MUZI^KO OBRAZOVANIE
Izu~uvawe: VII oddelenie
Fond na ~asovi: nedelno – 1 ~as; godi{no 36 ~asa
STANDARD ZA TEMA 1. VOKALNA INTERPRETACIJA ( 5 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
3. PRIMENUVAWE
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
Selektira:
- pesni spored sodr`inata i karakterot na pesnata.
Diskutira:
- za sodr`inata i karakterot na pesnata;
povrzuva:
- izrazni muzi~ki elemnti vo sopstvenata vokalna interpretacija.
Primenuva:
- pravilna vokalna tehnika (frazirawe, pravilno di{ewe) ;
demonstrira:
- interes za pravilna vokalna interpretacija na pesnite vo soodvetni
tonski skali.
Sporeduva:
- pesni po sodr`ina i karakter;
povrzuva:
- muzi~ki elementi vo sopstvenata vokalna interpretacija;
procenuva:
- za individualna i grupna vokalna interpretacija;
osmisluva:
- koncert vo oddelenieto.
1
STANDARD ZA TEMA 2. MUZI^KA PISMENOST (4 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
3. PRIMENUVAWE
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
nabrojuva:
- tonski skali (D -dur; h-moll; B-dur, g-moll);
imenuva:
- tonski skali vizuelno preku notniot zapis (D -dur; h-moll; B-dur, g-moll).
Prepoznava:
-dur i mol vizuelno preku notniot zapis (trite vida na molski skali);
povrzuva:
- durska skala so paralelna molska skala.
Sporeduva:
-durski od molski skali sluhovno;
demonstrira:
-taktirawe na ve`bi vo odredena skala;
poka`uva:
-opredeluvawe na tonalitetot na pesnite i ve`bite.
Otkriva:
-znaci za tonskata visina vo soodvetni tonski skali;
grupira:
- durski i molski skali spored isti predznaci;
vrednuva:
- pravilna vokalna interpretacija so primena na novite tonski skali;
sklopuva:
- muzi~ka re~enica od elementi na muzi~kite formi (motiv, fraza) vo
soodvetna skala.
2
STANDARD ZA TEMA 3. SLU[AWE MUZIKA (4 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
3. PRIMENUVAWE
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
razlikuva:
-vokalna, instrumentalna i vokalno – instrumentalna kompozicija;
-izrazni muzi~ki elementi vo kompozicijata(tempo, dinamika);
zaokru`uva:
-soodvetni izu~eni instrumenti.
Prepoznava:
-vidovi instrumenti;
-vidovi glasovi(detski, `enski, ma{ki);
diskutira:
-za slu{anoto delo (karakterot i na~inot na izvedbata);
identifikuva:
-naslov na slu{anoto delo i kompozitorot.
Koristi:
-informacii za `ivotot i deloto na kompozitorite;
pravi:
-album na slu{anite dela.
Sporeduva:
-umetni~ka so narodna muzika;
ocenuva:
- izraboteni albumi;
organizira:
-prezentacija na albumite.
3
STANDARD ZA TEMA 4. NARODNO MUZI^KO TVORE[TVO (4 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
3. PRIMENUVAWE
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
nabrojuva:
-osnovni karakteristiki na muzi~kiot folklor (melodija, ritam, harmonija,
tonski nizi);
razlikuva:
-ma{ki, `enski i me{ani ora;
opi{uva:
-narodno oro od svojot roden kraj.
Identifikuva:
-ma{ki, `enski i me{ani ora;
opi{uva:
-vidovi na narodni nosii od razli~ni kraevi;
prepoznava:
-razliki na igrawe kaj: ma{ki, `enski i me{ani ora.
Sporeduva:
-na~in na igrawe na orata (`enski, ma{ki, me{ani);
-narodna nosija od razli~ni krai{ta.
Istra`uva:
- za orata (poteklo, ime na oroto, namenata i dr.);
sporeduva:
-nosii od razli~ni krai{ta;
oraganizira:
-izlo`ba od elementite na muzi~kiot folklor.
4
STANDARD ZA TEMA 5. MUZI^KI FORMI (4 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
3. PRIMENUVAWE
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
prepoznava:
-{ematski prikaz za slo`ena tridelna pesna;
nabrojuva:
-igri po poteklo vo slo`ena tridelna pesna.
Objasnuva:
-za gradbata na slo`ena tridelna pesna;
sporeduva:
- igri i nivni karakteristiki (tempo, takt).
Demonstrira:
-{ematski prikaz na slo`ena tridelna pesna so odredeni simboli;
sobira:
- materijali za odredeni slo`eni tridelni pesni.
Sporeduva:
-igri spored karakterot i ritamot;
odbira:
-najdobra tridelna pesna;
organizira:
-izlo`ba na tema: slo`eni tridelni pesni.
5
STANDARD ZA TEMA 6. VOKALNA MUZIKA I VOKALNI SOSTAVI (3 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
3. PRIMENUVAWE
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
razlikuva:
-vokalna muzika od drugite vidovi na muzika;
-osnovni vidovi na glasovi;
prepoznava:
-solo pesna so glavnite karakteristiki;
-prepoznava vidovi na horivi (ma{ki, `enski, me{ani).
Diskutira:
-za vokalna muzika;
objasnuva:
-za podelbata na glasovite i vokalnite sostavi;
identifikuva:
-spored sostavot vidovi na horovi:amaterski i profesionalen.
Tolkuva:
-vidovi horovi;
sobira:
-sliki od doma{ni i stranski solo peja~i.
Razlikuva:
-boja i visina na glasovite i gi grupira;
-u~ili{ten od operski hor;
objasnuva:
-za sostav na horovite;
pravi zbirka:
- na poznati solo peja~i.
6
STANDARD ZA TEMA 7. MUZI^KI INSTRUMENTI (8 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
nabrojuva:
-muzi~ki instrumenti;
razlikuva
-muzi~ki instrumenti spored oblikot (vizuelno).
Klasificirawe:
-muzi~ki instrumenti spored na~inot na svirewe;
objasnuva:
-za klasifikacija na instrumentite.
3. PRIMENUVAWE
Sobira:
-sliki od razli~iti instrumenti i gi grupira;
-informacii za istaknati instrumentalni interpretatori.
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
Razlikuva:
-muzi~ki instrumenti spored nivnata zvu~nost;
dava kritika:
-na slu{aniot koncert;
pravi zbirka:
- na muzi~ki instrumenti.
7
STANDARD ZA TEMA 8. INSTRUMENTALNA MUZIKA I INSTRUMENTALNI SOSTAVI (4 ~asa)
Nivo
1. POMNEWE
2. RAZBIRAWE
3. PRIMENUVAWE
4. ANALIZA,
SINTEZA I
VREDNUVAWE
STANDARD
U~enikot/u~eni~kata:
razlikuva:
-instrumentalna od vokalna muzika;
-vidovi na orkestri.
Objasnuva:
-za sostavot i vidovite na orkestri;
prepoznava:
-kameren i simfoniski orkestar.
Pravi:
-podelba na instrumentalnata muzika na: solisti~ka, kamerna i orkestarska.
Sporeduva:
-vidovi na orkestri;
debata:
-ulogata na simfoniskiot i narodniot orkestar;
osmisluva:
-proekt na tema: Ulogata na simfoniskiot i narodniot orkestar.
8
Download

Музичко образование (VII одделение)