Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за музичку уметност
Основне академске студије
Студијски програм – Хармоника
Научно поље - Уметност
Научна област - Музичка уметност
Диплома/титула - Дипломирани музички уметник (акордеониста)
Ниво студија - ОАС - основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240
Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет
Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје
Циљ студијског програма основних академских студија на студијском програму Хармоника је усавршавање и развијање инструментално извођачког мајсторства
кандидата до оспособљености за висок ниво самосталне извођачке делатности.
Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација
Стечена знања и вештине дипломцима омогућавају:



Самостални рад на високом уметничком нивоу као концертни извођач - солиста или камерни музичар
извођење наставе хармонике у основним музичким школама
учествовање, осмишљавање и извођење музичких програма у институцијама културе и медијима
Download

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу