Општинско такмичење из биологије 5. разред
ранг листа
Број
освојен
их
бодова
Ранг
Име и презиме
наставника/
ментора
Округ
Школа
Место
Име и презиме
такмичара
Разред
Језик на
којем се
такмичи
1.
Maчвански
„Доситеј
Обрадовић“
Клупци
Филип Јевтић
V
Српски
96
I
Милева
Максимовић
2.
Maчвански
„Јован Цвијић“
Лозница
Мина Радовић
V
Српски
90
II
Мирјана Лазић
3.
Maчвански
„Јован Цвијић“
Лозница
Јована Симић
V
Српски
90
II
Мирјана Лазић
4.
Maчвански
„Свети Сава“
Липнички
Шор
Милош Филиповић
V
Српски
89
II
Милинко Пантић
5.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Стефан Драгићевић
V
Српски
89
II
Јустина Јанковић
6.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Иван Трифуновић
V
Српски
88
II
Милена Крстић
7.
Maчвански
„Јован Цвијић“
Лозница
Теодора Ђуровић
V
Српски
87
II
Мирјана Лазић
8.
Maчвански
„Доситеј
Обрадовић“
Клупци
Александар Весић
V
Српски
87
II
Милева
Максимовић
9.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Младен Гужвић
V
Српски
87
II
Јустина Јанковић
10.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Тијана Јакупек
V
Српски
86
II
Миланка
Стефановић
11.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Филип Филиповић
V
Српски
86
II
Раденка Крстић
12.
Maчвански
„Свети Сава“
Липнички
Шор
Михаило Марковић
V
Српски
85
II
Милинко Пантић
13.
Maчвански
Клупци
Иван Перић
V
Српски
85
II
14.
Maчвански
Брезјак
Огњен Антонић
V
Српски
85
II
Бр.
„Доситеј
Обрадовић“
„Мика
Милева
Максимовић
Милева
Митровић“
Максимовић
Миланка
Стефановић
15.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Наташа Павловић
V
Српски
84
II
16.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Филип
Костадиновић
V
Српски
83
II
Раденка Крстић
17.
Maчвански
„Вук Караџић“
Липница
Лидија
Димитријевић
V
Српски
83
II
Гроздана
Марковић
18.
Maчвански
„Вукова спомен
школа“
Тршић
Александра
Драгићевић
V
Српски
83
II
Марија Поповић
19.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Селена Николић
V
Српски
81
II
20.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Анђела Михаиловић
V
Српски
81
II
21.
Maчвански
„Доситеј
Обрадовић“
Клупци
Сара Матић
V
Српски
81
II
22.
Maчвански
„Вук Караџић“
Липница
Тамара Марковић
V
Српски
81
II
Гроздана
Марковић
23.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Стефан Јаковљевић
V
Српски
79
III
Милена Крстић
24.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Александар
Капетановић
V
Српски
79
III
Милена Крстић
25.
Maчвански
„Свети Сава“
Липнички
Шор
Урош Стојановић
V
Српски
78
III
Милинко Пантић
26.
Maчвански
„Вукова спомен
школа“
Тршић
Емилија Игњатовић
V
Српски
78
III
Марија Поповић
27.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Милица Горданић
V
Српски
78
III
Томислав
Живановић
28.
Maчвански
„Јован Цвијић“
Лозница
Драгана Поповић
V
Српски
77
III
Мирјана Лазић
Миланка
Стефановић
Миланка
Стефановић
Милева
Максимовић
29.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Филип Вуковић
V
Српски
77
III
Јустина Јанковић
30.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Марија Ристановић
V
Српски
77
III
Јустина Јанковић
31.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Марија Николић
V
Српски
75
III
Томислав
Живановић
32.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Бојана Бајић
V
Српски
74
III
33.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Никола Берчек
V
Српски
72
III
34.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Урош
Станимировић
V
Српски
71
III
35.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Јован Тадић
V
Српски
71
III
Томислав
Живановић
36.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Александра
Лазаревић
V
Српски
71
III
Томислав
Живановић
37.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Тијана Лукић
V
Српски
68
Милена Крстић
38.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Стефан Радивојевић
V
Српски
66
Раденка Крстић
39.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Срђан
Ерцеговчевић
V
Српски
64
Милена Крстић
40.
Maчвански
„Доситеј
Обрадовић“
Клупци
Димитрије Церовац
V
Српски
63
Милева
Максимовић
41.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Нина Калдесић
V
Српски
61
Томислав
Живановић
Милева
Максимовић
Миланка
Стефановић
Миланка
Стефановић
Општинско такмичење из биологије 6. разред
ранг листа
Бр.
Округ
1.
Maчвански
2.
Maчвански
3.
Maчвански
4.
Maчвански
5.
