AUKCE
UMĚNÍ
PRO
RADOST
21. DUBNA 2013
GALERIE MALDOROR
AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVI S
M i l a n M i k u š te l . 0 0 4 2 0728 374 378
m i l a n m i k u s @ o r l y s a r ta u c t i o n s .c o m
Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940
ro m a n m e j s t r i k @ o r l y s a r t a u c t i o n s . c o m
DRAŽBA
GALERIE MALDOROR
Přemyslova 9, Praha 2-Vyšehrad
21. dubna 2013
od 14.00 hod.
PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA
10.–20. dubna 2013
Galerie Maldoror
Přemyslova 9, Praha 2
13.00–19.00 hod.
Orlys Art Auctions
Přemyslova 9, 128 00, Praha 2-Vyšehrad
www.orlysartauctions.com
SEZNAM AUTORŮ
Anlaufová Jitka
Anonym
129
030, 031, 032, 033,
034, 035, 036, 037,
039, 040
Balcar Jiří
100
Bauch Jan
143
Bazovský Miloš Alexander
096
Bolf Josef
117, 118
Bonnard Pierre
010
Boštík Václav
130
Boudník Vladimír
169
Brunovský Albín
139
Čapek Josef
009
Daumier Honoré
005, 006
Dlouhý Bedřich
131
Florianová Marie
004
Foltýn František
024
Gabriel Michal
125, 163
Gavarni Paul
007, 011
Gočár Josef
015
Gross František
028, 029
Gutfreund Otto
013
Hájek Karel
074
Hájek Miloslav
092, 132, 141
Hanke Jiří
078
Hejna Václav
109, 155
Hlinomaz Josef
103
Hoffmeister Adolf
017, 018
Hochová Dagmar
065, 066, 067, 068,
069, 070
Istler Josef
111, 154
Janeček Ota
128
Janošek Čestmír
105
Janoušek Vladimír
134
Janoušková Věra
061, 062, 119
Karlíková Olga
087, 088, 089, 090, 091
Klápště Jaroslav
112
Koblasa Jan
104, 144, 145
Kolář Jiří
148
Kolíbal Stanislav
102, 124
Kolínská Jitka
153
Kompánek Vladimír
133
Konečný Bohumil
097, 098
Kotík Jan
025, 093
Kotík Pravoslav
041, 042, 043, 044, 045,
046, 047, 048, 049, 050,
051, 052, 053, 054,
055, 056, 057
Kovařík Slavoj
083
Kremlička Rudolf
012, 020
Kubíček Jánuš
161
Kunc Jaromír
023
Laška Pavel
058, 059, 060
Liesler Josef
Malich Karel
Manet Édouard
Matasová Adéla
Menčík Václav
Micl
Miškovská Miroslava
Mokrý František V.
Nemes Endre
Nešleha Pavel
Nikl Petr
Novák Ladislav
Ovčáček Eduard
Padrtová Ludmila
Palcr Zdeněk
Pánek Karel
Paur Jaroslav
Peterka František
Pichl Petr
Pittermann Emil Arthur
Plocek Vilém
Rambousek Jan
Reisenauer Pavel
Róna Jaroslav
Ronovský František
Rotterová Romana
Seydl Zdenek
Singer Michal
Sion Zbyšek
Sopko Jiří
Souček Ludvík
Steklík Jan
Střížek Antonín
Sýkora Zdenek
Šejn Miloš
Šimotová Adriena
Šlitr Jiří
Špála Václav
Štreit Jindřich
Švabinský Max
Teige Karel
Tichý František
Tichý Miloslav
Tikal Václav
Toyen
Vacek Jaroslav
Váchal Josef
Válová Jitka
Valter Karel
Vožniak Jaroslav
Vyleťal Josef
Zoubek Olbram
Zykmund Václav
121
149, 150, 151
008, 014
085, 086
157
110
158, 159, 160
027
016
095
165
079, 080
075, 135
156
063
038
106
120
166
022
113
021
122, 123
164, 170
116
127
140
107
099
142
071, 072, 073
108, 136, 137, 138
126
147
081
146
101
002
077
001
019
152
076
162
168
064
003
082, 094
114
167
084
115
026
001. MAX ŠVABINSKÝ (1873–1962)
Kamélie, nedatováno,
akvatinta, 19 x 14 cm, signováno vpravo
dole M. Švabinský
3.500,– Kč
002. VÁCLAV ŠPÁLA
(1885–1946)
Eva, 1934,
linoryt, akvarel
19,5 x 14,5 cm,
signováno vpravo dole
V. Špála
17.000,– Kč
003. JOSEF VÁCHAL
(1884–1969)
Polní nemocnice z cyklu
Fronta, 1919, barevný
dřevoryt, 26,5 x 27 cm,
signováno vpravo dole
J. Váchal 19
30.000,– Kč
005. HONORÉ DAUMIER
(1808–1879)
Le plaisir de la chasse, nedatováno,
litografie, 20 x 24,7 cm,
nesignováno
004. MARIE FLORIANOVÁ
(1909–1998)
Vesnice, nedatováno,
tempera, papír, 25,5 x 24 cm,
signováno vpravo dole
Marie Florianová
5.000,– Kč
2.000,– Kč
006. HONORÉ DAUMIER (1808–1879)
007. PAUL GAVARNI (1804–1866)
Actualites , nedatováno,
litografie, 20 x 29 cm,
signováno vlevo dole H. D.
