Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
Бања Лука
Вука Караџића 6
Тел. 218-356, 218-362; Факс: 218-361
www.secrs.gov.ba email: [email protected]
Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka
Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: [email protected]
Број: 01-031-2586/12
Датум: 16.11.2012. године
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О МИНИМАЛНИМ ЦИЈЕНАМА ПО КОЈИМА ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА
ОБЈАВЉИВАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ЕМИТЕНАТА
На основу овлашћења из члана 260. тачка м) Закона о тржишту хартија од
вриједности (92/06, 34/09 и 30/12), којим је прописано да Комисија за хартије од
вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), даје информације и
шири знања о дјеловању тржишта хартија од вриједности, а због учесталих захтјева
за информацијама о минималним цијенама по којима су одређена лица обавезна
објавити понуду за преузимање, а још увијек нису спровели поступак преузимања,
Комисија усмјерава пажњу инвестиционе јавности на сљедеће:
Чланом 15. Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени
гласник Републике Српске” број 65/08 и 92/09) (у даљем тексту: Закон) прописан
начин утврђивања минималне цијене по којој је понудилац дужан објавити понуду за
преузимање емитента.
Такође, чланом 49. став 2. Закона је прописано да ако је обавеза објављивања
понуде настала по одредбама Закона о преузимању акционарских друштава
(“Службени гласник Републике Српске” број 64/02- II дио), а поступак није покренут
до дана ступања на снагу овог закона, поступак преузимања спровешће се по
одредбама овог закона.
Примјеном наведених законских одредби на конкретне случајеве, Комисија
обавјештава о минималним цијенама по којима тренутно постоји или је постојала
обавеза објављивања понуде за преузимање за лица којима је утврђена обавеза, а
који поступак преузимања никада нису спровели:
1. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-1779/04 од 10.08.2004. године утврдила
да је Димитрије Татић из Добоја обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Хемопродукт“ а.д. Добој. Минимална цијена по којој је наведено
лице дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,4254 КМ по акцији.
2. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-742/05 од 16.03.2005. године утврдила
да је Компанија Душанић д.о.о. Прњавор обавезна објавити понуду за
преузимање емитента „Радник градња“ а.д. Модрича. Минимална цијена по
којој је наведено лице дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,07
КМ по акцији.
3. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-2287/05 од 22.08.2005. године утврдила
да је „ECO TRADE“ д.о.о. Градишка обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Црвени сигнал“ а.д. Градишка. Против наведеног рјешења
покренут је управни спор који је окончан пресудом Окружног суда у Бања
Луци, број У-704/05 од 09.06.2006. године, којим је тужба одбијена као
неоснована. Минимална цијена по којој је наведено лице дужно објавити
понуду за преузимање емитента је 2,50 КМ по акцији.
4. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-129/06 од 17.01.2006. године утврдила
да је Милутин Панић из Градишке обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Шумауслуге“ а.д. Градишка. Минимална цијена по којој је
наведено лице дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,30 КМ по
акцији.
5. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-4508/07 од 16.10.2007. године утврдила
да је Ристо Гојковић из Београда обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Соколац“ а.д. Соколац. Минимална цијена по којој је наведено
лице дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,169 КМ по акцији.
6. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-1882/09 од 20.05.2009. године утврдила
да су Мирко Суботић из Лукавице, Милорад Суботић са Пала и Владимир
Суботић из Лукавице обавезни објавити понуду за преузимање емитента
„Термоапарати“ а.д. Источно Сарајево. Против наведеног рјешења покренут
је управни спор који је окончан пресудом Окружног суда у Бања Луци, број
11 0 У 001 556 09 У од 10.11.2009. године, којим је тужба одбијена као
неоснована. Против наведене одлуке суда покренут је захтјев за ванредно
преиспитивање судске одлуке који је окончан пресудом Врховног суда
Републике Српске, број 11 0 У 01556 10 У од 30.03.2011. године, којим се
захтјев одбија као неосонован. Минимална цијена по којој су наведена лица
дужна објавити понуду за преузимање емитента је 1,21 КМ по акцији.
7. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-2643/10 од 23.09.2010. године утврдила
да су Милинко Топаловић из Источног Сарајева и Нада Џебо из Источног
Сарајева обавезни објавити понуду за преузимање емитента „Термоапарати“
а.д. Источно Сарајево. Минимална цијена по којој су наведена лица дужна
објавити понуду за преузимање емитента је 1,50 КМ по акцији.
8. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-3387/10 од 09.12.2010. године утврдила
да су Зоран Алексић и Јадранка Алексић из Козарске Дубице обавезни
објавити понуду за преузимање емитента „Услужне дјелатности“ а.д. Бања
Лука. Минимална цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду за
преузимање емитента је 0,785 КМ по акцији.
9. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-2754/09 од 13.08.2009. године утврдила
да су “АРГЕНТУМ 09“ д.о.о. Сребреница и Милорад Мотика из Сребренице
обавезни објавити понуду за преузимање емитента „Унис-Ферос“ а.д.
Сребреница. Минимална цијена по којој су наведена лица дужна објавити
понуду за преузимање емитента је 0,02 КМ по акцији.
10. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-3264/11 од 09.12.2011. године утврдила
да су Живадин Вукојичић из Крагујевца, Мирко Цвјетиновић из Зворника,
Владан Андрић из Зворника и “ДРИНА КОМЕРЦ“ д.о.о. Зворник обавезни
објавити понуду за преузимање емитента „Витинка“ а.д. Козлук. Против
наведеног рјешења је покренут управни спор који још увијек није окончан.
Минимална цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду за
преузимање емитента је 16,59 КМ по акцији.
11. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-744/12 од 27.03.2012. године утврдила
да су Петар Душанић из Прњавора, „КОМПАНИЈА ДУШАНИЋ“ д.о.о.
Прњавор и Зоран Лукановић из Прњавора обавезни објавити понуду за
преузимање емитента ТП „Промет“ а.д. Прњавор. Против наведеног рјешења
је покренут управни спор који још увијек није окончан. Минимална цијена по
којој су наведена лица дужна објавити понуду за преузимање емитента је
0,327 КМ по акцији.
12. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-445/12 од 27.02.2012. године утврдила
да су Стојан Калабић и Александар Калабић из Бања Луке обавезни објавити
понуду за преузимање емитента „Узломац“ а.д. Котор Варош. Минимална
цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду за преузимање
емитента је 0,50 КМ по акцији.
13. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-86/12 од 19.01.2012. године утврдила
да су Зоран Кулина и Драган Кулина из Источног Сарајева обавезни објавити
понуду за преузимање емитента „Климакомерц“ а.д. Источно Сарајево.
Минимална цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду за
преузимање емитента је 1,10 КМ по акцији.
14. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-3318/11 од 16.12.2011. године утврдила
да су Гордан Павловић и Предраг Павловић из Фоче обавезни објавити
понуду за преузимање емитента „Вишеград промет“ а.д. Вишеград.
Минимална цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду за
преузимање емитента је 0,51 КМ по акцији.
15. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-2264/10 од 12.08.2010. године утврдила
да су „Бобар осигурање“ а.д. Бијељина, Гаврило Бобар из Бијељине, Дарко
Јеремић из Зворника и „Бобар Аутосемберија“ д.о.о. Бијељина обавезни
објавити понуду за преузимање емитента „Прогрес“ а.д. Бијељина. Против
наведеног рјешења покренут је управни спор који је окончан пресудом
Окружног суда у Бања Луци, број 11 0 У 004979 10 У од 16.05.2012. године,
којим је тужба одбијена као неоснована. Против наведене одлуке суда
покренут је захтјев Врховном суду Републике Српске за ванредно
преиспитивање судске одлуке који још увијек није окончан. Минимална
цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду за преузимање
емитента је 1,75 КМ по акцији.
16. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-3723/08 од 05.09.2008. године утврдила
да је Марко Савовић из Зајечара обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Сокочница“ а.д. Шипово. Минимална цијена по којој је наведено
лице дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,13 КМ по акцији.
17. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-3574/08 од 27.08.2008. године утврдила
да је Ђорђе Пецикоза из Рудог обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Лим“ а.д. Рудо. Рјешењем Основног суда у Сокоцу број 89 0 СТ
009130 09 СТ од 03.11.2009. године отворен је стечајни поступак над
имовином емитента „Лим“ а.д. Рудо. Минимална цијена по којој је наведено
лице било дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,05 КМ по
акцији.
18. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-1143/08 од 21.03.2008. године утврдила
да је „Елград“ д.о.о. Теслић обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Развитак“ а.д. Добој. Рјешењем Основног суда у Добоју број 85 0
СТ 00 3595 09 СТ од 27.11.2009. године отворен је стечајни поступак над
имовином емитента „Развитак“ а.д. Добој. Минимална цијена по којој је
наведено лице било дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,11
КМ по акцији.
19. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-1210/07 од 05.04.2007. године утврдила
да су “АЛФА ТРАДЕ МГ” д.о.о. Зворник и Живојин Зарић из Зворника
обавезни објавити понуду за преузимање емитента „Фарма кока носиља“ а.д.
