cihazı, Çekme Mukavemeti Test Cihazı, Metalografi Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Lab., Komple Kum Kontrol Lab., Üç Boyutlu Koordinat Ölçme Ünitesi, X-Ray
Real Time Radyaskopik Muayene Sistemi, 3 Otomatik Nodularite Test Hattı, Manyetik Partikül
Çatlak Kontrol Cihazı, Endoskop,2 adet Sertlik Ölçüm cihazı.
Pik Döküm GG 15 – GG 30
Pik Döküm GG 15 – GG 30
Pik Döküm GG 15 – GG 30
Sfero Döküm GGG 40 –
Sfero Döküm GGG 40 –
Sfero Döküm GGG 40 –
GGG 60
GGG 60
GGG 60
Maksimum Ağırlık – 35 kg
Maksimum Ağırlık – 35 kg
Maksimum Ağ.-70 kg
Demisaş, son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini
görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini
arttırmayı planlamıştır. İlk yatırımı, hedefi yıllık 100.000 adet volan
ve 50.000 adet fren diski imalatı yapabilecek şekilde planlamıştır.
Hali hazırda birçok proje, kapasite, yatırım ve karlılık üzerine takip
edilmektedir.
İlk yatırımda bulunan tezgahlar aşağıdaki gibidir:
• Torna tezgahı V400 15” ayna Ø460 mm 22 kw iş mili
• 450 25p ikiz dik torna 15” ayna Ø450 mm 2x22 kw iş milli
• 430 çift taretli dik işleme 800 d/dak 18000 mm/dak kesme
hızı40 m/dak ilerleme hızı
• 5500 yatay işleme merkezi 500x500 hidrolik fikstür bağlantı
tablası, built motor, Fanuc 31-İA kontrol ünitesi,48 m/dak
ilerleme hızı.
• CNC Balans Makinası
20
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri
Satış Faaliyetleri
Satış Miktarının Dağılımı
10
11
12
13
09
10
60.183
7
9.920
112,0
09
12.036
139,2
5
12.096
128,8
56.230
44.134
149,5
Kompresör 11
50.256
65.282
152,5
53.24 1
Net Satış Hasılatı (milyon TL)
Otomotiv
Diğer
57.231
54.380
206
12
777
6.697
2010 yılı sonunda alınan stratejik karar gereği Demisaş’ın sektörel
risklerini azaltmak adına hizmet verdiğimiz sektör çeşitliliğini artırmak
yönünde çalışmalar yapılmıştır. Halen devam eden çalışmaların
bugün geldiği noktada 2013 yılı satışlarımızın ciro bazında %73’ü
13
49.757
2000’li yılların ilk senelerinde %50 kompresör %50 otomotiv olarak
dengelenen satış portföyü, daha sonra konjonktürel olarak Avrupa
kompresör ve soğutma sistemleri üreticilerinin Asya’daki rakiplerine
karşı pazar kaybı yanı sıra yurt içinde artan otomotiv üretimine
paralel olarak 2000’li yılların ortalarından itibaren değişmiş ve 2010
yılına kadar satışlarımızın %80’i binek ve hafif ticari araç, %20’si ise
kompresör ve soğutma sistemleri sektörüne yönelik olarak devam
etmiştir.
Sektör çeşitlenmesinin yanı sıra pazara sunduğumuz ürünlerin katma
değerini artırmaya yönelik çalışmalar da kayda değer sonuçlarını
2013 yılında vermeye başlamıştır. 2012’de ilk sevkiyatlarına
başladığımız vermiküler (kompakt grafitli dökme demir- cgi)
üretimimiz 2013 yılı satışlarımızın yaklaşık %2’sini oluşturmuştur. Yine
2012 yılında ilk fazı tamamlanan talaşlı imalat yatırımı sonucunda
da 2013 yılı satışlarımızın %1’i talaşlı imalatı Demisaş bünyesinde
yapılmış olarak gerçekleşmiştir. Hizmet verdiğimiz sektörlerde
müşterilerle yapılan anlaşmalar akabinde bir modelin imal edilip,
numune sunumu yapılıp müşteri bünyesinde testlerden geçip seri
üretime başlanması 9 ay ila 2 yıl arasında değişen süreler almaktadır.
Gerek vermiküler üretim gerekse talaşlı imalatı yapılmış parçalarda
halihazırda çeşitli müşterilerle yeni anlaşmalarımız yapılmış ve
yapılmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu ürünlerimizin toplam
satışlarımız içerisindeki payının önümüzdeki dönemde artacağını
şimdiden söyleyebiliriz.
8.335
Son iki yıl boyunca yoğunlaşılan ürün portföyü yenileme çalışmaları
sonucunda hem hizmet verdiğimiz sektörlerdeki çeşitlenme, hem
de pazara sunduğumuz ürünlerdeki katma değer artışı 2013 yılındaki
satışlarımızın tablosuna yansımaktadır.
binek ve hafif ticari araç, %12’si kompresör ve soğutma sistemleri,
%13’ü ticari araç ve %2’si pompa ve su sistemleri sektörüne yönelik
olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ihracatımız -ağırlıklı olarak Avrupa
pazarı olmak üzere- ciro bazında toplam satışlarımızın %52’sini
oluşturmuştur.
45.839
2013 yılı satışımız miktar bazında 57.231 ton, tutar bazında 157.667
bin TL olarak (brüt) gerçekleşmiştir. Döviz bazında satış tutarımız ise
64.574 bin Euro olmuştur.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
21
İhracat
Bunların yanı sıra 2010 yılında başlattığımız TPM (total productive
maintenance - toplam üretken bakım) projemiz 2013 yılı başında
Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM) tarafından Japonya/Kyoto’da
düzenlenen törende aldığımız mükemmellik ödülüyle taçlandırılmıştır.
Bu ödülün fabrika yönetimimizdeki başarının tescilinin yanı sıra
müşterilerimiz nezdinde getirdiği prestij de bizim için bir başka gurur
kaynağı olmuştur. Yine 2013 yılında başlattığımız yalın üretim ve yalın
yönetim projemiz de aynı şekilde şirketimizin işleyişini daha verimli
bir noktaya getirmenin yanında müşterilerimize daha yakın olmamızı
sağlayacak bir kapsama sahiptir.
2013 yılı gerek Türkiye içerisinde gerekse de Avrupa pazarında zor
ve belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Buna rağmen 2012 yılına göre satış
tonajımızın %5, satış ciromuzun da %10 arttığını gözlemledik. Bugün
geldiğimiz noktada Demisaş pik, sfero, vermiküler malzemeleri gerek
ham döküm olarak gerekse talaşlı imalatı ve kaplaması yapılmış
olarak Dünya’nın değişik noktalarındaki müşterilerinin tercihlerine
göre nakliye, depo ve gümrük hizmeti dahil sunabilme yetenekleri
sayesinde geleceğe daha güvenle bakabilmektedir.
10
11
Yurt içi
57.231
26.198
26.953
54.380
30.609
28.182
38.040
27.242
34.752
21.479
09
60.183
29.574
65.282
56.230
Yurt dışı
30.278
Net Satış Miktarı (ton)
12
13
Yurtdışında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa
ülkelerinin yanında genel olarak tüm sektörlerin üretimlerinin belli
bölümlerini kaydırdıkları Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti,
Sırbistan ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine olan ihracatına da
devam etmektedir
2013 yılında yurtdışı satışlarımız; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa,
İspanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Slovakya, Belçika, İngiltere, Slovenya,
Tunus, Brezilya’da bulunan 30’u aşkın müşterimize yapılmıştır.
Bu dönemde ihracat miktarımız, 26.953 ton ve ihracat ciromuz 33,5
milyon Euro olmuştur.
152,5 milyon TL
2013 yılında satışımız
miktar bazında 57.231 bin
ton, tutar bazında 157,7
milyon TL (brüt) olarak
gerçekleşmiştir.
22
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri
Kalite ve Verimlilik
2013 yılında sektörümüzün verimlilik ölçüsü olan kişi başına üretim
miktarı 97 ton olarak gerçekleşmiştir.
Firmamız aynı zamanda Ford Otosan A.Ş. firmasının vermiş olduğu
Q1 ödülüne sahiptir.
Demisaş, 1992 yılında ISO 9002 Kalite Güvence Belgesini Türk
Standartları Enstitüsünden alan öncü şirketlerden biridir. Nisan
2009’dan itibaren TS EN ISO 9001:2008’e göre denetimleri
yapılmakta olup her yıl gözden geçirme 3 yılda bir belge
yenilenmesi tekrarlanmaktadır. 15.3.2013 tarihinde yenilenme
denetimi yapılmış ve sertifika geçerlilik süresi 15.3.2015 tarihine
uzatılmıştır.
Haziran 2010 yılında başlattığı proje kapsamında, TPM
Mükemmellik Ödülü’nü alarak döküm sektöründe bir ilke imza
atan Demisaş, 27 Aralık 2013 tarihinde yapılan toplantı ile Yalın
Üretim Sistemini uygulamaya başlamıştır.
Aynı zamanda, şirketimiz özellikle otomotiv sektöründeki üreticiler
için büyük önem arz eden ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi’ne sahiptir. Belge yenileme Mayıs 2013 döneminde yapılmış
olup, 2016 tarihine kadar geçerlidir. Yıllık olarak gözden geçirme,
üç yılda bir de belge yenileme tetkikleri yapılmaktadır. Şirketimiz
ISO/TS 16949 Belgesini Bureau Veritas firmasından almıştır.
Demisaş; yapısını, sorumluluklarını, proseslerini ve kullandığı
kaynakları ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kuralları ile
uyumlu hale getirme çalışmalarını 2006 yılında tamamlayarak, Nisan
2006’dan geçerli olmak üzere ISO 14001 Belgesini üç yıllık süre
için almış bulunmaktadır. Belgenin yenilemesi 3 yıllık periyotlarda
yapılmış olup, 2015 tarihine kadar geçerlidir. Bu belgemiz de
Bureau Veritas firmasından alınmıştır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
23
İnsan Kaynakları
Şirketimiz belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini
daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için, gerek işbaşı
eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam
etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize
pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Bu sayede kariyer planlama
sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve geleceğe yatırım insana
yatırım düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata
geçirilmektedir.
Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 10,53 adam-saat/yıl
olarak gerçekleşmiştir.
TPM (Total Productive Maintenance - Toplam Üretken Bakım)
sistemi kurma ve Mükemmellik Ödülü başvuru çalışmalarına
Haziran-2010 tarihinde başlanmış olup, 26 Temmuz 2012
tarihinde Japonya merkezli JIPM kuruluşu tarafından yapılan ön
denetim başarıyla sonuçlanmıştır. 7 Ocak 2013 tarihinde ödül
almak için son denetim yapılmıştır. Yapılan denetim başarılı geçmiş
olup, işyerimiz mükemmellik ödülüne layık görülmüştür. 27 Mart
2013 tarihinde Japonya’nın Kyoto kentinde düzenlenen törenle
işyerimiz temsilcilerine Mükemmellik ödülü verilmiştir.
yapılan anketler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve çıkan
sonuçlara göre aksiyon planları yapılmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personel sayımız 622’dir. Bunun
57’si teknik, 63’ü idari ve 502’si da işçi kadrolarındadır. Ayrıca
Şirketimizde 18 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyeri ise
20’dir
Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile
işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası
arasında 01.09.2012- 31.08.2014 dönemini kapsamakta olan ve
11 Haziran 2013 tarihinde imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi
uygulanmaktadır.
Çalışan Sayısı (dönem sonu)
622
526
526
544
561
09
10
11
12
Yalın Yönetim Sistemi çalışmalarına Ocak-2014 tarihinde başlandı.
Değer yaratmayan işleri önlemek, israfı ve problemlerin tekrarını
önlemek bu sistemin genel prensibidir. Demisaş’ta her problem
iyileştirme için bir fırsattır politikası yaşatılmaktadır.
İnsan Kaynakları politikalarından olan çalışan memnuniyetini ölçme
ve değerlendirme çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmakta,
13
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve
ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Genel Kurul
Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak
pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan
ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.
Üst düzey yöneticilerin ücretlerinin tespitinde; şirketimizin toplu iş
sözleşme zam dönemleriyle paralel olarak her yıl Mart ve Eylül ayı
başlarında piyasadaki makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan
ücret politikaları, Şirket’in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve
kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve
yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan
ödemeler, Finansal tablo dipnotlarımızda toplu şekilde kamuya
açıklanmaktadır.
Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize dönem
içinde Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması,
lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler
söz konusu olmamıştır.
24
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri
Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ile Yatırımlar
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Şirketimizin 2012 yılında başladığı, geliştirmeye yönelik
“VERMİKÜLER MAÇALI BASKI PLAKASI GELİŞTİRİLMESİ” başlıklı
ve verimliliği arttırma amaçlı olarak geliştirmeye yönelik “PLC
KONTROLLÜ FREN GÖVDESİ ÇAPAK KIRMA MAKİNESİ
GELİŞTİRİLMESİ” başlıklı TÜBİTAK destekli projeleri 2013 yılı
ortasında tamamlanmıştır.
2014 yılında, Dökümhanede oluşan metal talaşı ve kok tozu
atıklarının geri dönüştürülerek ergitme prosesinde kullanılması
ile ilgili projeler planlanmaktadır. Ayrıca üniversitelerdeki bilgi
birikiminin dökümhanede kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.
Ayrıca işçilik azaltmak için de çalışmalar düşünülmektedir.
Projelerle amaçlanan; yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan
iş hacimlerini arttırmak, yeni müşteriler kazanmak, maliyetleri
düşürmek, el aletleri ile yapılan işçilikleri otomatikleştirerek
oluşacak iş kazalarını azaltmak, birim zamanda çıkacak ürün
miktarını arttırmaktır.
Fikir aşamasında olduğumuz ve ileride projelendirilmesi düşünülen
diğer geliştirme faaliyetleri ise şunlardır:
• metal geri kazanımı,
• atıkların geri dönüşümü ve tekrar kullanımı,
• dikey yolluk sistemde filtre geliştirilmesi,
• Mg kullanım miktarını azaltıcı sistemlerin kurulması.
Yatırım Politikası ve Yatırım Faaliyetleri
Şirketimiz sektörünün, müşterilerimizin ve teknolojinin
gereksinimlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyacağı tüm
yatırımları, özkaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak yapacağını
planlayarak kaynak ayırır ve gerçekleştirir.
Üretimini yapmakta olduğumuz pik ve sfero döküm parçaların
işlenerek satılması amacına yönelik “Talaşlı İmalat Yatırımı”na ait
Kasım 2011 tarihli 7.700.588 TL’lik teşvik belgemiz bulunmaktadır.
2012 yılında Teşvik belgesi kapsamında Vezirhan’da kurulu bulunan
fabrikamızın yanında yapımı tamamlanan “Talaşlı İmalat Yatırımı”
için 2013 yılında 848.597 TL harcanmış ve toplam yatırım tutarı
5.545.659 TL’ye çıkmıştır. 2013 yılı içerisinde teklifleri verilen
işlemeli parçaların da devreye girmesiyle tezgah alımları devam
edecektir. CNC tezgahlarında kullanılan son sistemler ile kalite,
kontrol ve verimlilik ön plana çıktığından dolayı yaşanan kayıplar
%80 oranında azalacaktır. Şirketimiz, talaşlı imalat yatırımıyla
sadece yurtiçi pazarın değil Avrupa pazarının da en çok tercih
edilen döküm firması olma hedefindedir. Planlanan yatırımlar
tamamlandığında yıllık döküm miktarının yaklaşık %30’unu işlemeyi
öngörmektedir.
Her yıl olduğu gibi 2013 yılında da tesis, makine ve teçhizatlar
ile demirbaşların iyileştirilme ve yenilenmesine yönelik yatırımlar
yapılmıştır. 2013 yılında toplam yatırım harcamalarımız 4.410.888
TL olarak gerçekleşmiştir
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
25
Bağış ve Yardımlar
Şirketimiz 2013 yılında aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur.
TL
İznik Spor Kulübü
Diğer bağışlar
Toplam
3.000,00 770,00 3.770,00
Rasyolar
LİKİDİTE ORANLARI
CARİ ORAN
LİKİDİTE ORANI
FİNANSAL YAPI ORANLARI
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR/PASİF TOPLAM
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/PASİF TOPLAM
TOPLAM MALİ BORÇLAR/PASİF TOPLAM
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR/KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/PASİF TOPLAM
ÖZKAYNAKLAR/PASİF TOPLAM
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR/ÖZKAYNAKLAR
KÂRLILIK ORANLARI
NET DÖNEM KÂRI/AKTİF TOPLAM
NET DÖNEM KÂRI/ÖZKAYNAKLAR
ESAS FAALİYET KÂRI/NET SATIŞLAR
NET DÖNEM KÂRI/NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ/ NET SATIŞLAR
31.12.2013
31.12.2012
1,27
0,74
1,4
0,82
0,51
0,46
0,3
0,66
0,05
0,49
1,05
0,45
0,39
0,28
0,73
0,06
0,55
0,82
31.12.2013
0,01
0,01
0,06
0,01
0,89
31.12.2012
-0,04
-0,07
-0,04
-0,03
0,94
Sonuç
Sayın Ortaklarımız,
Şirketimizin 2013 Yılı Faaliyetlerini sizlere özet olarak sunmaya çalıştık. Raporumuzun bundan sonraki kısmında, bu faaliyetlerimizin
sonuçlarını gösteren mali tablolarımızı kamunun görüşlerine sunuyoruz.
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu
26
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
27
Dinamik
Dinamik yapımız, müşterilerimizin
spesifik ihtiyaçlarına çözüm bulma
sürecinde bize esneklik sağlıyor.
28
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Şirket Bilgilendirme Politikası
AMAÇ
Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen şekli ile Bilgilendirme Politikası oluşturmuştur. Bu politikası çerçevesinde
hissedarların, yatırımcıların, menfaat sahiplerinin ve kamunun, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali
durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında, kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan, şirketin
faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında SPK tarafından belirtilen süreler içinde
kamuoyuna duyurulması amaçlanmıştır.
YETKİ VE SORUMLULUK
Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.
Bilgilendirme Politikası’nın yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkili ve sorumlu olup, bilgilendirme işleminin
yürütülmesine ilişkin uygulamalar Genel Müdür ve Muhasebe Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülür.
YÖNTEM VE ARAÇLAR
Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
Periyodik olarak KAP’a iletilen finansal raporlar, bağımsız denetim raporları
Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
Kurumsal internet sitesi (www.demisas.com.tr)
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” ile “e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı”
Ticaret Sicil Gazetesi ve gerek duyulduğunda günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler ve düzenlenen toplantılar
Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları
FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
Şirketimizin finansal tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
(UFRS) göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal raporlar bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca
denetimden geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite’den alınan uygunluk görüşüyle Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat
hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’a gönderilir.
KAP’da açıklanan finansal raporlar ayrıca kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde yayımlanır.
FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI
Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısından önce kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru
bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda detaylı faaliyet raporu hazırlayarak yatırımcılarımızın bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin
internet sitesinde ilan ederek sunmaktadır.
Faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır.
Ayrıca, mevzuat gereğince 3’er aylık dönemler halinde Seri II-14.1 tebliğ hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Faaliyet
Raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.
T. TİCARET SİCİL GAZETESİ VASITASIYLA YAPILAN İLAN VE DUYURULAR
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, finansal raporlar, esas sözleşme değişikliği,
sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve gerekirse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
29
ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER
Özel durum açıklamaları, SPK Tebliğlerinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP’ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket
yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP’a gönderilir.
Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bunların gizliliğinin sağlanması
bakımından yükümlü oldukları konusunda bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçisi ve
Şirketimizin üst yönetiminde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet Raporunda yer almakta ve
internet sitemizde de ilan edilmektedir.
İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ
Şirketimizde idari sorumluluğu bulunanlar; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Direktörler, Koordinatörler, Muhasebe Müdürlüğü ve
şirketimizin içsel bilgilerine doğrudan veya dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini
etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.
İdari sorumluluğu bulunan kişilerin listesi MKK’ya bildirilmiş olup, bu kişilerin kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu
bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması sağlanmıştır.
BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VEYA İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMASI
Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ve Şirketimizce takip edilen haber ve söylentilere ilişkin
olarak SPK mevzuatı uyarınca açıklama yapılmasının gerekmesi durumunda bu açıklamaların yapılmasında, yapılacak açıklamanın niteliğine
göre, KAP bildirimleri, veri dağıtım şirketleri ve/veya yazılı ve görsel medyadan yararlanılabildiği gibi, yapılan açıklamaların pay sahipleri
ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.demisas.com.tr)
yayınlanmaktadır.
GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI
Şirketimiz, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen hususlarla ilgili geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasını yapmaktadır.
Söz konusu bilgilerin, abartılı öngörüler içerisinde, yanıltıcı ibareler bulundurmamasına, ayrıca şirketin finansal durumuna ve faaliyet
sonuçları ile uyumlu yapılmasına azami gayret ve dikkat gösterilmektedir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda,
varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve
dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkiler Raporu
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi gereğince hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı bir şirketle olan
ilişkileri hakkında düzenlediği Bağlılık Raporunu görüşmüş olup aşağıdaki beyanı vermiştir; Şirketimizin, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş ve bağlı şirketiyle mal ve hizmet alım ve satımı şeklinde hukuki işlemlere
taraf olan ticari ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin hiçbirinde Sarkuysan A.Ş. ve bağlı şirketinin girişimi veya çıkarı uyarınca bir karşılık
alınmaksızın işlem gerçekleştirilmemiştir. Hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesi söz konusu değildir. Raporda
yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği 2013 yılında bilgimiz dâhilinde olan durum ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir
karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır.
30
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Riskler ve Yönetim Organının
Değerlendirmesi
1-OPERASYONEL RİSKLER
Müşteri Kaynaklı Riskler:
Satışlarımızın %47’si dış piyasa, %53’lük kısmı ise iç piyasaya yapılmaktadır. Dış piyasada en önemli pazarımız Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla
ürün çeşitlerimiz çoğunlukla bu ülkelerdeki müşterilerin taleplerine göre şekillendirilmiştir. Müşteri, ürün ve satış risklerini değerlendirilerek,
parçaların karlılık oranları ve toplamda net getirisi daha yüksek olan ürünlere yönelim sağlanmıştır. Ancak 2011 yılı ikinci yarısından
başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz ile birlikte, ihracatımız 2012 yılında düşüşe geçmiştir. 2013 yılında ise 2012 ye
kıyasla toparlanma başlamıştır. Yurtiçi satışlarımızda %7 yurtdışında ise 2012 yılına göre %3 artış gerçekleşmiştir. Alınan stratejik kararların
bir sonucu olarak, ürün ve sektör çeşitliliğinin artırılması çalışmalarına 2013 yılında hız verilmiştir. Krizi fırsat olarak değerlendirme
politikamız ve yurtdışı pazarlardaki tecrübemiz sayesinde, özellikle yurtdışı satışlarımız önümüzdeki yıl içinde yeniden artışa geçecektir.
Ürün Kaynaklı Riskler:
Müşteri Kalite Kontrolü, müşterilerimizin beklentilerinin karşılanması amacı ile uygulanmaktadır. Bu nedenle, kontrol süreci uluslararası
standartlar ve beklentiler göz önüne alınarak yürütülmektedir. Denetim sonucunda müşteri beklentilerini karşılamayan ürünlerin
tekrarlanmasını önlemek için düzeltici faaliyetler yürütülmektedir.
İnsan Kaynakları Riski:
Sektördeki rekabet gücümüzü koruyabilmemizin en önemli etkenlerinden biri, bizim için kritik pozisyonlardaki personelimizi şirketimiz
bünyesinde tutabilmemizdir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde yetişmiş ve yetkin insan kaynağının yetersiz olması sebebiyle mevcut
personelimizin işten ayrılması durumunda, faaliyetlerimizin etkilenmesi durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu risk kapsamında çalışan
memnuniyeti anketleri yapılmakta, ihtiyacı olan her seviyedeki personele motivasyon artırıcı çalışmalar yürütülmektedir. Ücret
politikalarında da bölge ve sektör ortalamaları gözetilmektedir.
Dış Etkenlerden Kaynaklanan Riskler (Rekabet Riski):
Yüksek rekabet olan bir sektörde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mevcut müşterilerimizi elde tutmak ve portföyümüze yeni müşteriler
katmak için her zaman diğer şirketlerle rekabet etmek durumundayız. Rekabet içindeki yerimizi belirleyen önemli faktörler arasında
müşterilerimizin aldıkları ürünlerimizden memnun kalmalarını, piyasadaki itibarımızı ve müşterilerimize geniş bir coğrafyada hizmet
verebilmemizi sayabiliriz.
2-FİNANSAL RİSKLER
Şirketimizin Finansal Risk Yönetimi, mali yükümlülükleri yerine getirebilmeyi ve piyasadaki değişkenlik sebebiyle muhtemel olumsuzlukların
yaratacağı etkileri kontrol altına almayı hedeflemektedir. Risk yönetimine ilişkin faaliyetler, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından
yürütülmektedir
Finansal riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Kredi Riski:
Kredi derecelendirmesi yüksek banka ve finans kuruluşlarıyla çalışıldığı için nakit fonlarla ilgili maruz kalınabilecek kredi riski sınırlıdır.
Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, İhracat Faktöring ve Alacak Sigortası enstrümanlarının etkin
kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı
firmalarından oluşmaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
31
Likidite Riski:
Likidite Riski Yönetimi ile fon kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman
bulundurulmaktadır.
Kur Riski:
Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmaktadır. Gerektiği hallerde vadeli türev işlem
sözleşmeleri kullanılabilir.
Faiz Riski:
Faiz riskinin kontrol altına alınması amacıyla belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken faiz yapılı kaynaklar kullanılmakta ve
gerektiğinde türev finansal araçlar kullanılmaktadır.
3-HUKUKİ RİSKLER
Şirketimizin Hukuk müşavirliğinin beyanına göre, rapor tarihi itibariyle devam eden aleyhte davalar için yasal karşılıklar ayrılmıştır. Şirketimiz
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi için açılan davanın gelecekte lehimize sonuçlanacağını beklediğinden dolayı finansal tablolarda herhangi bir
karşılık ayırmamıştır.
4-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKİ
Bilgi sistemleri değerinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliğini olumsuz yönde etkileyen her türlü tehdit, riskle ilişkilidir.
Güvenlik riski doğuran durumlar için sistemlere erişim sağlayan güvenlik politikaları, şifre ve erişim yapısının düzenlenmesi ve devamlı
takibi yapılmaktadır. Bilgi veya uygulamalara bir sistem hatası veya doğal bir felaket sonucu erişilemeyebilir. Sistem kaybı veya çökmesi
sonrasında BT sistemleri bilgiyi zamanında geri getiremeyebilir. Bunları önlemek için sistemlerin 27001 standartlarına sahip kurumlarda
barındırılması ve ayrı şehirler ve merkezlerde felaket sistemlerinin bulundurulması sağlanmaktadır. BT’ nin beklenenin altında performans
göstermesi sonucu iş üretkenliği veya değerinin azalmasını önlemek için sistem ve uygulamaların aylık performans testleri yapılmaktadır.
Bilgi tutma ve işleme, düzenlemelere ve BT veya iş politika gereksinimlerine uygun gerçekleşmemesinin önüne geçilmesi için mevcut ERP
standartlarında çalışılmaktadır.
İş ortamının ve bilgilerin 3. kişi ve kuruluşlarca paylaşılması riski; tedarikçi, taşeron firmalar ve çalışanlar ile yapılan gizlilik sözleşmesi
kapsamında giderilmektedir.
BT’ nin web varlığını devam ettirememesi riski ise firewall ve network yapısının sürekli analizi ve yeni oluşan tehditlere karşı tedbirler
alınması ile önlenmektedir.
5-İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
İşletmemizde tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, çalışanlarımızı karşılaşabileceği risklerden koruyabilmek için çalışmalar yürütmekteyiz.
İşletmemizde tüm riskler belirlenerek, gerçekleşmeden kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza verilen eğitimler
neticesinde, maruz kalabilecekleri risklerle ilgili oluşabilecek kazaların önlenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Riski yüksek olan yerlerde
teknik kontroller yapılarak risklerin etki seviyelerinin azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın işinin ayrılmaz bir parçası ve önceliğidir. Bu konudaki sorumluluk tüm çalışanlarımızın temel
görevleri arasındadır.
32
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
6-PAYDAŞLAR VE ÇEVREYE YÖNELİK RİSK KONULARI VE ALINAN ÖNLEMLER;
Şirketi etkileyebilecek finansal, operasyonel, stratejik, dış çevre riski vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının
hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate
alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye ve
önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası bulunmaktadır. Buna göre, faaliyetlerde karşılaşılabilecek riskler ve bunlara yönelik alınacak önlemler
ile izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçilmesi sürecinde, usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite
tarafından takip edilmektedir. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu sağlar.
İşletmemizde belirli periyotlarda tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, çalışanlarımızı karşılaşabileceği risklerden koruyabilmek için
çalışmalar yürütmekteyiz. İşletmemizde tüm riskler belirlenerek kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza verilen
eğitimlerle, maruz kaldıkları risklerle ilgili kaza olasılıklarının azaltılması sağlanmaktadır. Riski yüksek olan yerlerde teknik kontroller yapılarak
risklerin etki seviyelerinin azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın işinin ayrılmaz bir parçası ve önceliğidir. Bu konudaki sorumluluk tüm çalışanlarımızın temel
görevleri arasındadır.
Şirketimizce, çevresel risklere karşı çeşitli komiteler kurulmakta; küresel değerlere zarar vermeyecek şekilde hassas davranılan eylemler
planlanmakta ve çalışmalar yürütülmektedir.
Doğal kaynakların tüketimini azaltabilmek amacıyla bazı malzemeler birim üretim başına takip edilmeye ve tüketimlerini azaltıcı önlemler
alınmaya başlanmıştır. Çeşitli su kanalları ve bağlantılı üniteleri şematize edilmiştir. Bu şema sayesinde su tüketimleri gereken ara
noktalar belirlenerek izlenecek ve gerektiğinden fazla tüketim olması durumunda tespit edilebilecek ve azaltılması için gerekli önlemler
alınabilecektir.
Üretim hatlarından çıkan atıkların azaltılması ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Değerlendirilebilir atıklar için geri dönüşüm
tesisleri ile görüşülmektedir.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
33
Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz tarafından, 04.07.2003 Tarih ve 35/835 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri
benimsenmiş ve kısmen uygulamaya konulmuştur.
SPK’nın 30 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ” kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara da bu tarih itibariyle başlanmıştır.
Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya
duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde tamamlanmıştır. Kurulan Komiteler etkin olarak faaliyetlerine
başlamışlardır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonların
gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler takip edilip değişen uygulamalar dikkate alınarak gerekli
çalışmalar yapılmaktadır.
İlgili tebliğ gereği uyulması zorunlu yükümlülüklere uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı ilke kararında belirtilen formata uygun olarak 2013 yılına ilişkin
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca, şirketimiz
internet sitesinden de (www.demisas.com.tr) yayımlanmaktadır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi
Şirketimizin kuruluşundan bu yana pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde “Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuş ve bu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve
kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.
03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca ilgili birimin görev ve sorumlulukları yenilenerek
“Yatırımcı İlişkileri Bölümü” olarak faaliyetine devam etmesi organize edilmiştir. Birim, Muhasebe Müdürü Hüseyin KONANÇ’ın
sorumluluğu altında bağlı personel tarafından oluşmaktadır. İlgili birime, 0 262 677 46 00 no’lu telefon, 0 262 677 46 99 no’lu faks ve
[email protected] e-mail adresi ile ulaşılabilir.
Bu birim, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2013
yılında toplam 6 görüşme yapılmış; gelen sorular telefon ve e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır. Birim, faaliyetleriyle ilgili bilgileri Kurumsal
Yönetim Komitesi’ne sunmaktadır.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 15 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Açıklamalar Seri VIII, No:54 sayılı
tebliğe uygun olarak yapılmış olup, SPK ve Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.
34
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin www.demisas.com.tr internet
adresinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası “Yatırımcı
İlişkileri” bölümüne “Bilgi Toplumu Hizmeti” alt bölümü ilave edilmiş ve buradan ulaşılan link ile MKK’nın e-ŞİRKET Portalı üzerinden
verilen hizmet alınarak TTK’nın 1524’üncü maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülükler yerine getirilmiştir.
Şirketimizde her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bu haklar esas sözleşmemizle veya şirket organlarımızın herhangi birinin
kararıyla kaldırılmamış ve sınırlandırılmamıştır. Şirketimiz bilgi edinme ve inceleme hakkı çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince
kamuya açıklanmamış bilgiler haricinde kalan konulardaki taleplerin tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.
Şirketimiz her yıl hem Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Denetime hem de Vergi Kanunları çerçevesinde Tam Tasdik
Denetimine tabi olduğu için her pay sahibinin bireysel olarak Özel Denetçi atanmasını isteme hakkı ana sözleşmemizde yer almamaktadır.
Özel denetçi atanmasını zorlaştırıcı ya da engelleyici herhangi şirket kararı ve ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır.
4. Genel Kurul Toplantıları
En son Olağan Genel Kurul, Mayıs 2013 döneminde yapılmış olup; %77,6 oranında çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmiş, pay sahipleri
asaleten ve vekaleten toplantılara katılmışlardır.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde,
elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır.
Genel Kurul Toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin
mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla ortaklarımızın
çoğunlukta olduğu İstanbul’un önemli merkezlerinden genel kurulumuzun yapıldığı Darıca’daki şirket merkezimize otobüs servisi
konmuştur.
Genel kurul toplantıları mevzuat gereği senetleri kaydileşen pay sahipleri ile bunların temsilcilerinin katılımı ile yapılmaktadır. Medyanın da
her zaman toplantımıza katılma hakları mevcuttur.
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması
konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen göstermektedir. Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında
her pay sahibine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında
pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü
sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması
veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular mümkün olan en kısa süre içerisinde Pay Sahipleri ile
İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
35
Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra
aşağıdaki hususlar www.demisas.com.tr Internet adresimizde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerine duyurulmaktadır.
Şirketimizin internet sitesinde ortaklık yapımızı yansıtan toplam pay sayısı ve rey hakları ilan edilmektedir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu
bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır
bulunmaktadırlar.
Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde
konulmasına ilişkin talepleri olduğu taktirde bunlar mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Genel Kurul gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Esas Sözleşme değişiklikleri
şirketimiz internet sitesinde ilan edilmektedir.
Genel Kurul gündemi hazırlanırken her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmekte ve gündem başlıklarının farklı
yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine gayret gösterilmektedir. Gündemde diğer veya çeşitli gibi ibarelere yer verilmemektedir.
Genel Kurul tutanaklarımız her zaman şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık olup, internet sitesinde ve ayrıca Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde de ilan edilmektedir.
Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile görüşülüp
ortaklara bilgi verilmektedir.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Esas Sözleşmemizde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
Azlık haklarının kullandırılmasına ilişkin Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanmakta ve bu hakların
kullandırılmasına azami özen gösterilmektedir.
Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir.
6. Kar Payı Hakkı
Şirketimizin Esas Sözleşmesinde kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketimizin bir kar dağıtım politikası bulunmaktadır. Söz konusu kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta ve şirketin internet
sitesinde kamuya açıklanmaktadır.
36
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Şirketimizin kâr dağıtım politikası;
1- Dağıtılabilir kâr; yasal mevzuat, Sermaye Piyasası hükümleri ve Esas Sözleşme’ye göre bulunur.
2- Dağıtılabilir kârdan, TTK hükümlerine göre %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılır.
3-Temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğin 5.maddesi hükmü gereği hesap dönemi kârından kanunlara
göre ayrılması gereken vergi, varsa geçmiş yıl zararları ve yedek akçeler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kârdan dağıtılır.
4-Yönetim Kurulu kârın dağıtılmasına ilişkin teklifini, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek,
yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak belirler.
5- Hisse başına düşecek temettü, Genel Kurul’da dağıtılmasına karar verilen kârın hisse adedine bölünmesi suretiyle bulunur. Kârdan pay
alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
6- Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarımıza temettü dağıtılması hususları Ana Sözleşmeye göre belirlenir.
7- Temettü ödemeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenen tarihi müteakiben Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nun
talebi ile ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.’ye yatırılır.
8- Ana Sözleşmemizde temettü avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
9- Şirketin dönem içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilir.
10- Kâr dağıtım politikamız yıllık faaliyet raporuna yazılır ve Genel Kurul’da ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.
Şirketin ileriki yıllarda dönem karından yapacağı temettü ödemeleri piyasa şartlarına ve şirketin finansman ihtiyacına bağlı olarak belirlenen
oranlarda yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını teklif ettiği zaman, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiyi
genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunar ve ayrıca bu bilgi faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet sitesinde açıklanır.
7. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamakta olup, borsada işlem gören paylarımızın tamamı kaydileşmiş ve
işlem hacminin artması sağlanmıştır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen şekli ile Bilgilendirme Politikası oluşturmuştur. Bu politikası çerçevesinde
hissedarların, menfaat sahiplerinin ve kamunun, kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan SPK tarafından belirtilen süreler içinde
kamuoyuna duyuru yapılmaktadır.
Bilgilendirme Politikası’nın yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi BEKTAŞ ve Genel Müdür Hakan YAŞAR sorumludur.
Şirketimiz tarafından kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde,
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet
sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı”
ile “e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı” da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır. Bunların dışında
Faaliyet Raporlarımızda, Genel Kurul Toplantılarında, Gazete ve Dergilerde yayınlanan ilan ve haberler ile kamunun bilgilendirilmesi
sağlanmaktadır
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
37
Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce
kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması
halinde, güncellenen bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Şirketimiz, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen hususlarla ilgili geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasını yapmaktadır.
