ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Батковић
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Кнеза Милоша бр. бб
Дворови
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Раје Бањичића бр. 312
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Бакрачићи бр. 3
Дворови
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Марије Бурсаћ бр. 5
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
јавни превоз ствари "РУЖА", Зоран Ружић с. п.
Бијељина
Кнез Иве од Семберије
бр. 47/Б
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
јавни превоз лица и ствари скелом
"СУБОТИШТЕ", Младен Исаковић с. п. Доње
Црњелово
Црњелово Суботиште
јавни превоз
скелом
H
јавни превоз ствари, Давор Станкић с. п.
Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр. 59
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Светозара Миловића бр.
8
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Соколска бр. 27
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
јавни превоз ствари, Бошко Марјановић с. п.
Батковић
Батковић
Батковић
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
јавни превоз ствари, Борислав Станчић с. п.
Дворови
Кнеза Милоша бр. 52
Дворови
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
јавни превоз ствари "ББ ТРАНСПОРТ", Милан
Ђукушић с. п. Бијељина
Данила Киша бр. 16
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
јавни превоз ствари, Ибро Хамидовић с. п.
Бијељина
Раје Бањичића бр. 41
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Боро Митровић с.
п. Гојсовац
Гојсовац
Гојсовац
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Душан Керановић
с. п. Бијељина
Лозничка бр. 169
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Петар Драгичевић
с. п. Суво Поље
Суво Поље
Суво Поље
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Љубан
Симеуновић с. п. Дворови
Кнеза Милоша бр. бб
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "UT TAXI ", Боро
Максимовић с. п. Бијељина
Дринска бр. 37A
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Златко Радуновић
Мајке Јевросиме бр. 19А
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "AS TAXI", Зоран Пелемиш с.
п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Милована Глишића бр.
41
Бијељина
Батковић
јавни превоз ствари, Славиша Станчић с. п.
Дворови
јавни превоз ствари, Крсто Јокић с. п. Бијељина
јавни превоз ствари, Блашко Росуљаш с. п.
Бијељина
јавни превоз ствари, Недељко Бабић с. п.
Батковић
јавни превоз ствари, Младен Дафинић с. п.
Дворови
јавни превоз ствари, Неђељко Станишић с. п.
Бијељина
јавни превоз ствари, Горан Ђукић с. п. Бијељина
јавни превоз ствари, Милован Петричевић с. п.
Бијељина
Стјепана Митрова
Љубише бр. 55
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Црњелово Током цијеле Превоз робе унутрашњим
Суботиште
године
воденим путевим
1 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Јања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "НЕЛЕ-А", Радомир Војновић
Баје Станишића бр. 98
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "НЕЛЕ-А", Бошко Митровић
с. п. Бијељина
Лозничка бр. 89 Л
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "SPEED TAXI", Мирослав
Ђука с. п. Бијељина
Кнез Иво од Семберије
бр. 47Б/12
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "Еуро такси", Петко Жужа с.
п. Бијељина
Светозара Ћоровића бр.
160
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "Еуро такси", Симо
Мићановић с. п. Јања
Николе Тесле бр. 9/3
Јања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "НЕЛЕ-А", Радислав
Боровчанин, с. п. Бијељина
Српске војске бр. 310
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Душана Радовића бр. 47
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "055", Синиша Драгаш с. п.
Бијељина
Српске војске бр. 75
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ЗИП ", Сретен Васић с. п.
Бијељина
Пантелинска бр. бб
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "СЛОГА ", Ђорђе Драгичевић
Душана Барањина бр. 1Б
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "055", Јован Тодоровић с. п.
Дворови
Ново насеље бр. бб
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси "MAXI TAXI", Драган
Гаврић с. п. Бијељина
Саве Мркаља бр. 19
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Патковача
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Потпоручника Смајића
бр. 42/1
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Душана Радовића бр.
4/15
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Јасеновачких мученика
блок 1 бр. 8
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Мајевичка кварт 24
Нови
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "SPEED", Благоја Пантић с. п.
Бијељина
27. Марта бр. 65
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица, Дарко Вуковић с. п. Бијељина
Душана Барањина бр. 29
Е3
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Димитрија Туцовића бр.
25
Бијељина
јавни превоз лица "UT TAXИ", Миодраг Бероња Светозара Ћоровића бр.
267/Б
с. п. Бијељина
јавни превоз лица "ТАКСИ", Милан Јовановић
с. п. Бијељина
јавни превоз лица "ГОЛФ", Мирко Ћулибрк с. п.
Јања
јавни превоз лица "ПЕТ ПЛУС", Младен
Крајшумовић с. п. Бијељина
јавни превоз лица, Предраг Рашковић с. п.
Патковача
јавни превоз лица "TAXI UNIVERZAL",
Миливој Суботић с. п. Бијељина
јавни превоз лица такси, Симо Малић с. п.
Бијељина
јавни превоз лица такси "ЗИП", Иле Ерак с. п.
Бијељина
јавни превоз лица такси "Муња", Предраг
Крагуљ с. п. Дворови
Карађорђева бр. 124
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
2 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Баје Станишића бр. 47
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Бранислав Ивић с. п.
Патковача
Патковача блок 2/120
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Бошко Стојанчевић с.
п. Бијељина
Владике Гаврила бр. 30
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси "Мићко", Милан
Шакота с. п. Бијељина
Душана Радовића бр. 49
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Патковача блок бр.
9/157
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Бошко Аџић с. п.
Бијељина
Иве Андрића бр. 44В
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси "Пет плус", Срђан
Ђогатовић с. п. Пучиле
Пучиле
Пучиле
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Бобан Јосиповић с. п.
Балатун
Балатун
Балатун
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Радомир Божић с. п.
Патковача
Патковача блок 7/85
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Бањалучка бр. 43А
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Душана Радовића бр.
5/40
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Горан Вукадиновић с.
п. Дворови
Његошева бр. 78
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Миладин Спречо с. п.
Бијељина
Пантелинска бр. 44
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Милан Шукић с. п.
Бијељина
Херцеговачка бр. 20
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси "СЛОГА", Недељко
Ристовић с. п. Бијељина
Жичка бр. 12
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Крива Бара
Крива Бара
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Радивоје Тракиловић с.
п. Дворови
Нови насеље бр. бб
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси, Божидар Беровић с. п.
Бијељина
Добровољачка бр. 10
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "такси 202", Милинко Чолић
с. п. Бијељина
Симе Матавуља бр. 5
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица такси "брзи такси", Војко
Брајић с. п. Бијељина
1. Децембра бр. 12/V
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Српске војске бр. 129
Бијељина
јавни превоз лица "брзи такси", Влатко Лале с.
п. Бијељина
Димитрија Туцовића бр.
67
јавни превоз лица такси "Универзал", Слободан
Лукић с. п. Бијељина
јавни превоз лица "Еуро такси", Душан
Мијајловић с. п. Бијељина
јавни превоз лица такси, Бориша Спасојевић с.
п. Бијељина
јавни превоз лица такси "Слога", Здравко Јањић
с. п. Бијељина
јавни превоз лица такси "РОЂО", Родољуб
Пејић с. п. Бијељина
јавни превоз лица такси, Цвико Јовановић с. п.
Крива Бара
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
3 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Јања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Краља Драгутина бр. Б4
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Пучиле бр. 88
Пучиле
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "такси", Жељко Галић с. п.
Пучиле
Ново насеље бр. 1/192
Пучиле
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "такси", Рајо Цвјетковић с. п.
Бијељина
Боре Станковића бр. 35
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Душана Радовића бр.
7/10
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Краља Драгутина бр. 70
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Током цијеле Изградња цјевовода за
године
течности и гасове
Занатска радња за
бушење бунара
F
трговинска радња
G
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Пучиле, центар бр. 8
Пучиле
Лешничка бр. 61
јавни превоз лица "такси", Душан Крндија с. п.
Бијељина
јавни превоз лица "такси", Далибор Малиновић
с. п. Пучиле
јавни превоз лица "такси", Трифко Радановић с.
п. Пучиле
јавни превоз лица такси "АС", Александар
Танасић с. п. Јања
јавни превоз лица "такси", Ново Станић с. п.
Бијељина
јавни превоз лица "такси", Горан Ђокановић с.
п. Бијељина
трговинска радња "ЛИМ", Милан Јовић с. п.
Батар
занатска радња за бушење бунара " ГСВ-АКВА",
Слађан Гајић с. п. Црњелово Горње
Батар
Батар
Црњелово Горње
Горње
Црњелово
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња - киоск "РАДИША", Милена
Симић с. п. Дворови
Карађорђева
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатско трговинска радња "DEARTE", Ненад
Стокић с. п. Бијељина
Живојина Мишића бр.
29
Бијељина
Током цијеле Остала издавачка
године
дјелатност
занатско
трговинска радња
J
трговинска радња
G
трговинска радња "ДТМ", Живана Јањичић с. п.
Бијељина
Милоша Црњанског бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
занатска радња "PC PRINT", Љиљана Станивук,
с. п. Бијељина
Бориса Пастернака 28
Бијељина
Током цијеле Поправка рачунара и
године
периферне опреме
Поправка рачунара
и периферне
опреме
S
угоститељска радња - објекат брзе хране "Г-2",
Гордана Стевановић с. п. Бијељина
Рачанска 113
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
угоститељска радња - кафе бар "AJ" "ВАМ",
Жељко Ристић с. п. Бијељина
Меше Селимовић
етажни дио ПР-6 27
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - ноћни клуб "DALAS",
Милан Јовановић с. п. Суво Поље
Суво Поље
Суво Поље
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
ноћни клуб
I
трговинска радња "ПОЛЕТ ПЛУС", Јована
Тришић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског 148
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
4 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
рачуноводство књиговодство
M
кафе бар
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пицерија
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
чишћење зграда
N
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"агенција ПИН", Немања Тољ, с. п. Бијељина
Кнез Иво од Семберије
19
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
угоститељска радња - кафе бар "КРИСТИЈАН",
Вида Лазић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
трговинска радња "РИБОСПОРТ", Цвјетко
Мићић с. п. Бијељина
трговинска радња "ДАРКО М", Раденко
Јовановић с. п. Бијељина
Живојина Мишића 16
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 94
Бијељина
трговинска радња цвјећара "ОРХИДЕЈА", Војка
Цвијетић с. п. Пучиле
Пучиле
Пучиле
угоститељска радња - пицерија "CIAO", Младен
Јовић с. п. Бијељина
Николе Тесле бб
Бијељина
трговинска радња "ЈВЦ", Миодраг Вујић с. п.
Бијељина
трговинска радња "Mickey Mouse", Весна
Кукарић с. п. Бијељина
занатска радња "СТАН БН", Милан Ђурковић с.
п. Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле спортском опремом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Семберских Ратара 73
Бијељина
Нушићева бб
Бијељина
Иве Андрића Л-9Б
Бијељина
Током цијеле
Основно чишћење зграда
године
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
бифе
I
блокетарска радња
C
трговинска радња
G
Трг Краља Петра
трговинска радња "WEDDING STILL", Радосава Карађорђевића-Робна
кућа "Побједа" II спрат
Пејић с. п. Бијељина
локал бр. 215 и 216
трговинска радња "МИЛКИЋ-2", Алан Милкић
с. п. Бијељина
Стефана Дечанског 27
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња - бифе "NANDY", Јадранка
Живковић с. п. Бијељина
Милоша Обилића 14
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Николе Тесле 19/17
Јања, Ново
насеље
трговинска радња "S&J", Цвијета Школник, с. п.
Бијељина
Браће Гаврић 8
Бијељина
занатска радња - мушки и женски фризерски
салон "SN", Љубинка Новаковић с. п. Бијељина
Професора Бакајлића 35
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска радња "МАКСО", Максо Јовановић с.
п. Јања-Ново Насеље
трговинска радња "AQUA-D", Драган
Цвјетковић с. п. Бијељина
Димитрија Туцовића 131
Производња осталих
Током цијеле
производа од бетона,
године
цемента и гипса
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
5 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "AQUA SHOP", Горан
Гроздић с. п. Бијељина
трговинска радња "САРА-Д", Миланка Сарић с.
п. Балатун
трговинска радња "САРА-М", Миланка Сарић с.
п. Балатун
Улица и број
Милоша Црњанског 157
Балатун
Балатун
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Балатун
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Балатун
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
агенција за пружање књиговодствених услуга
"агенција XСМ", Јасна Љубинковић с. п.
Бијељина
Гаврила Принципа 4/II
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
угоститељска радња - кафе бар "ALTER EGO",
Младен Цвијановић с. п. Бијељина
Душана Барањина 37
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Меше Селимовића бб
Бијељина
Поправка осталих
Током цијеле
предмета за личну
године
употребу и домаћинство
Поправка осталих
предмета за личну
употребу и
домаћинство
S
Светог Саве 19
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Цара Уроша 54
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
године
од вриједности и робним
уговорима
мјењачница
K
угоститељска радња - кафе бар "МАЛА АЛЕЈА",
Велимир Тривун, с. п. Бијељина
Милоша Обилића 81
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - кафе бар "SIEMPRE
ROJA", Славен Павловић с. п. Бијељина
Меше Селимовића 4
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатско трговинска радња "BEEN", Бошко
Стојановић с. п. Бијељина
Нушићева 24
Бијељина
Поправка сатова и
Током цијеле
Поправка сатова и накита
године
накита
S
Светог Саве ББ
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Доситеја Обрадовића
4/1
Бијељина
Током цијеле
Агенције за некретнине
године
Агенција за
пословање
некретнинама
M
Мајора Драгутина
Гавриловића 10
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Душана Барањина 11
Бијељина
Током цијеле
Дјелатности кетеринга
године
кетеринг
I
Попови бб
Попови
гостионица
I
занатско трговинска оптичарска радња
"ФОКУС", Невенка Симић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "MONUMENT",
Мира Видаковић Докнић с. п. Бијељина
Предузетничка радња за обављање мјењачких
послова "ЕФЕКТИВА", Славојка Пејић с. п.
Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "OLD TWINS",
Дајана Митровић с. п. Бијељина
агенција за пословање некретнинама "ЦЕНТАР
НЕКРЕТНИНА", Добринка Радић с. п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "VOGUE ",
Милан Грбић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кетеринг "ФЛАМИНГОТ", Видо Бошњак, с. п. Бијељина
угоститељска радња - гостионица "ОБАЛА
ПЛУС", Радослава Вуловић с. п. Попови
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
6 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња "ЈВЦ", Миодраг Вујић с. п.
Бијељина
Стефана Дечанског бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
занатска фризерска радња "МАРКО", Синиша
Макић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа 22
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска фризерска радња "СОФИЈА", Марина
Шкодник, с. п. Бијељина
Кнез Иве од Семберије
19
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Николе Тесле 10
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Гаврила Принципа 17
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
бурегџиница
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Милована Глишића 49
Бијељина
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
лимарска радња
C
Пантелинска 75
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
Дринска 21
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутоелектричар
G
Рачанска 126
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Милоша Црњанског бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Меше Селимовића 27
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
паркетарска радња "ЈОВАНОВИЋ", Душан
Јовановић с. п. Бијељина
Ћирила и Методија 89
Бијељина
Током цијеле Постављање подних и
године
зидних облога
подополагачка
радња
F
угоститељска радња - мотел "ЗОКА", Милка
Мајсторовић с. п. Дворови
Карађорђева бб
Дворови
Током цијеле Хотели и сличан
године
смјештај
мотел
I
угоститељска радња - кетеринг "ЗОКА ", Милка
Мајсторовић с. п. Дворови
Карађорђева бб
Дворови
Током цијеле
Дјелатности кетеринга
године
кетеринг
I
трговинска радња
G
трговинска радња "HAPPY KIDS", Ивона
Василијевић с. п. Бијељина
угоститељска радња - бурегџиница "FRESH",
Ибраим Абдији, с. п. Бијељина
трговинска радња "No 1", Слађан Ђурђевић с. п.
Бијељина
занатска лимарска радња "ЛИМО МОНТАЖА",
Радослав Росуљаш, с. п. Бијељина
занатско аутомеханичарска радња
"СЕЛИМАГИЋ А", Амир Селимагић с. п.
Бијељина
занатска аутоелектричарска радња "ЋОСИЋ А", Асмир Ћосић с. п. Бијељина
трговинска радња "БИЛА ", Петра
Краишниковић с. п. Бијељина
угоститељска радња - објекат брзе хране
"ЊАМБИ - БН2", Владимир Космајац, с. п.
Бијељина
угоститељска радња - објекат брзе хране
"ЊАМБИ-БН", Владимир Космајац, с. п.
Бијељина
Меше Селимовића 4
трговинска радња " МАС ", Радмила Митровић
с. п. Гојсовац
Гојсовац 20
Гојсовац
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска фризерска радња "ДЕСА", Деса Мићић
с. п. Хасе
Хасе бб
Хасе
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Главичице бб
Главичице
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
лимарска радња
C
занатска лимарска радња "ПСМ", Горан
Миросављевић с. п. Главичице
7 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска аутоелектричарска радња
"АУТОЕЛЕКТРИКА ЗОКА", Зоран Василић с.
п. Бијељина
занатска радња - серис електронике "МИЛЕ",
Милорад Маринковић с. п. Бијељина
занатско трговинска радња
"МИКРОЕЛЕКТРОНИК", Мирко Регодић с. п.
Бијељина
трговинска радња "АГРО - ПРОМЕТ", Зора
Шимон, с. п. Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутоелектричар
G
Бијељина
Поправка електронских
Током цијеле
уређаја за широку
године
потрошњу
занатска РТВ
механичарска
радња
S
Бијељина
Током цијеле Поправка рачунара и
године
периферне опреме
Поправка рачунара
и периферне
опреме
S
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
Душана Радовића 11Г
Бијељина
Стефана Дечанског 92
Милоша Обилића 4
Стефана Дечанског 156
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња и комисион "ОМЕГА",
Момчило Туркић с. п. Патковача
Патковача блок 1 бб
Патковача
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
занатска електричарска радња "ELINS",
Слободан Чакар, с. п. Бијељина
Милоша Обилића 81
Бијељина
Током цијеле Електроинсталациони
године
радови
Електроинсталаци
они радови
F
Димитрија Туцовића 220
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кафе бар
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатско
трговинска радња
G
угоститељска радња - роштиљница "КОД
РАЈКЕ", Рајка Шакота, с. п. Бијељина
трговинска радња "ЕЛМА", Адин Годушевић с.
п. Јања
трговинска радња "ЧЕТВОРКА", Јелена
Гороњић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "IRISH PUB
HARP", Небојша Шикуљак, с. п. Бијељина
трговинска радња "СЕКА-Г", Слађана Рудан, с.
п. Јања
Браће Лазић 122
Јања
Светозара Ћоровића 32
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Нушићева 8
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Карађорђева 29
Јања
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле сатовима и накитом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња "ЈЕЦА", Владо Бошковић с. п.
Нушићева бр. 7 локал 3
Бијељина
Бијељина
занатско трговинска радња "ЗЛАТАР
МАРЈАНОВИЋ", Миле Миловановић с. п.
Бијељина
Нушићева бб
Бијељина
занатска фризерска радња "ДАЦА", Даринка
Копривица, с. п. Црњелово Горње
Црњелово Горње бб
Црњелово
Горње
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска фризерска радња " МИЛИЦА ",
Милица Глигић с. п. Црњелово Горње
Црњелово Горње бб
Црњелово
Горње
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "INDEX", Един Баћевац, с. п.
Јања
Кнеза Милоша 16
8 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Остали
грађевински
инсталацијски
радови
F
кројачка радња
C
занатска радња "SAVIĆ ELECTRONIC", Данило
Милоша Црњанског бб
Савић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Остали грађевински
године
инсталацијски радови
занатска кројачка радња "САВКА", Ратко Лонић
с. п. Бијељина
Гаврила Принципа 17
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
Пантелинска 9
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пекотека
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња - фризерски салон за жене и
мушкарце "ВЕСНА", Веселинка Милинковић с. Милоша Црњанског 137
п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска аутомеханичарска радња "АУТО
СЕРВИС", Зоран Мијатовић с. п. Бијељина
Скендера Куленовића 46
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
угоститељска радња - ноћни клуб "ЈIL", Раде
Лукић с. п. Бијељина
Меше Селимовића 10
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
ноћни клуб
I
угоститељска радња - кафе бар "F CAFFE",
Драган Филиповић с. п. Бијељина
Жртва Фашистичког
терора 9
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - пицерија "ADAGIO",
Радмила Перић с. п. Дворови
Карађорђева бб
Дворови
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пицерија
I
Производња
амбалаже од
пластичних маса
C
угоститељска радња - пекотека ''КРАЉИЦА'',
Тања Марковић с. п. Бијељина
трговинска радња "БЕЛА РАДА", Радиславка
Пелемиш, с. п. Бијељина
Агротржни центар, 17
занатска радња "S PLAST", Рајо Стевић с. п.
Магнојевић Горњи
Магнојевић Горњи бб
занатска радња "ЈОВИЦА ФАСАДЕР", Јово
Новаковић с. п. Бијељина
Незнаних јунака 69/Л9
Магнојевић Током цијеле Производња амбалаже од
године
пластичних маса
Горњи
Бијељина
Током цијеле Фасадни и штукатурни
године
радови
молер и фасадер
F
Чађавица Горња бб
Чађавица
Горња
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња "МОБИЛ ЕЛЕКТРОНИК",
Миљан Кутлачић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског 1/А
Бијељина
Током цијеле Поправка комуникационе сервис мобилних
године
опреме
телефона
S
угоститељска радња - кафе бар "АИР 23",
Јасмина Абдулахагић с. п. Бијељина
Карађорђева 11
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Међаши бб
Међаши
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
године
од вриједности и робним
уговорима
мјењачница
K
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња "САН", Зорица Митровић с. п.
Чађавица Горња
угоститељска радња - кафе бар "AVM", Алексије
Тимић с. п. Међаши
трговинска радња "КАРМЕЛА", Кармела Јовић
с. п. Бијељина
Ортачка предузетника радња - мјењачница
"КОД ПАЈЕ И МИШЕ", Спасоје Јовић и
Миленко Танацковић с. п. Бијељина
издвојена пословна просторија трговина и
комисион "MT FASHION", Зоран Шушљик, с. п.
Бијељина
Нушићева бб
Доситеја Обрадовића ББ
Робна кућа "Побједа"
лок.124
9 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
браварска радња
C
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Патковача
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
фризерска радња
S
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Мјесто
трговинска радња и комисион "МИЛКЕ", Зоран
Шушљик, с. п. Бијељина
Агротржни центар,
продајно мјесто бр.4
Бијељина
занатска браварска радња "БРАВАРИЈА", Јово
Перишић с. п. Дворови
Београдска бб
Дворови
агенција за пружање књиговодствених услуга
"КОДЕКС БР.1 ", Данијела Бојић с. п. Бијељина
трговинска радња "MР", Сњежана Пантић с. п.
Патковача
Душана Радовића 1/22
Патковача
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
Остала трговина на мало
новом робом у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
одјећом у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
половном робом у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
одјећом у
специјализованим
продавницама
занатско трговинска радња "ВАТРОГАС",
Драган Јовичић с. п. Даздарево
Даздарево
Даздарево
Током цијеле
године
трговинска радња "Д&Д", Драгана Перић
Говедарица, с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I на
првом спрату локал бр.
166
Бијељина
Током цијеле
године
трговинска радња "МИКАЦ", Милан Михољчић
с. п. Патковача
Ћипировине 122
Патковача
Током цијеле
године
трговинска радња "FASHION STORE", Драгана
Гојковић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату лок.бр.110
Бијељина
Током цијеле
године
занатска радња - фризерски салон "GOLD
SHINE", Елвира Капор, с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр.1/3
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина лок.бр.168
и 167
Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр.23
Бијељина
Иве Андрића бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Стефана Дечанског 101
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
угоститељска радња - крчма "ПЛАНИНСКА
КОЛИБА ", Невенка Зорић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
занатска кројачка радња "С и С", Ненад Симић
с. п. Бијељина
18. Новембра бр.22
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "ЗОРАНА", Биљана Јекић с.
п. Бијељина
трговинска радња "МИКИ и МИНИ", Свјетлана
Петковић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "КРЧМА",
Кристијан Крстић с. п. Бијељина
занатска пекарска радња "ПЕКАРА МИКИЋ",
Раде Микић с. п. Бијељина
трговинска радња " САЛЕ ", Новица Алексић с.
Меше Селимовића бр.25
п. Бијељина
10 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
угоститељска радња - објекат брзе хране
"ГОТИС - Г1", Горан Стевановић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ТИК - ТАК",
Гордана Бујак, с. п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "ЈАСНА М",
Јасмина Мујкић с. п. Бијељина
занатскa фризерска радња "ДРАГАНА Д",
Драгана Пајић с. п. Патковача
занатска браварско-монтажерска радња
"МЕТАЛ ОПРЕМА", Драго Симић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ЉИЉАНА", Милка
Мајсторовић с. п. Дворови
занатска радња "ДИВ", Драган Станишић с. п.
Бијељина
трговинска радња "БУРКЕ", Сњежана Бурић с.
п. Бијељина
трговинска радња "NETWORK", Љиљана
Фурдуловић с. п. Бијељина
занатска аутомеханичарска радња
"АМОРТИЗЕР СЕРВИС", Милован Мусић с. п.
Бијељина
трговинска радња "СТЕФИ", Жељка Вићановић
с. п. Бијељина
трговинска радња "НИКОЛИНА", Симана
Стевановић с. п. Бијељина
занатска фризерска радња "MACHO", Љиљана
Мачар, с. п. Бијељина
Предузетничка радња за обављање мјењачких
послова "МОНЕТА", Зорица Радовановић с. п.
Бијељина
трговинска радња "PASSAGE", Драга Шикуљак,
с. п. Бијељина
занатска аутомеханичарска радња "МИЛЕ",
Станко Кнежевић с. п. Бијељина
трговинска радња "МИП", Младен Ђукушић с.
п. Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Цара Уроша бр.58
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Патковача
Патковача
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Дворови
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Српске добровољачке
гарде бр.66
Бијељина
Током цијеле Производња амбалаже од
године
пластичних маса
Производња
амбалаже од
пластичних маса
C
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бб
Бијељина
Трговина на мало
рачунарима, периферним
Током цијеле
јединицама и софтвером трговинска радња
године
у специјализованим
продавницама
G
Комитска бр.86
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
Милоша Црњанског
бр.135
Бијељина
Незнаних јунака бр.69
Бранка Радичевића
бр.11
Војводе Степе бр.20
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Српске војске бр.2
Бијељина
тржни центар
"Емпоријум" I спрат
локал бр.164
Бијељина
Светог Саве бр.86
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
од вриједности и робним
године
уговорима
мјењачница
K
Николе Тесле 25
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Главичице
Главичице
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
Николе Тесле 12
Мајевичка бр.105
11 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
угоститељска радња - кафе бар "САНДИЋ",
Горан Сандић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде 93
Бијељина
занатска аутомеханичарска радња "ТОДИЋ",
Ацо Тодић с. п. Бијељина
Карађорђева бб
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња "ЕРИЋ", Вукица Ерић с. п.
Попови
Попови
Попови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска фризерска радња "ЗОРАНА", Зорана
Перковић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског
лок.бр.119
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Буковица
Доња
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Пиперци
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "ГАЈИЋ", Невенка Гајић с. п.
Буковица Доња
Буковица Доња
трговинска радња "БОР - 1", Љупко Ковач, с. п.
Пиперци
Пиперци
трговинска радња "ДИВ 2", Драган Станишић с.
п. Бијељина
Агротржни центар,
ламела А
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Рачанска бр.8
Бијељина
занатско
Током цијеле Услуге заштите уз помоћ
године
безбиједносних система трговинска радња
N
Краља Драгутина
бр.106/2
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Душана Барањина 1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Магнојевић Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
Горњи
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Током цијеле Производња готове хране мјешаона сточне
Средњи
године
за домаће животиње
хране
Драгаљевац
C
занатско трговинска радња "ЗЕДЕР", Никола
Сојић с. п. Бијељина
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"ДУБОВ", Здравко Дубов, с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "SCOTTISH PUB
HIGHLANDER S", Драган Шука, с. п. Бијељина
трговинска радња "МТМ МАРКЕТ", Милан
Тодоровић с. п. Бијељина
трговинска радња "РАФАЕЛО", Бобан Калајџић
с. п. Магнојевић Горњи
Кнез Иве од Семберије
бр.70
Магнојевић Горњи
занатско трговинска радња "Полет", Милан
Миливојевић с. п. Бијељина
Средњи Драгаљевац
занатскa кројачка радња "СТИЛ СП", Сабира
Пазарац, с. п. Бијељина
Доситеја Обрадовића
бр.1
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
12 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња " МИЋО ", Милан Глухић с.
п. Јања
Карађорђева 29
Јања
трговинска радња "VM", Рајка Мирковић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто 153
Бијељина
Милоша Црњанског
бр.20д
Бијељина
Током цијеле Производња производа
године
од крзна
ћурчијско
крзнарска радња
C
Мајевичка бр.92
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Бијељина
Увођење
инсталација
Увођење инсталација
водовода,
Током цијеле водовода, канализације,
канализације, гаса
гаса и инсталација за
године
и инсталација за
гријање и климатизацију
гријање и
климатизацију
F
Српске војске бр.188
Бијељина
Производња осталих
производа од дрвета,
Током цијеле
производња предмета од
године
плута, сламе и
плетарских материјала
столарска радња
C
Мајора Драгутина
Гавриловића 2
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
угоститељска радња - кафе бар "ФИЛМ", Јусуф
Трбић с. п. Бијељина
Нушићева бр.29
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња "АУТО ОТПАД БК", Велибор
Караћ с. п. Љељенча
Љељенча
Љељенча
трговинска радња
G
Милоша Црњанског
бр.121 л 002
Бијељина
трговинска радња
G
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто 24
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
G
Ново насеље
Хасе
Током цијеле
Уградња столарије
године
Уградња столарије
F
Филипа Вишњића бр.2
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Мајора Драгутина
Гавриловића бр.57
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
занатско ћурчиска крзнарска радња "ЈЕЛА",
Томислав Савић с. п. Бијељина
занатска кројачка радња "МОДА М", Госпава
Алексић с. п. Бијељина
занатска водоинсталатерска радња "АКВА",
Омер Исмић с. п. Бијељина
занатска радња "ДРВОЗАН", Сенад Петоњић с.
п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "ЈЕЛЕНА",
Јелена Ракић с. п. Бијељина
трговинска радња "КОНАЦ", Жељка
Цвијановић с. п. Бијељина
агенција за пружање књиговодствених услуга
"КОДЕКС", Весна Гарић с. п. Бијељина
Лазе Костића бр.230
Милована Глишића
бр.24
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "МБ", Бранка Маливојевић с.
"А" продајно мјесто 21 и
п. Бијељина
106
трговинска радња "НАТАША - Т", Озрен
Теофиловић с. п. Бијељина
занатска радња за монтажу гипсаних плоча и
плафона "JOJA KNAUF", Радислав Тодоровић с.
п. Хасе
занатска кројачка радња "SINGER", Џемила
Читаковић с. п. Бијељина
занатска кројачка радња "МИЛА", Мила
Глигоревић с. п. Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Трговина на мало
осталом опремом за
Током цијеле
домаћинство у
године
специјализованим
продавницама
13 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ММ", Стеванија Милошевић
с. п. Јоховац
занатска аутомеханичарска радња "АМИС",
Едина Ћосић с. п. Бијељина
занатска аутомеханичарска радња "АУТО
СЕРВИС САВИЋ", Миладин Савић с. п. Хасе
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Јоховац
Јоховац
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
27. Марта бр.9
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
Хасе
Хасе
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
трговинска радња
G
аутомеханичар
G
трговинска радња "МЕСАРА КОД МИЛЕНКА
СС-2", Миленко Крсмановић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског 18Г
Бијељина
Трговина на мало месом
Током цијеле и производима од меса у
специјализованим
године
продавницама
занатска радња "АУТОМЕХАНИЧАР", Мирсад
Мркаљевић с. п. Бијељина
Димитрија Туцовића
бр.57
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
27. Марта 35
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Главичице
Главичице
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
трговинска радња
G
занатска радња - фризерски салон "БЕБА-Л",
Ђука Ољача, с. п. Бијељина
угоститељска радња - гостионица "БАДЕМ
СРЕЋЕ", Даринка Драгић с. п. Главичице
трговинска радња "ЕРИЋ", Вукица Ерић с. п.
Бијељина
Кнез Иве од Семберије
бр.92
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
угоститељска радња - бифе "СЛАВА", Драган
Стојановић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
рачуноводство књиговодство
M
аутосервис
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
рачуноводство књиговодство
M
агенција за пружање рачуноводствене услуге
"СИГМА 2", Александар Илић с. п. Бијељина
Иве Андрића бр.44
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
занатска радња - аутосервис "КОД ПЕРЕ", Перо
Илић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског
бр.180
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
трговинска радња "ДИАНА", Адријана
Стојановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А" продајно
мјесто 86
Бијељина
трговинска радња "ДИАНА-2", Адријана
Стојановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А" продајно
мјесто 133
Бијељина
агенција за пружање књиговодствених услуга
"AGRAUL", Миодраг Ђорђић с. п. Бијељина
Кнез Иве од Семберије
бр.66
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
14 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Раје Бањичића бр.48
Бијељина
Поправка апарата за
Током цијеле
домаћинство и опреме за
године
кућу и башту
Поправка апарата
за домаћинство и
опреме за кућу и
башту
S
Толстојева бр.32
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутоелектричар
G
занатска радња "УЖАР", Селим Шабановић с. п.
