Broj :01-67
Datum :14.04.2015
Valjevo
Poštovani,
pozivamo Vas da prisustvujete seminaru
SMANJITE TROŠKOVE DO 70% UZ HAL E-FAKTURE
Seminar će se održati u Valjevu, u utorak, 21.04.2015.godine, u maloj sali na I
spratu, zgrada Gradske uprave Valjevo, Karađorđeva 64, sa početkom u 12h.
Kompanija Halcom a.d. u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo,
organizuje stručno-privredni skup, na kome će predstaviti prednosti korišćenja Hal EFaktura u Vašoj kompaniji. Smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i produktivnosti
su samo neki od njih.
E-Fakture su računi, koji se generišu, razmenjuju i obrađuju u elektronskom formatu
između dobavljača i kupaca. Automatizovanim procesom razmene faktura, kupci i
dobavljači dobijaju niz operativnih i strateških prednosti.
Seminar je besplatan i namenjen je pre svega direktorima preduzeća, rukovodiocima
finansijskih i računovodstvenih službi.
Naljubaznije Vas molimo da svoje prisustvo potvrdite popunjavanjem online forme na
linku – prijava za seminar, kao i na e-mail: [email protected] i [email protected] najkasnije do 20.04.2015.
Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem mail-a [email protected] ili
putem telefona +381 (11) 3306510 (Aleksandra Ruml).
Radujemo se susretu sa Vama!
S poštovanjem,
Branko Graovac,
Menadžer
poslovnog
Halcom a.d. Beograd
razvoja,
Izvršni potpresednik
Regionalna privredna komora Valjevo
Petar Nikolić
Download

Prilog... - Regionalna privredna komora Valjevo