Ispit iz Hemije 1 u aprilskom ispitnom roku 2014/2015 školske godine
su položili sledeći kandidati:
Šifra studenta
Ime i Prezime studenta
Ocena
TH003/14
Gajić Zoran Milena
6
TH007/14
Radmilović Mile Ivana
9
TH010/14
Zlatić Dragan Bogdan
7
TH013/14
Lojanica Dušan Nikola
8
TH014/14
Vilotijević Radiša Aleksandar
8
TH018/14
Joković Milko Maja
6
TH020/14
Vasić Ljuban Bojana
7
TH024/14
Marić Radoš Nataša
8
TH025/14
Nikolić Nebojša Marija
7
TH029/12
Marković Radmila Branko
6
TH031/14
Sretenović Miljko Andrijana
6
TH033/14
Ignjatović Goran Petar
7
TH036/14
Mirosavljević Vladan Tijana
9
TH037/14
Bjeličić Sekula Milica
8
TH046/12
Mitrović Zorko Nemanja
7
17. 04. 2015.
dr Vesna Marjanović
Download

Rezultati