KALENDAR
za rabota vo u~ebnata 2011/12 godina
OU "DEBRCA" BEL^I[TA
SEPTEMVRI
OKTOMVRI
NOEMVRI
DEKEMVRI
7
14
21
28
5
12
19
26
1
8
15
22
29
6
13
20
27
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
Ponedelnik
5
12
19
26
3
10
17
24
vtornik
6
13
20
27
4
11
18
25
sreda
7
14
21
28
5
12
19
8
15
22
29
6
13
30
31
^et.
1
Petok
2
9
16
23
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
24
30
sabota
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
nedela
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
JANUARI
FEVRUARI
MART
APRIL
Ponedelnik
2
9
16
23
30
6
13
20
27
5
12
19
26
2
9
16
23
Vtornik
3
10
17
24
31
7
14
21
28
6
13
20
27
3
10
17
24
Sreda
4
11
18
25
1
8
15
22
29
7
14
21
28
4
11
18
25
^etvrtok
5
12
19
26
2
9
16
23
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Petok
6
13
20
27
3
10
17
24
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Sabota
7
14
21
28
4
11
18
25
3
10
17
24
31
7
14
21
28
8
15
22
29
5
12
19
26
4
11
18
25
8
15
22
29
16
16
19
16
16
19
17
17
20
16
16
19
18
18
19
1
1
84
84
Nedela
1
MAJ
Ponedelnik
1
30
JUNI
7
14
21
28
4
11
18
25
8
15
22
29
5
12
19
26
Vtornik
1
Sreda
2
9
16
23
30
6
13
20
27
^etvrtok
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Petok
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Sabota
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Nedela
6
13
20
27
3
10
17
24
den vo sedmicata
ponedelnik
vtornik
sreda
~etvrtok
petok
sabota
vkupno
I
II
al
96
al
kraj al
35
35
19
35
35
20
37
37
19
35
35
21
37
39
1
1
98 180 182
19
Dr`avni praznici na Republika Makedonija
11 Noemvri - Patronat - nastaven den (posebna programa)
nerabotni denovi za vernicite od pravoslavna veroispoved
dve ednodnevni ekskurzii
i dve akcii Den na drvoto
denot na albanskata azbiuka 22Noemvri
16 i 22 noemvri nerabotni denovi za vernicite od muslimanska veroispoved
31 dekemvri-19 Januari Zimski odmor za u~enicite
Poradi nedovolen broj na nastavni enovi vo tekot na u~ebnata godina ]e bide rabotna sabota
1 Oktomvri ednodnevna ekskurzija
DIREKTOR
[oposka Vesna
Download

"DEBRCA" BEL^I[TA KALENDAR za rabota vo u~ebnata 2011/12