Söz konusu bilgilerin, abartılı öngörüler içerisinde olmamasına, yanıltıcı ibareler bulundurmamasına, ayrıca şirketin finansal durumuna ve
faaliyet sonuçları ile uyumlu yapılmasına azami gayret ve dikkat gösterilmektedir.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Kamunun aydınlatılmasında tüm yatırımcılarımız ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde şirketimiz internet sitesi aktif olarak
kullanılmaktadır. Şirketimizin internet adresi “www.demisas.com.tr”dir.
Şirketimizin İnternet Sitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm’de sayılan bilgiler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir.
Sitede kamunun bilgisine sunulan tüm bilgilerin güncel olmasına azami gayret gösterilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır. Mevzuat
hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar, açıklamaların yapıldığı şekli ile şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir.
Bilgilendirme politikamız gereği aşağıdaki bilgilere Türkçe olarak yer verilmektedir;
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilgi Toplumu Hizmeti
e-ŞİRKET bağlantısı
Kurumsal Bilgiler
Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı, Komiteler
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kar Dağıtım Politikası, Etik Kurallar
Finansal Bilgiler
Mali Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları
Özel Durum Açıklamaları
Yıllık Faaliyet Raporları
Genel Kurul
Gündem, Çağrı, Tutanaklar, Vekaletname, Esas Sözleşme Tadil Tasarıları, Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge
İletişim Bilgileri.
10. Faaliyet Raporu
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru
bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda detaylı faaliyet raporu hazırlayarak yatırımcılarımızın bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin
internet sitesinde ilanen sunmaktadır.
Ayrıca mevzuat gereğince 3’er aylık dönemler halinde Seri II-14.1 tebliğ hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Faaliyet
Raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.
38
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin ve çalışanlarımızın haklarının korunması
ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar,
çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve
karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almaktadır. Mevzuat ve sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat
sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirketimiz imkânları ölçüsünde korunmaktadır.
Şirketimiz, menfaat sahiplerinin şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya
Denetimden Sorumlu Komite’ye bildirme konusunda gerekli çalışmaları yapmakta ve uygulamaya koymaktadır.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı
yönetim toplantıları yapmaktadır. Çalışanlara ilişkin “Öneri Sistemi” de etkin şekilde kullanılmaktadır. Yılda ortalama 1.000 öneri gelmekte
olup, puanlama sistemine göre değerlendirilmektedir. Her yıl, en iyi seçilen öneri sahipleri törenle ödüllendirilmektedir.
Şirketimizin tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 kalite yönetim sistemi bağlamında prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Çalışanların
yönetime katılımı ile ilgili olarak Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte üst düzey yönetimi de boşalan kadrolara
şirket bünyesinde yetişmiş elemanların alınması ilke olarak kabul edilmiştir.
Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili konularda devamlı olarak bu kuruluşlardan bilgi ve destek almaktadır. Ayrıca, diğer menfaat sahipleri
için de iletişim kanallarımız vasıtasıyla temas kurulabilmektedir.
13. İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikalarını yönlendiren temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiş olup, uygulamalarımızda bu ilkeler doğrultusunda hareket
edilmektedir.
· Tüm insan kaynakları süreç ve uygulamaları insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olup, bu ilkeler ayırımcılık yapmamayı,
şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı esas almaktadır. Demisaş A.Ş. de hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini
inanç, yaş, cinsiyet ve cinsel tercih ayırımı yapılmamaktadır.
· Tüm insan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık ve güvenirlilik temel esas olarak alınmaktadır. Uygulamalarda temel alınan
değerler sadece kadronun gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak, gösterilen performans ve şirket kültürüne uyumdur.
· İnsan Kaynakları standartlarını sürekli iyileştirmek amacıyla, İnsan kaynakları uygulamaları sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilerek
gelen geri bildirimler ve en son gelişmeler doğrultusunda İnsan Kaynakları Süreçleri yeniden yapılandırılmaktadır.
· Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları
gerçekleştirilmekte ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır.
· Etkin bir haberleşme ağı için çalışanların bilgilendirilmesi, motivasyonlarının arttırılması, iyi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iç bültenler
çıkartılmaktadır
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
39
· Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal uygulamalar düzenlenmektedir.
· Demisaş A.Ş. çalışanlarının örgütlenme ve sendikalaşma hakkına her zaman saygı duymaktadır. Bu politikamız çerçevesinde sendikalar
karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla şirket sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya büyük önem
verilmektedir.
· Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmekte, bu nitelikteki
kararlarda gerektiğinde ilgili sendikalarla görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
· İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde görev tanımları şirket internet haberleşme sisteminde tüm çalışanların bilgisine
sunulmaktadır.
· Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan “çalışan sağlığına” yönelik olarak aşı, sağlık taraması ve tıbbi takip titizlikle
yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da yasal mükellefiyetler, şirket kültürü ve hassasiyeti içinde bütünleştirilerek yürütülmektedir.
Çalışanlarla ilgili ilişkileri İnsan Kaynakları Müdürlüğü yürütmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ise çalışanları temsil etmeye yetkili
çalışan temsilcileri atanması planlanmaktadır. Ayrıca, bağlı bulunduğumuz işçi sendikası ile de ilişkileri yürüten işçi temsilcileri bulunmaktadır.
Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Genel Müdür başta olmak üzere tüm Direktör, Koordinatör ve
Müdürler tüm çalışanlara eşit seviyeli yaklaşımda bulunmaktadırlar. Şirket kültüründe de bu şekilde yaşanmaktadır.
Şirket çalışanlarının görev tanımları Süreç Yönetim Sistemi’nde duyurulmuş olup, her çalışan bu sisteme kolayca ulaşabilmektedir.
Şirketin performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmiş olup, çalışanlara yapılan eğitim ve toplantılarla duyurulmaktadır.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili etik kurallar internet sitemiz vasıtası ile kamuya duyurulmaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev
tanımları oluşturulmuş olup çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf
ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.
Şirketimiz, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir şekilde uymaktadır.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede ürünlerin üretimi sürecinde doğaya saygılı olup bu doğrultuda
ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimiz desteklenmektedir. Böylece çevre ile birlikte insan sağlığına verdiğimiz önem tüm
faaliyetlerimizin önünde yer almaktadır.
Son teknolojilere uyumlu atık gaz filtrasyon sistemi ile baca gazlarının çevreye salınımı yasal limitler dâhilinde olması sağlanmaktadır.
Her yıl fabrika üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak, gürültü seviyesinin yasal limitler içinde
kalmasına çalışılmaktadır.
Ayrıca çalışanlarımızın spor, kültürel ve sanat faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmektedir.
40
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulumuz 2’si Bağımsız olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri
arasında icrada görevli olan üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesine göre
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 1 yıl süre ile seçilebilmektedirler. Yeniden seçilmeleri mümkün bulunmaktadır.
Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevi de yerine getirmesi benimsenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alıp
değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak ilgili tarihte Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, aday gösterildiği esnada bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını yukarıda zikredilen ilgili
komiteye vermektedirler.
Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklamakta ve aynı anda şirketin internet
sitesinde de ilan etmektedir. Söz konusu bağımsız üyelerin özgeçmişleri de ayrıca internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin söz konusu hükümlerle ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartlara uygun olarak hareket edip,
mevzuata uygun olarak işlem gerçekleştirmeleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesidirler. Söz konusu üyelerin başka
şirketlerde de görev almasını düzenleyen kurallar henüz oluşturulmamıştır
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere
ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:
Adı Soyadı
Ahmet Hamdi BEKTAŞ
Sarkuysan A.Ş. Tüzel Kişi
Temsilcisi Hayrettin ÇAYCI
Maksut URUN
Doğan ÇAKIR
Fuat SUCU
Mithat URAL
Nur İrem NUHOĞLU
Hakan YAŞAR
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Genel Müdür
Şirkette Bulunduğu Süre
11 yıl
Şirket Dışındaki Görevi
Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Üyesi
Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Başkanı ve
10 yıl
Genel Müdürü
23 yıl
Bulunmamaktadır.
13 yıl
Sarkuysan A.Ş. Genel Md. Yard.
5 yıl
Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Üyesi
Mayıs 2013 Genel Kurulundan Evren İthalat, İhracat ve Paz. A.Ş. Yön.
itibaren
Kur.Baş.,
Mayıs 2013 Genel Kurulundan
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
itibaren
4 yıl
Bulunmamaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
41
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Başkanı, diğer üyeler ile görüşerek gündemi belirlemektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile
görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya katılamayan üyeler görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna
bildirebilmekte olup toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır.
Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanmakta olup toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır. İlke olarak üyelerin her
toplantıya katılmaları benimsenmiştir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak
edilebilmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve
gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve
ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir.
2013 yılında 36 adet toplantı kararı alınmıştır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.
Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında oy hakkı imtiyazı tanımlanmamıştır. Şirket ana sözleşmesine göre her üyenin
bir oy hakkı bulunmaktadır.
İlişkili taraf işlemlerine ait konu dahil Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesinin oy kullanamaması ilke olarak
benimsenmiştir.
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında
bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde söz konusu ilkenin
uygulanması zorunlu olup şirketimizce de uygulanmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, 2013 yılında şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur.
Komitelerde 2013 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.
Şirketimiz, Komitelerini Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış
olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir. Söz konusu Denetimden Sorumlu Komite,
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin hangi üyelerden oluşacağı ve Komitelerin “Görev ve Çalışma
Esasları” Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek internet sitemizden kamuya açıklanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komitelerle ilgili çalışma esasları yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu esaslar
dâhilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini
alabilmektedirler. Ayrıca, komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. İcra başkanı/genel
müdür komitelerde görev almamaktadır.
42
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Şirketimiz, Yönetim Kurulu’nun yapılanması ve 3.grup halka açık firma kategorisinde olmamız gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye
sayısı, iki kişiden ibarettir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması
gerektiğinden dolayı buna uyularak görevlendirme yapılmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerin isim ve görevleri;
Adı Soyadı
Nur İrem NUHOĞLU
Mithat URAL
Görevi
Başkan
Üye
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarda genel olarak mali tabloların gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim
firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, iş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konuları ile Denetim Başkanlığı tarafından yapılan
çalışmalar gündem maddesi yapılmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi üç üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerin isim ve görevleri;
Adı Soyadı
Nur İrem NUHOĞLU
Doğan ÇAKIR
Maksut URUN
Görevi
Başkan
Üye
Üye
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesinin her üç üyesi de icrada görevli olmayan üyeler arasından seçilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri
arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları hakkında dönemsel olarak
yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır.
Yönetim Kurulu’nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, buna karşın ismi geçen
komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerinin isim ve görevleri;
Adı Soyadı
Mithat URAL
Doğan ÇAKIR
Fuat SUCU
Görevi
Başkan
Üye
Üye
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde ve Yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan “Riskin Erken
saptanması ve Yönetimi” ile ilgili 378. Maddesi hükümleri çerçevesinde gözden geçirilerek 04/10/2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
kurulmuştur.
Komite, yılda en az altı kere toplanmakta olup ihtiyaç duyulması halinde ek toplantılar yapmaktadır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak
Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi yazılı hale
getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları hakkında dönemsel olarak Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
43
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketi etkileyebilecek finansal, operasyonel, stratejik, dış çevre riski vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının
hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate
alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Riskin Erken Saptanması Komitesi
denetiminde ve şirket yetkililerinden oluşan Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası bulunmaktadır. Buna göre, faaliyetlerde karşılaşılabilecek riskler ve bunlara yönelik alınacak önlemler
ile izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçilmesi sürecinde, usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Şirketimizin iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç kontrol sisteminin işleyişi
ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu
sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimiz belirlenmiş olup,
www.demisas.com.tr internet sitemiz içinde de yer almaktadır.
Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili Birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim Kurulu’na sunulmakta
olup takip edilmektedir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl
performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırmakta ve kararlar vermektedir. Mevcut koşullar
neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilerek güncellenmektedir.
Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, şirket politikalarına ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmektedir.
20. Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenmektedir. Genel Kurul
Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.
Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu
şekilde faaliyet raporu ve internet sitesinden kamuya açıklanmaktadır.
Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize dönem içinde Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine
teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu olmamıştır.
44
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Yıllık Faaliyet Raporu’na İlişkin
Bağımsız Denetçi Uygunluk Raporu
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’ na
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi’ nin (Şirket) 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer
alan finansal bilgilerin aynı tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. Söz
konusu yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Demisaş Döküm Emaye
Mamülleri Sanayi Anonim Şirket’i yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk,
yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 3 Mart 2014 tarihli bağımsız denetim raporuna konu
olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin ulaşılan görüşün açıklanmasıdır.
Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına
ilişkin usul ve esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlı olup olmadığına ilişkin önemli bir hata olup
olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün
oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi’ nin
bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL
Dr. Hakkı Dede
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 3 Mart 2014
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
45
46
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’ na;
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi Anonim Şirketi (“Şirket”)’ nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve
ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar tablosunu, diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar
değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
Şirket yönetimi finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan Türkiye Muhasebe /
Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS / TFRS”) göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst
bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların
gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan Türkiye Bağımsız Denetim Standartları’na (“TDS”) uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve denetimin finansal tablolarda önemli bir hata bulunmadığı hususunda makul
bir güvence sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirketin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur.
Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak
tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız
denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu’nca yayımlanan Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (“TMS / TFRS”) çerçevesinde doğru ve dürüst
bir biçimde yansıtmaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
47
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen
açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin,
kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398.
maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis
edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle
bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek,
denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için İşletme Yönetimi’nin,
gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK
tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır.
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL
Dr. Hakkı Dede
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 03 Mart 2014
48
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31.12.2013
Not.34
84.035.300
2.645.085
40.777.166
40.777.166
3.368.080
3.368.080
34.941.031
1.587.167
12.749
704.022
84.035.300
-
Not.10
Not.10
Not.10-37
Not.12
Not.12
Not.12-37
Not.7
Not.15
Not.16
Not.17
Not.17
Not.17
Not.14
Not.35
Not.23
60.004.693
94.910
59.332.817
415.279
415.279
861
160.826
-
Not.6
Not.7
Not.10
Not.10
Not.10-37
Not.12
Not.12
Not.12-37
Not.13
Not.14
Not.24
Not.23
TOPLAM VARLIKLAR
(*)
144.039.993
Detayı dipnot 2.04’te açıklanmıştır.
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
Yeniden Sınıflandırılmış(*)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2012
66.791.408
1.710.703
33.570.635
30.519.311
3.051.324
2.711.336
2.711.336
27.543.114
1.080.830
16.368
158.422
66.791.408
55.424.459
94.910
54.389.487
374.982
374.982
363.917
201.163
122.215.867
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
49
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31.12.2013
Yeniden Sınıflandırılmış(*)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2012
Not.34
66.270.054
43.745.789
20.299.813
19.068.527
1.231.286
1.531.473
140.418
136.573
3.845
201.434
332.306
332.306
18.821
66.270.054
-
Not.8
Not.9
Not.10
Not.10
Not.10-37
Not.12
Not.12
Not.12-37
Not.18
Not.14
Not.21
Not.21
Not.21
Not.24
Not.35
Not.23
7.617.581
7.617.581
7.617.581
70.152.358
70.152.358
35.000.000
12.875.847
47.691.401
34.586.524
10.973.679
10.687.265
286.414
1.497.995
210.712
203.272
7.440
215.033
92.735
92.735
114.723
47.691.401
7.361.235
7.361.235
7.361.235
67.163.231
67.163.231
35.000.000
12.875.847
-
-
5.276.103
2.911.286
2.719.478
13.656.620
624.310
144.039.993
2.719.478
18.332.672
(4.676.052)
122.215.867
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.
Not.8
Not.8
Not.9
Not.10
Not.10
Not.10-37
Not.11
Not.12
Not.12
Not.12-37
Not.18
Not.14
Not.35
Not.19
Not.19
Not.19
Not.23
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kâr / (Zararları)
Net Dönem Kârı / (Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
(*)
Not.25
Detayı dipnot 2.04’te açıklanmıştır.
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
50
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Kâr veya Zarar Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2013-31.12.2013
Yeniden Sınıflandırılmış(*)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2012-31.12.2012
152.503.990
(136.306.127)
16.197.863
139.215.695
(130.183.370)
9.032.325
-
-
16.197.863
9.032.325
(6.745.739)
(5.487.949)
(204.908)
10.379.893
(4.754.570)
(6.337.425)
(5.106.874)
(233.040)
5.834.873
(9.071.907)
9.384.590
(5.882.048)
26.985
-
1.333.439
-
9.411.575
(4.548.609)
1.668.919
(10.641.426)
3.951.444
(4.715.921)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI / (ZARARI)
439.068
(5.313.086)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
185.242
185.242
637.034
637.034
624.310
(4.676.052)
-
-
DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
624.310
(4.676.052)
Dönem Kâr / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
624.310
(4.676.052)
0,017837
-
(0,133601)
-
Notlar
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr / (Zarar)
Not.26
Not.26
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr / (Zarar)
BRÜT KÂR / (ZARAR)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Not.27
Not.27
Not.27
Not.29
Not.29
ESAS FAALİYET KÂR / (ZARARI)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr / Zararlarındaki
Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Not.30
Not.31
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂR/ZARARI
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
Not.33
Not.34
Not.35
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kârı / (Zararı)
Pay Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
(*)
Not.36
Not.36
Detayı dipnot 2.04’te açıklanmıştır.