Maчвански
6.
Maчвански
7.
Maчвански
8.
Maчвански
9.
Maчвански
10.
Maчвански
11.
Maчвански
12.
Maчвански
13.
Maчвански
Школа
„Вук
Караџић“
„Доситеј
Обрадовић“
„Кадињача“
Број
освоје
них
бодова
Ранг
Место
Име и презиме
такмичара
Разред
Језик на
којем се
такмичи
Име и презиме
наставника/
ментора
Лозница
Стефан Крунић
VI
Српски
99
I
Клупци
Кристина
Иванковић
VI
Српски
90
II
Лозница
Ања Павловић
VI
Српски
90
II
Милена Крстић
Миланка
Стефановић
Милева
Максимовић
„Мика
Митровић“
„Анта
Богићевић“
„Доситеј
Обрадовић“
Брезјак
Наташа Лазић
VI
Српски
89
II
Милева
Максимовић
Лозница
Борко Миловановић
VI
Српски
89
II
Слободан Савић
Клупци
Урош Павловић
VI
Српски
88
II
Милева
Максимовић
„14. октобар“
Драгинац
Катарина Калабић
VI
Српски
87
II
Раденка Крстић
Брезјак
Александра Јојић
VI
Српски
87
II
Милева
Максимовић
Јадранска
Лешница
Жељана Бајић
VI
Српски
87
II
Ивана Васић
Бања
Ковиљача
Милица Митровић
VI
Српски
87
II
Јустина Јанковић
Брезјак
Катарина
Марјановић
VI
Српски
85
II
Милева
Максимовић
Лозница
Ива Рајевић
VI
Српски
83
II
Слободан Савић
Лозница
Андријана
Проданић
VI
Српски
82
II
Слободан Савић
„Мика
Митровић“
„Краљ
Александар I
Карађорђевић
”
„Вера
Благојевић“
„Мика
Митровић“
„Анта
Богићевић“
„Анта
Богићевић“
14.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Кристина Лазаревић
VI
Српски
81
II
Марија Поповић
15.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Небојша Петровић
VI
Српски
81
II
Томислав
Живановић
16.
Maчвански
Лозница
Алексеј Спасојевић
VI
Српски
79
III
Слободан Савић
17.
Maчвански
Клупци
Небојша Лукић
VI
Српски
79
III
18.
Maчвански
Лозница
Растко Павловић
VI
Српски
78
III
19.
Maчвански
Лешница
Јелена Искић
VI
Српски
78
III
20.
Maчвански
Лозница
Јана Аранђеловић
VI
Српски
78
III
Слободан Савић
21.
Maчвански
Лозница
Татјана Живановић
VI
Српски
77
III
Слободан Савић
22.
Maчвански
Клупци
Каратина Остојић
VI
Српски
76
III
Милева
Максимовић
23.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Софија
Станимировић
VI
Српски
76
III
Милена Крстић
24.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Огњен Перић
VI
Српски
75
III
Раденка Крстић
25.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Урош Мићић
VI
Српски
75
III
Милева
Максимовић
26.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Емили Радовановић
VI
Српски
74
III
Раденка Крстић
27.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Марија Тадић
VI
Српски
74
III
Јустина Јанковић
28.
Maчвански
Лозница
Вељко Поповић
VI
Српски
69
Миланка
Стефановић
29.
Maчвански
Лозница
Урош Васиљевић
VI
Српски
67
Слободан Савић
„Јован
Цвијић“
„Доситеј
Обрадовић“
„Вук
Караџић“
„Петар Тасић“
„Анта
Богићевић“
„Анта
Богићевић“
„Доситеј
Обрадовић“
„Вук
Караџић“
„Јован
Цвијић“
Милева
Максимовић
Миланка
Стефановић
Томислав
Живановић
30.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Мина Деспотовић
VI
Српски
67
Милена Крстић
31.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Јелена Ранковић
VI
Српски
67
Милена Крстић
32.
Maчвански
Лозница
Нина Катанић
VI
Српски
66
Слободан Савић
33.
Maчвански
Лозница
Стефан Полић
VI
Српски
65
Слободан Савић
34.
Maчвански
Лозница
Mарија Дедкова
VI
Српски
65
Слободан Савић
35.
Maчвански
„Свети Сава“
Петар Бабић
VI
Српски
65
Милинко Пантић
36.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Липнички
Шор
Бања
Ковиљача
Наталија Којић
VI
Српски
63
Јустина Јанковић
37.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Дамјан Савић
VI
Српски
61
38.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Бобан Стевановић
VI
Српски
61
39.
Maчвански
Лозница
Тамара Јовановић
VI
Српски
60
Слободан Савић
40.
Maчвански
Лозница
Никола Петровић
VI
Српски
60
Слободан Савић
41.
