SPOLEČNOST
ČLOVĚK
a jeho
SVĚT
pracovní sešit
pro 5. ročník
základní školy
autoři:
Michaela Dvořáková
Jana Stará
Zdeněk Strašák
ilustrace:
Lubomír Anlauf
Eva Anlaufová
Milan Starý
Nakladatelství Fraus 2011
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
SPOLEČNOST 5
pracovní sešit pro základní školy
Autoři: Ing. Michaela Dvořáková, PhDr. Jana Stará, Ph.D., Mgr. Zdeněk Strašák
Odborná spolupráce: Ing. Irena Herová, PaedDr. Danuše Lukášová, Mgr. Eva Přibylová, Mgr. Ludmila Šimšíková
Recenzenti: Mgr. Hana Brožová, Mgr. Roman Kroufek, Mgr. Jana Macháčková
Ilustrace: akad. mal. Lubomír Anlauf, Eva Anlaufová, Mgr. Milan Starý
Autoři a zdroje fotografií: Karel Brož; Jan Rosendorfský;
Archiv Nakladatelství Fraus; ČTK; Fotolia / © claireliz; HAMÉ s.r.o; NASA; Photos.com;
Profimedia.CZ a.s.; Shutterstock / © Christopher Elwel, Oleg – F, Madlen, Multiart, Mark
Oleksiy, papkin, Gina Sanders; Třinecké železárny a.s.;
http://www.statnivlajky.cz/
Mapy: Olga Matulová; Marek Novotný; SHOCart, spol. s r. o.
Citace: katalog výstavy Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě, Člověk v tísni, Praha, 2008; Kryl,
K.: Karel Kryl – komplet. Cheb, G & W spol. s r. o., 2010; Prečan, Vilém (ed.): Charta
77. 1977–1989: od morální k demokratické revoluci. Dokumentace. Praha, Ústav pro
soudobé dějiny ČSAV, 1990;
www.holocaust.cz/cz2/history/events/nuremberg_laws
Odpovědná redaktorka:
Redaktor obrazové části:
Návrh obálky:
Grafická úprava a sazba:
Jazyková korektura:
Mgr. Kateřina Vítková
Dagmar Metlická
Olga Matulová s použitím ilustrace Lubomíra Anlaufa
Olga Matulová
Mgr. Kateřina Vítková
Součásti díla: Učebnice ISBN 978-80-7238-973-5
Pracovní sešit ISBN 978-80-7238-974-2
Příručka učitele ISBN 978-80-7238-975-9
Doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. 12627/2011-22 dne 16. 8. 2011 k zařazení do seznamu učebnic
pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk
a jeho svět s dobou platnosti šest let.
Vydalo Nakladatelství Fraus, Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň
Printed in the Czech Republic
1.
2. 3.
4.
5. (první čísla označují
2011 2012 2013 2014 2015 pořadí a rok tisku)
Výhrada práv: Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce a rozšiřování díla nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez písemného
souhlasu nakladatele zakázány, s výjimkou případů zákonem výslovně povolených.
Copyright: © Nakladatelství Fraus, Plzeň 2011
1. vydání
ISBN: 978-80-7238-974-2
Vytištěno na papíru běleném bez použití chloru a vyrobeném postupy
šetrnými k životnímu prostředí.