Les martires , 19. stol.,
litografie, 20 x 15,5 cm,
nesignováno
5.000,– Kč
3.000,– Kč
008. ÉDOUARD MANET
(1832–1883)
Dívka s kloboukem ,
nedatováno,
suchá jehla, 11,5 x 9,5 cm,
neznačeno
5.000,– Kč
009. JOSEF ČAPEK (1887–1945)
Dívčí hlava , 1918,
linoryt, 24,4 x 19 cm,
signováno vpravo dole Josef Čapek
15.000,– Kč
010. PIERRE BONNARD (1867–1947)
Toaleta, nedatováno,
suchá jehla, 21,5 x 16 cm
značeno v desce dole uprostřed P. B.
5.000,– Kč
012. RUDOLF KREMLIČKA
(1886–1932)
011. PAUL GAVARNI
(1804–1866)
Žena , 30. léta,
litografie, papír, 13 x 16,8 cm,
nesignováno
2.000,– Kč
Fiziognomi des chanteurs,
litografie, 21 x 17,5 cm,
nesignováno
5.000,– Kč
013. OTTO GUTFREUND (1889–1927)
Zátiší s hruškami , 20. léta, tužka, papír,
12,3 x 20,7 cm, pozůstalostní razítko na rubu
10.000,– Kč
014. ÉDOUARD MANET (1832–1883)
Muž v cilindru , nedatováno,
suchá jehla, 11,5 x 7,5 cm,
značeno vlevo nahoře v desce E. M.
8.000,– Kč
015. JOSEF GOČÁR
(1880–1945)
Architektonický návrh , 1914,
tužka, tuš, papír,
46,3 x 36 cm,
signováno vpravo dole
Jos. Gočár 914
15.000,– Kč
016. ENDRE NEMES (1909–1985)
Dvě figury, 1938,
suchá jehla, 22,6 x 16,8 cm,
signováno vpravo dole E. Nemes 38
3.000,– Kč
017. ADOLF HOFFMEISTER
(1902–1973)
Vystřihovánka , 1927,
akvarel, tužka, papír,
43 x 59,5 cm,
signováno vpravo dole A. H. 27
12.000,– Kč
018. ADOLF HOFFMEISTER
(1902–1973)
Krajina , nedatováno, linoryt,
17,5 x 13,5 cm
1.500,– Kč
020. RUDOLF KREMLIČKA
(1886–1932)
Toaleta , 30. léta,
litografie, 16,8 x 13,3 cm,
nesignováno
2.000,– Kč
019. KAREL TEIGE (1900–1951)
Krajina , nedatováno,
linoryt, 15 x 20 cm
3.000,– Kč
021. JAN RAMBOUSEK (1895–1976)
Bio, 1920,
lept, papír, 18 x 11,8 cm,
signováno vlevo dole Rambousek
1.000,– Kč
022. EMIL ARTHUR PITTERMANN (1885–1936)
Mořské pobřeží , 1915,
olej, plátno, 59,5 x 84 cm, signováno vlevo dole 1915 E. Pittermann
48.000,– Kč
023.
JAROMÍR KUNC
(1900–1971)
Krajina ,
nedatováno,
olej, karton, 65 x 80 cm,
signováno vpravo dole
Jar. Kunc
8.000,– Kč
024. FRANTIŠEK FOLTÝN
(1891–1976)
Abstraktní kompozice, nedatováno,
tuš, papír, 31,5 x 22 cm,
signováno vpravo dole Foltýn
12.000,– Kč
025. JAN KOTÍK (1916–2002)
Figury, 1. pol. 40. let, olej, karton, 38,5 x 46 cm, nesignováno
55.000,– Kč
Vystaveno: 2013 – Jan Kotík (Malá retrospektiva), Galerie Maldoror, Praha
026. VÁCLAV ZYKMUND (1914–1984)
Ikaros , 1942–1944,
10 suchých jehel, různé velikosti, vše signováno vpravo dole V. Zykmund
12.000,– Kč
027. FRANTIŠEK
V. MOKRÝ
(1892–1975)
Vltavský břeh
30.–40. léta,
olej, překližka,
56 x 73 cm,
signováno
vlevo dole F. V. Mokrý
25.000,– Kč
028. FRANTIŠEK GROSS
(1909–1985)
bez názvu, 1. pol. 30. let,
tužka, papír, 15 x 20 cm,
signováno vlevo dole F. G.
5.000,– Kč
029. FRANTIŠEK GROSS
(1909–1985)
Figury, 1. pol. 30. let,
tužka, papír, 20 x 28 cm,
nesignováno
8.000,– Kč
ČES KO S LOVEN S K Ý PL AK ÁT ZE S B Í R K Y RU DO LFA K ÁD N ER A , PR AHA
030. 1. Celostátní spartakiáda
031. Kovo Praha
ofset, 85 x 59,5 cm,
nesignováno
ofset, 57,5 x 42 cm, 1. pol 50. let,
nesignováno
3.000,– Kč
3.500,– Kč
032. Cebo
033. Zetaprinton 30
ofset 1. pol 50. let, 85 x 59,5 cm,
nesignováno
3.500,– Kč
ofset 1. pol 50. let, 57,5 x 42 cm,
nesignováno
3.000,– Kč
034. ŠKODA 1200
035. RADIO TESLA
1. pol 50. let,
ofset, 86 x 60,5 cm,
nesignováno
1. pol 50. let,
ofset, 86 x 60,5 cm,
nesignováno
3.500,– Kč
3.500,– Kč
036. LYŽAŘSKÉ ŠKOLY
037. 1. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA
1. pol 50. let, ofset,
59 x 40,6 cm, nesignováno 2.500,– Kč
1954, ofset, 49,8 x 70 cm,
nesignováno
3.000,– Kč
038. KAREL PÁNEK
Závod míru , 1956,
ofset, 86 x 60,5 cm,
signováno K. Pánek 56
3.500,– Kč
039. ANONYM
První celostátní spartakiáda , 1954,
ofset, 49,8 x 70 cm,
nesignováno
3.000,– Kč
040. ANONYM
První celostátní spartakiáda , 1954,
ofset, 49,8 x 70 cm,
nesignováno
3.000,– Kč
041. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Krajina s lavičkou , 1920,
akvarel, papír, 25 x 22 cm,
signováno vlevo dole Kotík 20
10.000,– Kč
042. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Hudebník s tanečnicí , nedatováno,
kombinovaná technika, papír, 13,5 x 20 cm,
signováno vpravo dole P. K.