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
51
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Notlar
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2013-31.12.2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2012-31.12.2012
DÖNEM KÂR / ZARARI
Not.36
624.310
(4.676.052)
2.364.817
-
1.950.000
-
-
-
640.396
-
-
-
(225.579)
(225.579)
-
-
-
-
-
-
-
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/
Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/
Kayıpları
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer
Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak
Paylar
Diğer
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Geliri/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme
ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma
Kazançları/Kayıpları
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer
kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak paylar
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı
Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Geliri/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
-
-
2.364.817
-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
2.989.127
(4.676.052)
2.989.127
2.989.127
(4.676.052)
(4.676.052)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana ortaklık payları
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
52
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2013 (Dönem Başı)
Muhasebe Politikalarındaki
Değişikliklere İlişkin
Düzeltmeler
Hatalara İlişkin
Düzeltmeler
Transferler
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri
Nedeniyle Meydana Gelen
Artış/Azalışlar
Pay Bazlı İşlemler
Nedeniyle Meydana Gelen
Artış
Kontrol Gücü Olmayan
Pay Sahipleri ile Yapılan
İşlemler
Diğer
Toplam Kapsamlı Gelir
- Net Dönem Kâr Zararı
- Diğer Kapsamlı Gelir
31.12.2013 (Dönem
Sonu)
Sermaye
Ödenmiş Düzeltme
Notlar
Sermaye
Farkları
25
35.000.000 12.875.847
Karşılıklı
Geri
İştirak
Alınmış
Sermaye
Paylar Düzeltmesi
-
Pay İhraç
Primleri/
İskontoları
-
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Yeniden Tanımlanmış Fayda
Değerleme ve
Planları Yeniden
Diğer
Ölçüm Kazanç/ Ölçüm Kazançları/ Kazanç/
Kayıpları
Kayıpları Kayıplar
2.911.286
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
25
25
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
25
-
-
-
-
-
1.852.500
1.852.500
512.317
512.317
-
35.000.000 12.875.847
-
-
-
4.763.786
512.317
-
25
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
53
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Yeniden
Riskten
Değerleme ve
Yabancı Para
Korunma
Sınıflandırma
Diğer Kazanç/
Çevrim Farkları Kazanç/Kayıpları Kazanç/Kayıpları
Kayıplar
-
Birikmiş Kârlar
Kârdan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
2.719.478
Geçmiş Yıllar
Kâr/Zararları
18.332.672
Net Dönem
Kâr/Zararı
(4.676.052)
Özkaynaklar
67.163.231
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(4.676.052)
-
4.676.052
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
624.310
624.310
-
2.989.127
624.310
2.364.817
-
-
-
-
2.719.478
13.656.620
624.310
70.152.358
54
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Yeniden Sınıflandırılmış
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2012 (Dönem Başı)
Muhasebe Politikalarındaki
Değişikliklere İlişkin
Düzeltmeler
Hatalara İlişkin
Düzeltmeler
Transferler
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri
Nedeniyle Meydana Gelen
Artış/Azalışlar
Pay Bazlı İşlemler
Nedeniyle Meydana Gelen
Artış
Kontrol Gücü Olmayan
Pay Sahipleri ile Yapılan
İşlemler
Diğer
Toplam Kapsamlı Gelir
- Net Dönem Kâr Zararı
- Diğer Kapsamlı Gelir
31.12.2012 (Dönem
Sonu)
Sermaye
Ödenmiş Düzeltme
Notlar
Sermaye
Farkları
25
28.000.000 18.454.842
25
25
25
25
25
-
Karşılıklı
Geri
İştirak
Alınmış
Sermaye
Paylar Düzeltmesi
-
Pay İhraç
Primleri/
İskontoları
-
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Yeniden Tanımlanmış Fayda
Değerleme ve
Planları Yeniden
Diğer
Ölçüm Kazanç/ Ölçüm Kazançları/ Kazanç/
Kayıpları
Kayıpları Kayıplar
2.911.286
-
-
-
-
-
-
-
-
7.000.000 (5.578.995)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
25
-
-
-
-
-
-
-
-
35.000.000 12.875.847
-
-
-
2.911.286
-
-
25
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
55
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Yeniden
Riskten
Değerleme ve
Yabancı Para
Korunma
Sınıflandırma
Diğer Kazanç/
Çevrim Farkları Kazanç/Kayıpları Kazanç/Kayıpları
Kayıplar
-
Birikmiş Kârlar
Kârdan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
2.719.478
Geçmiş Yıllar
Kâr/Zararları
17.985.151
Net Dönem
Kâr/Zararı
1.768.526
Özkaynaklar
71.839.283
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.768.526
(1.421.005)
-
(1.768.526)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(4.676.052)
(4.676.052)
-
(4.676.052)
(4.676.052)
-
-
-
-
-
2.719.478
18.332.672
(4.676.052)
67.163.231
56
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Notlar
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2013-31.12.2013
Yeniden Sınıflandırılmış
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2012-31.12.2012
439.068
(5.313.086)
6.126.703
5.944.564
1.573.879
(43.019)
(189.486)
2.675
64.839
(115.935)
(34.704)
1.348.778
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr/Zararı ile ilgili Düzeltmeler
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
Borç Prekontundaki Değişim
Diğer Karşılıklardaki Değişim
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)
Faiz Geliri
Faiz Gideri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri
Sigorta Hasar Tazminat Gelirleri (-)
Duran Varlık Satış Kârı / Zararı
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim
Stoklardaki Değişim
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Tahsil Edilen Faizler
Ödenen Faiz (Net)
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit
Not:16-17
Not:14
Not:21
Not:10
Not:10
Not:13
Not:10
Not:19
Not:33
Not:34
Not 17
1.400.470
95.575
(12.963)
(191.354)
239.571
(10.423)
1.358.254
(15.624)
9.429.277
(7.958.850)
(7.384.954)
(545.600)
9.480.672
(260.526)
2.760.019
-
(1.323.701)
1.914.804
4.358.046
(1.444.781)
56.744
(1.347.685)
(266.861)
3.270.267
(380.050)
Not:33
Not:33-34
Not:21
10.423
(1.358.254)
(503.728)
908.460
34.704
(1.348.778)
(552.250)
1.023.893
Not:16-17
Not:16-17
(9.161.178)
16.474
(8.828.624)
2.447.359
11.361
-
(9.133.343)
(6.381.265)
9.159.265
-
3.556.387
-
9.159.265
3.556.387
934.382
(1.800.985)
Not:10-11
Not:13
Not:23
Not:10
Not:35
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Mali Duran Varlık alımlarından Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımlarından Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz (Net)
Diğer
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Not:5
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Değişim
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Değişim
Ödenen Temettüler
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Not:8
Not:8
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış
Azalış
D) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6
Not:6
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
-
-
934.382
(1.800.985)
1.710.703
2.645.085
3.511.688
1.710.703
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
57
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. (“Şirket”) %44,44’ü Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan 1974
yılında pik döküm parça imali için 0,80 TL sermaye ile kurulmuş 1976 yılında üretime başlamış bir kuruluştur. Şirket’ in faaliyet konuları,
her türlü demir, döküm, emayeli mamuller, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak, işletmek ve bunlara katılmaktır.
Şirket’ in 35 milyon TL’lik hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Şirket 1997 yılında hisselerinin %16,67’si rüçhan haklarının
kısıtlanması yoluyla halka arz edilmiş ve halka açık şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlamıştır.
Şirket’in ürettiği ürünler beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik olup; soğutma sektörü için döküm parçalardan ve otomotiv endüstrisi
için sfero ve gri döküm parçalarından oluşmaktadır.
Şirket’in sektör mensubu firmalarla ortak olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bulunan Kumsan Döküm Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye iştirak tutarı 32.460 TL olup, Ak Enerji A.Ş. firmasından elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak 2002 yılında
ortaklık statüsü içinde olmak amacıyla 0,50 TL tutarında hisse alınmıştır.
Şirket’ in 1 Ocak-31 Aralık 2013 döneminde ortalama 602 çalışanı bulunmaktadır. (1 Ocak-31 Aralık 2012: 545 kişi)
Şirket’in idari binasının bulunduğu ticaret siciline kayıtlı adresi Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ’dir. Üretim faaliyetlerini
Bilecik iline bağlı Vezirhan Beldesinde bulunan 130.277 metrekare arazi üzerine kurulmuş 74.957 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde
gerçekleştirmektedir.
Bu finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 03.03.2014 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel
Müdür Hakan YAŞAR ve Muhasebe Müdürü Hüseyin KONANÇ tarafından imzalanmıştır.
2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.01 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine
uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayımladığı Genel Kabul Görmüş
Muhasebe Politikalarına uygun olarak Şirket’in yasal kayıtlarına yapılan düzeltmeleri ve sınıflandırmaları içermektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 13.06.2013
tarihli ve 28676 sayılı resmi gazete yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu tebliğe istinaden, işletmeler Finansal Tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGMDSK)
tarafından yayımlanan TMS/TFRS’leri esas alırlar. Finansal Raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya
uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14.
Maddesi kapsamında Kurul’ca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara uymakla yükümlüdürler.
İlişikteki mali tablolar SPK II-14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 07.06.2013 tarihli duyuru ile
uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Şirket’ in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan fonksiyonel para birimi ile sunulmuştur. Şirket’ in mali
durumu ve faaliyet sonuçları Şirket’ in geçerli para birimi olan “TL” cinsinden ifade edilmiştir.
58
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo
hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal
tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir.
2.03 Konsolidasyon Esasları
Şirket konsolidasyona tabi değildir.
Şirket’in uzun vadeli finansal yatırımları içerisinde yer alan Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki payı %2,72 ve Ak Enerji
A.Ş.’deki payı %1’den az olup Şirket’ in söz konusu şirketlerde kontrol gücü ve önemli bir etkisi bulunmadığından finansal tablolarda,
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmışlardır.
2.04 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Gerektiği durumlarda cari dönem mali tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması açısından önceki dönem mali tablolarına da
uygulanır.
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’ in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak
hazırlanmaktadır. Şirket 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan finansal durum tablosunu, 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal
durum tablosu ile; 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait, kâr veya zarar, diğer kapsamlı gelir, nakit akış ve özkaynaklar değişim
tablolarını ise 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi ile karşılıklı olarak düzenlemiştir.
Şirket TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı’nda meydana gelen ve 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olan değişiklik
çerçevesinde kıdem tazminatı karşılığına ilişkin tüm aktüeryal kayıp ve kazançları diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir.
Şirket, etkisi önemlilik seviyesinde olmadığı için 2012 yılına ilişkin finansal tablolarını revize etmemiştir. Dönem içerisinde başka bir
muhasebe politikasında değişiklik yapılmamış olup, uygulanan muhasebe politikaları önceki dönemlerle tutarlıdır.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe
giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket’in finansal tablolarında çeşitli
sınıflamalar yapılmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 1.080.830 TL tutarındaki peşin ödenmiş
giderler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak,
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 16.368 TL tutarındaki cari dönem vergisi ile
ilgili varlıklar finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak,
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Borç karşılıkları hesap grubunda gösterilen 301.054 TL tutarındaki ücret gider karşılığı
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar içerisine,
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 1.196.941 TL tutarındaki ödenecek vergi ve diğer
kesintiler çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar içerisine,
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler hesap grubunun ismi değiştirilerek çalışanlara
sağlanan faydalar kapsamında borçlar olarak,
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Diğer kısa vadeli yükümlülükler hesap grubunda bulunan 215.033 TL tutarındaki alınan avanslar
finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak ertelenmiş gelirler içerisine,
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
59
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Borç karşılıklarının ismi değiştirilerek diğer kısa vadeli karşılıklar olarak,
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Kıdem tazminatı karşılıkları ismi değiştirilerek uzun vadeli karşılıkların içerisinde çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar olarak sunulmaya başlanmıştır.
• 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 1.410.842 TL tutarındaki diğer KDV
(Vergi Dairesinden KDV Alacakları) finansal durum tablosunda Diğer Alacaklar grubunun altında vergi dairesinden alacaklar olarak
sınıflandırılmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihli kâr veya zarar tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
• Esas faaliyetlerden diğer gelirler hesap grubu içerisindeki 1.323.701 TL tutarındaki sabit kıymet satış kârı yatırım faaliyetlerinden gelirler
içerisinde,
• Finansal gelirler hesap grubu içerisindeki 9.738 TL tutarındaki temettü geliri yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde,
• Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 3.180.439 TL tutarındaki kur farkı geliri ve 605.173 TL
tutarındaki satışlardan elimine edilen faiz, 63.708 TL tutarındaki cari dönem reeskont geliri ve 72.466 TL tutarındaki önceki dönem
reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde,
• Finansman giderleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 6.015.583 TL tutarındaki kur farkı gideri, 654.480 TL
tutarındaki alışlardan elimine edilen faiz, 29.447 TL tutarındaki cari dönem reeskont gideri ve 128.547 TL tutarındaki önceki dönem
reeskont iptali esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde,
• Hasılat hesap grubu içerisinde yer alan 2.908.295 TL tutarındaki nakliye giderleri karşılaştırmada tutarlılığı sağlamak amacıyla pazarlama
satış dağıtım giderleri içerisinde sınıflandırılmıştır.
2.05 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket Yönetimi’nin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari
ile muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler
yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride
gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır:
a) Şirket, yurtdışındaki aracıları vasıtasıyla gerçekleştirdiği satışlardan %1-2,5 oranlarında satış komisyon karşılığı ödemektedir. Şirket,
yurtdışındaki aracıları vasıtasıyla gerçekleştirdiği satışlar üzerinden hesaplanan komisyonlara ilişkin olarak sözleşmede belirtilen oranlarda
yurtdışı satış komisyon karşılığı ayırmaktadır. (Not.28)
b) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) kullanılarak
belirlenir. (Not.21)
c) Şirket, sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutmuştur. Beklenen
faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. (Not: 2.09.03-2.09.04)
d) Stok değer düşüklüğü hesaplanırken stokların bilanço tarihi sonrası satış liste fiyatlarına ilişkin veriler kullanılır. Satış fiyatı ölçülemeyen
stoklar için malların stokta bekleme süreleri ve fiziki durumları teknik personelin görüşleri alınarak değerlendirilir. Öngörülen net
gerçekleşebilir değerin maliyet bedelinin altında kaldığı durumlarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. (Not:13)
e) Ticari alacaklara ilişkin değer düşüklüğünün tespitinde borçluların kredibiliteleri, geçmiş ödeme performansları, alınan teminatlar ve
yeniden yapılandırma söz konusu olan durumlarda yeniden yapılandırma koşulları dikkate alınmıştır. (Not:10)
f) Şirket ertelenmiş vergi hesabını, TMS ve TFRS’na uygun olarak yapmış ve mali tablolara yansıtmıştır. (Not:35)
60
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.06 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Gerekli olması veya Şirket’in mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin mali tablolarda
daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe politikalarında değişiklik yapılır. Muhasebe politikalarında
yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi mali tablolarda geriye dönük
olarak da uygulanır. Şirket’ in cari dönemde muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır.
2.07 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik
olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki
değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kârı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde mali
tablolara yansıtılır.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminindeki bir değişikliğin niteliği
ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahmininin mümkün olmadığı haller dışında, açıklanır. Cari dönemde
faaliyet sonuçlarına etkisi olması beklenen muhasebe tahmin değişikliği bulunmamaktadır.
2.08 Netleştirme/Mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilin mümkün olması veya
varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile
gösterilirler.
2.09 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki gibidir:
2.09.01 Gelir Kaydedilmesi
Şirket’ in ürettiği ürünler beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik olup Şirket gelirleri soğutma sektörü için döküm parçalar ile otomotiv
endüstrisi için sfero ve gri döküm parçaları satışından meydana gelmektedir.
Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine
alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade
ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle bulunmuştur.
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı karşılandığında muhasebeleştirilir:
• Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi dikkate alınarak muhasebeleştirilir.
Sonucun güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle ilişkilendirilebilecek gerçekleşen giderlerin geri kazanılabilir miktarı
kadar yansıtılır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
61
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın
kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel gelecekte oluşacak nakit akımlarının finansman
unsuru içerinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına göre mali tablolara yansıtılır.
2.09.02 Stok Değerlemesi
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini,
dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların
dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve
malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da
içerir.
Stokların maliyetinin hesaplanmasında hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net gerçekleştirilebilir değer, olağan
ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken
tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
Cari dönemde stokların maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değeri karşılaştırılmış olup maliyet bedelinin net gerçekleştirilebilir değerinin
üzerinde olan stoklar için stok değer düşüş karşılığı ayrılmıştır. (Not.13)
2.09.03 Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre
düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş
amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Sabit kıymetler doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde
amortismana tabi tutulmuştur.
Şirket arsa ve arazilerini gerçeğe uygun bedelleri üzerinden mali tablolarda gösterilmiştir.
Sabit kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıdadır.
Cinsi
Yeraltı-Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis Makine Cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve Demirbaşlar
Özel Maliyetler
31 Aralık 2013
Oran
%2 - %20
%2 - %4
%4 - %20
%10 - %20
%2 - %33,33
%10-%20-%100
31 Aralık 2012
Oran
%2 - %20
%2 - %4
%4 - %20
%10 - %20
%2 - %33,33
%10-%20-%100
Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kâr ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması sonucunda belirlenir ve faaliyet
kârına dahil edilir.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte genişleme veya gözle görünür bir
gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir.
62
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.09.04 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş
maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005’ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile
kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar haklar ve yazılımlardan oluşmaktadır.
Maddi Olmayan Duran Varlıkları faydalı ömürleri dikkate alınarak belirlenen amortisman oranları %6,66 ile %20 arasında değişmektedir.
2.09.05 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için
ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır.
Varlığın defter değerinin geri kazanabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış
maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün
değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır. Değer düşüklüğüne tabi olan
finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
2.09.06 Kiralama İşlemleri
i) Finansal Kiralama İşlemleri
Şirket’in cari dönem itibari ile finansal kiralama işlemi bulunmamaktadır. Şirket önceki dönemlerinde finansal kiralama yoluyla SAP ile ilgili
yazılım ve donanım satın almıştır.
ii) Operasyonel Kiralama İşlemleri
Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Bir operasyonel
kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca normal yönteme göre gider olarak kayıtlara alınmaktadır. 31.12.2013
tarihi itibariyle kiralama gideri 142.372 TL’dir. (31.12.2012; 139.087TL)
2.09.07 Araştırma Geliştirme Giderleri
Araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile
ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak
tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri gerçekleştiğinde gider olarak
kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme giderleri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Cari dönemde yapılan
Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin tamamı gelir tablosu ile ilişkilendirilmiştir.
2.09.08 Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya
üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine
dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde
edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları
dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Şirket’in özellikli varlıklarla ilgili olarak cari dönemde aktifleştirdiği borçlanma maliyeti
bulunmamaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
63
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.09.09 Finansal Araçlar
(i) Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar
haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden
muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir
kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”,
“satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.
Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek
tahmini nakit toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz
yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık
kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı
olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
b) Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma
araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre
itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle
hesaplanır.
c) Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya alım-satım amaçlı finansal varlık olmayan
finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması
koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası
olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlara, ilgili dönemin gelir
tablosunda yer verilmemektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir.
İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna
transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan
özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi
sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal
edilebilir.
64
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
d) Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ile krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve
alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço
tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın
ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın
değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için
değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü
doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık
hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı,
değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa
edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri üç ay veya üç aydan daha az olan,
hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
(ii) Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir
aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme
özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları
aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak
sınıflandırılır.
a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama
döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda
muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını
da kapsar.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
65
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
b) Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak
itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması
yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince
gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Şirket’ in
cari dönemde diğer finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.
(iii) Türev finansal araçlar
Şirket’in dönemler itibariyle türev finansal aracı bulunmamaktadır.
2.09.10 Kur Değişiminin Etkileri
Şirket finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. Şirket’in mali durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket’ in geçerli para birimi olan ‘TL’ cinsinden ifade edilmiştir.
Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak
suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeriyle izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden
kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle Türk Lirası’na çevrilmektedir. Tarihi
maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur farkları oluştukları
dönemde, kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilirler.
