Utorak, 22. 4. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 31 - Stranica 119
На основу члана 37. Правилника о природним минералним и природним изворским водама ("Службени гласник БиХ",
бр. 26/10 и 32/12), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине објављује
ЛИСТУ
ПРИЗНАТИХ ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ ВОДА И ПРИРОДНИХ ИЗВОРСКИХ ВОДА У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
I
ЛИСТА ПРИЗНАТИХ ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ ВОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Број одобрења
УП-1-26-9-3-2/11
УП-1-26-9-4-2/11
УП-1-26-9-7-4/11
УП-1-26-9-12-4/11
УП-1-26-9-13-6/11
Трговачки назив
производа
РАДЕНСКА
КРАЉЕВИ ВРЕЛЕЦ
РАДЕНСКА
NATURELLE
ДОНАТ МГ
ТЕШАЊСКИ
КИСЕЉАК
КЊАЗ МИЛОШ
Назив произвођача
Раденска д.д.
Назив увозника
Назив извора
Краљеви врелец
Дрога Колинска д.д.
Зема д.о.о.
ПТП Херцеговина вино
д.о.о.
ПТП Херцеговинавино
д.о.о.
Ataco d.o.o.
-
Књаз Милош а.д.
Књаз Милош д.о.о.
Раденска д.д.
Мјесто црпљења
Земља поријекла
извора
Раденци
Словенија
Раденска Naturelle Раденци
Словенија
Донат
Радуша
Рогашка Слатина
Радуша -Тешањ
Словенија
Босна и Херцеговина
Књаз Милош
Аранђеловац
Србија
Broj 31 - Stranica 120
УП-1-26-9-14-6/11
УП-1-26-9-15-7/11
УП-1-26-9-17-5/11
УП-1-26-9-3-2/13
УП-1-26-9-8-5/12
AQUA VIVA
ПРОЛОМ ВОДА
ТЕШАЊСКИ
ДИЈАМАНТ
ESPERANZA
MINAQUA
ЈАМНИЦА
ЈАНА
МИВЕЛА МГ
САРАЈЕВСКИ
КИСЕЉАК
ВИТИНКА
ПРИРОДНИ
КИСЕЉАК PRINCESS
PREMIA
ДУБОКА
УП-1-26-9-3/3-2/12
УП-1-26-9-3/2-2/12
УП-1-26-9-3-2/12
УП-1-26-9-24-2/11
УП-1-26-9-1-2/14
ВРЊЦИ
ВОДА ВРЊЦИ
ЕЛЕМЕНТ
СТУДЕНАЦ
TИЛEA
УП-1-26-9-18-5/11
УП-1-26-9-30-4/11
УП-1-26-9-31-3/11
УП-1-26-9-32-4/11
УП-1-26-9-33-2/11
УП-1-26-9-34-3/11
УП-1-26-9-35-4/11
УП-1-26-9-44-4/11
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 22. 4. 2014.
Књаз Милош а.д.
Планика а.д.
Тешањска врела д.о.о.
Књаз Милош д.о.о.
Old Gold-Komerc d.o.o.
-
Парк
Велики Пупавац
Церик
Аранђеловац
Србија
Пролом Бања
Србија
Карадаглије-Тешањ Босна и Херцеговина
Тешањска врела д.о.о.
BB Minqua a.d.
Јамница д.д.
Јамница д.д.
Нова слога а.д.
Сарајевски Кисељак д.д.
Кришка д.о.о.
Сарајевски Кисељак д.д.
Сарајевски Кисељак д.д.
Сарајевски Кисељак д.д.
-
Церик-Церик-Шиб
Фрушка гора
Јанино врело
Света Јана
Мивела-1
Врело Парк
Карадаглије-Тешањ
Нови Сад
Писаровина
Горица Светојанска
Велуће
Кисељак
Козлук
Босна и Херцеговина
Ораш Плање-Тешањ Босна и Херцеговина
Delhaize BiH d.o.o.
КМК д.о.о.
Витинка
БОП 1 Ораш
Плање-Тешањ
Рај 4
КБ-2
Кључ
Нересница
Србија
Србија
Фрутела д.о.о.
Фрутела д.о.о.
Фрутела д.о.о.
Подравка д.о.о.
-
Борјак III
Борјак
Белимарковац
Gрoфoва врела
БM-1
Врњачка Бања
Врњачка Бања
Врњачка Бања
Липик
Кисељак
Србија
Србија
Србија
Хрватска
Босна и Херцеговина
Витинка а.д.
Princess d.o.o.
Миони д.о.о.
Минерална вода д.о.о.
Нересница
Вода Врњци а.д.
Вода Врњци а.д.
Вода Врњци а.д.
Подравка д.д.
Tилea д.о.о
-
Босна и Херцеговина
Србија
Хрватска
Хрватска
Хрватска
Босна и Херцеговина
II
ЛИСТА ПРИЗНАТИХ ПРИРОДНИХ ИЗВОРСКИХ ВОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Број одобрења
Леда д.д.
Невра д.о.о.
Сарајевска пивара д.д.
-
Лиштица
Невра
Бунар Б1 и Б2
УП-1-26-9-21-4/11
Трговачки назив
производа
ЛЕДА
НЕВРА
САРАЈЕВСКА
ПРИРОДНА
ИЗВОРСКА ВОДА
БХ2О
Сарајевска пивара д.д.
-
Бунар Б3
УП-1-26-9-9-7/11
ОЛИМПИЈА
Coca-Cola ХБЦ Б-Х д.о.о.
-
Олимпија
УП-1-26-9-16-5/11
Тешањска врела д.о.о.
-
Церик-Шиб
УП-1-26-9-20-6/11
УП-1-26-9-25-2/11
УП-1-26-9-27-3/11
УП-1-26-9-28-4/11
ТЕШАЊСКИ
ДИЈАМАНТ
РОСА
СТУДЕНА
AQUA GALA
AQUA VITA
УП-1-26-9-29-3 /11
УП-1-26-9-36-4/11
УП-1-26-9-37-5/11
УП-1-26-9-38-4/11
УП-1-26-9-50-2/11
DOMA AQUA
VIVIA
БИСТРИЦА
БИЈЕЛА ВОДА
EVIAN
Yimor d.o.o.
Витинка а.д.
Агроцентар д.о.о.
Бијела вода д.о.о.
Danone, Француска
УП-1-26-9-39/11
KРИСТAЛ
Koбенс д.о.о.
УП-1-26-9-1-7/11
УП-1-26-9-6-6/11
УП-1-26-9-8-8/11
Назив произвођача
Назив увозника
Власинка д.о.о.
Coca-Cola ХБЦ Б-Х д.о.о.
Подравка д.д.
Подравка д.о.о.
Миони д.о.о.
Kreis BiH d.o.o.
Планински студенац д.о.о
Виолета д.о.о.
-
Назив извора
Власина-Топли До
Студена
Рај 4
Планински
студенац
Мало Блато Y1
Бањица
Враница
Бијеле воде
S.A. des EAUX
MINERALES
D'EVIAN
Kристaл
Мјесто црпљења
Земља поријекла
извора
Широки Бријег
Босна и Херцеговина
Дежевице
Босна и Херцеговина
Извориште
Босна и Херцеговина
Сарајевске пиваре
Извориште
Босна и Херцеговина
Сарајевске пиваре
Coca-Cola ХБЦ Б-Х Босна и Херцеговина
д.о.о. Сарајево
Карадаглије-Тешањ Босна и Херцеговина
Власинка д.о.о.
Липик
Кључ Мионица
Вилчевићи Цапарде
Србија
Хрватска
Србија
Босна и Херцеговина
Домаљевац
Рашево
Пајић Поље
Бијеле воде-Прача
Evian
Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина
Француска
Прилук
Босна и Херцеговина
III
Oбјавoм oвe Листe прeстaје дa вaжи Листa признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", брoj 17/14).
Број 02-16-3-518-1/14
14. априла 2014. године
Директор
Мостар
Doc. dr. sc. Сејад Мачкић, с. р.
Download

Листа признатих природних минералних вода и природних