Бијељина
Незнаних јунака бр.1
Бијељина
Производња ужади,
Током цијеле
конопаца, плетеница и
године
мрежа
ужар
C
занатско аутомеханичарска радња
"ЂУКАНОВИЋ", Небојша Ђукановић с. п.
Бијељина
Војводе Степе бр. 11
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
угоститљеска радња - кафе бар "ИНДЕКС",
Анђелија Кнежевић с. п. Попови
Слобомир -Попови
Попови
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - пансион "ИМА ДАНА",
Радиша Благојевић с. п. Бијељина
Браће Гаврић бр. 1
Бијељина
Током цијеле
Остали смјештај
године
пансион
I
Нушићева бр. 24
Бијељина
Прање и хемијско
Током цијеле
чишћење производа од
године
текстила и крзна
Прање и хемијско
чишћење
производа од
текстила и крзна
S
угоститељска радња - кафе бар "БОРИС", Зоран
Ивановић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског, на
Агротржном центру
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - крчма "БУРЕНЦЕ", Зоран
Манигода, с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
20
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
рачуноводство књиговодство
M
Пословно име
агенција за пружање књиговодствених услуга
"КЊИГОВОДСТВО ИН", Свјетлана Илић с. п.
Бијељина
трговинска радња "БИЉАНА", Љубица
Марјановић с. п. Бијељина
занатска радња "МИНИ АГРАР", Горан
Манојловић с. п. Бијељина
занатско аутоелектричарска радња "МИЋО",
Митар Митровић с. п. Бијељина
занатска радња за хемијско чишћење
"ВИДАКОВИЋ", Стана Видаковић с. п.
Бијељина
агенција за пружање рачуноводствене услуге
"БИЛАНС-Б", Љубиша Панић с. п. Бродац Доњи
геодетска агенција "ГЕОТИМ", Зоран Калем, с.
п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "МИРА П",
Мирјана Чеха Плавшић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга и
правну помоћ "LEXPA", Немања Палексић с. п.
Бијељина
Улица и број
Таковска бр.3
Пантелинска бр.82
Бродац Доњи
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
Бродац Доњи
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
Агротржни центар,
објекат "Б"
Бијељина
Инжењерске дјелатности
Током цијеле
и с њима повезано
геодетска агенција
године
техничко савјетовање
M
Мајевичка бр. 1
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Током цијеле
Правне дјелатности
године
правно
савјетовање и
израда правних
докумената
M
1. Маја 11/11
15 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
занатска радња за централно гријање "ЕЛ ТЕРМ", Самир Ћосић с. п. Бијељина
Дринска бр. 19
Бијељина
Увођење
инсталација
Увођење инсталација
водовода,
Током цијеле водовода, канализације,
канализације, гаса
године
гаса и инсталација за
и инсталација за
гријање и климатизацију
гријање и
климатизацију
занатска радња "ГАЈИЋ АУТО - СЕРВИС",
Радославка Гајић с. п. Бијељина
Војводе Степе бр. Бб
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Љељенча
Љељенча
Током цијеле
металостругарска
Машинска обрада метала
године
радња
C
занатска аутомеханичарска радња "ДАРКО",
Дарко Капикул, с. п. Бијељина
Ћирила и Методија бр.
Бб
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
угоститељска радња - кафе бар "NO NAME
CLUB", Велибор Гаврић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр. 35
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - кафе бар "NO NAME
CLUB", Велибор Гаврић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр. 35
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
Бродац Доњи
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња металостругар "BSB - BOŽIĆ",
вл. Божић Жарко, с. п. Љељенча
трговинска радња "ОТПАД МИЛИЋ", Жељко
Милић с. п. Бијељина
трговинска радња "ЈАЊ", Милован Поповић с.
п. Бијељина
трговинска радња " ЗОКА", Љубиша Матковић
с. п. Бродац Доњи
Јурија Гагарина бр. Бб
Владике Николаја бр.
2А
Бродац Доњи
F
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
занатска радња козметичко-фризерски салон
Незнаних јунака бр. бб
"ELITE LOOK", Јелена Марковић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - фризерски салон "ДАВИДОФ",
Радо Благојевић с. п. Бијељина
Браће Гаврић бр.8
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - фризерски салон
"EXCLUSIVE", Љиљана Маловић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр.3
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
угоститељска радња - кафе бар "ВИР", Василије
Ђуровић с. п. Хасе
Хасе
Хасе
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - бурегџиница "ПЕТИЦА
ПЛУС", Ружица Стевановић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр.19
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
бурегџиница
I
угоститељска радња - национални ресторан
"ШАМПИОН", Татјана Вуковић с. п. Бијељина
Мајевичка бр.176
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "МИШО", Миливоје
Живановић с. п. Бијељина
Живојина Мишића бр.2
16 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Чађавица
Доња
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Агротржни центар, Л3 и
Л4, локал ПР 9
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Трњаци
Трњаци
аутосервис
G
угоститељска радња - објекат брзе хране
"СТАНЛИО И ОЛЛИО", Стевица Тодић с. п.
Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр.13
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
занатска радња - фризерски салон "ГОЦА Р",
Гордана Рачановић с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр.49
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Цара Уроша бр. 32
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница и
вулканизер
G
Нушићева 22
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
G
Пословно име
трговинска радња "ЦАКА", Станка Милановић
с. п. Чађавица Доња
трговинска радња "ВРЕЋЕ", Војислав Перић с.
п. Бијељина
занатска аутолимарска радња "ЗОРАН",
Јасминка Арсеновић с. п. Трњаци
занатска радња за прање и подмазивање возила
и вулканизирање гума "HOFMANN", Миодраг
Видовић с. п. Бијељина
занатска радња - мушки и женски фризерски
салон "СЛАВИЦА С", Срећко Бодирогић с. п.
Бијељина
Улица и број
Чађавица Доња
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
трговинска радња "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ КОД
ЈОЦЕ", Миодраг Петрић с. п. Дворови
Светосавска бб
Дворови
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
занатско трговинска радња - златара
"SMARAGD-R", Раденко Ристић с. п. Бијељина
Нушићева бб
Бијељина
Током цијеле Производња накита и
године
припадајућих производа
златарска радња
C
Бијељина
Током цијеле
Основно чишћење зграда
године
чишћење зграда
N
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
трговинска радња и комисион "ВЕРОНА", Сања Милоша Црњанског бр.
бб
Савић с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска козметичарска радња "LUCIA", Сања
Жугић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
занатскa радњa - мушки фризер "БРАНО", Бране
Гаврила Принципа бр.10
Перић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
козметички салон "СУЗА", Сузана Вуковић с. п.
Бијељина
Кнеза Милоша бр.8а
локал 1
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
угоститељска радња - кафе бар "CALIPSO",
Станиша Радић с. п. Црњелово Горње
Црњелово Горње
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска фризерска радња "ELEGANS", Мира
Лазаревић с. п. Бијељина
Нушићева бр.34
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - аутосервис "АСТРА", Душко
Трифковић с. п. Модран
Модран
Модран
аутосервис
G
занатска радња "SHINE", Драгана Радошевић с. Душана Радовића блок 1
бр. 19
п. Бијељина
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"ЕКОНОМИСТ", вл. Наташа Петрић с. п. Бијељина
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 14
локал бр. 2
Милоша Црњанског
бр.бб
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
17 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња књижара "КУЛТУРА",
Владана Лукић с. п. Бијељина
трговинска радња "ВАСКЕ", Радмила Јовић с. п.
Љељенча
занатска столарска радња "САВИЋ", Радосав
Савић с. п. Чађавица Доња
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Љељенча
Љељенча
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Чађавица Доња
Чађавица
Доња
Производња намјештаја
Током цијеле
за пословне и продајне
године
просторе
столарска радња
C
трговинска радња
G
златарска радња
C
Уградња столарије
F
Улица и број
Нушићева бр.13
трговинска радња "ТОЈИЋ-ПРОМ", Мила
Јосиповић с. п. Црњелово Горње
Црњелово Горње
Црњелово
Горње
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатско трговинска радња "ЗЛАТАР - СИМИЋ
(АЦЕ) ЂОРЂЕ", Драгослав Стојиљковић с. п.
Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића 11
Бијељина
Током цијеле Производња накита и
године
припадајућих производа
Саве Ковачевића Д-5
бр.19
Бијељина
Током цијеле
Уградња столарије
године
Николе Тесле бр.6
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Српске војске бр.229
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Ново насеље
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Рача
Рача
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
трговинска радња
G
Уградња столарије
F
трговинско - занатска радња "Mc Macan",
Жељко Мацан, с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "MACCHIATO",
Горан Ракић с. п. Бијељина
трговинска радња "ДРВОЛИК", Милосава
Митровић с. п. Бијељина
угоститељска радња - национални ресторан
"ШАМПИОН Р", Раде Вуковић с. п. Бијељина
трговинска радња "NECO D", Светлана
Дивљановић с. п. Бијељина
трговинска радња "УРКЕ", Светлана
Дивљановић с. п. Дворови
угоститељска радња - бифе "DABLIN B",
Босиљка Марковић с. п. Рача
Раје Бањичића бб
трговинска радња "НОВИТЕТ", Бојка Кукарић с.
п. Бијељина
Нушићева бр. 32
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
специјализованим
године
продавницама
занатско гипсарско - молерска радња "ГОЛУБ",
Голуб Гатарић с. п. Бијељина
Лукијана Мушицког
бр.6
Бијељина
Током цијеле
Уградња столарије
године
18 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "MARKO", Александра
Каностревац, с. п. Бијељина
трговинска радња "АЛЕКСАНДАР-Ј", Милан
Јањичић с. п. Бијељина
заједничка геодетска агенција "GEO - VIN",
Боро Васић и Горан Николић с. п. Бијељина
трговинска радња "NO-NO club", Александра
Ђокић с. п. Бијељина
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто
бр.10
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
године
производима за
домаћинство у
специјализо
G
Кнеза Милоша бр.3
Бијељина
Инжењерске дјелатности
Током цијеле
и с њима повезано
геодетска агенција
године
техничко савјетовање
M
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
године
производима за
домаћинство у
специјализо
G
G
Душана Радовића бр.81
Нушићева бр.7
трговинска радња "БОЈИЋ-М", Мира Бојић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто
бр.134
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
производима за
године
домаћинство у
специјализо
занатска радња "TEHNO-PROM", Јелена Марић
с. п. Бијељина
Херцеговачка бр.14
Бијељина
Током цијеле Производња врата и
године
прозора од метала
браварска радња
C
занатска фризерска радња "ЛЕЛИ", Наташа
Бановић с. п. Црњелово Доње
Доње Црњелово бб
Црњелово
Доње
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска браварска радња "АЛУМЕТАЛ",
Перица Кнежевић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр.40
Бијељина
Мајора Драгутина
Гавриловића 18
Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ВИЗИЈА", Владимир Лазић с. п. Бијељина
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових браварска радња
године
дијелова
Остале стручне, научне и
Током цијеле
савјетовање у
техничке дјелатности, д.
године
пољопривреди
н.
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
трговинска радња
године
за моторна возила
C
M
трговинска радња "СПРИНТ АУТО", Мирослав
Милоша Обилића бр.23
Госпић с. п. Бијељина
Бијељина
занатска фотографска радња "ФОТО СТАНКО",
Станко Драгојловић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Фотографске дјелатности
године
фотографска
радња
M
Доње
Црњелово
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
године
производима за
домаћинство у
специјализо
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
G
ортачка трговинска радња - самопослуга
"СЕКА", Љепосава Богдановић и Рада
Кокановић с. п. Црњелово Доње
трговинска радња "ОПЕРА", Љубана
Јаковљевић с. п. Бијељина
трговинска радња "ГАГИ", Милена Секулић с.
п. Бијељина
Николе Тесле бр.7
Доње Црњелово
27. Марта бр.23
Арсенија Чарнојевића
бр.68
трговинска радња
G
19 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "БУТИК НЕЦА", Снежана
Цвијетиновић Родић с. п. Бијељина
трговинска радња "ЈАНА", Раденка Шатара с. п.
Бијељина
трговинска радња и комисион "НАДА", Нада
Стојкић с. п. Бијељина
занатска радња "baby STARS", Драгиша
Максимовић с. п. Доњи Загони
Улица и број
Мјесто
Рачанска бр.1
Бијељина
1. Децембра бр. бб
Бијељина
Милоша Црњанског 107
Бијељина
Доњи Загони
Доњи Загони
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле Производња осталог
године
намјештаја
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Производња
намјештаја
C
фотокопирање
N
аутопраоница
G
Рачанска бр.9
Бијељина
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
Стефана Дечанског 214
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Нушићева бр.бб
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Ново насеље
Батковић
Производња производа
Током цијеле
од бетона за
године
грађевинарство
блокетарска радња
C
Даздарево ББ
Даздарево
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња - мушки фризерски салон
"БЕНЕШ", Вукашин Василић с. п. Бијељина
Мајора Драгутина
Гавриловића бр.41-А
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска каменорезачка радња "ЦАНЕ", Момир
Глигоревић с. п. Бијељина
Стевана Крњића br.1
Бијељина
Током цијеле Сјечење, обликовање и
године
обрада камена
каменорезачка
радња
C
Попови
Попови
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутоелектричар
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска радња - фотокопир "COPYCO",
Мирослав Бошњаковић с. п. Бијељина
занатска радња - аутопраоница "ЛУКИЋ",
Миленко Лукић с. п. Бијељина
трговинска радња "МЕТРО С", Дарко Тојић с. п.
Бијељина
занатска радња за производњу бетонских
блокова "ЂУРИЋ", Јово Ђурић с. п. Батковић Ново насеље
трговинска радња "БЕБА", Славица Тодоровић
с. п. Даздарево
занатска аутоелектричарска радња
"НИКОЛИЋ", Драган Николић с. п. Попови
трговинска радња "SARA TEX", Босанка
Поповић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто 62 и
63
Бијељина
Агротржни центар, Хала
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња "PASSAGE", Нада Кикић с. п.
"А" продајно мјесто 72 и
Бијељина
73
Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ЦЕПЕЛИН",
Синиша Стевановић с. п. Бијељина
Светог Саве бр.21
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - кафе бар "LA BELLA
MARIA", Милица Благојевић с. п. Бијељина
Змај Јове Јовановића
бр.1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
кафе бар
I
трговинска радња "TDI", Ивана Стевановић с. п.
Бијељина
Нушићева бр.36
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња - кафе бар "ЖИ - БО", Ваја
Бојанић с. п. Бијељина
Браће Гаврић бр.18
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
20 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Солунска бр.57
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
Гаврила Принципа бр.20
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Милоша Црњанског
бр.11
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Љесковац
Љесковац
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
угоститељскa радњa - бифе "СРБИЈА 1", Сава
Боровчанин, с. п. Јања
Николе Тесле бр.1/2
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
угоститељскa радњa - печењара "М3", Гордана
Трифковић с. п. Патковача
Патковача
Патковача
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
печењара
I
Нушићева бр.4
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
бурегџиница
I
Српске војске бр.32
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
савјетовање у
пословању
M
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Пословно име
Улица и број
трговинска радња "САРА", Богданка Торбица, с. Ново насеље, ул.Николе
Тесле бр.12
п. Јања-Ново Насеље
угоститељска радња - крчма "ЛИПОВ ЛАД-КОД
АЦЕ", Ален Бедић с. п. Бијељина
занатска фризерска радња "IN", Борка Лакић с.
п. Бијељина
угоститељска радња - бифе "СУНЦЕ", Савка
Зарић с. п. Бијељина
угоститељскa радњa - бифе "БИФЕ КОД
ДУШКЕ", Душанка Јовић с. п. Љесковац
угоститељскa радњa - бурегџиница "ВЕДРАНА",
Ведрана Ерак, с. п. Бијељина
угоститељскa радњa - кафе бар "ИТАЛИАНА",
Вељко Драшковић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ALFA KONSALTING", Мира Бајић с. п.
Бијељина
трговинска радња погребне опреме. "НАРЦИС
1", Бећир Хамидовић с. п. Бијељина
Цара Уроша бр.63
Милоша Обилића
бр.30/а
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња "ТДС", Сања Игњатовић с. п.
Бијељина
Душана Радовића
бр.2/12
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска аутомеханичарска радња "ЂОЛЕ",
Ђорђе Николић с. п. Бијељина
Цара Уроша бр.44
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
занатска радња аутосервис "НОВАКОВИЋ",
Драган Новаковић с. п. Бијељина
Цара Уроша бр.42
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
G
трговинска радња "БОЖУР БАНЕ", Бранка
Николић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр.68
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
занатска радња - фризерски салон "САЈА",
Савета Терзић с. п. Бијељина
Душана Барањина
ламела Б локал бр.12
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Патковача
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "МВД", Влајко Драгичевић с.
п. Патковача
Патковача блок 7 бр.10
21 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска молерско - фарбарска радња
"СИМИЋ", Цицан Симић с. п. Драгаљевац
Горњи
занатска браварска радња "ЈАНКОВИЋ", Зоран
Јанковић с. п. Љесковац
трговинска радња "МОНТЕ НЕГРО", Дарија
Никић с. п. Патковача
занатско трговинска радња "МОБИ КЛИНИКА",
Дарко Мирковић с. п. Бијељина
трговинска радња "ВИС-М", Војин Маглајчевић
с. п. Бијељина
трговинска радња " МОНТЕ НЕГРО ", Дарија
Никић с. п. Бијељина
занатско стаклорезачка радња "ЛИПОВИЦА",
Јован Вујић с. п. Бијељина
Улица и број
Драгаљевац Горњи
Љесковац
Патковача
Занатски центар код
аутобуске станице
Агротржни центар, у
Хали "А" бр.28
Српске војске бр.186
Саве Ковачевића бр.бб
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Драгаљевац Током цијеле Фарбарски и стакларски занатска молерскоГорњи
године
радови
фарбарска радња
F
Љесковац
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Патковача
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
занатско
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Фарбарски и стакларски
године
радови
занатско
стаклорезачка
радња
F
трговинска радња
G
аутопраоница
G
трговинска радња "ДиГ", Зоран Аврамовић с. п.
Модран
Модран
Модран
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска радња аутопраоница "МИКС", Драган
Лазић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр.30
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Рачанска бр.35
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пицерија
I
угоститељскa радњa - пицерија "АПОЛОН",
Миодраг Петровић с. п. Бијељина
трговинска радња "ШЕФ 3", Милан Мишковић
с. п. Бијељина
Агротржни центар,
Ламела Ц
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
занатска радња "ГОМ", Младен Граховац, с. п.
Бијељина
Пантелинска 76
Бијељина
металостругарска
Током цијеле
Машинска обрада метала
године
радња
C
трговинска радња "КАРАТ", Драгица Петровић
с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. у приземљу
продајни простор бр.5
Бијељина
трговинска радња комисион "ЕУРОМОДА",
Младен Савчић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату локал бр.160
Бијељина
Лешничка бр.15
Јања
угоститељска радња - бифе "ЕКО КАМП", Амир
Агановић с. п. Јања
Трговина на мало
Током цијеле сатовима и накитом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
трговинска радња
G
трговинска радња
G
бифе
I
22 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
забавна радња - забавни парк "ПЕРИЋ", Борка
Перић с. п. Јања
трговинска радња "ПЕТКОВИЋ ПРОМ", Ален
Петковић с. п. Бијељина
трговинска радња " КЛАС ", Радиша Лукић с. п.
Дјелови
агенција за пружање књиговодствених услуга
"ВЕСНА", Весна Урукало, с. п. Бијељина
Улица и број
Николе Тесле бр.6/70
Војводе Петра Бојовића
бр.196
Дјелови
Гаврила Принципа бр.12
трговинска радња "ПРСТЕН", Слободан Остојић
Гаврила Принципа бр.бб
с. п. Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Јања
сезонски у
периоду од
01.04. до Дјелатности забавних и
30.09. у току тематских паркова
календарске
године
Забавна радња
R
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Дијелови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
пилана
C
Мјесто
Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр.3
(испред робне куће)
Бијељина
трговинска радња - комисион "ИЗГЛЕД", Весна
Петричевић с. п. Бијељина
Змај Јовина бр.4
Бијељина
трговинска радња "ТЕА", Љепосава Марковић с.
п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто
бр.102
Бијељина
трговинска радња "ПРСТЕН 2", Слободан
Остојић с. п. Бијељина
занатско тесарска радња "ДРВО ПРОДУКТ",
Милутин Гаврић с. п. Патковача
трговинска радња - цвјећара "ТЕА", Радмила
Секанић с. п. Бијељина
трговинска радња "ПАЛМА", Сњежана
Петричевић с. п. Пучиле
трговинска радња "BODY", Радованка
Тодоровић с. п. Бијељина
Ново насеље блок 6
бр.14
Српске војске бр.5
Пучиле
Меше Селимовића бр.7
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Патковача
Тестерисање и блањање
Током цијеле дрвета (производња
резане грађе);
године
импрегнација дрвета
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Пучиле
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
G
Бијељина
трговинска радња
23 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња "ГОРЕЊЕ ШОП", Мирсад
Дедић с. п. Бијељина
Димитрија Туцовића
бр.90
Бијељина
Трговина на мало
електричним апаратима
Током цијеле
за домаћинство у
године
специјализованим
продавницама
занатска радња - мушки фризер "HARDY",
Миленко Јовановић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр.14
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Димитрија Туцовића
бр.бб
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Доситеја Обрадовића бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
браварска радња
C
трговинска радња "ЦИЛЕ", Весна Преловац, с.
п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "СИТИ",
Славица Рикић с. п. Бијељина
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"АЛФА", Љиљана Стевановић с. п. Бијељина
Димитрија Туцовића
бр.186
занатска браварска радња "СЕРГЕЈ", Ђорђе
Манојловић с. п. Бијељина
Комитска бр.126а
Бијељина
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
занатска радња - мушки фризер "ВЛАДО",
Владимир Нинковић с. п. Бијељина
Рачанска бр.11
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
сезонски у
периоду од
01.07. до Дјелатности забавних и
30.09. у току тематских паркова
календарске
године
Забавна радња
R
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
занатско
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
занатско трговинска радња "БОРИК", Зоран
Бошковић с. п. Бијељина
забавна радња - забавни парк "МиГ", Мирко
Стевановић с. п.Бијељина
занатско трговинска радња "БОРИК 2", Зоран
Бошковић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског
бр.бб
Лазе Костића бр.74
Стефана Дечанског
бр.10
трговинска радња "P&Ž", Жељко Павловић с. п.
Краља Драгутина бр. бб
Бијељина
агенција за пружање књиговодствених услуга
"CODEX C&S", Витомирка Радовановић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ВЕЛИКИ ИЗБОР", Драгољуб
Вићановић с. п. Бијељина
Николе Пашића бр. 22
Нушићева бр. 15
24 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
угоститељска радња - крчма "САНТА
МАРИЈА", Јован Видаковић с. п. Главичице
трговинска радња " МИРЈАНА ", Мирјана Сарић
с. п. Бијељина
трговинска радња "ВЕЛО", Велибор Иконић с.
п. Јања
угоститељска радња - мотел "ЗЕЛЕНОВИЋ",
Зоран Зеленовић с. п. Амајлије
занатска фризерска радња "БИЉАНА С",
Биљана Млађеновић с. п. Бијељина
занатска фризерска радња "STARS M", Маја
Гајић с. п. Бијељина
занатска радња "САВАТИЋ", Станко Саватић
Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Амајлије
Амајлије
сезонски у
периоду од
01.05. до Хотели и сличан
30.09. у току смјештај
календарске
године
мотел
I
Његошева бр. 16
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Меше Селимовића бр. 4
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Увођење
инсталација
Увођење инсталација
водовода,
Током цијеле водовода, канализације,
канализације, гаса
гаса и инсталација за
године
и инсталација за
гријање и климатизацију
гријање и
климатизацију
F
лимарска радња
C
Улица и број
Мјесто
Главичице
Главичице
Лазе Костића бр.13
Карађорђева бр. 29
Краља Драгутина бр. 16
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
занатска лимарска радња "СЕМБЕРИЈА", Омер
Х. Хајдић с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 14
Бијељина
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
угоститељска радња - пекотека "КНЕЗ", Милан
Поњевић с. п. Бијељина
Мајора Милана Тепића
ламела 4 локал бр. 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пекотека
I
угоститељска радња - бифе "ПУШКИН",
Драженко Јевтић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бр. 11,
Д-04 Д-05 приземље
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
трговинска радња
године
облогама у
специјализованим
продавн
G
Бијељина
Остала трговина на мало
прехрамбеним
Током цијеле
производима у
године
специјализованим
продавницама
G
трговинска радња комисион "FASTT", Славиша Милоша Црњанског бр.
бб
Томић с. п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "КИКИЛО", Весна Тркља, с.
п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "САША", Зорица Поњевић с.
п. Бијељина
трговинска радња "КУЋА ЗДРАВЕ ХРАНЕ",
Александар Антић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 28
Агротржни центар,
пословни центар, локал
бр. 4
Милоша Црњанског бр.
бб
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
25 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Патковача
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Рачанска бр. 116
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
угоститељска радња - кафе бар "ADMIRAL
SPORT CAFFE", Гордана Томић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
23А
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња "АУТО РИКАМБИ", Горан
Зекановић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр. 18/2
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
Занатски центар
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пекотека
I
Доситеја Обрадовића
бр.1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
занатска радња "ЕЛЕКТРО - УСЛУГЕ", Мирсад Димитрије Туцовића бр.
90
Дедић с. п. Бијељина
Бијељина
Увођење
инсталација
Увођење инсталација
водовода,
Током цијеле водовода, канализације,
канализације, гаса
године
гаса и инсталација за
и инсталација за
гријање и климатизацију
гријање и
климатизацију
F
занатска фризерска радња "ЉУБИЦА", Љубица
Ђокић с. п. Дворови
Карађорђева бр. бб
Дворови
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Његошева бр. 4
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Браће Гаврића бр. 3/1
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Милоша Обилића бр. 10
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пекотека
I
угоститељска радња - кафе бар "ESTETICO",
Борислав Митровић с. п. Главичице
Главичице
Главичице
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска козметичарско - фризерска радња
"FASHION", Данијела Ђокић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
23А
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Пословно име
Улица и број
трговинска радња "TWITI", Ранка Петковић с. п. Мајевичких Бригада бр.
42/2
Дворови
трговинска радња "ТОМИХ", Милутин Томић с.
п. Патковача
трговинска радња "БИЉА", Милорад Зекић с. п.
Дворови
трговинска радња - драгстор "ГОГА В",
Светлана Владић с. п. Бијељина
угоститељска радња - пекотека "БАЗАР", Санела
Баћевац, с. п. Јања
угоститељска радња - ресторан "АЛО-АЛО",
Брацо Јосиповић с. п. Бијељина
занатска фризерска радња "АНГЕЛА", Ангела
Рачановић с. п. Бијељина
занатска радња - мушки фризер "БУРДУШ",
Мирослава Кујача, с. п. Бијељина
угоститељска радња - пекотека "ИНДЕКС РБ",
Босиљка Милић с. п. Бијељина
Патковача
Мајевичка бр. бб
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
26 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "Д-ДИЈАНА", Дијана Живак,
с. п. Бијељина
занатска радња аутосервис "BOWELDD",
Далибор Перић с. п. Доња Чађавица
трговинска радња "МИНИ МАРКЕТ ЛМ", Лазар
Лазаревић с. п. Црњелово Доње
трговинска радња "МИНИ МАРКЕТ ЛМ-2",
Лазар Лазаревић с. п. Црњелово Доње
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Агротржни центар,
продајно мјесто бр. 161
и 162
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Доња Чађавица
Доња
Чађавица
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
Доње
Црњелово
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Црњелово
Доње
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
аутомеханичар
G
Улица и број
Доње Црњелово
Доње Црњелово бб
трговинска радња "МИНИ МАРКЕТ ЛМ-3",
Лазар Лазаревић с. п. Црњелово Доње
Доње Црњелово бб
Црњелово
Доње
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска аутомеханичарска радња "ОТАЦ И
СИН", Предраг Рашевић с. п. Бијељина
Паје Јовановића бр. 23
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Мајевичка бр. 96
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Карађорђева бр. бб
Дворови
Током цијеле Производња готове хране мјешаона сточне
године
за домаће животиње
хране
C
Велика
Обарска
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска радња фризерски салон "МАРЕЉА",
Јелена Марић с. п. Бијељина
занатска радња мјешаона сточне хране "FARMA
TREND", Ружа Пантић с. п. Дворови
трговинска радња "МИС", Младен Љубојевић с.
п. Велика Обарска
Велика Обарска
трговинска радња "ГУШИЋ", Марко Гушић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 30
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Рачанска бр. 81
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Љељенча
Љељенча
Трговина на мало рибом,
Током цијеле љускарима и мекушцима
трговинска радња
у специјализованим
године
продавницама
G
Нушићева бр. 11
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Пучиле
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска фризерска радња "ЈЕЛЕНА", Јелкица
Ђукић с. п. Бијељина
трговинска радња - рибарница "ШАРАН",
Слободанка Савић с. п. Љељенча
занатска радња фризерско козметички студио
"AGATA", Милена Шешлија, с. п. Бијељина
трговинска радња "ГРАД ПРОМЕТ", Младен
Петровић с. п. Пучиле
Пучиле
27 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска вулканизерска радња и аутопраоница
"КРИСТАЛ", Ђорђе Кнежевић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"БиХ ЦЕНТАР", Давор Илић с. п. Бијељина
занатска радња "SECURITY SERVICE", Зоран
Лукић с. п. Бијељина
трговинска радња "ГЛАВИЧИЦЕ", Младен
Радман, с. п. Главичице
Подручје
пословања
аутопраоница и
вулканизер
G
истраживање
тржишта
M
Кулина Бана бр. 178
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Бијељина
Истраживање тржишта и
Током цијеле
испитивање јавног
године
мњења
Бијељина
Услуге заштите уз
Током цијеле Услуге заштите уз помоћ
помоћ
године
безбиједносних система
безбиједносних
система
N
Главичице
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Петра Кочића бр. 7А
Меше Селимовића 22
Главичице
Бијељина
трговинска радња "СПОРТ-2", Вукашин Ђокић Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 99
с. п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "BLONDI", Добринка
Пелемиш, с. п. Бијељина
Предмет
пословања
Мјесто
трговинска радња "СПОРТ-1", Вукашин Ђокић Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 137
с. п. Бијељина
трговинска радња "ЉИЉА", Тодор Бакајлић с.
п. Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Улица и број
Агротржни центар,
ламеа "Ц"
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
46
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "АТЦ 127", Невенка Игњатић
"А", продајно мјесто бр.
с. п. Бијељина
88
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња "НП-2002", Ђорђе Ђокић с. п.
Бијељина
Ђуре Даничића бр. 1
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска радња пекара "ЂОКИЋ", Жељко Ђокић
с. п. Главичице
Главичице
Главичице
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња " ВЕСНА ", Весна
Убипариповић с. п. Бијељина
трговинска радња "ВЕСНА 2", Весна
Убипариповић с. п. Бијељина
Агротржни центар,
кванташка пијаца
Српске војске 138
28 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Светозара Ћоровића 94
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Мајевичка бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности заступника и
године
посредника у осигурању
посредовање у
осигурању
K
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Гаврила Принципа бр.
13
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Поповљански пут бр. бб
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Дворови
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Амајлије
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Драгаљевац Средњи
Трговина на мало у
неспецијализованим
Драгаљевац Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
Средњи
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "ТРОЈКА", Радомирка
Дивљановић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр. 17
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња фризерски салон "НЕВА",
Невенка Војаковић с. п. Бијељина
Његошева бр. 6
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Пословно име
трговинска радња "ВЕСНА 3", Весна
Убипариповић с. п. Бијељина
трговинска радња "ВЕСНА 4", Весна
Убипариповић с. п. Бијељина
предузетничка радња за заступање у осигурању
"БОНУС", Миладин Кнежевић с. п. - Бијељина
трговинска радња "ПАРИС", Даница
Деспотовић Микача, с. п. Бијељина
трговинска радња "МИМА КОМПАНИ",
Бранкица Маринковић с. п. Бијељина
трговинска радња "DADEX", Споменка
Голубовић с. п. Бијељина
занатска радња "КОНДОР", Љиљана Петровић
с. п. Бијељина
занатска браварска радња "АЛП - ДРАГИЋ",
Зоран Драгић с. п. Дворови
трговинска радња "ВАСИЋ", Драган Васић с. п.
Амајлије
трговинска радња "СЛОГА-ММ", Рада Крњић с.
п. Драгаљевац Средњи
трговинска радња "ЕЛЕКТРО БРАДА", Срђан
Илић с. п. Бијељина
Улица и број
Филипа Вишњића 90
Меше Селимовића бр. 9
Српске војске бр. 26
Дворови
Амајлије
Цара Уроша 58
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
29 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
млин
C
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Бијељина
Током цијеле
Остало штампање
године
графичка радња
C
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
занатска млинарска радња "ОБРИЈЕЖ", Младен
Симић с. п. Обријеж
Обријеж
Обријеж
Током цијеле Производња млинских
године
производа
занатска браварска радња "СТОЈАНОВИЋ",
Марјана Стојановић с. п. Батковић
Батковић
Батковић
Лазе Костића бр. 96
Меше Селимовића бр.