2.09.11 Hisse Başına Kâr/(Zarar)
Hisse başına kâr, net kârın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse
başına kâr hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır.
Dolayısıyla hisse başına kâr hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük
olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
2.09.12 Raporlama Dönemi Sonrası Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço
tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması
durumunda, söz konusu hususları Not:40’da açıklanmıştır.
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma
uygun şekilde düzeltir.
2.09.13 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu
yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
66
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Karşılık ayrılan tutar yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine
getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yolu ile hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli nakit
akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Şirket şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin
yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olayın
gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar dipnotlarda açıklanır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği
durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda,
bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
2.09.14 İlişkili Taraflar
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol
edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar “ilişkili taraflar” olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili
taraflarla girilen işlemler piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir.
2.09.15 Devlet Teşvik ve Yardımları
Şirket, Vezirhan Beldesi/Bilecik adresinde kurulu tesislerinin yanında, Talaşlı İmalat Yatırımı yapılması ile ilgili olarak; T.C. Ekonomi Bakanlığı,
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden 2 yıl süre ile geçerli olmak üzere toplam 7.700.588 TL’lik, Gümrük Vergisi
Muafiyeti, KDV İstisnası, %50 Vergi İndirimi Oranı ve 2 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracata dayalı devlet hibe ve desteklerinden faydalanılmaktadır.
2.09.16 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Şirket’in kurumlar vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderinin (veya gelirinin) toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilen
veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda
belirtilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi
oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında
dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından
dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kâr veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya
varlığı hesaplanmaz.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
67
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan
kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının
veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması
beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri
kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması
veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi
varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda
alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta
bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde
bulundurulur.
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket, dönem sonuçları üzerinden
cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaktadır.
Vergi varlık ve yükümlülüklerinde netleştirme
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi aktif
ve pasifi de aynı şekilde netleştirilmektedir.
2.09.17 Emeklilik ve Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türkiye’de geçerli iş kanunları gereği emeklilik ve kıdem tazminatı provizyonları ilişikteki finansal tablolarda gerçekleştikçe provizyon olarak
ayrılmaktadır. Güncellenmiş olan UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış
emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Ekli mali tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelecek yıllarda ödenecek emeklilik tazminatının bilanço tarihindeki değerinin
hesaplanması amacıyla enflasyon oranından arındırılmış uygun faiz oranı ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara
yansıtılmıştır.
68
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.09.18 Nakit Akım Tablosu
Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değeri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit akım tablosu için dikkate alınan nakit ve nakit benzeri
değerler eldeki nakit, banka mevduatları ve likiditesi yüksek yatırımları içermektedir. Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları
işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları,
Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde
(varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları,
Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
2.09.19 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in dönemler itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.
2.10 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş kârdan indirilerek
kaydedilir.
2.11 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile
tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
Söz konusu değişiklik diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulan kalemlerin gruplama farklarını içermektedir. Değişiklik sadece diğer kapsamlı
gelir kalemlerinin sonraki dönemlerde gelir tablosunda yeniden sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağı ile ilgili sunumunu etkilemiş olup,
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 1 (Değişiklikler) TFRS’nin ilk uygulanması
Söz konusu değişiklik ilk kez TFRS uygulayan şirketlerin piyasa faiz oranından daha düşük bir faiz oranı ile kullandıkları kamu kredilerinin
muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 7 (Değişiklikler) Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi
Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemekte olup, Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolar
TFRS 10’ un ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’ de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda,
artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi
konularını içermektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 28 (Değişiklikler) İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini TMS 28
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da
özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
69
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Tablolar Standardı’nın konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Bu standart hangi şirketlerin
konsolidasyon kapsamına gireceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapmıştır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart kapsamında İş Ortaklıkları’nın oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmesi uygulamasına son verilmiş, bunun
yerine özkaynaktan pay alma yönteminin uygulanması getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama gerekliklerini
içermektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır ve gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili rehber
niteliğindedir. Standart ile getirilen ek açıklama zorunlulukları bulunmaktadır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Söz konusu değişiklik tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kayıp/kazançların diğer kapsamlı gelir altında gösterilmesini kapsamaktadır.
Grup TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı’nda meydana gelen ve 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olan değişiklik
çerçevesinde kıdem tazminatı karşılığına ilişkin tüm aktüeryal kayıp ve kazançları diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir.
Şirket, etkisi önemlilik seviyesinde olmadığı için 2012 yılına ilişkin finansal tablolarını revize etmemiştir. Dönem içerisinde başka bir
muhasebe politikasında değişiklik yapılmamış olup, uygulanan muhasebe politikaları önceki dönemlerle tutarlıdır.
Uygulama Rehberi “TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik”
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır. Şirket’in/
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından
erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
• TMS 32 Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi (Değişiklikler) (1 Ocak 2014) (Söz konusu standardın grup finansal tabloları
üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı beklenmektedir)
• TFRS 9 Sınıflandırma ve Açıklama (1 Ocak 2015) (Söz konusu standardın grup finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı
beklenmektedir)
70
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
TFRS’deki iyileştirmeler
TMSK, mevcut standartlarda değişiklikler içeren 2009 - 2011 dönemi Yıllık TFRS İyileştirmelerini yayınlamıştır. Söz konusu iyileştirmelerin
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
• TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu
• TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum
• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yayımlanmış fakat Kamu Gözetim Kurumu tarafından henüz yayınlanmamış
yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıdaki standartlar, yorumlar ve değişiklikler TMSK tarafından yayınlanmış fakat, Kamu Gözetim Kurumu tarafından TFRS’ ye
uyarlanmamıştır.
• TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik) (Söz konusu standardın Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi
olmayacağı beklenmektedir)
• TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler (Söz konusu Yorumun Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi olmayacağı
beklenmektedir)
• TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - (Söz konusu Standardın Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi olmayacağı
beklenmektedir)
• TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Türev Ürünlerin Devri Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı
(Değişiklik) (Söz konusu Standardın Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi olmayacağı beklenmektedir)
Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan ilke kararları
• Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarda standartları sağlamak amacı ile yayınlanmıştır.
Şirket/Grup rehbere uyum sağlamak amacı ile gerekli sınıflama değişikliklerini finansal tablolarına uygulamıştır.
• Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Söz konusu kararın Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir
etkisi olmamıştır)
• İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi (Söz konusu kararın Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi olmamıştır)
• Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi (Söz konusu kararın Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi
olmamıştır.)
3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle İşletme Birleşmeleri bulunmamaktadır.
4 İŞ ORTAKLIKLARI
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle İş Ortaklıkları bulunmamaktadır.
5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Bölümlere Göre Raporlaması bulunmamaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
71
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Kasa
Banka
- Vadeli Mevduat
- Vadesiz Mevduat
Toplam
31.12.2013
9.735
2.635.350
2.635.350
2.645.085
31.12.2012
16.061
1.694.642
550.075
1.144.567
1.710.703
31.12.2013
-
31.12.2012
550.075
550.075
Vadeli Mevduatlara ilişkin vade analizi aşağıda açıklanmıştır.
Vade
1-30 gün
Toplam
Vadeli mevduatların para birimi cinsinden etkin faiz oranları aşağıda açıklanmıştır.
31.12.2013
Para Cinsi
TL
Toplam
Tutar
-
31.12.2012
Etkin Faiz
Oranı %
Tutar
550.075
550.075
Etkin Faiz
Oranı %
11
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle bankalarda bloke mevduatı bulunmamaktadır.
7 FİNANSAL YATIRIMLAR
I) Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Finansal Yatırımları bulunmamaktadır.
II) Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Hesap Adı
İştirakler
Toplam
31.12.2013
94.910
94.910
31.12.2012
94.910
94.910
Teşkilatlanmış Piyasalarda İşlem Görmeyen Hisse Senedi Yatırımları aşağıdaki gibidir.
Şirket Adı
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş.
Ak Enerji A.Ş.
Toplam
31.12.2013
Hisse Tutarı
94.910
0,5
94.910
Oran (%)
2,72
<1
31.12.2012
Hisse Tutarı
94.910
0,5
94.910
Oran (%)
2,72
<1
72
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Teşkilatlanmış Piyasalarda İşlem Görmeyen Hisse Senedi Yatırımlarına ilişkin özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.
31.12.2013
31 Aralık 2013 dönemine ilişkin mali tablolar temin edilememiştir.
31.12.2012
Şirket Adı
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş.
Toplam
Aktif Toplamı
13.902.735
13.902.735
Borçlar
Toplamı
1.207.942
1.207.942
Özkaynak
Toplamı
12.694.793
12.694.793
Net Satışlar
12.527.008
12.527.008
Dönem Kârı
1.975.959
1.975.959
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin bulunmadığı veya gerçeğe uygun değerin
hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması nedeniyle gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği
durumlarda finansal varlıkların kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
8 FİNANSAL BORÇLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Borçlanmalar aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Banka Kredileri
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)
Faktoring Borçları
Toplam
31.12.2013
42.508.089
1.237.700
43.745.789
31.12.2012
34.554.300
235
(235)
32.224
34.586.524
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle Uzun Vadeli Borçlanmalarının Kısa Vadeli Kısımları bulunmamaktadır
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Borçlanmalar bulunmamaktadır.
a) Finansal Borçların vadeleri aşağıdaki gibidir.
Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir.
Krediler
0-3 ay
4-12 ay
Toplam
Banka kredileri ekli mali tablolarda itfa edilmiş maliyet bedeli ile yer almaktadır.
31.12.2013
27.661.000
14.847.089
42.508.089
31.12.2012
18.110.321
16.443.979
34.554.300
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
73
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçların detayı aşağıdaki gibidir.
Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile kısa vadeli finansal kiralama borçları bulunmamaktadır.
31.12.2012
Türü
Finansal Kiralama Borcu
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
Toplam (Kısa Vadeli)
Vadesi
0-12 Ay
0-12 Ay
Döviz Tutarı
100
(100)
Döviz Tipi
Euro
Euro
Kur
2,3517
2,3517
TL
235
(235)
-
Etkin
Faiz Oranı %
4
4
Şirket finansal kiralama yoluyla SAP ile ilgili yazılım ve donanım gibi haklar satın almaktadır. Finansal Kiralama sözleşmesi ile elde edilen
maddi olmayan duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
b) Finansal borçların para birimi cinsi bazında etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir.
31.12.2013
Krediler
Nev’i
TL Krediler
EURO Krediler
Krediler Toplamı
Döviz Tutarı
17.425.754
8.541.575
TL Tutarı
17.425.754
25.082.335
42.508.089
Etkin Faiz Oranı (%)
6,5-7%
3%
Döviz Tutarı
14.693.328
TL Tutarı
Etkin Faiz Oranı (%)
34.554.300 0,97-1-1,58-3,55-3,92-4-5,07-5,42
34.554.300
31.12.2012
Krediler
Nev’i
EURO Krediler
Krediler Toplamı
9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Diğer Finansal Yükümlülükleri bulunmamaktadır.
10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Ticari Alacakları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar(Not: 37)
-İlişkili Taraf Harici Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Reeskontu (-)
Toplam
31.12.2013
40.777.166
40.777.166
40.389.188
513.000
(125.022)
40.777.166
31.12.2012
33.570.635
3.051.324
30.519.311
30.548.758
(29.447)
33.570.635
74
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirket, alacaklarının tahsil edilip edilmeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten bilanço tarihine
kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir. Çok sayıda müşteri ile çalışıldığından dolayı Şirket’in kredi riski dağılmış durumdadır ve
önemli bir kredi riski yoğunlaşması yoktur. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yurtiçi ticari alacakların ortalama tahsilat süresi 60-120 gün arası
(31.12.2012: 60-120 gün), yurtdışı alacakların ortalama tahsilat süresi 95 gündür (31.12.2012: 76 gün).Yurtiçi ticari alacakların reeskont
hesaplaması için kullanılan faiz oranı %9,5 (31.12.2012: %6), yurtdışı (Euro) ticari alacaklar için kullanılan faiz oranı %0,52’dir (31.12.2012:
%0,46).Ticari alacaklardaki risklerin düzeyine ilişkin açıklamalara Not:38’de yer verilmiştir.
Alacaklar için alınan teminatlar;
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in almış olduğu teminat mektupları, ipotekler ve teminat senetlerinin dökümü
aşağıdaki gibidir:
Teminat Çekleri
Toplam
31.12.2013
1.300.000
1.300.000
31.12.2012
1.300.000
1.300.000
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacakları bulunmamaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Ticari Borçları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar(Not: 37)
- İlişkili Taraf Harici Ticari Borçlar
Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Reeskontu (-)
Toplam
31.12.2013
20.299.813
1.231.286
19.068.527
19.251.643
71.946
(255.062)
20.299.813
31.12.2012
10.973.679
286.414
10.687.265
10.702.744
48.229
(63.708)
10.973.679
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ticari borçlar; hammadde ve işletme ile ilgili satın alımlara ilişkin borçlardır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
ticari borçların ortalama ödeme süresi 48 gün (31 Aralık 2012: 36 gün), ticari borçların reeskont hesaplaması için kullanılan faiz oranı
%9,50’dir. (31 Aralık 2012: %6).
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borçları bulunmamaktadır.
11 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Personele Borçlar
Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler
Ödenecek SGK Kesintileri
Toplam
31.12.2013
570.366
389.038
572.069
1.531.473
31.12.2012
730.119
305.497
462.379
1.497.995
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
75
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
12 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Diğer Alacakları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Verilen Depozito ve Teminatlar
Vergi Dairesinden Alacaklar (*)
Personelden Alacaklar
Arge Destek Alacağı
Diğer(**)
Toplam
(*)
31.12.2013
577.177
1.956.712
24.695
135.367
674.129
3.368.080
31.12.2012
638.210
1.410.842
23.914
277.165
361.205
2.711.336
Şirket’in vergi dairesinden alacaklarının tamamı ihracat KDV alacaklarından oluşmakta olup, Şirket bu tutarları tamamını çeşitli vergilerden mahsup etmektedir.
Şirket’in diğer alacaklarının tamamı Fransa ve İtalya Vergi dairelerinden alacaklardan kaynaklanmaktadır.
(**)
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Diğer Alacakları bulunmamaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Diğer Borçları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Alınan Depozito ve Teminatlar
Ödenecek Vergi, Harç ve Kesintiler
İlişkili Taraflara Borçlar (Not: 37)
Diğer Çeşitli Borçlar
Toplam
31.12.2013
8.176
96.120
3.845
32.277
140.418
31.12.2012
28.188
149.032
7.440
26.052
210.712
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Diğer Borçları bulunmamaktadır.
13 STOKLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Stokları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
İlk Madde Malzeme
Yarı Mamuller
Mamuller
Model Stokları
Diğer
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Toplam
31.12.2013
12.153.142
9.050.330
11.797.778
2.016.533
21.564
(98.316)
34.941.031
31.12.2012
10.962.682
8.967.045
6.681.767
1.042.810
89
(111.279)
27.543.114
Şirket’in satın almış olduğu hammadde stokları faaliyet döngüsü çerçevesinde üretimde kullanılmak ve daha sonra satılmak üzere elde
bulundurulan varlıkları içermektedir. Aktif değerler üzerindeki sigorta bilgilerine Not:22’de yer verilmiştir.
Şirket stokları için net gerçekleşebilir değer hesaplamakta ve değeri düşen mallar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır.
Maliyet Bedeli
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
Net Gerçekleşebilir Değer (a)
Maliyet Bedeli ile Yer Alanlar (b)
Toplam Stoklar (a+b)
31.12.2013
750.056
(98.316)
651.740
34.289.291
34.941.031
31.12.2012
2.386.810
(111.279)
2.275.531
25.267.583
27.543.114
76
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Dönem içerisinde gider yazılan stok tutarı Gelir tablosunda maliyet giderlerinin içerisinde gösterilmektedir. Not:26
Yükümlülük için teminat olarak verilen stok bulunmamaktadır.
Stok Değer Düşüş karşılığındaki hareketler:
Dönem Başı Bakiyesi
Net Gerçekleşebilir Değer Artışı Nedeniyle İptal Edilen Karşılık (+)
Cari Dönemde Ayrılan Karşılık (*)
Toplam
(*)
1 Ocak - 31 Aralık 2013
(111.279)
111.279
(98.316)
(98.316)
1 Ocak - 31 Aralık 2012
(108.604)
108.164
(111.279)
(111.279)
Gelir tablosunda satışların maliyetinin içerisinde gösterilmektedir.
14 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Verilen Avanslar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
31.12.2013
342.406
1.244.761
1.587.167
31.12.2012
424.354
656.476
1.080.830
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Toplam
31.12.2013
861
861
31.12.2012
363.917
363.917
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Alınan Avanslar
Toplam
31.12.2013
201.434
201.434
31.12.2012
215.033
215.033
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirleri bulunmamaktadır.
15 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Maddi Duran Varlıkları aşağıda açıklanmıştır:
Hesap Adı
Aktif Değer
Birikmiş Amortisman
Toplam
31.12.2013
151.969.740
(92.636.923)
59.332.817
31.12.2012
141.112.166
(86.722.679)
54.389.487
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
77
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 3l Aralık 2012 tarihleri itibariyle Maddi Duran Varlıklarının hareket tabloları aşağıda açıklanmıştır.
31.12.2013
Maliyet Bedeli
Hesap İsmi
Arazi ve Arsalar (*)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Toplam
01.01.2013
3.490.000
2.511.039
18.209.620
105.564.335
1.334.469
4.923.293
213.429
4.865.981
141.112.166
Giriş
113.246
111.374
4.008.460
20.771
395.597
4.357.196
9.006.644
Çıkış
(34.934)
(64.136)
(99.070)
Transfer
2.556.687
4.807.584
114.928
(7.479.199)
-
Değer Artış/
(Azalışları)
1.950.000
1.950.000
31.12.2013
5.440.000
2.624.285
20.877.681
114.380.379
1.320.306
5.369.682
213.429
1.743.978
151.969.740
01.01.2013
(1.295.477)
(6.079.938)
(74.102.098)
(1.219.402)
(3.866.515)
(159.249)
(86.722.679)
Dönem
Amortismanı
(120.190)
(443.988)
(5.003.268)
(63.220)
(353.440)
(28.358)
(6.012.464)
Çıkış
34.934
63.286
98.220
31.12.2013
(1.415.667)
(6.523.926)
(79.105.366)
(1.247.688)
(4.156.669)
(187.607)
(92.636.923)
Birikmiş Amortisman
Hesap İsmi
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
Net Değer
(*)
54.389.487
Şirket’in ekli mali tablolarında 5.440.000 TL bedelle yeralan arsa ve arazi, fabrika alanı geliştirme amaçlı olarak kullanacaktır.
