ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК
Општина: 70149 - Београд-Звездара
Потребан број кандидата за обуку: 83
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Име и презиме кандидата
ЈМБГ
Верица Ивковић
Зорица Вранеш
Милена Аћимовић Крстић
Радослав Стевановић
Светлана Ђорђевић
Весна Протулипац
Милијана Кијановић
Милош Миленковић
Никола Јовановић
Јана Нешковић
Данијела Мијајловић
Гордана Пајовић
Славица Миловановић
Милош Вујанац
Ивана Вујадиновић
Славица Брђовић
Ратомир Томашевић
Марија Ступар
Дубравка Марковић
Снежана Милосављевић
Марија Филиповић
Весна Петровић Урошевић
Небојша Ђорђевић
Радмила Урошевић
Зоран Јевтовић
Зоран Ковач
Сања Ристић
Слађана Мањенчић
Петар Страхињић
Светислав Симовић
Срђан Рапаић
Снежана Марковић
Љиљана Ракић
Весна Ракић
Весна Пејиновић
Верица Радојичић
Зорица Јовић
Милена Крагић
Весна Николић
Игор Шишковић
Љиљана Аздејковић
Снежана Невајда
Милош Лазаревић
Биљана Ивановић
Дејан Ковачевић
Драгица Динчић
Весна Ђурђевић
Сања Зорић
1109958715345
2606957795016
0808959767626
2905955710339
1908958715019
0305966725023
2803964797210
1610987710280
1207984890009
0807982715092
0805972715369
2602962715238
0202961715077
2804985780810
3012979795016
1708953715747
1505956290021
2807984715097
0510976715339
2506961719044
2404977715122
2809964786624
2009969710018
3009959715007
1503962710080
0208964710295
2901986727226
2801971715340
0707978770025
1502967710147
1308979710354
2005967715009
1802952715065
2310958715532
2103961715254
1206955719035
1501962715012
2002963315619
2705964715220
2507970710390
0910963715044
1908967777027
2208981710263
2602981715214
2202977782014
1406968865013
2606986385005
1206966195011
Редни број
пријаве
Укупно
бодова
29578
4710
4690
20232
1042
53
866
21453
19197
6478
14944
16253
18820
10211
14171
4790
22518
16449
4365
23317
18813
17643
8743
12880
14855
4817
24074
15304
12768
11217
16478
7972
16136
2556
24515
20242
25061
25372
6239
10153
22482
22506
22706
22752
22074
21155
21436
21667
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Најдана Поповић
Тања Блажевић
Дарија Пекић
Драган Мартић
Мирослав Станић
Марко Кулашевић
Јелена Радмановић
Слободан Грубор
Зорица Михајловић
Стеван Алфироић
Бојана Десанчић
Љиљана Спасојевић
Радица Николић
Александра Новаковић
Бранка Чолић
Лидија Јакшић
Сања Крачунов
Ана Пешић
Данило Јовановић
Далиборка Телетин
Миодраг Митић
Ђурђевић Ивана
Гордана Пор
Милош Рогић
Душан Јеремић
Бранислава Глисовић
Весна Мрдаковић
Александра Ћирић Јеремић
Наташа Веселиновић
Денис Мијатовић
Владимир Дамњановић
Јадранка Јоковић
Ангелина Мирковић
Срђан Танасковић
Миливоје Минић
3003978715192
0509986715010
2312980715026
1706955710200
0908983710370
2811949710292
2912987715169
1905984710069
3003984757514
1105987710217
2103988317226
1401960715266
1901960766025
0406973715441
1102980785816
0701977855029
2501971306838
2703977745037
0612980210303
0804971177650
1508952710130
3112981385024
1607986786037
2204961181536
2906982790065
1504978715232
1506955715157
0511973757010
1012980065016
1709973710020
1404969710452
1804962136554
0809983715196
2612979710162
1510986710029
21727
27727
21973
24604
24335
24513
24687
24715
23856
23587
23604
23717
23779
23780
20602
20921
18985
19266
19189
19888