15
занатска графичка радња "DEKORART
ŠTAMPARIJA", Небојша Петрић с. п. Бијељина
угоститељска радња - ресторан "ЛОВАЦ",
Сњежана Тодоровић с. п. Бијељина
трговинска радња "БРЂО", Коста Благојевић с.
п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 92
трговинска радња "ЛАНЕ", Миљан Кокић с. п.
Бијељина
Петрова Гора бр. бб
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња "КРОС", Јадранка Кокић с. п.
Бијељина
Живојина Мишића бр.
27
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Патковача
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
G
C
трговинска радња "КРОС 2", Јадранка Кокић с.
п. Патковача
трговинска радња "ЂОЛЕ", Слађан Кикановић с.
п. Патковача
Патковача бб
Кулина Бана бр. 192
трговинска радња ауто отпад " SPEED ", Ненад
Петричевић с. п. Бијељина
Пантелинска
Бијељина
трговинска радња "МиВ", Ведран Радиш, с. п.
Бијељина
Агротржни центар, иза
Хале
Бијељина
трговинска радња "БОЛЕ", Бошко Предић с. п.
Бијељина
Стефана Дечанског,
Агротржни
центар,пијаца на
отвореном - продајно
мјесто бр. 21
трговинска радња "ЈОВАНОВИЋ - Д",
Доброслав Јовановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто бр.
92 и 93
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња "ЗРНО ПЛУС", Милојко
Глишић с. п. Бијељина
Пантелинска бр. 23
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
занатска радња пекара "МОЈА ПЕКАРА",
Драгиша Владушић с. п. Бијељина
Петроградска
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
30 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња и комисион "КРУНА", Бранка
Мирковић с. п. Бијељина
Улица и број
Нушићева 13
занатска радња "САЛЕ ", Саво Попић с. п.
Бијељина
Краља Драгутина 228
занатска радња фризерско козметички салон
"BELLA", Радислава Плавшић с. п. Бијељина
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 14
трговинска радња "ЗРНО I", Милојко Глишић с.
п. Патковача
трговинска радња "СТОЈА", Стојка Божић с. п.
Бијељина
трговинска радња "КАЗАБЛАНКА", Стојка
Божић с. п. Пучиле
Патковача бб
Рачанска бр. 21
Пучиле бб
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
одржавање и
поправка моторних
возила
G
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Патковача
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Пучиле
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
трговинска радња
G
месар
C
трговинска радња "МАЛЕШЕВИЋ", Влајка
Малешевић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто бр.
31
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатско трговинска радња "МЕСАРА КОД
МИЛЕНКА", Зорица Крсмановић с. п.
Црњелово Горње
Црњелово Горње ББ
Црњелово
Горње
Током цијеле Прерада и конзервисање
године
меса
трговинска радња "FRENKI", Драган Ристић с.
п. Јоховац
трговинска радња "ШОП ЦЕНТАР", Ненад
Драганић с. п. Бијељина
Јоховац
Меше Селимовића бр.
13
Јоховац
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало
козметичким и
Током цијеле
тоалетним препаратима у трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
G
трговинска радња "НЕОН - С", Саша Павловић
с. п. Бијељина
Незнаних јунака 11
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
године
производима за
домаћинство у
специјализо
занатска радња фризерски салон "НАТАША",
Наташа Савић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр. 9
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња "МIX", Милан Голубовић с. п. Милоша Црњанског бр.
111
Бијељина
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
занатска стаклорезачка радња "СТАКЛАР",
Томислав Лепан, с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Обликовање и обрада
године
равног стакла
стаклорезачка
радња
C
Димитрија Туцовића бр.
193
31 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "НАТАША - МС", Марица
Голубовић с. п. Бијељина
занатска фризерска радња "БРАНКА", Бранкица
Арсеновић с. п. Црњелово Доње
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина локал бр.
158 и 159
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Црњелово Доње
Црњелово
Доње
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња
G
трговинска радња
G
графичка радња
C
Улица и број
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња "НАТАША - Г", Наташа
Грујичић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 7
Бијељина
трговинска радња "БОЈАНА А", Миланка
Вукадин, с. п. Бијељина
Димитрије Туцовића бр.
1
Бијељина
Патковача
Патковача
Током цијеле
Остало штампање
године
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска графичка радња "ЕУРОГРАФИКА",
Милан Јовановић с. п. Патковача
трговинска радња "СТЕФАН М", Миле
Убипариповић с. п. Бијељина
трговинска цвјећарска радња "СЛАВИЦА",
Славица Докић с. п. Бијељина
трговинска радња "НЕДА", Недељка Јеремић с.
п. Бијељина
трговинска радња "ЖЕЉАНА", Жељко
Милошевић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
139
Гаврила Принципа бр.
69
Мајевичка бр. 29
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
48
Бијељина
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "АТЦ 116", Цвита Павловић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "N&G", Цвита Павловић с. п. Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 113
Бијељина
Бијељина
38
трговинска радња "ЕМИ", Миленко Дапра, с. п.
Црњелово Доње
Доње Црњелово
трговинска радња "АДИДАС", Саво Пантић с. п. Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 33
Бијељина
трговинска радња књижара "АТЛАС",
Александра Лукић с. п. Бијељина
Рачанска бр. 90
трговинска радња "ДАЦА-Д", Драган Кукарић с. Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 142
п. Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Доње
Црњелово
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
Бијељина
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
32 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска фризерска радња "НАДА", Нада
Ешпек, с. п. Бијељина
трговинска радња "STIL", Јелица Милановић с.
п. Бијељина
занатска радња - мушки и женски фризерски
салон "САША", Тања Костадиновић с. п.
Бијељина
занатска радња фризерски салон за жене
"АЗРИНА", Азра Воденчаревић с. п. Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
27. Марта бр. 49
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 5
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кетеринг
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
Живојина Мишића бр.
56
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 49
трговинска радња "МАКИ", Слађана Радишић с.
Милоша Црњанског 18
п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "МИМА", Радојка Пејаковић Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 8
с. п. Бијељина
Бијељина
угоститељска радња - кетеринг "ХАВАНА",
Драган Карановић с. п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "ВЛАДИМИР", Мирјана
Бјелобаба, с. п. Бијељина
трговинска радња "Т-С-Д-ТЕРМО МЕТАЛ",
Славица Херцеговац, с. п. Бијељина
трговинска радња пољопривредна апотека
"САВИЋ", Лазар Савић с. п. Главичице
Милоша Обилића бр. 81
– локал бр. 15
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 136
Бијељина
Агротржни центар,
локал бр. 4
Бијељина
Главичице
Главичице
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле
Дјелатности кетеринга
године
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња "ДАНЕ", Миленко
Милановић с. п. Дворови
Београдска бр. бб
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска радња фризерски салон
"ВИКТОРИЈА", Тања Горанчић с. п. Бијељина
27. Марта бр. 23
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатско трговинска радња "ЗЛАТАР", Владо
Ристић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског
Бијељина
Током цијеле Производња накита и
године
припадајућих производа
златарска радња
C
Пучиле
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Патковача
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "ТРИ ЛИПЕ", Драгана Милић
с. п. Пучиле
трговинска радња "ТРИ ЛИПЕ 2", Драгана
Милић с. п. Патковача
Пучиле
Патковача бб
33 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Незнаних јунака бр. 75
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатске радње - фризерско козметички салон
"XL", Тања Трифковић с. п. Бијељина
Рачанска бр. 1
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
занатска радња - фризерски студио "НАНА",
Андријана Митровић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
14/3
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатско трговинска радња "Др ГУМИКО",
Слађана Јовичић с. п. Бијељина
Живојина Мишића бр.
50
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
занатска радња мушки фризер "КАСПЕР +",
Мирјана Беновић с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 26
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња
G
Пословно име
трговинска радња "ЈЕЛИЦА-П 2", Милан
Трифковић с. п. Бијељина
трговинска радња "КРУШИК", Ненад Докнић с.
п. Бијељина
Улица и број
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 96
трговинске радње "ЈОВАНА МС", Јована
Јуришић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
134А
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска радња "TOMI PLAST", Томислав
Дупор, с. п. Дворови
Нови Дворови,
Бакрачићи бб
Дворови
Током цијеле Производња врата и
године
прозора од метала
браварска радња
C
Агротржни центар,
локал бр. 13
Бијељина
Производња готових
Током цијеле
текстилних производа,
године
осим одјеће
кројачка радња
C
трговинско - занатска радња "ЕКСКЛУЗИВ 2",
Драгица Секулић с. п. Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А", продајни
простор бр. 125
Бијељина
Производња готових
Током цијеле
текстилних производа,
године
осим одјеће
кројачка радња
C
занатска вулканизерска радња и аутопраоница
"ЂОКИЋ", Ранко Ђокић с. п. Дворови
Карађорђева бр. 52
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница и
вулканизер
G
Љељенча
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
домаћинство и робом од
године
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 58
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Цара Уроша бр. 95
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
вулканизер
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинско - занатска радња "ЕКСКЛУЗИВ",
Драгица Секулић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"НИНА", Хелена Стевановић с. п. Љељенча
трговинска радња "МЕТАЛУРГ", Милован
Секулић с. п. Бијељина
трговинска радња "ШАРАФ", Славиша
Кркељаш, с. п. Бијељина
занатска вулканизерска радња "ГУМИ СЕРВИС ТИГАР", Лука Јанковић с. п. Бијељина
трговинска радња "ВЛАЈА", Маринко Гушић с.
п. Бијељина
Љељенча бр. 21
Агротржни центар, Хала
"А" локал бр. 17
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 87
34 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
фотокопирање
N
Нушићева бр. 6
Бијељина
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
занатска радња пекара "ИВКОВИЋ", Борислав
Ивковић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 36
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
занатска радња пекара "ГРУЈО", Миладин
Грујичић с. п. Бијељина
Пантелинска бр. 17
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
угоститељска радња - роштиљница/ћевабџиница
Војводе Мишића бр. 12
"ГОРАН", Горан Марјановић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
угоститељска радња - кафе бар "GRIZZLY 13",
Младен Миловановић с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 17
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
I
угоститељска радња - роштиљница "ОРБИС",
Љиљана Андрић с. п. Главичице
Главичице
Главичице
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
трговинска радња
G
занатска радња "ТОМО", Томислав Паунић с. п.
Бијељина
занатска радња фризерски салон "DOMINION",
Милоша Обилића бр. 49
Саша Пејић с. п. Бијељина
трговинска радња "МИЛЕ ПРОМ", Миле
Петковић с. п. Бијељина
Галац бр. 2
кафе бар
трговинска радња "ЈЕЛА Б", Јела Бојић с. п.
Бијељина
Агротржни центар,
продајно мјесто бр. 109
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
угоститељска радња - кафе бар "IRISH PUB
CORK", Ведран Вуковић с. п. Бијељина
Душана Барањина бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Карађорђева бр. 52
Дворови
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кројачка радња
C
угоститељска радња - кафе бар "Р", Ранко Ђокић
с. п. Дворови
трговинска радња "ДУЛЕ", Душко Зарић с. п.
Бијељина
Незнаних јунака бр. 4
трговинска радња "ВОКИ", Емил Поштић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
144
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска кројачка радња "STIL S", Љубица
Лукић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
трговинска радња "VENETO", Славиша Челик,
с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
87
трговинска радња "HAPPY- SREBRO", Гордан
Марић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
21
35 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Остала трговина на мало
прехрамбеним
Током цијеле
производима у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Патковача
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на првом
спрату локал бр. 109
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња - месара "САВИЋ", Цвијан
Савић с. п. Бијељина
Кнеза Милоша бр. 3
Бијељина
Током цијеле Прерада и конзервисање
године
меса
месар
C
угоститељска радња - кафе бар "GRAND",
Здравко Ристић с. п. Бијељина
Филипа Вишњића 22
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Нушићева ламела бр. 9
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Међаши
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Пословно име
трговинска радња - пржионица кафе
"ДОМИНГО", Јела Симић с. п. Бијељина
трговинска радња "МИН", Љубиша Јанковић с.
п. Патковача
трговинска радња цвјећара ,ЉУБИЦЕ", Љубица
Миловановић с. п. Бијељина
трговинска радња "ЈОЦО", Мира Продановић с.
п. Бијељина
трговинска радња и комисион "ЖЕМИ", Жељка
Рачановић с. п. Бијељина
занатска радња - фризерски и козметички
студио "ДАРА", Дара Живанић с. п. Бијељина
трговинска радња "ПЕРИЋ", Славојка Перић с.
п. Бијељина
трговинска радња " ЛЕЛА", Радмила Поштић с.
п. Међаши
трговинска радња "РУЖИЦА-3", Радинка
Симић с. п. Дворови
трговинска радња "ЗОРА-С", Зора Симић с. п.
Бијељина
Улица и број
Николе Тесле (занатски
центар код зелене
пијаце)
Патковача блок 7 бр. 65
Милоша Обилића бр. 2
Николе Тесле бр. бб
Незнаних јунака бр. 9-11
локал бр. 16
Међаши
Дворови - Дијелови
Агротржни центар, иза
Хале, продајно мјесто
бр. 26
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
36 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Агротржни центар, у
Хали 156
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Незнаних јунака бр. 105
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
Агротржни центар,
трговинска радња "МЕТАЛ", Милојко Мађун, с.
"Кванташка-Б" уз Халу
п. Бијељина
"А", бр. 6
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска фризерска радња "ДЕЈАНА", Дејана
Стевић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Агротржни центар,
објекат "Б" бр. 3
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
производима за
године
домаћинство у
специјализо
G
Душана Радовића бр.
62А
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
Агротржни центар,
пословни објекат, локал
бр. 2
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Савска бр. 15
Бијељина
Током цијеле Поправка рачунара и
године
периферне опреме
Поправка рачунара
и периферне
опреме
S
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на првом
спрату локал бр. 138
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Пучиле
Пучиле
Током цијеле Производња амбалаже од
године
дрвета
столарска радња
C
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кафе бар
I
трговинска радња
G
Пословно име
трговинска радња "ЗОРА-С 2", Зора Симић с. п.
Бијељина
занатска радња аутоперионица
"ЖИВАНОВИЋ", Жељко Живановић с. п.
Бијељина
трговинска радња "АЊА", Владимир Икић с. п.
Бијељина
занатска радња аутомеханичар "ВЕЉО",
Велимир Васић с. п. Бијељина
трговинска радња "МИЛОШ-Ц", Сњежана
Цвијановић с. п. Бијељина
занатска радња "CODE ELECTRONIC", Жељко
Ђорђић с. п. Бијељина
трговинска радња "PARTY - 21", Раде
Костадиновић с. п. Бијељина
занатска столарска радња "ТОДОРОВИЋ",
Владимир Тодоровић с. п. Пучиле
Улица и број
Незнаних јунака бр. 9/11
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња "СУЗИ", Сњежана
Костадиновић с. п. Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 3
Бијељина
трговинска радња "ИВАНА - Ј", Ранка
Мијатовић с. п. Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А" продајно
мјесто 160
Бијељина
Незнаних јунака бр. 105
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Агротржни центар,
локал бр. 147 и 148
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Српске добровољачке
гарде бр. 16
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - кафе бар
"ТОПАЛОВИЋИ", Горан Маринковић с. п.
Бијељина
угао ул. Незнаних јунака
и ул. Душана Барањина
бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - бифе "МИСТ", Стево
Ђокић с. п. Батковић
Батковић
Батковић
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
угоститељска радња - кафе бар
"ЖИВАНОВИЋ", Жељко Живановић с. п.
Бијељина
трговинска радња " ОЉА +", Миленко
Обреновић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "CODE", Бранко
Ђукановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "КАИШ", Александар Ђурић
уз бр. 323, локал бр.
с. п. Бијељина
101В
37 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска радња - аутопраоница "САНДИЋ",
Горан Сандић с. п. Бијељина
Улица и број
Мјесто
Српске добровољачке
гарде бр. 93
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
трговинска радња
G
бифе
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кројачка радња
C
трговинска радња "Б.Б.Т", Ацо Терзић с. п.
Бијељина
Живојина Мишића бр.
6А/17
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња - бифе "МБ", Милорад
Јовановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А"
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
трговинска радња "НАТАША - Н", Љубица
Милутиновић с. п. Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 143
Бијељина
трговинска радња "ИГОР", Игор Цигановић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 121
Бијељина
трговинска радња "НЕМАЊА", Ристо
Милутиновић с. п. Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 129 и 130
Бијељина
трговинска радња "ЛУКА-С", Милојка Бојић с.
п. Бијељина
Агротржни центар,
продајно мјесто бр. 97
Бијељина
трговинска радња "НОВАКОВИЋ", Милаца
Новаковић с. п. Бијељина
Агротржни центар, иза
Хале, продајно мјесто
бр. 106
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
16
Бијељина
Нушићева бр. 42
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
Током цијеле Постављање подних и
године
зидних облога
подополагачка
радња
F
трговинска радња "ЋЕЋО ЕЛЕКТРО", Цвјетко
Стјепановић с. п. Бијељина
занатска кројачка радња "НИТ", Ружица
Ивановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "АЊА М", Нада Малетић с. п.
"А", продајно мјесто бр.
Бијељина
25
занатска керамичарска радња "МАГДАЛЕНА",
Лазар Ђуровић с. п. Пучиле
Пучиле
Пучиле
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња "СОЈИЋ", Мирослав Сојић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
26
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
производима за
године
домаћинство у
специјализо
G
угоститељска радња - кафе бар "BUFFALO",
Златко Савић с. п. Бијељина
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска радња - фризерски салон "ИВОНА",
Илинка Мићић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића у робној
кући "Побједа" АД
Бијељина, II спрат локал
бр. 237
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња "ЛАНА И РОКИ", Милош
Вуксановић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског Зелена пијаца
Агротржни центар, Хала
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "СТИЛ М", Игор Симеуновић
"А", продајно мјесто 98
с. п. Бијељина
и 111
38 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Агротржни центар,
локал бр. бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
козметичка радња "NAIL STUDIO M", Милена
Василић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр. 2
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
угоститељска радња - коначиште "БРЂАК",
Радан Ђукић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
20
Бијељина
Током цијеле Одмаралишта и остали
године
смјештај за краћи одмор
коначиште
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кројачка радња
C
обућар
S
Пословно име
трговинска радња "СТИЛ М 2", Игор
Симеуновић с. п. Јања
трговинска радња "КНЕГИЊА", Тијана
Тодоровић с. п. Бијељина
Улица и број
Карађорђева 29
Јања
Робна кућа "Побједа"
АД Бијељина, II спрат
локал бр. 240
Бијељина
трговинска радња "ТОЈИЋ", Далибор Тојић с. п. Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 169
Бијељина
трговинска радња "РИП", Тања Говедарица, с. п. Димитрија Туцовића бр.
118
Бијељина
трговинска радња " БРАНКА ", Сузана
Спасојевић с. п. Бијељина
трговинска радња "БРАНКА С", Бранко
Спасојевић с. п. Бијељина
трговинска радња "БОБА ПЛАСТ", Слободанка
Кнежевић с. п. Бијељина
трговинска радња "ГОЦА-Ј", Гордана Јањић с.
п. Бијељина
трговинска радња "Н РАДМИЛА", Радмила
Недић с. п. Јања
Мјесто
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 13
Бијељина
Живојина Мишића бр.
6А
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајни простор
бр. 13
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
музичким и видео
Током цијеле
записима у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Производња остале
Током цијеле
одјеће и прибора за
године
одјећу
Карађорђева бр. 29
Бијељина
занатска радња "STEMIL", Миленко Стојановић
с. п. Бијељина
Слободана Јовановића
бр. 15
Бијељина
занатска радња - обућар "ЕКСПРЕС БОКИ",
Душанка Пајкановић с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 23
Бијељина
Током цијеле Поправка обуће и
године
производа од коже
занатска аутомеханичарска радња "FIATINO",
Дејан Ђуреин, с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр. 137А
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
занатска графичка радња "ДОРА", Далиборка
Деспотовић с. п. Бијељина
Рачанска бр. 90
Бијељина
Током цијеле
Остало штампање
године
графичка радња
C
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
године
од вриједности и робним
уговорима
мјењачница
K
предузетничка радња - мјењачница "ЧВРГИЋ",
Перица Чвргић с. п. Бијељина
на раскрсници ул.
Гаврила Принципа и ул.
Змај Јовина бр. 9Б
39 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
угоститељска радња - коначиште "БРЂАК
ИЛИЈА", Илија Ђукић с. п. Бијељина
угоститељска радња - објекат брзе хране
"ВЛАДИЋ", Бошко Владић с. п. Бродац Доњи
Улица и број
Мјесто
Мајевичка бр. 135
Бијељина
Бродац Доњи
Бродац Доњи
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Одмаралишта и остали
године
смјештај за краћи одмор
коначиште
I
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
занатска сајџијска радња "ПОЛА ОСАМ", Ненад Гаврила Принципа бр.
14
Лакић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Производња сатова
године
занатска сајџијска
радња
C
занатско трговинска радња "MODNI ATELJE
STELLA", Јелица Вуловић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб, II спрат
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
предузетничка радња за заступање у осигурању
"SMSYSTEM", Ненад Секулић с. п. Бијељина
Душана Барањина бр. 1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности заступника и
године
посредника у осигурању
посредовање у
осигурању
K
трговинска радња "ПЛАСТИКА", Живка Гаврић
с. п. Бијељина
Агротржни центар,
локал бр. 14, уз Халу
"А"
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле
Остало штампање
године
графичка радња
C
трговинска радња
G
занатска графичка радња "ГРАФОМИБ", Милан Василија Острошког бр.
28
Митровић с. п. Бијељина
трговинска радња "СЕКА И БАТО", Љубинка
Ђурић с. п. Бијељина
Нушићева 28
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
занатска радња фризерски салон за мушкарце
"ЈАСНА", Јасна Петрић с. п. Бијељина
Браће Гаврић бр. 3/1
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
агенција за пружање интелектуалних услуга
"АГРОФИТ", Александар Несторовић с. п.
Бијељина
Московска бр. 3
Бијељина
Током цијеле Остале стручне, научне и
године
техничке дјелатности
савјетовање у
пољопривреди
M
трговинска радња "ПИМ", Перо Ђокић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
104
Бијељина
трговинска радња
G
трговинска радња "МАЈА", Смиља Стојановић
с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
139
Бијељина
трговинска радња
G
Српске добровољачке
гарде бр. 23
Бијељина
трговинска радња
G
Карађорђева бр. бб
Јања
занатско
трговинска радња
C
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
Сухо Поље
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Батковић
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња "DION`S", Сања Дрљача, с. п.
Бијељина
занатско трговинска радња "САЛЕ", Новица
Алексић с. п. Јања
трговинска радња "ТЕРАЗИЈЕ", Миле Видић с.
п. Сухо Поље
трговинска радња "БАТО 111", Благиша
Николић с. п. Батковић
Сухом Пољу
Батковић
трговинска радња и комисион "LORIE", Оливера Змај Јове Јовановића бр.
10
Вићановић с. п. Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
40 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња и комисион "LORIE 2",
Оливера Вићановић с. п. Бијељина
Улица и број
Нушићева бб
Мјесто
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
лимарска радња
C
трговинска радња "LORIE-EXTREME INTIMO",
Гаврила Принципа 13-Г
Оливера Вићановић с. п. Бијељина
Бијељина
занатска лимарска радња "ЛИМАР ЂУКИЋ",
Радиша Ђукић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
158
Бијељина
занатско трговинска радња златара
"ШОРПИОН", Драган Лукић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
6
Бијељина
Током цијеле Производња накита и
године
припадајућих производа
златарска радња
C
трговинска радња "ЗЕЛЕНАРА", Добринка
Вуковић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
34
Бијељина
Трговина на мало воћем
Током цијеле и поврћем у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Батковић
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
године
од вриједности и робним
уговорима
мјењачница
K
трговинска радња "НАПРЕДАК", Звонимир
Симеуновић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 15
занатска радња кројачки салон "СЛАВИЦА 11", Димитрија Туцовића бр.
1
Славица Жужа, с. п. Бијељина
трговинска радња "ДИЈАМАНТ 1", Небојша
Владисављевић с. п. Батковић
Батковић
на углу ул. Гаврила
предузетничка радња - мјењачница "MONETA",
Принципа и ул. Доситеја
Здравко Миловановић с. п. Бијељина
Обрадовића бр. 8Ц
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
132
Бијељина
трговинска радња "ГАНА-Н", Предраг Николић
с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
АД Бијељина, I спрат
локал бр. 163
Бијељина
трговинска радња "ФОРД", Златомир Жепинић
с. п. Бијељина
Рачанска бр. 34
Бијељина
трговинска радња "ВАЊА", Вања Танић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ВИЋАНОВИЋ", Радмила
Вићановић с. п. Суво Поље
трговинска радња "COOL", Ивана Ђукић с. п.
Бијељина
Суво Поље
Српске добровољачке
гарде бр. 111
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало играма
Током цијеле и играчкама у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
трговинска радња
године
за моторна возила
G
G
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
Суво Поље
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
41 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
трговинска радња "ДАЛИ", Мирослав Делипара,
Јурија Гагарина бр. 86
с. п. Бијељина
занатска електромеханичарска радња "ДИМ
ЕЛЕКТРОНИКА", Драган Ковачић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ВИТА МС", Младен Сенић с.
п. Јања
Карађорђева бр. 42
Браће Лазић бр. 85
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Поправка електронских
Током цијеле
уређаја за широку
године
потрошњу
занатска РТВ
механичарска
радња
S
Мјесто
Трговина на мало пићима
Током цијеле
у специјализованим
трговинска радња
године
продавницама
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Јања
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "БАТО Т", Бранислав Тодић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
56
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња "ЦЕНТАР", Јела Савић с. п.
Црњелово Горње
Црњелово Горње
Црњелово
Горње
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска радња - фризерски и козметички салон
"CAT", Марија Васић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 13
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Милоша Обилића 81
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пицерија
I
Карађорђева бр. бб
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
угоститељска радња - пицерија "БРОЈ 1",
Велибор Ракановић с. п. Бијељина
угоститељска радња - ресторан "ЛОВАЦ", Џевад
Софић с. п. Јања
трговинска радња "А и М", Тања Мирић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ЈЕЛЕНА - Т", Јелена Тојић с.
п. Бијељина
Агротржни центар, уз
Халу "А", продајно
мјесто бр. 14
Бијељина
Змај јовина бр. 26
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња - комисион "ДРАГАНА 1",
Драгана Веселиновић с. п. Бијељина
Живојина Мишића бр.
6А
трговинска радња и комисион "СТЕФАН - Р",
Слободанка Јарић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
АД Бијељина, I спрат
локал бр. 146
Бијељина
трговинска радња "ЦАЦА", Славица Кнежевић
с. п. Бијељина
Српске војске бр. 5
Бијељина
занатска радња - фризерски салон "РАДА", Рада
Сорак, с. п. Дворови
Карађорђева бр. бб
Дворови
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Бијељина
трговинска радња "РОМАНИЈА", Весна
Радовановић с. п. Бијељина
Вука Караџића бр. бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
фризерска радња
S
Трговина на мало
Током цијеле производима од дувана у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
G
42 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ЗЕМА", Сеад Османбашић с.
п. Јања
занатска брусачка радња "КРОНЕР", Рајко
Милић с. п. Бијељина
трговинска радња "Д и В", Весна Јововић с. п.
Бијељина
угоститељска радња - салон "EXKLUZIV",
Јована Стајић с. п. Бијељина
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Војводе Степе бр. 19
Јања
Милоша Обилића бр. 20
Бијељина
металостругарска
Током цијеле
Машинска обрада метала
године
радња
C
Душана Радовића бр.
4/19
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Комитска бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
салон за посебне
прилике
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња "ПЕЂА БОЈС", Ненад Јакшић
с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр. бб
трговинска радња "УКУС", Рајко Јегдић с. п.
Бијељина
Николе Тесле (зелена
пијаца)
Бијељина
трговинска радња "БОР", Дражен Симић с. п.
Јања
Карађорђева бр. бб
Јања
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ANGLIA V", Верица Амиџић с. п. Бијељина
Професора Бакајлића
бр. 15
Бијељина
Током цијеле
Остало образовање
године
курсеви за стране
језике
P
трговинска радња "МИЦА", Саша Благојевић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
79
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатско трговинска радња месара и рибара
"КОД НИЏЕ", Мирослав Милић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Прерада и конзервисање
године
меса
месар
C
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
Агротржни центар, Хала
Стефана Дечанског бр.
114
трговинска радња "НАДА ", Нада Савић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А", продајно
мјесто бр. 152
трговинска радња "САНДРА Ј", Јовица Јоцић с.
п. Бијељина
Агротржни центар, уз
Халу "А", продајно
мјесто бр. 6 и 7
трговинска радња "РАДА", Радојка Говедарица,
с. п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
трговинска радња комисион "ВЕРДИ", Милица
Савић с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 2
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
43 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "МС", Милица Ерић с. п.
Ченгић
занатска радња фризерски салон "АФРО",
Свјетлана Кокановић с. п. Бијељина
трговинска радња "ДАЦА РОДА", Далиборка
Недић с. п. Јања
трговинска радња "СТЕФАН С", Стефан
Станишић с. п. Бијељина
занатска радња - паркетар "ДУЛЕ", Душан
Ивановић с. п. Бијељина
трговинска радња "MIPROM - D", Андонија
Јеремић с. п. Бијељина
занатска радња мушки фризерски салон и
бријачница "ССМОКИ", Садик Хрустанбеговић
с. п. Бијељина
трговинска радња "КОРЗО", Драгица Јовановић
с. п. Бијељина
занатска радња аутосервис "ПИТ СТОП",
Бранимир Гордић с. п. Бијељина
угоститељска радња - пицерија "МИЛАНО",
Татјана Николић с. п. Бијељина
Улица и број
трговинска радња и комисион "БЛИЦ 2",
Синиша Пелемиш, с. п. Бијељина
занатска радња мушки и женси фризерски салон
"СТИЛ М", Милица Мићић с. п. Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Ченгић
Ченгић
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Потпоручника Смајића
бр. бб
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
подополагачка
радња
F
Ново насеље, ул. Николе
Тесле бр. 16/19
Агротржни центар,
приземље пословне
зграде
Бијељина
Трговина на мало
новинама, папиром и
Током цијеле
писаћим прибором у
године
специјализованим
продавницама
Краља Драгутина бр.
149
Бијељина
Током цијеле Постављање подних и
године
зидних облога
Милоша Црњанског бр.
1
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Мајевичка бр. 39
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле спортском опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Душана Радовића блок I
бр. 19
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
Николе Тесле бр. 6
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пицерија
I
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Гаврила Принципа бр.
13
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Српске војске бр. 63
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
угоститељска радња - роштиљница/ћевабџиница
Саве Ковачевића бр. бб
"ГЕРМА", Јадранка Јефимић с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "БЛИЦ", Синиша
Пелемиш, с. п. Бијељина
Мјесто
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина, I спрат
локал бр. 171
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "БОБА-С", Тамара Самарџић
"А", продајно мјесто бр.
с. п. Бијељина
167
44 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
163
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска радња - мушки и женски фризерски
салон "СТИЛ М2", Милица Мићић с. п. Јања
Карађорђева бр. 141
Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња "ДИВА", Јасна Грујић с. п.
Јања
Агротржни центар,
продајно мјесто бр. 18
Јања
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
аутолимар
G
трговинска радња
G
Пословно име
трговинска радња "БОБА-С 2", Тамара
Самарџић с. п. Бијељина
Улица и број
Агротржни центар, Хала
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња "ДАЦА - ПРОМЕТ", Радован
"А", продајно мјесто бр.
Пашић с. п. Бијељина
17
Бијељина
трговинска радња "ГОЛФ", Јован Јовановић с. п.
Бијељина
Мајевичка бр. 96
Бијељина
занатска аутолимарска радња "DAS", Един
Дургутовић с. п. Јања
Косовска бр. 161
Јања
трговинска радња "ДИЈЕЛОВИ", Даринка
Тешић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
168
Бијељина
Вршани
Вршани
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
занатска радња - аутосервис "НЕЂО 2", Недељко
Стефана Дечанског бр. 8
Марковић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
занатска обућарска радња и израда кључева
"ШУСТЕР", Афан Хаџихајдић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Поправка обуће и
године
производа од коже
обућар
S
Љесковац
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
пржионица кафе
C
стаклорезачка
радња
C
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска радња - аутосервис "НЕЂО", Недељко
Марковић с. п. Вршани
трговинска радња "ЦЕНТАР - ПРОМ", Јоцо
Тешић с. п. Љесковац
Нушићева бр. бб
Љесковац
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"ЉУБИЦА", Љубица Лукић с. п. Бијељина
Цара Уроша бр. 15
Бијељина
занатско трговинска радња - пржионица кафе
"DIN", Фахрет Хуремовић с. п. Јања
Занатски центар
Јања
занатска стаклорезачка радња "СТАКЛО РАМ", Нада Малиџа, с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 24
Бијељина
трговинска радња "ЋИРО", Миро Тодоровић с.
п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
47
Бијељина
Агротржни центар, уз
Халу "А", продајно
мјесто бр. 4
Бијељина
трговинска радња "ВАЊА Т", Нада Тодоровић с.
п. Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле Обликовање и обрада
године
равног стакла
Трговина на мало
Током цијеле спортском опремом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
45 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
аутосервис
G
фризерско козметичарска
радња
S
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "МАРЈАНА", Петар Зељкић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
124
занатска радња - аутосервис "NBS", Никола
Баић с. п. Хасе
Хасе
Хасе
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
занатска фризерско козметичарска радња "X STYLE", Слађана Крајишник, с. п. Бијељина
Филипа Вишњића бр.
135
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
занатска браварска радња "РАДИОНИЦА
КАЛАБИЋ", Андрија Калабић с. п. Даздарево
Даздарево
Даздарево
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Бијељина
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
лимарска радња
C
угоститељска радња - бифе "GRAND +", Радосав Велика Обарска, засеок
Лопандићи
Ђокић с. п. Велика Обарска
Велика
Обарска
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
угоститељска радња - кафе бар "GRAND + 2",
Радосав Ђокић с. п. Батковић
Батковић
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска лимарска радња "ЛИМАР ИЗО", Илијаз
Трбић с. п. Бијељина
Светог Саве бр. 32
Батковић
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
18
Бијељина
трговинска радња - аутоотпад "ЦИЦАН С",
Миливоје Савић с. п. Јања
Карађорђева бр. бб
Јања
угоститељска радња - кафе бар "РОМАНСА",
Емир Грухоњић с. п. Јања
Карађорђева бр. 137
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - крчма "ИМПЕРИЈА",
Саво Лазић с. п. Батковић
Батковић
Батковић
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
занатска вулканизерска радња и аутопраоница
"ТЕШИЋ", Јоцо Тешић с. п. Љесковац
Љесковац
Љесковац
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница и
вулканизер
G
угоститељска радња - кафе бар "ТЕШИЋ 2",
Јоцо Тешић с. п. Љесковац
Љесковац
Љесковац
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска радња - аутопраоница "ЦИЦАН - С",
Миливоје Савић с. п. Јања
Карађорђева бр. бб
Јања
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
занатаска радња - мушки фризерски салон
"АДИ", Менсур Муласалиховић с. п. Јања
Карађорђева бр. 163
Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кројачка радња
C
трговинска радња "ДАДО - Ј", Миленко
Јовановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "ЈЕЛЕНА Ђ", Јелена Ђокић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
140
Бијељина
трговинска радња "ЈЕЛЕНА - Н", Гордана Недић Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 45
с. п. Бијељина
Бијељина
занатско трговинска радња "ОПТИКА ЛУКИЋ",
Српске војске бр. 14А
Оливера Лукић с. п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "V-ENTERIJER", Вахид
Нуркић с. п. Бијељина
занатска радња - кројачки салон "БЕБА",
Јелисавка Караћ с. п. Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
Стефана Дечанског бр.
27
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
Иве Андрића бр. 56
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
46 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ВАЊА", Дијана Бошковић с.
п. Пучиле
занатска пекарска радња "ЗЛАТНО КЛАСЈЕ",
Свјетлана Крстић с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "ЈУПИТЕР",
Миленко Госпавић с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "РОМИНГ",
Миленко Госпавић с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "МАРКОВИЋ",
Драган Марковић с. п. Патковача
занатска радња млин "ЗЛАТНИ КЛАС", Славко
Крстић с. п. Трњаци
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
пекара
C
Пучиле
Пучиле
Живојина Мишића бр.
23
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Патковача
Патковача
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
одржавање и
поправка моторних
возила
G
Трњаци
Трњаци
Током цијеле Производња млинских
године
производа
млин
C
Николе Тесле бр. 8
Николе Тесле бр. 10
Бијељина
Трговина на мало рибом,
Током цијеле љускарима и мекушцима
трговинска радња
у специјализованим
године
продавницама
G
Главичице
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Главичице, код школе
Главичице
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Патковача
Патковача
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Црњелово Горње
Црњелово
Горње
Током цијеле Производња млинских
године
производа
млин
C
трговинска радња "РОТО", Драго Јовић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
71 и 81
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска радња - фризерски салон "ЕЛИТЕ",
Сања Симеуновић с. п. Бијељина
Светог Саве бр. 86
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Попови
Попови
браварска радња
C
трговинска радња комисион "ПАСАЖ", Драгана
Скочајић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина, I спрат
локал бр. 132
Бијељина
трговинска радња
G
угоститељска радња - кафе бар "ASTORIJA",
Зоран Илић с. п. Јања
Николе Тесле бр. 8/36
Јања
кафе бар
I
трговинска радња "РИБАРА ЧИЧА", Драган
Лазић с. п. Бијељина
трговинска радња "МИНИ МАРКЕТ ИЛИЋ",
Драгица Илић с. п. Главичице
трговинска радња "МИНИ МАРКЕТ ИЛИЋ 2",
Драгица Илић с. п. Главичице
угоститељска радња - кафе бар "МАРКОВИЋ 2",
Драган Марковић с. п. Патковача
занатска радња - млин "ВИДИЋ", Зоран Видић
с. п. Црњелово Горње
занатска браварска радња "ЈОВИЧИЋ", Станко
Јовичић с. п. Попови
Стефана Дечанског бр.
94
Главичице, главни пут
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
47 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
трговинска радња "ПОШТИЋ", Љубица Поштић Српске добровољачке
гарде бр. 69
с. п. Бијељина
Мјесто
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Трговина на мало
Током цијеле спортском опремом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле спортском опремом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
графичка радња
C
трговинска радња "СПОРТ", Ведранко Иконић
с. п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
трговинска радња "ЈОСИПОВИЋ", Здравка
Војновић с. п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
трговинска радња "EXCLUSIVE", Зоранка Лазић
с. п. Јања
Карађорђева бр. 124
Јања
Рачанска бр. 129
Бијељина
Током цијеле
Остало штампање
године
Кванташка пијаца на
АТЦ, продајно мјесто
бр. 4
Бијељина
Трговина на мало воћем
Током цијеле и поврћем у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Његошева бр. 36
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска графичка радња "ГРАФИКА ГОЛЕ",
Никола Голе, с. п. Бијељина
трговинска радња "ВОЋЕ-ПРОМ", Мира
Станковић с. п. Бијељина
занатска радња - мушки фризерски салон "АЦО
БРИЦО", Александар Ристић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ИРАЦ", Саша
Кобеља, с. п. Бијељина
трговинска радња комисион "BRONX", Марица
Перић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1 у
Робној кући "Побједа"
а.д. на првом спрату
локал 147
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња "ЖУЖА", Сњежана Жужа, с.
п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
трговинска радња "МИРЈАНА", Мирјана
Крајишник, с. п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
Српске војске бр. 280
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
угоститељска радња - кафе бар "НАДИЋ",
Панто Миловановић с. п. Бијељина
трговинска радња "РАДА", Радмила
Иванишевић с. п. Јања
Ново насеље, ул. Николе
Тесле бр. 18/15
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "УНА-1", Ежен Станаревић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
166
Бијељина
трговинска радња комисион "BLONDY", Бојан
Мирковић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
23А
Бијељина
трговинска радња и комисион "МАРКО С",
Тања Зарић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1 у
Робној кући "Побједа"
а.д. на првом спрату
локал бр. 113
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
48 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Ивана Горана Ковачића
бр. 26
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Карађорђева бр. 251
Јања
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница и
вулканизер
G
Ћирила и Методија бр.
47
Бијељина
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Карађорђева бр. 157
Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња "Н", Споменка Павловић с. п.
"А", продајно мјесто бр.
Бијељина
149
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
агенција за пружање интелектуалних услуга
"EXPERTIZA", Цвијетин Живановић с. п. Доње
Црњелово
Доње
Црњелово
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
савјетовање у
пословању
M
Меше Селимовића бр. 2
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Московска 56
Бијељина
Током цијеле Рачунарско
године
програмирање
рачунарско
програмирање
M
трговинска радња
G
занатско
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња "АS", Аљо Смајић с. п.
Бијељина
занатска вулканизерска радња и аутопраоница
"КОД САМЕТА", Самир Насуфовић с. п. Јања
занатска браварска радња "МИТРОВИЋ",
Немања Митровић с. п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "МБ",
Мухамед Буквић с. п. Јања
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "СКОКИЋ", Јалда Скокић с.
п. Јања
агенција за пружање интелектуалних услуга
"CODE IT", Саша Чутурић с. п. Бијељина
Доње Црњелово
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "МИЛЕТИЋ", Горан Милетић
"А", продајно мјесто бр.
с. п. Бијељина
Бијељина
89
занатско трговинска радња "MEGA MOBIL S",
Срђан Стјепановић с. п. Бијељина
трговинска радња "CENTAR SHOP", Славиша
Гаврић с. п. Бијељина
занатска радња - пекара "КЛАС СБ", Фадил
Ходај, с. п. Бијељина
занатска фотографска радња "ФОТО ТОМИЋ
Д", Добринка Томић с. п. Бијељина
трговинска радња " ПОДРИЊЕ ", Џевад
Спречак, с. п. Јања
занатска радња мушки фризерски салон "АДЕМ
И ЏЕНЕТА", Алмир Гутић с. п. Јања
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1,
Робна кућа „Побједа“
приземље локал бр. 6
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
Вука Караџића бр. бб
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Пантелинска бр. 3
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Робна кућа "Побједа"
АД Бијељина у
приземљу локал бр. 14
Бијељина
Током цијеле
Фотографске дјелатности
године
фотографска
радња
M
Меше Селимовића бр.
39
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Карађорђева бр. 151
Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
49 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња "ГАГА", Драгана Гаврић с. п.
"А", продајно мјесто бр.
Бијељина
115
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
угоститељска радња - гостионица "OSSA",
Славица Шошкић с. п. Патковача
Патковача
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
трговинска радња
G
печењара
I
ужар
C
фризерска радња
S
Пословно име
Улица и број
Агротржни центар, Хала
Патковача
трговинска радња "DELTA", Драгица Томић с.
п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
угоститељска радња - печењара "МИРНИ
КУТАК", Драган Каностревац, с. п. Бијељина
27. Марта бр. 40
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
Бијељина
Производња ужади,
Током цијеле
конопаца, плетеница и
године
мрежа
занатска радња "BUFALO", Горан Крстановић с. Меше Селимовића бр.
27
п. Бијељина
занатска радња - мушки фризер "МУШЕ",
Мухамед Јунузовић с. п. Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Тржни центар
Јања
Филипа Вишњића бр. 28
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
занатска аутолимарска радња "ЦОЛЕ", Зоран
Јењић с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 35
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутолимар
G
козметичарски салон "BUTTERFLY", Данијел
Ковачевић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр. 14
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
Занатски центар
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска радња - аутопраоница "КИС", Илдмир
Кочић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "АРТ - 2",
Мирзет Хаџић с. п. Јања
трговинска радња комисион "FASTT", Славиша
Томић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
291
Бијељина
трговинска радња "FANCY", Славиша Томић с.
п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
111
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Дворови
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
Трифка Грабежа бр. 8
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
угоститељска радња - крчма "ЛАКИ", Жељка
Лакић с. п. Вршани
Вршани
Вршани
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
трговинска радња "САЊА", Сања Гагић с. п.
Бијељина
Агротржни центар,
ламела "Б", простор пр.
8
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "СЛАВУЈ", Драгана
Тодоровић с. п. Дворови
занатска пекарска радња "ПЕКАРА АЛЕКСА",
Раденко Пелемиш, с. п. Бијељина
трговинска радња "КРАЈИНА СС", Српко Савић Доситеја Обрадовића бр.
4
с. п. Бијељина
50 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
трговинска радња "АДА", Драган Јовановић с. п. Живојина Мишића бр.
6А
Бијељина
занатска радња "ЛИФТАЏИЈА", Добривоје
Кукарић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
10
Мјесто
Бијељина
трговинска радња "МИЛЕ-Р", Слађана
Радовановић с. п. Вршани
занатска радња за производњу кора од брашна
"ДОМАЋЕ КОРЕ", Раденко Пелемиш, с. п. Хасе
трговинска радња МИЛЕНА", Нада Дувњак, с.
п. Бијељина
трговинска радња "ТИЛИА", Бојана Марковић с.
п. Љељенча
Вршани
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Остали
грађевински
инсталацијски
радови
F
Током цијеле Остали грађевински
године
инсталацијски радови
Бијељина
Трговина на мало играма
Током цијеле и играчкама у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња за
производњу кора
од брашна
C
трговинска радња
G
Љељенча
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Вршани
Хасе
Хасе
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
146
Бијељина
Љељенча
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
Предмет
пословања
Бијељина
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "Н и С", Бојана Стојановић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
101
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Производња макарона,
Током цијеле резанаца, кускуса и
сличних производа од
године
брашна
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња "ДИС", Снежана Микановић
с. п. Модран
Модран
Модран
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатски фризерско - козметички салон
"ПРОФИЛ", Љиљана Црњански, с. п. Бијељина
Бориса Пастернака бр.
32
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
угоститељска радња - пекотека "АЛЕКСА",
Раденко Пелемиш, с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
14
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пекотека
I
Косовска бр. 119
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Агротржни центар, Хала
"А" бр. 1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пекотека
I
трговинска радња
G
бурегџиница
I
трговинска радња "СААН-3", Салко Зечкановић
с. п. Јања
угоститељска радња - пекотека "АЛЕКСА 2",
Раденко Пелемиш, с. п. Бијељина
трговинска радња "ЂУРО", Миленко Давидовић
с. п. Бијељина
Агротржни центар, иза
Хале, продајно мјесто
бр. 10
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
угоститељска радња - бурегџиница "ДУГА",
Гудало Гојко, с. п. Бијељина
Димитрија Туцовића бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
51 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "КРСТИЋ Б", Бранкица
Крстић с. п. Бијељина
угоститељска радња - ресторан "НОВИ МАН",
Стојан Мићић с. п. Чађавица Доња
агенција за књиговодство "КНЕЖЕВИЋ",
Љиљана Лукић Кнежевић с. п. Бијељина
трговинска радња "ТРОЈКА 2", Радомирка
Дивљановић с. п. Бијељина
занатска радња "БАХ", Зорица Барбу, с. п.
Бијељина
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
38
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Чађавица Доња
Чађавица
Доња
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Производња
амбалаже од
папира и картона
C
трговинска радња
G
Улица и број
18. Новембра бр. 32
Краља Драгутина 161
Производња таласастог
Током цијеле папира и картона и
амбалаже од папира и
године
картона
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Саве Шумановића бр. 43
Бијељина
трговинска радња "ПЛУС", Божана Јевтић с. п.
Бијељина
Стефана Дечанског бр.
бб
Бијељина
ортачка занатска радња - пржионица кафе "BN
GOLD", Славиша Веселиновић и Милан Гаврић
с. п. Бијељина
Душана Радовића 5/25
Бијељина
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
пржионица кафе
C
трговинска радња и комисион "М&М",
Мирослава Марковић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1 у
Робној кући "Побједа"
а.д. на првом спрату
локал бр. 112
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња - ауто отпад "VAGEN", Бојан
Цвијетић с. п. Бијељина
Симе Матавуља бр. 5
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
електричним апаратима
Током цијеле
за домаћинство у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
трговинска радња и комисион "ФРИГЕЛ ШОП",
Меше Селимовића бр. 8
Гордана Остојић с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "БАРОН", Весна
Бојановић с. п. Бијељина
трговинска радња - цвјећара "ОРХИДЕЈА+",
Хедија Аљић-митровић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
Вука Караџића бр. бб
трговинска радња "МИМИЗА", Зорица
Марковић с. п. Бијељина
Незнаних јунака 18
Бијељина
трговинска радња "ДАРИЈО", Даријо Тубин, с.
п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
трговинска радња "ГАБИ", Горан Мандић с. п.
Јања
Карађорђева бр. 29
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
52 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Душана Барањина бр. 65
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Филипа Вишњића бр.
145
Бијељина
Током цијеле Сјечење, обликовање и
године
обрада камена
каменорезачка
радња
C
занатско
трговинска радња
G
Улица и број
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "МАЈА-С", Маја Самарџић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
78
трговинска радња "ZOO CENTAR", Јован
Тришић с. п. Бијељина
занатска каменорезачка радња "МЕРМЕР",
Драгољуб Мирковић с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "ЦЕЗАР", Горан
Филиповић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 22
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
занатска радња - фризерски салон "БОБА",
Борислава Малетић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 14А
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Гојсовац
Гојсовац
Током цијеле
Остало штампање
године
графичка радња
C
Гаврила Принципа бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Браће Лукић - ламела ДОБ
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
козметички студио "ОРЕА 3", Љиљана Бабић с.
Незнаних јунака бр. 9-11
п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - фризерски салон "ОРЕА 4",
Љиљана Бабић с. п. Бијељина
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 10
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња "ДАДИ", Стана Стокић с. п.
Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату локал бр. 170
Бијељина
трговинска радња
G
трговинска радња и комисион "VOGUE", Јасна
Пудић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату локал бр. 102
Бијељина
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска радња "ДИГИТАЛ - ГРАФ", Живан
Николић с. п. Гојсовац
занатска радња - фризерски салон "ОРЕА",
Љиљана Бабић с. п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "ОРЕА 2",
Љиљана Бабић с. п. Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "КОБРА", Горан Његовановић
"А", продајно мјесто бр.
с. п. Бијељина
20
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
занатска вулканизерска радња и аутопраоница
"ВУЛКАН", Драгана Дураковић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутолимар
G
Бијељина
Током цијеле Остале личне услужне
године
дјелатности
астролошке и
спиритуалистичке
дјелатности
S
Велика Обарска
Велика
Обарска
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Рачанска бр. 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
агенција за пружање интелектуалних услуга
"КЛЕОПАТРА", Клео Патра, с. п. Бијељина
трговинска радња "НОВАКОВИЋ-ПРОМЕТ",
Бранислав Новаковић с. п. Велика Обарска
угоститељска радња - ресторан "MONDO",
Милорад Терзић с. п. Бијељина
Комитска бр. 50
Николе Тесле бр. 23
53 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
угоститељска радња - бурегџиница "КОД
ЂОЛЕТА", Ђорђо Максимовић с. п. Бијељина
трговинска радња драгстор "МАЛИНА МАРКЕТ", Ружица Малиновић с. п. Бијељина
издвојена пословна просторија - магацин
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
Меше Селимовића бр. 9
Бијељина
Живојина Мишића бр.
42
Живојина Мишића бр.
42/А
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња "МЕРКУР", Ружица
Малиновић с. п. Бијељина
Змај Јове Јовановића бр.
18
Бијељина
издвојена пословна просторија - магацин
Змај Јове Јовановића бр.
18
Бијељина
угоститељска радња - ресторан "Л М", Љубица
Максимовић с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр.
174
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
угоститељска радња - ресторан "БАНКЕТ САЛА
401", Драгиша Станишић с. п. Дворови Павловића пут
Дворови - Павловића
пут бр. бб
Дворови
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
занатска радња - пекара "КИФЛА", Риза Мусај,
с. п. Јања
Карађорђева бр. 143
Јања
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
занатска пекарска - радња "ПОДРИЊЕ",
Неђмедин Ходај, с. п. Јања
Карађорђева бр. 208
Јања
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
трговинска радња
G
занатско
стаклорезачка
радња
F
трговинска радња "ЕЛМИ", Мурат Спахић с. п.
Јања
Браће Лазић бр. 14
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска молерска радња "ДЕКОР
ИНТЕРИЈЕР", Слађан Полетан, с. п. Патковача
Патковача блок бр. 8
Патковача
Током цијеле Фарбарски и стакларски
године
радови
трговинска радња "СМАРАГД", Мирјана Ристић Милоша Црњанског бр.
бб
с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле сатовима и накитом у
специјализованим
године
продавницама
занатско
трговинска радња
G
занатска радња - сервис мобилних телефона
"МОБИКОМ", Предраг Крунић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Поправка комуникационе сервис мобилних
године
опреме
телефона
S
занатска фотографска радња "ТОМИЋ М",
Младен Томић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
АД Бијељина у
приземљу локал бр. 16
Бијељина
Током цијеле
Фотографске дјелатности
године
Обријеж
Обријеж
металостругарска
Током цијеле
Машинска обрада метала
године
радња
занатска металопластичарска радња "АНТИЋ",
Милан Антић с. п. Обријеж
фотографска
радња
M
C
54 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Милоша Обилића бр. 6
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
салон дјечијих игара - ВИДЕОТЕКА "ГАЗЕЛА",
Драгана Ковач, с. п. Бијељина
Светог Саве бр. 23
Бијељина
Током цијеле Изнајмљивање видео године
трака и дискова
видеотека
N
угоститељска радња - кафе бар "ГАЗЕЛА 2",
Драгана Ковач, с. п. Бијељина
Светог Саве бр. 23
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Занатски центар
Јања
Током цијеле Поправка обуће и
године
производа од коже
обућар
S
Хасе
Хасе
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Гаврила Принципа бр.
17
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Карађорђева бр. 97
Јања
кројачка радња
C
пилана
C
Пословно име
Улица и број
трговинска радња "МАЈА", Рада Максимовић с. Ново насеље, ул. Николе
Тесле бр. 17/27
п. Јања
угоститељска радња - бифе "BLIC", Раде Пајић
с. п. Бијељина
занатска обућарска радња "ОБУЋАР ФЕРИД",
Ферид Хамзић с. п. Јања
трговинска радња "ДРАГАН М", Стево
Машановић с. п. Хасе
занатска радња - фризерски салон "ДИЈАНА",
Дијана Ивановић с. п. Бијељина
занатска кројачка радња "КРОЈАЧ ФЕРИД",
Ферид Баћевац, с. п. Јања
занатска радња - БРЕНТА "БАЏЕ", Чедомир
Ристић с. п. Главичице
угоститељска радња млијечни ресторан
"БИСТРО", Хашим Грухоњић с. п. Јања
угоститељска радња - преноћиште "AZZURRO",
Надежда Думић с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "ОПТИКА БУБУЉ",
Славица Бубуљ, с. п. Бијељина
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
Главичице
Главичице
Тестерисање и блањање
Током цијеле дрвета (производња
године
резане грађе);
импрегнација дрвета
Занатски центар
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Мајевичка бр. 170
Бијељина
Током цијеле Одмаралишта и остали
године
смјештај за краћи одмор
преноћиште
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Поправка рачунара
и периферне
опреме
S
фризерска радња
S
занатско
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Карађорђева бр. 10
Бијељина
Гаврила Принципа бр.
бб
Бијељина
занатска радња "ФОНТ", Горан Спремо, с. п.
Бијељина
Милоша Обилића бр. 81
Бијељина
Током цијеле Поправка рачунара и
године
периферне опреме
занатска радња - фризерски салон "АЊА",
Биљана Крстић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бр. бб
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
трговинска радња "ITALY - EXIT", Зоран
Суботић с. п. Бијељина
трговинско - занатска радња "SPOSABELLA",
Бранка Кајтаз с. п. Бијељина
трговинска радња "ПЕРО", Гојко Чавић с. п.
Бијељина
Незнаних јунака бр. 20
Бијељина
Агротржни центар,
Анекс уз Халу "А",
продајно мјесто бр. 1
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
55 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
мехничарска
радња
C
трговинска радња "ТРЖНИЦА", Славица Гајић
с. п. Бијељина
Иве Андрића бр. бб
Бијељина
Трговина на мало месом
Током цијеле и производима од меса у
специјализованим
године
продавницама
занатска радња БОШ ПУМПИ "ПЕТАР ГАС",
Ђоко Миљановић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр. бб
Бијељина
Током цијеле
Поправка машина
године
Бијељина
Трговина на мало
рачунарима, периферним
Током цијеле
јединицама и софтвером трговинска радња
године
у специјализованим
продавницама
G
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Инжењерске дјелатности
Током цијеле
и с њима повезано
геодетска агенција
године
техничко савјетовање
M
трговинска радња "ФЕРУМ", Мирослав Беновић
Милоша Обилића бр. 83
с. п. Бијељина
угоститељска радња - објекат брзе хране
"МИГОС", Милан Ристановић с. п. Јања
Гаврила Принципа бр.
бб
Јања
геодетска организација "ГЕО - ОКУКА",
Милован Окука, с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
27
Бијељина
трговинска радња "DARTEX", Љиљана
Стојановић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I,
Робна кућа "ПОбједа"
а.д. Бијељина I спрат,
локал бр. 107
Бијељина
Милоша Црњанског бр.
127
Бијељина
Нушићева бр. 12Д
Бијељина
Хасе, пословни простор
ДОО "ОЛИМПИК"
Бијељина
трговинска радња "ЕОС", Снежана Којдић с. п.
Бијељина
трговинска радња "DISNEY", Верица
Станојловић с. п. Бијељина
издвојена пословна просторија - магацин
"DISNEY", Верица Станојловић с. п. Бијељина
трговинска радња "INFOCOMP", Зоран Лазић с.
п. Бијељина
Српске војске 2
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Трговина на мало
рачунарима, периферним
Током цијеле
јединицама и софтвером трговинска радња
године
у специјализованим
продавницама
G
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња "МРКИ", Ратомир Перић с. п.
Стефана Дечанског бр. 2
Бијељина
Бијељина
трговинска радња "САМАРЏИЈА", Дрена
Самарџија, с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
бб
Бијељина
занатска фризерска радња "ЛЕЛА", Светлана
Фафулић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског л115
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Обријеж
Обријеж
Бијељина
занатска вулканизерска радња "ТОШО", Тодор
Бјелица, с. п. Обријеж
трговинска радња " МАЈА ", Марија Кљајчин, с.
п. Бијељина
Стефана Дечанског,
Агротржни центар,
продајно мјесто бр. 51
трговинска радња
G
трговинска радња
G
фризерска радња
S
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
вулканизер
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
56 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ТРЕНД С", Сафет
Карасалиховић с. п. Јања
трговинска радња "ИСАКОВИЋ", Младен
Исаковић с. п. Бијељина
трговинска радња "АНИМАЛ", Бранко
Тодоровић с. п. Велика Обарска
угоститељска радња - објекат брзе хране "МС",
Мирослава Симеуновић с. п. Бијељина
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Јања
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Велика Обарска
Велика
Обарска
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Меше Селимовића бр.8р
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
електричним апаратима
Током цијеле
за домаћинство у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
године
производима за
домаћинство у
специјализо
G
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Змај Јове Јовановића бр.
26
Бијељина
Трговина на мало
електричним апаратима
Током цијеле
за домаћинство у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Пантелинска бр. 17
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
вулканизер
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Улица и број
Браће Лазић бр. 2
Српске војске бр. 63
трговинска радња "НАДА, Ђорђе Митровић с. п.
Филипа Вишњића бр. 70
Бијељина
трговинска радња "ДВИЈЕ ПЕТИЦЕ", Стоја
Бошковић с. п. Бијељина
трговинска радња "ДВИЈЕ ПЕТИЦЕ 2", Стоја
Бошковић с. п. Бијељина
Агротржни центар,
ламела "Б"
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
55
занатска радња пекара "ЛИПА", Фадиљ Ћенај, с.
Српске војске бр. 102
п. Бијељина
занатска радња фризерски салон "НИХАДА",
Нихада Зворничанин, с. п. Јања
трговинска радња "MARINEX", Бојана
Бошковић с. п. Бијељина
занатска вулканизерска радња "ВУЛКАНИЗЕР",
Зоран Богдановић с. п. Бијељина
Карађорђева бр. 136
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "ДУЛЕ ", Зора Симеуновић с.
"А", продајно мјесто бр.
п. Бијељина
9
трговинска радња "МИМ", Дара Радић с. п.
Бијељина
Стефана Дечанског бр.
бб
57 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
одржавање и
поправка моторних
возила
G
Бијељина
Током цијеле Производња накита и
године
припадајућих производа
златарска радња
C
Патковача
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Галац бр. 114
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Пантелинска бр. 5
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Љељенча
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
домаћинство и робом од
године
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Краља Драгутина 256
Бијељина
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
домаћинство и робом од
године
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Патковача блок 8
Патковача
Током цијеле Прикупљање неопасног
године
отпада
Прикупљање
неопасног отпада
C
Велика
Обарска
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
Патковача блок бр. 1
Патковача
занатско трговинска радња "ДУКАТ", Драган
Пејић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 6
угоститељска радња - кафе бар "ШИШАРКА
М.М.2", Срето Шиљак, с. п. Патковача
Патковача блок бр.1
занатска радња "ШИШАРКА", Срето Шиљак, с.
п. Патковача
агенција за пружање рачуноводствених
услуга"KONTO I FIN", Јасенка Пљуцић с. п.
Бијељина
трговинска радња "RONDELL", Милка Симић с.
п. Бијељина
агенција за пружање књиговодствених услуга
"ТЕМПО", Душан Ристановић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"СЛОБА", Слободанка Јеремић с. п. Љељенча
Цара Лазара бр. 20
Љељенча бр. 21
трговинска радња "ШИШАРКА ММ", Срето
Шиљак, с. п. Патковача
Патковача блок 1
Патковача
трговинска радња "ЕЛЕГАНТ", Бранкица
Марковић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 38
Бијељина
трговинска радња "СЛАВИЦА", Данијела
Вељанчић с. п. Бијељина
трговинска радња "МИХАЈЛОВИЋ Н", Јованка
Михајловић с. п. Јања
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ТАЊА", Тања Алексић с. п. Бијељина
трговинска радња секундарних сировина
"НЕЂО", Владо Ђурић с. п. Патковача
трговинска радња "БАЈА", Предраг Јефтић с. п.
Велика Обарска
Семберских ратара бр.
74
Николе Тесле бр. 7/48
Велика Обарска
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
58 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
трговинска радња цвјећара "АНАСТАСИА",
Милка Шолаја, с. п. Бијељина
Рачанска бр. 41
Бијељина
угоститељска радња - млијечни ресторан
"ПОДРИЊЕ", Мухамед Грухоњић с. п. Јања
Карађорђева бр. 144
Јања
трговинска радња цвјећара "АНАСТАСИА",
Милка Шолаја, с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 45
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
I
ресторан
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
предузетничка
радња за пружање
трговинских
услуга и промет
робе на мало
N
Бијељина
трговинска радња "РАМЧЕ", Хајра Трновац, с.
п. Јања
Његошева бр. 42
предузетничка радња за пружање трговинских
услуга и промет робе на мало "ЈОВАНА М",
Гордана Пантић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
АД Бијељина локал на II
спрату, локал бр. 212
Бијељина
Изнајмљивање и давање
Током цијеле у закуп (лизинг) осталих
предмета за личну
године
употребу и домаћинство
занатска радња - пекара "КЛАС БН", Недељко
Ђукушић с. п. Бијељина
27. Марта бр. 80
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
угоститељска радња - објекат брзе хране
"САНИ", Јелка Митровић с. п. Бијељина
Српске војске бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
занатска радња "AGRO GAS", Мирко Кнежевић
с. п. Бијељина
Агротржни центар,
простор бр. 8
Бијељина
Током цијеле
Поправка машина
године
мехничарска
радња
C
трговинска радња
G
трговинска радња комисион "ELITE
BOUTIQUE", Свјетлана Драгичевић с. п.
Бијељина
Трг Краља Петра
Карађорђевића - Робна
кућа I спрат локал 105
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
занатска каменорезачка радња "СТАТОС",
Сузана Вуковић с. п. Бијељина
Јурија Гагарина бр. бб
Бијељина
Током цијеле Сјечење, обликовање и
године
обрада камена
каменорезачка
радња
C
Глоговац
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Поправка електронских
Током цијеле
уређаја за широку
године
потрошњу
занатска РТВ
механичарска
радња
S
трговинска радња
G
трговинска радња
G
паркинг
H
трговинска радња "МЛАДЕН-С", Александар
Симеуновић с. п. Глоговац
Глоговац
занатска РТВ механичарска радња "ТМ
ЕЛЕКТРОНИКА", Милорад Тодоровић с. п.
Бијељина
Галац бр. 140
трговинска радња "СЛОБОДАН", Слободан
Дачић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
85 и 75
Бијељина
трговинска радња "ГОЛДЕН", Вијолета
Несторовић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
63
Бијељина
предузетничка радња за пружање услуга паркинг
Саве Ковачевића бр. бб
простора "ПАРКИНГ СЕРВИС ЛАЗИЋ",
Владимир Лазић с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле Услужне дјелатности у
године
копненом саобраћају
59 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
пицерија
I
Велика Обарска
Велика
Обарска
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Трг Ђенерала Драже
Михајловића 19
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Модран
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
угоститељска радња - гостионица "МАЛИ РАЈ", Стефана Дечанског бр.
252
Ратко Трифковић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
агенција за пружање интелектуалних услуга
"VIDEO STREET VERTIGO", Бојан Радловић с.
п. Бијељина
Бијељина
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
савјетовање у
пословању
M
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
трговинска радња
године
облогама у
специјализованим
продавн
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
трговинска радња
G
трговинска радња "6. МАЈ", Перица Ерић с. п.
Велика Обарска
угоститељска радња - пицерија "ПРИЧА", Васко
Тодић с. п. Бијељина
трговинска радња "GSM SHOP TIM", Трифун
Мартић с. п. Бијељина
трговинска радња "СТЕВАН", Радмила
Тодоровић с. п. Модран
трговинска радња "НОВКА", Новка Лукић с. п.
Бијељина
трговинска радња " ЂУКИЋ ", Драган Ђукић с.
п. Трњаци
трговинска радња "СЕНИЋ", Боривоја Сенић с.