59.332.817
78
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
31.12.2012
Maliyet Bedeli
Hesap İsmi
Arazi ve Arsalar (*)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Toplam
01.01.2012
3.490.000
2.395.699
18.096.426
109.318.130
1.350.956
4.544.668
213.429
54.900
139.464.208
Giriş(+)
109.240
55.440
1.770.829
12.850
380.702
6.458.815
8.787.876
Çıkış(-)
(7.105.371)
(29.337)
(5.210)
(7.139.918)
Transfer (-)
6.100
57.754
1.580.747
3.133
(1.647.734)
-
31.12.2012
3.490.000
2.511.039
18.209.620
105.564.335
1.334.469
4.923.293
213.429
4.865.981
141.112.166
01.01.2012
(1.182.711)
(5.686.105)
(75.147.893)
(1.166.856)
(3.580.161)
(130.754)
(86.894.480)
52.569.728
Dönem
Amortismanı (-)
(112.766)
(393.833)
(4.935.918)
(81.883)
(291.564)
(28.495)
(5.844.459)
Çıkış(+)
5.981.713
29.337
5.210
6.016.260
31.12.2012
(1.295.477)
(6.079.938)
(74.102.098)
(1.219.402)
(3.866.515)
(159.249)
(86.722.679)
54.389.487
Birikmiş Amortisman
Hesap İsmi
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
Net Değer
(*)
Şirket’in ekli mali tablolarında 3.490.000 TL bedelle yeralan arsa ve arazi, fabrika alanı geliştirme amaçlı olarak kullanacaktır.
Şirket, arsa ve arazilerini gerçeğe uygun değeri üzerinden mali tablolarda izlemektedir. Mali tablolarda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen
maddi duran varlıkların maliyet değeri bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
NEVİ
Arsa ve araziler
TOPLAM
Aktif Tutar
425.488
425.488
Birikmiş Net Defter
Amortisman
Değeri
425.488
425.488
Makul Değer
5.440.000
5.440.000
Değer ArtışıAzalışı
5.014.512
5.014.512
Ertelenmiş
Vergi Etkisi
250.726
250.726
Özkaynaklar
(Net)
4.763.786
4.763.786
Şirket’in Arsaları TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardının 35. Maddesi uyarınca yeniden değerleme sonrası değerine getirilmiş olup,
fark özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Şirket’ in arsa ve arazilerinin gerçeğe uygun değerinin hesaplanmasında Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından
yaptırılan 21 Kasım 2013 tarihli 2013-3576 nolu ekspertiz raporundaki değerler dikkate alınmıştır. Bu raporda tespit edilen değer arsa ve
araziler için 5.440.000 TL’dir.
Maddi Duran Varlıklar üzerindeki rehin ve ipotekler ve kısıtlamaların tutarı (Not.19) mevcuttur.
Maddi Duran Varlıklar üzerindeki sigorta teminat tutarlarına Not:19’de yer verilmiştir.
Aktifleştirilen borçlanma maliyeti bulunmamakta olup amortismanların gider yerlerine göre (Satılan Malın Maliyeti, Pazarlama Satış ve
Dağıtım Gideri, Genel Yönetim Gideri, Çalışılmayan Kısım Gideri vs.) dağılımı Not.28’de verilmiştir.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
79
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
17 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Maddi Olmayan Duran Varlıkları aşağıda açıklanmıştır:
Hesap Adı
Aktif Değer
Birikmiş Amortisman
Toplam
31.12.2013
4.018.240
(3.602.961)
415.279
31.12.2012
3.863.704
(3.488.722)
374.982
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Maddi Olmayan Duran Varlıkları hareket tabloları aşağıda açıklanmıştır.
31.12.2013
Maliyet Bedeli
Hesap İsmi
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (*)
Toplam
01.01.2013
267.956
3.595.748
3.863.704
Giriş
54.399
100.137
154.536
Çıkış
-
Transfer
-
31.12.2013
322.355
3.695.885
4.018.240
01.01.2013
(133.435)
(3.355.287)
(3.488.722)
Dönem
Amortismanı
(70.421)
(43.818)
(114.239)
Çıkış
-
31.12.2013
(203.856)
(3.399.105)
(3.602.961)
Birikmiş Amortisman
Hesap İsmi
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam
Net Değer
(*)
374.982
415.279
Maddi Olmayan Duran Varlıklar yazılımlardan oluşmaktadır.
31.12.2012
Maliyet Bedeli
Hesap İsmi
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam
01.01.2012
249.545
3.573.411
3.822.956
Giriş
18.411
22.337
40.748
Çıkış
-
Transfer
-
31.12.2012
267.956
3.595.748
3.863.704
01.01.2012
(69.694)
(3.318.923)
(3.388.617)
Dönem
Amortismanı
(63.741)
(36.364)
(100.105)
Çıkış
-
31.12.2012
(133.435)
(3.355.287)
(3.488.722)
Birikmiş Amortisman
Hesap İsmi
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam
Net Değer
434.339
374.982
80
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
18 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket’in önceki yıllarda alınan ve tamamlama vizesi yapılan 55953-A no’lu yatırım teşvik belgesi kapsamında %100 yatırım indirimi istisnası
hakkı bulunmaktadır.
Yatırım İndirimi
Önceki dönemden devreden ve endekslenen yatırım indirimi tutarı
Dönemin endekslenen yatırım indirimi tutarı
Dönemin kullanılan yatırım indirimi tutarı
Sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi tutarı
31.12.2013
23.604.323
927.650
24.531.973
31.12.2012
21.896.404
1.707.919
23.604.323
Şirket’in söz konusu yatırım indirimi tutarlarına ilişkin olarak %20 oranında kurumlar vergisi muafiyetine karşılık %19,8 oranında stopaj
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
19 KISA VADELİ KARŞILIKLAR
i)Karşılıklar
Kısa Vadeli
Dava Karşılığı
Komisyon Karşılığı
Fatura Karşılıkları
Diğer Karşılıklar
Toplam
31.12.2013
185.127
17.777
36.005
93.397
332.306
31.12.2012
89.689
3.046
92.735
2013 Yılı
1 Ocak itibariyle
İlave karşılık
Ödemeler/Faturası Gelenler
İptal edilen karşılıklar
31 Aralık İtibariyle
Dava Karşılığı
89.689
95.438
185.127
Diğer Karşılıklar
3.046
147.179
(3.046)
147.179
Toplam
92.735
242.617
(3.046)
332.306
2012 Yılı
1 Ocak itibariyle
İlave karşılık
Ödemeler/Faturası Gelenler
İptal edilen karşılıklar
31 Aralık İtibariyle
Dava Karşılığı
139.689
(50.000)
89.689
Diğer Karşılıklar
3.046
3.046
Toplam
139.689
3.046
(50.000)
92.735
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
81
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
ii) Koşullu varlık ve yükümlülükler
31.12.2013
Şirket lehine açılan davalar
Davacı
Demisaş
Davalı
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Ziraat Bankası
Bilecik Şubesi
Demisaş
Mahkeme ve Esas No
İst.8. Vergi
Mahkemesi2009/2745 Esas
Konusu
Değeri/TL Durum
Yatırım indirimi
124.162
124.162 TL tahakkukun kaldırılmasına karar verilmiştir.
istisnası hakkına
Davalı idarece temyiz edilmiş olup, Danıştay 4. daire
dair iptal ve terkin
-2010/5696 esas ve 2013/6205 karar sayısıyla temyiz
isteminin reddine ve kararın onanmasına karar vermiştir.
Bunun üzerine davalı idare karar düzeltme talebinde
bulunmuş olup dosya Danıştay’a iletilme aşamasındadır.
İst.3. Vergi
Yatırım indirimi
447.468
Davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine;447.468 TL
tahakkukun kaldırılmasına, faiz isteminin reddine karar
Mahkemesiistisnası hakkına
2009/3388 Esas
dair iptal ve terkin
verilmiştir. Davalı idarece temyiz edilmiş olup, Danıştay
4. daire -2011/8993 esas ve 2013/6207 karar sayısıyla
temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar
vermiştir. Bunun üzerine davalı idare karar düzeltme
talebinde bulunmuş olup dosya Danıştay’a iletilme
aşamasındadır.
İst.10. Vergi
Yatırım indirimi
545.770
Davanın kısmen, kabulüne kısmen reddine, 545.770
Mahkemesi- 2010/904 istisnası hakkına
TL tahakkukun kaldırılması kısmı davalı idarece, faiz
Esas
dair iptal ve terkin
isteminin reddi kısmı ise tarafımızdan temyizi üzerine,
Danıştay 4. daire -2011/3536 esas -2013/6206 karar
sayısıyla davacı tarafın temyiz itirazının kabulüne, davalı
tarafın temyiz itirazının reddine karar vermiştir. Bunun
üzerine davalı idare karar düzeltme talebinde bulunmuş
olup dosya Danıştay’a iletilme aşamasındadır.
İst.6. Vergi
Kurumlar vergisi
1.364.425 Dava konusu vergi ziyalı kurumlar vergisi tarhiyatının
iptaline karar verilmiştir. Davalı tarafından temyiz edilmiş
Mahkemesi- 2011/944 ve vergi ziyaı
olup, Danıştay 4. daire - 2012/4300 esas ve 2013/8703
Esas
içerikli vergi/ceza
ihbarnamesi iptal
karar sayısıyla temyiz isteminin reddine ve kararın
v e terkin
onanmasına karar vermiştir.
İst.5. Vergi
2010/4 KDV,
1.421.959 Dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir.
Mahkemesidamga ve geçici
Davalı tarafından temyiz edilmiş olup, Danıştay 4. daire 2010/3876 Esas
vergi içerikli
2011/8902 esas sayısıyla temyiz incelemesindedir.
ödeme emri iptal
ve terkin
İst.9. Vergi
Kurumlar vergisi
1.118.669 Kurumlar vergisi tarhiyatı yönünden davanın reddine,
Mahkemesive vergi ziyaı
vergi ziyaı cezası yönünden ise davanın kabulüne karar
2011/1923Esas
içerikli vergi/ceza
verilmiştir. Her iki tarafça temyiz olunmuş olup, Danıştay
ihbarnamesi iptal
4. daire 2012/6624 esas sayısıyla temyiz incelemesine
ve terkin
almıştır. Temyiz incelmesi sonucu Danıştay 2013/8704
karar sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar
vermiş olup davacının temyiz istemi kabul olarak
Kurumlar vergisi tarhiyatı yönünden davanın reddine,
vergi ziyaı cezası yönünden davanın reddi iptal edilmiş,
davalı tarafın temyiz istemi iptal edilmiştir.
İst.1. Vergi
İptal ve Terkin
620.620
Yargılama devam etmektedir. Yürütmenin durdurulması
MahkemesiDavası
isteminin reddine karar verilmiş, bu red kararına itiraz
2012/2589 Esas
edilmiştir.
Bilecik Asliye
Tazminat
30.661
Davanın Kabulüne karar verilmiş, Davalı banka
Hukuk Mahkemesitarafından temyiz edilmiştir.
2011/1047 Esas
82
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirket aleyhine açılan davalar
Davacı
Figen Gacav (Refik
Gacav Mirasçısı)
Davalı
Mahkeme ve Esas No
SGK Başkanlığı- Ankara 13. İş
Demisaş
Mahkemesi 2012/551
Esas
Mehmet Çico
Demisaş
SGK Genel
Müdürlüğü
SGK Genel
Müdürlüğü
Mehmet Söğüt
Bilecik Asliye Hukuk
(İş) Mah. 2012/340
Demisaş
Bilecik Asliye Hukuk
(İş) Mah. 2011/912
Demisaş-Hasan Bilecik Asliye Hukuk
Çavdar
(İş) Mah. 2010/473
(2012/388) Esas
Demisaş
Bilecik Asliye Hukuk
(İş) Mah. 2010/1038
SGK Genel
Müdürlüğü
Demisaş
Yusuf Uğurlu
Demisaş
(*)
Bilecik Asliye Hukuk
(iş) Mahkemesi
2012/775 Esas
Bilecik Asliye Hukuk
(iş) Mahkemesi
2013/486 Esas
Konusu
İşyerinde kalp krizi
sonucu ölümün iş
kazası olduğunun
tespiti
İş kazasına dayalı
maddi tazminat
Rücuen Tazminat
Değeri/TL Durum
Yargılamam devam etmektedir.
Rücuen Tazminat
1.000 (*)
Yargılama devam etmektedir.
44.111 (*)
34.578 (*)
Davanın kabulüne,44.111 TL kurum zararının rücuen
tazminine; tarafımızdan temyiz edilmiştir.
Yargılama devam etmektedir.
İş kazasına dayalı
maddi Tazminat
davası
Rücuen tazminat
43.438 (*)
Yargılama devam etmektedir.
22.000 (*)
Yargılama devam etmektedir.
İş kazasına dayalı
maddi ve manevi
Tazminat davası
40.000 (*)
Yargılama devam etmektedir.
Söz konusu davalara ilişkin olarak 31.12.2013 tarihli UFRS mali tablolarda 185.127 TL tutarında dava karşılığı ayrılmıştır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
83
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
31.12.2012
Şirket lehine açılan davalar
Davacı
Demisaş
Davalı
Gebze
Gümrük
Müdürlüğü
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Ziraat
Bankası A.Ş./
Bilecik Şube
Müdürlüğü
Büyük
Mükellefler
Vergi Dairesi
Demisaş
Mahkeme ve Esas No
Kocaeli 1.Vergi
Mahkemesi 2008/677
Esas
Konusu
Değeri/TL Durum
KDV, damga ve
138.827
Karşılıklı olarak temyiz edilmiş ve Danıştay 7. dairesinin
geçici vergi içerikli
2009/3075 esas-2010/5096 karar sayılı ilamıyla
ödeme emri iptal
bozulması üzerine karar düzeltme yoluna gidilmiştir.
ve terkin
Danıştay 7. daire - 2011/6452 esas sayısıyla karar
düzeltme incelemesindedir.
Yatırım indirimi
124.162
124.162 TL tahakkukun kaldırılmasına karar verilmiştir.
İst.8. Vergi
Mahkemesiistisnası hakkına
Davalı idarece temyiz edilmiş olup, Danıştay 4. daire
-2011/5696 esas sayısıyla temyiz incelemesindedir.
2009/2745 Esas
dair iptal ve terkin
İst.3. Vergi
Yatırım indirimi
447.468
Davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine;447.468
TL tahakkukun kaldırılmasına, faiz isteminin reddine
Mahkemesiistisnası hakkına
2009/3388 Esas
dair iptal ve terkin
karar verilmiştir. Davalı idarece temyiz edilmiş olup,
Danıştay 4. daire -2011/8993 esas sayısıyla temyiz
incelemesindedir.
İst.10. Vergi
Yatırım indirimi
545.770
Davanın kısmen, kabulüne kısmen reddine, 545.770
Mahkemesi- 2010/904 istisnası hakkına
TL tahakkukun kaldırılması kısmı davalı idarece, faiz
Esas
dair iptal ve terkin
isteminin reddi kısmı ise tarafımızdan temyizi üzerine,
Danıştay 4. daire -2011/3536 esas sayısıyla temyiz
incelemesindedir.
İst.6. Vergi
Yatırım indirimi
1.364.425 Dava konusu vergi ziyalı kurumlar vergisi tarhiyatının
Mahkemesi- 2011/944 istisnası hakkına
iptaline karar verilmiştir. Davalı tarafından temyiz edilmiş
Esas
dair iptal ve terkin
olup, Danıştay 4. daire - 2012/4300 esas sayısıyla temyiz
incelemesindedir.
İst.5. Vergi
2010/4 KDV,
1.421.959 Dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir.
Mahkemesidamga ve geçici
Davalı tarafından temyiz edilmiş olup, Danıştay 4. daire 2011/3876 Esas
vergi içerikli
2011/8902 esas sayısıyla temyiz incelemesindedir.
ödeme emri iptal
ve terkin
İst.9. Vergi
Kurumlar vergisi
1.118.669 Kurumlar vergisi tarhiyatı yönünden davanın reddine,
Mahkemesive vergi ziyaı
vergi ziyaı cezası yönünden ise davanın kabulüne
2011/1923Esas
içerikli vergi/ceza
karar verilmiştir. Her iki tarafça temyiz olunmuş olup,
ihbarnamesi iptal
Danıştay 4. daire 2012/6624 esas sayısıyla temyiz
ve terkin
incelemesindedir.
Bilecik Asliye Hukuk
Tazminat davası
30.661
Yargılama devam etmektedir, duruşması 19.02.2013
(İş) Mahkemesi
tarihine ertelenmiştir.
2011/1047 Esas
İst.1. Vergi
Mahkemesi2012/2589 Esas
İptal ve Terkin
Davası
620.620
Yargılama devam etmektedir. Yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar verilmiş, bu red kararına itiraz
edilmiştir.
84
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirket aleyhine açılan davalar
Davacı
Figen Gacav (Refik
Gacav Mirasçısı)
Davalı
Mahkeme ve Esas No
SGK Başkanlığı- Ankara 13. İş
Demisaş
Mahkemesi 2012/551
Esas
Mehmet Çico
Demisaş
SGK Genel
Müdürlüğü
SGK Genel
Müdürlüğü
Bilecik Asliye Hukuk
(İş) Mah. 2012/340
Demisaş
Bilecik Asliye Hukuk
(İş) Mah. 2011/912
Demisaş-Hasan Bilecik Asliye Hukuk
Çavdar
(İş) Mah. 2010/473
Recep Gürol
Demisaş
Bilecik Asliye Hukuk
(İş) Mah. 2010/626
Mehmet Söğüt
Demisaş
Bilecik Asliye Hukuk
(İş) Mah. 2010/1038
(*)
Konusu
Değeri/TL Durum
İşyerinde kalp krizi
- Yargılamam devam etmektedir. Ön inceleme
sonucu ölümün iş
aşamasındadır.
kazası olduğunun
tespiti
İş kazasına dayalı
1.000 (*) Yargılama devam etmektedir. Duruşma 26.02.2013
tarihine bırakılmıştır.
maddi tazminat
Rücuen Tazminat
44.111 (*) Yargılama devam etmektedir. Duruşması
12.03.2013tarihine bırakılmıştır.
Rücuen Tazminat
34.578 (*) Davanın kısmen kabulüne, 17.528 TL’nin davalılardan
tahsiline, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2011/4822
esas sayısıyla bozulmasına karar verilmiş olup, duruşma
12.02.2013tarihine bırakılmıştır.
İş kazasına dayalı
83.947 Davanın kısmen kabul kısmen red şeklinde sonuçlanmış
maddi ve manevi
olup, her iki tarafça da temyiz edilmiştir. (33.947 TL
Tazminat davası
maddi, 10.000 TL maddi tazminat)
İş kazasına dayalı
10.000 (*) Yargılama devam etmektedir, duruşması 26.02.2013
tarihine ertelenmiştir.
maddi
Tazminat davası
Söz konusu davalara ilişkin olarak 31.12.2012 tarihli UFRS mali tablolarda 89.689 TL tutarında dava karşılığı ayrılmıştır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
85
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
iii) Pasifte yer almayan taahhütler
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat senetlerinin dökümü aşağıdaki
gibidir:
31.12.2013
Cinsi
Verilen Teminat Mektupları - TL
Toplam
Verilen Banka Avalleri - EUR
Toplam
Verilen Teminat Senetleri - TL
Toplam
Alınan Teminat Mektupları - TL
Alınan Teminat Mektupları - EUR
Toplam
Alınan Teminat Çekleri - TL
Toplam
Alınan Teminat Senetleri - TL
Alınan Teminat Senetleri - EUR
Toplam
Döviz Tutarı
-
31.12.2013
TL
Tutarı
6.628.900
6.628.900
31.12.2012
Döviz
Tutarı
-
31.12.2012
TL
Tutarı
1.301.900
1.301.900
6.500.000
6.500.000
19.087.250
19.087.250
5.500.000
5.500.000
12.934.350
12.934.350
-
450
450
-
450
450
74.750
74.750
105.000
219.504
324.504
74.750
74.750
105.000
175.790
280.790
-
1.639.710
1.639.710
-
1.639.710
1.639.710
262.380
262.380
1.797.893.
770.479
2.568.372
176.180
176.180
1.443.393
414.323
1.857.716
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ’ler
31.12.2013
31.12.2012
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine verilmiş olan TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ’lerin
toplam tutarı
Toplam
25.716.600
-
14.236.700
-
-
-
-
-
25.716.600
14.236.700
Şirket’ in vermiş olduğu Diğer TRİ bulunmamaktadır.
86
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2013 yılı Şirket’in taşınmazları üzerinde yer alan Şerh/Beyan/İrtifak bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
Maddi varlık cinsi, yeri
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1120 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1121 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1124 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Tekkeönü Mevkii
1070 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Arapini Mevkii 1502
parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Tekke Önü Mevkii
1969 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltik Ovası Mevkii
1059 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1058 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan Mah.
2731 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan Mah.
2733 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Tarih-Yevmiye
Açıklama
25.04.2007-1422 BOTAŞ’ın 24.04.2007 tarih 176 sayılı
ilgili idarenin yazılı talebi yazıları ile
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
31/b maddesi gereğince şerh (İrtifak
hakkına yönelik)
25.04.2007-1422 BOTAŞ’ın 24.04.2007 tarih 176 sayılı
ilgili idarenin yazılı talebi yazıları ile
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
31/b maddesi gereğince şerh (İrtifak
hakkına yönelik)
25.04.2007-1422 BOTAŞ’ın 24.04.2007 tarih 176 sayılı
ilgili idarenin yazılı talebi yazıları ile
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
31/b maddesi gereğince şerh (İrtifa
hakkına yönelik)
17.06.1964-313 580 metrekarelik mahallin Etibank
Lehine İrtifak Hakkı vardır.
Malik/Lehdar
Boru Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Şerh/Beyan/İrtifak
Şerh
Boru Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Şerh
Boru Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Şerh
Etibank A.Ş.
İrtifak
İrtifak
16.07.1997-979
H:Marmara Kağıt ve Ambalaj Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Lehine 49 Yıl Süre İle
İntifa Hakkı 16.7.1997 - y.979
Marmara Kağıt ve
Ambalaj Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
30.06.1964-372
M.3327 metrekarelik Etibank Genel
Müdürlüğü Lehine İrtifak Hakkı
17.06.1964 Y.304
Türkiye Elektrik Kurumu İrtifak
(TEK)
18.04.2003-526
2942 Sayılı Yasanın 7. maddesine
göre Kamulaştırma Şerhi 18.04.2003
yev:526
Karayolları Genel
Müdürlüğü (TCK)
18.04.2003-526
2942 Sayılı Yasanın 7. maddesine göre Şerh 18.04.2003 yev:526
16.06.1964-294
Bu parselin 3625 metrekarelik
kısmında Etibank lehine irtifak hakkı
vardır.
03.07.2006-1997 2492 Sayılı Kamulaştırma Kanununun
7. maddesine göre belirtme
Beyan
Beyan
Etibank A.Ş.
İrtifak
-
Beyan
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
87
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2012 yılı Şirket’in taşınmazları üzerinde yer alan Şerh/Beyan/İrtifak bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
Maddi varlık cinsi, yeri
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1120 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1121 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1124 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Tekkeönü Mevkii
1070 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Arapini Mevkii 1502
parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Tekke Önü Mevkii
1969 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltik Ovası Mevkii
1059 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan
Mah. Çeltikova Mevkii
1058 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan Mah.
2731 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Bilecik/Merkez Vezirhan Mah.
2733 parseldeki taşınmazın
üzerinde
Tarih-Yevmiye
Açıklama
25.04.2007-1422 BOTAŞ’ın 24.04.2007 tarih 176 sayılı
ilgili idarenin yazılı talebi yazıları ile
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
31/b maddesi gereğince şerh (İrtifak
hakkına yönelik)
25.04.2007-1422 BOTAŞ’ın 24.04.2007 tarih 176 sayılı
ilgili idarenin yazılı talebi yazıları ile
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
31/b maddesi gereğince şerh (İrtifak
hakkına yönelik)
25.04.2007-1422 BOTAŞ’ın 24.04.2007 tarih 176 sayılı
ilgili idarenin yazılı talebi yazıları ile
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
31/b maddesi gereğince şerh (İrtifa
hakkına yönelik)
17.06.1964-313 580 metre karelik mahallin Etibank
Lehine İrtifak Hakkı vardır.
Malik/Lehdar
Boru Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Şerh/Beyan/İrtifak
Şerh
Boru Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Şerh
Boru Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Şerh
Etibank A.Ş.
İrtifak
İrtifak
16.07.1997-979
H:Marmara Kağıt ve Ambalaj Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Lehine 49 Yıl Süre İle
İntifa Hakkı 16.7.1997 y.979
Marmara Kağıt ve
Ambalaj Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
30.06.1964-372
M.3327 metre karelik Etibank Genel
Müdürlüğü Lehine İrtifak Hakkı
17.06.1964 Y.304
Türkiye Elektrik Kurumu İrtifak
(TEK)
18.04.2003-526
2942 Sayılı Yasanın 7. maddesine
göre Kamulaştırma Şerhi 18.04.2003
yev:526
Karayolları Genel
Müdürlüğü (TCK)
18.04.2003-526
2942 Sayılı Yasanın 7. maddesine göre Şerh 18.04.2003 yev:526
16.06.1964-294
Bu parselin 3625 metre karelik
kısmında Etibank lehine irtifak hakkı
vardır.
03.07.2006-1997 2492 Sayılı Kamulaştırma Kanununun
7. maddesine göre belirtme
Beyan
Beyan
Etibank A.Ş.
İrtifak
-
Beyan
88
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
iv) Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı;
31.12.2013
Sigortalanan Aktifin Cinsi
End. Yangın Abonman
Para Paket
Elektronik Cihaz
Makina Kırılması
Para Paket
End. Paket Yangın
End. Paket Yangın
End. Paket Yangın
End. Paket Yangın
Kasko
Sigorta Şirketi
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Sigorta Tutarı
1.250.000 EUR
295.000 EUR
622.992 EUR
28.098.472 EUR
81.000 EUR
7.008.784 EUR
628.454 EUR
38.086.346 EUR
550.772 EUR
1.100.000 TL
Sigorta Başlama Tarihi
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
Sigorta Bitiş Tarihi
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
Sigorta Şirketi
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Axa Sigorta
Sigorta Tutarı
46.593.500 EUR
30.559.876 EUR
420.172 EUR
348.000 EUR
679.700 TL
Sigorta Başlama Tarihi
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
Sigorta Bitiş Tarihi
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2012
Sigortalanan Aktifin Cinsi
Endüstriyel Yangın
Makina Kırılması
Elektronik Cihaz
Para Paket
Kasko
20 TAAHHÜTLER
Şirket’ in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle taahhütleri bulunmamaktadır.
21 UZUN VADELİ KARŞILIKLAR
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Uzun Vadeli
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Toplam
31.12.2013
7.617.581
7.617.581
31.12.2012
7.361.235
7.361.235
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları
yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Bu tazminatlar, işten ayrılma veya çıkarılma tarihindeki ücret esas alınarak çalışılan her
yıl için 30 günlük ücret üzerinden hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hesaplanan kıdem tazminatı hesabı 2013 yılı için geçerli olan
aylık 3.438,22 TL (31 Aralık 2012: 3.129,25TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
89
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’ in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine
göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’ in yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek
enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar,
çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle %4,27 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2012: %4,66 reel iskonto oranı).
Enflasyon ve iskonto oranı tahminleri Şirket Yönetimi’nin uzun vadeli beklentilerini yansıtmaktadır. Bu beklentiler her bilanço döneminde
tekrar gözden geçirilmekte ve gerek görülmesi halinde revize edilmektedir. Şirket yönetimi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bu oranlara ilişkin
tahminlerin revize edilmesine gerek görmemiştir.
Kıdem tazminatı yükümlülüklerine ilişkin emeklilik olasılığı tahmini 31 Aralık 2013 için %97,73 (31 Aralık 2012: %100 olasılık) olarak
hesaplanmıştır.
Açılış Bakiyesi
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal (Kazanç)/Kayıp
İşten Çıkarılma Dolayısıyla Oluşan Kayıp
Faiz Maliyeti
Ödeme (-)
Kapanış Bakiyesi
1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
7.361.235
6.339.606
556.955
1.288.021
(640.396)
(600.477)
143.422
700.093
886.335
(503.728)
(552.250)
7.617.581
7.361.235
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Diğer Uzun Vadeli Karşılıkları bulunmamaktadır.
22 EMEKLİLİK PLANLARI
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Emeklilik Planları bulunmamaktadır.
23 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirket’in 31 Aralık 2013ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Diğer Dönen Varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Devreden KDV
Gelir Tahakkuku
İş Avansları
Diğer
Toplam
31.12.2013
567.345
136.677
704.022
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Diğer Duran Varlıkları bulunmamaktadır.
31.12.2012
112.488
738
45.196
158.422
90
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Gider Tahakkukları
Toplam
31.12.2013
18.821
18.821
31.12.2012
114.723
114.723
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükleri bulunmamaktadır.
24 CARİ DÖNEM VERGİSİ İLE İLGİLİ VARLIKLAR VE BORÇLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Peşin Ödenen Vergiler
Toplam
31.12.2013
12.749
12.749
31.12.2012
16.368
16.368
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçları bulunmamaktadır.
25 ÖZKAYNAKLAR
i) Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Şirket’in dönemler itibariyle Kontrol Gücü Olmayan Payları bulunmamaktadır.
ii) Sermaye/Karşılıklı Sermaye İştirak Düzeltmesi
Ortaklık Yapısı
Ortaklar
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
Toplam
31.12.2013
Pay Tutarı
Pay Oranı (%)
15.555.174
%44,44
19.444.826
%55,56
35.000.000
31.12.2012
Pay Tutarı
Pay Oranı (%)
15.555.174
%44,44
19.444.826
%55,56
35.000.000
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sermaye düzeltmesi farkları hesabı 12.875.847 TL’dir (31 Aralık 2012: 12.875.847TL).
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.
Hisse adedi ve hisse grupları ve imtiyazlar:
Şirket’in sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 35.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
Yıl içinde sermaye artışı:
Bulunmamaktadır.
Ortaklık yapısında önemli değişmeler:
Bulunmamaktadır.
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi:
Şirket’in karşılıklı sermaye düzeltmesine tabi olacak iştiraki bulunmaması sebebiyle dönem sonları itibariyle sermaye/karşılıklı iştirak
sermaye düzeltmesi bulunmamaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
91
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
iii) Sermaye Yedekleri
Hisse senedi ihraç primlerinden oluşmaktadır.
iv) Değer Artış Fonu
Aktifte bulunan arazilerin piyasa değerine çıkarılması amacıyla Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ den temin edilen rayiç
fiyatla yapılan hesaplama neticesinde, Aralık 2009 itibariyle 3.064.512 TL yeniden değerleme fonu yaratılmış; 153.226 TL ertelenmiş vergi
yükümlülüğü yeniden değerleme fonundan düşülmüştür ve Kasım 2013 tarihi itibari ile 1.950.000 TL yeniden değerleme fonu yaratılmış;
97.500 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü yeniden değerleme fonundan düşülmüştür. Neticede 4.763.876 TL net tutar bilançonun
pasifinde değer artış fonu olarak gösterilmiştir.
v) Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre
birinci tertip yasal yedekler, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net kârın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan kârın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin
%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
vi) Geçmiş Yıl Kârları
Geçmiş yıl kârları olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıl kârlarından oluşmaktadır.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden SPK’nın asgari
kâr dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kâr dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir
kârdan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kârın
tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması
durumunda ise kâr dağıtımı yapılmayacaktır. SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim
ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı ya da zarar
mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kâr dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar
vergisine tabidir.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Özkaynak kalemleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıl Kârları/(Zararları)
Net Dönem Kârı/(Zararı)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynak Toplamı
31.12.2013
35.000.000
12.875.847
5.276.103
2.719.478
13.656.620
624.310
70.152.358
31.12.2012
35.000.000
12.875.847
2.911.286
2.719.478
18.332.672
(4.676.052)
67.163.231
92
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
26 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Satışları ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Satıştan İadeler (-)
Satış İskontoları (-)
Diğer İndirimler (-)
Net Satışlar
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faal. Brüt Kâr/(Zarar)
01.01.2013 - 31.12.2013
75.006.920
82.660.893
(4.766.390)
(397.433)
152.503.990
(136.306.127)
16.197.863
01.01.2012 - 31.12.2012
70.110.839
73.829.108
(4.151.548)
(3.799)
(568.905)
139.215.695
(130.183.370)
9.032.325
Satış Miktarları- Pik Döküm Parça Satışı (Ton)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
31.12.2013
Yurtiçi
2.684
2.500
2.993
2.925
2.842
2.378
2.896
1.501
2.925
2.443
2.290
1.901
30.278
31.12.2013
Yurtdışı
2.317
1.996
2.290
2.187
2.605
2.653
1.984
1.138
2.796
2.193
2.920
1.874
26.953
31.12.2013
Toplam
5.001
4.496
5.283
5.112
5.447
5.031
4.880
2.639
5.721
4.636
5.210
3.775
57.231
31.12.2012
Yurtiçi
2.221
2.290
2.607
2.088
2.402
2.423
3.188
1.506
2.493
2.419
2.652
1.892
28.181
31.12.2012
Yurtdışı
2.885
3.022
2.652
2.357
2.800
2.254
1.385
1.703
2.152
1.731
1.824
1.433
26.198
31.12.2012
Toplam
5.106
5.312
5.259
4.445
5.202
4.677
4.573
3.209
4.645
4.150
4.476
3.325
54.379
Üretim Miktarları- Pik Döküm Parça Üretimi (Ton)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
31.12.2013
Üretim (Ton)
4.372
4.438
5.464
5.278
5.426
5.145
5.179
2.594
5.530
4.897
5.641
4.247
58.211
31.12.2012
Üretim (Ton)
4.890
5.357
5.264
4.663
4.894
4.299
4.810
3.310
4.439
4.110
4.859
3.568
54.463
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
93
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
27 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Şirket’in 31 Aralık 2013ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Faaliyet Giderleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Toplam Faaliyet Giderleri (-)
01.01.2013 - 31.12.2013
(204.908)
(6.745.739)
(5.487.949)
(12.438.596)
01.01.2012 - 31.12.2012
(233.040)
(6.337.425)
(5.106.874)
(11.677.339)
28 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Niteliklerine Göre Giderleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Personel Gideri
Amortisman Gideri
Diğer
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Toplamı (-)
Personel Giderleri
Diğer Giderler
Haberleşme Gideri
Nakliye ve Navlun Gideri
Seyahat Gideri
Sigorta Gideri
Temsil ve Ağırlama Giderleri
Reklam ve Tanıtım Gideri
İhracat Komisyon Gideri
Amortisman ve Tükenme Payları
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Toplamı(-)
Personel Giderleri
Diğer Giderler
Bakım Onarım Gideri
Haberleşme Gideri
Bilgi İşlem Giderleri
Müşavirlik ve Danışmanlık Giderleri
Aidat Gideri ve Katkı Payları
Seyahat Gideri
Sigorta Giderleri
Kiralama Giderleri
Amortisman ve Tükenme Payları
Genel Yönetim Giderleri Toplamı (-)
Toplam Faaliyet Giderleri (-)
01.01.2013 - 31.12.2013
(174.055)
(1.176)
(29.677)
(204.908)
(667.520)
(382.154)
(13.046)
(5.044.799)
(108.373)
(122.094)
(7.325)
(39.308)
(342.062)
(19.058)
(6.745.739)
(3.172.218)
(807.003)
(28.032)
(26.003)
(586.359)
(171.109)
(144.091)
(79.300)
(46.893)
(142.372)
(284.569)
(5.487.949)
(12.438.596)
01.01.2012 - 31.12.2012
(193.317)
(125)
(39.598)
(233.040)
(502.387)
(387.754)
(15.135)
(4.480.736)
(119.864)
(452.354)
(16.186)
(191.614)
(148.834)
(22.561)
(6.337.425)
(2.991.049)
(660.073)
(19.203)
(22.186)
(639.570)
(166.595)
(133.865)
(53.163)
(58.318)
(139.087)
(223.765)
(5.106.874)
(11.677.339)
94
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Amortisman giderleri ve itfa paylarının gelir tablosu hesaplarına kaydedildiği tutarlar aşağıda belirtilmiştir.
Hesap Adı
Satışların Maliyeti
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Çalışmayan Kısım Giderleri
Toplam
01.01.2013 - 31.12.2013
(5.717.885)
(19.058)
(284.569)
(1.176)
(104.015)
(6.126.703)
01.01.2012 - 31.12.2012
(5.586.625)
(22.561)
(223.765)
(125)
(111.488)
(5.944.564)
Personel giderlerinin gelir tablosu hesaplarına kaydedildiği tutarlar aşağıda belirtilmiştir.