9.000,– Kč
043. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Dvojice, 1930,
olej, překližka, 33,5 x 18,7 cm,
signováno vlevo dole P. K. 30
34.000,– Kč
044. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
V loži , 1928,
olej, plátno, karton, 22 x 17,5 cm,
signováno vlevo dole P. K.
30.000,– Kč
045. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Amsterodam , 1931,
kvaš, papír, 35 x 54 cm,
signováno vpravo nahoře
P. K. 31
18.000,– Kč
046. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Lesní scéna , 20. léta,
kvaš, papír, 17,3 x 24,8 cm,
signováno vpravo dole P. K.
12.000,– Kč
047. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Dvě ženy, 1947,
kvaš, papír, 29,4 x 21,4 cm,
signováno vpravo dole P. Kotík 47
12.000,– Kč
048. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Dvě figury, 1929,
kvaš, papír, 16 x 10 cm,
signováno vlevo dole P. K. 29
6.000,– Kč
049. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Rozhovor, 1940,
kvaš, papír, 30 x 21,5 cm,
signováno P. K.
10.000,– Kč
050. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Abstraktní motiv, 1958,
olej, karton, 30 x 22 cm,
signováno vlevo dole P. Kotík
16.000,– Kč
051. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Krajina se stavením , 1941,
kombinovaná technika, papír, 21,5 x 30 cm,
signováno vlevo dole P. Kotík 41
14.000,– Kč
052. PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)
Baudelaire, 40. léta, kvaš, papír, 9,4 x 18 cm,
signováno vlevo dole K. P.
8.000,– Kč
053. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Abstraktní motiv, 1959,
kombinovaná technika,
papír, 18,5 x 27,5 cm,
signováno dole uprostřed
P. Kotík 59
10.000,– Kč
054. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889–1970)
Figury, 1933,
olej, plátno, 41 x 27 cm,
signováno vpravo dole
Kotík 33 na rubu P. K. 1933
95.000,– Kč
055. PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)
Akt, 1946, pastel, papír, 43,8 x 59 cm, signováno vpravo dole P. K. 46
16.000,– Kč
056. PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)
V pasáži , 1957, kvaš, papír, 30 x 43,5 cm,
signováno vlevo dole P. Kotík 57
12.000,– Kč
057. PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)
Velikonoce, 1958,
olej, plátno, 61,4 x 50,2 cm, signováno vpravo dole P. Kotík 58
48.000,– Kč
058. PAVEL LAŠKA (1907–1983)
Na okraji města , 1963,
kombinovaná technika, papír, 59,5 x 41,5 cm,
signováno vpravo dole Laška 63
5.500,– Kč
059. PAVEL LAŠKA
(1907–1983)
Abstraktní struktura , 1963,
kombinovaná technika, papír,
61 x 42 cm,
signováno vpravo dole Laška 63
5.500,– Kč
060. PAVEL LAŠKA
(1907–1983)
Černobílá struktura , 1963,
kombinovaná technika, papír,
60 x 42 cm,
signováno vpravo dole Laška 63
5.500,– Kč
061. VĚRA JANOUŠKOVÁ
(1922–2010)
Figura , 1972,
koláž, papír, 35,4 x 31,6 cm,
signováno vpravo
dole V. J. 72
12.000,– Kč
062. VĚRA JANOUŠKOVÁ
(1922–2010)
Dvě figury, 1972,
koláž, papír, 35 x 30 cm,
signováno vpravo dole V. J.
12.000,– Kč
063. ZDENĚK PALCR
(1927–1996)
Sedící, 1958,
bronz, výška 16,9 cm,
odlitek z 80. let č. 1/6
15.000,– Kč
064. JAROSLAV VACEK
(1923)
Figura, 1983,
patinovaný cín,
výška 48,2 cm
signováno Vacek 83
8.000,– Kč
065. DAGMAR HOCHOVÁ (1926–2012)
066. DAGMAR HOCHOVÁ (1926–2012)
z cyklu Děti, 1960,
originální fotografie, 17 x 16,5 cm,
signováno na rubu 1960 D. Hochová
z cyklu Děti, 1960,
originální fotografie, 16,5 x 16,5 cm,
signováno na rubu 1960 D. Hochová
4.500,– Kč
4.500,– Kč
067. DAGMAR HOCHOVÁ (1926–2012)
068. DAGMAR HOCHOVÁ (1926–2012)
z cyklu Děti, 1958,
originální fotografie, 16,5 x 16,5 cm,
signováno na rubu 1958 D. Hochová
z cyklu Děti Sud, 1961,
originální fotografie, 18 x 17,5 cm,
signováno na rubu Sud 1961 D. Hochová
4.500,– Kč
4.500,– Kč
069. DAGMAR HOCHOVÁ (1926–2012)
z cyklu Děti, 1960,
originální fotografie, 16,5 x 16,5 cm,
signováno na rubu D. Hochová
4.500,– Kč
070. DAGMAR HOCHOVÁ (1926–2012)
portrét Josefa Váchala
originální fotografie, 20 x 13 cm,
signováno na rubu Hochová
4.500,– Kč
071. LUDVÍK SOUČEK
(1926–1978)