п. Бијељина
трговинска радња "TREND LINE", Зорица
Крстановић с. п. Бијељина
занатски фризерско - козметички салон
"BEAUTY CENTAR DIVA", Донка Станковски,
с. п. Бијељина
трговинска радња "ЂОКИЋ", Славка Ђокић с. п.
Магнојевић Средњи
Гаврила Принципа бр.
14
Модран
Вука Караџића бр. 1
Стефана Дечанског бр.
259 локал бр. 8
Трњаци
Цара Уроша бр. 56
Меше Селимовића бр. 4
Трг Ђенерала Драже
Михајловића 15
Магнојевић Средњи
Трњаци
Трговина на мало у
неспецијализованим
Магнојевић Током цијеле продавницама претежно
Средњи
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
60 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ПЛУС", Божо Бокан, с. п.
Јања-Ново Насеље
трговинска радња "МИЛКИЋ", Алан Милкић с.
п. Јања
трговинска радња "М&С 1", Хајрија
Каријашевић с. п. Јања
Улица и број
Николе Тесле бр. 3/9
Карађорђева бр. 274
Мајевичка бр.1
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Јања, Ново
насеље
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Јања
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
савјетовање у
пољопривреди
M
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
Велино Село
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Мјесто
трговинска радња "ПАПАЛИНА", Раденко
Кукарић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
131
Бијељина
трговинска радња "ДРАГАНА Ј", Драгана
Јовановић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
66
Бијељина
Живојина Мишића бр.
6А/19
Бијељина
Патковача
Патковача
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 14
Бијељина
трговинска радња "СЛАЂА-1", Славица
Стевановић с. п. Бијељина
трговинска радња "С и Д", Драган Ненић с. п.
Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ACI", Стеван Месаровић с. п. Бијељина
трговинска радња "ВЕРИЦА", Верица Ивковић
с. п. Велино Село
Велино Село
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Током цијеле Остале стручне, научне и
године
техничке дјелатности
трговинска радња "FRUCO", Стојан Марковић с.
п. Бијељина
Пантелинска бр. 28
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска молерско-фарбарска радња "СТЕВИЋ",
Зоран Стевић с. п. Бијељина
Угљевичка бр. 11
Бијељина
Током цијеле Фарбарски и стакларски занатска молерскогодине
радови
фарбарска радња
F
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
угоститељака радња - роштиљница/ћевабџиница Милоша Црњанског бр.
14
"ЗИП", Зоран Стевић с. п. Бијељина
трговинска радња "ВИДАКОВИЋ", Митра
Видаковић с. п. Бјелошевац
угоститељка радња - кантина и менза "ЗИП 2",
Зоран Стевић с. п. Бијељина
Бјелошевац
Незнаних јунака - у
кругу ОШ "Кнез Иво од
Семберије"
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
Бјелошевац
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
трговинска радња
G
кантина и менза
I
61 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "МГМ-А", Ружица Алексић с.
п. Бијељина
занатска радња аутосервис "ЂУРИЋ", Ненад
Ђурић с. п. Бијељина
трговинска радња "MIRAMIR", Мирјана
Мирковић с. п. Јања
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Лазе Костића бр. 91
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Николе Спасојевића бр.
12
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
аутосервис
G
трговинска радња
G
Карађорђева бр. 80
Јања
угоститељска радња - бифе "ЗАВИЧАЈ", Ђука
Симеуновић с. п. Бијељина
Књегиње Милице бр. 5
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
угоститељска радња - бурегџиница
"ДИЈАМАНТ", Ђорђе Перић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
бурегџиница
I
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња "ЦУНИ", Војислав Јовановић
с. п. Бијељина
Агротржни центар, уз
халу "А", локал бр. 7
трговинска радња "ТРИВУН", Ненад Тривун, с.
п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
занатска радња - сервис за одржавање, поправку
и прање возила "ВЛАЧИЋ", Марица Влачић с.
п. Којчиновац
Којчиновац
Којчиновац
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
одржавање и
поправка моторних
возила
G
угоститељска радња - кафе бар "3D", Марица
Влачић с. п. Којчиновац
Којчиновац
Којчиновац
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Бијељина
Увођење
инсталација
Увођење инсталација
водовода,
Током цијеле водовода, канализације,
канализације, гаса
гаса и инсталација за
године
и инсталација за
гријање и климатизацију
гријање и
климатизацију
F
трговинска радња
G
трговинска радња "ЦУНИ 2", Војислав
Јовановић с. п. Бијељина
занатска фризерска, маникирска и педикирска
радња. "ВЕСНА", Весна Крајишник, с. п.
Бијељина
Агротржни центар, уз
халу "А", локал бр. 1
Књегиње Милице бр. 54
занатска радња "ЦЈЕВОВОД", Ранко Савић с. п. Војводе Петра Бојовића
бр. 216
Бијељина
трговинска радња "ВРАЦА", Перо Мочевић с. п.
Бијељина
Ђуре Јакшића бр. 1
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска радња - мушки фризер "ДРАГИША",
Драгиша Николић с. п. Дворови
Карађорђева бр. бб
Дворови
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња "ОТВОРЕНА ВРАТА",
Гордана Петковић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бр. 4
62 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "АЛО-АЛО-АЛО", Рада
Љубинковић с. п. Драгаљевац Доњи
Улица и број
Драгаљевац Доњи
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало у
неспецијализованим
Драгаљевац Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
Доњи
производима, пићима и
дуван
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
занатска пекарска радња "СЛАЂА", Слађана
Бујак, с. п. Бијељина
Василија Острошког бр.
71
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
занатска радња - фризерски салон "СТАНА",
Стана Илић с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 10
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
кројачка радња
C
трговинска радња "СТОЈАНОВИЋ ", Драгана
Стојановић с. п. Јања
Николе Тесле 8/36
занатска радња "ESTNAS", Естера Стојановић с.
п. Дворови
Кнеза Милоша 2
Дворови
Производња остале
Током цијеле
плетене и кукичане
године
одјеће
козметички салон "ЈЕЛЕНА", Јелена Станкић с.
п. Бијељина
Мајевичка бр. 105
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Производња макарона,
Током цијеле резанаца, кускуса и
сличних производа од
године
брашна
занатска радња за
производњу кора
од брашна
C
трговинска радња "TL-MARKET", Александра
Вуковић с. п. Бијељина
Светозара Ћоровића бр.
193
занатска радња "СЛОБОДА", Зоран
Пандиловски, с. п. Бијељина
Николе Тесле бр. 1
Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ЏУ БОКС",
Недим Баћевац, с. п. Јања
Карађорђева бр. 131
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
од вриједности и робним
године
уговорима
мјењачница
K
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
од вриједности и робним
године
уговорима
мјењачница
K
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
браварска радња
C
фризерска радња
S
предузетничка радња - мјењачница "RS",
Анђелка Јекић с. п. Бијељина
предузетничка радња - мјењачница "RS 2",
Анђелка Јекић с. п. Бијељина
Доситеја Обрадовића бр.
2
Меше Селимовића бр. 3
трговинска радња "НЕШО", Небојша Капор, с.
п. Јања-Ново Насеље
Николе Тесле бр. 10/25
Јања
трговинска радња "АУТОПАРТНЕР", Владо
Перић с. п. Бијељина
Филипа Вишњића бр. 22
Бијељина
Комитска бр. бб
Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
занатска радња "MEGA PLAST", Славиша
Маргетић с. п. Бијељина
занатска фризерска радња "РУЖИЦА", Ружица
Ешпек, с. п. Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
63 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска радња аутосервис "SPEED", Предраг
Кићановић с. п. Бијељина
агенција за вођење књига "ECONOMIC 1",
Насима Градашчевић с. п. Јања
Улица и број
Мјесто
Скендера Куленовића
бр. 8
Бијељина
Јања
Браће Лазић бр. 4
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
трговинска радња
G
лимарска радња
C
трговинска радња
G
трговинска радња "KALOPI", Његош Зекановић
с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 8
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
занатска лимарска радња "МЕТАЛОСТРУГАР",
Владан Ђокић с. п. Бијељина
Иве Андрића бр. 23
Бијељина
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
трговинска радња "ZAM", Мејра Јакуповић с. п.
Јања
занатска браварско лимарска радња "НАДА",
Мико Марјановић с. п. Велика Обарска
агенција за вођење пословних књига
"АНАЛИТИКА", Радмила Илић с. п. Бијељина
трговинска радња "ГЕРБЕР 2", Адријана Ранкић
с. п. Бијељина
Краља Петра
Карађорђевића бр. 7
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Велика Обарска
Велика
Обарска
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
Јерменска бр. 57Б
Цара Уроша 54 (ТЦ
"БИНГО")
G
правно
савјетовање и
израда правних
докумената
M
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ЗИП", Радмила Петровић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
27
Бијељина
Током цијеле
Правне дјелатности
године
угоститељска радња "ГРАДСКА КАФАНА",
Горан Василић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Српске војске бр. 74
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
угоститељска радња - ресторан "ГРАДСКИ
ПАРК", Горан Василић с. п. Бијељина
Градски парк бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
занатска радња "ИДА", Горан Василић с. п.
Бијељина
Светог Саве бб
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
трговинска радња
године
облогама у
специјализованим
продавн
угоститељска радња "ГРАДСКА КАФАНА",
Горан Василић с. п. Бијељина ИПП "ГРАДСКА
ПИВНИЦА", Бијељина
трговинска радња "ДЕЈО", Дејан Пилиповић с.
п. Бијељина
Агротржни центар, уз
халу "А", продајно
мјесто бр. 12 и 13
G
64 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ДЕЈО 2", Дејан Пилиповић с.
п. Бијељина
Улица и број
Агротржни центар, уз
халу "А", ламела Б
Трг Краља Петра I
трговниска радња - покретна тезга "МИЛИЦА ",
Карађорђевића - испред
Млађенка Пржуљ, с. п. Бијељина
Робне куће "Побједа" бб
агенција за пружање финансијских и
рачуноводствених услуга "ФИК", Мира
Стојановић с. п. Бијељина
трговинска радња "РУЖИЦА", Велибор
Биланџија, с. п. Бијељина
Нушићева бр. 2/VIII
Вука Караџића бр. бб
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
трговинска радња
облогама у
године
специјализованим
продавн
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало
новинама, папиром и
Током цијеле
писаћим прибором у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
M
кафе бар
I
трговинска радња
G
геодетска организација "GEOing", Драган
Дракић с. п. Бијељина
Вука Караџића бр. бб
Бијељина
Инжењерске дјелатности
Током цијеле
геодетска агенција
и с њима повезано
године
техничко савјетовање
угоститељска радња - кафе бар "RENEE",
Владимир Вуловић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
14/2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
трговинска радња "МИЛАНО", Биљана
Стевановић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату, локал бр. 128
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Којчиновац
Којчиновац
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
Амајлије
Амајлије
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Карађорђева бр. 139
Јања
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
трговинска радња
G
мехничарска
радња
C
занатска радња - аутопраоница "БАМБИ1",
Жељко Јанковић с. п. Којчиновац
трговинска радња "СЛАЂА", Саво Брундл, с. п.
Амајлије
занатска пекарска радња "МАГИСТРАЛА-А",
Мерсиха Арнаутовић с. п. Јања
трговинска радња "АРСЕНОВИЋ Д", Драгана
Арсеновић с. п. Дворови
Првомајска бр. бб
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
занатска радња "СЕРВИС МОТОРНИХ
ТЕСТЕРА", Љубомир Петровић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
105
Бијељина
Током цијеле
Поправка машина
године
Патковача
Производња намјештаја
Током цијеле
за пословне и продајне
године
просторе
столарска радња
C
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска столарска радња "ЈАСЕН БН", Небојша
Миловић с. п. Патковача
трговинска радња комисион "CITY", Миланка
Лукић с. п. Бијељина
Патковача
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату лок. бр. 127
65 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска радња - фризерско козметички салон
"ДЕСПИНА", Маја Стевановић с. п. Бијељина
Улица и број
Милоша Црњанског бр.
131
Мјесто
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Предмет
пословања
Подручје
пословања
фризерско козметичарска
радња
S
Трговина на мало играма
Током цијеле и играчкама у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња улична тезга "ТРАВИРА",
Веселка Тешић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр. 9
Бијељина
трговниска радња - покретна тезга "МАТИЦА",
Јагода Продановић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа,
испред месаре "Ледер"
Бијељина
занатска аутомеханичарска и аутолимарска
радња "МИЛИНКОВИЋ", Рајко Милинковић с.
п. Дворови
Кнеза Милоша бр. бб
Дворови
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар и
аутолимар
G
занатска радња - аутосервис "СЈАЈ", Зоран
Петровић с. п. Бијељина
Лозничка бр. 17
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
занатска радња - аутосервис "ВАГ", Жељко
Пајкић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 246
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис
G
Јања
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
Велино Село
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња "БОКИ", Снежана Вановац, с.
п. Јања
трговинска радња "ВАВИЛОН", Милош Искић
с. п. Велино Село
Занатски центар
Велино Село ББ
G
G
Петра Кочића бр. 84
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
угоститељска радња - кафе бар "COFEE
DREAM", Миодраг Јовановић с. п. Бијељина
Филипа Вишњића бр. 22
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња "ЕЛКО", Слободан Благић с.
п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
22
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Агротржни центар, Л1 и
Л2, бр. 6
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
магацин
G
Кулина Бана бр. 194
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Јања
Трговина на мало
новинама, папиром и
Током цијеле
писаћим прибором у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња "ЕЛИТА", Марјана Ивановић
с. п. Бијељина
Издвојена пословна просторија - магацин "
ЕЛКО ", Слободан Благић с. п. Бијељина
занатска аутомеханичарска радња
"АМОРТИЗЕР СЕРВИС", Бранислав Јовановић
с. п. Бијељина
трговинска радња "БМ", Амир Баћевац, с. п.
Јања
трговинска радња "БОНИКО", Борјана Дунџић
с. п. Јања
Браће Лазић бр. 95
Карађорђева бр. 72
66 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
мехничарска
радња
C
козметичарска
радња
S
трговинска радња
G
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
пржионица кафе
C
Улица и број
Мјесто
занатска радња електро - сервис "ТЕСЛА",
Горан Томић с. п. Хасе
Хасе
Хасе
занатска радња - козметички салон "АНА",
Марија Трипуновић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
81
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Меше Селимовића 8
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
специјализованим
године
продавницама
Меше Селимовића бр.
2А
Бијељина
трговинска радња "БРАНКО", Биљана Човић с.
п. Бијељина
занатска радња - козметички салон "STARS",
Биљана Стојановић с. п. Бијељина
Током цијеле Поправка електричне
године
опреме
трговинска радња "МЛАДОСТ", Сеад Грухоњић
с. п. Јања
Карађорђева бр. 212
Јања
занатско трговинска радња "МАG", Владимир
Лејић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског
бр.133
Бијељина
угоститељска радња - гостионица "БОСНА",
Мексуд Корајчевић с. п. Јања
Карађорђева бр. 123
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
угоститељска радња - бифе "ЂОКО", Џорџо
Крстић с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", пословни простор
"Б" бр. 5
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
угоститељска радња - кафе бар "S - CAFFE",
Александар Стојановић с. п. Бијељина
Змај Јовина бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - кафе бар "BELLAVISTA", Милоша Црњанског бр.
7
Стевка Лакић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - ресторан "PRONTO",
Стевка Лакић с. п. Бијељина
Душана Баранина бр. 3Б
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Милоша Црњанског
локал бр. 105
Бијељина
Током цијеле
Остало образовање
године
курсеви за стране
језике
P
Мајевичка бр. 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Скендера Куленовића
бр. 1
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Његошева бб
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
фотокопирање
N
трговинска радња
G
лимарска радња
C
аагенција за пружање интелектуалних услуга
"ELITE ART", Јоцо Тешић с. п. Бијељина
угоститељска радња - бифе "ДУШКА", Душанка
Рашевић с. п. Бијељина
трговинска радња "СРЂАН", Весна Бешлић с. п.
Бијељина
угоститељска радња - објекат брзе хране
"ЖЕЉКА", Жељка Јелисић с. п. Јања
занатска радња за услужно фотокопирање списа
и докумената "ЦВИЈЕТИЋ", Зоран Цвијетић с.
п. Бијељина
трговинска радња "СЕМИР", Семир Алагић с. п.
Јања
занатска лимарска радња "ЛИМРАД", Душко
Ћатић с. п. Дворови
Вука Караџића бр. 3
Карађорђева 194
Јања
Карађорђева бр. бб
Дворови
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
67 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска радња "SPORT PRINT", Жељко Савић
с. п. Бијељина
трговинска радња "SILVER LADY", Биљана
Ђерић с. п. Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
лимарска радња
C
занатско
трговинска радња
G
рачуноводство књиговодство
M
савјетовање у
пољопривреди
M
трговинска радња
G
фризерска радња
S
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
G
27. Марта бр. 54
Бијељина
Инжењерске дјелатности
Током цијеле
и с њима повезано
геодетска агенција
године
техничко савјетовање
M
Саве Ковачевића бр. 7Б
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Рача
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Горња Љељенча
Љељенча
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Кулина Бана бр. 56Б
Бијељина
Током цијеле Припремни радови на
године
градилишту
ровокопач
F
Рачанска бр. 55А
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Филипа Вишњића 51/3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности за његу и
године
одржавање тијела
козметичарска
радња
S
Доње Црњелово
Доње
Црњелово
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Батковић
Батковић
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Улица и број
Мјесто
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 59
Бијељина
Гаврила Принципа бр.
18
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
Трговина на мало
Током цијеле сатовима и накитом у
године
специјализованим
продавницама
агенција за књиговодствено - рачуноводствене
услуге "ВЕЛАЈА", Радомир Велаја, с. п. Попови
Попови
Попови
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
агенција за пружање стручних савјета у
пољопривреди "BRZOOD", Драгица Живановић
Маковић с. п. Бијељина
Пушкинова бр. 45
Бијељина
Током цијеле Остале стручне, научне и
године
техничке дјелатности
трговинска радња "MOBI SHOP", Џевида Зехић
с. п. Јања
Карађорђева бр. 151
Јања
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
занатска радња - фризерски салон "СТИЛ-Д",
Драгана Симић с. п. Јања
Карађорђева бр. бб
Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
занатско трговинска радња - месара
"НЕОВИНГ", Гордана Босић с. п. Бијељина
геодетска агенција "GEOSISTEM", Ненад
Лазаревић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ЕСТРАДА",
Горан Васиљевић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 28
угоститељска радња - објекат брзе хране "РАЧА
Гранични прелаз "Рача"
1", Милка Митровић с. п. Рача
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "МЕДИЋ", Ненад Медић с. п.
"А", продајно мјесто бр.
Бијељина
40
трговинска радња "СТУДЕНАЦ", Божидар
Трифковић с. п. Горња Љељенча
ровокопач "СКИП-ЈАЊИЋ", Радојица Јањић с.
п. Бијељина
угоститељска радња - ресторан "COSMOS",
Зоран Мишић с. п. Бијељина
козметичка радња - соларијуми "ERGOLINE",
Биљана Микић с. п. Бијељина
трговинска радња "КОД ЏОКЕЈА", Ковиљка
Јовановић с. п. Црњелово Доње
угоститељска радња - бифе "НЕШВИЛ", Ненад
Јовић с. п. Батковић
68 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "МИЛАН-Р", Миодраг Радан, Војводе Петра Бојовића
бр. 55
с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња "ТРИЈУМФ", Игор Николић с. п.
Баје Станишића бр. 18
Бијељина
Бијељина
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
лимарска радња
C
Током цијеле Припремни радови на
године
градилишту
ровокопач
F
Пословно име
трговинска радња "ЕПА", Менсура Хаџић с. п.
Јања
Улица и број
Карађорђева бр. 199
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
занатска ровокопачка радња "GENSER", Љубо
Пајић с. п. Хасе
Хасе
Хасе
угоститељска радња - кафе бар "GRAND +4",
Радосав Ђокић с. п. Бијељина
Трг Ђенерала Драже
Михајловића 18
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска радња -фотолабораторија "ДУГА",
Радомир Станковић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 5
Бијељина
Током цијеле
Фотографске дјелатности
године
фотографска
радња
M
угоститељска радња - кафе бар "БЛЕД", Раде
Милановић с. п. Бијељина
Николе Тесле бр. 24
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
пилана
C
мехничарска
радња
C
трговинска радња - књижара "LIBAR", Адмир
Грухоњић с. п. Јања
занатска радња "ПИЛАНА БОЖИЋ", Ацо
Божић с. п. Вршани
Карађорђева бр. 238
Јања
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
године
специјализованим
продавницама
Тестерисање и блањање
Током цијеле дрвета (производња
резане грађе);
године
импрегнација дрвета
Вршани
Вршани
Стефана Дечанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле
Поправка машина
године
занатска столарска радња " ЈЕЛА ", Мирослав
Микић с. п. Велика Обарска
Велика Обарска бб
Велика
Обарска
Тестерисање и блањање
Током цијеле дрвета (производња
резане грађе);
године
импрегнација дрвета
пилана
C
угоститељска радња - ресторан "ДРИНСКА РУЖА", Марко Остојић с. п. Попови
Попови 2, Дрина бб
Попови
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Међаши бб
Међаши
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Пантелинска до бр. 75
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
Рача бб
Рача
Током цијеле Електроинсталациони
године
радови
Електроинсталаци
они радови
F
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска електромеханичарска радња
"ЕЛАПАС", Зоран Аџић с. п. Бијељина
занатска радња за производњу алуминијумске и
ПВЦ столарије "WINDOOR", Мирослав Танасић
с. п. Међаши
занатска радња - аутопраоница "ВУЧКО",
Радмила Вучетић с. п. Бијељина
занатска радња "ЕЛЕКТРОМОНТАЖА", Марко
Гојковић с. п. Рача
трговинска радња "ИВА", Младен Лазић с. п.
Бијељина
трговинска радња "СЛОГА", Неђо Милетић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, у
Хали, штанд бр. 19
Бијељина
Светог Саве бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
новинама, папиром и
Током цијеле
писаћим прибором у
године
специјализованим
продавницама
69 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле
Основно чишћење зграда
године
чишћење зграда
N
Бијељина
Током цијеле
Остало штампање
године
графичка радња
C
Агротржни центар,локал
23
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
производима за
године
домаћинство у
специјализо
G
занатска аутомеханичарска радња "TOP
SPEED", Томислав Богдановић с. п. Бијељина
Филипа Вишњића 94
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
занатска радња - вулканизер и аутопраоница
"ЦАМИЋ", Адил Цамић с. п. Јања
Карађорђева бб
Јања
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница и
вулканизер
G
Нови Дворови бб
Дворови
Током цијеле Фасадни и штукатурни
године
радови
молер и фасадер
F
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Агротржни центар,
"кванташка Б" пословни
простор бр. 18
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
трговинска радња
године
облогама у
специјализованим
продавн
G
Милоша Обилића 6
Бијељина
Током цијеле Производња врата и
године
прозора од метала
браварска радња
C
Цара Уроша бр. 54 (ТЦ
"Бинго")
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Црњелово Горње,
Центар
Црњелово
Горње
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Занатски центар бб
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Дворови
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Нушићева бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Црњелово Горње бб
Црњелово
Горње
Током цијеле Производња млинских
године
производа
млин
C
трговинска радња
G
Пословно име
занатска радња "FULL CLEAN", Стојан Ерак, с.
п. Бијељина
занатска графичка радња "ГРАФОМАС",
Милорад Стевановић с. п. Бијељина
ИПП - магацин
занатска молерско фасадерска радња "FINISH RAD", Даниел Лалић с. п. Дворови
трговинска радња "BLACK AND WHITE",
Ружица Остојић с. п. Бијељина
ИПП - магацин
занатска радња "RELUX", Слађана Илић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ЗНАЊЕ", Неђељко
Крављача, с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "EKVADOR",
Мирко Новаковић с. п. Црњелово Горње
угоститељска радња - кафе бар "ВАЛЕНТИНО
1", Сафет Велагић с. п. Јања
агенција за пружање рачуноводствено књиговодствених услуга "КИФ", Цвијета
Татомировић с. п. Дворови
трговинска радња "СТЕМ", Драган Згоњанин, с.
п. Бијељина
занатска радња за услужно мљевење житарица
"МЛИН ПАВЛОВИЋ", Зоран Павловић с. п.
Црњелово Горње
трговинска радња "MEROX", Осман Мерић с. п.
Јања
Улица и број
Мјесто
Данила Илића 68
Бијељина
Галац 21
Робна кућа "Побједа" I
спрат локал бр. 115
Вука Караџића бр. бб
Херцеговачка бр. 21
Јања
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
70 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
трговинска радња "БАМБИ", Љубиша Лакић с.
п. Бијељина
Незнаних јунака 31
Бијељина
трговинска радња "ГОГИ", Невенка Никић с. п.
Бијељина
Гаврила Принципа бб
Бијељина
занатска радња "ADING PRINT MB", Душко
Марковић с. п. Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Производња
Током цијеле
канцеларијског
године
материјала од папира
Производња
канцеларијског
материјала од
папира
C
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
Лазе Костића 91
Бијељина
Бјелошевац бб
Бјелошевац
Рачанска 5
Бијељина
Током цијеле Поправка комуникационе сервис мобилних
године
опреме
телефона
S
трговинска радња " СУЗА ", Зоран Тодоровић с.
Стефана Дечанског 139
п. Бијељина
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
занатска радња "ТАХОГРАФ СЕРВИС
ВАСИЉЕВИЋ", Ненад Васиљевић с. п.
Бијељина
Бијељина
Током цијеле Поправка електронске и
године
оптичке опреме
мехничарска
радња
C
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Јања
Трговина на мало месом
Током цијеле и производима од меса у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Производња осталих
производа од дрвета,
Током цијеле
производња предмета од
године
плута, сламе и
плетарских материјала
столарска радња
C
Јања
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
ноћни клуб
I
занатска аутомеханичарска радња
"АУТОСЕРВИС РАДИЋ", Славко Радић с. п.
Бјелошевац
занатска радња - сервис мобилних телефона
"POWERSOUND - BOLE", Богдан Симеуновић
с. п. Бијељина
трговинска радња "НЕЛЕ", Радмила Новаковић
с. п. Бијељина
Трговинско месарска радња "КОД ОМЕРА",
Алиса Мухаремовић с. п. Јања
трговинска радња "МАРЕ", Сања Симикић с. п.
Бијељина
занатска радња "TERRA – ART", Младен
Танацковић с. п. Бијељина
Комитска бб
Саве Ковачевића 4
Карађорђева 157
8. Марта 43
Светозара Марковића
бр. 23
трговинска радња "АМРА 1", Амра Зечкановић
Марка Краљевића бр. 52
с. п. Јања
трговинска радња "LABOD", Снежана Јевтић с.
п. Бијељина
трговинска радња "ИД 69", Танкосава Ешпек, с.
п. Бијељина
Меше Селимовића 3
Филипа Вишњића 90
трговинска радња "ШАРМ", Љиљана Лопандић
с. п. Бијељина
Његошева бр. 4
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња - ноћни клуб "ФАБРИКА",
Дејан Димић с. п. Бијељина
Тиршова 9
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
71 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска радња - фризерско - козметички салон
"НЕВЕН", Милка Мајсторовић с. п. Дворови
трговинска радња "СУВАРА", Мирослав Ћирић
с. п. Бијељина
занатска радња "БИРОТЕХНИКА", Слађан
Савић с. п. Бијељина
трговинска радња " ЈОВАНОВИЋ", Душан
Јовановић с. п. Јања
Трговинска радња "ЈОВАНОВИЋ", Душан
Јовановић с. п. Јања , ИПП Салон за посебне
прилике "ЈОВАНОВИЋ 1" с. п. Јања
трговинска радња "МАРЕ", Јованка Концулић с.
п. Јања-Ново Насеље
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Дворови
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
фотокопирање
N
Николе Тесле 8/36
Јања
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Николе Тесле бр. бб
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Јања, Ново
насеље
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Трговина на мало играма
Током цијеле и играчкама у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
рачунарско
програмирање
M
Улица и број
Карађорђева бб
Рачанска бр. 103
Милоша Обилића 8
Николе Тесле 52
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња "35", Бранка Врета, с. п. Јања
Карађорђева бр. 80
Јања
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ELEPHANT SOLUTIONS", Милош Новаковић
с. п. Бијељина
Косовска 41А
Бијељина
Током цијеле Рачунарско
године
програмирање
Незнаних јунака 69Д
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
угоститељска радња - кафе бар "БЕОГРАД",
Миле Лукић с. п. Бијељина
трговинска радња месара "КРЕТИЈА", Славиша
Кретија, с. п. Јања - Ново Насеље
Николе Тесле 7/48
Јања, Ново
насеље
Трговина на мало месом
Током цијеле и производима од меса у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња "ВЛАЈКО", Влајко Перковић
с. п. Дворови
Дворови, Павловића пут
бб
Дворови
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
угоститељска радња - ћевабџиница "САРАЈКА",
Лука Вујић с. п. Бијељина
Незнаних јунака 22
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
Змај Јовина бр. 6
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
угоститељска радња - кафе бар "КИНГ", Синиша
Симеуновић с. п. Дворови
Карађорђева бб
Дворови
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - бурегџиница "БИСЕР
ГОЛТЕР", Михајло Голијан, с. п. Бијељина
Николе Тесле бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
бурегџиница
I
Српске војске бр. 10
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
трговинска радња "COOL", Игор Мандић с. п.
Бијељина
занатска радња - аутопраоница "ПАРК", Нада
Сантрач, с. п. Бијељина
72 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска каменорезачка радња
"МАНОЈЛОВИЋ", Амела Манојловић с. п.
Бијељина
трговинска радња - цвјећара "ВАЊА С", Госпа
Сенић с. п. Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
каменорезачка
радња
C
Мјесто
Филипа Вишњића 29
Бијељина
Током цијеле Сјечење, обликовање и
године
обрада камена
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
Градско гробње
"Пучиле" бб
Трговина аутомобилима
Хасе Током цијеле
и моторним возилима
Бријесница
године
лаке категорије
трговинска радња - ауто отпад "ВЛАДО", Владо
Бошковић с. п. Хасе
Хасе - Бријесница
угоститељска радња - гостионица "БИСЕР
ГОЛТЕР 2", Михајло Голијан, с. п. Бијељина
Агротржни центар,
ламела "Б"
Бијељина
Рачанска бр. бб
(Спортска сала)
занатска радња - аутопраоница "ГОЛФ",
Вукашин Стевић с. п. Бијељина
угоститељска радња - бифе "ГОЛФ 2", Вукашин
Стевић с. п. Бијељина
угоститељска радња - бифе "АРЕНА", Предраг
Јелачић с. п. Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Улица и број
G
трговинска радња
G
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Меше Селимовића бр.
11
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
Меше Селимовића бр.
11
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
Агротржни
трговинска радња "WELGER", Драган Ђурђевић
центар,продајно мјесто
с. п. Бијељина
105
угоститељска радња - кафе бар "ОБАЛА",
Мирсад Муласалиховић с. п. Јања
Занатски центар бб
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - бифе "OBELIKS", Младен
Јевремовић с. п. Црњелово Горње
Црњелово Горње бб
Црњелово
Горње
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
угоститељска редња - експрес ресторан "МОЈА
КУХИЊА", Бојан Драгић с. п. Бијељина
Мајевичка 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
занатска радња за прање аута "CRYSTAL",
Зоран Купусовић с. п. Дворови
Мајевичких бригада
кварт 52/28
Дворови
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
угоститељска радња - бифе "БЕЛАМИ", Слађана
Панић с. п. Бијељина
Војводе Степе бр. 14
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
занатска фризерска радња "БРАНКА", Бранка
Тешановић с. п. Бијељина
1.Децембра ламела 1
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Семберских ратара бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
кантина и менза
I
Браће Лазић 4
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Гаврила Принципа бр.
22
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Димитрија Туцовића 220
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
угоститељска радња - кантина и менза
"MOCCA", Горан Савић с. п. Бијељина
угоститељска радња - млијечни ресторан "САН
СИРО", Вахидин Јусић с. п. Јања
угоститељска радња - кафе бар "LAKI – G",
Горан Дошло, с. п. Бијељина
угоститељска радња - објекат брзе хране
"БОЛЕ", Ружица Тојић с. п. Бијељина
агенција за вођење књига "KONTO – BMS",
Биљана Ерић с. п. Бијељина
Агротржни центар,бр.
291
73 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Дворови
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутоелектричар
G
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Суво Поље бб
Суво Поље
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
одржавање и
поправка моторних
возила
G
занатска обућарска радња "ПАНТЕР", Миодраг
Урошевић с. п. Бијељина
Мајевичка бр. бб
Бијељина
Током цијеле Поправка обуће и
године
производа од коже
обућар
S
занатска радња за израду и поправку квачила и
кочних елемената "НИВЕС", Слободан
Радивојевић с. п. Бијељина
Јована Цвијића 14
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
поправка квачила и
кочнех елемената
G
Велика Обарска бб
Велика
Обарска
Тестерисање и блањање
Током цијеле дрвета (производња
резане грађе);
године
импрегнација дрвета
пилана
C
Милоша Црњанског бб
Бијељина
Током цијеле Поправка комуникационе сервис мобилних
године
опреме
телефона
S
Карађорђева 42
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
пружање услуга
тражења
информација
M
Пословно име
угоститељска радња - кафе бар "STAR", Салих
Баћевац, с. п. Јања
занатска аутоелектричарска радња "ИНТЕР
СЕРВИС", Ђоко Пајкић с. п. Дворови
Улица и број
Мјесто
Занатски центар (локал
ПР-3)
Јања
Бакрачићи бб
угоститељска радња "COFFEE SHOP
Милоша Црњанског бр.
