Eucharistie zjevuje tajenka, ale též naplňuje stejnou láskou i křesťana.
1. Povolání sv. Pavla
2. Lazarova sestra
3. Stát, ve kterém bydlí papež
4. První božská osoba
5. Konec modlitby
6. Příjmení brněnského biskupa
7. Kolik dní trvá doba, kterou právě prožíváme
8. Kdo skončil v jámě lvové
9. Jak se nazývá středa, kterou začíná postní doba
10. Jakého řádu je člen sv. otec
11. Kniha knih
12. Nyní prožíváme dobu
13. Národnost Pána Ježíše
14. Věčné město
15. Povolání sv. Lukáše
16. Místo, kde jsou ubytování bohoslovci
17. Na které hoře dostal Mojžíš desatero
18. Pražský kardinál
19. Sv. Pavel pocházel z
21. Kolik je evangelistů
22. Vysoký Pelištejec
23. Zvíře, na kterém jel P. Ježíš do Jeruzaléma
24. Třetí kniha Mojžíšova
25. Jeden z apoštolů
26. Co je ukrytého v poli
27. Generální vikář brněnské diecéze
Jméno, příjmení, adresa:
20. Kdo postavil první betlém
Download

křížovka ke stažení - Tre-fa