Република Србија
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја
Школска управа Ваљево
Карађорђева 31
14000 Ваљево
Србија
Телефон и факс:
+381(0)14-226-602, +381(0)14-227-651
E-mail:
[email protected]
[email protected]
ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА – школска 2014/2015. година
Л О З Н И Ц А – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА
МАТЕМАТИКА
III И IV РАЗ.
МАТЕМАТИКА
ОД V ДО VIII Р.
ФИЗИКА
БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
СТРАНИ
ЈЕЗИЦИ
ИНФОРМАТИКА
И
РАЧУНАРСТВО
ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
ОКРУЖНО
ТАКМИЧЕЊЕ
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Клупци
7. март 2015. г.
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Клупци
21. фебруар 2015. г.
ОШ „Анта Богићевић“
Лозница
28. фебруар 2015. г.
ОШ „Кадињача“
Лозница
28. фебруар 2015.
ОШ „Петар Тасић“
Лешница
7. фебруар 2015. г.
ОШ „Вук Караџић“
Лозница
14. март 2015. г.
ОШ „Вера Благојевић“
Бања Ковиљача
21. фебруар 2015. г.
ОШ „Јован Цвијић“
Лозница
8. март 2015. г.
ОШ „Мика Митровић“
Брезјак
22. март 2015. г.
ОШ „Краљ А. I К.“
Јад.Лешница
28. фебруар 2015. г.
Гимназија „Вук Караџић“
Лозница
22. фебруар 2015. г.
ОШ „Анта Богићевић“
Лозница
18. април 2015. г.
ОШ „Јован Цвијић“
Лозница
21. март 2015. г.
ОШ „Кадињача“
Лозница
28. март 2015. г.
ОШ „Кадињача“
Лозница
28. март 2015. г.
ОШ „Свети Сава“
Липнички Шор
7. март 2015. г.
ОШ „Јеврем Обреновић“
Шабац
26. април 2015. г.
ОШ „Ната Јеличић“
Шабац
21. март 2015. г.
ОШ „Лаза К. Лазаревић“
Шабац
18. април 2015. г.
ОШ „Стојан Новаковић“
Шабац
19. април 2015. г.
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
„ШТА ЗНАШ О
САОБРАЋАЈУ“
ОШ „Вук Караџић“
Липница
26. април 2015. г.
ОШ „Вук Караџић“ Шабац
29. март 2015. г.
ОШ „Ната Јеличић“
Шабац
22. март 2015. г.
ОШ „Николај Велимировић“
Шабац
29. март 2015. г.
ОШ „Вук Караџић“ Шабац
10. мај 2015. г.
ПРЕДСТАВНИК
ШКОЛСКЕ
УПРАВЕ
Ђоко
Петровић
Ђоко
Петровић
Милена
Матић
Милена
Матић
Љиљана
Рељић
др Зорица
Јоцић
Снежана
Јадрановић
Милена
Матић
Љиљана
Рељић
Катарина
Петровић
Верица
Вилотић
Верица
Вилотић
Зоран
Бошковић
Download

распоред такмичења 2014