Fotogram , 1. pol 50. let,
vintage print, 18 x 24 cm,
na rubu autorské razítko
copyright Ludvík Souček
6.000,– Kč
Vystaveno:
2008 – Ludvík Souček, fotografie
z 50. let, galerie Maldoror, Praha,
k .č. 36
072. LUDVÍK SOUČEK
(1926–1978)
bez názvu , 1. pol 50. let,
vintage print, 23,8 x 17,5 cm,
na rubu autorské razítko copyright
Ludvík Souček
6.000,– Kč
Vystaveno:
2008 – Ludvík Souček, fotografie z 50. let,
galerie Maldoror, Praha, k .č. 36
073. LUDVÍK SOUČEK
(1926–1978)
Fotogram , 1. pol 50. let,
vintage print, 17,5 x 24 cm,
na rubu autorské razítko
copyright Ludvík Souček
6.000,– Kč
074. KAREL HÁJEK
(1900–1978)
Ulice, nedatováno,
vintage print, 37 x 29,2 cm,
signováno na rubu autorským
razítkem K. Hájek
3.000,– Kč
vystaveno: 1958 – 1. celostátní
výstava uměleckých fotografií,
Praha, č. K. 18, viz. etiketa na rubu
075. EDUARD OVČÁČEK
(1933)
076. MIROSLAV TICHÝ
(1926–2011)
Fotografika , 1981,
originální fotografie, 36,2 x 28,4 cm,
signováno na rubu E. Ovčáček 81
Žena , 80. léta,
vintage print, 23,8 x 17,8 cm,
nesignováno
3.000,– Kč
20.000,– Kč
077. JINDŘICH ŠTREIT (1946)
Ženská věznice, 1992,
fotografie, 26,5 x 37 cm, signováno na rubu
Jindřich Štreit 1992 ženská (pardubická) věznice
078. JIŘÍ HANKE
(1944)
Pohledy z okna, 1986,
originální fotografie,
23 x 32,5 cm,
signováno vpravo
dole Hanke,
vlevo 19. 4. 1986/8. 55,
3.000,– Kč
Vystaveno:
2008 – Galerie Lidice,
Hluboká tajemnost
TAO
7.000,– Kč
079. LADISLAV NOVÁK (1925–1999)
bez názvu , 1964,
alchymáž, kombinovaná technika, 21 x 29 cm,
signováno vpravo dole autorskou značkou 64
22.000,– Kč
080. LADISLAV NOVÁK (1925–1999)
bez názvu , 1962,
alchymáž, 20 x 28 cm
signováno vpravo dole autorskou značkou 62
20.000,– Kč
081. MILOŠ ŠEJN (1947)
bez názvu , 2007,
5 kusů kombinovaných technik, karton, 100 x 68 cm,
každá signována dole uprostřed Miloš Šejn 2007
9.000,– Kč
Vystaveno: 2008 – Galerie Lidice, Hluboká tajemnost TAO
082. JITKA VÁLOVÁ
(1922–2011)
Postavy, 2008,
mastné křídy, karton,
100 x 68 cm,
signováno vpravo dole
J. Válová 08
15.000,– Kč
Vystaveno:
2008 – Galerie Lidice,
Hluboká tajemnost
TAO, reprodukováno
v katalogu na straně č. 6
083. SLAVOJ KOVAŘÍK (1923–2003)
Všední den a neděle, 1967,
olej, koláž, karton, 50,5 x 78 cm,
signováno vpravo dole S. Kovařík 1967 IX.
9.000,– Kč
084. JOSEF VYLEŤAL (1940–1989)
bez názvu , 70. léta,
olej, plátno, 77,6 x 110 cm,
nesignováno
Provenience: Věra Jirousová, Praha
55.000,– Kč
085. ADÉLA MATASOVÁ
(1940)
bez názvu , 2008,
serigrafie, autorský tisk,
46 x 46 cm,
signováno vpravo dole
Adéla Matasová 2008
2.000,– Kč
086. ADÉLA MATASOVÁ
(1940)
bez názvu , 2008,
serigrafie, výtisk č. 52/45,
46 x 46 cm,
signováno vpravo dole
Adéla Matasová 2008
2.000,– Kč
087. OLGA KARLÍKOVÁ
(1923–2004)
088. OLGA KARLÍKOVÁ
(1923–2004)
bez názvu ,
1973,
tužka, papír,
42 x 29,5 cm,
nesignováno,
nedatováno
bez názvu ,
1973,
tužka, papír,
42 x 29,5 cm,
nesignováno,
nedatováno
2.500,– Kč
2.500,– Kč
089. OLGA KARLÍKOVÁ (1923–2004)
bez názvu , 1973, tužka, papír, 42 x 29,5 cm, signováno dole O. K. 73
2.500,– Kč
090. OLGA KARLÍKOVÁ
(1909–1985)
bez názvu , 1. pol. 60. let,
kvaš, papír, 29,7 x 19,5 cm,
nesignováno
6.000,– Kč
Provenience:
Věra Jirousová, Praha
091. OLGA KARLÍKOVÁ
(1909–1985)
bez názvu , 1. pol. 60. let,
kvaš, papír, 29 x 19,7 cm,
nesignováno
6.000,– Kč
Provenience:
Věra Jirousová, Praha
092. MILOSLAV HÁJEK (1947–2010)
Abstraktní motiv, 1960,
tempera, papír, 37 x 21,8 cm,
signováno vlevo dole H. 60
5.500,– Kč
093. JAN KOTÍK (1916–2002)
bez názvu , 1963,
koláž, 29 x 20 cm,
signováno vpravo dole
J. Kotík 63
Vystaveno: 2013 – Jan Kotík (Malá retrospektiva), Galerie Maldoror, Praha
094. JITKA VÁLOVÁ
(1922–2011)
Postavy, 1978,
tuš, papír, 42,5 x 59,5 cm,
signováno vpravo dole
J. Válová 78
8.000,– Kč
18.000,– Kč
095. PAVEL NEŠLEHA (1937–2003)
Kostel , 1959, olej, plátno, 65 x 90 cm,
signováno na rubu vpravo nahoře P. Nešleha 59
45.000,– Kč
096. ALEXANDER
M. BAZOVSKÝ
(1899–1968)
Vesnice, (50. léta), tempera, papír, 20 x 33,5 cm, signováno vpravo dole M. B. A.