Милићи. Минимална цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду
за преузимање емитента је 0,17 КМ по акцији.
20. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-5045/07 од 20.11.2007. године утврдила
да су “LIGNACON” д.о.о. Теслић и Васил Танушев из Теслића обавезни
објавити понуду за преузимање емитента „Тена“ а.д. Теслић. Минимална
цијена по којој су наведена лица дужна објавити понуду за преузимање
емитента је 0,328 КМ по акцији.
21. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-5176-1/07 од 03.12.2007. године
утврдила да су „Метал“ а.д. Бања Лука, Компанија Душанић д.о.о. Прњавор,
Петар Душанић и Гостимир Иванковић обавезни објавити понуду за
преузимање емитента „Грађа“ а.д. Бања Лука. Против наведеног рјешења
покренут је управни спор који је окончан пресудом Окружног суда у Бања
Луци, број 11 0 У 08 000302 У од 09.10.2008. године, којим је тужба одбијена
као неоснована. Рјешењем Окружног привредног суда у Бања Луци број 57 0
Ст 063597 09 Ст од 17.12.2010. године отворен је стечајни поступак над
имовином емитента „Грађа“ а.д. Бања Лука. Минимална цијена по којој су
наведена лица била дужна објавити понуду за преузимање емитента је 3,96
КМ по акцији.
22. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-3032/05 од 07.11.2005. године утврдила
да је Слободан Павловић из Чикага, Сједињене Америчке Државе обавезан
објавити понуду за преузимање емитента „Романинка Спринд“ а.д. Соколац.
Рјешењем Основног суда у Сокоцу број 89 0 СТ 000342 07 СТ од 10.03.2008.
године отворен је стечајни поступак над имовином емитента „Романинка
Спринд“ а.д. Соколац. Минимална цијена по којој је наведено лице било
дужно објавити понуду за преузимање емитента је 1,00 КМ по акцији.
23. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-3590/06 од 20.10.2006. године утврдила
да је Мирослав Бојанић из Рудог обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Пољопривредник“ а.д. Рудо. Наведени емитент је по основу
правоснажно закљученог поступка стечаја престао да постоји и обрисан је из
Регистра емитената код Комисије. Минимална цијена по којој је наведено
лице било дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,10 КМ по
акцији.
24. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-1732/06 од 11.05.2006. године утврдила
да је Горан Авлијаш из Бања Луке обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Unicep Group“ а.д. Бања Лука. Минимална цијена по којој је
наведено лице дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,21 КМ по
акцији.
25. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-537/06 од 17.02.2006. године утврдила
да је Недељко Нинковић из Бања Луке обавезан објавити понуду за
преузимање емитента „Аутотранспорт“ а.д. Приједор. Рјешењем Окружног
привредног суда у Бања Луци број 57 0 СТ 008732 07 СТ од 26.12.2011.
године закључен је стечајни поступак над емитентом „Аутотранспорт“ а.д.
Приједор. Минимална цијена по којој је наведено лице било дужно објавити
понуду за преузимање емитента је 0,10 КМ по акцији.
26. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-347/06 од 03.02.2006. године утврдила
да је Велимир Илић из Бања Луке обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Белфан Нови“ а.д. Бања Лука. Рјешењем Основног суда у Бања
Луци број 71 0 Ст 013857 08 Ст од 14.10.2008. године отворен је стечајни
поступак над имовином емитента „Белфан Нови“ а.д. Бања Лука. Минимална
цијена по којој је наведено лице било дужно објавити понуду за преузимање
емитента је 0,11 КМ по акцији.
27. Комисија је рјешењем број 05-051-1408-5/03 од 07.08.2003. године утврдила
да је Борислав Граховац из Приједора обавезан објавити понуду за
преузимање емитента „Приједорка“ а.д. Приједор. Наведени емитент је по
основу правоснажно закљученог поступка стечаја престао да постоји и
обрисан је из Регистра емитената код Комисије. Минимална цијена по којој је
наведено лице било дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,20
КМ по акцији.
28. Комисија је рјешењем број 01-УП-031-2086/05 од 25.07.2005. године утврдила
да је Синиша Николић из Гацка обавезан објавити понуду за преузимање
емитента „Југопревоз- Гацко“ а.д. Гацко. Минимална цијена по којој је
наведено лице дужно објавити понуду за преузимање емитента је 0,15 КМ по
акцији.
Предсједница
Комисије за хартије од вриједности
Републике Српске
Мира Поткоњак, с.р.
Download

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске Бања