Seminar
INTERNA REVIZIJA-RAZVOJ I IZAZOVI
Agenda
Podgorica, 22. Novembar, 2010.-Kongresna sala Hotela “Podgorica”
MODERATOR: dr Slavko Rakočević, ovlašćeni revizor
RB:
VRIJEME:
1.
09:00-09:05
Otvaranje seminara
dr Slavko Rakočević - Predsjednik Upravnog odbora IIRCG
2.
09:05-09:15
Riječ predsjednika IIRCG
Doc. dr Đorđije Rakočević - Predsjednik IIRCG
3.
09:15-10:00
OPIS/TEMA
GOVORI/PREDAVAČ
Roland De Meulder - Predsjednik Odbora za zastupanje Evropske
Promocija interne revizije na globalnom i konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) iz Brisela, savjetnik
nacionalnom nivou
Upravnog odbora ECIIA i predsjednik Upravnog odbora Instituta internih
revizora Francuske-jugoistočni region
1
INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE
81000 Podgorica, Vučedolska br. 5
Tel/fax: +382(0)20 893 035; mob. 069 032 439
www.iircg.co.me; e -mail: [email protected]
RB:
VRIJEME:
OPIS/TEMA
GOVORI/PREDAVAČ
Norbert Wagner - Član Odbora za reviziju Evropske konfederacije
instituta internih revizora (ECIIA) iz Brisela, predsjedavajući Udruženja
Interna revizija u javnom sektoru Evrope
predsjednika instituta internih revizora Evrope i direktor Instituta internih
revizora Austrije
Pauza
Mila Barjaktarović - Pomoćnik ministra za centralnu harmonizaciju
Interna revizija u javnom sektoru Crne
finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru
Gore
Crne Gore
Mirko Radonjić-Generalni Sekretar Udruženja Banaka Crne Gore
Uloga interne revizije u Bankama
Prof. dr Jozefina Beke Trivunac - Redovni profesor ALFA Univerziteta
Beograd, član Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano
Kompetencije internog revizora
profesionalno usavršavanje Komore ovlašćenih revizora Srbije, Ovlašćeni
revizor
Odnos interne i eksterne revizije
Danijela Dimovski - Direktor Ernst & Young Montenegro
Pauza
Bernd Schartmann - Predsjednik Upravnog odbora Instituta internih
revizora Njemačke, član Upravnog odbora IIA Global iz Floride, član
Interna revizija u kompanijama
Odbora za zastupanje Evropske konfederacije instituta internih revizora
(ECIIA) iz Brisela, rukovodilac odjeljenja za reviziju Deutsche Post DHL
4.
10:00-10:45
5.
10:45-11:00
6.
11:00-11:20
7.
11:20-11:35
8.
11:35-12:15
9.
10.
12:15-12:45
12:45-13:00
11.
13:00-13:45
12.
13:45-14:20
Dodjela sertifikata o stečenom zvanju
Ovlašćeni interni revizor-specijalista
13.
14.
14:20-14:25
14:25-15:00
Zatvaranje seminara
Koktel
Doc. dr Đorđije Rakočević - Predsjednik IIRCG
-
2
INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE
81000 Podgorica, Vučedolska br. 5
Tel/fax: +382(0)20 893 035; mob. 069 032 439
www.iircg.co.me; e -mail: [email protected]
Download

INTERNA REVIZIJA-RAZVOJ I IZAZOVI