19914
20112
17484
17489
17539
17554
17934
18110
18122
18310
25574
25792
27754
28439
27676
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
84
85
86
87
88
89
90
91
82
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Оливера Павловић
Милош Илић
Димитрије Павковић
Викторија Кодемо
Ања Арсић
Бранко Милетић
Радомир Ивановић
Јована Борисављевић
Марко Милојковић
Немања Јемуовић
Светлана Карић
Александра Михајловић
Јелена Арсеновић
Марко Радаковић
Снезана Љубић
Вања Биберџић
Милица Рабасовић
Јелена Радојевић
Младен Јевтић
Весна Здравковић
Јасна Марјановић
Мишо Павловић
Милутин Шупић
1812983715387
2104984740066
1701982312207
2307953715320
1405986715146
0206979780041
1006977710377
0910985715315
2405982731310
0808986780057
2710982715339
0807977465002
0310970188893
0810987710049
0410958715351
2610985386501
0110986715231
0405983715206
2203987210570
1111984715021
2009983715170
0709962782832
0204965151480
26668
27530
27646
21855
26021
26594
27999
28058
26325
29447
29045
29265
8504
8537
8867
10262
10265
10476
10772
6675
7089
7091
7284
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Бојан Марковић
Бранислава Павловић
Горан Јеремић
Стево Бајић
Вера Антонић
Мирјана Милоњић
Миле Блануша
Владица Марковић
Радмила Крунић
Слободан Живановић
Светлана Марковски
Бранко Сердар
Слободан Вукелић
Војислав Ђурашиновић
Ивана Антић
Татјана Вићентић
Немања Допсај
Биљана Јаковљевић
Катарина Миленковић
Бранислав Ранковић
Ивана Ђорђевић
Лидија Жугић Суша
Јелена Јовановић
Биљана Лазић
Снежана Љубанић
Јован Витолић
Вања Комар
Љиљана Вујић
Весна Будисављевић
Марта Манојловић
Слађана Пешић
Јелена Миловановић
Жарко Богатиновић
Живко Буџаковски
Јасмина Лукић
Љиљана Стефановић
Светлана Банђур
Соња Инђић
Ђулиана Милић
Миомир Илкић
Александар Томић
Слађана Станковић
Марко Топузовић
Зоран Загорац
Вера Мирковић
Милица Станковић
Нада Ребић
Милица Цветановић
Љубица Шкорнички
Далибор Бабић
Стеван Бреско
Невенка Безмаревић
Марија Дамјановић
Јелена Нешић
Гордана Милић Марјановић
Марија Жигић
Аида Танасијевић
Александар Продановић
Драган Алимпијевић
2509982710038
0705983715072
1703974172679
0306979112272
1208978715269
2209978757514
1901974791022
2510962764121
2107965775028
2009969710166
2004977715256
0305957710064
1911958362109
1603985710007
2305974727822
3110972715205
2504985710185
2003973715409
0103985785094
3005961710165
3010980715007
140798171500
0608960715495
2911971788712
0803974777016
1309957860022
2107980505444
1910953719037
1407959715277
2812983766511
2601978785620
1810986768829
0112973742097
2201950710295
0206983865027
1304975726811
2501967715197
3003980796817
2601979726822
0801982710092
0902961180000
0512967875016
0305977710230
1105963710194
2011957715248
2209976335019
1106971715088
1302984715064
2307969715029
0707986794413
2909966710026
1204955265058
2904981715148
1701974715025
0611969715049
1310972715142
0707959766513
0209960710114
1803969710128
7952
8244
15455
16217
16251
14613
15021
14777
13328
13639
13641
13814
13969
11667
11746
12205
12241
2115
1825
2862
3020
3057
3391
571
234
269
289
1052
961
1550
1596
1732
1839
4829
4707
4505
3813
3830
3833
4294
5339
5502
5565
5712
5763
5816
5984
5986
6331
6588
8620
23390
18733
10536
19602
23546
24804
28015
11463