Maчвански
Лозница
Сара Чворовић
VI
Српски
58
Слободан Савић
42.
Maчвански
Тршић
Наташа Лукић
VI
Српски
57
Марија Поповић
43.
Maчвански
Липнички
Шор
Маријан Остојић
VI
Српски
55
Милинко Пантић
Јадранска
Лешница
Урош Јовановић
VI
Српски
55
Ивана Васић
Лешница
Жељана Васић
VI
Српски
46
Томислав
44.
Maчвански
45.
Maчвански
„Јован
Цвијић“
„Јован
Цвијић“
„Јован
Цвијић“
„Анта
Богићевић“
„Анта
Богићевић“
„Јован
Цвијић“
„Вукова
спомен
школа“
„Свети Сава“
„Краљ
Александар I
Карађорђевић
”
„Петар Тасић“
Томислав
Живановић
Томислав
Живановић
Живановић
46.
Maчвански
„Вук
Караџић“
Лозница
Драган Ђукановић
VI
Српски
0
Ана Ђукановић
Општинско такмичење из биологије 7. разред
ранг листа
Разред
Језик на
којем се
такмичи
Број
освоје
них
бодова
Ранг
Име и презиме
наставника/
ментора
Округ
Школа
Место
Име и презиме
такмичара
1.
Maчвански
„Јован Цвијић“
Лозница
Катарина Гужвић
VII
Српски
99
I
Мирјана Лазић
2.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Александра Костић
VII
Српски
98
I
Томислав
Живановић
3.
Maчвански
„Краљ
Александар I
Карађорђевић”
Јадранска
Лешница
Марина Савић
VII
Српски
94
I
Ивана Васић
4.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Милица Јовановић
VII
Српски
93
I
Милена Крстић
5.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Маријана
Максимовић
VII
Српски
93
I
Томислав
Живановић
6.
Maчвански
„Јован Цвијић“
Лозница
Тина Лукић
VII
Српски
91
I
Мирјана Лазић
7.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Лука Ћосић
VII
Српски
88
II
Миланка
Стефановић
8.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Исидора Ранковић
VII
Српски
88
II
Милена Крстић
9.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Ања Петковић
VII
Српски
87
II
Милева
Максимовић
10.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Данијела Трипковић
VII
Српски
87
II
Јустина Јанковић
11.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Анита Пајић
VII
Српски
87
II
Томислав
Живановић
12.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Анђелка Матић
VII
Српски
85
II
Милена Крстић
Бр.
13.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Ана Кнежевић
VII
Српски
85
II
Милена Крстић
14.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Ивана Павловић
VII
Српски
82
II
Милена Тојагић
15.
Maчвански
„Доситеј
Обрадовић“
Клупци
Николина Савић
VII
Српски
81
II
Милева
Максимовић
16.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Марија
Миловановић
VII
Српски
79
III
Јустина Јанковић
17.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Јована Томић
VII
Српски
76
III
Милева
Максимовић
18.
Maчвански
„Свети Сава“
Липнички
Шор
Милица Бојић
VII
Српски
75
III
Милинко Пантић
19.
Maчвански
„Анта
Богићевић“
Лозница
Јован Тодоровић
VII
Српски
74
III
Слободан Савић
20.
Maчвански
„Јован Цвијић“
Лозница
Валентина Јовичић
VII
Српски
73
III
Мирјана Лазић
21.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Анкица Исаковић
VII
Српски
73
III
Раденка Крстић
22.
Maчвански
„Доситеј
Обрадовић“
Клупци
Исидора Степановић
VII
Српски
73
III
Милева
Максимовић
23.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Јана Јоцић
VII
Српски
73
III
Милена Крстић
24.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Ана Илић
VII
Српски
73
III
Милена Крстић
25.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Глигорије Глигорић
VII
Српски
73
III
Јустина Јанковић
26.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Марија Јовановић
VII
Српски
69
Милена Крстић
27.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Јелена Сакић
VII
Српски
66
Раденка Крстић
28.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Јелисавета Петричић
VII
Српски
65
Милена Крстић
29.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Ивана Милутиновић
VII
Српски
64
Марија Поповић
30.
Maчвански
„Вукова спомен
школа“
Тршић
Нађа Павловић
VII
Српски
64
Марија Поповић
31.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Ивана Богићевић
VII
Српски
63
Ана Ђукановић
32.
Maчвански
Лозница
Марко Ћелић
VII
Српски
62
Слободан Савић
33.
Maчвански
Лозница
Никола Пајић
VII
Српски
59
Слободан Савић
34.
Maчвански
Лешница
Јована Перишић
VII
Српски
58
Томислав
Живановић
35.
Maчвански
Јадранска
Лешница
Марко Арнаутовић
VII
Српски
57
Ивана Васић
36.
Maчвански
Лозница
Ивана Маринковић
VII
Српски
57
Слободан Савић
37.
Maчвански
Лешница
Кристина Петровић
VII
Српски
55
Томислав
Живановић
38.
Maчвански
Лозница
Невена Михајловић
VII
Српски
55
Слободан Савић
39.
Maчвански
Лозница
Филип Максимовић
VII
Српски
53
Слободан Савић
40.
Maчвански
„Свети Сава“
Липнички
Шор
Јована Живановић
VII
Српски
48
Милинко Пантић
41.
Maчвански
„Анта
Богићевић“
Лозница
Емилија Симић
VII
Српски
48
Слободан Савић
„Анта
Богићевић“
„Анта
Богићевић“
„Петар Тасић“
„Краљ
Александар I
Карађорђевић”
„Анта
Богићевић“
„Петар Тасић“
„Анта
Богићевић“
„Анта
Богићевић“
42.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Слободан Јеротић
VII
Српски
45
Ана Ђукановић
43.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Кристина
Живановић
VII
Српски
40
Ана Ђукановић
Општинско такмичење из биологије 8. разред
ранг листа
Број
освоје
них
бодова
Ранг
Име и презиме
наставника/
ментора
Округ
Школа
Место
Име и презиме
такмичара
Разред
Језик на
којем се
такмичи
1.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Данијел
Миливојевић
VIII
Српски
90
II
Милева
Максимовић
2.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Ема Живковић
VIII
Српски
85
II
Ана Ђукановић
3.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Бојан Миливојевић
VIII
Српски
85
II
Милева
Максимовић
4.
Maчвански
„Свети Сава“
Липнички
Шор
Анђела
Димитријевић
VIII
Српски
84
II
Милинко Пантић
5.
Maчвански
„Доситеј
Обрадовић“
Клупци
Милица Ђукановић
VIII
Српски
83
II
Гроздана
Марковић
6.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Катарина
Костадиновић
VIII
Српски
82
II
Милена Тојагић
7.
Maчвански
„Анта
Богићевић“
Лозница
Игор Васић
VIII
Српски
81
II
Зора Кашиковић
8.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Маријана Рашевић
VIII
Српски
79
III
Милена Тојагић
9.
Maчвански
„Мика
Митровић“
Брезјак
Тамара Михаиловић
VIII
Српски
78
III
Милева
Максимовић
10.
Maчвански
„Свети Сава“
Липнички
Шор
Илија Кулић
VIII
Српски
77
III
Милинко Пантић
11.
Maчвански
12.
Maчвански
13.
Maчвански
14.
15.
Бр.
„Доситеј
Обрадовић“
„Вера
Благојевић“
„Мика
Митровић“
Клупци
Лидија Церовац
VIII
Српски
74
III
Гроздана
Марковић
Бања
Ковиљача
Ивана Лазаревић
VIII
Српски
74
III
Јустина Јанковић
Брезјак
Александра Матић
VIII
Српски
73
III
Марија Поповић
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Теодора Иванковић
VIII
Српски
71
III
Ана Ђукановић
Maчвански
„Вукова спомен
школа“
Тршић
Вељко Лазић
VIII
Српски
71
III
Марија Поповић
16.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
Бања
Ковиљача
Кристина
Милошевић
VIII
Српски
71
17.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Тијана Симић
VIII
Српски
68
18.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Теодора Јовановић
VIII
Српски
66
19.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Наташа Лукић
VIII
Српски
66
20.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Божидар
Цветиновић
VIII
Српски
65
Милена Крстић
21.
Maчвански
Бања
Ковиљача
Кристина Ђукић
VIII
Српски
65
Јустина Јанковић
22.
Maчвански
„Вера
Благојевић“
„Мика
Митровић“
Брезјак
Јасмина Перић
VIII
Српски
64
Милева
Максимовић
23.
Maчвански
„Кадињача“
Лозница
Стефан Тошић
VIII
Српски
64
Милена Крстић
24.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Кристина
Кузмановић
VIII
Српски
64
Томислав
Живановић
25.
Maчвански
„14. октобар“
Драгинац
Иван Ђорђић
VIII
Српски
63
Милена Тојагић
26.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Огњен Гогић
VIII
Српски
62
Ана Ђукановић
27.
Maчвански
„Вук Караџић“
Лозница
Мирјана Васић
VIII
Српски
61
Ана Ђукановић
28.
Maчвански
„Петар Тасић“
Лешница
Анита Ненадовић
VIII
Српски
57
Томислав
Живановић
III
Јустина Јанковић
Ана Ђукановић
Томислав
Живановић
Томислав
Живановић
Download

Овде можете прeузети документ са резултатима такмичења из