Индивидуални чланови ДФС
(по редоследу уплата; евидентиране уплате до 31.12.2012.)
Иринел Тапалага, Физички факултет, Београд
Иван Дојчиновић, Физички факултет, Београд
Јагош Пурић, Физички факултет, Београд
Александар Милосављевић, Институт за физику, Београд
Душко Борка, ИНН "Винча", Београд
Весна Борка Јовановић, ИНН "Винча", Београд
Иван Стојановић, СШ "Свети Сава", Кладово, Бор
Техничка школа, Шабац
Драган Лукић
Мирко Нагл, Гимназија, Шабац
Горан Миленковић, ОШ "17. октобар", Јагодина
Биљана Срдановић, ОШ "Мика Митровић", Богатић, Шабац
Техничка школа, Шабац
Стана Мишић Ковачевић, ШУ Зајечар
Петар Вуца, Кикинда
Јово Михајловић, ОШ "Николај Велимировић", Шабац
Драган Станковић, Гимназија "Вук Караџић", Лозница
Јелица Ротар Симоновић, Медицинска школа, Панчево
Јанко Јовановић
Милан Сурла, Панчево, Телескин ДОО, Београд
Ана Жлибар, Гимназија, Крагујевац
Катарина Ђорђевић, Гимназија, Крагујевац
Ана Марковић, Гимназија, Крагујевац
Драган Карајовић, Гимназија, Крагујевац
Драган Огњановић, Прва техничка школа, Крагујевац
Весна Спасојевић, Друга техничка школа, Крагујевац
Соња Савовић, ОШ "Свети Сава", Крагујевац
Катарина Ђелошевић, Крагујевац
Ана Јанковић, Крагујевац
Ненад Пауновић, Крагујевац
Александра Зечевић, Крагујевац
Драгољуб Цуцић, Регионални центар за таленте "Михајло Пупин", Панчево
Марина Димитрић, ОШ "Свети Сава", Липнички Шор, Лозница
Мирјана Станојевић, Гимназија, Зајечар
Светлана Николић, ОШ "Јанко Веселиновић", Шабац
Јелена Марковић, Електротехничка школа "Никола Тесла", Панчево
Веселин Цветиновић, Крупањ
Татјана Марковић Поповић, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац
Гордана Вукосављевић, Крупањ
Јасмина Милутиновић, Крупањ
Миланка Кнежевић, ТШ "Нови Београд", Београд
Дејан Павловић, Шабац
Владимир Симовић, ОШ "Јован Цвијић", Змињак, Шабац
Весна Рибић, ОШ "Николај Велимировић", Шабац
ОШ "Жикица Јовановић Шпанац", Бела Црква, Крупањ
Милан Васић, Кикинда
Снежана Карталија
Маја Катанић, ОШ "Вук Караџић", Шабац
Александар Јевтић
Средња школа, Крупањ
Јасмина Ђокић Јовановић, Гимназија, Шабац
Симо Цревар, Шабац
Маријана Крњајић, ТШ "Нови Београд", Београд
Биљана Стојичић, Земунска гимназија, Београд
Биљана Баштовановић, ОШ "Ната Јеличић", Шабац
Даница Величковић, ТШ "Нови Београд", Београд
Дарко Радованчевић, Гимназија, Зрењанин
Јелена Писаров, ОШ "Матко Вуковић", Суботица
Списак свих индивидуалних чланова Друштва биће истакнут на званичном сајту
ДФС, сем оних који изричито траже да се њихово име не објављује.
Све колеге које су уплатиле чланарину, а њихово има се не налази на списку или
желе да додају неке податке (школа, е-маил), могу да се мејлом обрате колеги
Иринелу Тапалаги ([email protected]).
Download

Председништво ДФС