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Данијела Шојић-Ђуричић
Звездана Васић
Весна Пићурић
Бранко Блажевић
Нада Ђурђић
Дејан Адамовић
Милош Брђовић
Зорица Цолић
Сања Максовић-Раденковић
Јелена Ковачевић
Мајда Милак
Миодраг Сибиновић
Милица Бацетић
Срђан Шекуларац
Светлана Павличевић
Бранко Арсеновић
Александар Минић
Ива Ничић
Весна Митић
Кона Кубуровић
Младен Милановић
Млађен Деспенић
Балша Булић
Иван Белоица
Јелена Трајковић
Драгана Вукадиновић
Гордан Марковић
Владимир Крстоношић
Марина Ђукић-Делић
Нада Цвијовић
Маријана Илић
Слободан Петковић
Властимир Чочић
Тијана Станић
Ивана Макрагић
Јовица Новаковић
Зорица Стојковић
Весна Крстић
Наташа Димић
Марија Дуканић
Марко Војиновић
Оливера Цимбаљевић
Љубица Мирић
Зоран Марјановић
Данијела Савићевић
Ана Јокановић
Светлана Иванисевић
Маријана Антић
Сандра Кнежевић
Милош Муцок
Никола Димитријевић
Александра Нешковић
Ана Мићић
Марија Тутуш
Сава Јањић
Невенка Мојић
Биљана Јелић
Олга Радосављевић
Јасмина Јевић
0804974795029
0108978715295
0102956715420
0910986710333
0209956788419
0408969710012
0907984710025
0803975715413
2412973715171
2008969776616
2603977715117
1805981710047
0904987795030
1208962710186
1011955715107
0209968771813
2910978780028
0305983715147
1807981728224
1205972275128
0811972710316
2111945382108
2110990710144
2005986783937
1201982715260
0106965715072
0609948710328
0401956710035
1502981715003
1905981285162
0606987747027
1609952710530
0306951710220
1207989837505
3005981738511
1602955742056
3108968715042
1912984715253
1911989715123
2102977788719
2206979710121
1109962715112
0807957715134
1512958772038
1108977715023
2007987715318
2807957155020
2303979885024
2104969805054
1305986850057
0811951710006
2406971715204
1612977715260
1007984715003
2705959190020
2204948715300
1607979715345
0202945715458
1808962115021
10778
10782
9353
8533
4244
3843
4761
4951
10237
6608
6326
6501
6529
6635
7171
8485
7983
9357
10808
10373
11341
11100
9605
9862
10001
14618
14230
16515
16566
16681
15423
16059
15902
12320
12669
12251
12295
12176
12092
12134
11586
11999
12007
4972
5117
5279
6285
5741
4843
4784
4535
4236
4687
4196
4321
1387
292
205
258
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
Александар Станојевић
Александар Ерор
Мирјана Аћимовић-Коруновић
Михаило Радивојевић
Ана Редер
Марко Станојевић
Јелена Веиновић
Никола Станковић
Емил Ачански
Катарина Катић
Александра Булић
Славица Велојић
Милош Пауновић
Љиљана Оташевић
Ирена Радивојац
Татјана Жарковић
Ана Вучковић
Анђела Пантелић
Јелена Томић
Мирјана Лазић
Милан Станковић
Ласло Фараго
Марина Ђорђевић
Драгослава Меденица
Александар Станојевић
Јасмина Радојловић
Хаџи Радојка Бајић
Зоран Петровић
Сања Станојловић
Снежана Кујунџић
Ђорђе Рајновић
Дашенка Вагић
Гордана Станојевић
Јелена Стојилковић
Сава Јовановић
Милош Ненадић
Јасмина Добрић
Сања Тасић
Ненад Веселиновић
Снежана Горданић
Урош Ковач
Димитрије Петров
Јелена Стевовић
Драгиша Марковић
Иван Ристић
Верица Ђошић
Јасна Крсмановић
Ана Кнезевић
Милена Димитрић
Анита Далиповски
Милица Ђорђевић
Никола Драгојловић
Јелена Димчић
Јасминка Мартић
Гордана Ђуровић
Александра Обрадовић - Мишић
Маја Ђорђевић
Славко Јовановић
Катарина Бугарчић
0911979760038
0501977710382
1602951715305
1701971101468