25.000,– Kč
097. BOHUMIL KONEČNÝ (1918–1990)
Svět motorů – stalo se 8. března , 1979,
kolorovaná kresba, karton, 28,5 x 40 cm,
signováno vlevo nahoře B. Konečný
2.000,– Kč
098. BOHUMIL KONEČNÝ (1918–1990)
Zápisník – Nebezpečné křižovatky „A jedna runda na
mně“, 1972, kolorovaná kresba, karton, 31,3 x 40,5 cm,
signováno vlevo vlevo dole B. Konečný
2.000,– Kč
099. ZBYŠEK SION (1938)
Portrét Vratislava Brabence, 1973,
olej, sololit, 63 x 45 cm,
signováno vpravo dole Z. Sion 73
50.000,– Kč
100. JIŘÍ BALCAR
(1929–1968)
Město (fantom) , 1956/57,
akvarel, tuš, papír, 26 x 15,6 cm,
nesignováno
20.000,– Kč
101. JIŘÍ ŠLITR (1924–1969)
Pohled na město, 1961,
hnědá sépie, pero, papír, 37,5 x 49 cm, signováno vpravo dole Šlitr 61 12.000,– Kč
102. STANISLAV KOLÍBAL (1925)
bez názvu , 2005,
akvarel, papír, 74,5 x 55 cm,
signováno dole uprostřed Kolíbal 2005
30.000,– Kč
103. JOSEF HLINOMAZ (1914–1978)
Slečny, muž a balon , 1977,
olej, karton, 47 x 33 cm,
signováno vlevo dole Hlinomaz 77
98.000,– Kč
104. JAN KOBLASA
(1932)
z cyklu la Balena , 1968,
barevná litografie,
papír, výtisk č. 12/30,
65 x 46 cm,
signováno vpravo dole K. 68
3.000,– Kč
105. ČESTMÍR JANOŠEK
(1935)
Mrazovka , 1998,
kombinovaná technika,
karton, 28,5 x 19,5 cm,
signováno vlevo dole
Janošek 98
3.500,– Kč
106. JAROSLAV PAUR
(1918–1987)
Měsíční krajina , nedatováno,
kombinovaná technika,
karton, 26 x 35 cm,
signováno vpravo dole
J. Paur
8.000,– Kč
107. MICHAL SINGER
(1959)
Šiva , 1996,
tempera, papír,
41 x 58,5 cm,
signováno dole
uprostřed Sígr 96
5.000,– Kč
108. JAN STEKLÍK (1938)
Jazz I. , 1959,
tužka, barevné pastelky, 17,5 x 23,5 cm,
signováno vlevo dole J. S. 59
4.000,– Kč
109. VÁCLAV HEJNA (1914–1985)
Mlýnek , 40. léta,
olej, překližka, 33 x 45,5 cm,
nesignováno
10.000,– Kč
110. MICL (1969)
Večerní radovánky, 2002,
olej, plátno, 55 x 80 cm,
signováno vpravo dole Micl 2
10.000,– Kč
111. JOSEF ISTLER (1919–2000)
bez názvu , 1979,
olej, karton, 36 x 28 cm,
signováno vpravo dole Istler a na rubu Istler 1979
38.000,– Kč
112. JAROSLAV KLÁPŠTĚ
(1923–1999)
Krajina , 1989,
tempera, karton , 16 x 25 cm
signováno vlevo dole Klápště 89
5.000,– Kč
113. VILÉM PLOCEK
(1905–2001)
Zátiší , 40. léta,
kombinovaná technika,
plátno, 18 x 24,5 cm,
signováno vlevo dole
Vilém Plocek
5.000,– Kč
114. KAREL VALTER
(1909–2006)
Na cestě, 60. léta,
tempera, karton, 22,5 x 26 cm,
signováno vpravo dole Valter
8.000,– Kč
115. OLBRAM ZOUBEK
(1926)
Dívka s hadem ,
nedatováno,
cínový reliéf, zlato,
17,5 x 16,4 cm,
signováno na rubu
O. Zoubek
8.000,– Kč
116. FRANTIŠEK RONOVSKÝ
(1920–2006)
Matka , 1963,
olej, plátno, 89 x 54,5 cm,
signováno vpravo nahoře F. R. 63
30.000,– Kč
117. JOSEF BOLF
(1971)
bez názvu , 2012,
kombinovaná technika,
karton, 21 x 29,5 cm,
signováno vpravo dole
Josef Bolf 2012
5.000,– Kč
118. JOSEF BOLF (1971)
Portrét, 2002–2004,
kombinovaná technika, karton, 35,5 x 49 cm,
signováno vpravo dole Josef Bolf 2002–4
20.000,– Kč
119. VĚRA JANOUŠKOVÁ
(1922–2010)
Hlava , 1997,
litografie 31/200, 40 x 30 cm,
signováno vlevo dole Janoušková 97
1.000,– Kč
120. FRANTIŠEK PETERKA
(1920–2007)
bez názvu , nedatováno,
kresba bílou tuší, karton, 37 x 17,5 cm,
signováno vpravo dole
František Peterka
3.500,– Kč
121. JOSEF LIESLER (1912–2005)
bez názvu , 1949, kombinovaná technika, papír, 47 x 42 cm,
signováno vlevo dole Josef leisler 1949
11.000,– Kč
122. PAVEL REISENAUER
(1961)
Smrtka , nedatováno,
tempera, karton, 44 x 29,5 cm,
signováno vlevo dole Rei
2.400,– Kč
123.