бб
CENTRALA", Александар Думић с. п. Бијељина
занатска радња "АУТОСЕРВИС ПЕЈЧИЋ",
Горан Пејчић с. п. Суво Поље
занатска радња "ПИЛАНА ЕЊАКОВИЋ",
Видосав Ењаковић с. п. Велика Обарска
занатско трговинска радња "BRANAS",
Бранислав Рашевић с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "КРПИЦЕ", Гордана
Собо, с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "КРПИЦЕ", Гордана
Собо с. п. Бијељина - ИПП мини маркет
"КРПИЦЕ-1" Бијељина
Лозничка бр. 109
занатска кројачка радња "ВВ", Васко Видаковић
Милоша Црњанског бб
с. п. Бијељина
агенција за пружање књиговодствених и
рачуноводствених услуга "FINGROUP", Горан
Милетић с. п. Бијељина
Професора Бакајлића
бр. 35
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
агенција за пружање интелектуалних услуга
"INFO CENTAR", Предраг Ђаламић с. п.
Бијељина
Мајевичка бр. 96
Бијељина
Током цијеле Остале информационе
године
услужне дјелатности
занатска радња - фризерски салон за жене "DE
LUX", Виолета Кртолина, с. п. Бијељина
Мајевичка бр. 29
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
фотокопирање
N
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
трговинска радња "COOL", Игор Мандић с. п.
Бијељина ИПП "COOL COPY" Бијељина
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"FIN – AG", Јадранка Марковић с. п. Бијељина
Димитрије Туцовића бр.
бб
Меше Селимовића бр.
10/7
74 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
поправка квачила и
кочнех елемената
G
Улица и број
Мјесто
Стефана Дечанског бр.
193
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
трговинска радња "УРОШ", Славиша Благојевић
центар,продајно мјесто
с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
занатска радња "PROTON", Радомир Вујић с. п.
Бијељина
Београдска бр. 28
Бијељина
Током цијеле Електроинсталациони
године
радови
Електроинсталаци
они радови
F
занатска радња "ПОГАЧА", Мујо Шељпић с. п.
Јања
Марка Краљевића 54
Јања
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Српске војске 30
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Стафана Дечанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Српске војске 2
Бијељина
Трговина на мало
рачунарима, периферним
Током цијеле
јединицама и софтвером трговинска радња
године
у специјализованим
продавницама
G
Агротржни центар,
индустријска зона III
Бијељина
металостругарска
Током цијеле
Машинска обрада метала
године
радња
C
Рачанска 95А
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
I
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Краља Драгутина 256
Бијељина
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
године
домаћинство и робом од
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Незнаних јунака 8
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Увођење
инсталација
Увођење инсталација
водовода,
Током цијеле водовода, канализације,
канализације, гаса
гаса и инсталација за
године
и инсталација за
гријање и климатизацију
гријање и
климатизацију
F
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
M
занатска радња "S AUTO", Радосав Савић с. п.
Бијељина
Агротржни
154
занатска пекарска радња "ЛИПА II", Енвер
Ченај, с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "СН", Славиша
Новаковић с. п. Бијељина
трговинска радња "ТЕХНИКА", Дражен
Максимовић с. п. Бијељина
занатска радња "МИКРОН", Бранислав Јовичић
с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ШЊУРА",
Драгица Сандић с. п. Бијељина
трговинска радња "ДИВЉА РУЖА", Јадранка
Косић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ДЕНИ", Данијела Копривица, с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "FOCUS", Горан
Петровић с. п. Бијељина
Змај Јовина 8
салон козметичких услуга "АФРОДИТА", Весна
Књегиње Милице бр. 64
Крчар, с. п. Бијељина
занатска радња "МРКИ", Алмира Хамзић с. п.
Бијељина
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"VS - KONTO", Милорад Симеуновић с. п.
Бијељина
Дринска 13
Живојина Мишића 44
кафе бар
рачуноводство књиговодство
75 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
године
специјализованим
продавницама
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
бурегџиница
I
трговинска радња "EVOLUTION", Јелица Стајић
Меше Селимовића бр. 2
с. п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "HELLO KITTY", Милорад
Радић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
27
Бијељина
трговинска радња "TWITY", Милорад Радић с.
п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
7
Бијељина
трговинска радња - књижара "BESTSELLER",
Слађан Кокановић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр. 5
Бијељина
угоститељска радња - бурегџиница "ПЕТИЦА
ПЛУС ", Раде Стевановић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића 8
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Незнаних јунака бр. 9-11
локал 4
Бијељина
Остала трговина на мало
прехрамбеним
Током цијеле
производима у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Милоша Обилића 96
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња
G
фризерска радња
S
Агенција за
савјетовање
N
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Агротржни
центар,Ламела "Ц" бр. 4
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
занатско
трговинска радња
G
Стефана Дечанског 2
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
трговинска радња "MODELLINA", Сашка
Петровић с. п. Бијељина
трговинска радња "БИО ШПАЈЗ", Данијел
Милетић с. п. Бијељина
занатска радња - мушки и женски фризерски
салон "АФРО", Јелица Стевановић с. п.
Бијељина
Милоша Црњанског 14
трговинска радња "САЛЕ", Саша Ристић с. п.
Бијељина
Београдска бр. 35
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска радња - фризерски салон "БОБА-Б",
Слободанка Бошковић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског 144
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
агенција за савјетовање "САВЈЕТ", Цвијанка
Савић с. п. Нови Дворови
Нови Дворови ББ
Нови
Дворови
трговинска радња "КРИСТИАН", Сања Зхоу
Грубић с. п. Бијељина
Николе Тесле 16
Бијељина
трговинска радња - цвјећара и поклон шоп
"ЗАМ", Зоран Тодоровић с. п. Бијељина
трговинска радња "СТИЛ", Радослав Савић с. п.
Бијељина
занатско трговинска радња "ВИТО - Т",
Витомир Тешић с. п. Бијељина
занатска радња - пекара "КЛАС Б", Баки Дурај,
с. п. Бијељина
Агротржни центарПословни објекат локал
6
Агротржни центар, у
Хали "А" продајно
мјесто бр. 41
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
76 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
угоститељска радња - кафе бар "S", Слободанка
Коловић с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "ALLUPLAST",
Драгана Бошњак, с. п. Бијељина
пољопривредна дјелатност "ЖУТИ - ЖУТА",
Срђан Јовић с. п. Попови
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
кафе бар
I
Улица и број
Мјесто
Агротржни центар, уз
Халу, бр. 16
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Незнаних јунака 26
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
занатско
године
облогама у
трговинска радња
специјализованим
продавн
G
Попови
Попови
Током цијеле Гајење осталих
године
једногодишњих усјева
пољопривредна
дјелатност
A
молер и фасадер
F
кафе бар
I
трговинска радња
G
одржавање и
поправка моторних
возила
G
занатска молерско фасадерска радња "ДАНИ",
Драго Бороја, с. п. Бијељина
Саве Шумановића бр. бб
Бијељина
сезонски у
периоду од
04.03. до Фасадни и штукатурни
04.10. у току радови
календарске
године
угоститељска радња - кафе бар "АКВАРИЈУМ1", Милан Рашевић с. п. Бијељина
Филипа Вишњића 215
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
трговинска и комисиона радња "НИНА И
МИЛА", Мирна Крсмановић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату, локал бр. 111
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
занатска радња "GLAS SERVIS", Мијодраг
Миљановић с. п. Бијељина
27. Марта 19
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Карађорђева 143
Јања
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
Милоша Црњанског
покретна тезга локација
11
Бијељина
Трговина на мало играма
Током цијеле и играчкама у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
занатско трговинска радња "LADY S", Цвијана
Кнежевић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр. 3
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
занатска обућарска радња "ЦИПЕЛИЦА",
Самир Шабановић с. п. Бијељина
Српске војске бр. бб
Бијељина
Током цијеле Поправка обуће и
године
производа од коже
обућар
S
занатска блокетарска радња "ТРНОВАЦ",
Мирсад Трновац, с. п. Јања
Дринска 30А
Јања
блокетарска радња
C
Карађорђева 29
Јања
трговинска радња
G
на углу ул. Нушићева и
Саве Ковачевића
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Агротржни центар,локал
бр. 22
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Трговина на мало
електричним апаратима
Током цијеле
Суво Поље
за домаћинство у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
угоститељска радња - ћевабџиница "КОД
МИКИЈА 2", Мидхат Буквић с. п. Јања
трговинска радња "МБ ", Марко Радиша, с. п.
Бијељина
трговинска радња "БОЖИЦА", Вања Петровић
с. п. Јања
угоститељска радња - кафе бар "POCOO
CAFFE", Миливоје Божић с. п. Бијељина
угоститељска радња - бифе "ПАЛМА", Жарко
Петровић с. п. Бијељина
комисион половне технике "Komision B",
Цвијетко Бабић с. п. Суво Поље
ортачка трговинска радња "VINI PU", Рада
Његић и Снежана Мићић с. п. Бијељина
Суво Поље бб
Српске добровољачке
гарде 19
Бијељина
Производња производа
Током цијеле
од бетона за
године
грађевинарство
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
77 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "FULL SPORT", Виктор
Васић с. п. Бијељина
трговинска радња "ТИЦА", Славка Ружић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ДАНЕ 1", Миленко
Милановић с. п. Дворови
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
електричним апаратима
Током цијеле
за домаћинство у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Патковача
Остала трговина на мало
прехрамбеним
Током цијеле
производима у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатско
трговинска радња
G
Улица и број
Мјесто
Сремска бр. бб (ТЦ
"ТОМ")
Бијељина
Пантелинска бр. 29
Карађорђева бр. бб
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња "НОВАК", Оливера Новак, с.
п. Патковача
Патковача бб
занатско трговинска радња "ГАЛЕРИЈА ДАР",
Драгица Митровић с. п. Бијељина
Филипа Вишњића бр. 51
ламела 1
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
занатска козметичарска радња "BEAUTY JOLI",
Јованка Дурић с. п. Бијељина
Нушићева бб
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
агенција за чишћење и одржавање "СЈАЈ", Горан
Јовић с. п. Велика Обарска
Велика Обарска
Велика
Обарска
Током цијеле
Основно чишћење зграда
године
чишћење зграда
N
угоститељска радња - објекат брзе хране
"VANILLA", Снежана Секулић с. п. Бијељина
Меше Селимовића 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
угоститељска радња - кафе бар "PARK LOUNGE
BAR", Тања Васић Микача, с. п. Бијељина
Жртава фашистичког
терора бр. 9
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Балатун, Липице
Балатун
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Доњи
Магнојевић
сезонски у
периоду од
01.04. до Фасадни и штукатурни
01.10. у току радови
календарске
године
молер и фасадер
F
Вука Караџића бр. бб
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Српске војске бр. 8
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле
изван продавница, тезги
године
и пијаца
трговинска радња
G
Меше Селимовића бр.
17
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
осталом робом на тезгама трговинска радња
године
и пијацама
G
Светог Саве бр. 46
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
I
угоститељска радња - кафе бар "BLUE CAFE",
Миле Пивач, с. п. Балатун
занатска молерско фасадерска радња
"ДРАШКО". Предраг Брадарић с. п. Доњи
Магнојевић
трговинска радња типа киоск "КИОСК", Славко
Дмитровић с. п. Бијељина
угоститељска радња - ћевабџиница "САН",
Денис Селимагић с. п. Бијељина
Доњи Магнојевић
трговинска радња "П и Н", Петра Петровић с. п.
Меше Селимовића бр. 8
Бијељина
трговинска радња - улична тезга "DARJAN",
Јадран Голоигра, с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "GENTLEMAN
CAFFE", Синиша Васић с. п. Бијељина
кафе бар
78 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "БУТИК АЛЕКСАНДАР",
Јована Лакић с. п. Бијељина
Улица и број
Меше Селимовића бр.
2А
занатска радња - пржионица кафе "PROCAFFE",
Живојина Мишића бр. 2
Горан Милић с. п. Бијељина
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
пржионица кафе
C
трговинска радња
G
трговинска радња "ГОРАН", Винка Калајџић с.
п. Бијељина
Димитрија Туцовића бр.
122
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
занатска радња за производњу сатних основа за
пчеларство "Д и В 2", Весна Јововић с. п.
Бијељина
Душана Радовића бр.
IV/19
Бијељина
Током цијеле
Узгој осталих животиња
године
пољопривредна
дјелатност
A
агенција за пружање интелектуалних услуга
"ДАДА", Данијела Крајишник, с. п. Бијељина
Краља Драгутина бр.
256
Бијељина
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
домаћинство и робом од
године
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Меше Селимовића бр.
30-L5
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 77
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
кафе бар
I
угоститељска радња - објекат брзе хране
"ПАПРИЧИЦА", Миодраг Веселиновић с. п.
Бијељина
ортачка угоститељска радња - кафе бар
"DOLAR", Владимир Мирковић и Смиљан
Бенцун
угоститељска радња - кафе бар "ЕСЕЈ", Мирјана
Марковић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр. бб
(Универзитет
"Синергија")
Бијељина
сезонски у
периоду од
01.03. до
15.07. и од Дјелатности припреме и
01.10. до послуживања пића
15.11. у току
календарске
године
занатска радња - мушки и женски фризерски
салон "СРЂАН - СЛАЂА", Слађана Сарић с. п.
Бијељина
Стефана Дечанског,
Агротржни центар,Е-21
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
Доње Црњелово
Доње
Црњелово
Током цијеле Гајење садног материјала
године
и украсних биљака
пољопривредна
дјелатност
A
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Мајевичка бр. 170
Бијељина
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
Агенција за
савјетовање
N
Стефана Дечанског,
Агротржни центар,локал
бр. 12
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
Кулина Бана бр. бб
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња "Т-МЕТАЛ", Владимир Антић Илије Гарашанина бр.
бб
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Прикупљање неопасног
године
отпада
Прикупљање
неопасног отпада
G
угоститељска радња - бифе "МАНОЈЛО",
Драган Манојловић с. п. Бијељина
Агротржни центар,локал
уз халу, бр. 22 Г
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Хасе
Хасе
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
пољопривредна дјелатност "АГРОМЕЏИК",
Славко Чолић с. п. Доње Црњелово
ИПП - трговинска радња "АГРОМЕЏИК",
Славко Чолић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"РЕСТИТУЦИЈА", Надежда Думић с. п.
Бијељина
занатска радња - женски и мушки фризерски
салон "CASTING", Бећир Хамидовић с. п.
Бијељина
занатска фризерска радња "АС", Мирослав
Цвијетиновић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ХОРИЗОНТ",
Радосав Машановић с. п. Хасе
Саве Ковачевића бр. бб
79 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Улица и број
Мјесто
Светог Саве бр. 6
Бијељина
Живојина Мишића бр.
4А
угоститељска радња - кафе бар "ZODIAC", Тања Милоша Црњанског бр.
7
Илић с. п. Бијељина
угоститељска радња - крчма "ЗЛАТНА
КРИГЛА", Слободан Јовановић с. п. Бијељина
трговинска радња "MARK TRADE", Милош
Панић с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "ДУЛЕ", Душко
Ђурић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
50
занатска радња - пекара "ЦЕНТАР", Агим Дурај, Змај Јове Јовановића бр.
16
с. п. Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало пићима
Током цијеле
у специјализованим
трговинска радња
године
продавницама
G
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутолимар
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
занатска радња "JUST ME", Славица Живановић
Николе Тесле бр. 31 - А
с. п. Бијељина
Бијељина
Производња бижутерије
Током цијеле
производња накита
и припадајућих
године
производа
C
угоститељска радња - ресторан "ДЕСПОТОВИЋ Милоша Црњанског бр.
бб
2", Славица Деспотовић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
угоститељска радња - печењара "КОД
ЂОЛЕТА", Синиша Ђокић с. п. Бијељина
Димитрије Туцовића бр.
214
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Светог Саве бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
занатско
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
изложбени простор
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
G
трговинска радња
G
трговинска радња - подрум пића "ВАСО", Васо
Попадић с. п. Модран
Модран
Модран
занатска аутолимарска радња "РАКИЋ", Бојан
Ракић с. п. Бијељина
Петра Кочића бр. 118
трговинска радња "ПЕТРОВИЋ", Снежана
Петровић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "HEMINGWAY",
Бранислав Кнежевић с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "ДАМИ АУТО",
Милкица Петровић Ивановић с. п. Бијељина
издвојена пословна просторија - изложбени
простор "МЕРИНОС", Yildirim Halil, с. п.
Бијељина
Лозничка бр. 17
Сроске војске бр. 57
Стефана Дечанског бр. 5
трговинска радња "ТМ", Жељка Николић с. п.
Бијељина
Агротржни центар,локал
бр. 53
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
занатско трговинска радња - пржионица кафе
"BN", Дарко Рикерт, с. п. Бијељина
Војводе Петра Бојовића
бр. 237
Бијељина
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
пржионица кафе
C
занатско трговинска радња "ЕКОПЛАСТ",
Дарко Рикерт, с. п. Бијељина
Војводе Петра Бојовића
бр. 237
Бијељина
Током цијеле Производња амбалаже од
године
пластичних маса
Производња
амбалаже од
пластичних маса
C
80 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
домаћинство и робом од
године
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
занатска радња - фризерско козметички салон
Незнаних јунака бр. 45
"BE BEAUTY", Марица Мишура, с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
угоститељска радња - печењара "КОД
СИКИЈА", Синиша Мркаја, с. п. Патковача
Патковача
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
печењара
I
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
Пословно име
агенција за пружање интелектуалних услуга
"БЕБА", Љиљана Милић с. п. Бијељина
Улица и број
Краља Драгутина бр.
256
Патковача
занатска радња "МАЈИНА РАДИОНИЦА", Маја Гаврила Принципа бр.
22
Марић с. п. Бијељина
занатска вулканизерска радња и аутопраоница
"APOLON", Тешо Млађеновић с. п. Трњаци
угоститељска радња - крчма "РОМАНИЈА",
Драгојана Голијан, с. п. Бијељина
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трњаци
Трњаци
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутолимар
G
Милоша Обилића бр. 14
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 69
Бијељина
Нушићева бр. 6
Бијељина
Патковача, блок II бр. 58
Патковача
Шабачких ђака бр. 7
Бијељина
Током цијеле Прикупљање неопасног
године
отпада
Прикупљање
неопасног отпада
E
Живојина Мишића бр.
28
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
Бијељина
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
фотокопирање
N
Косовска бр. 12
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Карађорђева бр. 145
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Семберских ратара бр.
171
Бијељина
Током цијеле
Поправка машина
године
мехничарска
радња
C
ортачка угоститељска радња - кафе бар
"СМОКВИЦА", Владимир Ћурчић и Младен
Крајишник, с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 18
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - класични ресторан
"LIBERTAS", Борис Бошњак, с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
печењара
I
Змај Јовина бр. 14
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
издвојена пословна просторија - магацин
трговинска радња "TWEETY", Милорад Радић с.
п. Бијељина
трговинска радња "МАЛОВАН", Небојша
Машић с. п. Патковача
занатско трговинска радња "EKO RADEX",
Радомир Милановић с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "МАЛИЋ",
Зорица Малић с. п. Бијељина
занатска радња "COLOR PRINT", Данијела
Савић с. п. Бијељина
агенција за вођење пословних књига
"АКТИВА", Љиљана Крстић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "ЗЕЛЕ – 2", Адин
Сарачевић с. п. Јања
занатска радња "ДРАГАНА", Гојко Шандара, с.
п. Бијељина
трговинска радња и комисион "РУБИН", Сања
Стојановић с. п. Бијељина
Рачанска бр. 147
81 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "АЛЕКСАНДРИЈА",
Александар Савић с. п. Бијељина
угоститељска радња - кафе бар "GAZELA 1",
Лола Маријановић с. п. Бијељина
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Агротржни центар,бр.
249
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
Живојина Мишића бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
кафе бар
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
чишћење зграда
N
аутолимар
G
трговинска радња "МЕТАЛ", Милан
Миловановић с. п. Бијељина
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 10
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња - кафе бар "ROJAL",
Цвијетин Стојановић с. п. Бијељина
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња "МИРЈАНА", Дргица Балан с. Доситеја Обрадовића бр.
бб
п. Бијељина
Бијељина
на Агротржном центру,
у хали "А", продајно
мјесто бр. 151
Бијељина
занатска радња за чишћење пословних и
стамбених објеката "CLEAN SYSTEM I",
Борислав Микић с. п. Велика Обарска
Велика Обарска
Велика
Обарска
Остале дјелатности
Током цијеле
чишћење зграда и
године
објеката
занатска аутолимарска радња "МИРКО", Мирко
Јефтић с. п. Бијељина
Комитска бр. 50
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
угоститељска радња - салон за посебне прилике
"ЧВРГИЋ", Александар Чвргић с. п. Пучиле
Пучиле
Пучиле
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
салон за посебне
прилике
I
трговинска радња "AUTOSHOP M&D", Душан
Жужа с. п. Бијељина
Мајевичка бр. 162/1
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
Карађорђева бр. 43
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Љељенча
Љељенча
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
салон за посебне
прилике
I
Тиршова бр. 9
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало
намјештајем, опремом за
Током цијеле расвјету и осталим
трговинска радња
године
производима за
домаћинство у
специјализо
G
Амајлије
Амајлије
сезонски у
периоду од
01.05. до Остале забавне и
30.09. у току рекреативне дјелатности
календарске
године
базени
R
Рачанска бр. 113
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пицерија
I
Меше Селимовића бр. 8
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
пекотека
I
трговинска радња "ДАНА-М", Далибор Марић
с. п. Бијељина
трговинска радња "EXTRA MARKET",
Јакотарина Милишић с. п. Јања
угоститељска радња - салон за посебне прилике
"ГРАНД", Миленко Васић с. п. Љељенча
угоститељска радња "JUNIOR & SENIOR",
Ранка Симеуновић с. п. Бијељина
трговинска радња "BALKAN MUSIC", Сања
Васић с. п. Бијељина
предузетничка радња за пружање туристичких
услуга "БАЗЕНИ ЗЕЛЕНОВИЋ", Зоран
Зеленовић с. п. Амајлије
угоститељска радња - пицерија "CAFFE
PIZZERIA 401", Веланка Станишић с. п.
Бијељина
угоститељска радња - пекотека "МИЛЕ", Миле
Јосиповић, с. п. Бијељина
Рачанска бр. 90
82 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
угоститељска радња - роштиљница "EL GRECO
2", Ntinas Thomas, с. п. Бијељина
ортачка трговинска радња "С.А.Т.", Мирослав
Мирић и Драгана Мирић с. п. Љесковац
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Улица и број
Мјесто
Галац бр. 6
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
Љесковац
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле сатовима и накитом у
године
специјализованим
продавницама
занатско
трговинска радња
G
рачуноводство књиговодство
M
кафе бар
I
Љесковац
трговинска радња "СИМИЋ", Миљан Мирковић Милоша Црњанског бр.
бб
с. п. Бијељина
агенција за пружање књиговодствених и
рачуноводствених услуга "PRO – OFFICE",
Драгана Чалаковић с. п. Бијељина
Жртава фашистичког
терора бр. 27
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
угоститељска радња - кафе бар "ТРЕФ", Младен
Љубинковић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
трговинска радња "ALLEGRA", Бојана Лукић с.
п. Бијељина
Сремска бр. бб (ТЦ
"ТОМ")
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Трг Краља Петра
Карађорђевића бр. 15
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 6
Бијељина
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
Агенција за
савјетовање
N
трговинска радња
G
занатска радња - фризерски салон "SPROS
2710", Петар Симојловић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"PRESS PLUS", Зорица Цвјетковић с. п.
Бијељина
трговинска радња "СТИЛ", Златица Перић с. п.
Бијељина
на Агротржном центру,
у хали "А", продајно
мјесто бр. 67
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
угоститељска радња - ресторан "ЈОВИЋ", Мико
Јовић с. п. Батковић
Батковић
Батковић
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
агенција за пружање интелектуалних услуга
"МУКИ", Мустафа Салковић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића (Робна
кућа „Побједа“, II спрат
локал бр. 231)
Бијељина
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
Агенција за
савјетовање
N
занатска радња - пекара "ПАНИЋ", Славиша
Панић с. п. Велика Обарска
Велика Обарска
Велика
Обарска
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Херцеговачка бр. 14
Бијељина
Током цијеле Рачунарско
године
програмирање
рачунарско
програмирање
M
Велика
Обарска
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
трговинска радња "ЕЛЛА", Миодраг Цвјетковић
с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга
"SOFTDESIGN", Милица Марић с. п. Бијељина
трговинска радња "ДРАГАНА", Славиша Панић
с. п. Велика Обарска
Карађорђева бр. 8
Велика Обарска
83 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
Рачанска бр. 103
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Рачанска бр. 92А
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
G
Бијељина
Трговина на мало месом
Током цијеле и производима од меса у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
фотокопирање
N
трговинска радња "ГОГА", Ангелина Новиковић Светозара Марковића
бр. 3
с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
угоститељска радња "OMCAFE SHOP", Жељко
Миљковић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња "БАРКА", Марко Вуковић
с. п. Бијељина
Мaјора Драгутина
Гавриловића бр. 49
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска радња "ШАРМ", Светлана Црногорац
с. п. Бијељина
Видовданска бр. 44
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Суво Поље
Суво Поље
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Српске добровољачке
гарде бр. 3
Бијељина
угоститељска радња - национални ресторан
"ШАМПИОН +", Татјана Вуковић с. п.
Бијељина
Нушићева бр. 30
угоститељска радња "СЕРГЕЈ", Вајо Брадарић с.
п. Бијељина
угоститељска радња "ОРХИДЕЈА Р", Петар
Ђокић с. п. Бијељина
занатска радња пекара "СЕМБЕРИЈА", Shkelzen
Berisha и Xhafer Berisha с. п. Бијељина
трговинска радња "MARRY ED", Ангелина
Новиковић с. п. Бијељина
Сремска, (ТЦ "ТОМ"),
локал бр. 17
трговинска радња "ВАСИЋ", Жељко Васић с. п. Милоша Црњанског бр.
129
Бијељина
трговинска радња "COOL", Игор Мандић с. п.
Бијељина ИПП "COOL PRINT" Бијељина
ИПП "ЕВРОПА 2", Пајтим Дећај с. п. Суво
Поље
Рачанска бр. 108
Бијељина
Трговина на мало рибом,
Током цијеле љускарима и мекушцима
трговинска радња
у специјализованим
године
продавницама
G
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Николе Тесле бр. 4/35
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Хасе бр. 147
Хасе
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
занатско трговинска радња месара и рибара
"КОД НИЏЕ", Мирослав Милић с. п. Бијељина
ИПП "КОД НИЏЕ II" Бијељина
Саве Ковачевића бр. 12
угоститељска радња "ДЕСПОТОВИЋ", Славица
Деспотовић с. п. Бијељина ИПП "ЕРОС"
Бијељина
Мајевичка бр. 29
трговинска радња "ДАЦА-Ж", Жељка Кркељаш
с. п. Бијељина
угоститељска радња "МАЛИНИЋ", Миодраг
Малинић с. п. Хасе
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
84 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња "ПИНКУМ ДЕКОРАТИВНИ
Стефана Дечанског бр. 9
ЦЕНТАР", Владан Марјановић с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
занатско трговинска радња "ГРАНД", Зорица
Пејић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
69
Бијељина
Током цијеле Производња накита и
године
припадајућих производа
златарска радња
C
занатско трговинска радња "ГРАНД 1", Зорица
Пејић с. п. Бијељина
Светог Саве бр. 76
Бијељина
Током цијеле Производња накита и
године
припадајућих производа
златарска радња
C
угоститељска радња "БИФЕИЋ АКАДЕМАЦ",
Александар Куновац с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 49
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
занатска радња - пекара "СТАМЕНИЋ", Урош
Стаменић с. п. Балатун
Балатун
Балатун
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Душана Радовића бр.
62Г
Бијељина
Увођење инсталација
Током цијеле водовода, канализације,
гаса и инсталација за
године
гријање и климатизацију
сервис клима
F
Змај Јовина бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Меше Селимовића бр. 5
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
занатско
трговинска радња
G
Незнаних јунака бр. 1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатска радња "СЕРВИС КЛИМА ПИНГВИН",
Слободан Радовановић с. п. Бијељина
угоститељска радња "КОЛЕКТИВ", Небојша
Василић с. п. Бијељина
трговинска радња "MOBI CLICK", Радомир
Симуновић с. п. Бијељина
угоститељска радња "КОД ТЕЧЕ", Стојан
Величковић с. п. Бијељина
трговинска радња "СВЕ И СВАШТА", Слађана
Чобић с. п. Јања
трговинска радња "KIDS LAND", Виолета
Рикерт с. п. Бијељина
занатско трговинска радња "MIBOX", Срђан
Капетановић с. п. Бијељина
угоститељска радња "ЂОКИЋ", Јелена Ђокић с.
п. Бијељина
угоститељска радња "FOREVER", Дара
Сторебра и Владимир Дрљача с. п. Бијељина
Карађорђева бр. 45
Јања
Српске војске бр. бб
Бијељина
Стефана Дечанског бр.
174А
Бијељина
Током цијеле Производња осталог
године
намјештаја
Производња
намјештаја
C
Рачанска бр. 92А
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 19
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Током цијеле Рачунарско
године
програмирање
рачунарско
програмирање
M
агенција за рачунарско програмирање
Иве Андрића бр. 56Б/16
"DATASOFT", Ицо Миливојевић с. п. Бијељина
занатска радња - пекара "МС", Милена
Стевановић с. п. Суво Поље
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Суво Поље
Суво Поље
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
предузетничка радња "ГЕА", Саша Петковић и
Александар Несторовић с. п. Бијељина
Кнез Иво од Семберије
бр. 30А/5
Бијељина
Током цијеле Остале стручне, научне и
године
техничке дјелатности
савјетовање у
пољопривреди
M
занатска аутомеханичарска радња
"ТРАКИЛОВИЋ", Горан Тракиловић с. п.
Бијељина
Мајке Јевросиме бр. 19
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
занатска радња "LA CHARME", Биљана
Николић с. п. Бијељина
Српске добровољачке
гарде бр. 24
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
85 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
ноћни клуб
I
Бијељина
Прање и хемијско
Током цијеле
чишћење производа од
године
текстила и крзна
Прање и хемијско
чишћење
производа од
текстила и крзна
S
Саве Ковачевића бр. бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Иве Андрића бр. 3
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Балатун
Балатун
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Његошева бр. 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бјелошевац
Бјелошевац
јавни превоз
H
Улица и број
Мјесто
угоститељска радња "АРИЗОНА", Душко
Коњокрад с. п. Бијељина
Српске војске бр. 37
Бијељина
Вешерај "АЖ", Живана Арнаутовић, с. п.
Бијељина
Стефана Дечанског бр.
бб, на АТЦ
трговинска радња "БАГАТЕЛА", Јанко Успор
Бошњак с. п. Бијељина
занатска фризерска радња "BELISSIMA",
Биљана Стевић, с. п. Бијељина
трговинска радња "ЦЕНТАР-ЦОМЕРЦЕ",
Спасоје Ковачевић с. п. Балатун
угоститељска радња "АС", Зорица Јовић с. п.
Бијељина
јавни превоз "ЗОРАН-ПАЈТО", Зоран
Видаковић с. п. Бјелошевац
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
специјализованим
године
продавницама
G
Меше Селимовића бр. 4,
тржни центар
"Миленијум“ први спрат
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
трговинска радња "CARGO", Бојан Кртолина с.
п. Бијељина
Рачанска бр. 34
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
угоститељска радња "DIONIS", Ненад Вучковић
с. п. Горње Црњеловo
Горње Црњелово
Горње
Црњелово
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Војводе Степе
Степановића бр. 18
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
рачуноводство књиговодство
M
чишћење зграда
N
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
трговинска радња "ПОЛЕТ ПЛУС", Јована
Тришић с. п. Бијељина
трговинска радња "БЕНЕЛИ", Лазар Шкорић с.
п. Бијељина
рачуноводствени студио "ОЛИМП – ПРОМ",
Мирјана Орашанин с. п. Бијељина
угоститељска радња "HACIENDA CITY PUB",
Елдин Алајбеговић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
148
Николе Тесле бр. 19
агенција за вођење пословних књига "VTS 2",
Миро Вукичевић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр. 8,
локал бр. 9
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
занатска радња - чишћење зграда "РЕФЛЕКС",
Сњежана Бабић с. п. Бијељина
Иве Андрића бр. 9Б
Бијељина
Током цијеле
Основно чишћење зграда
године
Стефана Дечанског бр.
235
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
занатска радња "TURBOSERVIS", Пантелија
Василић с. п. Бијељина
86 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
G
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бањалучка бр. 1
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Милоша Црњанског бр.
24
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
ауто школа
P
цвјећара "ФРАЈЛА", Младен Лукић с. п.
