IZVEDBEN NASTAVEN PLAN
ZA GIMNAZISKOTO OBRAZOVANIE
Op{testveno-humanisti~ko podra~je
Reden
broj
I.
1. (1)
(2)
2. (3)
3. (4)
4. (5)
5. (6)
6. (7)
7. (8)
8. (9)
9. (10)
10. (11)
11. (12)
12. (13)
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
3.
IV.
NASTAVNI PREDMETI,
PROGRAMSKI [email protected] I
AKTIVNOSTI
[email protected]
PREDMETI
Makedonski jazik i literatura, a za u~enicite od
drugite zaednici: albanski,
turski ili srpski jazik i
literatura
- Makedonski jazik za u~enicite od drugite zaednici
Matematika
Prv stranski jazik
Vtor stranski jazik
Istorija
Geografija
Fizika
Hemija
Biologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
IZBORNI PREDMETI
Predmet od listata na
izborni predmeti*
Etika
Pedagogija
Sociologija
Filozofija
Istorija
Psihologija
[email protected] IZBORNI PROGRAMI
Sport i sportski aktivnosti
Likovna umetnost
Muzi~ka umetnost
VKUPNO ^ASOVI
(I+II+III):
PROEKTNI
AKTIVNOSTI
Kombinacija B na izborni predmeti
Zastapenost izrazena vo ~asovi
I godina
II godina
III godina
IV godina
ned. god. ned. god. ned.
god.
ned. god.
24
(26)
4
864
(936)
144
24
(26)
4
864
(936)
144
20
(22)
4
720
(792)
144
15
(17)
4
495
(561)
132
(2)
(72)
(2)
(72)
(2)
(72)
(2)
(66)
3
3
2
2
2
2
2
2
108
108
72
72
72
72
72
72
3
3
2
2
2
2
2
2
2
108
108
72
72
72
72
72
72
72
3
3
2
2
108
108
72
72
3
3
2
99
99
66
2
2
2
72
72
72
3
99
2
72
9
297
3
2
2
2
99
66
66
66
3
3
-
99
99
-
2
72
2
72
6
216
2
2
2
72
72
72
3
3
-
108
108
-
5
2
2
1
29
180
72
72
36
1044
5
2
1
2
31
180
72
36
72
1116
29
1044
27
891
(31)
(1116)
(33)
(1188)
(31)
(1116)
(29)
(957)
70
70
70
60
* U~enikot izbira eden predmet od listata na izbornite predmeti: informati~ka tehnologija; klasi~ni jazici
(starogr~ki, latinski); elementarna algebra i geometrija; govorewe i pi{uvawe; etika.
Download

IZVEDBEN NASTAVEN PLAN ZA GIMNAZISKOTO OBRAZOVANIE