PAVEL REISENAUER
(1961)
V lese, nedatováno,
tempera, karton,
25,5 x 36 cm,
signováno vpravo
dole Rei
2.000,– Kč
124. STANISLAV KOLÍBAL
(1925)
bez názvu , 2010,
litografie 57/100,
32 x 22,5 cm,
signováno
dole uprostřed
Kolíbal
125. MICHAL GABRIEL (1960)
Postava , 1999,
litografie 57/100, 35,5 x 28 cm,
signováno vpravo dole Michal
Gabriel 1999
1.000,– Kč
1.500,– Kč
126. ANTONÍN STŘÍŽEK (1959)
bez názvu , 2010,
litografie, 43,5 x 29,5 cm,
signováno vpravo dole
Antonín Střížek 2010
1.200,– Kč
127. ROMANA ROTTEROVÁ
(1931)
Malé ticho, 1991,
suchá jehla 1/20, 52,5 x 41 cm,
signováno vpravo
dole Romana Rotterová 91
1.000,– Kč
128. OTA JANEČEK
(1919–1996)
Blahopřání , 1968,
pastel, papír, 13 x 19 cm,
signováno vpravo dole Janeček
15.000,– Kč
129. JITKA ANLAUFOVÁ (1962)
Mlha , 2007,
akvarel, karton, 59,5 x 84 cm,
signováno na rubu Anlaufová Jitka
Vystaveno: 2009, Galerie Lidice, Hluboká tajemnost TAO
2.000,– Kč
130. VÁCLAV BOŠTÍK (1913–2005)
bez názvu , 1993,
pastel, papír, 22,5 x 20 cm,
signováno dole uprostřed Boštík 93
12.000,– Kč
131. BEDŘICH DLOUHÝ
(1932)
Inverze 6. (Vzpomínka na Nepraše), 2008
kombinovaná technika, 102 x 102 cm
signováno na rubu Dlouhý 2008
80.000,– Kč
Vystaveno: 2010 – Galerie Montanelli
Praha, Autoportrét V
a.
b.
132. MILOSLAV HÁJEK
(1923–1995)
Žena , 1957,
bronz, odlitek č. 2/5, výška 34,2 cm,
signováno M. Hájek 57
28.000,– Kč
133. VLADIMÍR KOMPÁNEK
(1927–2011)
Figura , nedatováno,
patinované dřevo, výška 39,8 cm,
signováno K.
6.000,– Kč
134. VLADIMÍR JANOUŠEK (1922–1986)
Ruka , 80. léta,
aluminiový plech, výška 29 cm,
nesignováno
20.000,– Kč
135. EDUARD OVČÁČEK
(1933)
Totem , 1964,
polychromované dřevo, výška 201 cm,
signováno E. Ovčáček 64
100.000,– Kč
136. JAN STEKLÍK (1938)
137. JAN STEKLÍK (1938)
Dům radosti , 1965,
koláž, tuš, barevné pastelky,
20 x 20,4 cm,
nesignováno
5.000,– Kč
Jazz II. , 1959,
tužka, barevné pastelky,
28 x 21,3 cm,
signováno J. S. 59
4.500,– Kč
138. JAN STEKLÍK
(1938)
Jazz III. , 1959,
tužka, barevné pastelky,
17,5 x 23,5 cm,
signováno J. S. 59
4.500,– Kč
139. ALBÍN BRUNOVSKÝ
(1935–1997)
bez názvu , 1964,
litografie,
výtisk č. 76/200,
20 x 29,8 cm,
signováno vpravo dole
A. Brunovský 64
6.000,– Kč
140. ZDENEK SEYDL
(1916–1978)
Pohádkový motiv, 1960,
koláž, tuš, akvarel,
32,5 x 41 cm,
signováno Seydl 1960
3.000,– Kč
141. MILOSLAV HÁJEK
(1923–1995)
Šachisté , 1948,
tuš, kvaš,
21,2 x 27,1 cm,
signováno vpravo nahoře
H. 6–48
10.000,– Kč
142. JIŘÍ SOPKO
(1942)
Velký smích , 1973,
barevné tuše,
papír,
18 x 24 cm,
signováno vpravo
dole Jiří Sopko
9.000,– Kč
143. JAN BAUCH (1898–1995)
144. JAN KOBLASA (1932)
Théseus , 60. léta,
tempera, papír,
27,6 x 39,3 cm,
nesignováno
Anděl , 1958,
pastel, papír,
27 x 19 cm,
nesignováno
6.000,– Kč
8.000,– Kč
145. JAN KOBLASA (1932)
La Balena , 1968,
litografie, papír, zkušební tisk,
46,5 x 65 cm,
signováno vpravo dole K. 968
3.000,– Kč
146. ADRIENA ŠIMOTOVÁ
(1926)
Kompozice, 1966,
suchá jehla, papír,
40 x 22 cm, výtisk číslo 2/15
signováno vpravo dole
Adriena Šimotová 66
9.000,– Kč
147. ZDENEK SÝKORA
(1920–2011)
Černobílá struktura , 1971,
serigrafie, papír,
59,5 x 59,5 cm, výtisk č. 95/100
signováno na rubu Sýkora 71
28.000,– Kč
148. JIŘÍ KOLÁŘ (1914–2002)
bez názvu , 1977,
reliéfní chiasmáž, dřevěná deska, 53,4 x 40,3 cm,
signováno na rubu Jiří Kolář 77 P–A
100.000,– Kč
149. KAREL MALICH
(1924)
bez názvu , 2005,
barevné plexisklo, 14,8 x 21 cm,
signováno vpravo dole K. Malich
5.000,– Kč
150. KAREL MALICH
(1924)
bez názvu , 1963,
litografie, 12,2 x 8,5 cm,
signováno dole
uprostřed K. Malich 63
1.400,– Kč
151. KAREL MALICH
(1924)
bez názvu , 2005,
barevné plexisklo, 14,8 x 21 cm,
signováno vpravo dole K. Malich