Obsah
Poloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Podnebí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Povrch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vodstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Krajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zemědělství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Těžký průmysl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spotřební průmysl a služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Od řemesla k průmyslové výrobě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Textilní průmysl, Liberecký kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Strojírenský průmysl, Plzeňský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Národy rakouské říše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hlavní město Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Snahy o spravedlivější společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
První světová válka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vznik samostatného Československa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nové centrum vzdělání a kultury, Jihomoravský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Podnikatelské úspěchy, Zlínský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Moderní města, Královéhradecký kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Komunisté bojují o moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cesta nacismu k moci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Československo se chystá k obraně, Pardubický kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Československo ztratilo pohraničí, Karlovarský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Evropa ve druhé světové válce, Nadřazenost národa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vítězný únor, Co je totalita? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rozšiřování těžkého průmyslu, Moravskoslezský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Průmysl mění krajinu, Ústecký kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Soupeření mezi Východem a Západem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zemědělské hospodaření, nebo výroba?, Kraj Vysočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Komunismus s lidskou tváří, Olomoucký kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sametová revoluce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Přechod k demokracii, Středočeský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Proměna venkova, Jihočeský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sociální problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sousedé České republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Další evropské státy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Odstranit chudobu a hlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zamezit válečným konfliktům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Umožnit vzdělání všem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zlepšit zdraví lidí v chudých zemích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Chránit životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Buďte aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Věda a výzkum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Výzkum vesmíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE
Poloha
1
Vypište příklady vyspělých států v Evropě. Jaká je jejich poloha vůči ČR?
2
Doplňte odpovědi na následující otázky:
a) Proč je poloha států ve středu Evropy důležitá pro mezinárodní dopravu a obchod?
b) Zjistěte rozlohu České republiky.
c) S pomocí internetu (např. www.vlajky-statu.cz/info/rozloha-statu-sveta či
www.zemepis.com/rozloha.php) zjistěte rozlohu dalších pěti evropských států
a porovnejte je s Českou republikou.
d) Najděte v České republice místo, které leží nejvíc na:
východě:
severu:
západě:
jihu:
3
Popište, kterými státy vede nejkratší pozemní trasa:
ze Španělska do Běloruska:
ze Švédska do Chorvatska:
z Itálie do Polska:
4
Učebnice str. 8
Podnebí
1
Pracujte s grafem průměrných teplot vzduchu v ČR:
a) Určete nejteplejší a nejchladnější
měsíc.
b) V kolika měsících je teplota vyšší
než 5 °C?
c) Co ještě můžete z grafu vyčíst?
2
Vyberte správné možnosti.
Průměrná teplota vzduchu v ČR závisí především na:
počtu dní v měsíci
vzdálenosti od moře
nadmořské výšce
množství slunečných dnů
3
Na Sněžce (1 602 m n. m.) je průměrná roční teplota jen 0,4 °C, v nížinách
jihovýchodní Moravy (asi 200 m n. m.) dosahuje téměř 10 °C.
Porovnejte průměrné teploty na Sněžce a na Moravě.
4
Vzduch u nás proudí většinou od západu. V kterých místech může být v ČR srážkový
stín? Vysvětlete.
Učebnice str. 8
5
Povrch
1
Vybarvěte na mapě ČR nížiny a vysočiny. Které barvy zvolíte?
nížiny
vysočiny
2
Západní část ČR je tvořena Českou vysočinou, menší oblast na východě Západními
Karpaty. Ke Karpatům patří moravské sníženiny táhnoucí se od severu k jihu.
Vyznačte na mapce hranici mezi Českou vysočinou a Karpaty.
3
Hranice ČR najdeme na družicovém snímku snadno. Proč?
4
Napište k těmto tvarům povrchu jejich název. Najděte na mapě ČR příklady.
5
Vyluštěte přesmyčky dvojslovných názvů známých tvarů povrchu (k fotografiím
z učebnice na str. 9):
BOŘÍ DŮL
SCHOVÁ SKLA K PYRÉ
RORÝS M KAVKA S
HOP RODOVÉ SUKY
6
Učebnice str. 9
Vodstvo
1
Zopakujte si učivo o vodních tocích ze 4. ročníku.
a) Jaké části má vodní tok?
b) Co je zdrojem vody pro naše řeky?
c) Která řeka je ve vašem kraji největší? Stanovte její levé a pravé přítoky.
2
3
Přiřaďte správně výroky k ročním obdobím.
jaro
léto
podzim
zima
Voda neodtéká,
je zmrzlá.
Hodně srážek
a více vody
Hodně srážek
a ještě navíc taje
sníh.
Sucho, nízký
stav vody
Najděte na mapě ČR ve vybraných pohořích pramen největší řeky:
Šumava:
Jeseník:
Krkonoše:
Králický Sněžník:
4
Ze kterých řek vznikají následující řeky?
Dyje =
+
Orlice =
+
Bečva =
+
Berounka =
+
Učebnice str. 10
7
5
Řeky stékající z našich hor odvádí vodu do tří moří.
a) Vyčtěte z mapy, ke kterým úmořím patří území ČR a které řeky do těchto úmoří
odtékají. Zakroužkujte úmoří, které je největší.
b) Ve kterém povodí se nachází vaše škola, bydliště?
6
Vypište z mapy v učebnici tři oblasti s nahromaděním podpovrchové vody.
Krajina
1
Typickým rostlinným pokryvem je u nás les. Které druhy stromů v lese najdete?
2
V jaké nadmořské výšce se nachází vaše obec? Kterými druhy stromů je tvořen les
v jejím okolí?
3
Napište, jaké přírodní podmínky působí na krajinu.
4
Je krajina v okolí vaší obce přírodní, nebo kulturní?
5
Vypište přírodní a kulturní prvky, které tuto krajinu tvoří:
přírodní:
kulturní:
8
Učebnice str. 11
Zemědělství
1
Zemědělské půdy u nás postupně ubývá. Zakroužkujte možné příčiny:
budování parků
těžba surovin
stavba domů a továren
spásání dobytkem
zalesnění
budování dopravních cest
přeměna na poušť
2
Zakroužkujte plodiny, které jsou náročné na teplo a půdu, a mohou se tak pěstovat
pouze v nížinách:
brambory
meruňky a vinná réva
len
jetel
ovoce
kukuřice
řepka olejka
zelenina
broskve
oves
tráva na krmivo
3
Připište ke každému potravinářskému výrobku, jestli je rostlinného (R), nebo
živočišného (Ž) původu. Z čeho se tyto potraviny vyrábějí?
Učebnice str. 12
9
Těžký průmysl
1
Proč se paliva nazývají energetické suroviny? Která paliva se u nás těží?
Která paliva musíme dovážet?
Zjistěte, co je koks.
2
Jaký je rozdíl mezi černým a hnědým uhlím?
Jak se těží černé a jak hnědé uhlí? Jaký vliv má těžba na krajinu?
3
10
Vyznačte šipkami cestu od železné rudy po hotový výrobek.
Učebnice str. 13
4
Ve vysoké peci se spotřebovává velké množství elektrické energie a suroviny –
železná ruda, vápenec, koks. Která z těchto surovin se získává v ČR?
Spotřební průmysl a služby
1
Které odvětví průmyslu vyrábí umělé náhražky surovin, kterých máme nedostatek
(např. kůže)?
2
Které suroviny využívá kožedělný a obuvnický průmysl? Je jich u nás dostatek?
3
Přiřaďte správně k hospodářskému odvětví příslušné „dary země“.
pšenice
cukrová řepa
zemědělství
písek
černé uhlí
energetický průmysl
ropa
asfalt
dřevařský průmysl
hnědé uhlí
vápenec
hutnický průmysl
brambory
štěrk
chemický průmysl
zemní plyn
stromy
stavební průmysl
ryby
železná ruda
Učebnice str. 13–14
11
Kraje
1
Pracujte s tabulkou počtu obyvatel (k 1. 1. 2011).
město
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Praha
Brno
Ostrava
Plzeň
Liberec
Olomouc
Ústí nad Labem
České Budějovice
Hradec Králové
Pardubice
počet obyvatel
1 288 136
371 371
303 609
168 808
101 865
100 233
95 464
94 754
94 318
90 401
město
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
počet obyvatel
Havířov
Zlín
Kladno
Most
Karviná
Opava
Děčín
Karlovy Vary
Jihlava
Teplice
82 022
75 469
70 665
67 466
60 679
58 274
51 691
51 320
51 154
51 146
a) Vyznačte města, která nejsou krajská.
b) Která z těchto měst mají větší počet obyvatel než některá sídla kraje?
c) Zjistěte počet obyvatel vašeho krajského města.
d) Mají všechna krajská sídla víc než 50 000 obyvatel?
e) Kolik největších měst ČR má dohromady stejný počet obyvatel jako hlavní město?