Бијељина
угоститељска радња "WHISKEY BAR", Дарио
Антић с. п. Бијељина
Милоша Црњанског 14
угоститељска радња "ММ", Радосав
Радовановић с. п. Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
Српске добровољачке
гарде Л-АБ бр. 19 локал
бр. 7
трговинска радња "ПЕЈАПЛАСТ", Славиша
Пејић с. п. Бијељина
Мјесто
трговинска радња "ГАГИ", Драгана Којић с. п.
Јања
Карађорђева бр. 124
Јања
ауто школа "СЕМАФОР", Невена Митровић с.
п. Бијељина
24. Септембра бр. 11
Бијељина
Током цијеле Дјелатности возачких
године
школа
Николе Тесле бр. 4
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
Такси
H
угоститељска радња "CONTACT", Игор
Митровић с. п. Бијељина
трговинска радња "Real dreams", Весна Ногић с.
п. Бијељина
Професора Бакајлића
бр. 35
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
јавни превоз лица "ТАКСИ", Михајло Дабић с.
п. Бијељина
Иве Андрића бр. 46Д
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Занатски центар
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
јавни превоз лица "ТАКСИ", Ђорђо Илић с. п.
Јања
Николе Тесле бр. 7/3
Јања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
такси "SPEED", Радомир Станишић с. п. Јања
Николе Тесле бр. 17/А
Јања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Лазе Костића бр. 13
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Бијељина
Током цијеле Услужне дјелатности у
године
копненом саобраћају
паркинг
H
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле спортском опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
угоститељска радња "ЛУКИЋ", Сања Лукић с. п. Стефана Дечанског бр.
115
Бијељина
угоститељска радња "ММ", Неџад Синановић с.
п. Јања
такси "ПЛАВИ ТАXИ", Драго Стевић с. п.
Бијељина
предузетничка радња за пружање услуга паркинг
Николе Тесле бр. 19 (иза
простора "ЦЕНТАР", Џенад Пашалић с. п.
зграде Суда)
Бијељина
трговинска радња "ЗиМ", Милован Јовановић с.
п. Дворови
трговинска радња "БИСТРО", Горан Мандић с.
п. Бијељина
Карађорђева бр. бб
Рачанска бр. 9
87 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња "ДА-МИ", Милорад Јовић с.
п. Бијељина
Мајевичка бр. 91
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
угоститељска радња "РИНГ", Ружица Лукић с. п.
Бијељина
Рачанска бр. 111
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
Љељенча
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
године
домаћинство и робом од
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Бањица
Бањица
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Стефана Дечанског бр.
240
Бијељина
Током цијеле Фасадни и штукатурни
године
радови
молер и фасадер
F
трговинска радња
G
занатска радња "ДИВ КВАЛИТЕТ", Денис
Ивановић с. п. Бијељина
предузетничка радња "ЋИРКОВИЋ", Владимир
Ћирковић с. п. Љељенча
трговинска радња "ЗАЗА", Загорка Марковић с.
п. Бањица
занатска радња "ДЕКОР ЦЕНТАР", Вања
Мишић с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 63
Љељенча бр. 21
трговинска радња "CITY MOBIL", Небојша
Кулина с. п. Бијељина
Николе Тесле бр. 8
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
занатска радња пекара "КЛАС – ЦЕНТАР 1",
Осман Ходај и Шпејтим Ходај с. п. Бијељина
Карађорђева бр. 18
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 4
Бијељина
Трговина на мало месом
Током цијеле и производима од меса у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Милоша Обилића бр. 34
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Карађорђева бр. бб
Дворови
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 4
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
Ченгић
Ченгић
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатско трговинска радња "МЕСАРА",
Мухамед Дедић с. п. Бијељина
угоститељска радња "ВРЕМЕПЛОВ", Бојан
Митровић с. п. Бијељина
занатска радња - пекара "БРАЋА
ВАСИЉЕВИЋ", Благоје Васиљевић с. п.
Дворови
угоститељска радња "ЛЕДИНЦИ", Рамиза
Топаловић с. п. Бијељина
угоститељска радња "DALAS", Милица Гајић с.
п. Ченгић
агенција за пружање интелектуалних услуга
"СИГМА", Срђан Илић с. п. Бијељина
Иве Андрића бр. 44,
ламела 2
занатска радња "ЛЕЛА – Л", Верицa Лукић с. п.
Гаврила Принципа бр. 6
Бијељинa
88 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
предузетничка радња "PC SERVIS MD", Мићо
Стојановић с. п. Јања
Улица и број
Николе Тесле бр. 6/25
Мјесто
Јања
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Остале услужне
Током цијеле дјелатности које се
односе на информационе
године
технологије и рачунаре
Предмет
пословања
Подручје
пословања
рачунарско
програмирање
M
Бијељина
Трговина на мало рибом,
Током цијеле љускарима и мекушцима
трговинска радња
године
у специјализованим
продавницама
G
Бијељина
Трговина на мало
новинама, папиром и
Током цијеле
писаћим прибором у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Светог Саве бр. 86
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Нушићева бр. 40
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
сезонски у
периоду од
10.06. до Дјелатности припреме и
10.12. у току послуживања пића
календарске
године
бифе
I
занатска радња "САРАЧ", Неџад Пилаковић с. п. Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељинa
Бијељина
Производња кофера,
Током цијеле ручних торби и сличних
производа, седларских и
године
сарачких производа
сарач
C
занатска радња - фризерски салон "DOLCE
VITA", Вељко Петровић с. п. Бијељинa
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
трговинска радња
G
кафе бар
I
трговинска радња рибара "ЖЕЉКО", Жељко
Савић и Станиша Марјановић с. п. Бијељина
трговинска радња "СУВЕНИР", Весна Петровић
с. п. Бијељина
трговинска радња "ЦРВЕНА ЈАБУКА", Радован
Брајић с. п. Бијељина
угоститељска радња "TIMES – 3", Александар
Савић с. п. Бијељина
угоститељска радња "КВАНТАШ", Саја Тодић
с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бр. 20
Карађорђева бр. бб
на Агротржном центру
Агротржни центар, у
Хали "А"
занатска радња - пјескарење "ЛУЈИЋ", Раденко
Лујић с. п. Средњи Драгаљевац
Средњи Драгаљевац
трговинска радња "Ђ-П", Славиша Тојић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, у
Хали "А" продајно
мјесто бр. 77
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
угоститељска радња "BLUE", Игор Поштић с. п.
Бијељина
угао ул. Сремске и ул.
Раје Бањичића
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
трговинска радња "ПАНТЕР-ДМС", Пантелија
Симић с. п. Драгаљевац Горњи
Драгаљевац Горњи бб
трговинска радња "ПАНТЕР-ДМС 2", Пантелија
Драгаљевац Горњи бб
Симић с. п. Драгаљевац Горњи
Током цијеле Одржавање и поправка
Средњи
године
моторних возила
Драгаљевац
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Драгаљевац Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
Горњи
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Драгаљевац Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
Горњи
производима, пићима и
дуван
G
трговинска радња
89 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "НАШ МАРКЕТ", Младен
Јовић с. п. Пучиле
пржионица кафе "ДАР", Биљана Гајић с. п.
Бијељина
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Пучиле
Пучиле
Саве Ковачевића бр. 1
Бијељина
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
пржионица кафе
C
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
мехничарска
радња
C
трговинска радња "АНДРЕА", Душан Јовановић Милоша Црњанског бр.
14
с. п. Бијељина
Карађорђева бр. 137
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Комитска бр. бб
Бијељина
Током цијеле Поправка електронске и
године
оптичке опреме
Нушићева 5
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска радња - фризерски салон "GARNIER",
Гордана Драгичевић с. п. Бијељинa
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 57
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - аутосервис "СЛОБО",
Слободан Николић с. п. Бијељинa
Данила Илића бр. 8
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
Краља Драгутина бр.
150
Бијељина
Током цијеле Дјелатности возачких
године
школа
ауто школа
P
предузетничка радња за његу и одржавање
тијела "SLANA SOBA – RELAX CENTAR",
Николија Перић с. п. Бијељинa
27. Марта бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности за његу и
године
одржавање тијела
козметичарска
радња
S
угоститељска радња "СЕМБЕРКА", Смиља
Петричевић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерско козметичарска
радња
S
Гаврила Принципа бр.
23/21
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Љељенча бр. 9
Љељенча
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
агенција "АРИУС – ЛАКИЋ", Бошко Лакић с. п. Српске добровољачке
гарде бр. бб
Бијељина
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
занатска радња - пекара "БЕНИ", Арбен Бећај с.
п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
трговинска радња "GRANEX", Лејила
Чултаревић с. п. Јања
занатска радња "TAHO", Драган Васиљевић с. п.
Бијељина
трговинска радња "БИЉАНА ", Бранислав
Томић с. п. Бијељина
ауто школа "НИНО", Нинослав Боровчанин с. п.
Бијељина
занатска фирзерско козметичарска радња
"СТУДИО М ", Жељка Секулић с. п. Бијељина
књиговодствени сервис "БИЉАНА",
Слободанка Јелић с. п. Бијељина
занатска радња - аутосервис "CITY CAR", Маја
Митровић с. п. Љељенча
Сремска 2
Рачанска бр. 126
I
90 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
занатска столарска радња "ЕУРО СТИЛ",
Радивоје Кривокућа, с.п. Бијељина
ИПП "ЕУРО СТИЛ 1" Љељенча
трговинска радња "NT-FRUIT", Никола
Трипковић с. п. Бијељина
занатска радња "BALCANICA", Радмило Јањић
с. п. Нови Дворови
угоститељска радња "DAVIDOFF", Радојка
Крајишник с. п. Бијељина
трговинска радња "ФЕНИКС-ПРОМЕТ", Стево
Јовановић с. п. Бијељина
занатска радња - ауто сервис и ауто отпад
"ДЕЛИЋ", Благоје Делић с. п. Бијељина
занатска радња - креативни центар "МИК –
МИК", Марина Ристивојевић с. п. Бијељина
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Производња намјештаја
Током цијеле
за пословне и продајне
године
просторе
столарска радња
C
Љељенча
Производња намјештаја
Током цијеле
за пословне и продајне
године
просторе
столарска радња
C
Змај Јове Јовановића бр.
4
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Мајевичких бригада
кварт 2 бр. 6
Нови
Дворови
Током цијеле Постављање подних и
године
зидних облога
подополагачка
радња
F
Милоша Обилића бр. 87
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Српске војске бр. 6
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Павловића пут бр. бб
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутомеханичар
G
Филипа Вишњића бр. 54
Бијељина
Током цијеле Производња игара и
године
играчака
Производња игара
и играчака
C
трговинска радња
G
трговинска радња
G
чишћење зграда
N
Улица и број
Мјесто
Бањалучка бр.5
Бијељина
Љељенча
трговинска радња и комисион "LISCA", Биљана Агротржни центар, Хала
"А“ локал бр. 164
Госпић с. п. Бијељина
Бијељина
трговинска радња "ПРОДАЈА ВОЋА И
ПОВРЋА", Изет Хамзић с. п. Бијељина
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 13/3
Бијељина
занатска радња - чишћење зграда "СЈАЈ – С",
Стана Павловић с. п. Патковача
блок VII бр. 144/А
Патковача
занатска радња "ЗЛАТАР", Владо Нукић с. п.
Јања
Занатски центар
Јања
Патковача бб
јавни превоз "ТАКСИ", Српко Ристић с. п.
Патковача
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало воћем
Током цијеле и поврћем у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле
Основно чишћење зграда
године
Поправка сатова и
Током цијеле
Поправка сатова и накита
године
накита
S
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
пословне помоћне
услужне
дјелатности
N
кафе бар
I
Такси
H
агенција "ШУКА", Александра Радић с. п.
Бијељина
Душана Барањина бр. 1
Бијељина
Остале пословне
Током цијеле
помоћне услужне
године
дјелатности
угоститељска радња "БОЛЕРО", Борислав
Крстановић с. п. Бијељина
Мајевичка бр. 29
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Душана Баранина 1 Б
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
занатска радња - аутопраоница "ТЕОДОРА",
Марјан Стојиљковић с. п. Бијељина
Мајевичка бр. 6
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
угоститељска радња "ЛАВ 8", Драгана Јекић с.
п. Дворови
Карађорђева бб
Дворови
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
јавни превоз "ТАКСИ", Небојша Петричевић с.
п. Бијељина
91 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "Д и Д", Гордана Стојановић
с. п. Бијељина
занатска механичарска радња "FRIGO M&Z",
Раденко Вуковић с. п. Нови Дворови
угоститељска радња "ГОЛД", Армин Хаџић с. п.
Бијељина
козметички салон "ЛАСЕР ЦЕНТАР ЛУКИЋ",
Маја Лукић с. п. Бијељина
трговинска радња "PRIMERA COLOR",
Велиборка Кривак, с. п. Бијељина
"ТАКСИ", Мотика Славиша с. п. Бијељина
Такси "SPEED", Мирко Кучковић с. п. Пучиле
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Мајевичких бригада
кварт 10/24
Нови
Дворови
Поправка апарата за
Током цијеле
домаћинство и опреме за
године
кућу и башту
Поправка апарата
за домаћинство и
опреме за кућу и
башту
S
Галац бр. 6
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
Ђуре Јакшића бр. 1А
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
козметичарска
радња
S
Милоша Обилића бр. 28
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Душана Радовића 8/4
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Ново Насеље бр. 34
Пучиле
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
фризерско козметичарска
радња
S
трговинска радња
G
Улица и број
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 32
занатска радња - фризерско козметички салон
"ДАЦА", Далиборка Лазић с. п. Бијељина
Душана Барањина бр. 21
трговинска радња и комисион "TEXAS",
Недељко Госпић с. п. Бијељина
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина, локал бр.
119
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Иве Андрића бр. 48Ц
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
занатска графичка радња "DIGITAL PRINTS",
Зоран Стајић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића (тржни
центар „ЕМПОРИУМ“
II спрат)
Бијељина
Током цијеле Услуге припреме за
године
штампу и објављивање
графичка радња
C
угоститељска радња "FRIENDS", Ведрана
Тодоровић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
27
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
књиговодствена агенција "ЛИБРИС", Татјана
Малешевић с. п. Бијељина
агенција за пружање књиговодствено рачуноводствених услуга "НАДА", Нада
Трифковић с. п. Бијељина
Књегиње Милице бр. 58
трговинска радња "ДАРА", Дара Пејић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 165
Бијељина
трговинска радња "ВЕСАМ", Цвија Маглајчевић
с. п. Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А" продајно мјесто
бр.103
Бијељина
трговинска радња "ИМТ", Радо Вуковић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто бр.
82 и 83
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
92 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
занатско
трговинска радња
G
предузетничка радња "ROYAL WORK", Синиша
Робна кућа "Емпориум“
Милић с. п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле сатовима и накитом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња "PAB", Драгислав Кошарац
с. п. Дворови
Дворови
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
занатска радња "MONTERM", Данимир Ракић с.
Јурија Гагарина бр. 68Е
п. Бијељина
Бијељина
Увођење
инсталација
Увођење инсталација
водовода,
Током цијеле водовода, канализације,
канализације, гаса
гаса и инсталација за
године
и инсталација за
гријање и климатизацију
гријање и
климатизацију
F
угоститељска радња "КАФАНСКА ВРАТА",
Миљан Станишић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
ноћни клуб
I
Агротржни центар, Хала
"А" штанд 35 и 36
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Рачанска бр. 5
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Агротржни центар, уз
Халу "А“
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
јавни превоз ствари, Јокшић Раденко с. п.
Глоговац
Глоговац
Глоговац
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
"ТАКСИ", Вуковић Момо с. п. Бијељина
Светозара Ћоровића бр.
109
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Попови
Попови
јавни превоз
H
Карађорђева бр. бб
агенција за пружање књиговодствено рачуноводствених услуга "АБАКУС", Љиљана
Еркић с. п. Бијељина
1. Маја бр. 3
трговинска радња "БЕБИ ШОП", Зора Антић с.
п. Бијељина
Стефана Дечанског,
АТЦ Хала "А", продајно
мјесто бр. 32
трговинска радња "ЈОВАНА - И", Ранка
Мијатовић с. п. Бијељина
угоститељска радња "КЛУБ МАРАТОН",
Радојка Лазић с. п. Бијељина
угоститељска радња "АНЂЕО II", Александар
Рађен с. п. Бијељина
Јавни превоз ствари, Мирић Вићан с. п. Попови Бијељина
Стефана Дечанског бр.
161
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
трговинска радња "МЕТРО", Милијана Тојић с. Змај Јове Јовановића бр.
11
п. Бијељина
Бијељина
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
занатска графичка радња "СТУДИО
ПРИНТУМ", Нина Чаловић с. п. Бијељина
Душана Барањина бр. 3
Бијељина
Током цијеле
Остало штампање
године
графичка радња
C
занатска браварска радња "АЛОКС ПРОМ",
Слободан Бера с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр. 76
Бијељина
Током цијеле Производња врата и
године
прозора од метала
браварска радња
C
аутопревозник "CENTRAL EXPRESS, Златан
Грошић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 45
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
трговинска радња "EXPERT", Жељко Јовић с. п. Димитрија Туцовића бр.
69
Бијељина
93 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "МИКИ", Јелица Радишић с.
п. Хасе
Улица и број
Хасе
Мјесто
Хасе
трговинска радња "S & N", Надежда Станишић
с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр. 4
занатско трговинска радња "ЗЛАТНА НИТ",
Драгица Тешић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића ламела
4-Д
Бијељина
Београдска бр. 22/А
Бијељина
Српске војске бр. 322
Бијељина
1. Маја бр. 7
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Трговина на мало обућом
Током цијеле и робом од коже у
трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Производња готових
Током цијеле
текстилних производа,
године
осим одјеће
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
кројачка радња
C
трговинска радња
G
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Нушићева бр. 24А
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска кројачка радња "АФРОДИТА", Биба
Фафулић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
71
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
кројачка радња
C
угоститељска радња "ДРУГА КУЋА", Елдин
Алајбеговић с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 59
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
јавни превоз лица "MIĆKO TOUR", Милорад
Радић с. п. Бијељина
Семберских ратара бр.
69
Бијељина
Током цијеле Остали копнени превоз
године
путника
аутобус
H
занатска фризерска радња "МИРА", Мирјанка
Крсмановић с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 29
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - пекара "ZAM", Дарко
Аврамовић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
172
Бијељина
Током цијеле Производња хљеба;
године
свјежих пецива и колача
пекара
C
трговинска радња
G
рачунарско
програмирање
M
трговинска радња
G
Такси
H
јавни превоз
H
трговинска радња
G
трговинска радња "ХИТ АУТО", Биљана Симић
с. п. Бијељина
Јавни превоз, Делић Дарко с. п. Бијељина
Јавни превоз, Милорад Трифковић с. п.
Бијељина
занатска радња - фризерски студио "НЕМАЊА
С", Немања Ступар с. п. Бијељина
трговинска радња - комисион "ВУЛОВИЋ",
Зоран Вуловић с. п. Попови
Павловића пут бб
агенција за рачунарско програмирање "it Media", Потпоручника Смајића
бр. 24
Дарко Стојановић с. п. Бијељина
Попови
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
Бијељина
Током цијеле Рачунарско
године
програмирање
трговинска радња "ЛОЛА", Едита Перковић с. п.
Бијељина
Трг ђенерала Драже
Михајловића бр. 10
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
јавни превоз "СТОП ТАКСИ", Горан Митровић
с. п. Патковача
Патковача
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
јавни превоз "АУТОПРЕВОЗНИК", Неђо Симић
Николе Тесле бр. 15/28
с. п. Јања
трговинска радња "MARKET ŠOP", Бахра
Карасалиховић с. п. Јања
Кнеза Милоша бр. 71
Јања
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
94 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Прање и хемијско
чишћење
производа од
текстила и крзна
S
Мјесто
трговинска радња "СТЕФАН-Г", Славица
Госпић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр. 5
Бијељина
трговинска радња "СТЕФАН-ГА", Радмила
Шпирић с. п. Бијељина
АТЦ Хала "А“ бр. 122 и
123
Бијељина
трговинска радња књижара "БИРОГАРД",
Тијана Божић с. п. Бијељина
Нушићева бб
Бијељина
трговинска радња "НИНА И ТИНА МАРКЕТ",
Данијела Крсмановић с. п. Бијељина
Српске војске бр. 290
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле књигама у
специјализованим
године
продавницама
занатска радња - еколошка хемијска чистиона и
перионица веша "MAX FRESH", Томка Ристић
с. п. Бијељина
Нушићева бр. 25
Бијељина
Прање и хемијско
Током цијеле
чишћење производа од
године
текстила и крзна
трговинска радња - тезга "ЗАЛИХИЦА", Ивица
Митровић с. п. Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића (код
библиотеке)
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
осталом робом на тезгама трговинска радња
године
и пијацама
G
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Трг Краља Петра I
Карађорђевића (робна
кућа)
Бијељина
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
угоститељска радња "FLASH", Младен Вуковић
с. п. Бијељина
Мајевичка бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
јавни превоз ствари, Марковић Радослав с. п.
Бијељина
Комитска бр. 130
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
занатска радња "СМ - МОНТ", Синиша
Стевановић с. п. Бијељина
Карађорђева бр. 45
Бијељина
Током цијеле
Уградња столарије
године
Уградња столарије
F
угоститељска радња "INTERNET KAFE
SOCCER", Горан Лубура с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 25/3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Његошева бр. 75
Бијељина
Током цијеле Дјелатности забавних и
године
тематских паркова
Забавна радња
R
Робна кућа "Побједа"
а.д. Бијељина на I
спрату локал бр. 116
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
на Агротржном центру,
ламела „Б“
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
трговинска радња - маркет "М и С", Миљан
Вуковић с. п. Јања
трговинска радња "КУЋА СЛАТКА", Жика
Савић с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "MOBIL BLIC",
Саша Пелемиш с. п. Бијељина
дјечија играоница "ДИЗНИ", Весна Огњеновић
с. п. Бијељина
трговинска радња и комисион "КАРМЕН",
Биљана Ранкић с. п. Бијељина
угоститељска радња "ЖЕЉО", Жељко Вановац
с. п. Бијељина
Ново насеље, ул. Николе
Тесле бр. 68
Змај Јовина бр. 14
95 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "SVAŠTOLEND", Виолета
Ракић с. п. Бијељина
Улица и број
Мјесто
Стефана Дечанског бр.
бб
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња "РУЈ-М", Горан Мојић с. п.
Бијељина
Комитска бр. 68
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња "АУТО-СТОП-ТЦ", Бојан
Ждрало с.п. Бијељина
Агротржни центар, халу
"А", бр. 4
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
мјењачница "КОД ПАЈЕ И МИШЕ 2", Спасоје
Јовић и Миленко Танацковић, с. п. Бијељина
Доситеја Обрадовића бр.
бб
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
од вриједности и робним
године
уговорима
мјењачница
K
објекат брзе хране
I
угоститељска радња "WR", Радмила Томић с. п.
Бијељина
Семберских ратара бр.
бб (правни факултет)
Бијељина
сезонски у
периоду од
01.03. до
01.07. и од Дјелатности ресторана и
01.10. до услуге доставе хране
01.12. у току
календарске
године
јавни превоз ствари "ПАЈИЋ ЂОРЂО", Ђорђо
Пајић с. п. Бијељина
Владимира Гаћиновића
бр. 95
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
занатска лимарска радња "ЛИМАР РАЈКО",
Драган Пјанић с. п. Бијељина
Пантелинска бр. 76А
Бијељина
Производња осталих
Током цијеле
готових производа од
године
метала, д. н.
лимарска радња
C
агенција "ПОРТФОЛИО", Зоран Савић с. п.
Бијељина
Трг Краља Петра I
Карађорђевића (тржни
центар „Емпоријум“)
локал бр. 231
Бијељина
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
Агенција за
савјетовање
N
"Макси Такси", Младеновић Радомир с. п.
Бијељина
Арсенија Чарнојевића
бр. 31
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Мајевичка бр. 31
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Његошева бр. 4
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Јована Рашковића бр. 61
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
трговинска радња "АНА +", Андријана Јанковић
"А", продајно мјесто бр.
с. п. Бијељина
141
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
јавни превоз ствари "ЖЕЉО", Жељко Ивковић
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
трговинска радња
G
угоститељска радња "SPORT CAFFE", Един
Дураковић с. п. Бијељина
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"САЛДО ПЛУС", Анкица Крстић Пајић с. п.
Бијељина
јавни превоз "Такси", Ђурђић Радомир с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "ЈЕЛЕНА", Василија Савић с.
п. Попови
Старине Новака бр. 14
Попови
Попови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
96 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
кафе бар
I
Улица и број
Мјесто
на Агротржном центру,
локал бр. 5 PR-5
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
занатско
године
облогама у
трговинска радња
специјализованим
продавн
G
Агротржни центар, Хала
трговинска радња "НАТАША & ВАЊА", Зорица
"А", продајно мјесто бр.
Јовановић с. п. Бијељина
7
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
агенција за некретнине "БН НЕКРЕТНИНЕ",
Василије Милошевић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 12
Бијељина
Током цијеле
Агенције за некретнине
године
Агенција за
пословање
некретнинама
M
занатска радња - фризерски студио "by Milena",
Милена Мидановић с. п. Бијељина
Змај Јовина бр. 3
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
Суво Поље
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
каменорезачка
радња
C
угоститељска радња "РАДЕ", Војна Филиповић
с. п. Бијељина
трговинско занатска радња "ЦИК ЦАК", Бојана
Недић с. п. Бијељина
Мајевичка бр. бб
аутопревозник "ПЕТРОВИЋ", Слађан Петровић
Иве Андрића бр. В-46/18
с. п. Бијељина
трговинска радња "ГВОЖЂАРА", Златко Симић
с. п. Суво Поље
трговинска радња "Д & Д", Дејан Василић с. п.
Бијељина
занатска каменорезачка радња "ГРАНИТ", Перо
Јоковић с. п. Глоговац
угоститељска радња "САР – САР", Милош
Арсовић с. п. Бијељина
Суво Поље
Димитрија Туцовића бр.
1
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
Глоговац
Глоговац
Током цијеле Сјечење, обликовање и
године
обрада камена
Милоша Обилића бр. 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и роштиљница/ћеваб
године
услуге доставе хране
џиница
I
рачуноводство књиговодство
M
агенција за књиговодствене услуге "DK BIRO",
Душко Каришик с. п. Бијељина
Војводе Путника бр.
10А
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
угоститељска радња "ДЕСЕТКА", Зоран Кићић
с. п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
155
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
бурегџиница
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
јавни превоз
скелом
H
трговинска радња
G
кафе бар
I
трговинска радња - киоск "МЛ-ДОРА",
Александра Митровић с. п. Бијељина
Меше Селимовића бр. 1
(аутобуска станица)
привремени скелски
јавни превоз лица и ствари скелом "ЈАЊАНКА",
гранични прелаз "Јања –
Мевлудин Ћехајић с. п. Јања
Лешница“
Јања
трговинска радња "ВЛАДАН", Драган Чалија с.
п. Јања
Карађорђева бр. 29
Јања
Бродац
Бродац
угоститељска радња "УНУЧАД", Јово
Крсмановић с. п. Бродац
Превоз путника
Током цијеле
унутрашњим воденим
године
путевима
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
97 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"ФИНАНС", Младенка Попић с. п. Бијељина
трговинска радња "ДМ воће и поврће", Данијел
Тодоровић с. п. Бијељина
Улица и број
Иве Андрића бр. 46А
1. Маја бр. 28
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
занастско - трговинска дјелатност "БОР"
Милада Јовановић с. п. Хан Пијесак ИПП "БОР1" Бијељина
Павловића пут бр. 83
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле
изван продавница, тезги
године
и пијаца
трговинска радња
G
геодетска агенција "ГЕОИНВЕСТ", Стоја Зарић
с. п. Бијељина
Саве Шумановића 2
Бијељина
Инжењерске дјелатности
Током цијеле
и с њима повезано
геодетска агенција
године
техничко савјетовање
M
угоститељска радња "АЛЕКСАНДРИЈА", Зоран
Симеуновић с. п. Велика Обарска
Велика Обарска
Велика
Обарска
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Српске добровољачке
гарде бр. 22
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
јавни превоз лица "ТАКСИ", Драган Станојевић Војводе Петра Бојовића
бр. 198
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Драган Драгичевић Кнез Иве од Семберије
бр. 33
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
угоститељска радња "НАЦИОНАЛНИ
РЕСТОРАН САЧКО", Дражен Старчевић с. п.
Бијељина
јавни превоз лица "ТАКСИ", Жико Крстић с. п.
Суво Поље
Суво Поље
Суво Поље
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Радоја Грујичић с.
п. Бијељина
Семберских Ратара бр.
18
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Секула Лакић с. п.
Љесковац
Ново насеље
Љесковац
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Радомир Ружичић
с. п. Дворови
Дворови, Рудине
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Миланко Вукадин
с. п. Бијељина
Козарачка бр. 14
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Душан Вучковић с.
Ново насеље блок бр. 9
п. Патковача
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Ратко Стојанчевић
Владике Гаврила бр. бб
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Милутин Јевтић с.
п. Патковача
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Срето Капетановић
Мајке Јевросиме бр. 16
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Сретко Горанчић с.
п. Патковача
Патковача 12/72
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Јасеновачких Мученика
бр. 12
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Славиша Пајић с.
п. Бијељина
Патковача
98 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Српске добровољачке
гарде бр. 4/1
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Милан Живанић с.
п. Љесковац
Љесковац
Љесковац
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Душан Спасојевић
с. п. Патковача
Патковача
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Драган Самарџић
с. п. Бијељина
27. Марта бр. 140
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
јавни превоз лица "ТАКСИ", Секула Пантић с.
п. Љесковац
Љесковац
Љесковац
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Патковача блок 11/112
Патковача
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Николе Тесле бр. 12
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Горње Црњелово
Горње
Црњелово
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
трговинска радња
G
посредовање у
осигурању
K
Пословно име
Улица и број
Мјесто
јавни превоз лица "ТАКСИ", Горан Мичић с. п.
Бијељина
Душана Баранина бр.
1/Б
Бијељина
јавни превоз лица "ТАКСИ", Душко Чубрило с.
п. Дворови
Дворови
јавни превоз лица "ТАКСИ", Слободан
Чаваркапа с. п. Бијељина
јавни превоз лица "ТАКСИ", Мирослав
Трифковић с. п. Патковача
трговинска радња "CHIC", Зорица Радовановић
с. п. Бијељина
јавни превоз "АУТОПРЕВОЗНИК", Гроздан
Видић с. п. Горње Црњелово
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња "ROZA", Росанка Јанковић с.
п. Бијељина
Меше Селимовића бр.
16
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
агенција за заступање у осигурању "СИМ",
Милена Сарић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
69
Бијељина
Током цијеле Дјелатности заступника и
године
посредника у осигурању
угоститељска радња "КАШИКА", Младен
Малетић с. п. Бијељина
Љесковац
Љесковац
Током цијеле
Дјелатности кетеринга
године
кетеринг
I
Патковача блок 3/60
Патковача
Током цијеле Електроинсталациони
године
радови
Електроинсталаци
они радови
F
Милоша Обилића бр. 78
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
крчма
I
Љељенча
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
домаћинство и робом од
године
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Љељенча
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
године
домаћинство и робом од
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Љељенча бр. 21
Љељенча
Посредовање у трговини
Током цијеле намјештајем, робом за
године
домаћинство и робом од
метала и гвожђа
агенција за
посредовање у
трговини
G
Атинска бр. 4
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска радња "ДАН", Александар Золотић с. п.
Патковача
угоститељска радња "КОД МИРКА", Мирко
Билановић с. п. Бијељина
предузетничка радња "ДАР", Бориславка
Вуловић с. п. Љељенча
предузетничка радња "АНА", Милена Илић с. п.
Љељенча
предузетничка радња "АЛЕКС", Смиљана
Јовановић с. п. Љељенча
угоститељска радња "БУЦО", Милан Поњевић с.
п. Бијељина
Љељенча бр. 21
Љељенча бр. 21
99 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
угоститељска радња "ПИКАНТ", Александар
Миливојевић с. п. Бијељина
јавни превоз, Славко Благојевић с. п. Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Улица и број
Мјесто
Карађорђева бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
Душана Радовића бр.
7/30
Бијељина
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
трговинска радња "САРА", Милан Живановић с.
п. Којчиновац
Којчиновац
јавни превоз ствари, Зоран Ђукић с. п. Љесковац
Љесковац
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
Којчиновац
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
Предмет
пословања
Подручје
пословања
објекат брзе хране
I
јавни превоз
H
трговинска радња
G
јавни превоз
H
Љесковац
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
Незнаних јунака бр. 45
Бијељина
Трговина на мало воћем
Током цијеле и поврћем у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
занатско трговинска радња "S-COFFEE",
Спасоје Јелић с. п. Бијељина
Лозничка бр. 37 А
Бијељина
Током цијеле
Прерада чаја и кафе
године
пржионица кафе
C
угоститељска радња "BREND", Витомир
Капуран, с. п. Бијељина
Светозара Марковића
бр.3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
угоститељска радња "ДАБЛИН", Мирослав
Стаменковић с. п. Бијељина
Професора Бакајлића
бр. 22
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња "ML", Живојин Лазић с. п.
Бијељина
Бранка Радичевића бр.