1305988715041
1707989710214
1207988715279
1106972181958
1607982710184
2305960715309
2701989715106
1203985757021
1101983752017
0811959916215
2512974715161
1410961715218
2205983785032
2204991795024
3011977778622
2909977715291
0607985860035
2304973710466
1306984715205
0506949715257
0108972710496
0109978715216
0206938715006
1003954710117
2306976768816
0802971768818
2010952710403
2801983505295
0804965715020
1908985747054
0506988710327
1909983710273
2612955875012
0402975387101
2902984773642
0901951715406
0911988710027
0804982710180
1604980715252
0101962950095
0412954710366
2704967715519
1106969715119
0208976239067
1805976715197
0302986715157
1312981715166
2810949710059
1605984786029
1212955715099
1008959715194
2812961715204
2207976715110
2309963770012
3112984715270
852
3572
2720
2744
3191
2183
2615
2648
28671
28850
28860
28867
28874
28374
28557
28170
28013
27639
26842
26843
27060
27202
26657
26122
25804
25822
25608
24850
29240
29176
29068
28721
28982
29000
29484
29361
16842
18109
18119
19973
20640
20282
20415
24392
23911
23936
24026
24088
24267
23493
23265
21990
21048
22958
22642
13698
12795
21200
17583
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
Драгана Црнобрња
Весна Брашњевић
Јована Јовановић
Ивана Вучић
Ена Шестић
Милена Марковић
Александар Симић
Предраг Кнежевић
Милош Веселиновић
Зорена Радојковић
Зоран Златаревић
Слађана Арнаутовић
Срђан Балмазану
Горан Балмазану
Љубица Смиљковић
Јована Лукић
Марко Супица
Зорица Јелушић
Дамир Горановић
Снежана Брегант
Војкан Дуњић
Данијела Мирковић
Драгана Марковић
Драгојло Пантелић
Јасминка Ристин
Александар Васић
Љиљана Витолић
Ивана Ђорђевић
Немања Чулић
Љиљана Павловић
Ковиљка Стијаковић
Милица Танасијевић
Жарко Божић
Милош Радојичић
Маја Канкараш
Горан Станојев
Ненад Мађерчић
Вељан Симоноски
Живко Булатовић
Драган Цицвичевић
Андреј Ћирић
Јелена Петровић
Драган Стаменковић
Стана Јарчевић
Вера Милосављевић
Марија Вељковић
Момир Ивановић
Владимир Вукелић
Катарина Томасевић
Катарина Станојевић
Весна Николић Матић
Весна Стефановић
Срђан Арсовић
Јелена Стефановић
Блага Париповић
Тијана Јовановић
Љиљана Радивојевиц
Слободан Јоковић
Зорица Митрић
1611955719029
0212959715278
1403986715143
0101975715192
0305990715012
1402956735038
2005965710107
1605958111064
1911982710142
0804954388907
2610959710120
2504972715137
0809970710128
2511975710043
2712961715161
1403983715096
1911987710094
2506962715204
1911968710377
1810958715078
0905981781026
2509968715213
1208966715255
2307949710101
0412961715209
1003985710034
0205964715352
0906968715231
2303985710066
1903958715041
0506970715143
2006955185027
1612976773224
2202982710269
2905978715184
0601976710146
0410971710385
1309984710253
0403964210249
1809955950000
1112978710383
1009981778627
2004969710008
0401982715118
0610954715712
2801992715030
0603953710613
1106985710038
1806955715002
2308989715242
2102974715109
0105958715281
0203961710055
2104978715130
2806986835026
0512987715058
1207968865029
3006984790022
0705965715014
24941
25195
14860
8750
11003
4496
4429
4658
4712
4714
5726
6393
6403
6414
5635
5670
5290
4939
1838
2190
3182
2810
3689
3690
3281
642
249
341
950
1783
11919
11981
12136
12307
12150
13858
13480
13278
14078
14058
15396
16380
16402
16802