2
Kraje jsou rozděleny na menší části – okresy. Které okresy tvoří váš kraj?
3
Podle mapy určete nakupení velkých měst
(aglomerace) v ČR a zakreslete je. Co je
důvodem růstu měst v těchto oblastech?
¤ ¥¤ ¦¤ §¤ ¨¤ ©¤”ßá
12
Učebnice str. 15
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
Od řemesla k průmyslové výrobě
1
Doplňte příklady zařízení a strojů, které lidem pomáhaly při různých činnostech dříve
a dnes.
činnost
vybavení dříve
vybavení dnes
praní prádla
valcha
automatická pračka
svícení
vaření a pečení
uchovávání potravin
topení
doprava
práce na poli
výroba oděvů
2
Uspořádání společnosti
V učebnici na str. 6 je nakreslena pyramida společenského postavení ze středověku. Podobně
byla společnost uspořádána i v novověku.
Zapište do schématu, které skupiny byly v průmyslové společnosti nejvýše postavené, které
vytvářely střední třídu a které skupiny obyvatel
patřily mezi nejníže postavené.
3
Uveďte příklady, jak žili lidé výše a níže postavení.
vysoké postavení
nízké postavení
bydlení
oblékání
podmínky pro děti
doprava
Učebnice str. 16
13
Textilní průmysl
1
Zapište, z jakých materiálů se mohou vyrábět oděvy.
2
Na každém oblečení je označeno, z jakého materiálu je vyrobeno. Zapište složení
textilie uvedené na visačce. Do prázdných visaček zapište, z jakého materiálu je
vyrobeno vaše oblečení.
80 % COTTON /
BAUMWOLLE /
BUMBAC /
BAVLNA /
PAMUT
20 % POLYESTHER /
POLYESTER
3
Jak docházelo ke vzniku velkých textilních továren?
A
B
C
D
E
sloučení manufaktur pod jednoho majitele
ruční výroba v domácnosti
strojní výroba v továrně
společná výroba několika domácích dílen
vznik manufaktury s ruční výrobou
Zapište správné pořadí bodů:
Liberecký kraj
1
Jaká je výška Ještědu?
2
Zjistěte, co je polodrahokam, a uveďte příklady.
3
Která hornina tvoří Český ráj?
Proč se skalní města tvoří právě v této hornině?
14
Učebnice str. 17–18
Strojírenský průmysl
1
Napište, jaké přírodní zdroje jsou potřeba pro získání:
vodního pohonu:
parního pohonu:
elektrického pohonu:
2
Spojte příčiny a důsledky, které k sobě patří:
rozvoj železniční sítě
pracovní příležitosti v průmyslu
příchod chudých obyvatel do měst
těžba uhlí
spalování uhlí
nutnost dopravy uhlí
3
dosažení vysokých teplot pro tavení železa
vznik průmyslových středisek v uhelných pánvích
Jak souvisí těžba černého uhlí a rozvoj průmyslu?
Plzeňský kraj
1
Které průmyslové odvětví je dnes v kraji nejdůležitější?
2
Proč se závody na zpracování kaolínu a podobných usazených hornin (sklářské písky,
vápenec, keramické jíly, hrnčířské jíly) umísťují v těsné blízkosti nalezišť?
3
Horšovský Týn je městskou památkovou rezervací
se zachovanými historickými památkami. Zkuste
odvodit, co pojem „městská památková rezervace“
znamená. Odpověď zkontrolujte na internetu nebo
v naučném slovníku.
Učebnice str. 19–20
15
Download

pracovní sešit pro 5. ročník základní školy