5.000,– Kč
152. FRANTIŠEK TICHÝ
(1896–1961)
Bílý černoch , 1943,
litografie, zkušební tisk
na zeleném ručním papíře,
30 x 25 cm,
signováno vlevo dole Tichý 43
5.000,– Kč
153. JITKA KOLÍNSKÁ (1930–1992)
Zátiší , 1969,
kombinovaná technika, karton,
48,4 x 40 cm,
signováno na rubu J. Kolínská
10.000,– Kč
154. JOSEF ISTLER
(1919–2000)
Figura , 1996,
barevný lept, papír, 16,6 x 12,8 cm,
signováno dole uprostřed Istler 96
1.300,– Kč
156. LUDMILA PADRTOVÁ
(1931)
155. VÁCLAV HEJNA
(1914–1985)
Dvě figury, 30. léta,
akvarel, tužka, papír,
31 x 22 cm,
signováno vpravo nahoře
V. Hejna
2.000,– Kč
157. VÁCLAV MENČÍK
(1926)
Kompozice, 1979,
olej, sololit, 24,5 x 19 cm,
signováno dole uprostřed
V. Menčík 79
3.000,– Kč
bez názvu , 2011,
pastel, papír, 23 x 17 cm,
signováno vpravo dole Pat. 11
2.000,– Kč
159. MIROSLAVA MIŠKOVSKÁ
Toaleta , 1944,
suchá jehla, 17,5 x 12,5 cm,
výtisk č. 3/5,
signováno vpravo dole
Miškovská
158. MIROSLAVA MIŠKOVSKÁ
Hlava , 1944,
monotyp, 30 x 21 cm,
signováno vpravo dole
Miškovská 2. 11. 44
3.000,– Kč
160. MIROSLAVA MIŠKOVSKÁ
Akt, 1944,
suchá jehla, 17,5 x 23,5 cm,
signováno vpravo dole Miškovská
1.000,– Kč
1.200,– Kč
161. JÁNUŠ KUBÍČEK (1921–1993)
Vchod do podsvětí , 1948, koláž, papír, 26 x 41 cm, nesignováno
162. VÁCLAV TIKAL
(1906–1965)
Prométheus , 1958,
tužka, papír,
20,8 x 25 cm,
signováno dole
uprostřed Tikal 58
14.000,– Kč
20.000,– Kč
163. MICHAL GABRIEL
(1960)
Žralok , 2012,
bronz, odlitek č. 1/7,
28,5 x 36 x 92 cm,
signováno Gabriel 2012
135.000,– Kč
164. JAROSLAV RÓNA (1957)
Pijáci , 2006,
olej, plátno, 70 x 60 cm,
signováno vpravo dole Róna 2006
66.000,– Kč
165. PETR NIKL (1960)
Anděl , 2001,
kresba barevnými pastelkami, papír,
50 x 70 cm, signováno Petr Nikl 2001,
7.000,– Kč
166. PETR PICHL
(1946)
Kmen kaštanu , 2010,
olej, sololit, 69,5 x 49,5 cm,
signováno vlevo nahoře
Pichl 10
5.000,– Kč
167.
JAROSLAV VOŽNIAK
(1933–2005)
Pod hladinou , 1972,
suchá jehla, papír,
autorský tisk,
42,5 x 54,5 cm,
signováno vpravo dole
Jaroslav Vožniak 1972
5.000,– Kč
168. TOYEN (1902–1980)
Střelnice, 1939/1973,
fotolitografie, 32 x 44 cm,
signováno vpravo dole Toyen 39 edice Maintenant Paris 1973
3.000,– Kč
169. VLADIMÍR BOUDNÍK (1924–1968)
Stopy materiálu , 1957,
aktivní lept, výtisk č. 2/2, 31 x 24 cm,
signováno vpravo V. Boudník 1957, dedikace panu J. Kolářovi
40.000,– Kč
vystaveno: 1992–GHMP, Dům u Kamenného zvonu, č. Katalogu: 69, reprodukováno:
Vladimír Boudník, GHMP, Národní galerie v Praze, 1992, str. 47
170. JAROSLAV RÓNA (1957)
Mýtická loď (model) , 2006,
bronz, model, odlitek č. 8/12, 75,5 x 11,5 x 61,5 cm,
signováno Róna 06
240.000,– Kč
Dražební vyhláška
o konání společné veřejné dobrovolné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných
dražbách, v platném znění
1. ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vyšehrad, Přemyslova 97/9, PSČ 128 00, IČ: 248
30 992, DIČ: CZ 248 30 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 178365 (dále jen „dražebník“), oznamuje, že dne 21. dubna 2013, od 14.00 hod.
provede na žádost vlastníků dražebních předmětů dobrovolnou veřejnou společnou dražbu
v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad .
2. Předměty v dražbě jsou označeny a popsány, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací
cena), v dražebním (aukčním) katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této vyhlášky.
Předměty v dražbě budou draženy v pořadí uvedeném v tomto katalogu.
Předměty dražby jsou draženy a nabízeny ve stavu odpovídajícím době jejich vzniku. Údaje
o předmětech dražby uvedené v dražebním (aukčním) katalogu jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací.