8587
9171
9388
9461
11565
11568
7703
8402
8480
8144
6678
6980
6507
6559
6627
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
Владимир Малетић
Зорица Поповић
Душан Бајић
Миломир Рабасовић
Лазар Зец
Марија Димитријевић
Ђорђе Божиновић
Милица Мечанин
Бранимир Стојиљковић
Катарина Ковачевић
Драган Глушица
Владо Миличић
Влада Туловић
Божидар Марковић
Душан Тишма
Драган Спасић
Ивана Милутиновић
Миле Филиповић
Сретен Шубић
Сунчица Јевтић
Татјана Максимовић-Стојковски
Тома Петкоски
Драгана Козјак
Јована Матић
Ружица Маринков
Јелена Ђорђевић
Зоран Стојнић
Горан Станисављевић
Слободанка Вукелић
Сања Ножинић
Светлана Илић
Снезана Манчић
Јасмина Станимировић
Звездана Бјелановић
Момчило Козјак
Невенка Арсовић
Светлана Кандић
Златко Старчевић
Ксенија Галовић
Славица Станковић
Анастасиа Бурић
Ружица Сретеновић
Тамара Драгић
Марија Милчић
Радмила Бјелић
Ивана Стефановић
Анита Кремић
Марјан Куклић
Мирјана Дудуковић
Силвана Павловић
Гроздана Спасојевић
Биљана Докић
Марко Покрајац
Слађана Лабовић
Драгана Крњајић
Ана Мумовић
Драгана Јанићијевић
Милош Филиповић
Татјана Секерезовић
2008984170147
1604975715201
0310945500033
2303950710349
2007989710127
0812983747013
0408992710313
2903993715090
0504970810038
2507984715239
2609972710107
2002954710106
0101968710495
2911971710535
0102986710032
2710956710191
2702990715140
0107949710113
1804955880027
2308968965028
1008973715229
2402951710669
2102972715187
2711983787828
2904949715306
1103981715206
1705960710158
1909964710009
3004962715229
0805966715233
1702978715174
2102966715248
2905965715290
1509984335079
1806941710075
0211970768522
0306959715019
0301952710001
2408979715354
0902968306204
2006986715172
2307955719005
2909975715405
1009988715167
0807958715227
0807986715127
1508971715518
1704959710229
2908954715069
0205970385011
2307962779528
0908967148646
0407983710193
1404975715377
2301984865020
3101964715108
1311969715316
2708985710015
2812967715060
25277
25167
25584
25991
26777
26358
27512
27183
27665
27610
28065
28478
28751
28774
29332
29295
29222
17574
17004
17256
17805
18465
20321
20512
20980
21042
20225
19499
19381
18882
21495
21511
21996
21769
22692
22699
22091
22224
21947
22298
21474
21217
17161
26642
24842
26111
25514
25564
25622
25110
25009
25421
7517
14863
4762
4752
4222
4119
4146
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
Бранислав Каровић
Петар Игњатовић
Јасна Миливојевић
Миле Вуковић
Александар Живковић
Ана Дивац
Андреа Живковић
Младен Пајић
Марко Алић
Љиљана Рељић
Радивоје Павловић
Жељко Радошевић
Тутуш Филип
Јована Спасић
Драган Стојиљковић
Немања Петрић
Никола Панић
Марија Марин
Драган Петровић
Немања Јовановић
Гордана Тасић
Стефан Космајац
Радмила Лемић
Горан Станивук
Даница Илић
Стефан Милановић
Ана Зоровић
Слободан Крстић
Стефан Стојковић
Јелена Трипковић
Станимир Дурутовић
Александар Цицвичевић
Александар Товиловић
Јелена Стојановић
Младен Ђурић
Мирјана Николић-Теодоровић
Нада Мркић
Ивана Ћирић
Драгана Шаша
Владимир Пантић
Томислав Цветковић
Данијела Пауновић
Маја Јанковић
Марко Николић
Марина Јовановић
Милица Анђелковић
Љиљана Крстић
Ђорђе Луковић
Јован Чакаревић
Јована Живковић
Андриана Томашевић
Ненад Добрић
Јасмина Арамбашић
Миодраг Пантелић
Невенка Ваљаревић
Наташа Милатовић
Драгослав Симић
Тања Јокановић
Александар Ал-обаиди
0803961710427
2405988710099
1812970715027
2506991710262
1605966151482
1909986715233
2802982715233
3005986710224
2306982710021
2011951719004
1808955710542
2907971111944
2603986710020
2402986715116
0209966710094
0712990710066
2501986710023
3112983715366
0605968710140
1407982710061
0601952715546
0508988170015
0202955715456
1509959930000
0909991715175
0809991710225
0911984715156
0303983710355
0105988710209
1008990715178
0612942710068
0806985950010
2809987710110
2004990715079
1311986710182
1005959715497
0312958715430
2003979715419
1408960715066
1302991710108
1910950714034
0110989715011
2703978715123
2402986710378
2810988715114
2202989715266
0201970715423
2610984793944
2408966190031
0505991715252
2404986715364
1601992710184
0702956715096
0401950710068
2003968375802
2612990715265
0607966880025
2806988185045
1112986710155
4123
4102
3844
3875
4770
4805
4723
4656
6048
6117
5742
5758
5857
5082
1856
1650
921
3399
3219
3221
2286
2701
2566
1916
13081
13189
11380
11389
14805
14552
14835
14051
14098
16408
16152
15113
15801
15810
15942
15987
7514
7740
7920
8126
8169
8179
6644
7018
7036
7079
11575
10513
10172
10202
9144
9167
25201
25129
25737
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
Адам Ал-обаиди
Јована Вукмировић
Марко Вукмировић
Наталија Јовановић
Марко Сворцан
Силвана Сворцан
Дајана Танасијевић
Давид Сворцан
Владимир Јанковић
Милена Јанковић
Јована Пауновић
Верица Ћирић
Владимир Мирић
Ђорђе Радиновић Капраловић
Александар Раичевић
Зорица Дуковски
Јована Првуловић
Марија Милосављевић
Јована Меденица
Милан Павловић
Страхиња Божиновић
Сања Узановић
Ненад Узановић
Ана Николић
Срђан Јосимов
Нада Грекуловић
Павле Јовановић
Александар Пешић
Соња Старчевић
Јасмина Раковац
Владимир Јоксимовић
Јелена Обрадовић
Владимир Јеленић
Весна Димитријевић
Горјана Душковић
Марија Шубаревић
Урош Калуђеровић
Владимир Павлишин
Лука Јочић
Јелена Стојачковић
Драгана Тадић
Мирослава Муин
Наташа Јанић
Светлана Николић
Драган Перић
Ива Тасовац
Драгослава Јовић
Мирослав Чворовић
Растко Мартић
Марија Богићевић
1205988710304
1805991175034
1702988170028
1412989715070
2403987710041
2602968465039
1108983185060
2009991710137
1401987710053
2311992715084
1211990715283
1905985715080
0312972710220
1003991710127
0408986781055
1601992715291
2402986715019
1002984735029
1406985715009
2203987710026
1401990710110
3001990715243
2311961710262
3003988715069
1911985710119
1706962757514
1805991710088
2906991710228
2411992715380
2712987865005
2609987720028
0211988715116
0310988710066
1204981727221
1709972815066
2102990975021
2004990710344
0712981710290
2306990710138
2803978715179
1912972138641
1104948715051
1902985785039
1012987715024
1207988382105
2904988715054
0803983715279
1812980710015
0407989710020
2412975715179
25768
26195
26207
25963
26592
26623
26714
26563
28898
28675
28640
28650
28600
28194
27959
27695
27789
27189
27518
27149
27503
27257
27442
27459
29011
29570
29517
29544
17348
17625
17630
18291
18314
17732
19078
20170
20876
20949
20550
20368
20401
22694
23554
23614
23487
23751
24130
24069
24611
24811
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Download

ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК