Преглед привредних друштава која посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Р/Б
Град/
општина
Назив
привредног
друштва
Адреса
Телефон
Факс
Мобител
055/250976
065/512444
E-mail
АД"Семберијатранспорт" Бијељина
Бијељина
Московска 1
055/250976
055/250977
2
ПД "Семберија"
А.Д. Бијељина
Бијељина
Ново Село
055/209340
055/209828
055/210393
065/512906
pdsemberija@
spinter.net.
3
Водоприв.предузеће
АД. "Семберија"
Бијељина
055/201905
055/201904
065/517560
vodo-privreda
@rstel.net
4
АД."Житопромет"
Бијељина
Бијељина
Рачанска 29
Бијељина
М.Селимовића
бр.45
055/202025
065/515699
žitopromet@
rstel.net
5
ПИ "Сава"
АД. Бијељина
Бијељина
М.Обилића бб
6
"Бијељина-пут"
АД. Бијељина
Бијељина
Б.Пивљанина
055/212799
055/206983
055/209109
055/209679
055/201030
055/201342
"Перић" Д.О.О.
Бијељина
Бијељина
Комитска бб
1
Бијељина
055/210884
055/201445
[email protected]
065/403746
[email protected]
web
Преглед основних
средстава
од значаја за ЦЗ
количина/
капацитет
назив
-Аутобус
(50-60
сједиш.)
-Мини-бус
(17-20
сједиш.)
-Аутобус 55
сј.
-Пу.воз.комби
-Мини-бус
-Тер.воз.ками.
-Комби-бус
-Мини-бус
-Камион
-Теретно
возило
камион
-Теретно
возило
камион
-Теретна
мотор.возила
-Теретна
мотор.возила
38
7
1
5
1
3
1
1
1
10
4
36
7
8
ДОО "БУК" Промет
Бијељина
Стефана
Дечанског 302
9
ДОО "Трифунчевић"
Бијељина
Душана
Барањина 29
ДОО ПГП
"Градитељ"
Бијељина
ДОО "Омега СМ"
Јоховац
Живојина
Мишића бб
10
11
Јоховац
055/350319
055/356324
065/925276
055/256141
055/256140
065/514385
055/213350
055/212005
065/513720
055/392102
055/392103
065/513731
055/480250
065/883773
10
trifunčević@
telrad.net
-Камион
кипер
-Камион санд-Теретно мот.
возило ками.
3
2
[email protected]
net
-Теретно мот.
возило ками.
5
-Теретно мот.
возило ками.
4
3
Преглед привредних друштава која посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Р/Б
1.
Град/
општина
Братунац
2.
3.
4.
УКУПНО:
Назив
привредног друштва
Адреса
Телефон
Факс
Мобител
E-mail
web
-
-
-
-
-
-
-
Преглед основних средстава
од значаја за ЦЗ
количина
назив
/капацитет
-
-
Преглед привредних друштава која посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Назив
привредног друштва
АД..’’Дринатранс''
Зворник
1.
2.
3.
4.
УКУПНО:
Адреса
Телефон
Факс
Мобител
E-mail
Каракај бб
056/
260-077
056/
260-077
065/
513-641
Љубиша
Стјепановић
drinatrans
@spinter.
net
web
www.drinatrans.com
Р/Б
Град/
општина
Преглед основних средстава од
значаја за ЦЗ
количина
назив
/капацитет
-Зглобни аутобуси
-Минибуси 31
сједиште
-Минибуси 26
сједишта
-минибус 29
сједишта
-Аутобуси 50
сједишта
-Спратни аутобус 71
сједиште
3 ком.
4 ком.
6 ком.
1 ком.
35 ком.
1 ком
Преглед привредних друштава која посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Р/Б
Град/
општина
Назив
привредног друштва
ДОО „Антић турс
Пипери-Лопаре
1.
2.
3.
4.
Лопаре
Адреса
Телефон
Пипери
065
Факс
Мобител
E-mail
web
Преглед основних средстава
од значаја за ЦЗ
количина
назив
/капацитет
-аутобус
20+1
-аутобус
30+1
-аутобус
48+1
1
1
1
Преглед привредних друштава која посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Преглед основних средстава
од значаја за ЦЗ
количина
назив
/капацитет
Р/Б
Град/
општина
Назив
привредног друштва
Адреса
Телефон
Факс
Мобител
E-mail
web
1.
Милићи
„БОКСИТ“ А.Д.
Лукић Поље
056/741-067
056/741-067
-
-
-
-аутобуси
-кипери
-шлепери
2
3
2
„САВОКС“
Јоховац
056/741-500
056/741-505
-
-
-
-кипери
-шлепери
2
2
2
-
-
-
-
-
-
2.
УКУПНО:
-
11
Преглед привредних друштава која посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Р/Б
Град/
општина
Назив
привредног друштва
1.
Осмаци
ДОО
Папраћа-Гранит
Адреса
Телефон
Факс
Мобител
E-mail
web
Преглед основних средстава
од значаја за ЦЗ
количина
назив
/капацитет
056/593-243
Вилчевићи
камион
10
камион
1
камион
5
056/597-166
056/597-291
2.
ДОО
Пелемиш
Осмаци
ДОО
Жеља-Транс Комерц
3.
056/593-298
Матковац
4.
5.
6.
ДОО
Унион-Транс
Осмаци
камион
4
ДОО
Перо-Комерц
Махала
камион
1
ДОО
Обнова-ЗК
Цапарде
камион
1
056/597-183
056/593-255
056/593-254
061/734-362
УКУПНО:
22
Преглед привредних друштава које посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Р/Б
1.
Град/
општина
Назив привредног
друштва
Адреса
Telefon
Факс
Мобител
E-маил
web
Ад *Превоз*
Поточари бб
056/440-024
-
-
-
-
Сребреница
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УКУПНО:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
4.
1
6
-
3.
-
Аутобуси
-
2.
-
Преглед основних средстава
од значаја за ЦЗ
Количина/
назив
капацитет
-
Преглед привредних друштава која посједују транспортне капацитете
Регије Бијељина
Р/Б
1.
Град/
општина
Угљевик
2.
3.
4.
УКУПНО:
Назив
привредног друштва
Адреса
Телефон
ДОО „ГајићПром“ Тутњевац
Угљевик
Тутњевац
055/771148
Факс
Мобител
065/622124
E-mail
web
Преглед основних средстава
од значаја за ЦЗ
количина
назив
/капацитет
Аутобус
2
Download

Преглед привредних друштава која посједују транспортне