Prohlídka předmětů dražby se uskuteční ve dnech 10.–20. dubna 2013, denně vždy od 13.00 hod.
do 19.00 hod. v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad.
3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětů dražby jejich pořadovým číslem, stručným
popisem a uvedením nejnižšího podání. Po vyvolání předmětu dražby mohou zájemci (dále
také jen „dražitelé“) činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba
předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy.
Za příhoz se považuje
a) 100,–Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000,– Kč
b) 500,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000,– Kč, ale méně než 10.000,– Kč
c) 1.000,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,– Kč, ale méně než 20.000,– Kč
d) 2.000,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000,– Kč, ale méně než 50.000,– Kč
e) 5.000,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,– Kč, ale méně než 100.000,– Kč
f) 10.000,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,– Kč, ale méně než 500.000,– Kč
g) 50.000,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,– Kč, ale méně než 1.000.000,– Kč
h) 100.000,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,– Kč, ale méně než 10.000.000,– Kč
i) 200.000,– Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000,– a více.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby (licitátor).
Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby z dražby vyřadit, o čemž bude neprodleně
informovat navrhovatele.
4. Vydražitel je povinen vyřídit si své závazky vzniklé z dražby v nejbližší platební přestávce.
Vydražiteli bude účtována k ceně, za níž mu je předmět dražby přiklepnut (cena dosažená
vydražením), odměna dražebníka za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb.
(aukční provize) ve výši 22 %, která obsahuje daň z přidané hodnoty.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat).
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě do 200.000,– Kč včetně aukční provize,
povinen uhradit dražebníkovi o nejbližší platební přestávce, nejpozději však po skončení dražby.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě vyšší než 200.000,– Kč včetně aukční
provize, povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do 14 dnů.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
Cenu dosaženou vydražením a aukční provizi lze uhradit bezhotovostním převodem na účet
dražitele nebo hotově, vyjma případů, kdy zákon hotovostní platbu vylučuje.
5. Dražitel může dražit kterýkoliv předmět dražby na základě písemného limitu:
- vyplní-li vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení k dražbě,
- určí-li předměty dražby, které hodlá prostřednictvím dražebníka dražit,
- určí-li limit – nejvyšší cenu, za kterou hodlá předmět vydražit.
6. Hodlá-li dražitel dražit předmět dražby po telefonu, aniž by byl osobně přítomen na dražbě,
musí splnit následující podmínky:
- vyplnit vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení na dražbě,
- určit předměty, které hodlá prostřednictvím dražebníka po telefonu dražit.
7. Vydražené předměty dražby budou vydražitelům odevzdány po úplném zaplacení ceny
dosažené vydražením a aukční provize v místě konání dražby, nebo ode dne následujícího po
konání dražby v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha
2 - Vyšehrad, a to v prvním týdnu následujícím po dni konání dražby v út – čt od 13.00 do 18.00
hod.; v následujících týdnech v út – st od 13.00 do 18.00 hod. Individuální termín je možné
dohodnout s dražebníkem (viz. kontakty Dražební a informační servis). Platební podmínky jsou
vždy uvedeny na daňovém dokladu vydaném dražebníkem. Dražebník vydá bez zbytečného
odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby a vypořádal své závazky vůči
dražebníkovi, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Vydražitel podepíše
a převezme protokol o předání předmětu dražby
Společná ustanovení – důležitá upozornění:
Registrace dražitelů je možná kdykoliv ve dnech konání prohlídky předmětů dražby a v den
dražby v místě jejich konání, tj. Přemyslova 9, 128 00 Praha 2, nejpozději však před ukončením
dražby.
Dražební (aukční) katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce
podaří získat další předměty dražby, které mohou obohatit nabídku dražby. Tento dodatek bude
zájemcům k dispozici během výstavy předmětů dražby.
Údaje v dražebním (aukčním) katalogu nemají povahu znaleckých posudků.
Poškození předmětů dražby běžným časovým opotřebením se v dražebním (aukčním) katalogu
neuvádí. Dražebník neodpovídá za skryté vady adjustovaných děl.
Ve věci reklamací postupuje dražebník v souladu se zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách,
v platném znění a zák. 40/1964 S. občanský zákoník, v platném znění.
Reklamace na zboží vydražené v v místě konání dražby se nepřijímají, dražební předměty
vydražené na základě plné moci udělené dražebníkovi lze reklamovat nejpozději při převzetí.
Osoby, účastnící se dražby se svojí přítomností podřizují podmínkám obsaženým v dražební
vyhlášce, která je v tomto katalogu uvedena v plném znění.
Licitátor může kdykoli v průběhu dražby, nejpozději však do 30 min. po licitaci poslední položky,
nabídnout do dražby kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou.
Písemné limity a pokyny k dražbě po telefonu musí být doručeny dražebníkovi do okamžiku
zahájení dražby.
Za každou vydraženou věc je účtována k tíži kupujícího (vydražitele) odměna dražebníka
za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 22 %, z ceny
dosažené vydražením včetně DPH. Aukční provize se zaokrouhluje na celých 50,– Kč nahoru.
Kvitance o zaplacení aukční provize je součástí dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha – Lidická, Praha 5,
Lidická 43, č.ú. 243564054 / 0300, IBAN: CZ50 0300 0000 0002 4356 4054, BIC: CEKOCZPP
V záležitostech souvisejících s konáním dražby, které nejsou výslovně upraveny touto vyhláškou,
se postupuje podle zákona č. 26/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů.
V Praze dne 21. března 2013
ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o.,
Ing. Roman Mejstřík, jednatel
Poznámky:
Download

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST