STUDENTSKI CENTAR BOR
Kralja Petra I br 14 19210 Bor
KONAČNA RANG LISTA STUDENATA I GODINE (BRUCOŠI)
Godina 2014/2015
R.br
Prezime i ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Golubović Miloš
Perić Andrija
Živadinović Marko
Vladisavljević Nemanja
Stojadinović Stevan
Bogosavljević Danijel
Zarić Milan
Božić Nemanja
Stanojković Nemanja
Milenković Milan
Floranović Milan
Rajković Vladan
Odalović Miloš
Kecić Zoran
Ilić Nikola
Kukalj Bojan
Angelovski Ognjen
Ranđelović Nikola
Radovanović Nikola
Petković Marko
Živković Kristijan
Džunić Mladen
Marić Marko
Stojanović Miloš
Kostić Nemanja
Trujić Stevan
Nikolić Aleksandar
Ceković Stevan
Veljković Milan
Kovačević Boban
Čokić Slađan
Panić Aleksandar
Zlatić Aleksandar
Grozdanović Marko
Bogić Miloš
Bogić Milan
Mijić Stefan
Stojanović Mihajlo
Spirovski Todosije
Cekić Boba
Borzoš Aleksandar
Petrović Milan
Sibinović Marko
Muški
Prosečna ocena
Prihod
38,64
38,24
37,28
37,2
36,8
36,72
36,56
36,4
36,08
35,84
33,52
32,8
32,56
32,32
32,24
32,24
32,08
32
31,76
31,52
31,4
31,36
29,76
29,6
29,36
29,2
29,12
29,04
28,96
28,24
28,24
27,6
27,6
27,44
26,56
26,16
25,2
24,88
24,88
23,76
23,68
22,64
21,28
Bodovi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Primljen
39,64
39,24
38,28
38,2
37,8
37,72
37,56
37,4
37,08
36,84
34,52
33,8
33,56
33,32
33,24
33,24
33,08
33
32,76
32,52
32,4
32,36
30,76
30,6
30,36
30,2
30,12
30,04
29,96
29,24
29,24
28,6
28,6
28,44
27,56
27,16
26,2
25,88
25,88
24,76
24,68
23,64
22,28
Pravna pouka: Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na rang listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. Prigovor sa
obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom koja dokazuje tvrdnje iz istog, predaje se službi smeštaja, a naslovljena na Komisiju za
smeštaj S.C.-Bor. Nepotpuni i ne blagovremeni prigovori neće se razmatrati.
Po ovlašćenju direktora S.C.Bor,
_______________________________
Gordana Đokić
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Pol
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Download

STUDENTSKI CENTAR BOR Kralja Petra I br 14 19210 Bor