17
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
трговинска радња
G
занатска радња "ГОРАТЕКС", Горан
Божичковић с. п. Дворови
Дворови, Рудине бр. бб
Дворови
Током цијеле Производња плетених и
године
кукичаних чарапа
Производња
плетених и
кукичаних чарапа
C
Змај Јовина бр. 4
Бијељина
Трговина на мало месом
Током цијеле и производима од меса у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
занатска радња - фризерски салон "АНА",
Анђелка Перић с. п. Попови
Попови
Попови
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - чишћење зграда "CLEAN
SYSTEM II", Владан Микић с. п. Бијељина
Хајдук Вељка бр. 24
Бијељина
Током цијеле
Основно чишћење зграда
године
чишћење зграда
N
Током цијеле
Правне дјелатности
године
правно
савјетовање и
израда правних
докумената
M
трговинска радња "T i S", Бранкица Миличић с.
п. Бијељина
месница и роштиљница "ЕТНО КУЋА", Жарко
Купрешак с. п. Бијељина
агенција за правне послове "СУНЧИЦА", Живка
Митровић с. п. Бијељина
агенција за снимање и фотографисање из
ваздуха "SKYWORX", Петар Ђурђевић с. п.
Бродац
угоститељска радња "S", Нинослав Јовашевић с.
п. Патковача
агенција за књиговодствене услуге
"НОВАКОВИЋ", Илија Новаковић с. п.
Бијељина
козметички салон "РЕЛАКСАЦИЈА", Бојана
Шкарица с. п. Јања
Вука Караџића бр. бб
Бијељина
Бродац
Бродац
Током цијеле
Фотографске дјелатности
године
фотографска
радња
M
Патковача
Патковача
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Стефана Дечанског бр.
143
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Вељка Лукића бр. 1
Јања
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
100 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
Мјесто
угоститељска радња "КОД ЛУЛЕ", Стеван
Максимовић с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 14
Бијељина
трговинска радња "БН ТЕКСТИЛ", Биљана
Вуковић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бр. бб
(Занатски центар)
Бијељина
Карађорђева бр. 113
Јања
трговинска радња "ДЕКОР Д", Драго Јерковић с.
п. Јања
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Трговина на мало
Током цијеле текстилом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
Предмет
пословања
Подручје
пословања
кафе бар
I
трговинска радња
G
трговинска радња
G
занатско
трговинска радња
G
златарско трговинска радња "ЗЛАТАРНА
ЦЕЉЕ", Мара Милаковић-Новаковић с. п.
Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле сатовима и накитом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња "М КОŽAR", Ратко
Спасојевић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
140
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
трговинска радња "ЈАНКОВИЋ", Љубиша
Јанковић с. п. Бијељина
Агротржни центар, иза
Хале „А“, продајно
мјесто бр. 18
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
трговинска радња
G
кафана
I
подополагачка
радња
F
кафе бар
I
Комбиноване
канцеларијско
административне
услужне
дјелатности
N
трговинска радња "СТЕФАН", Драгана Маџун с.
п. Бијељина
Агротржни центар,
локал бр. 54 у Хали
Бијељина
трговинска радња "BOUTIQUE BETTY BOOP",
Маријана Шарац с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
18
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 155
и 157
Бијељина
трговинска радња "ЈЕЛИЦА-П", Милан
Трифковић с. п. Бијељина
угоститељска радња "КРИСТАЛ", Славко Ђокић Светозара Марковића
бр. 25
с. п. Бијељина
занатска радња "МИЛЕ БАРОК", Миле
Јосиповић с. п. Хасе
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Током цијеле Постављање подних и
године
зидних облога
Хасе бр. 68
Хасе
Меше Селимовића бр.
45
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
Бијељина
Комбиноване
Током цијеле канцеларијско
административне
године
услужне дјелатности
угоститељска радња "PUBLIC", Вана Симић с. п. Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња "ИМПЕРИО", Горан
Бјелцановић с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
ноћни клуб
I
ресторан
I
угоститељска радња "WELD MAG", Далибор
Мићић с. п. Бијељина
агенција за пружање интелектуалних услуга "J.S.
PROJEKTING", Суад Јусуфовић с. п. Бијељина
Николе Тесле 27
Карађорђева 5
угоститељска радња "ИМПЕРИО", Горан
Бјелцановић с. п. Бијељина ИПП "IMPERIO
CLUB", Горан Бјелцановић с. п. Бијељина
Павловића пут бр. 63
Бијељина
сезонски у
периоду од
14.06. до Дјелатности припреме и
31.08. у току послуживања пића
каледарске
године
угоститељска радња "ИМПЕРИО", Горан
Бјелцановић с. п. Бијељина ИПП "FROJD"
Бијељина
Карађорђева бр. 32
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
101 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ŠTRUMPF", Едита
Селимовић Алагић с. п. Бијељина
трговинска радња " МИТРОВИЋ ", Далибор
Митровић с. п. Бијељина
мјењачница "ПОДРИЊЕ", Снежана Чвргић с. п.
Јања
занатска кројачка радња "БОЈАНА", Бојана
Керлета с. п. Бијељина
трговинска радња "ПАНИЋ ПРОМ", Илија
Панић с. п. Вршани
занатска радња фризерски студио "НАДА С",
Нада Милетић с. п. Бијељина
ортачка трговинска радња и комисион
"GARFILD", Миленко Вићановић и Јелица
Вићановић с. п. Бијељина
салон љепоте "MADAM – DI", Дијана Манигода
с. п. Бијељина
трговинска радња "Д & М", Мирослав Јелић с. п.
Ченгић
угоститељска радња "ТОМИЋ", Свјетлана
Томић с. п. Бијељина
угоститељска радња "СПОРТ", Марија
Тривковић с. п. Средњи Драгаљевац
козметички студио "СЛАЂАНА", Слађана
Василић с. п. Бијељина
Улица и број
Милоша Црњанског бр.
бб
Меше Селимовића бр.
34
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
сезонски у
периоду од
15.11. до
31.01. у току
каледарске
године
трговинска радња
G
мјењачница
K
кројачка радња
C
трговинска радња
G
Карађорђева бр. 147
Јања
Нушићева бр. 20
Бијељина
Остала трговина на мало
новом робом у
специјализованим
продавницама
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
године
од вриједности и робним
уговорима
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
Вршани
Вршани
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
Мајевичка бр. 33, локал
2
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
Нушићева бр. 12 Б
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле спортском опремом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Нушићева бр. 12
Бијељина
Током цијеле Дјелатности за његу и
године
одржавање тијела
козметичарска
радња
S
трговинска радња
G
хостел
I
кафе бар
I
Ченгић
Ченгић
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Стефана Дечанског бр.
161
Бијељина
Током цијеле Одмаралишта и остали
године
смјештај за краћи одмор
Средњи Драгаљевац
Током цијеле Дјелатности припреме и
Средњи
године
послуживања пића
Драгаљевац
Браће Гавић бр. 8
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - фризерски салон "ВИНА-Р",
Ружица Ерић с. п. Бијељина
Раје Бањичића бр. 12
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
угоститељска радња "КАСИНА", Горан Миљић
и Срђан Цветковић с. п. Јања
Николе Тесле бр. 7/33
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Агротржни центар,
ламела II
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Милоша Обилића бр.
166
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
рачуноводствена агенција "МЕДИТЕРАН",
Цвијета Панић с. п. Бијељина
занатска радња "АУТО ГАС РАДИЋ", Ђорђе
Ранкић с. п. Бијељина
102 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
ортачка трговинска радња "KINDERLAND",
Звјездана Ђукић и Маја Божић с. п. Бијељина
Улица и број
Нушићева бр. бб
мјењачница "TRANGE – FRANGE", Јовица
Ристић с. п. Бијељина
угао ул. Гаврила
Принципа и Змај Јовина
бр. 9А
трговинска радња "МАНГО", Драгана
Цвјетиновић с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. бб
(занатски центар код
жељезничке станице)
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Посредовања у
Током цијеле пословима са хартијама
од вриједности и робним
године
уговорима
мјењачница
K
Бијељина
Трговина на мало воћем
Током цијеле и поврћем у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
рачуноводство књиговодство
M
ауто школа
P
рачуноводствена агенција "БИЛАНС", Миодраг
Петровић с. п. Бијељина
Гаврила Принципа бр.
3/7
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
ауто школа "СРЕЋКО", Александар Лекић с. п.
Бијељина
Рачанска бр. 90
Бијељина
Током цијеле Дјелатности возачких
године
школа
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
C
кројачка радња
C
Током цијеле Електроинсталациони
године
радови
Електроинсталаци
они радови
F
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња
G
кројачка радња
C
трговинска радња "S²", Слађана Станкић с. п.
Бијељина
Агротржни центар, Хала
"А", продајно мјесто 50
занатска радња "ROLA", Мирослав Суботић с. п.
Бијељина
Галац бр. 45
Бијељина
Производња
Производња производа за
Током цијеле
производа за
грађевинарство од
године
грађевинарство од
пластичних маса
пластичних маса
занатска кројачка радња "КРЕАТИВА", Гордана
Вујадиновић и Биљана Гаврић с. п. Бијељина
Нушићева бр. 13
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
занатска радња "ДУЛЕ АЛАРМ", Душко
Максимовић с. п. Хасе
Ново Насеље бр. 19
Хасе
занатска радња - фризерски салон "Ka S",
Славица Капуран с. п. Бијељина
Милоша Обилића бр. 81
Бијељина
трговинска радња "ЖЕЉКО", Жељко Глигић с.
п. Црњелово Горње
Горње Црњелово
Горње
Црњелово
занатска радња "ВЕРА", Вера Јовић с. п. Загони
Загони - Ковачићи
Загони
трговинска радња "КАЗАБЛАНКА", Милена
Божић с. п. Пучиле
ауто школа "ГОЛФ", Тодоровић Раде с. п.
Бијељина
самостални превозник, Драго Томић с. п. Загони
трговинска радња и комисион "САЊА", Сања
Лазић с. п. Бијељина
занатска радња аутопраоница и вулканизер
"КРЧО", Горан Крчо с. п. Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
Производња остале
Током цијеле
одјеће и прибора за
године
одјећу
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Пучиле
Пучиле
Пантелинска бр. 54
Бијељина
Током цијеле Дјелатности возачких
године
школа
ауто школа
P
Загони бр. 258
Загони
Током цијеле
Друмски превоз робе
године
јавни превоз
H
трговинска радња
G
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
АТЦ хала А продајно
мјесто бр. 6
Комитска бр. 86
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
103 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "ТЕЗГА", Ранка Јововић с. п.
Бијељина
занатска радња - фризерско козметички салон
"НИНА", Сабина Дургутовић с. п. Бијељина
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
АТЦ хала А продајно
мјесто бр.61
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Кнеза Милоша бр. 8
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
трговинска радња
G
Улица и број
трговинска радња "ЛЕОПАРД", Слађана
Гудураш с. п. Бијељина
Нушићева бр. 11
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
занатска браварско механичарска радња
"МИЛИВОЈЕВИЋ", Момчило Миливојевић с. п.
Доња Чађавица
Доња Чађавица
Доња
Чађавица
Производња металних
Током цијеле
конструкција и њихових
године
дијелова
браварска радња
C
Кулина Бана бр. 164
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
рачуноводство књиговодство
M
Доњи Бродац
Доњи Бродац
Током цијеле Фасадни и штукатурни
године
радови
молер и фасадер
F
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Бијељина
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 43
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Вршани
Вршани
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Пучиле
Током цијеле Поправка намјештаја и
године
покућства
Поправка
намјештаја и
покућства
S
пицерија
I
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
галерија
R
рачуноводствена агенција "БETA", Драгана
Јовановић с. п. Бијељина
занатска молерско фасадерска радња "INTER –
ART", Љиља Бубњевић с. п. Доњи Бродац
трговинска радња цвјећара "КАЛА", Александра Меше Селимовића бр.
34
Шурбат с. п. Бијељина
трговинска радња "БАЛТАЗАР", Миле
Милошевић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
131
трговинска радња "ВИЗАНТИЈА,
ПРАВОСЛАВНИ БУТИК", Милосава Буљић с.
п. Бијељина
Милоша Црњанског бр.
бб
трговинска радња "ВАШ МАРКЕТ", Слађана
Богдановић с. п. Бијељина
угоститељска радња "ЦУПИ", Снежана
Дубовина с. п. Вршани
занатска радња "ТАПЕТАР", Драгомир Лефко с.
п. Пучиле
Пучиле
угоститељска радња "ФАМИЛИ", Радислав Ерак
Душана Барањина бр. 1
с. п. Бијељина
занатска радња - аутолимар и аутолакирер
"МЛАЂЕНОВИЋ", Младен Млађеновић с. п.
Трњаци
галерија "LEKASEJ", Сеад Видинлић с. п.
Бијељина
Бијељина
Трњаци
Трњаци
Меше Селимовића бр. 5
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Током цијеле Умјетничко
године
стваралаштво
104 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "БАБИЋ", Лазар Бабић с.п.
Средњи Загони
Улица и број
Средњи Загони
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Загони
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
столарска радња
C
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
занатска столарска радња "DRVOLUX BN",
Станислав Ћатић с. п. Даздарево
Даздарево
Даздарево
Производња остале
Током цијеле
грађевинске столарије и
године
елемената
угоститељска радња "МОЈА ДРУГА КУЋА",
Данијела Мађун с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 49
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
рачуноводство књиговодство
M
кројачка радња
C
књиговодствени центар "М&М", Александра
Шубарић с. п. Бијељина
Данка Кабиља Букија
бр. 42
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
који се односи на порез
занатска шивачко кројачка радња "ЂУРЂА",
Ђука Томић с. п. Бијељина
Књегиње Милице бр.
2/2
Бијељина
Током цијеле Производња остале
године
спољашње одјеће
угоститељска радња "ФЛАМИНГО - Т", Видо
Бошњак, с. п. Бијељина
Душана Баранина 11
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
угоститељска радња "ФЛАМИНГО – Т", Видо
Бошњак с. п. Бијељина ИПП "ФЛАМИНГО –
ТТ" Бијељина
Стефана Дечанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало воћем
Током цијеле и поврћем у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Јања
сезонски у
периоду од
01.05. до Дјелатности забавних и
30.09. у току тематских паркова
каледарске
године
Забавна радња
R
пољопривредна
дјелатност
A
трговинска радња "ВОЋЕ И ПОВРЋЕ", Соња
Копривица с. п. Бијељина
Филипа Вишњића бр. 67
забавна радња "СЕРГЕЈ – Л", Мирослав Лукић с. Ново насеље ул. Николе
Тесле бр. 13/25
п. Јања
предузетничка радња пластеничка производња
"ЈАНА", Гордана Кнежевић с. п. Батковић
Батковић - Липовица
Батковић
Гајење поврћа, диња и
Током цијеле
лубеница, корјенастог и
године
гомољастог поврћа
угоститељска радња "EXIT", Џевад Софић с. п.
Јања
Карађорђева бр. 155
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
ноћни клуб
I
Рачанска бр. 52
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
угоститељска радња - кафе бар "САЊА",
Данијела Перковић с. п. Бијељина
Агротржни центар, хала
"А"
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
такси "ПЕТ ПЛУС", Милан Крављача с. п.
Бијељина
Косте Новаковића бр. 10
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
занатска радња "СТАНИЋ", Јован Станић с. п.
Бијељина
Душана Радовића бр.
7/1А
Бијељина
Током цијеле
Поправка остале опреме
године
Поправка остале
опреме
C
угоститељска радња - кафе бар "РИМ 3", Весна
Новаковић с. п. Бијељина
Карађорђева бр. 12
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
угоститељска радња "ЗОРИЦА И ЈЕЛИЦА",
Јелица Ловрић с. п. Бијељина
занатска радња "АУТОЕЛЕКТРИКА ШТЕФЕК", Светозара Ћоровића бр.
78
Дејан Штефек с. п. Бијељина
105 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "САНДРА", Александра
Еркић с. п. Бијељина
угоститељска радња "BAMBI", Драгица Анђић с.
п. Којчиновац
трговинска радња "БИКИ МБ", Катија Благић с.
п. Бијељина
трговинска радња "СУНЦЕ", Раде Марковић с.
п. Љесковац
трговинска радња "КАЛИМЕРО", Зорица
Јовановић с. п. Дворови
угоститељска радња - објекат брзе хране
"МАРКО И АНДРЕА", Мирко Којић с. п.
Бијељина
угоститељска радња - објекат брзе хране
"ШКОЛАРАЦ", Весна Драгичевић с. п.
Бијељина
ортачка трговинска радња "БОЖУР", Јелена
Ранковић и Петра Јањуш с. п. Бијељина
ортачка трговинска радња "БОЖУР", Јелена
Ранковић и Петра Јањуш с. п. Бијељина, ИПП
"БОЖУР 1", Јелена Ранковић и Петра Јањуш с.
п. Бијељина
угоститељска радња "МОСКВА", Лука
Јовановић с. п. Бијељина
трговинска радња "ЉИЉАНА", Василије
Спасојевић с. п. Бијељина
занатска радња аутопраоница "ЖИГ", Саша
Перић с. п. Дворови
угоститељска радња "MILTON", Бојан Гороњић
с. п. Бијељина
Улица и број
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
трговинска радња
G
Стефана Дечанског бр.
135
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
Којчиновац
Којчиновац
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Јања
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Љесковац
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Милоша Црњанског бр.
бб
Дворови
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Рачанска бр. 107
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Кнез Иве од Семберије
бр. 33
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Српске војске бр. 42
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Кнез Иво од Семберије
бр. 47Б
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Карађорђева бр. бб
Дворови
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
Одржавање и
поправка моторних
возила
G
Саве Ковачевића бр. 9
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Карађорђева бр. 250
Љесковац бр. 6
Српске војске бр. 40
Кнез Иво од Семберије
бр. 13
106 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Улица и број
Мјесто
Мајевичка бр. 105
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Богдана Зимоњића бр.
12
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
угоститељска радња "ДЕСПОТОВИЋ", Славица
Деспотовић с. п. - Бијељина
Николе Тесле бр. 8
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ветеринарска станица "ПРИМА ВЕТ", Небојша
Каришик с. п. Јања
Ђорђа Васића бр. 2
Јања
занатска радња - фризерско козметички салон
"BEAUTY", Бобан Павловић с. п. Бијељина
"такси", Момир Сенић с. п. Бијељина
Током цијеле Ветеринарске
године
дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
фризерска радња
S
Такси
H
ресторан
I
ветеринарска
станица
M
Његошева бр. 4
Бијељина
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
Патковача
Патковача
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
Меше Селимовића бр.
29А
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
занатска радња клаоница "МАЛОВИЋ", Фатима
Маловић с. п. Јања
Карађорђева бр. 351
Бијељина
Током цијеле Прерада и конзервисање
године
меса
месар
C
угоститељска радња "AMIGOS CHICKEN
WINGS", Горан Радовић с. п. Бијељина
Николе Тесле бр. 21
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Николе Тесле бр. 6
Бијељина
Дјелатности савјетовања
Током цијеле
о рачунарима, тј. о
године
рачунарским системима
савјетовање о
рачунарима
J
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 23
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Меше Селимовића бр. 1
Бијељина
Током цијеле Дјелатности преводилаца
године
и тумача
агенција за
превођење
M
Бијељина
Трговина на мало
козметичким и
Током цијеле
тоалетним препаратима у трговинска радња
године
специјализованим
продавницама
G
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле
у неспецијализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Карађорђева бр. бб
Дворови
Трговина на мало робом
од метала, бојама и
Током цијеле
стаклом у
године
специјализованим
продавницама
занатско
трговинска радња
G
угоститељска радња "ZEN", Звјездана Вуковић
с. п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 4
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
јавни превоз лица "Такси", Ранко Блажановић с.
п. Дворови
Ново насеље
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Љељенча
Љељенча
Производња какаоа,
Током цијеле
чоколаде и производа од производња колача
године
шећера
ветеринарска станица "ПРИМА ВЕТ", Небојша
Каришик с. п. Јања ИПП "ПРИМА ВЕТ-2"
Бијељина
угоститељска радња пицерија "FRATELLO",
Бошко Аврамовић с. п. Патковача
трговинска радња "НЕМАЊА", Далиборка
Нинић с. п. Бијељина
агенција за савјетовање о рачунарима "MEDIA",
Игор Дражић с. п. Бијељина
"такси", Синиша Бабић с. п. Бијељина
агенција за превођење "ЈБ", Јока Босић с. п.
Бијељина
трговинска радња "ONLINE PARFIMERIJA",
Горан Петровић с. п. Бијељина
Његошева бр. 75
трговинска радња "МС-ПРОМ БН", Синиша
Секулић с. п. Бијељина
Стефана Дечанског бр.
63
занатско трговинска радња
"МЕТАЛОТЕХНИКА", Владимир Сабојловић с.
п. Дворови
занатско трговинска радња "СЛАЂАНА-С",
Слађана Пајкић с. п. Љељенча
G
пицерија
I
трговинска радња
G
C
107 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
Улица и број
занатска радња - фризерско козметички салон
Филипа Вишњића бр. 50
"МИЛИЦА", Милица Живановић с. п. Бијељина
Мјесто
Бијељина
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
Предмет
пословања
Подручје
пословања
фризерска радња
S
Такси
H
јавни превоз лица "ЕУРО ТАКСИ", Горан Радић
с. п. Јања
Ново насеље, Николе
Тесле бр. 14/3
Јања
угоститељска радња "OFFICE", Миле Тришић с.
п. Бијељина
Иве Андрића бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Јања
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
бифе
I
Загони - Ковачићи
Загони
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
угоститељска радња "CLUB INSOMNIA", Јелена
Пајић с. п. Бијељина
Сремска бр. 3
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
ноћни клуб
I
угоститељска радња "TEATAR KLUB", Славиша
Вуковић с. п. Бијељина
Николе Тесле бр. бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
ноћни клуб
I
Живојина Мишића бр.
52
Бијељина
Током цијеле
Остало штампање
године
графичка радња
C
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
године
прехрамбеним
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
специјализованим
године
продавницама
трговинска радња
G
Бијељина
Поправка апарата за
Током цијеле
домаћинство и опреме за
године
кућу и башту
Поправка апарата
за домаћинство и
опреме за кућу и
башту
S
Бијељина
Трговина на мало
теписима и простирачима
Током цијеле за под, зидним и подним
занатско
године
облогама у
трговинска радња
специјализованим
продавн
G
Доње
Црњелово
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
трговинска радња
сјемењем, ђубривом,
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
Доње
Црњелово
Трговина на мало
цвијећем, садницама,
Током цијеле
сјемењем, ђубривом,
трговинска радња
године
кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце
G
угоститељска радња - кафе бар "BAD", вл. Иљић Ново насеље ул. Николе
Тесле бр. 5/37
Љиљана, с. п. Јања
угоститељска радња "МАЛИ РАЈ", Ранка
Билановић с. п. Бијељина
трговинска радња "НАТАЛИЈА", Ната
Живановић с. п. Загони
занатска радња "GRAFIKOM", Горан Сукара с.
п. Бијељина
Рачанска бр. 110
трговинска радња "HAOTIC", Маша Драганић с.
Меше Селимовића бр. 2
п. Бијељина
трговинска радња "ГОЛТЕКС", Вукосава
Голубовић с. п. Бијељина
занатска радња - електро сервис "ELKOS",
Александар Марковић с. п. Бијељина
трговинска радња "СТИЛ", Дамјан Мијатовић с.
п. Бијељина
трговинска радња "ЖИВАНОВИЋ", Ацо
Живановић с. п. Доње Црњелово
трговинска радња "ЖИВАНОВИЋ", Ацо
Живановић с. п. Доње Црњелово - ИПП
"ЖИВАНОВИЋ -1", Доње Црњелово
Агротржни центар, Хала
"А" бр. 15
Војводе Степе бр. 10А
Агротржни центар,
ламела 7
Доње Црњелово
Доње Црњелово 15
улица бр. 3
Током цијеле
Такси превоз
године
108 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Бијељина
Рачуноводствене,
књиговодствене и
Током цијеле
ревизорске дјелатности;
године
дјелатности савјетовања
које се односе на
рачуноводство књиговодство
M
Агротржни центар, Хала
"А" локал бр. 291
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Цара Уроша бр. 43
Бијељина
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Велика Обарска
Велика
Обарска
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Милоша Црњанског бр.
бб
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Дијелови, ул. 8. Март
бр. бб
Дворови
Током цијеле
Такси превоз
године
Такси
H
Бијељина
Трговина на мало у
неспецијализованим
Током цијеле продавницама претежно
прехрамбеним
године
производима, пићима и
дуван
трговинска радња
G
Меше Селимовића бр. 8
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле половном робом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Нушићева бр. 12
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
занатска радња - фризерско козметички центар
"GLAMOUR BEAUTY CENTER", Јована Томић Сергеја Јесењина бр. 18
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
угоститељска радња "GRILL PICCOLO", Срђан
Лукић с. п. Бијељинa
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
трговинска радња
G
Пословно име
угоститељска радња "STEFAN’ S", Љиљана
Михајловић с. п. Главичице
агенција за пружање рачуноводствених услуга
"Т-КОНТО", Биљана Чолаковић с. п. Бијељина
трговинска радња комисион "ВУК", Аница
Перендић с. п. Бијељина
јавни превоз лица "Такси", Војо Петровић с. п.
Бијељина
трговинска радња "Outlet Centar", Констатина
Јовановић с. п. Бијељина
трговинска радња "МИМА-Т", Мико Терзић с.
п. Велика Обарска
угоститељска радња "SANDWICH LAND",
Душан Лазић с. п. Бијељинa
јавни превоз лица "ТАКСИ", Бојан Дачић с. п.
Дијелови
трговинско угоститељска радња "КАФЕ
МАРКЕТ", Милица Панић с. п. Бијељина
трговинска радња "В и С", Свјетлана
Дамјановић с. п. Бијељина
занатска радња - фризерски салон "ЛАНА",
Милијана Благовчанин с. п. Бијељина
Улица и број
Мјесто
Главичице
Главичице
Саве Ковачевића бр. 10
Николе Тесле бр. 21
Лазе Лазаревића бр. бб
Рачанска бр. 111
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
трговинска радња "ЈОНЕ-ПЛАСТ", Јована
Јегдић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бр. 1
Бијељина
Остала трговина на мало
Током цијеле новом робом у
године
специјализованим
продавницама
угоститељска радња "ВУЧКО – М", Марко
Вучковић с. п. Бијељина
на Агротржном центру
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
ресторан
I
угоститељска радња "PINK", Сандра Љубојевић на Агротржном центру,
локал уз Халу бр. 3
с. п. Бијељина
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
занатска радња "ЧАРОБНА ШКРИЊА", Драган
Перић с. п. Бијељина
Глоговац
Током цијеле Умјетничко
године
стваралаштво
Умјетничко
стваралаштво
R
Глоговац бр. 149
109 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
фризерска радња
S
одржавање и
поправка моторних
возила
G
Током цијеле Остале стручне, научне и
године
техничке дјелатности
савјетовање у
пољопривреди
M
Бијељина
Током цијеле Дјелатности припреме и
године
послуживања пића
кафе бар
I
трговинска радња
G
фризерска радња
S
G
Пословно име
Улица и број
Мјесто
трговинско занатска радња "MakeOver Studio",
Слађана Лиздек с. п. Бијељина
Атинска бр. 8
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
занатска радња "FLEX", Бранислав Драгичевић
с. п. Бијељина
Комитска бр. 86
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
агенција "FIELD CROPS CONSULTING
AGENCY", Радомир Продановић с. п. Бијељина
Браће Гаврић бр. 8
Бијељина
Трг Ђенерала Драже
Михајловића бр. 17
угоститељска радња "CAFE LOUNGE BAR
SOHO", Драгица Кулина с. п. Бијељина
трговинска радња "СУНЦЕ", Маја Мићић с. п.
Бијељина
Браће Гаврић бр. 2
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
занатска радња - фризерски салон "ДИВА М",
Мира Василић с. п. Бијељина
Занатски центар
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
занатска радња "ТЕШАНОВИЋ", Цвијетин
Тешановић с. п. Бијељина
Пантелинска бр. 37
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутосервис,
трговина, кафе бар,
изнајмљивање
возила
занатска радња "АУТОПРАОНИЦА CITY",
Жико Бојанић с. п. Бијељина
Мајевичка бр. 5
Бијељина
Током цијеле Одржавање и поправка
године
моторних возила
аутопраоница
G
Горњи Загони
Горњи
Загони
Агенција за
савјетовање
N
Главичице бр. 225
Главичице
столарска радња
C
трговинска радња "STORE.BA", Огњен Кулина
с. п. Бијељина
Сремска ТЦ "ТОМ"
Бијељина
трговинска радња
G
угоститељска радња "EXPRESS PIZZA", Дарко
Томић с. п. Бијељина
Николе Тесле бр. 2
Бијељина
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
објекат брзе хране
I
Фотокопирање, припрема
докумената и остале
Током цијеле
специјализоване
године
канцеларијске помоћне
дјелатности
фотокопирање
N
трговинска радња
G
трговинска радња
G
агенција "INFOLINE CENTAR", Марица Томић
с. п. Горњи Загони
занатска столарска радња "СТАНАРЕВИЋ“,
Јовица Ђукановић с. п. Главичице
Савјетовање које се
Током цијеле
односи на пословање и
године
остало управљање
Производња остале
Током цијеле
грађевинске столарије и
године
елемената
Трговина на мало
телекомуникационом
Током цијеле
опремом у
године
специјализованим
продавницама
занатска радња фотокопирница "КРУНИЋ И
КЋЕР", Зоран Крунић с. п. Дворови
Првомајска бр. 5
Дворови
трговинска радња "ДРАГОМИР-КОМЕРЦ",
Сњежана Томић с. п. Дворови
Карађорђева бр. 4
Дворови
трговинска радња "СРЕЋА", Шабан Фафулић с.
п. Бијељина
Незнаних јунака бр. 3
Бијељина
занатска радња - фризерски салон "ДАЦА П",
Далиборка Пантелић с. п. Бијељина
Саве Ковачевића бр. 6
Бијељина
Током цијеле Фризерски и други
године
третмани за уљепшавање
фризерска радња
S
агенција за истраживање тржишта и савјетовање Слободана Јовановића
бр. 60
"КОПРО", Срђан Копривица с. п. Бијељина
Бијељина
Дјелатности савјетовања
Током цијеле
о рачунарима, тј. о
године
рачунарским системима
савјетовање о
рачунарима
J
угоститељска радња "STELA", Радмила Антонић
Гранични прелаз "Рача"
с. п. Рача
Рача
Током цијеле Дјелатности ресторана и
године
услуге доставе хране
гостионица
I
Такси
H
јавни превоз лица такси "055", Мило Ескић с. п.
Патковача
Патковача блок бр. 9
Патковача
Трговина на мало
Током цијеле
дијеловима и прибором
године
за моторна возила
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
специјализованим
године
продавницама
Током цијеле
Такси превоз
године
110 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
Пословно име
трговинска радња "PARTY", Борислав
Новаковић с. п. Бијељина
Улица и број
Змај Јове Јовановића бр.
4
Мјесто
Вријеме Назив претежне
обављања дјелатности
Предмет
пословања
Подручје
пословања
Бијељина
Трговина на мало
Током цијеле одјећом у
године
специјализованим
продавницама
трговинска радња
G
Једнословна латинична шифра подручја, у складу са прописом којим се уређује класификација дјелатности Републике
Српске, а према претежној дјелатности, односно предмету пословања организационе јединице предузетника. Уноси
се за све предзетнике без обзира на усклађивање пословања(листа преузета у цијелости)
A – пoљопривреда, шумарство и риболов
B – вађење руда и камена
C – прерађивачка индустрија
D – производња и снабдијевање електричном енергијом,гасом, паром и климатизација
Е – снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине
F – грађевинарство
G – трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала
H – саобраћај и складиштење
I – дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство
Ј – информације и комуникације
К – финансијске дјелатности и дјелатности осигурања
L – пословање некретнинама
М – стручне, научне и техничке дјелатности
N – административне и помоћне услужне дјелатности
О – јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
P – образовање
Q – дјелатности здравствене заштите и социјалног рада
R – умјетност, забава и рекреација
S – остале услужне дјелатности
Т – дјелатности домаћинстава као послодаваца; дјелатности домаћинстава која производе различиту робу и обављају
различите услуге за сопствену употребу
U – дјелатности екстериторијалних организација и органа
111 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
112 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
113 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
114 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
115 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
116 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
117 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
118 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
119 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
120 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
121 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
122 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
123 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
124 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
125 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
126 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
127 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
128 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
129 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
130 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
131 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
132 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
133 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
134 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
135 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
136 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
137 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
138 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
139 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
140 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
141 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
142 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
143 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
144 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
145 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
146 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
147 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
148 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
149 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
150 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
151 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
152 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
153 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
154 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
155 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
156 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
157 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
158 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
159 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
160 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
161 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
162 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
163 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
164 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
165 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
166 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
167 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
168 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
169 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
170 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
171 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
172 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
173 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
174 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
175 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
176 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
177 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
178 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
179 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
180 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
181 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
182 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
183 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
184 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
185 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
186 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
187 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
188 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
189 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
190 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
191 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
192 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
193 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
194 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
195 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
196 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
197 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
198 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
199 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
200 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
201 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
202 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
203 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
204 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
205 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
206 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
207 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
208 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
209 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
210 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
211 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
212 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
213 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
214 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
215 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
216 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
217 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
218 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
219 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
220 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
221 od 222
ГРАД БИЈЕЉИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИКА 2014
222 od 222
Download

Преузми - Bijeljina