Hesap Adı
Satışların Maliyeti
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Toplam
01.01.2013 - 31.12.2013
(25.036.714)
(667.520)
(3.172.218)
(174.055)
(29.050.507)
01.01.2012 - 31.12.2012
(15.520.580)
(502.387)
(2.991.049)
(193.317)
(19.207.333)
29 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR/GİDERLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Esas Faaliyetlerinden Diğer Gelir ve Giderleri aşağıda açıklanmıştır:
Hesap Adı
Diğer Gelirler
- Önceki Dönem Kârları
- Konusu Kalmayan Karşılık (Dava Karşılığı)
- Konusu Kalmayan Karşılık (Kıdem Karşılığı)
- Konusu Kalmayan Karşılık (Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı)
-Konusu Kalmayan Karşılık(Şüpheli Alacak Karşılığı)
- Hurda Satış Geliri
- Sigorta Tazminat Gelirleri
- Satışlardan Elimine Edilen Faiz
- Cari Dönem Reeskont Geliri
- Önceki Dönem Reeskont İptali
- Kur Farkı Gelirleri (Ticari Alacak Borç)
- Diğer
Diğer Giderler (-)
- Önceki Dönem Gider ve Zararları
- Dava Karşılık Gideri
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri
-Diğer Karşılık Giderleri
- Çalışmayan Kısım Gider Zararları
- Vazgeçilen Alacaklar
- Alışlardan Elimine Edilen Faiz
- Cari Dönem Reeskont Gideri
- Önceki Dönem Reeskont İptali
- Kur Farkı Giderleri
- Diğer Gider ve Zararlar
Diğer Gelir/(Giderler) (Net)
01.01.2013 - 31.12.2013
10.379.893
36.033
111.279
152.416
43.313
2.344.970
255.062
29.447
7.319.549
87.824
(4.754.570)
(903.009)
(95.439)
(98.316)
(363.884)
(701)
(1.456.203)
(125.022)
(63.708)
(1.536.922)
(9.731)
5.625.323
01.01.2012 - 31.12.2012
5.834.873
48.980
95.111
385.186
108.604
189.486
154.330
113.595
606.173
63.708
72.466
3.180.439
817.795
(9.071.907)
(329.993)
(45.111)
(111.279)
(5.822)
(1.630.337)
(80.520)
(654.480)
(29.447)
(128.547)
(6.015.583)
(40.788)
(3.237.034)
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
95
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
30 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Yatırım Faaliyetlerinden Gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Kârı
Temettü Geliri
Toplam Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
01.01.2013 - 31.12.2013
15.624
11.361
26.985
01.01.2012 - 31.12.2012
1.323.701
9.738
1.333.439
31 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GİDERLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri bulunmamaktadır.
32 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetleri
bulunmamaktadır.
33 FİNANSAL GELİRLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Finansal Gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Finansman Faaliyetlerinden Faiz Gelirleri
Finansman Faaliyetlerinden Kur Farkı Gelirleri
Toplam Finansal Gelirler
01.01.2013 - 31.12.2013
10.423
1.658.496
1.668.919
01.01.2012 - 31.12.2012
34.704
3.916.740
3.951.444
34 FİNANSAL GİDERLER
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Finansal Gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Finansman Faaliyetlerinden Faiz Giderleri
Finansman Faaliyetlerinden Kur Farkı Giderleri
Diğer
Toplam Finansal Giderler
01.01.2013 - 31.12.2013
(1.358.254)
(8.292.605)
(990.567)
(10.641.426)
01.01.2012 - 31.12.2012
(1.348.778)
(2.972.345)
(394.798)
(4.715.921)
35 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirket’in vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden (veya geliri) oluşmaktadır.
Hesap Adı
Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı (-)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Toplam Vergi Gelir/(Gideri)
Hesap Adı
Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı
Peşin Ödenen Vergiler
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
01.01.2013 - 31.12.2013
185.242
185.242
01.01.2012 - 31.12.2012
637.034
637.034
31.12.2013
-
31.12.2012
-
96
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı
Türkiye’deki geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanıp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak şirketler 2013 yılı
kazançlarının geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar.
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak
oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca kurumlar vergisi beyannamesi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı
üzerine tarh olunmaktadır. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden
yirmibeşinci günü akşamına kadar yapılacak olan beyan için; zamanaşımı süresi takip eden hesap döneminden başlamak üzere 5 yıldır. 5
yıllık zamanaşımı süresi içerisinde Vergi İdaresi tarafından inceleme yapılması mümkündür.
Şirket’in dönemler itibariyle vergi karşılığı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
Hesap Adı
Yasal Kayıtlardaki Ticari Kâr/(Zarar)
Matraha İlaveler
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem Tazminatı Karşılığı (Ayrılanlar)
Önceki Dönem Gider ve Zararlar
İndirilemeyen KDV
Vergi Cezaları
Diğer Cezalar
Yuvarlama Farkı
Özel İletişim Vergisi
Reeskont Gideri
Bağış ve Yardımlar
Binek Araç MTV
Vazgeçilen Alacaklar
Maliyet Karşılıkları
Dava Karşılıkları
Diğer KKEG
Matrahtan İndirimler (-)
Senetler ve Çek Reeskontları
Önceki Dönem KKEG Farkı
Maliyet Karşılıkları Gerçekleşen
İştirak Kazançları
Geçmiş Yıl Zararları
Yasal Kayıtlardaki Mali Kâr/(Zarar)
01.01.2013 - 31.12.2013
(1.188.946)
2.782.299
2.056.876
(378.913)
903.009
6.369
543
695
26
24.103
2.879
3.770
9.228
701
10.050
133.347
9.615
(32.051)
(1.291)
(30.760)
(11.361)
(3.662.440)
(2.112.500)
01.01.2012 - 31.12.2012
(5.248.600)
1.598.544
1.384.489
(383.706)
329.993
5.819
22.715
1.291
12.179
9.772
80.520
30.760
45.111
59.601
(12.384)
(2.646)
(9.738)
(3.662.440)
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
97
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tüm
mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi
stopajı hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Gelir vergisi stopaj oranı %10’ dan %15’e çıkarılmıştır. Şirket’in cari dönemde vergi matrahı oluşmamıştır.
Şirket cari dönemde yatırım indirimi istisnasından faydalanmadığından ödenecek yatırım indirimi stopajı hesaplanmamıştır. (31 Aralık 2012:
Hesaplanmamıştır).
ii) Ertelenmiş Vergi:
Şirket’in vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı
gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer
almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Hesap Adı
Sabit Kıymetler
Mali Zarar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Değer Artış Fonu
Reeskont Gideri
Prekont Geliri
Yatırım İndirimi
Diğer
Ertelenmiş Vergi Varlığı/(Yükümlülüğü)
Birikmiş Farklar Birikmiş Farklar
31.12.2013
31.12.2012
8.327.635
9.466.004
2.112.500
3.662.440
7.617.581
7.361.235
5.014.512
3.064.512
125.022
29.447
253.033
63.708
24.531.973
23.604.323
538.007
12.487
Dönem Başı Ertelenmiş Vergi Varlığı/(Yükümlülüğü)
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıpların ertelenmiş vergiye etkisi
Değer Artış Fonu
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Dönem Sonu Ertelenmiş Vergi Varlığı/(Yükümlülüğü)
Ertelenen Vergi
Varlığı/(Yükümlülüğü)
31.12.2013
(1.665.527)
422.500
1.523.516
(250.726)
25.004
(50.607)
49.064
107.602
160.826
Ertelenen Vergi
Varlığı/(Yükümlülüğü)
31.12.2012
(1.893.201)
732.488
1.472.247
(153.226)
5.889
(12.742)
47.209
2.499
201.163
31.12.2013
201.163
(128.079)
(97.500)
185.242
160.826
31.12.2012
(435.871)
637.034
201.163
01.01.2013 - 31.12.2013
439.068
(87.814)
01.01.2012 - 31.12.2012
(5.313.086)
1.062.617
273.056
185.242
(425.583)
637.034
Dönem vergi giderinin dönem kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir.
Vergi karşılığının mutabakatı:
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kâr
Gelir vergisi oranı %20
Vergi etkisi:
- Vergiye tabi olmayan gelirler
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri
98
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
36 HİSSE BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)
Hisse başına kazanç miktarı, net dönem kârının Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hisse
Başına Kazanç/(Kayıp) hesaplaması aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
Dönem Kârı/(Zararı)
Ortalama Hisse Adedi
Hisse Başına Düşen Kazanç/(Kayıp)
01.01.2013 - 31.12.2013
624.310
35.000.000
0,01783
01.01.2012 - 31.12.2012
(4.676.052)
(*)
35.000.000
(0,1336)
(*)
Şirket Yönetim Kurulu’nun, 23.02.2012 tarih ve 2012/06 sayılı kararıyla 28.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
kalınarak iç kaynaklarından karşılanmak üzere, %25 oranında 7.000.000 TL artırılarak 35.000.000 TL’ ye çıkarılmasına karar verilmiş; bu durum 23.02.2012 tarihinde Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 17.04.2012 tarih ve 1105 no’lu tescile mesnet belgenin alınmasını müteakip Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı iç kaynaklı olarak gerçekleştiğinden dolayı hisse başına kâr hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilmiştir.
37 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili Taraflar ile İlgili Borç ve Alacak Bakiyeleri:
31.12.2013
Sarkuysan A.Ş.
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş.
Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.
Diğer Ortaklar
Toplam
Alacaklar
Ticari
Ticari Olmayan
Alacaklar
Alacaklar
-
Borçlar
Ticari
Ticari Olmayan
Borçlar
Borçlar
1.102.501
82.794
45.991
3.845
1.231.286
3.845
Alacaklar
Ticari
Ticari Olmayan
Alacaklar
Alacaklar
3.076
3.048.248
3.051.324
-
Borçlar
Ticari
Ticari Olmayan
Borçlar
Borçlar
263.758
17.309
5.347
7.440
286.414
7.440
İlişkili taraflar ile ilgili alınan-verilen teminatlar bulunmamaktadır.
31.12.2012
Sarkuysan A.Ş.
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş.
Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.
Diğer Ortaklar
Toplam
İlişkili taraflar ile ilgili alınan-verilen teminatlar bulunmamaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
99
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar
01.01.2013 -31.12.2013
Alımlar
Firma Adı
Sarkuysan A.Ş.
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş.
Sar Makina San. Ve Tic. A.Ş.
Toplam
Mal
4.682.282
281.026
- 4.963.308
01.01.2012-31.12.2012
Firma Adı
Sarkuysan A.Ş.
Kumsan Döküm Malz. San. ve
Tic. A.Ş.
Sar Makina San. ve Tic. A.Ş.
Toplam
Hizmet
206.459
2.683
209.142
Kira
112.500
27.211
139.711
Satışlar
Duran
Varlık
2.603.939
2.603.939
Toplam
5.001.241
281.026
2.633.833
7.916.100
Diğer
-
Toplam
-
19.381
19.381
2.583.320
2.583.320
Alımlar
Diğer
3.698
44.069
47.767
Toplam
3.698
44.069
47.767
Satışlar
Mal
4.178.241
Kira
107.112
Diğer
162.380
Toplam
4.447.733
Mal
-
Duran
Varlık
-
64.258
4.242.499
4.106
111.218
426
162.806
64.258
4.532
4.516.523
463.939
463.939
2.100.000
2.100.000
Şirket, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den ticari mal olarak bakır hurda satın almaktadır.
c) Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler
Hesap Adı
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Toplam
01.01.2013 - 31.12.2013
1.900.166
1.900.166
01.01.2012 - 31.12.2012
1.860.168
1.860.168
100
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye risk yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en
verimli şekilde kullanarak kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Şirket’in sermaye yapısı 8. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, 6. notta açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla 27. notta
açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiş yıl kârlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst yönetim
değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü
ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.
Şirket sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç,
nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir)
düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Şirket’in borçlara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile
ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
b) Önemli muhasebe politikaları
Şirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı dipnotta açıklanmıştır.
c) Şirket’in maruz kaldığı riskler
Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz kalmaktadır. Şirket ayrıca finansal araçları
elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde
ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik
olmamıştır.
d) Kur riski ve yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk
Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan
aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
Şirket esas itibariyle finansal borçları, döviz cinsinden ticari borç ve alacakları nedeniyle kur değişiminin yönüne bağlı olarak kur riskine
maruz kalmaktadır.
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
101
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Cari Dönem
Kâr/(Zarar)
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
ABD Dolarının TL Karşısında %10 değer değişimi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık/(Yükümlülüğü)
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
(68.359)
(68.359)
68.359
68.359
4- Euro Net Varlık/(Yükümlülüğü)
5- Euro Riskinden Korunan Kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
85.996
85.996
(85.996)
(85.996)
Diğer Döviz Kurlarının TL Karşısında %10 değer değişimi halinde;
7- Diğer Döviz Net Varlık/(Yükümlülüğü)
8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM
(1.214)
(1.214)
16.423
1.214
1.214
(16.423)
Euro’nun TL Karşısında %10 değer değişimi halinde;
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Önceki Dönem
Kâr/(Zarar)
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
ABD Dolarının TL Karşısında %10 değer değişimi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık/(Yükümlülüğü)
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
(41.868)
(41.868)
41.868
41.868
(1.669.951)
(1.669.951)
1.669.951
1.669.951
Diğer Döviz Kurlarının TL Karşısında %10 değer değişimi halinde;
7- Diğer Döviz Net Varlık/(Yükümlülüğü)
(687)
8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
(687)
TOPLAM
(1.712.506)
687
687
1.712.506
Euro’nun TL Karşısında %10 değer değişimi halinde;
4- Euro Net Varlık/(Yükümlülüğü)
5- Euro Riskinden Korunan Kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
102
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Döviz Pozisyonu Tablosu
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yük.
16b. Parasal Olmayan Diğer Yük.
17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı Türev Araçlarının Net Varlık/(Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat
26. İthalat
TL Karşılığı
27.335.567
2.819.946
661.433
30.816.946
30.816.946
3.470.073
26.320.034
201.176
17.777
30.009.060
30.009.060
31.12.2013
USD
Euro
8.294
9.302.866
11.285
952.106
225.245
19.579 10.480.217
19.579 10.480.217
339.866
930.547
8.963.063
68.509
6.054
339.866
9.968.173
339.866
9.968.173
GBP
1.699
1.699
1.699
Diğer
305.487
305.487
305.487
807.886
(320.287)
512.044
(1.699)
(305.487)
164.229
(320.287)
292.853
(1.699)
(305.487)
98.505.789
14.832.696
-
-
-
-
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
103
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
31.12.2012
TL Karşılığı
17.594.348
1.057.822
709.548
19.361.718
19.361.718
2.053.702
34.223.289
199.871
3.046
36.479.908
36.479.908
USD
361
361
361
235.233
235.233
235.233
Euro
7.481.544
449.538
301.717
8.232.799
8.232.799
694.976
14.552.574
84.990
1.295
15.333.835
15.333.835
GBP
2.392
2.392
2.392
Diğer
-
(17.118.190)
(234.872)
(7.101.036)
(2.392)
-
(17.115.144)
(234.872)
(7.099.741)
(2.392)
-
76.054.507
16.539.887
-
-
-
-
104
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
e) Faiz oranı riski yönetimi
Şirket sabit faizli finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in sabit faizli finansal borçları ile ilgili yükümlülüklerine
Not:8’de, Sabit faizli varlıklarına (mevduat v.b.) Not: 6’da yer verilmiştir.
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Cari Dönem
43.745.789
Önceki Dönem
34.586.524
-
-
31 Aralık 2013 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz %1 yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi
kâr/zarar 437.457 TL (31 Aralık 2012: 345.865 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
FİNANSAL ARAÇ TÜRLERİ İTİBARİYLE MARUZ KALINAN KREDİ TÜRLERİ
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Bankalardaki
CARİ DÖNEM
İlişkili
Diğer İlişkili
Diğer Dipnot
Mevduat Dipnot
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D)
- 40.777.166
- 3.368.080 10-11
2.635.350
6
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- 10-11
6
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- 40.777.166
- 3.368.080 10-11
2.635.350
6
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- 10-11
6
- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- 10-11
6
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- 10-11
6
- Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri)
- 10-11
6
- Değer Düşüklüğü (-)
- 10-11
6
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- 10-11
6
- Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri)
- 10-11
6
- Değer Düşüklüğü (-)
- 10-11
6
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- 10-11
6
D. Finansal Durum Tablosu dışı kredi riski içeren
unsurlar
- 10-11
6
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
105
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
FİNANSAL ARAÇ TÜRLERİ İTİBARİYLE MARUZ KALINAN KREDİ TÜRLERİ
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Bankalardaki
ÖNCEKİ DÖNEM
İlişkili
Diğer İlişkili
Diğer Dipnot
Mevduat Dipnot
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
3.051.324 30.519.311
- 2.711.336 10-11
1.694.642
6
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- 10-11
6
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
3.051.324 30.519.311
- 2.711.336 10-11
1.694.642
6
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
- 10-11
6
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- 10-11
6
- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- 10-11
6
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- 10-11
6
- Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri)
- 10-11
6
- Değer Düşüklüğü (-)
- 10-11
6
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- 10-11
6
- Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri)
- 10-11
6
- Değer Düşüklüğü (-)
- 10-11
6
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- 10-11
6
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
- 10-11
6
f) Likidite risk yönetimi
Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve
borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa
pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının
erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
106
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Aşağıdaki tablo, Şirket’ in türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımını göstermektedir.
31.12.2013
Sözleşme Vadeleri
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Sözleşme Vadeleri
Türev Finansal Yükümlülükler
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
Sözleşme Uyarınca
Defter Değeri Nakit Çıkışlar Toplamı
3 Aydan Kısa
4-12 ay arası
63.329.295
42.634.002
20.554.875
140.418
48.356.293
27.661.000
20.554.875
140.418
14.973.002
14.973.002
-
Sözleşme Uyarınca
Defter Değeri Nakit Çıkışlar Toplamı
-
3 Aydan Kısa
-
4-12 ay arası
-
Sözleşme Uyarınca
Defter Değeri Nakit Çıkışlar Toplamı
3 Aydan Kısa
4-12 ay arası
46.166.711
34.918.612
11.037.387
210.712
29.360.359
18.112.260
11.037.387
210.712
16.806.352
16.806.352
-
Sözleşme Uyarınca
Defter Değeri Nakit Çıkışlar Toplamı
-
3 Aydan Kısa
-
4-12 ay arası
-
62.948.320
42.508.089
20.299.813
140.418
31.12.2012
Sözleşme Vadeleri
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Sözleşme Vadeleri
Türev Finansal Yükümlülükler
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
45.738.691
34.554.300
10.973.679
210.712
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
107
39 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Şirket, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Şirket’in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal
risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski
ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli
döviz işlem sözleşmelerini kullanmamaktadır. Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu)
yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
40 RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
41 MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE
ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
108
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2013 Yılına Ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait olup SPK’nın II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 439.068 TL
dönem kârı ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise (1.188.946 TL) dönem zararı olduğundan, kâr dağıtımı
yapılmamasına, işbu teklifin Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verildi.
Yönetim Kurulu
1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Dönem Kârı
Ödenecek Vergiler ( - )
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi (İstisna Stopajı)
Ertelenmiş Vergi Gideri
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü (-)
Nakit
Bedelsiz
Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.’e temettü
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü
Nakit
Bedelsiz
Toplam
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
SPK’ya Göre
439.068,00
185.242,00
185.242,00
624.310,00
624.310,00
3.770,00
628.080,00
-
35.000.000,00
6.363.691,41
Yoktur
Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
(1.188.945,76)
-
(1.188.945,76)
(5.248.600,00)
(6.437.545,76)
624.310,00
0,00
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
Brüt
Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL)
Net
Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL)
Tam Mükellef Kurumlara
Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)
ORAN (%)
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0,00
İletişim
GENEL MERKEZ
Adres : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147, 41700 Darıca / Kocaeli
Telefon : (262) 677 46 00
Faks
: (262) 677 46 99
FABRİKA
Adres : Vezirhan Beldesi, 11130 Bilecik
Telefon : (228) 233 10 15
Faks
: (228) 233 12 46
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com
www.demisas.com.tr
Download

Faaliyet Raporu 2013